Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox
authorRhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Thu, 09 Jul 2020 11:11:43 +0000
changeset 2203 9a9eef6a4543dee41b3dd05e4657b9df4ffc74ef
parent 2202 3106debdac1a3ce82a0919bf41ab9c89dda052b6
child 2204 fc2851a0b1c911ee05126c6f60b125fcab201598
push id1148
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 09 Jul 2020 11:11:46 +0000
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Co-authored-by: Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
devtools/client/netmonitor.properties
dom/chrome/security/security.properties
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -1,13 +1,8 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 # NOTE: New strings should use the about-logins- prefix.
 
 about-logins-page-title = Mewngofnodion a Chyfrineiriau
 
 # "Google Play" and "App Store" are both branding and should not be translated
@@ -27,16 +22,17 @@ fxaccounts-avatar-button =
   .title = Rheoli cyfrif
 
 ## The ⋯ menu that is in the top corner of the page
 
 menu =
   .title = Agor dewislen
 # This menuitem is only visible on Windows and macOS
 about-logins-menu-menuitem-import-from-another-browser = Mewnforio o Borwr Arall…
+about-logins-menu-menuitem-import-from-a-file = Mewnforio o Ffeil…
 about-logins-menu-menuitem-export-logins = Allforio Mewngofnodion…
 menu-menuitem-preferences =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Dewisiadau
    *[other] Dewisiadau
   }
 about-logins-menu-menuitem-help = Cymorth
 menu-menuitem-android-app = { -lockwise-brand-short-name } ar gyfer Android
@@ -71,22 +67,24 @@ login-list-item-subtitle-missing-usernam
 about-logins-list-item-breach-icon =
   .title = Gwefan wedi dioddef tor-data
 about-logins-list-item-vulnerable-password-icon =
   .title = Cyfrinair bregus
 
 ## Introduction screen
 
 login-intro-heading = Chwilio am eich mewngofnodi wedi'u cadw? Gosodwch { -sync-brand-short-name }.
+about-logins-login-intro-heading-logged-out = Chwilio am eich mewngofnodion wedi'u cadw? Gosodwch { -sync-brand-short-name } neu eu Mewnforio.
 about-logins-login-intro-heading-logged-in = Heb ganfod mewngofnodion wedi'u cydweddu.
 login-intro-description = Os gwnaethoch gadw eich mewngofnodion i { -brand-product-name } ar ddyfais wahanol, dyma sut i'w cael yma:
 login-intro-instruction-fxa = Creu neu fewngofnodi i'ch { -fxaccount-brand-name } ar y ddyfais lle mae'ch mewngofnodion yn cael eu cadw
 login-intro-instruction-fxa-settings = Sicrhewch eich bod wedi dewis y blwch gwirio Mewngofnodion yng Ngosodiadau { -sync-brand-short-name }
 about-logins-intro-instruction-help = Ewch i <a data-l10n-name="help-link"> Cefnogaeth { -lockwise-brand-short-name }</a> i gael rhagor o gymorth
 about-logins-intro-import = Os yw eich mewngofnodion yn cael eu cadw mewn porwr arall, gallwch <a data-l10n-name="import-link">eu mewnforio i { -lockwise-brand-short-name }</a>
+about-logins-intro-import2 = Os yw eich mewngofnodion wedi'u cadw y tu allan i { -brand-product-name }, gallwch <a data-l10n-name="import-browser-link">eu mewnforio o borwr arall</a> neu <a data-l10n- name = "import-file-link">o ffeil</a>
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = Creu Mewngofnod Newydd
 login-item-edit-button = Golygu
 about-logins-login-item-remove-button = Tynnu
 login-item-origin-label = Cyfeiriad Gwefan
 login-item-origin =
@@ -216,8 +214,21 @@ about-logins-export-file-picker-default-
 about-logins-export-file-picker-export-button = Allforio
 # A description for the .csv file format that may be shown as the file type
 # filter by the operating system.
 about-logins-export-file-picker-csv-filter-title =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Dogfen CSV
    *[other] Ffeil CSV
   }
+
+## Login Import Dialog
+
+# Title of the file picker dialog
+about-logins-import-file-picker-title = Allforio Ffeil Mewngofnodion
+about-logins-import-file-picker-import-button = Mewnforio
+# A description for the .csv file format that may be shown as the file type
+# filter by the operating system.
+about-logins-import-file-picker-csv-filter-title =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] Dogfen CSV
+    *[other] Ffeil CSV
+  }
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -270,8 +270,14 @@ cfr-whatsnew-better-pdf-body = Mae dogfe
 ## DOH Message
 
