Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox
authorRhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Fri, 26 Jun 2020 08:35:38 +0000
changeset 2192 a01b1e96039d7da9266476d3f5ecc88b6b2e7c45
parent 2191 d6d89ef414f0c907fd96abc360bcbbf9ff84768d
child 2193 38dd428e80665eea3b7285a0bf39865d4f2e3359
push id1137
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 26 Jun 2020 08:35:41 +0000
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Co-authored-by: Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
browser/browser/appmenu.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
devtools/client/compatibility.ftl
--- a/browser/browser/appmenu.ftl
+++ b/browser/browser/appmenu.ftl
@@ -1,18 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## App Menu
 
-appmenuitem-protection-report-title = Diogelu Preifatrwydd
-appmenuitem-protection-report-tooltip =
-  .tooltiptext = Ewch i'ch adroddiad preifatrwydd
+appmenuitem-update-banner =
+  .label-update-downloading = Llwytho diweddariad { -brand-shorter-name } i lawr
 appmenuitem-protection-dashboard-title = Bwrdd Gwaith Diogelwch
 appmenuitem-customize-mode =
   .label = Cyfaddasu…
 
 ## Zoom Controls
 
 appmenuitem-zoom-enlarge =
   .label = Chwyddo mewn
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -261,8 +261,17 @@ cfr-whatsnew-protections-header = Cipolw
 cfr-whatsnew-protections-body = Mae'r Bwrdd Gwaith Diogelwch yn cynnwys adroddiadau cryno am dor-data a rheoli cyfrineiriau. Nawr gallwch chi olrhain faint o dor-data rydych chi wedi'u datrys, a gweld a allai unrhyw un o'ch cyfrineiriau sydd wedi'u cadw fod wedi bod yn agored i dor-data.
 cfr-whatsnew-protections-cta-link = Gweld y Bwrdd Gwaith Diogelwch
 cfr-whatsnew-protections-icon-alt = Eicon tarian
 
 ## Better PDF message
 
 cfr-whatsnew-better-pdf-header = Gwell profiad PDF
 cfr-whatsnew-better-pdf-body = Mae dogfennau PDF nawr yn agor yn uniongyrchol yn { -brand-short-name }, gan gadw'ch llif gwaith o fewn cyrraedd.
+
+## DOH Message
+
+cfr-doorhanger-doh-body = Mae eich preifatrwydd yn bwysig. Mae { -brand-short-name } bellach yn cyfeirio eich ceisiadau DNS yn ddiogel pryd bynnag y bo modd at wasanaeth partner i'ch diogelu wrth i chi bori.
+cfr-doorhanger-doh-header = Chwilio DNS mwy diogel, wedi'u hamgryptio
+cfr-doorhanger-doh-primary-button = Iawn, Wedi deall!
+  .accesskey = I
+cfr-doorhanger-doh-secondary-button = Analluogi
+  .accesskey = A
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -14,186 +14,153 @@
 
 onboarding-button-label-learn-more = Dysgu Rhagor
 onboarding-button-label-try-now = Rhowch brawf arno nawr
 onboarding-button-label-get-started = Cychwyn Arni
 
 ## Welcome modal dialog strings
 
 onboarding-welcome-header = Croeso i { -brand-short-name }
+# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
+# automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
+onboarding-multistage-welcome-header = Croeso i <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span>
 onboarding-welcome-body = Mae'r porwr gyda chi. <br/> Dyma weddill { -brand-product-name }.
 onboarding-welcome-learn-more = Dysgu rhagor am y buddiannau.
-
 onboarding-join-form-header = Ymunwch â { -brand-product-name }
 onboarding-welcome-modal-get-body = Mae'r porwr gennych. <br/>Nawr, manteisiwch i'r eithaf ar { -brand-product-name }.
 onboarding-welcome-modal-supercharge-body = Cryfhewch eich diogelwch preifatrwydd.
 onboarding-welcome-modal-privacy-body = Mae'r porwr gennych chi. Gadewch i ni ychwanegu mwy o ddiogelwch preifatrwydd.
 onboarding-welcome-modal-family-learn-more = Dysgu am deulu cynnyrch { -brand-product-name }.
 onboarding-welcome-form-header = Cychwynnwch Yma
-
 onboarding-join-form-body = Rhowch eich cyfeiriad e-bost i ddechrau.
 onboarding-join-form-email =
   .placeholder = Rhowch e-bost
 onboarding-join-form-email-error = Mae angen e-bost dilys
 onboarding-join-form-legal = Drwy barhau, rydych yn cytuno i'r <a data-l10n-name="terms">>Amodau Gwasanaeth</a> a'r <a data-l10n-name="privacy">Hysbysiad Preifatrwydd</a>.
 onboarding-join-form-continue = Parhau
-
 # This message is followed by a link using onboarding-join-form-signin ("Sign In") as text.
 onboarding-join-form-signin-label = A oes gennych chi gyfrif yn barod?
 # Text for link to submit the sign in form
 onboarding-join-form-signin = Mewngofnodi
-
 onboarding-start-browsing-button-label = Cychwyn Pori
-
 onboarding-cards-dismiss =
   .title = Cau
   .aria-label = Cau
 
