toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Thu, 26 Jan 2023 10:23:06 +0000
changeset 3020 aebccc854ffcca34b623d6b2e6b1645aaeccdc0e
parent 2968 b2bfd02302bd7615aa53212ee7382c9111f759f1
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Co-authored-by: Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S

noThanksButton=Dim Diolch
noThanksButton.accesskey=i
restartLaterButton=Ailgychwyn Rhywbryd Eto
restartLaterButton.accesskey=l
restartNowButton=Ailgychwyn %S
restartNowButton.accesskey=i

statusFailed=Methodd y Gosod

installSuccess=Cafodd y Diweddariad ei osod yn llwyddiannus
installPending=Gosod yn Disgwyl
patchApplyFailure=Methu gosod y Diweddariad (methodd gosod y darn)
elevationFailure=Nid oes gennych y caniatâd angenrheidiol i osod y diweddariad. Cysylltwch â' ch gweinyddwr system.

check_error-200=Ffeil XML diweddaru wedi ei gam-ffurfio (200)
check_error-403=Gwrthod mynediad (403)
check_error-404=Heb ganfod Ffeil Diweddaru XML (404)
check_error-500=Gwall gweinydd mewnol (500)
check_error-2152398849=Methwyd (rheswm anhysbys)
check_error-2152398861=Gwrthodwyd cysylltiad
check_error-2152398862=Cysylltiad wedi dod i ben
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=Rhwydwaith all-lein (ewch ar-lein)
check_error-2152398867=Gwrthod pyrth
check_error-2152398868=Heb dderbyn data (ceisiwch eto)
check_error-2152398878=Heb ganfod diweddariad gweinydd (gwirio'r cyswllt i'r we)
check_error-2152398890=Heb ganfod gweinydd dirprwy (gwirio'r cyswllt i'r we)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=Rhwydwaith all-lein (ewch ar-lein)
check_error-2152398919=Torrwyd ar drosglwyddiad data (ceisiwch eto)
check_error-2152398920=Gwrthodwyd cysylltiad â'r gweinydd dirprwy
check_error-2153390069=Mae tystysgrif y gweinydd wedi dod i ben (newidiwch gloc eich system i'r dyddiad a'r amser cywir os yw'n anghywir)
check_error-verification_failed=Nid oedd modd dilysu cywirdeb y diweddariad
check_error-move_failed=Wedi methu paratoi'r diweddariad i'w osod
check_error-update_url_not_available=Nid yw'r URL diweddaru ar gael
check_error-connection_aborted=Cysylltiad wedi cau