browser/browser/newtab/newtab.ftl
author Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Thu, 13 Feb 2020 11:45:01 +0000
changeset 1947 fb788f9834dab76ca6a9a94ab9ec9a4d6ab53c90
parent 1924 4f6daa6a1bb520c0c5d7ab191a27c06085213bb4
child 2035 94dc44c6ecde9e758b373ef84deeb9286e30a7cb
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Localization authors: - Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.


### Firefox Home / New Tab strings for about:home / about:newtab.

newtab-page-title = Tab Newydd
newtab-settings-button =
  .title = Cyfaddasu eich tudalen Tab Newydd

## Search box component.

# "Search" is a verb/action
newtab-search-box-search-button =
  .title = Chwilio
  .aria-label = Chwilio
newtab-search-box-search-the-web-text = Chwilio'r We
newtab-search-box-search-the-web-input =
  .placeholder = Chwilio'r We
  .title = Chwilio'r We
  .aria-label = Chwilio'r We

## Top Sites - General form dialog.

newtab-topsites-add-search-engine-header = Ychwanegu Peiriant Chwilio
newtab-topsites-add-topsites-header = Hoff Wefan Newydd
newtab-topsites-edit-topsites-header = Golygu'r Hoff Wefan
newtab-topsites-title-label = Teitl
newtab-topsites-title-input =
  .placeholder = Rhoi teitl
newtab-topsites-url-label = URL
newtab-topsites-url-input =
  .placeholder = Teipio neu ludo URL
newtab-topsites-url-validation = Mae angen URL Ddilys
newtab-topsites-image-url-label = URL Delwedd Gyfaddas
newtab-topsites-use-image-link = Defnyddio delwedd gyfaddas…
newtab-topsites-image-validation = Methodd y ddelwedd â llwytho. Defnyddiwch URL gwahanol.

## Top Sites - General form dialog buttons. These are verbs/actions.

newtab-topsites-cancel-button = Diddymu
newtab-topsites-delete-history-button = Dileu o'r Hanes
newtab-topsites-save-button = Cadw
newtab-topsites-preview-button = Rhagolwg
newtab-topsites-add-button = Ychwanegu

## Top Sites - Delete history confirmation dialog.

newtab-confirm-delete-history-p1 = Ydych chi'n siŵr eich bod chi am ddileu pob enghraifft o'r dudalen hon o'ch hanes?
# "This action" refers to deleting a page from history.
newtab-confirm-delete-history-p2 = Nid oes modd dadwneud hyn.

## Context Menu - Action Tooltips.

# General tooltip for context menus.
newtab-menu-section-tooltip =
  .title = Agor y ddewislen
  .aria-label = Agor y ddewislen
# This tooltip is for the context menu of Pocket cards or Topsites
# Variables:
# $title (String): The label or hostname of the site. This is for screen readers when the context menu button is focused/active.
newtab-menu-content-tooltip =
  .title = Agor y ddewislen
  .aria-label = Agor dewislen cynnwys { $title }
# Tooltip on an empty topsite box to open the New Top Site dialog.
newtab-menu-topsites-placeholder-tooltip =
  .title = Golygu'r wefan
  .aria-label = Golygu'r wefan

## Context Menu: These strings are displayed in a context menu and are meant as a call to action for a given page.

newtab-menu-edit-topsites = Golygu
newtab-menu-open-new-window = Agor Ffenestr Newydd
newtab-menu-open-new-private-window = Agor mewn Ffenestr Preifat Newydd
newtab-menu-dismiss = Cau
newtab-menu-pin = Pinio
newtab-menu-unpin = Dad-binio
newtab-menu-delete-history = Dileu o'r Hanes
newtab-menu-save-to-pocket = Cadw i { -pocket-brand-name }
newtab-menu-delete-pocket = Dileu o { -pocket-brand-name }
newtab-menu-archive-pocket = Archifo i { -pocket-brand-name }
newtab-menu-show-privacy-info = Ein noddwyr a'ch preifatrwydd

## Message displayed in a modal window to explain privacy and provide context for sponsored content.

newtab-privacy-modal-button-done = Gorffen
newtab-privacy-modal-header = Mae eich preifatrwydd yn bwysig.
newtab-privacy-modal-paragraph =
  Yn ogystal â darparu straeon cyfareddol, rydyn ni hefyd yn dangos i chi gynnwys 
  perthnasol wedi'i ddewis yn ofalus gan noddwyr dethol. Peidiwch â phoeni, 
  nid yw eich data pori byth yn gadael eich copi personol o { -brand-product-name } - nid ydym 
  yn ei weld, na'n noddwyr chwaith.
newtab-privacy-modal-paragraph-2 =
  Yn ogystal â rhannu straeon cyfareddol, rydyn hefyd yn dangos i chi
  gynnwys perthnasol wedi'i ddewis yn ofalus gan noddwyr dethol. Peidiwch â phoeni,
  nid yw eich data pori byth yn gadael eich copi personol o { -brand-product-name } - nid ydym 
  yn ei weld, na'n
  noddwyr chwaith.
newtab-privacy-modal-link = Dysgwch sut mae preifatrwydd yn gweithio ar y tab newydd

