dom/chrome/security/csp.properties
author Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Wed, 14 Apr 2021 10:22:32 +0000
changeset 2504 1f96e8167132e416b310e6e8f57509c6347a7e85
parent 2260 de703832f2cbf5ea88db7eba001219b90755196f
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Lightning Co-authored-by: Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# CSP Warnings:
# LOCALIZATION NOTE (CSPViolation):
# %1$S is the reason why the resource has not been loaded.
CSPViolation = Mae gosodiadau'r dudalen wedi rhwystro llwytho adnodd: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (CSPViolationWithURI):
# %1$S is the directive that has been violated.
# %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
CSPViolationWithURI = Mae gosodiadau'r dudalen wedi rhwystro llwytho adnodd yn %2$S ("%1$S").
# LOCALIZATION NOTE (CSPROViolation):
# %1$S is the reason why the resource has not been loaded.
CSPROViolation = Digwyddodd trosedd o bolisi adrodd yn unig CSP ("%1$S"). Caniatawyd yr ymddygiad a chafodd adroddiad CSP ei hanfon.
# LOCALIZATION NOTE (CSPROViolationWithURI):
# %1$S is the directive that has been violated.
# %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
CSPROViolationWithURI = Gwelodd gosodiadau'r dudalen lwytho adnodd yn %2$S ("%1$S"). Mae adroddiad CSP yn cael ei hanfon.
# LOCALIZATION NOTE (triedToSendReport):
# %1$S is the URI we attempted to send a report to.
triedToSendReport = Wedi ceisio anfon adroddiad at URI annilys: "%1$S"
# LOCALIZATION NOTE (couldNotParseReportURI):
# %1$S is the report URI that could not be parsed
couldNotParseReportURI = methu didoli adroddiad URI: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldNotProcessUnknownDirective):
# %1$S is the unknown directive
couldNotProcessUnknownDirective = Methu prosesu cyfarwyddeb anhysbys '%1$S'
# LOCALIZATION NOTE (ignoringUnknownOption):
# %1$S is the option that could not be understood
ignoringUnknownOption = Anwybyddu dewis anhysbys %1$S
# LOCALIZATION NOTE (ignoringDuplicateSrc):
# %1$S defines the duplicate src
ignoringDuplicateSrc = Anwybyddu ffynhonnell dyblyg %1$S
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcFromMetaCSP):
# %1$S defines the ignored src
ignoringSrcFromMetaCSP = Anwybyddu ffynhonnell '%1$S' (Heb ei gynnal wrth ei ddarparu drwy elfen meta).
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcWithinScriptStyleSrc):
# %1$S is the ignored src
# script-src and style-src are directive names and should not be localized
ignoringSrcWithinScriptStyleSrc = Anwybyddu "%1$S" o ffewn script-src: nonce-source neu hash-source penodol
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcForStrictDynamic):
# %1$S is the ignored src
# script-src, as well as 'strict-dynamic' should not be localized
ignoringSrcForStrictDynamic = Anwybyddu “%1$S” o fewn script-src: ‘strict-dynamic’ wedi ei bennu
# LOCALIZATION NOTE (ignoringStrictDynamic):
# %1$S is the ignored src
ignoringStrictDynamic = Anwybyddu ffynhonnell “%1$S” (Dim ond yn cael ei gynnal o fewn script-src).\u0020 
# LOCALIZATION NOTE (strictDynamicButNoHashOrNonce):
# %1$S is the csp directive that contains 'strict-dynamic'
# 'strict-dynamic' should not be localized
strictDynamicButNoHashOrNonce = Gall allweddair ‘strict-dynamic’ o fewn “%1$S” gyda dim nonce dilys na hash rwystro pob sgript rhag llwytho
# LOCALIZATION NOTE (reportURInotHttpsOrHttp2):
# %1$S is the ETLD of the report URI that is not HTTP or HTTPS
reportURInotHttpsOrHttp2 = Dylai URI adroddiad (%1$S) fod yn URI HTTP neu HTTPS.
