Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Thunderbird
authorRhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Fri, 07 Feb 2020 11:25:05 +0000
changeset 1938 b508ac9388d2c9bb346ab83bd8428b730aad213d
parent 1937 7b44259f52e2aad636090face0a98cf697beed7f
child 1939 8b60f74216346e7241ca27af2ab9c7f81e04b023
push id992
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 07 Feb 2020 11:25:09 +0000
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Thunderbird Localization authors: - Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
mail/chrome/messenger/addons.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/addons.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addons.properties
@@ -75,17 +75,17 @@ addonInstallError-3=Nid oedd modd llwyth
 addonInstallError-4=Nid oedd modd gosod %2$S gan nad oedd %1$S yn gallu newid y linell angenrheidiol.
 addonInstallError-5=Mae %1$S wedi atal y wefan rhag gosod ychwanegyn sydd heb ei wirio.
 addonLocalInstallError-1=Nid oedd modd gosod yr ychwanegyn oherwydd gwall system.
 addonLocalInstallError-2=Nid oedd modd gosod yr ychwanegyn am nad yw'n cydweddu â'r ychwanegyn %1$S disgwyliwyd.
 addonLocalInstallError-3=Nid oedd modd gosod yr ychwanegyn am ei fod yn edrych yn llwgr.
 addonLocalInstallError-4=Nid oedd modd gosod %2$S gan nad oedd %1$S yn gallu newid y linell angenrheidiol.
 addonLocalInstallError-5=Nid oedd modd gosod yr ychwanegyn am nad yw wedi ei wirio.
 
-# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible, addonInstallErrorLegacy, addonLocalInstallErrorLegacy):
+# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible):
 # %1$S is the application name, %2$S is the application version, %3$S is the add-on name
 addonInstallErrorIncompatible=Nid oedd modd gosod %3$S am nad yw'n cydweddu â %1$S %2$S.
 addonInstallErrorLegacy=Nid oedd modd gosod yr ychwanegyn am nad yw'n cydweddu â %1$S %2$S.
 addonLocalInstallErrorLegacy=Nid oedd modd gosod yr ychwanegyn am nad yw'n cydweddu â %1$S %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
 addonInstallErrorBlocklisted=Nid oedd modd gosod %S am fod risg uchel iddo achosi problemau sefydlogrwydd a diogelwch.
 
@@ -155,16 +155,17 @@ webextPerms.optionalPermsDeny.accessKey=
 webextPerms.description.accountsFolders=Creu, ailenwi neu ddileu ffolderi eich cyfrif e-bost
 webextPerms.description.accountsRead=Gweld eich cyfrifon e-bost a'u ffolderi
 webextPerms.description.addressBooks=Darllenwch ac addasu eich llyfrau cyfeiriad a chysylltiadau
 webextPerms.description.bookmarks=Darllen a newid nodau tudalen
 webextPerms.description.browserSettings=Darllen a newid gosodiadau'r porwr
 webextPerms.description.browsingData=Clirio'r hanes pori diweddar, cwcis a data cysylltiedig
 webextPerms.description.clipboardRead=Estyn data o'r clipfwrdd
 webextPerms.description.clipboardWrite=Mewnbynnu data i'r clipfwrdd
+webextPerms.description.compose=Darllenwch ac addasu eich negeseuon e-bost wrth i chi eu cyfansoddi a'u hanfon
 webextPerms.description.devtools=Estyn offer datblygwyr i gael mynediad at eich data mewn tabiau agored
 webextPerms.description.dns=Manylion mynediad i IP ac enw gwesteiwr
 webextPerms.description.downloads=Llwytho i lawr, darllen ffeiliau a newid hanes llwytho i lawr y porwr
 webextPerms.description.downloads.open=Agor ffeiliau a llwythwyd i lawr i'ch cyfrifiadur
 webextPerms.description.find=Darllen testun yr holl dabiau sydd ar agor
 webextPerms.description.geolocation=Mynediad i'ch lleoliad
 webextPerms.description.history=Mynediad at eich hanes pori
 webextPerms.description.management=Monitro'r defnydd o estyniadau a rheoli themâu
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -159,29 +159,27 @@ because displayed names don't have the c
 <!ENTITY newIM.label                  "Neges Chwim">
 <!ENTITY newIM.accesskey                "N">
 <!ENTITY printButton.label               "Argraffu…">
 <!ENTITY printButton.accesskey             "r">
 <!ENTITY deleteButton2.label              "Dileu">
 <!ENTITY deleteButton2.accesskey            "D">
 
 <!-- Address Book Toolbar Tooltips -->
+<!ENTITY columnChooser.tooltip             "Dewiswch golofnau i'w dangos">
 <!ENTITY newContactButton.tooltip            "Creu cysylltiad llyfr cyfeiriadau newydd">
 <!ENTITY newlistButton.tooltip             "Creu rhestr newydd">
 <!ENTITY editPropertiesButton.tooltip          "Golygu'r eitem hon">
 <!ENTITY editAbPropertiesButton.tooltip         "Golygu priodweddau'r llyfr cyfeiriadau hwn">
 <!ENTITY editContactPropertiesButton.tooltip      "Golygu'r cysylltiad hwn">
 <!ENTITY editMailingListPropertiesButton.tooltip    "Golygu'r rhestr e-bostio hwn">
 <!ENTITY newmsgButton.tooltip              "Anfon neges e-bost">
 <!ENTITY newIM.tooltip                 "Anfon neges chwim neu sgwrs">
 <!ENTITY deleteButton2.tooltip             "Dileu'r eitem hon">
 
-<!-- Dir Tree header -->
-<!ENTITY dirTreeHeader.label              "Llyfrau Cyfeiriadau">
-
 <!-- Search Bar -->
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label            "Enw neu E-bost">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey          "E">
 <!ENTITY advancedButton.tooltip             "Chwilio cyfeiriadau uwch">
 <!ENTITY quickSearchCmd.key               "k">
 <!ENTITY searchItem.title "Chwilio Cyflym">
 
 <!-- Results Pane -->