Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox
authorRhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Mon, 18 Nov 2019 14:52:38 +0000
changeset 1862 a7ff7db1180e3028058f7d0018fcc5766636c165
parent 1861 0fcb5a5d9cc12935bf38e4439375f12533b4cf0c
child 1863 129ceec31f23c0ec03aba93b076f645f3285bdaf
push id946
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 18 Nov 2019 14:52:42 +0000
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Localization authors: - Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/protectionsPanel.ftl
devtools/client/debugger.properties
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -81,16 +81,17 @@ login-intro-instruction-fxa-settings = S
 about-logins-intro-instruction-help = Ewch i <a data-l10n-name="help-link"> Cefnogaeth { -lockwise-brand-short-name }</a> i gael rhagor o gymorth
 about-logins-intro-import = Os yw eich mewngofnodion yn cael eu cadw mewn porwr arall, gallwch <a data-l10n-name="import-link">eu mewnforio i { -lockwise-brand-short-name }</a>
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = Creu Mewngofnod Newydd
 login-item-edit-button = Golygu
 login-item-delete-button = Dileu
+about-logins-login-item-remove-button = Tynnu
 login-item-origin-label = Cyfeiriad Gwefan
 login-item-origin =
   .placeholder = https://www.example.com
 login-item-username-label = Enw Defnyddiwr
 about-logins-login-item-username =
   .placeholder = (dim enw defnyddwyr)
 login-item-copy-username-button-text = Copïo
 login-item-copied-username-button-text = Copïwyd
@@ -124,28 +125,30 @@ enable-password-sync-notification-messag
   }
 enable-password-sync-preferences-button =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Ewch i { -sync-brand-short-name } Opsiynau
      *[other] Ewch i { -sync-brand-short-name } Dewisiadau
     }
   .accesskey = E
+confirm-delete-dialog-title = Dileu'r mewngofnod hwn?
 about-logins-enable-password-sync-dont-ask-again-button =
   .label = Peidiwch gofyn i mi eto
   .accesskey = g
 
 ## Dialogs
 
 confirmation-dialog-cancel-button = Diddymu
 confirmation-dialog-dismiss-button =
   .title = Diddymu
-confirm-delete-dialog-title = Dileu'r mewngofnod hwn?
+about-logins-confirm-remove-dialog-title = Dileu'r mewngofnod?
 confirm-delete-dialog-message = Nid oes modd dadwneud y weithred hon.
 confirm-delete-dialog-confirm-button = Dileu
+about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button = Tynnu
 confirm-discard-changes-dialog-title = Hepgor newidiadau heb eu cadw?
 confirm-discard-changes-dialog-message = Bydd yr holl newidiadau sydd heb eu cadw'n cael eu colli.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Dileu
 
 ## Breach Alert notification
 
 breach-alert-text = Cafodd cyfrineiriau eu ryddhau neu eu dwyn o'r wefan hon ers i chi ddiweddaru'ch manylion mewngofnodi ddiwethaf. Newid eich cyfrinair i ddiogelu eich cyfrif.
 breach-alert-link = Dysgu rhagor am y tor-data hwn.
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -323,17 +323,17 @@ applications-preview-inapp-label =
   .value = { applications-preview-inapp.label }
 applications-always-ask-label =
   .value = { applications-always-ask.label }
 applications-use-app-default-label =
   .value = { applications-use-app-default.label }
 applications-use-other-label =
   .value = { applications-use-other.label }
 
-##
+
 
 drm-content-header = Cynnwys Rheoli Hawliau Digidol (DRM)
 play-drm-content =
   .label = Chwarae cynnwys wedi ei reoli gan DRM
   .accesskey = C
 play-drm-content-learn-more = Dysgu rhagor
 update-application-title = Diweddariadau { -brand-short-name }
 update-application-description = Cadw { -brand-short-name } yn gyfredol am y perfformiad, y sefydlogrwydd a'r diogelwch gorau.
@@ -595,16 +595,19 @@ containers-remove-button =
 sync-signedout-caption = Mynd â'ch Gwe gyda Chi
 sync-signedout-description = Cydweddwch eich nodau tudalen, hanes, tabiau, cyfrineiriau, ychwanegion a dewisiadau ymysg eich dyfeisiau i gyd.
 sync-signedout-account-title = Cysylltwch gyda { -fxaccount-brand-name }
 sync-signedout-account-create = Dim cyfrif? Cychwynnwch arni
   .accesskey = C
 sync-signedout-account-signin =
   .label = Mewngofnodi…
   .accesskey = M
+sync-signedout-account-signin2 =
+  .label = Mewngofnodi i { -sync-brand-short-name }…
+  .accesskey = M
 # This message contains two links and two icon images.
 #  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
 #  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
 #  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
 #  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
 #
 # They can be moved within the sentence as needed to adapt
 # to your language, but should not be changed or translated.
@@ -742,29 +745,31 @@ sync-fxa-privacy-notice = Rhybudd Preifa
 privacy-header = Preifatrwydd y Porwr
 