 cfr-doorhanger-doh-body = Mae eich preifatrwydd yn bwysig. Mae { -brand-short-name } bellach yn cyfeirio eich ceisiadau DNS yn ddiogel pryd bynnag y bo modd at wasanaeth partner i'ch diogelu wrth i chi bori.
 cfr-doorhanger-doh-header = Chwilio DNS mwy diogel, wedi'u hamgryptio
 cfr-doorhanger-doh-primary-button = Iawn, Wedi deall!
   .accesskey = I
 cfr-doorhanger-doh-secondary-button = Analluogi
   .accesskey = A
+
+## What's new: Cookies message
+
+cfr-whatsnew-clear-cookies-header = Diogelwch awtomatig rhag tactegau tracio slei
+cfr-whatsnew-clear-cookies-body = Mae rhai tracwyr yn eich ailgyfeirio i wefannau eraill sy'n gosod cwcis yn gyfrinachol. Mae { -brand-short-name } bellach yn clirio'r cwcis hynny yn awtomatig fel nad oes modd eich dilyn.
+cfr-whatsnew-clear-cookies-image-alt = Llun wedi'i rwystro gan gwci
--- a/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
+++ b/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
@@ -47,8 +47,9 @@ permission.geo.label = Mynediad i'ch Lle
 permission.xr.label = Cael Mynediad i Ddyfeisiau Rhithrealaeth
 permission.shortcuts.label = Gwrthwneud Llwybrau Byr Bysellfwrdd
 permission.focus-tab-by-prompt.label = Newid i'r Tab hwn
 permission.persistent-storage.label = Cadw Data mewn Storfa Barhaus
 permission.canvas.label = Tynnu Data Canvas
 permission.flash-plugin.label = Rhedeg Adobe Flash
 permission.midi.label = Mynediad i ddyfeisiau MIDI
 permission.midi-sysex.label = Mynediad i ddyfeisiau MIDI sydd â Chefnogaeth SysEx
+permission.https-only-load-insecure.label = Defnyddio HTTP anniogel
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -1224,20 +1224,20 @@ netmonitor.timings.wait=Aros:
 # in the network details timings tab identifying the amount of time spent
 # in a "receive" state.
 netmonitor.timings.receive=Derbyn:
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.learnMore): This is the label displayed
 # in the network details timings tab, with a link to external documentation
 netmonitor.timings.learnMore=Dysgu rhagor am amseru
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.audits.slowTooltip): This is the tooltip text displayed
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.audits.slowIconTooltip): This is the tooltip text displayed
 # in the network request list file column, on the slow icon button.
 # %1$S is the waiting time %2$S is the slow threshold.
-netmonitor.audits.slowTooltip=Cais araf: Mae amser ymateb gweinydd %1$S, dros y terfyn sy'n cael ei argymell o %2$S
+netmonitor.audits.slowIconTooltip=Amser ymateb gweinydd araf (%1$S). Y terfyn sy'n cael ei argymell yw %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.security.warning.cipher): A tooltip
 # for warning icon that indicates a connection uses insecure cipher suite.
 netmonitor.security.warning.cipher=Mae'r seiffr sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer amgryptio yn anghymeradwy ac anniogel.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.security.error): This is the label displayed
 # in the security tab if a security error prevented the connection.
 netmonitor.security.error=Digwyddodd gwall:
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -59,16 +59,19 @@ PKPRootNotBuiltIn=Public-Key-Pins: Nid y
 SHA1Sig=Mae'r wefan yn defnyddio Tystysgrif SHA-1; argymhellir eich bod yn defnyddio tystysgrif sydd ag algorithm llofnod sy'n defnyddio swyddogaethau hash cryfach na SHA-1.
 InsecurePasswordsPresentOnPage=Mae'r meysydd cyfrinair yn cyflwyno tudalen anniogel (http://). Mae hyn yn berygl diogelwch sy'n caniatáu i fanylion mewngofnodi defnyddiwr gael ei ddwyn.
 InsecureFormActionPasswordsPresent=Mae'r meysydd cyfrinair yn cyflwyno gweithredu ffurflen (http://) anniogel. Mae hyn yn berygl diogelwch sy'n caniatáu i fanylion mewngofnodi defnyddiwr gael ei ddwyn.
 InsecurePasswordsPresentOnIframe=Mae'r meysydd cyfrinair yn cyflwyno iframe (http://) anniogel. Mae hyn yn berygl diogelwch sy'n caniatáu i fanylion mewngofnodi defnyddiwr gael ei ddwyn.
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the insecure mixed content resource
 LoadingMixedActiveContent2=Llwytho cynnwys gweithredol (anniogel) cymysg ar dudalen diogel "%1$S"
 LoadingMixedDisplayContent2=Llwytho cynnwys gweithredol (anniogel) cymysg dangos ar dudalen diogel "%1$S"
 LoadingMixedDisplayObjectSubrequestDeprecation=Ni ddylid annog llwytho cynnwys cymysg (anniogel) “%1$S” o fewn ategyn ar dudalen ddiogel a bydd yn cael ei rwystro cyn bo hir.
+# LOCALIZATION NOTE: "%S" is the URI of the insecure mixed content download
+MixedContentBlockedDownload = Wedi rhwystro llwytho cynnwys anniogel “%S”.
+
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-scripts", "allow-same-origin", "sandbox" or "iframe"
 BothAllowScriptsAndSameOriginPresent=Mae modd i iframe sydd ag allow-scripts ac allow-same-origin i'w briodweddau sandbox fedru tynnu ei sandbox.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-top-navigation-by-user-activation", "allow-top-navigation", "sandbox" or "iframe"
 BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent=Bydd iframe sydd â chaniatâd allow-top-navigation a chaniatáu-top-navigation-by-user-activation ar gyfer ei briodoledd blwch tywod yn caniatáu llywio uchaf.
 
