Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Thunderbird
authorRhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Tue, 07 Jul 2020 10:47:54 +0000
changeset 2202 3106debdac1a3ce82a0919bf41ab9c89dda052b6
parent 2201 bbf680ae9f8315483fa97ae5cf776006ac781be2
child 2203 9a9eef6a4543dee41b3dd05e4657b9df4ffc74ef
push id1147
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 07 Jul 2020 10:47:57 +0000
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Thunderbird Co-authored-by: Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -516,16 +516,19 @@ alertNoSearchFoldersSelected=Rhaid dewis
 
 # These are displayed in the message and folder pane windows
 # LOCALIZATION NOTE %.*f is the abbreviated size in the appropriate units
 byteAbbreviation2=%.*f beit
 kiloByteAbbreviation2=%.*f KB
 megaByteAbbreviation2=%.*f MB
 gigaByteAbbreviation2=%.*f GB
 
+teraByteAbbreviation2=%.*f TB
+petaByteAbbreviation2=%.*f PB
+
 ## LOCALIZATION NOTE(folderWithAccount):
 ## This is used to show folder name together with an account name.
 ## %1$S = folder name
 ## %2$S = account name
 folderWithAccount=%1$S - %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE(folderWithUnreadMsgs):
 ## This is a concatenation of two strings to compose a folder label with unread messages.
 ## %1$S = folder name
--- a/mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
+++ b/mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
@@ -12,11 +12,15 @@ otr-fingerprint-label = Eich Bysbrint:
 view-fingerprint-button =
   .label = Rheoli Bysbrintiau Cysylltiadau
   .accesskey = R
 otr-settings-title = Gosodiadau OTR
 otr-log =
   .label = Cynnwys negeseuon wedi'u hamgryptio OTR mewn cofnodion sgwrsio
 otr-requireEncryption =
   .label = Angen amgryptio pen-i-ben ar gyfer sgyrsiau un i un
+otr-require-encryption-info =
+  Wrth ofyn am amgryptio negeseuon o ben-i-ben, ni fydd negeseuon mewn sgyrsiau
+  un i un yn cael eu hanfon oni bai bod modd eu hamgryptio. Ni fydd negeseuon wedi'u
+  derbyn heb eu hamgryptio yn cael eu dangos fel rhan o'r sgwrs arferol, na'u cofnodi chwaith.
 otr-verifyNudge =
   .label = Atgoffa bob tro i wirio cyswllt heb ei wirio
 otr-notYetAvailable = ddim ar gael eto