mail/chrome/overrides/netError.dtd
author Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Tue, 21 Jun 2022 09:06:02 +0000
changeset 2831 fae89d16725eb29494a3de05e6dd65948befa290
parent 2680 1d041b719f0187c74e47f4c83ac8e352da5ccbfc
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Co-authored-by: Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Anhawster llwytho tudalen">
<!ENTITY retry.label "Ceisio Eto">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Methu cysylltu">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Mae'r cyfeiriad wedi'i gyfyngu">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Heb ganfod gweinydd">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<ul> <li>Gwiriwch y cyfeiriad am wallau teipio megis <strong>ww</strong>.example.com yn lle <strong>www</strong>.example.com</li> <li>Os ydych yn methu llwytho unrhyw dudalen, gwiriwch gysylltiad rhwydwaith eich cyfrifiadur.</li> <li>Os yw eich cyfrifiadur neu rwydwaith wedi ei ddiogelu gan fur cadarn neu ddirprwy gwnewch yn siŵr fod gan &brandShortName; ganiatâd i fynd ar y We.</li> </ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Heb ganfod ffeil">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Gwiriwch yr enw ffeil am brif lythrennu neu wallau teipio eraill.</li> <li>Gwiriwch i weld os yw'r ffeil wedi symud, ailenwi neu ei dileu.</li> </ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Mae mynediad at y ffeil wedi ei wrthod">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul> <li>Gall ei fod wedi ei dynnu, symud neu fod caniatâd ffeiliau yn rhwystro mynediad.</li> </ul>">

<!ENTITY generic.title "Wps.">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Nid yw &brandShortName; yn gallu llwytho'r dudalen am ryw reswm.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Nid yw'r cyfeiriad yn ddilys">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "<ul> <li>Fel rheol mae cyfeiriadau Gwe'n cael eu hysgrifennu fel <strong>http://www.example.com/</strong></li> <li>Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio blaen slaes (h.y. <strong>/</strong>).</li> </ul>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Cafodd y cysylltiad ei darfu">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY notCached.title "Daeth y Ddogfen i Ben">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Nid yw'r ddogfen hon ar gael yn y storfa.</p><ul><li>Fel cam diogelwch nid yw, &brandShortName; yn gofyn eto am ddogfennau sensitif yn awtomatig.</li><li>Cliciwch Ceisio Eto i ofyn eto am y ddogfen o'r wefan.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Modd all-lein">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<ul> <li>Clicio &quot;Ceisio newid eto&quot; i newid i&apos;r modd ar-lein ac ail lwytho'r dudalen.</li> </ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Gwall amgodio cynnwys">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Cysylltwch â pherchnogion y wefan i'w hysbysu o'r anhawster.</li> </ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Math ffeil anniogel">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Cysylltwch â pherchnogion y wefan i'w hysbysu o'r anhawster.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Cafodd y cysylltiad ei ailosod">
<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netTimeout.title "Mae cyfnod y cyswllt wedi dod i ben">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Heb ddeall y cyfeiriad">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Efallai bydd angen i chi osod meddalwedd arall i agor y cyfeiriad yma.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Mae'r gweinydd dirprwy yn gwrthod cysylltiadau">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Gwiriwch osodiadau'r dirprwy i wneud yn siŵr eu bod yn gywir.</li> <li>Cysylltwch â'ch gweinyddwr system i wneud yn siŵr fod y gweinydd dirprwyol yn gweithio.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Methu canfod y gweinydd dirprwyol">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul> <li>Gwiriwch y gosodiadau dirprwyol i wneud yn siŵr eu bod yn gywir.</li> <li>Gwiriwch fod gan eich cyfrifiadur cyswllt a'r we sy'n gweithio.</li> <li>Os yw eich cyfrifiadur wedi ei ddiogelu gan fur cadarn neu ddirprwy, gwnewch yn siŵr fod gan &brandShortName; fynediad i'r we.</li> </ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Nid yw'r dudalen yn ailgyfeirio'n iawn">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Gall y broblem yma fod wedi ei hachosi drwy analluogi neu wrthod cwci.</li> </ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Ymateb annisgwyl gan y gweinydd">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Gwiriwch fod gan eich system Reolwr Diogelwch Personol wedi ei osod.</li> <li>Gall hyn fod oherwydd ffurfweddiad ansafonol ar y gweinydd.</li> </ul>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Methodd y cysylltiad diogel">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio ei darllen am nad oes modd dilysu'r data rydych wedi ei dderbyn.</li> <li>Cysylltwch â pherchnogion y wefan i'w hysbysu o'r anhawster.</li> </ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Methodd y cysylltiad diogel">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Gall hwn fod yn anhawster gyda ffurfweddiad y gweinydd neu gall fod yn rhywun sy'n ceisio dynwared y gweinydd.</li> <li>Os ydych wedi cysylltu'n llwyddiannus gyda'r gweinydd yn y gorffennol, efallai mai gwall dros dro ydyw ac i geisio eto yn ddiweddarach.</li> </ul>">