# LOCALIZATION NOTE (reportURInotInReportOnlyHeader):
# %1$S is the ETLD of the page with the policy
reportURInotInReportOnlyHeader = Mae gan y wefan (%1$S) bolisi Adrodd yn Unig heb adroddiad URI. Ni fydd CSP yn rhwystro ac nid oes modd iddo adrodd ar dorri'r polisi.
# LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
# %1$S is the CSP Source that could not be parsed
failedToParseUnrecognizedSource = Methwyd didoli ffynhonnell anadnabyddus %1$S
# LOCALIZATION NOTE (upgradeInsecureRequest):
# %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
upgradeInsecureRequest = Diweddaru cais anniogel ‘%1$S’ i ddefnyddio ‘%2$S’
# LOCALIZATION NOTE (ignoreSrcForDirective):
ignoreSrcForDirective = Anwybyddu scs ar gyfer cyfarwyddid '%1$S'
# LOCALIZATION NOTE (hostNameMightBeKeyword):
# %1$S is the hostname in question and %2$S is the keyword
hostNameMightBeKeyword = Dehongli %1$S fel enw gwesteiwr, nid allweddair. Os oeddech yn bwriadu iddo fod yn allweddair, defnyddiwch '%2$S' (wedi ei lapio mewn dyfynodau sengl).
# LOCALIZATION NOTE (notSupportingDirective):
# directive is not supported (e.g. 'reflected-xss')
notSupportingDirective = Nid yw'n cynnal cyfarwyddeb '%1$S'. Bydd y cyfarwyddeb a gwerthoedd yn cael eu hanwybyddu.
# LOCALIZATION NOTE (blockAllMixedContent):
# %1$S is the URL of the blocked resource load.
blockAllMixedContent = Rhwystro cais anniogel '%1$S'.
# LOCALIZATION NOTE (ignoringDirectiveWithNoValues):
# %1$S is the name of a CSP directive that requires additional values 
ignoringDirectiveWithNoValues = Anwybyddu ‘%1$S‘ gan nad yw'n cynnwys unrhyw baramedrau.
# LOCALIZATION NOTE (ignoringReportOnlyDirective):
# %1$S is the directive that is ignored in report-only mode.
ignoringReportOnlyDirective = Anwybyddu cyfarwyddeb blwch tywod pan y'i anfonwyd mewn polisi adrodd yn unig ‘%1$S’
# LOCALIZATION NOTE (IgnoringSrcBecauseOfDirective):
# %1$S is the name of the src that is ignored.
# %2$S is the name of the directive that causes the src to be ignored.
IgnoringSrcBecauseOfDirective=Anwybyddu ‘%1$S’ oherwydd cyfarwyddeb ‘%2$S’.

# LOCALIZATION NOTE (IgnoringSourceWithinDirective):
# %1$S is the ignored src
# %2$S is the directive  which supports src
IgnoringSourceWithinDirective = Anwybyddu ffynhonnell “%1$S” (Dim ond yn cael ei gynnal o fewn ‘%2$S’).
 
# CSP Errors:
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSource):
# %1$S is the source that could not be parsed
couldntParseInvalidSource = Methu didoli ffynhonnell annilys %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidHost):
# %1$S is the host that's invalid
couldntParseInvalidHost = Methwyd didoli gwestai annilys %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParsePort):
# %1$S is the string source
couldntParsePort = Methu didoli porth yn %1$S
# LOCALIZATION NOTE (duplicateDirective):
# %1$S is the name of the duplicate directive
duplicateDirective = Mae cyfarwyddebau %1$S dyblyg wedi eu canfod.  Bydd yr holl rhai heblaw'r cyntaf yn cael eu hanwybyddu.
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSandboxFlag):
# %1$S is the option that could not be understood
couldntParseInvalidSandboxFlag = Methu didoli baner blwch tywod annilys ‘%1$S’