Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox
authorRhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Fri, 26 Jun 2020 08:43:37 +0000
changeset 2193 38dd428e80665eea3b7285a0bf39865d4f2e3359
parent 2192 a01b1e96039d7da9266476d3f5ecc88b6b2e7c45
child 2194 3b0b5e13cb77f66be0aa47dfcf8bc69b3202586d
push id1138
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 26 Jun 2020 08:43:39 +0000
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Co-authored-by: Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
devtools/client/netmonitor.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -688,17 +688,17 @@ netmonitor.toolbar.responseTime=Amser Ym
 netmonitor.toolbar.duration=Hyd
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.latency): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "latency" column, which is the time
 # from end of this request until the beginning of download of this response.
 netmonitor.toolbar.latency=Cuddni
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.transferred): This is the label displayed
-# in the network table toolbar, above the "transferred" column and in general 
+# in the network table toolbar, above the "transferred" column and in general
 # section of the headers panel, which is the compressed / encoded size.
 netmonitor.toolbar.transferred=Trosglwyddwyd
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.contentSize): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "size" column, which is the
 # uncompressed / decoded size.
 netmonitor.toolbar.contentSize=Maint
 
@@ -1126,17 +1126,18 @@ netmonitor.headers.size=Maint
 # %1$S is the transferred size, %2$S is the size.
 netmonitor.headers.sizeDetails=%1$S (maint %2$S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.version): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the http version.
 netmonitor.headers.version=Fersiwn
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.learnMore): This is the label displayed
-# in the network details headers tab, with a link to external documentation.
+# in the network details headers tab, with a link to external documentation for
+# status codes.
 netmonitor.summary.learnMore=Dysgu rhagor am god statws
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.referrerPolicy): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the referrer policy.
 netmonitor.summary.referrerPolicy=Polisi Cyfeiriwr:
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.referrerPolicy): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the referrer policy.
@@ -1287,20 +1288,25 @@ netmonitor.security.connection=Cysylltia
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.security.certificate): This is the label displayed
 # in the security tab describing the server certificate section.
 netmonitor.security.certificate=Tystysgrif:
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.trackingResource.tooltip): This is the label used
 # in the Network monitor panel as a tooltip for tracking resource icon.
 netmonitor.trackingResource.tooltip=Mae'r URL hwn yn cyfateb i draciwr hysbys a fyddai'n cael ei rwystro gyda Rhwystro Cynnwys ymlaen.
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.trackingResource.enhancedTrackingProtection): This is 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.trackingResource.enhancedTrackingProtection): This is
 # the label used in the Network monitor panel for showing enhanced tracking protection.
 netmonitor.trackingResource.enhancedTrackingProtection=Diogelwch Uwch Rhag Tracio
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.enhancedTrackingProtection.learnMore): This is the label
+# displayed in the network details headers tab, with a link to external documentation for
+# enhanced tracking protection.
+netmonitor.enhancedTrackingProtection.learnMore=Dysgu rhagor am ddiogelwch tracio uwch
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copy): This is the label displayed
 # for the copy sub-menu in the context menu for a request
 netmonitor.context.copy=Copïo
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copy.accesskey): This is the access key
 # for the copy menu/sub-menu displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.copy.accesskey=C
 
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -380,17 +380,16 @@ AmbientLightEventWarning=Mae defnydd o'r
 IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=Mae'r briodoledd ‘storage’ yn y dewisiadau wedi eu pasio i indexedDB.open yn anghymeradwy a bydd yn cael ei dynnu cyn bo hir. I gael storio parhaus defnyddiwch navigator.storage.persist() yn lle hynny.
 DOMQuadBoundsAttrWarning=Mae DOMQuad.bounds yn anghymeradwy, defnyddiwch DOMQuad.getBounds ()
 UnsupportedEntryTypesIgnored=Anwybyddu entryTypes heb gymorth: %S.
 AllEntryTypesIgnored=Dim entryTypes dilys; atal y cofrestru.
 
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
 GTK2Conflict2=Nid yw'r digwyddiad allweddol ar gael ar GTK2:: key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
 WinConflict2=Nid yw'r digwyddiad allweddol ar gael ar rhai cynlluniau bysellfwrdd: key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
-
 # LOCALIZATION NOTE: do not trnaslated "document.domain"
 DocumentSetDomainNotAllowedWarning=Nid yw gosod document.domain yn cael ei ganiatáu mewn amgylchedd ynysig traws-darddiad.
 
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingInterfaceWarning=Mae TestingDeprecatedInterface yn rhyngwyneb profi a hwn yw ei neges anghymeradwy profi.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingMethodWarning=Mae TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() yn ddull profi yn unig a hwn yw ei neges anghymeradwy profi.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
@@ -423,13 +422,16 @@ MathML_DeprecatedMencloseNotationRadical=Mae'r gwerth “radical” yn cael ei anghymeradwyo o gymharu â phriodoledd “notation” elfen <menclose> a bydd yn cael ei dynnu yn y dyfodol.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML or mfenced.
 MathML_DeprecatedMfencedElement=Mae priodoledd MathML nfenced yn anghymeradwy a bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
 MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=Mae priodoleddau MathML “subscriptshift” a “superscriptshift” yn cael eu anghymeradwyo a byddant yn cael eu dileu yn y dyfodol.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
 MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=Mae priodoleddau MathML “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” a “fontweight” yn anghymeradwy a byddan nhw'n cael eu dileu yn y dyfodol.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
 MathML_DeprecatedXLinkAttributeWarning=Mae priodoleddau XLink “href”, “type”, “show” ac “actuate” yn anghymreadwy ar elfennau MathML a byddant yn cael eu dileu yn y dyfodol.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
+MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning=Mae cefnogaeth ar gyfer rendro gweithredwyr MathML estynedig gyda ffontiau STIXGeneral yn anghymeradwy ac o bosib yn cael ei ddileu yn y dyfodol. Am fanylion am ffontiau diweddarachd a fydd yn parhau i gael eu cefnogi, gweler %S.
 WebShareAPI_Failed=Methodd y weithred rhannu.
 WebShareAPI_Aborted=Ataliwyd y weithred rhannu.
 # LOCALIZATION NOTE (UnknownProtocolNavigationPrevented): %1$S is the destination URL.
 UnknownProtocolNavigationPrevented=Wedi atal llywio i “%1$S” oherwydd protocol anhysbys.
 PostMessageSharedMemoryObjectToCrossOriginWarning=Methu postio neges sy'n cynnwys gwrthrych cof a rennir i ffenestr traws-darddiad.
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the resource in question