 # Sub-Resource Integrity
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "script" or "integrity". "%1$S" is the invalid token found in the attribute.
--- a/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
@@ -22,8 +22,13 @@ experimental-features-avif-description =
 experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default =
   .label = Cookies: SameSite=lax by default
 experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default-description = Trin cwcis fel “sameSite = lax” yn ragosodedig os nad oes priodoledd “sameSite” wedi'i nodi. Rhaid i ddatblygwyr ddewis y cyflwr cyfredol o ddefnydd anghyfyngedig trwy ddewis yn benodol “sameSite = none”.
 # The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
 # by various online articles and is technical in nature.
 experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure =
   .label = Cookies: SameSite=none requires secure attribute
 experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure-description = Mae cwcis â phriodoledd “sameSite=none” angen y briodoledd ddiogel. Mae'r nodwedd hon yn gofyn am “Cookies: SameSite=lax by default”.
+# about:home should be kept in English, as it refers to the the URI for
+# the internal default home page.
+experimental-features-abouthome-startup-cache =
+  .label = about:home storfa cychwyn
+experimental-features-abouthome-startup-cache-description = Storfa ar gyfer y ddogfen gychwynnol about:home sy'n cael ei llwytho yn ragosodedig wrth gychwyn. Pwrpas y storfa yw gwella perfformiad cychwyn.