 ## Privacy Section - Forms
 
 
 ## Privacy Section - Logins and Passwords
 
 logins-header = Mewngofnodion a Chyfrineiriau
+# Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
 forms-ask-to-save-logins =
   .label = Gofyn i gadw mewngofnodion a chyfrineiriau ar gyfer gwefannau
   .accesskey = G
 forms-exceptions =
   .label = Eithriadau…
   .accesskey = i
 forms-generate-passwords =
   .label = Awgrymu a chynhyrchu cyfrineiriau cryf
   .accesskey = A
 forms-breach-alerts =
   .label = Dangos rhybuddion am gyfrineiriau ar gyfer gwefannau sydd wedi' cael tor-data
   .accesskey = r
 forms-breach-alerts-learn-more-link = Dysgu rhagor
+# Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
 forms-fill-logins-and-passwords =
   .label = Awtolanw mewngofnodion a chyfrineiriau
   .accesskey = A
 forms-saved-logins =
   .label = Mewngofnodion wedi eu Cadw…
   .accesskey = M
 forms-master-pw-use =
   .label = Defnyddio prif gyfrinair
@@ -909,17 +914,17 @@ enhanced-tracking-protection-setting-sta
   .accesskey = S
 enhanced-tracking-protection-setting-strict =
   .label = Llym
   .accesskey = L
 enhanced-tracking-protection-setting-custom =
   .label = Cyfaddas
   .accesskey = C
 
-##
+
 
 content-blocking-etp-standard-desc = Cydbwysedd rhwng diogelwch a pherfformiad. Bydd tudalennau'n llwytho fel arfer.
 content-blocking-etp-strict-desc = Diogelwch cryfach, ond gall achosi i rai gwefannau neu gynnwys dorri.
 content-blocking-etp-custom-desc = Dewiswch pa dracwyr a sgriptiau i'w rhwystro.
 content-blocking-private-windows = Tracio cynnwys mewn Ffenestri Preifat
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Cwcis tracio traws-gwefan
 content-blocking-social-media-trackers = Tracwyr cyfryngau cymdeithasol
 content-blocking-all-cookies = Pob cwci
--- a/browser/browser/protectionsPanel.ftl
+++ b/browser/browser/protectionsPanel.ftl
@@ -1,5 +1,7 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 protections-panel-sendreportview-error = Bu gwall wrth anfon yr adroddiad. Rhowch gynnig arall arni'n hwyrach.
+# A link shown when ETP is disabled for a site. Opens the breakage report subview when clicked.
+protections-panel-sitefixedsendreport-label = Gwefan wedi'i thrwsio? Anfon adroddiad
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -1117,16 +1117,21 @@ whyPaused.other=Oedwyd y dadfygiwr
 # keyboard shortcuts that use the control key
 ctrl=Ctrl
 
 # LOCALIZATION NOTE (anonymousFunction): this string is used to display
 # JavaScript functions that have no given name - they are said to be
 # anonymous.
 anonymousFunction=<anhysbys>
 
+# LOCALIZATION NOTE (stacktrace.asyncStack): this string is used to
+# indicate that a given stack frame has an async parent.
+# %S is the "Async Cause" of the frame.
+stacktrace.asyncStack=(Async: %S)
+
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.toggleBreakpoint): text describing
 # keyboard shortcut action for toggling breakpoint
 shortcuts.toggleBreakpoint=Toglo'r Torbwynt
 shortcuts.toggleBreakpoint.accesskey=T
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.toggleCondPanel.breakpoint): text describing
 # keyboard shortcut action for toggling conditional panel for breakpoints
 shortcuts.toggleCondPanel.breakpoint=Golygu Torbwyntiau Amodol