 ## Welcome full page string
 
 onboarding-fullpage-welcome-subheader = Gadewch i ni ddechrau edrych ar bopeth y gallwch ei wneud.
 onboarding-fullpage-form-email =
   .placeholder = Eich cyfeiriad e-bost…
 
 ## Firefox Sync modal dialog strings.
 
 onboarding-sync-welcome-header = Mynd â { -brand-product-name } gyda Chi
 onboarding-sync-welcome-content = Cael eich nodau tudalen, hanes, cyfrineiriau a gosodiadau eraill ar eich holl ddyfeisiau.
 onboarding-sync-welcome-learn-more-link = Dysgu rhagor am Gyfrif Firefox
-
 onboarding-sync-form-input =
   .placeholder = E-bost
-
 onboarding-sync-form-continue-button = Parhau
 onboarding-sync-form-skip-login-button = Hepgor y cam hwn
 
 ## This is part of the line "Enter your email to continue to Firefox Sync"
 
 onboarding-sync-form-header = Rhowch eich e-bost
 onboarding-sync-form-sub-header = ac ymlaen i { -sync-brand-name }
 
-
 ## These are individual benefit messages shown with an image, title and
 ## description.
 
 onboarding-benefit-products-title = Cynnyrch Defnyddiol
-
 onboarding-benefit-products-text = Gwnewch bethau gyda chasgliad o offer sy'n parchu eich preifatrwydd ar draws eich dyfeisiau.
-
 onboarding-benefit-knowledge-title = Gwybodaeth Ymarferol
 onboarding-benefit-knowledge-text = Dysgwch bopeth y mae angen i chi ei wybod i gadw'n fwy doeth a mwy diogel ar-lein.
-
 onboarding-benefit-privacy-title = Gwir Breifatrwydd
-
 # "Personal Data Promise" is a concept that should be translated consistently
 # across the product. It refers to a concept shown elsewhere to the user: "The
 # Firefox Personal Data Promise is the way we honor your data in everything we
 # make and do. We take less data. We keep it safe. And we make sure that we are
 # transparent about how we use it."
 onboarding-benefit-privacy-text = Mae popeth rydym yn ei wneud yn cadw at ein Addewid ar Ddata Personol: Cymrwch lai. Cadwch ef yn ddiogel. Dim cyfrinachau.
-
-
 onboarding-benefit-sync-title = { -sync-brand-short-name }
 onboarding-benefit-sync-text = Cymerwch eich nodau tudalen, cyfrineiriau, hanes, a mwy ym mhobman rydych chi'n defnyddio { -brand-product-name }.
-
 onboarding-benefit-monitor-title = { -monitor-brand-short-name }
 onboarding-benefit-monitor-text = Cewch eich hysbysu pan fydd eich manylion personol mewn tor-data hysbys.
-
 onboarding-benefit-lockwise-title = { -lockwise-brand-short-name }
 onboarding-benefit-lockwise-text = Rheoli cyfrineiriau sy'n ddiogel ac yn gludadwy.
 
-
 ## These strings belong to the individual onboarding messages.
 
 
 ## Each message has a title and a description of what the browser feature is.
 ## Each message also has an associated button for the user to try the feature.
 ## The string for the button is found above, in the UI strings section
 