##

# Bookmark is a noun in this case, "Remove bookmark".
newtab-menu-remove-bookmark = Tynnu Nod Tudalen
# Bookmark is a verb here.
newtab-menu-bookmark = Nod Tudalen

## Context Menu - Downloaded Menu. "Download" in these cases is not a verb,
## it is a noun. As in, "Copy the link that belongs to this downloaded item".

newtab-menu-copy-download-link = Copïo Dolen Llwytho i Lawr
newtab-menu-go-to-download-page = Mynd i'r Dudalen Llwytho i Lawr
newtab-menu-remove-download = Tynnu o'r Hanes

## Context Menu - Download Menu: These are platform specific strings found in the context menu of an item that has
## been downloaded. The intention behind "this action" is that it will show where the downloaded file exists on the file
## system for each operating system.

newtab-menu-show-file =
  { PLATFORM() ->
    [macos] Dangos yn Finder
    *[other] Agor Ffolder Cynhwysol
  }
newtab-menu-open-file = Agor Ffeil

## Card Labels: These labels are associated to pages to give
## context on how the element is related to the user, e.g. type indicates that
## the page is bookmarked, or is currently open on another device.

newtab-label-visited = Ymwelwyd
newtab-label-bookmarked = Nod Tudalen
newtab-label-removed-bookmark = Wedi Tynnu'r Nod Tudalen
newtab-label-recommended = Trendio
newtab-label-saved = Wedi ei gadw i { -pocket-brand-name }
newtab-label-download = Wedi eu Llwytho i Lawr
# This string is used in the story cards to indicate sponsored content
# Variables:
# $sponsorOrSource (String): This is the name of a company or their domain
newtab-label-sponsored = Noddir gan { $sponsorOrSource }

## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are
## meant as a call to action for the given section.

newtab-section-menu-remove-section = Tynnu'r Adran
newtab-section-menu-collapse-section = Cau'r Adran
newtab-section-menu-expand-section = Estyn yr Adran
newtab-section-menu-manage-section = Rheoli'r Adran
newtab-section-menu-manage-webext = Rheoli Estyniad
newtab-section-menu-add-topsite = Ychwanegu Hoff Wefan
newtab-section-menu-add-search-engine = Ychwanegu Peiriant Chwilio
newtab-section-menu-move-up = Symud i Fyny
newtab-section-menu-move-down = Symud i Lawr
newtab-section-menu-privacy-notice = Hysbysiad Preifatrwydd

## Section aria-labels

newtab-section-collapse-section-label =
  .aria-label = Cau'r Adran
newtab-section-expand-section-label =
  .aria-label = Ehangu'r Adran

## Section Headers.

newtab-section-header-topsites = Hoff Wefannau
newtab-section-header-highlights = Goreuon
# Variables:
# $provider (String): Name of the corresponding content provider.
newtab-section-header-pocket = Argymhellwyd gan { $provider }

## Empty Section States: These show when there are no more items in a section. Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.

newtab-empty-section-highlights = Cychwynnwch bori ac fe ddangoswn rhai erthyglau, fideos a thudalennau eraill difyr rydych wedi ymweld â nhw'n ddiweddar neu wedi gosod nod tudalen arnyn nhw yma.
# Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
# Variables:
# $provider (String): Name of the content provider for this section, e.g "Pocket".
newtab-empty-section-topstories = Rydych wedi dal i fynDewch nôl rhywbryd eto am fwy o'r straeon pwysicaf gan { $provider }. Methu aros? Dewiswch bwnc poblogaidd i ganfod straeon da o ar draws y we.

## Empty Section (Content Discovery Experience). These show when there are no more stories or when some stories fail to load.

newtab-discovery-empty-section-topstories-header = Wedi dal i fyny!
newtab-discovery-empty-section-topstories-content = Dewch nôl eto am ragor o straeon.
newtab-discovery-empty-section-topstories-try-again-button = Ceisiwch eto
newtab-discovery-empty-section-topstories-loading = Llwytho…
# Displays when a layout in a section took too long to fetch articles.
newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Wps! Bron a lwytho'r adran hon, ond nid yn llwyr.

## Pocket Content Section.

# This is shown at the bottom of the trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
newtab-pocket-read-more = Pynciau Poblogaidd:
newtab-pocket-more-recommendations = Rhagor o Argymhellion
newtab-pocket-whats-pocket = Beth yw { -pocket-brand-name }?
newtab-pocket-learn-more = Dysgu rhagor
newtab-pocket-cta-button = Defnyddio { -pocket-brand-name }
newtab-pocket-cta-text = Cadw'r straeon rydych yn eu hoffi i { -pocket-brand-name } a bwydo'ch meddwl á deunydd diddorol.

## Error Fallback Content.
## This message and suggested action link are shown in each section of UI that fails to render.

newtab-error-fallback-info = Wps, aeth rhywbeth o'i le wrth llwytho'r cynnwys hwn.
newtab-error-fallback-refresh-link = Adnewyddu'r dudalen i geisio eto.