Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox
authorRhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Mon, 25 Nov 2019 09:33:06 +0000
changeset 1868 ae84dcc0655698f27f1808f041fd5f3afff6c632
parent 1867 2eef01385c401b39592654034d2265fa23002887
child 1869 34152cd2afe03a9219d7d3733a980b8e113dfbb1
push id951
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 25 Nov 2019 09:33:10 +0000
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Localization authors: - Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
toolkit/chrome/global/textcontext.dtd
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -40,19 +40,16 @@ newtab-topsites-image-validation = Methodd y ddelwedd â llwytho. Defnyddiwch URL gwahanol.
 ## Top Sites - General form dialog buttons. These are verbs/actions.
 
 newtab-topsites-cancel-button = Diddymu
 newtab-topsites-delete-history-button = Dileu o'r Hanes
 newtab-topsites-save-button = Cadw
 newtab-topsites-preview-button = Rhagolwg
 newtab-topsites-add-button = Ychwanegu
 
-## Top Sites - Delete history confirmation dialog. 
-
-
 ## Top Sites - Delete history confirmation dialog.
 
 newtab-confirm-delete-history-p1 = Ydych chi'n siŵr eich bod chi am ddileu pob enghraifft o'r dudalen hon o'ch hanes?
 # "This action" refers to deleting a page from history.
 newtab-confirm-delete-history-p2 = Nid oes modd dadwneud hyn.
 
 ## Context Menu - Action Tooltips.
 
@@ -98,20 +95,16 @@ newtab-privacy-modal-link = Dysgwch sut 
 
 
 
 # Bookmark is a noun in this case, "Remove bookmark".
 newtab-menu-remove-bookmark = Tynnu Nod Tudalen
 # Bookmark is a verb here.
 newtab-menu-bookmark = Nod Tudalen
 
-## Context Menu - Downloaded Menu. "Download" in these cases is not a verb, 
-## it is a noun. As in, "Copy the link that belongs to this downloaded item".
-
-
 ## Context Menu - Downloaded Menu. "Download" in these cases is not a verb,
 ## it is a noun. As in, "Copy the link that belongs to this downloaded item".
 
 newtab-menu-copy-download-link = Copïo Dolen Llwytho i Lawr
 newtab-menu-go-to-download-page = Mynd i'r Dudalen Llwytho i Lawr
 newtab-menu-remove-download = Tynnu o'r Hanes
 
 ## Context Menu - Download Menu: These are platform specific strings found in the context menu of an item that has
@@ -131,20 +124,16 @@ newtab-menu-open-file = Agor Ffeil
 
 newtab-label-visited = Ymwelwyd
 newtab-label-bookmarked = Nod Tudalen
 newtab-label-removed-bookmark = Wedi Tynnu'r Nod Tudalen
 newtab-label-recommended = Trendio
 newtab-label-saved = Wedi ei gadw i { -pocket-brand-name }
 newtab-label-download = Wedi eu Llwytho i Lawr
 
-## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are 
-## meant as a call to action for the given section.
-
-
 ## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are
 ## meant as a call to action for the given section.
 
 newtab-section-menu-remove-section = Tynnu'r Adran
 newtab-section-menu-collapse-section = Cau'r Adran
 newtab-section-menu-expand-section = Estyn yr Adran
 newtab-section-menu-manage-section = Rheoli'r Adran
 newtab-section-menu-manage-webext = Rheoli Estyniad
@@ -187,16 +176,17 @@ newtab-discovery-empty-section-topstories-loading = Llwytho…
 newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Wps! Bron a lwytho'r adran hon, ond nid yn llwyr.
 
 ## Pocket Content Section.
 
 # This is shown at the bottom of the trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
 newtab-pocket-read-more = Pynciau Poblogaidd:
 newtab-pocket-more-recommendations = Rhagor o Argymhellion
 newtab-pocket-how-it-works = Sut mae'n gweithio
+newtab-pocket-whats-pocket = Beth yw { -pocket-brand-name }?
 newtab-pocket-cta-button = Defnyddio { -pocket-brand-name }
 newtab-pocket-cta-text = Cadw'r straeon rydych yn eu hoffi i { -pocket-brand-name } a bwydo'ch meddwl á deunydd diddorol.
 
 ## Error Fallback Content.
 ## This message and suggested action link are shown in each section of UI that fails to render.
 