 onboarding-private-browsing-title = Pori Preifat
 onboarding-private-browsing-text = Pori ar eich pen eich hun. Mae Pori Preifat gyda Rhwystro Cynnwys yn rhwystro tracwyr ar-lein sy'n eich dilyn o amgylch y we.
-
 onboarding-screenshots-title = Screenshots
 onboarding-screenshots-text = Cymrwch luniau sgrin, eu cadw a'u rhannu - heb adael { -brand-short-name }. Cipiwch adran neu dudalen gyfan wrth i chi bori, Yna cadwch nhw i'r we ar gyfer mynediad a rhannu hawdd.
-
 onboarding-addons-title = Ychwanegion
 onboarding-addons-text = Ychwnaegwch ragor o nodweddion sy'n gwneud i { -brand-short-name } weithio'n galetach ar eich cyfer. Cymharu prisiau, gwybod am y tywydd neu mynegu eich hun gyda thema gyfaddas.
-
 onboarding-ghostery-title = Ghostery
 onboarding-ghostery-text = Porwch yn gynt, yn glyfrach neu yn fwy diogel gydag estyniadau fel Ghostery, cyn gadael i chi rwystro hysbysebion trafferthus.
-
 # Note: "Sync" in this case is a generic verb, as in "to synchronize"
 onboarding-fxa-title = Sync
 onboarding-fxa-text = Cofrestrwch am { -fxaccount-brand-name } a chydweddu eich nodau tudalen, cyfrineiriau a thabiau agored ymhob man lle rydych yn defnyddio { -brand-short-name }.
-
 onboarding-tracking-protection-title2 = Diogelu Rhag Tracio
 onboarding-tracking-protection-text2 = Mae { -brand-short-name } yn helpu i atal gwefannau rhag eich tracio ar-lein, gan ei gwneud yn anos i hysbysebion eich dilyn o gwmpas y we.
 onboarding-tracking-protection-button2 = Sut mae'n Gweithio
-
 onboarding-data-sync-title = Mynd â'ch Gosodiadau gyda Chi
 # "Sync" is short for synchronize.
 onboarding-data-sync-text2 = Cydweddwch eich nodau tudalen, cyfrineiriau, a mwy ym mhob man y byddwch yn defnyddio { -brand-product-name }.
 onboarding-data-sync-button2 = Mewngofnodwch i { -sync-brand-short-name }
-
 onboarding-firefox-monitor-title = Cadw'n effro i achosion o dor-data
 onboarding-firefox-monitor-text = Mae { -monitor-brand-name } yn monitro os yw eich e-bost wedi ymddangos mewn tor-data ac yn eich rhybuddio os yw'n ymddangos mewn tor-data newydd.
 onboarding-firefox-monitor-text2 = Mae { -monitor-brand-name } yn monitro os yw eich e-bost wedi ymddangos mewn tor-data ac yn eich rhybuddio os yw'n ymddangos mewn tor-data newydd.
 onboarding-firefox-monitor-button = Cofrestru am Rhybuddion
-
 onboarding-browse-privately-title = Pori'n Breifat
 onboarding-browse-privately-text = Mae Pori Preifat yn clirio'ch hanes chwilio a phori er mwyn ei gadw'n gyfrinachol rhag unrhyw un sy'n defnyddio'ch cyfrifiadur.
 onboarding-browse-privately-button = Agor Ffenestr Breifat
-
 onboarding-firefox-send-title = Cadw eich Ffeiliau a Rennir yn breifat
 onboarding-firefox-send-text2 = Llwythwch eich ffeiliau i fyny i { -send-brand-name } i'w rhannu gydag amgryptio o'r dechrau i'r diwedd a dolen sy'n dod i ben yn awtomatig.
 onboarding-firefox-send-button = Rhoi cynnig ar { -send-brand-name }
-
 onboarding-mobile-phone-title = Rhoi { -brand-product-name } ar Eich Ffôn
 onboarding-mobile-phone-text = Llwythwch { -brand-product-name } i lawr ar gyfer iOS neu Android a chydweddu eich data ar draws dyfeisiau.
 # "Mobile" is short for mobile/cellular phone, "Browser" is short for web
 # browser.
 onboarding-mobile-phone-button = Llwytho Porwr Symudol i lawr
-
 onboarding-send-tabs-title = Anfon Tabiau Atoch Chi eich Hun
 # "Send Tabs" refers to "Send Tab to Device" feature that appears when opening a
 # tab's context menu.
 onboarding-send-tabs-text = Mae Anfon Tabiau yn rhannu tudalennau yn syth rhwng eich dyfeisiau heb orfod copïo, gludo na gadael y porwr.
 # "Send Tabs" refers to "Send Tab to Device" feature that appears when opening a
 # tab's context menu.
 onboarding-send-tabs-text2 = Rhannu tudalennau'n hawdd rhwng eich dyfeisiau heb orfod copïo dolenni na gadael y porwr.
 onboarding-send-tabs-button = Cychwyn Defnyddio Anfon Tabiau
-
 onboarding-pocket-anywhere-title = Darllen a Gwrando yn Unrhyw Le
 onboarding-pocket-anywhere-text2 = Cadwch eich hoff gynnwys all-lein gyda'r Ap { -pocket-brand-name } a darllenwch, gwrandewch, a gwyliwch pryd bynnag y mae'n gyfleus i chi.
 onboarding-pocket-anywhere-button = Rhoi cynnig ar { -pocket-brand-name }
-
 onboarding-lockwise-passwords-title = Mynd â'ch Cyfrineiriau i Bob Man
 onboarding-lockwise-passwords-text2 = Cadwch y cyfrineiriau rydych chi'n eu cadw'n ddiogel er mwyn mewngofnodi'n hawdd i'ch cyfrifon gyda { -lockwise-brand-name }.
 onboarding-lockwise-passwords-button2 = Estyn yr Ap
-
 onboarding-lockwise-strong-passwords-title = Creu a Chadw Cyfrineiriau Cryf
 onboarding-lockwise-strong-passwords-text = Mae { -lockwise-brand-name } yn creu cyfrineiriau cryf yn y fan a'r lle ac yn cadw pob un ohonyn nhw mewn un man.
 onboarding-lockwise-strong-passwords-button = Rheoli'ch Mewngofnodi
-
 onboarding-facebook-container-title = Gosod Ffiniau i Facebook
 onboarding-facebook-container-text2 = Mae { -facebook-container-brand-name } yn cadw eich proffil ar wahân i bopeth arall, gan ei gwneud yn anos i Facebook eich targedu chi gyda hysbysebion.
 onboarding-facebook-container-button = Ychwanegu'r Estyniad
-
-
 onboarding-import-browser-settings-title = Mewnforio Eich Nodau Tudalen, Cyfrineiriau, a Mwy
 onboarding-import-browser-settings-text = Symud yn sydyn - mae'n hawdd dod â'ch gwefannau a'ch gosodiadau Chrome gyda chi.
 onboarding-import-browser-settings-button = Mewnforio Data Chrome
-
 onboarding-personal-data-promise-title = Preifat o Fwriad
 onboarding-personal-data-promise-text = Mae { -brand-product-name } yn trin eich data â pharch trwy gymryd llai ohono, ei ddiogelu a bod yn glir ynglŷn â sut rydyn ni'n ei ddefnyddio.
 onboarding-personal-data-promise-button = Darllenwch ein Addewid
 
