dom/chrome/netError.dtd
author Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>
Sun, 05 Feb 2023 07:11:03 +0000
changeset 3021 b77008c957030997bc375ff7952706bba27948f8
parent 2811 075a9fa0a4f5b89b81ba7d38ba8075a22fb74b50
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Co-authored-by: Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY loadError.label "Gwall Llwytho Tudalen">
<!ENTITY retry.label "Ceisiwch Eto">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Methu Cysylltu">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Er bod y wefan i'w weld yn ddilys, nid oedd y porwr yn gallu creu cysylltiad.</p><ul><li>Efallai nad yw'r wefan ar gael dros dro? Ceisiwch eto.</li><li>Methu pori safleoedd eraill? Gwiriwch gysylltiad y cyfrifiadur â'r rhwydwaith.</li><li>A yw eich cyfrifiadur a'r rhwydwaith wedi eu hamddiffyn gan fur cadarn neu ddirprwy? Mae gosodiadau anghywir yn gallu ymyrryd â phori'r we.</li></ul>">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Cyfyngwyd ar y Porth am Resymau Diogelwch">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>Gofynnodd y cyfeiriad am borth (e.e. <q>mozilla.org:80</q> sef porth 80 ar mozilla.org) sy'n cael ei ddefnyddio am resymau <em>heblaw</em> pori'r We. Mae'r porwr wedi diddymu eich cais er eich diogelwch.</p>">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Heb Ganfod Cyfeiriad">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<p>Nid yw'r porwr yn gallu canfod y gweinydd gwestai ar gyfer y cyfeiriad yma.</p><ul><li>A wnaethoch gamgymeriad wrth deipio'r cyfeiriad? (e.e. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> yn lle <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Ydych chi'n siŵr fod yr enw parth yn bodoli?  Efallai bod ei gofrestriad wedi dod i ben.</li><li>Ydych chi'n methu pori i wefannau eraill?  Gwiriwch eich cysylltiad rhwydwaith a gweinydd DNS.</li><li>A yw eich cyfrifiadur wedi ei amddiffyn gyda mur cadarn a dirprwy? Gall gosodiadau anghywir ymyrryd â phori'r We.</li></ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Heb Ganfod Ffeil">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>Efallai bod yr eitem wedi cael ei hailenwi, ei thynnu neu ei symud?</li><li>Oes yna wall sillafu, llythrennu neu wall teipio arall yn y cyfeiriad?</li><li>A oes gennych hawl digonol i gael mynediad at yr eitem hon?</li></ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Mae mynediad at y ffeil wedi ei wrthod">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul><li>Gall ei fod wedi ei dynnu, symud neu fod caniatâd ffeiliau yn rhwystro mynediad.</li></ul>">

<!ENTITY generic.title "Methu Cyflawni'r Cais">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Nid oes gwybodaeth ar gael am y gwall neu broblem yma ar hyn o bryd.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Cyfeiriad Annilys">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "<p>Nid yw'r cyfeiriad yma mewn fformat adnabyddus. Gwiriwch y bar lleoliad a cheisiwch eto.</p>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Tarfu ar Drosglwyddo Data">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>Mae'r porwr wedi cysylltu'n llwyddiannus, ond cafodd y cysylltiad ei darfu wrth drosglwyddo gwybodaeth.  Ceisiwch eto.</p><ul><li>Methu pori gwefannau eraill? Gwiriwch gysylltiad y cyfrifiadur â'r rhwydwaith.</li><li>Yn dal i gael trwbl? Cysylltwch â'ch gweinyddwr rhwydwaith neu ddarparwr Rhyngrwyd am gymorth.</li></ul>">

<!ENTITY notCached.title "Daeth y Ddogfen i Ben">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Nid yw'r ddogfen hon ar gael yn storfa dros dro'r porwr.</p><ul><li>Fel modd i ddiogelu nid yw'r porwr yn gofyn eto yn awtomatig am ddogfennau sensitif.</li><li>Cliciwch Ceisiwch Eto i ofyn eto am y ddogfen gan y wefan.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Modd All-lein">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<p>Mae&apos;r porwr yn gweithredu mewn modd all-lein ac nid oes modd cysylltu â&apos;r eitem hon.</p><ul><li>A yw&apos;r cyfrifiadur wedi cysylltu i rwydwaith fyw?</li><li>Cliciwch &quot;Ceisiwch Eto&quot; er mwyn newid i&apos;r modd ar-lein ac ail lwytho&apos;r dudalen.</li></ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Gwall Amgodio Cynnwys">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>Nid oes modd dangos y dudalen hon am ei bod yn defnyddio ffurf o gywasgiad sy'n anhysbys neu sydd ddim yn cael ei gynnal o .</p><ul><li>Cysylltwch â pherchnogion y wefan i'w hysbysu o'r anhawster.</li></ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Math Anniogel o Ffeil">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Cysylltwch â pherchnogion y wefan i'w hysbysu o'r anhawster.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Tarfu ar y Cyswllt">
<!ENTITY netReset.longDesc "<p>Cafodd y cysylltiad rhwydwaith ei dorri wrth negydu cysylltiad. Ceisiwch eto.</p>">

