mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
author Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Tue, 30 Jun 2020 09:15:50 +0000
changeset 2199 58edaf8595fa290f60b6497c7d5dbbd1b26ba8bf
parent 2114 2c8a868295510cdaeec91d73101c6d8d311a3431
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Co-authored-by: Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY messageStorage.label "Storfa Negeseuon">
<!ENTITY securitySettings.label "Gosodiadau Diogelwch">
<!ENTITY serverSettings.label "Gosodiadau'r Gweinydd">
<!ENTITY serverType.label "Math o Weinydd:">
<!ENTITY serverName.label "Enw'r Gweinydd:">
<!ENTITY serverName.accesskey "G">
<!ENTITY userName.label "Enw Defnyddiwr:">
<!ENTITY userName.accesskey "D">
<!ENTITY port.label "Porth:">
<!ENTITY port.accesskey "P">
<!ENTITY serverPortDefault.label "Rhagosodiad:">
<!-- LOCALIZATION NOTE (biffStart.label) : translate below 2 line with grammar dependency
    For example, in Japanese cases:
        biffStart.label "every"
        biffEnd.label  "minutes for new messages Check"
-->
<!ENTITY biffStart.label "Gwirio am negeseuon newydd bob ">
<!ENTITY biffStart.accesskey "w">
<!ENTITY biffEnd.label "munud">
<!ENTITY useIdleNotifications.label "Caniatáu hysbysiadau gweinydd di-oed wrth i negeseuon newydd gyrraedd">
<!ENTITY useIdleNotifications.accesskey "a">
<!ENTITY connectionSecurity.label "Diogelwch y cysylltiad:">
<!ENTITY connectionSecurity.accesskey "D">
<!ENTITY connectionSecurityType-0.label "Dim">
<!ENTITY connectionSecurityType-1.label "STARTTLS, os ar gael">
<!ENTITY connectionSecurityType-2.label "STARTTLS">
<!ENTITY connectionSecurityType-3.label "SSL/TLS">
<!ENTITY authMethod.label "Dull dilysu:">
<!ENTITY authMethod.accesskey "u">
<!ENTITY leaveOnServer.label "Gadael negeseuon ar y gweinydd">
<!ENTITY leaveOnServer.accesskey "a">
<!ENTITY headersOnly.label "Estyn penynnau'n unig">
<!ENTITY headersOnly.accesskey "p">
<!ENTITY deleteByAgeFromServer.label "Ar y mwyaf">
<!ENTITY deleteByAgeFromServer.accesskey "m">
<!ENTITY daysEnd.label "diwrnod">
<!ENTITY deleteOnServer2.label "Nes i mi eu dileu">
<!ENTITY deleteOnServer2.accesskey "d">
<!ENTITY downloadOnBiff.label "Llwytho i lawr negeseuon newydd yn awtomatig">
<!ENTITY downloadOnBiff.accesskey "a">
<!ENTITY deleteMessagePrefix.label "Pan fyddaf yn dileu neges:">
<!ENTITY modelMoveToTrash.label "Ei symud i'r ffolder yma:">
<!ENTITY modelMoveToTrash.accesskey "y">
<!ENTITY modelMarkDeleted.label "Marcio fel ei fod wedi'i ddileu">
<!ENTITY modelMarkDeleted.accesskey "M">
<!ENTITY modelDeleteImmediately.label "Diddymu'n syth">
<!ENTITY modelDeleteImmediately.accesskey "i">
<!-- LOCALIZATION NOTE (expungeOnExit.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
<!ENTITY expungeOnExit.label "Glanhau&apos;r (&quot;Expunge&quot;) Blwch Derbyn wrth Adael">
<!ENTITY expungeOnExit.accesskey "G">
<!ENTITY emptyTrashOnExit.label "Gwagio'r Sbwriel wrth Adael">
<!ENTITY emptyTrashOnExit.accesskey "A">
<!ENTITY loginAtStartup.label "Gwirio am negeseuon newydd wrth gychwyn">
<!ENTITY loginAtStartup.accesskey "w">
<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesStart.label) : translate below 2 lines with grammar dependency
  maxMessengerStart.label will be followed by maxMessagesEnd.label with the number
  of messages between them
-->
<!ENTITY maxMessagesStart.label "Gofyn cyn llwytho i lawr mwy na">
<!ENTITY maxMessagesStart.accesskey "o">
<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesEnd.label) : see note for maxMessagesStart.label -->
<!ENTITY maxMessagesEnd.label "neges">
<!ENTITY alwaysAuthenticate.label "Gofyn bob tro am ddilysiad wrth gysylltu â'r gweinydd hwn">
<!ENTITY alwaysAuthenticate.accesskey "b">
<!ENTITY newsrcFilePath.label "ffeil newsrc:">
<!ENTITY newsrcPicker.label "Dewis Ffeil newsrc">
<!ENTITY newsrcFilePath1.label "Ffeil News.rc:">
<!ENTITY newsrcPicker1.label "Dewis Ffeil News.rc">
<!ENTITY abbreviate.label "Dangos enwau'r grŵp newyddion yn y paen Ffolder E-bost, fel:">
<!ENTITY abbreviateOn.label "Enwau llawn (e.e, 'netscape.public.mozilla.mail-news')">
<!ENTITY abbreviateOff.label "Enwau byr (e.e. 'n.p.m.mail-news')">
<!ENTITY advancedButton.label "Uwch…">
<!ENTITY advancedButton.accesskey "U">
<!ENTITY serverDefaultCharset2.label "Amgodiad Testun Rhagosodedig:">
<!ENTITY localPath.label "Cyfeiriadur lleol:">
<!ENTITY localPath1.label "Cyfeiriadur Lleol:">
<!ENTITY localFolderPicker.label "Dewis Cyfeiriadur Lleol">
<!ENTITY browseFolder.label "Pori…">
<!ENTITY browseFolder.accesskey "P">
<!ENTITY browseNewsrc.label "Pori…">
<!ENTITY browseNewsrc.accesskey "o">

<!ENTITY accountTitle.label "Gosodiadau Cyfrif">
<!ENTITY accountSettingsDesc.label "Mae hwn yn gyfrif arbennig. Nid oes hunaniaethau wedi'u cysylltu ag ef.">
<!ENTITY storeType.label "Math o Storio Negeseuon:">
<!ENTITY storeType.accesskey "S">
<!ENTITY mboxStore2.label "Ffeil i'r ffolder (mbox)">
<!ENTITY maildirStore.label "Ffeil y neges (maildir)">