 ## Message strings belonging to the Return to AMO flow
 
 return-to-amo-sub-header = Gwych, mae gennych { -brand-short-name }
-
 # <icon></icon> will be replaced with the icon belonging to the extension
 #
 # Variables:
 #  $addon-name (String) - Name of the add-on
 return-to-amo-addon-header = Nawr gadewch i ni gael <icon> </icon> <b> { $addon-name } </ B> i chi.
 return-to-amo-extension-button = Ychwanegu'r Estyniad
 return-to-amo-get-started-button = Cychwyn gyda { -brand-short-name }
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/devtools/client/compatibility.ftl
@@ -0,0 +1,47 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+## Messages used as headers in the main pane
+
+compatibility-selected-element-header = Elfennau Dewisiwyd
+compatibility-all-elements-header = Pob Cyhoeddiad
+
+## Message used as labels for the type of issue
+
+compatibility-issue-deprecated = (anghymeradwy)
+compatibility-issue-experimental = (arbrofol)
+compatibility-issue-deprecated-experimental = (anghymeradwy, arbrofol)
+
+## Messages used as labels and titles for buttons in the footer
+
+compatibility-settings-button-label = Gosodiadau
+compatibility-settings-button-title =
+  .title = Gosodiadau
+compatibility-feedback-button-label = Adborth
+compatibility-feedback-button-title =
+  .title = Adborth
+
+## Messages used as headers in settings pane
+
+compatibility-settings-header = Gosodiadau
+compatibility-target-browsers-header = Porwyr Targed
+
+##
+
+# Text used as the label for the number of nodes where the issue occurred
+# Variables:
+#  $number (Number) - The number of nodes where the issue occurred
+compatibility-issue-occurrences =
+  { $number ->
+    [zero] { $number } digwyddiad
+    [one] { $number } digwyddiad
+    [two] { $number } digwyddiad
+    [few] { $number } digwyddiad
+    [many] { $number } digwyddiad
+    *[other] { $number } digwyddiad
+  }
+compatibility-no-issues-found = Dim materion cydnawsedd. wedi'u canfod.
+compatibility-close-settings-button =
+  .title = Cau'r gosodiadau