dom/chrome/dom/dom.properties
author Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Thu, 26 Jan 2023 10:23:06 +0000
changeset 3020 aebccc854ffcca34b623d6b2e6b1645aaeccdc0e
parent 3018 16ba0d8b02ea83198de312a2bbb3fc42ac28184f
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Co-authored-by: Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

KillScriptTitle=Rhybudd: Sgript anymatebol
KillScriptMessage=Gall fod y sgript ar y dudalen hon yn brysur, neu gall ei fod wedi peidio ymateb. Gallwch atal y sgript nawr, neu barhau i weld os fydd y sgript yn cwblhau.
KillScriptWithDebugMessage=Gall fod sgript ar y dudalen yn brysur, neu mae wedi peidio ymateb. Gallwch atal y sgript yn awr, agor y sgript mewn dadfygiwr, neu adael i'r sgript barhau.
KillScriptLocation=Sgript: %S

KillAddonScriptTitle=Rhybudd: Sgript anymatebol yn yr ychwanegyn
# LOCALIZATION NOTE (KillAddonScriptMessage): %1$S is the name of an extension.
# %2$S is the name of the application (e.g., Firefox).
KillAddonScriptMessage=Mae sgript o estyniad “%1$S” yn rhedeg ar y dudalen hon ac yn gwneud %2$S yn anymatebol.\n \nGall ei fod yn brysur neu ei fod wedi peidio ag ymateb o gwbl. Gallwch atal y sgript nawr neu barhau a gweld a fydd yn cwblhau.
KillAddonScriptGlobalMessage=Atal estyniad y sgript rhag rhedeg ar y dudalen hon nes ei fod wedi ail lwytho

StopScriptButton=Atal y sgript
DebugScriptButton=Dadfygio'r sgript
WaitForScriptButton=Ymlaen
DontAskAgain=&Peidiwch gofyn i mi eto
WindowCloseBlockedWarning=Efallai na fydd sgriptiau'n cau ffenestri nad agorwyd gan sgriptiau.
OnBeforeUnloadTitle=Ydych chi'n siŵr?
OnBeforeUnloadMessage2=Mae'r dudalen hon yn gofyn i chi gadarnhau eich bod am adael - efallai na fydd data'n cael ei gadw.
OnBeforeUnloadStayButton=Aros ar y Dudalen
OnBeforeUnloadLeaveButton=Gadael y Dudalen
EmptyGetElementByIdParam=Cafodd llinyn gwag ei drosglwyddo i getElementById().
SpeculationFailed2=Ysgrifennwyd y goeden anghytbwys gan ddefnyddio document.write() gan achosi i ddata o'r rhwydwaith gael ei ail ddidoli. Am ragor o wybodaeth https://developer.mozilla.org/ên/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
DocumentWriteIgnored=Anwybyddwyd galwad i document.write() o sgript allanoll lwythwyd yn anghytamseredig.
# LOCALIZATION NOTE (EditorFileDropFailed): Do not translate contenteditable, %S is the error message explaining why the drop failed.
EditorFileDropFailed=Methwyd gollwng ffeil i elfen cynnwys golygadwy: %S.
FormValidationTextTooLong=Cyfyngwch y testun i %S nod neu lai (rydych yn defnyddio %S nod ar hyn o bryd).
FormValidationTextTooShort=Defnyddiwch o leiaf %S nod (rydych yn defnyddio %S nod ar hyn o bryd).
FormValidationValueMissing=Llanwch y maes yma.
FormValidationCheckboxMissing=Ticiwch y blwch os ydych am barhau.
FormValidationRadioMissing=Dewiswch un o'r tri dewis.
FormValidationFileMissing=Dewiswch ffeil.
FormValidationSelectMissing=Dewiswch eitem yn y rhestr.
FormValidationInvalidEmail=Rhowch gyfeiriad e-bost.
FormValidationInvalidURL=Rhowch URL.
FormValidationInvalidDate=Rhowch ddyddiad dilys.
FormValidationInvalidTime=Rhowch amser dilys.
FormValidationInvalidDateTime=Rhowch ddyddiad ac amser dilys.
FormValidationInvalidDateMonth=Rhowch fis dilys.
FormValidationInvalidDateWeek=Rhowch wythnos ddilys.
FormValidationPatternMismatch=Cydweddwch y fformat.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
FormValidationPatternMismatchWithTitle=Cydweddwch y fformat: %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeOverflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeOverflow=Dewiswch werth sy'n llai na %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeOverflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeOverflow=Dewiswch werth sydd ddim hwyrach na %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeUnderflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeUnderflow=Dewiswch werth sydd ddim llai na %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeUnderflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeUnderflow=Dewiswch werth sydd ddim cynt na %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
FormValidationStepMismatch=Dewiswch werth dilys. Y gwerthoedd dilys nesaf yw %S a %S,.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
FormValidationStepMismatchOneValue=Dewiswch werth dilys. Y gwerthoedd dilys agosaf yw %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationTimeReversedRangeUnderflowAndOverflow): %1$S,%2$S are time.