 newtab-error-fallback-info = Wps, aeth rhywbeth o'i le wrth llwytho'r cynnwys hwn.
 newtab-error-fallback-refresh-link = Adnewyddu'r dudalen i geisio eto.
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -125,26 +125,35 @@ onboarding-mobile-phone-title = Rhoi { -brand-product-name } ar Eich Ffôn
 onboarding-mobile-phone-text = Llwythwch { -brand-product-name } i lawr ar gyfer iOS neu Android a chydweddu eich data ar draws dyfeisiau.
 # "Mobile" is short for mobile/cellular phone, "Browser" is short for web
 # browser.
 onboarding-mobile-phone-button = Llwytho Porwr Symudol i lawr
 onboarding-send-tabs-title = Anfon Tabiau Atoch Chi eich Hun
 # "Send Tabs" refers to "Send Tab to Device" feature that appears when opening a
 # tab's context menu.
 onboarding-send-tabs-text = Mae Anfon Tabiau yn rhannu tudalennau yn syth rhwng eich dyfeisiau heb orfod copïo, gludo na gadael y porwr.
+# "Send Tabs" refers to "Send Tab to Device" feature that appears when opening a
+# tab's context menu.
+onboarding-send-tabs-text2 = Rhannu tudalennau'n hawdd rhwng eich dyfeisiau heb orfod copïo dolenni na gadael y porwr.
 onboarding-send-tabs-button = Cychwyn Defnyddio Anfon Tabiau
 onboarding-pocket-anywhere-title = Darllen a Gwrando yn Unrhyw Le
 onboarding-pocket-anywhere-text2 = Cadwch eich hoff gynnwys all-lein gyda'r Ap { -pocket-brand-name } a darllenwch, gwrandewch, a gwyliwch pryd bynnag y mae'n gyfleus i chi.
 onboarding-pocket-anywhere-button = Rhoi cynnig ar { -pocket-brand-name }
 onboarding-lockwise-passwords-title = Mynd â'ch Cyfrineiriau i Bob Man
 onboarding-lockwise-passwords-text2 = Cadwch y cyfrineiriau rydych chi'n eu cadw'n ddiogel er mwyn mewngofnodi'n hawdd i'ch cyfrifon gyda { -lockwise-brand-name }.
 onboarding-lockwise-passwords-button2 = Estyn yr Ap
+onboarding-lockwise-strong-passwords-title = Creu a Chadw Cyfrineiriau Cryf
+onboarding-lockwise-strong-passwords-text = Mae { -lockwise-brand-name } yn creu cyfrineiriau cryf yn y fan a'r lle ac yn cadw pob un ohonyn nhw mewn un man.
+onboarding-lockwise-strong-passwords-button = Rheoli'ch Mewngofnodi
 onboarding-facebook-container-title = Gosod Ffiniau i Facebook
 onboarding-facebook-container-text2 = Mae { -facebook-container-brand-name } yn cadw eich proffil ar wahân i bopeth arall, gan ei gwneud yn anos i Facebook eich targedu chi gyda hysbysebion.
 onboarding-facebook-container-button = Ychwanegu'r Estyniad
+onboarding-import-browser-settings-title = Mewnforio Eich Nodau Tudalen, Cyfrineiriau, a Mwy
+onboarding-import-browser-settings-text = Symud yn sydyn - mae'n hawdd dod â'ch gwefannau a'ch gosodiadau Chrome gyda chi.
+onboarding-import-browser-settings-button = Mewnforio Data Chrome
 
 ## Message strings belonging to the Return to AMO flow
 
 return-to-amo-sub-header = Gwych, mae gennych { -brand-short-name }
 # <icon></icon> will be replaced with the icon belonging to the extension
 #
 # Variables:
 #  $addon-name (String) - Name of the add-on
--- a/toolkit/chrome/global/textcontext.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/textcontext.dtd
@@ -24,18 +24,18 @@
 <!ENTITY spellNoSuggestions.label "(Dim Awgrymiadau Sillafu)">
 <!ENTITY spellDictionaries.label "Ieithoedd">
 <!ENTITY spellDictionaries.accesskey "I">
 
 <!ENTITY searchTextBox.clear.label "Clirio">
 
 <!ENTITY fillLoginMenu.label     "Llanw'r Mewngofnodi">
 <!ENTITY fillLoginMenu.accesskey   "L">
-<!ENTITY fillSuggestedPassword.label "Defnyddio Cyfrinair sy'n cael ei Awgrymu">
-<!ENTITY fillSuggestedPassword.accesskey "A">
 <!ENTITY fillGeneratedPassword.label "Defnyddiwch Gyfrinair sydd wedi ei Gynhyrchu'n Ddiogel">
 <!ENTITY fillGeneratedPassword.accesskey "G">
+<!ENTITY useGeneratedPassword.label  "Defnyddio Cyfrinair sydd wedi ei Gynhyrchu'n Ddiogel…">
+<!ENTITY useGeneratedPassword.accesskey "S">
 <!ENTITY fillPasswordMenu.label    "Llanw'r Cyfrinair">
 <!ENTITY fillPasswordMenu.accesskey  "L">
 <!ENTITY fillUsernameMenu.label    "Llanw'r Enw Defnyddiwr">
 <!ENTITY fillUsernameMenu.accesskey  "L">
 <!ENTITY noLoginSuggestions.label   "(Dim Awgrymiadau Mewngofnodi)">
 <!ENTITY viewSavedLogins.label    "Gweld y Mewngofnodi Lanwyd">
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
+++ b/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
@@ -46,16 +46,19 @@ updatePasswordMsgNoUser = Hoffech chi dd
 userSelectText2 = Dewis pa fewngofnod i'w ddiweddaru:
 removeLoginPrompt=Ydych chi'n siŵr eich bod am dynnu mewngofnod?
 removeLoginTitle=Tynnu'r mewngofnod
 loginsDescriptionAll2=Mae'r cyfrineiriau ar gyfer y gwefannau hyn ar gadw ar eich cyfrifiadur
 
 # LOCALIZATION NOTE (useASecurelyGeneratedPassword):
 # Shown in the autocomplete popup to allow filling a generated password into a password field.
 useASecurelyGeneratedPassword=Defnyddiwch Gyfrinair sydd wedi ei Gynhyrchu'n Ddiogel
+# LOCALIZATION NOTE (generatedPasswordWillBeSaved):
+# %S will contain the brandShorterName. This informs the user that the generated password will be automatically saved.
+generatedPasswordWillBeSaved=Bydd %S yn cadw'r cyfrinair hwn ar gyfer y wefan hon.
 # LOCALIZATION NOTE (loginHostAge):
 # This is used to show the context menu login items with their age.
 # 1st string is the username for the login, 2nd is the login's age.
 loginHostAge=%1$S (%2$S)
 # LOCALIZATION NOTE (noUsername):
 # String is used on the context menu when a login doesn't have a username.
 noUsername=Dim enw defnyddiwr