toolkit/toolkit/printing/printDialogs.ftl
author Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Mon, 26 Sep 2022 10:41:36 +0000
changeset 2908 5a3ee1374fbf3a5ee828976c84438bd25734c5ff
parent 2104 efeda82f1d751c689c24d250a0350e7db82e312f
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Co-authored-by: Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

print-setup =
  .title = Gosodiad Tudalen
custom-prompt-title = Cyfaddasu…
custom-prompt-prompt = Rhowch destun pennyn /troedyn cyfaddas
basic-tab =
  .label = Fformatio a Dewisiadau
advanced-tab =
  .label = Ymylon a Phennyn/Troedyn
format-group-label =
  .value = Fformat
orientation-label =
  .value = Cyfeiriadaeth:
portrait =
  .label = Portread
  .accesskey = P
landscape =
  .label = Tirwedd
  .accesskey = T
scale =
  .label = Graddfa:
  .accesskey = r
scale-percent =
  .value = %
shrink-to-fit =
  .label = Cywasgu i Led y Dudalen
  .accesskey = L
options-group-label =
  .value = Dewisiadau
print-bg =
  .label = Argraffu Lliwiau'r Cefndir (lliwiau a delweddau)
  .accesskey = A
margin-group-label-inches =
  .value = Ymylon (modfedd)
margin-group-label-metric =
  .value = Ymylon (milimetr)
margin-top =
  .value = Brig:
  .accesskey = B
margin-top-invisible =
  .value = Brig:
margin-bottom =
  .value = Gwaelod:
  .accesskey = G
margin-bottom-invisible =
  .value = Gwaelod:
margin-left =
  .value = Chwith:
  .accesskey = C
margin-left-invisible =
  .value = Chwith:
margin-right =
  .value = De:
  .accesskey = D
margin-right-invisible =
  .value = De:
header-footer-label =
  .value = Penynnau a Throedynnau
hf-left-label =
  .value = Chwith:
hf-center-label =
  .value = Canoli:
hf-right-label =
  .value = De:
header-left-tip =
  .tooltiptext = Pennyn chwith
header-center-tip =
  .tooltiptext = Pennyn canol
header-right-tip =
  .tooltiptext = Pennyn de
footer-left-tip =
  .tooltiptext = Troedyn chwith
footer-center-tip =
  .tooltiptext = Troedyn canol
footer-right-tip =
  .tooltiptext = Troedyn de
hf-blank =
  .label = --gwag--
hf-title =
  .label = Teitl
hf-url =
  .label = URL
hf-date-and-time =
  .label = Dyddiad/Amser
hf-page =
  .label = Tudalen #
hf-page-and-total =
  .label = Tudalen # o #
hf-custom =
  .label = Cyfaddasu…
print-preview-window =
  .title = Rhagolwg Argraffu
print-title =
  .value = Teitl:
print-preparing =
  .value = Paratoi…
print-progress =
  .value = Cynnydd:
print-window =
  .title = Argraffu
print-complete =
  .value = Argraffu wedi ei Gwblhau.

# Variables
# $percent (integer) - Number of printed percentage
print-percent =
  .value = { $percent }%
dialog-cancel-label = Diddymu
dialog-close-label = Cau