FormValidationTimeReversedRangeUnderflowAndOverflow=Dewiswch werth rhwng %1$S a %2$S.
FormValidationBadInputNumber=Rhowch rif.
FullscreenDeniedDisabled=Gwrthodwyd cais am sgrin lawn oherwydd mae'r API Sgrin Llawn wedi ei analluogi yn newisiadau'r defnyddiwr.
FullscreenDeniedFocusedPlugin=Gwrthodwyd cais am sgrin lawn gan fod yr ategyn ffenestr wedi ei ffocysu.
FullscreenDeniedHidden=Gwrthodwyd y cais am y sgrin lawn am nad yw'r ddogfen bellach yn weladwy.
FullscreenDeniedHTMLDialog=Gwrthodwyd y cais am sgrin lawn oherwydd mae'r elfen yn elfen <dialog>.
FullscreenDeniedContainerNotAllowed=Gwrthodwyd cais am sgrin lawn gan nad yw o leiaf un o'r ddogfennau yn cynnwys elfennau nad yw'n iframes nac yn cynnwys priodwedd "allowfullscreen".
FullscreenDeniedNotInputDriven=Gwrthodwyd cais am sgrin lawn gan nad oedd Element.requestFullscreen() wedi ei alw o fewn triniwr digwyddiad rhedeg yn fyr gynhyrchwyd gan y defnyddiwr.
FullscreenDeniedMouseEventOnlyLeftBtn=Gwrthodwyd cais am sgrin lawn gan fod Element.requestFullscreen() wedi ei alw o fewn triniwr digwyddiad llygoden nad oedd wedi ei gychwyn gan fotwm chwith y llygoden.
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML=Gwrthodwyd cais am sgrin lawn gan nad yw'r elfen oedd yn gofyn amdano yn <svg>, <math>, neu elfen HTML.
FullscreenDeniedNotInDocument=Gwrthodwyd cais am sgrin lawn gan nad yw'r elfen oedd yn gofyn amdano bellach o fewn ei ddogfen.
FullscreenDeniedMovedDocument=Gwrthodwyd y cais am sgrin lawn oherwydd roedd mae'r elfen oedd yn gofyn wedi symud dogfen.
FullscreenDeniedLostWindow=Gwrthodwyd y cais am sgrin lawn oherwydd nad oes gennym ffenestr.
FullscreenDeniedSubDocFullscreen=Gwrthodwyd y cais am sgrin lawn oherwydd mae'r isddogfen y ddogfen sy'n gofyn am sgrin lawn eisoes yn sgrin lawn.
FullscreenDeniedNotDescendant=Gwrthodwyd cais am sgrin lawn oherwydd nad yw'r elfen sy'n gofyn yn ddisgynnydd o'r elfen sgrin lawn gyfredol.
FullscreenDeniedNotFocusedTab=Gwrthodwyd cais am sgrin lawn oherwydd nad oedd yr elfen o fewn y tab canolbwyntio cyfredol.
FullscreenDeniedFeaturePolicy=Gwrthodwyd cais am sgrin lawn oherwydd cyfarwyddid FeaturePolicy.
FullscreenExitWindowFocus=Wedi gadael y sgrin lawn oherwydd bod ffenestr wedi'i ffocysu.
RemovedFullscreenElement=Gadawyd y sgrin llawn gan i'r elfen sgrin llawn gael ei dynnu o'r ddogfen.
FocusedWindowedPluginWhileFullscreen=Gadawyd y sgrin llawn gan fod yr ategyn ffenestrog wedi ei ganolbwyntio.
PointerLockDeniedDisabled=Gwrthodwyd cais am sgrin lawn oherwydd mae'r API Clo Pwyntydd wedi ei analluogi yn newisiadau'r defnyddiwr.
PointerLockDeniedInUse=Gwrthodwyd cais am glo pwyntydd oherwydd bod y pwyntydd yn cael ei reoli gan ddogfen wahanol.
PointerLockDeniedNotInDocument=Gwrthodwyd cais am glo pwyntydd oherwydd nad yw'r elfen sy'n gofyn mewn dogfen.
PointerLockDeniedSandboxed=Gwrthodwyd cais am gol pwyntydd gan fod API Clo Pwyntydd wedi ei gyfyngu drwy flwch tywod.
PointerLockDeniedHidden=Gwrthodwyd y cais am y clo sgrin am nad yw'r ddogfen bellach yn weladwy.