<!ENTITY netTimeout.title "Amser Allan y Rhwydwaith">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>Nid yw'r wefan wedi ymateb i gais am gyswllt ac mae'r porwr wedi peidio aros am ateb.</p><ul><li>Gall fod y gweinydd yn profi galw uchel neu ataliad dros dro? Ceisiwch eto.</li><li>A ydych yn methu pori i wefannau eraill? Gwiriwch gysylltiad rhwydwaith y cyfrifiadur.</li><li>A yw eich cyfrifiadur wedi ei ddiogelu gan fur cadarn neu ddirprwy? Gall osodiadau anghywir effeithio ar bori'r we.</li><li>Dal yn cael problemau? Cysylltwch â'ch gweinyddwr rhwydwaith neu ddarparwr rhyngrwyd am gymorth.</li></ul>">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Protocol Anhysbys">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<p>Mae'r cyfeiriad yn pennu protocol (e.e. <q>wxyz://</q>) nad yw'r porwr yn ei adnabod, felly nid yw'r porwr yn gallu cysylltu'n iawn â'r wefan.</p><ul><li>Ydych chi'n ceisio cael mynediad at wasanaethau aml-gyfrwng neu destun yn unig? Gwiriwch y wefan am yr anghenion ychwanegol hyn.</li><li>Mae rhai protocolau angen meddalwedd trydydd parti neu ategion cyn bod modd i'r porwr eu hadnabod.</li></ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Gwrthododd y Gweinydd Dirprwyo'r cysylltiad">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>Mae'r porwr wedi ei ffurfweddu i ddefnyddio gweinydd dirprwy, ond mae'r dirprwy wedi gwrthod cysylltiad.</p><ul><li>A yw ffurfweddiad dirprwy'r porwr yn gywir? Gwiriwch y gosodiadau a cheisio eto.</li><li>A yw'r gwasanaeth dirprwy yn caniatáu cysylltiadau o'r rhwydwaith?</li><li>Dal yn cael problemau? Cysylltwch â'ch gweinyddwr rhwydwaith neu ddarparwr rhyngrwyd am gymorth.</li></ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Heb ganfod y Gweinydd Dirprwyol">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>Mae'r porwr wedi ei ffurfweddu i ddefnyddio gweinydd dirprwy, ond nid oes modd canfod y dirprwy.</p><ul><li>A yw ffurfweddiad dirprwy'r porwr yn gywir? Gwiriwch y gosodiadau a cheisio eto.</li><li>A yw'r gwasanaeth dirprwy yn caniatáu cysylltiadau o'r rhwydwaith?</li><li>Dal yn cael problemau? Cysylltwch â'ch gweinyddwr rhwydwaith neu ddarparwr rhyngrwyd am gymorth.</li></ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Cylch Ailgyfeirio">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<p>Mae'r porwr wedi peidio ceisio estyn yr eitem. Mae'r safle'n ailgyfeirio'r cais mewn ffordd na fydd yn cael ei gwblhau.</p><ul><li>A ydych wedi analluogi neu rwystro cwcis angenrheidiol y wefan?</li><li><em>NODYN</em>: Os nad yw derbyn cwcis y safle'n datrys y broblem, mae'n debygol o fod yn fater ffurfweddiad y gweinydd ac nid eich cyfrifiadur.</li></ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Ymateb Anghywir">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<p>Ymatebodd y wefan i'r cais rhwydwaith mewn ffordd annisgwyl ac nid yw'r porwr yn gallu parhau.</p>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Methodd Cysylltiad Diogel">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<p>Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio ei darllen gan nad oes modd gwirio dilysrwydd y data derbyniwyd.</p><ul><li>Cysylltwch â pherchennog y wefan i'w hysbysu o'r anhawster.</li></ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Methodd Cysylltiad Diogel">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Gall hyn fod yn anhawster gyda ffurfweddiad y gweinydd, neu gall fod bod rhywun yn ceisio ffugio'r gweinydd.</li> <li>Os ydych wedi cysylltu'n llwyddiannus a'r gweinydd yn y gorffennol, efallai mai gwall dros dro ydyw a gallwch geisio eto yn hwyrach.</li> </ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Neu mae modd ychwanegu eithriad…">
<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Ni ddylech ychwanegu eithriad os ydych yn defnyddio cyswllt gwe nad ydych yn ymddiried yn llwyr ynddo neu os nad ydych wedi arfer a gweld negeseuon rhybudd ar gyfer y gweinydd hwn.</p> <p>Os ydych yn parhau i fod yn awyddus i ychwanegu eithriad i'r wefan, gallwch wneud hynny yng ngosodiadau uwch amgryptio.</p>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Rhwystrwyd gan Bolisi Diogelwch Cynnwys">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Mae'r porwr wedi atal y dudalen rhag cael ei llwytho yn y ffordd yma gan fod gan y dudalen bolisi diogelwch cynnwys sy'n atal hynny.</p>">

<!ENTITY xfoBlocked.title "Wedi'i rwystro gan Bolisi X-Frame-Options">
<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>Ataliodd y porwr y dudalen hon rhag llwytho yn y cyd-destun hwn oherwydd bod gan y dudalen bolisi X-Frame-Options sy'n ei gwrthod.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Gwall Cynnwys Llygredig">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio ei gweld yn sgil canfod gwall trosglwyddo data.</p><ul><li>Cysylltwch â pherchnogion y wefan i'w hysbysu o'r anhawster.</li></ul>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Nid yw eich cysylltiad yn ddiogel">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "Mae <p><span class='hostname'></span> yn defnyddio technoleg diogelwch sy'n hen ac yn agored i ymosodiad. Gall yr ymosodwr weld manylion am hyn roeddech yn meddwl ei fod yn ddiogel. Mae angen i weinyddwr y wefan drwsio'r gweinydd yn gyntaf cyn bod modd i chi ymweld â' r wefan.</p><p>Cod gwall: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Tudalen wedi'i Rhwystro">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Gwall Protocol Rhwydwaith">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio'i gweld oherwydd canfuwyd gwall yn y protocol rhwydwaith.</p><ul><li> Cysylltwch â pherchenogion y wefan i roi gwybod iddynt am y broblem hon.</li></ul>">