Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox
authorRhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Fri, 26 Jun 2020 08:58:01 +0000
changeset 2194 3b0b5e13cb77f66be0aa47dfcf8bc69b3202586d
parent 2193 38dd428e80665eea3b7285a0bf39865d4f2e3359
child 2195 d96e4cccc29291fae4ee4aaf2d5a341c7dbf32ee
push id1139
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 26 Jun 2020 08:58:04 +0000
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Co-authored-by: Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
devtools/client/compatibility.ftl
dom/chrome/dom/dom.properties
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
--- a/devtools/client/compatibility.ftl
+++ b/devtools/client/compatibility.ftl
@@ -1,16 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## Messages used as headers in the main pane
 
-compatibility-selected-element-header = Elfennau Dewisiwyd
+compatibility-selected-element-header = Elfennau Dewiswyd
 compatibility-all-elements-header = Pob Cyhoeddiad
 
 ## Message used as labels for the type of issue
 
 compatibility-issue-deprecated = (anghymeradwy)
 compatibility-issue-experimental = (arbrofol)
 compatibility-issue-deprecated-experimental = (anghymeradwy, arbrofol)
 
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -423,15 +423,16 @@ MathML_DeprecatedMencloseNotationRadical=Mae'r gwerth “radical” yn cael ei anghymeradwyo o gymharu â phriodoledd “notation” elfen <menclose> a bydd yn cael ei dynnu yn y dyfodol.
 MathML_DeprecatedMfencedElement=Mae priodoledd MathML nfenced yn anghymeradwy a bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
 MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=Mae priodoleddau MathML “subscriptshift” a “superscriptshift” yn cael eu anghymeradwyo a byddant yn cael eu dileu yn y dyfodol.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
 MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=Mae priodoleddau MathML “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” a “fontweight” yn anghymeradwy a byddan nhw'n cael eu dileu yn y dyfodol.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
 MathML_DeprecatedXLinkAttributeWarning=Mae priodoleddau XLink “href”, “type”, “show” ac “actuate” yn anghymreadwy ar elfennau MathML a byddant yn cael eu dileu yn y dyfodol.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
-MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning=Mae cefnogaeth ar gyfer rendro gweithredwyr MathML estynedig gyda ffontiau STIXGeneral yn anghymeradwy ac o bosib yn cael ei ddileu yn y dyfodol. Am fanylion am ffontiau diweddarachd a fydd yn parhau i gael eu cefnogi, gweler %S.
+MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning=Mae cefnogaeth ar gyfer rendro gweithredwyr MathML estynedig gyda ffontiau STIXGeneral yn anghymeradwy ac o bosib yn cael ei ddileu yn y dyfodol. Am fanylion am ffontiau diweddarach a fydd yn parhau i gael eu cefnogi, gweler %S.
 WebShareAPI_Failed=Methodd y weithred rhannu.
 WebShareAPI_Aborted=Ataliwyd y weithred rhannu.
 # LOCALIZATION NOTE (UnknownProtocolNavigationPrevented): %1$S is the destination URL.
 UnknownProtocolNavigationPrevented=Wedi atal llywio i “%1$S” oherwydd protocol anhysbys.
 PostMessageSharedMemoryObjectToCrossOriginWarning=Methu postio neges sy'n cynnwys gwrthrych cof a rennir i ffenestr traws-darddiad.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the resource in question
+UnusedLinkPreloadPending=Nid yw'r yr adnodd ar “%S” rhag-lwythwyd gyda dolen rhag-lwythwyd wedi ei ddefnyddio o fewn ychydig eiliadau. Gwnewch yn siŵr fod holl briodoleddau'r tag rhag-lwytho wedi'u gosod yn gywir.
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -9,17 +9,20 @@ crashes-id = Enw'r Adroddiad
 crashes-send-date = Cyflwynwyd
 crashes-all-reports = Pob Adroddiad Chwalu
 crashes-no-config = Mae'r rhaglen wedi ei ffurfweddu i ddangos adroddiadau chwalu.
 extensions-title = Estyniadau
 extensions-name = Enw
 extensions-enabled = Galluogwyd
 extensions-version = Fersiwn
 extensions-id = ID
+support-addons-title = Ychwanegion
 support-addons-name = Enw
+support-addons-type = Math
+support-addons-enabled = Galluogwyd
 support-addons-version = Fersiwn
 support-addons-id = ID
 security-software-title = Meddalwedd Diogelwch
 security-software-type = Math
 security-software-name = Enw
 security-software-antivirus = Gwrth Firws
 security-software-antispyware = Gwrthysbiwar
 security-software-firewall = Mur Cadarn
@@ -69,16 +72,19 @@ app-basics-safebrowsing-key-google = All
 app-basics-key-mozilla = Mozilla Location Service Key
 app-basics-safe-mode = Modd Diogel
 show-dir-label =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Dangos yn Finder
     [windows] Agor Ffolder
    *[other] Agor Cyfeiriadur
   }
+experimental-features-title = Nodweddion Arbrofol
+experimental-features-name = Enw
+experimental-features-value = Gwerth
 modified-key-prefs-title = Dewisiadau Pwysig wedi eu Newid
 modified-prefs-name = Enw
 modified-prefs-value = Gwerth
 user-js-title = Dewisiadau user.js
 user-js-description = Mae eich ffolder profil yn cynnwys <a data-l10n-name="user-js-link">ffeil user.js</a>, sy'n cynnwys dewisiadau sydd heb eu creu gan { -brand-short-name }.
 locked-key-prefs-title = Dewisiadau Pwysig Wedi eu Cloi
 locked-prefs-name = Enw
 locked-prefs-value = Gwerth
--- a/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
@@ -1,3 +1,19 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
+# by various online articles and is technical in nature.
+experimental-features-css-masonry =
+  .label = Cynllun Masonry CSS
+experimental-features-css-masonry-description = Yn galluogi cefnogaeth i nodwedd arbrofol Cynllun Masonry CSS. Gw. yr <a data-l10n-name="explainer">esboniwr</a> i gael disgrifiad lefel uchel o'r nodwedd. I ddarparu adborth, rhowch sylwadau yn <a data-l10n-name="w3c-issue">y mater GitHub hwn</a> neu <a data-l10n-name="bug">y byg hwn</a>.
+# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
+# by various online articles and is technical in nature.
+experimental-features-web-gpu =
+  .label = WebGPU
+experimental-features-web-gpu-description = API arbrofol ar gyfer graffeg a chyfrifiadura ar y we
+# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
+# by various online articles and is technical in nature.
+experimental-features-avif =
+  .label = AVIF
+experimental-features-avif-description = Cefnogaeth arbrofol i AVIF: Fformat Ffeil Delwedd AV1