mobile/overrides/netError.dtd
author Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>
Sun, 05 Feb 2023 07:11:03 +0000
changeset 3021 b77008c957030997bc375ff7952706bba27948f8
parent 2811 075a9fa0a4f5b89b81ba7d38ba8075a22fb74b50
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Co-authored-by: Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Anhawster llwytho tudalen">
<!ENTITY retry.label "Ceisiwch Eto">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Methu cysylltu">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Mae'r cyfeiriad wedi ei gyfyngu">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Heb ganfod gweinydd">
<!-- LOCALIZATION NOTE (dnsNotFound.longDesc4) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside tags should be localized. Do not change the ids. -->
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc4 "<ul> <li>Gwiriwch y cyfeiriad am wallau teipio, megis <strong>ww</strong>.example.com yn lle <strong>www</strong>.example.com</li> <div id='searchbox'> <input id='searchtext' type='search'></input> <button id='searchbutton'>Chwilio</button> </div> <li>Os nad oeddech yn gallu llwytho unrhyw dudalennau, gwiriwch ddata eich dyfais neu'r cysylltiad diwifr. <button id='wifi'>Galluogi'r Diwifr</button> </li> </ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Heb ganfod ffeil">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Gwiriwch yr enw ffeil am brif lythrennu neu wallau teipio eraill.</li> <li>Gwiriwch i weld os yw'r ffeil wedi symud, ailenwi neu ei dileu.</li> </ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Mae mynediad i'r ffeil wedi ei wrthod">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul> <li>Gall ei fod wedi ei dynnu, symud neu fod caniatâd ffeiliau yn rhwystro mynediad.</li> </ul>">

<!ENTITY generic.title "Wps.">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Nid yw &brandShortName; yn gallu llwytho'r dudalen am ryw reswm.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Nid yw'r cyfeiriad yn ddilys">
<!-- LOCALIZATION NOTE (malformedURI.longDesc2) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY malformedURI.longDesc2 "<ul> <li>Mae cyfeiriadau gwe fel arfer wedi eu hysgrifennu fel <strong>http://www.example.com/</strong></li> <div id='searchbox'> <input id='searchtext' type='search'></input> <button id='searchbutton'>Search</button> </div> <li>Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio blaen slaes (h.y. <strong>/</strong>).</li> </ul>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Cafodd y cysylltiad ei darfu">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY notCached.title "Daeth y Ddogfen i Ben">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Nid yw'r ddogfen gofynnwyd amdani ar gael yn storfa &brandShortName;.</p><ul><li>Fel cam i sicrhau diogelwch nid yw &brandShortName; yn gofyn eto am ddogfennau sensitif.</li><li>Cliciwch Ceisio Eto i ofyn eto am y ddogfen o'r wefan.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Modd all-lein">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Gwall Amgodio Cynnwys">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Cysylltwch â pherchnogion y wefan i'w hysbysu o'r anhawster.</li> </ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Math Anniogel o Ffeil">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Cysylltwch â pherchnogion y wefan i'w hysbysu o'r anhawster.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Cafodd y cysylltiad ei ailosod">
<!ENTITY netReset.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY netTimeout.title "Mae'r cyfnod cyswllt wedi dod i ben">
<!ENTITY netTimeout.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Heb ddeall y cyfeiriad">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Efallai bydd angen i chi osod meddalwedd arall i agor y cyfeiriad yma.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Mae'r gweinydd dirprwy yn gwrthod cysylltiadau">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Gwiriwch osodiadau'r dirprwy i wneud yn siŵr eu bod yn gywir.</li> <li>Cysylltwch â'ch gweinyddwr system i wneud yn siŵr fod y gweinydd dirprwyol yn gweithio.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Methu canfod y gweinydd dirprwyol">
<!-- LOCALIZATION NOTE (proxyResolveFailure.longDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc3 "<ul> <li>Gwiriwch eich gosodiadau dirprwy i sicrhau eu bod yn gywir.</li> <li>Gwiriwch i sicrhau fod gennych gysylltiad data a Wi-Fi sy'n gweithio. <button id='wifi'>Galluogi Diwifr</button> </li> </ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Nid yw'r dudalen yn ailgyfeirio'n iawn">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Gall y broblem yma fod wedi ei hachosi drwy analluogi neu wrthod cwci.</li> </ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Ymateb annisgwyl gan y gweinydd">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Gwiriwch fod gan eich system Reolwr Diogelwch Personol wedi ei osod.</li> <li>Gall hyn fod oherwydd ffurfweddiad ansafonol ar y gweinydd.</li> </ul>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Methodd y Cysylltiad Diogel">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio ei darllen am nad oes modd dilysu'r data rydych wedi ei dderbyn.</li> <li>Cysylltwch â pherchnogion y wefan i'w hysbysu o'r anhawster.</li> </ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Methodd y Cysylltiad Diogel">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Gall hwn fod yn anhawster gyda ffurfweddiad y gweinydd neu gall fod yn rhywun sy'n ceisio dynwared y gweinydd.</li> <li>Os ydych wedi cysylltu'n llwyddiannus gyda'r gweinydd yn y gorffennol, efallai mai gwall dros dro ydyw ac i geisio eto.</li> </ul>">

<!-- LOCALIZATION NOTE (sharedLongDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY sharedLongDesc3 "<ul> <li>Mae'n bosib fod y wefan yn brysur neu ddim ar gael. Ceisiwch eto cyn bo hir.</li> <li>Os nad oes modd i chi lwytho unrhyw dudalennau, gwiriwch gysylltiad data neu ddiwifr eich dyfais symudol. <button id='wifi'>Galluogi Diwifr</button> </li> </ul>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Rhwystrwyd gan Bolisi Diogelwch Cynnwys">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Mae &brandShortName; wedi rhwystro'r dudalen rhag llwytho yn y ffordd yma gan fod gan y dudalen bolisi diogelwch cynnwys sy'n atal hynny.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Gwall Cynnwys Llygredig">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio ei gweld yn sgil canfod gwall trosglwyddo data.</p><ul><li>Cysylltwch â pherchnogion y wefan i'w hysbysu o'r anhawster.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Neu mae modd ychwanegu eithriad…">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Allan o fan hyn!">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Ychwanegu Eithriad…">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Ni ddylech ychwanegu eithriad os ydych yn defnyddio cyswllt gwe nad ydych yn ymddiried ynddo'n llwyr neu os nad ydych wedi arfer a gweld rhybudd ar y gweinydd hwn.</p> <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button> <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>">

<!ENTITY sslv3Used.title "Methu Cysylltu'n Ddiogel">
<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
<!ENTITY sslv3Used.longDesc "Gwybodaeth uwch: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">

<!ENTITY weakCryptoUsed.title "Nid yw eich cysylltiad yn ddiogel">
<!-- LOCALIZATION NOTE (weakCryptoUsed.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP". -->
<!ENTITY weakCryptoUsed.longDesc "Gwybodaeth uwch: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Nid yw eich cysylltiad yn ddiogel">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "Mae <p><span class='hostname'></span> yn defnyddio technoleg diogelwch sy'n hen ac yn agored i ymosodiad. Gall yr ymosodwr weld manylion am hyn roeddech yn meddwl ei fod yn ddiogel. Mae angen i weinyddwr y wefan drwsio'r gweinydd yn gyntaf cyn bod modd i chi ymweld â' r wefan.</p><p>Cod gwall: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Gwall Protocol Rhwydwaith">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio'i gweld oherwydd canfuwyd gwall yn y protocol rhwydwaith.</p><ul><li>Cysylltwch â pherchenogion y wefan i roi gwybod iddynt am y broblem hon.</li></ul>">