<!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>Efallai bod y wefan yn brysur neu nad yw ar gael dros dro. Ceisiwch eto ymhen ychydig.</li> <li>Os nad ydych yn gallu llwytho unrhyw dudalennau, gwiriwch gysylltiad rhwydwaith eich cyfrifiadur.</li> <li>Os yw eich cyfrifiadur neu rwydwaith wedi ei ddiogelu gan fur cadarn neu ddirprwy, gwnewch yn siŵr fod gan &brandShortName; hawl i fynediad i'r we.</li> </ul>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Rhwystrwyd gan Bolisi Diogelwch Cynnwys">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Mae &brandShortName; wedi rhwystro'r dudalen rhag llwytho yn y ffordd yma gan fod gan y dudalen bolisi diogelwch cynnwys sy'n atal hynny.</p>">

<!ENTITY xfoBlocked.title "Wedi'i rwystro gan Bolisi X-Frame-Options">
<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>Mae &brandShortName; wedi atal y dudalen hon rhag llwytho yn y cyd-destun hwn oherwydd bod gan y dudalen bolisi X-Frame-Options sy'n ei gwrthod.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Gwall Cynnwys Llygredig">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio ei gweld yn sgil canfod gwall trosglwyddo data.</p><ul><li>Cysylltwch â pherchnogion y wefan i'w hysbysu o'r anhawster.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Neu mae modd ychwanegu eithriad…">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Allan o fan hyn!">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Ychwanegu Eithriad…">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
functionality specific to thunderbird. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Ni ddylech ychwanegu eithriad os ydych yn defnyddio cyswllt gwe nad ydych yn ymddiried ynddo'n llwyr neu os nad ydych wedi arfer a gweld rhybudd ar y gweinydd hwn.</p>  <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button> <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>">

<!ENTITY remoteXUL.title "XUL pell">
<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Cysylltwch â pherchnogion y wefan i'w hysbysu am y broblem..</li></ul></p>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Nid yw eich cysylltiad yn ddiogel">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
     "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "Mae <p><span class='hostname'></span> yn defnyddio technoleg diogelwch sy'n hen ac yn agored i ymosodiad. Gall yr ymosodwr weld manylion am hyn roeddech yn meddwl ei fod yn ddiogel. Mae angen i weinyddwr y wefan drwsio'r gweinydd yn gyntaf cyn bod modd i chi ymweld â' r wefan.</p><p>Cod gwall: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Tudalen wedi ei Rhwystro">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Gwall Protocol Rhwydwaith">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio'i gweld oherwydd canfuwyd gwall yn y protocol rhwydwaith.</p><ul><li>Cysylltwch â pherchenogion y wefan i roi gwybod iddynt am y broblem hon.</li></ul>">