PointerLockDeniedNotFocused=Gwrthodwyd cais am glo pwyntydd oherwydd nad yw'r ddogfen wedi ei ffocysu.
PointerLockDeniedMovedDocument=Gwrthodwyd y cais am glo pwyntydd oherwydd roedd yr elfen oedd yn gofyn wedi symud dogfen.
PointerLockDeniedNotInputDriven=Gwrthodwyd y cais am glo pwyntydd oherwydd nad oedd Element.requestPointerLock() wedi ei alw o fewn triniwr digwyddiad byr cynhyrchwyd gan ddefnyddiwr, ac nad yw'r ddogfen yn sgrin llawn.
PointerLockDeniedFailedToLock=Gwrthodwyd cais am glo pwyntydd oherwydd methiant y porwr i gloi'r pwyntydd.
HTMLSyncXHRWarning=Nid yw didoli HTML yn XMLHttpRequest yn cael ei gynnal yn y modd cydamserol.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the header in question
ForbiddenHeaderWarning=Cafodd ymgais i osod pennyn gwaharddedig ei wrthod: %S
ResponseTypeSyncXHRWarning=Nid yw defnydd o briodwedd responseType XMLHttpRequest yn cael ei gynnal bellach yn y modd cydamserol o fewn cyd-destun ffenestr.
TimeoutSyncXHRWarning=Nid yw'r defnydd o briodwedd allan o amser XMLHttpRequest yn cael ei gynnal yn y modd cydweddu o fewn cyd-destun ffenestr.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate navigator.sendBeacon, unload, pagehide, or XMLHttpRequest.
UseSendBeaconDuringUnloadAndPagehideWarning=Mae'r defnydd o navigator.sendBeacon yn lle XMLHttpRequest cydweddus wrth llwytho a cudd-dalen yn gwella profiad y defnyddiwr.
JSONCharsetWarning=Gwnaed cais i ddatgan amgodiad an UTF-8 ar gyfer JSON wedi ei adfer gan ddefnyddio XMLHttpRequest. Dim ond UTF-8 sy'n cael ei gynnal i dadgodio JSON.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and createMediaElementSource.
MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin=Mae gan yr HTMLMediaElement basiwyd i createMediaElementSource adnodd croesdarddiad, bydd y nod yn allbynnu tawelwch.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MediaStream and createMediaStreamSource.
MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin=Mae gan y MediaStream basiwyd i createMediaElementSource adnodd croesdarddiad, bydd y nod yn allbynnu tawelwch.
# LOCALIZATION NOTE : Do not translate MediaStreamTrack and createMediaStreamTrackSource.
MediaStreamTrackAudioSourceNodeCrossOrigin=Mae'r MediaStream basiwyd i createMediaElementSource yn adnodd croesdarddiad, bydd y nod yn allbynnu tawelwch.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
MediaElementAudioCaptureOfMediaStreamError=Mae'r HTMLMediaElement gafodd ei gipio'n chwarae MediaStream. Nid yw gosod statws maint sain na tewi'n cael ei gynnal ar hyn o bryd.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
MediaElementStreamCaptureCycle=Daw'r MediaStream a neilltuwyd i srcObject o gipio'r HTMLMediaElement hwn, gan ffurfio cylch, anwybyddu aseiniad.
MediaLoadExhaustedCandidates=Methodd llwytho pob adnodd ymgeisydd. Oedwyd llwytho cyfrwng.
MediaLoadSourceMissingSrc=Nid oes gan elfen <source> briodwedd “src”. Methodd llwytho'r adnoddau cyfrwng.
MediaStreamAudioSourceNodeDifferentRate=Nid yw cysylltu AudioNodes o AudioContexts gyda graddfa samplo gwahanol yn cael ei gynnal.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadHttpError=Methodd llwytho HTTP gyda statws %1$S. Methodd llwytho adnoddau %2$S.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadInvalidURI=URI annilys. Methodd llwytho adnoddau %S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute=Nid yw priodwedd “type” o “%1$S” ipenodol yn cael eu cynnal. Methodd llwytho cyfrwng %2$S.
MediaLoadUnsupportedTypeAttributeLoadingNextChild=Nid yw priodoledd “type” penodedig o “%1$S” yn cael ei gynnal. Methodd llwytho adnoddau cyfryngau %2$S. Wrthi'n ceisio llwytho o'r elfen <source> nesaf.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedMimeType=Nid yw “Content-Type” o “%1$S” HTTP yn cael eu cynnal. Methodd llwytho adnoddau %2$S.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
MediaLoadDecodeError=Nid oedd modd dadgodio adnodd cyfrwng %S.
MediaWidevineNoWMF=Ceisio chwarae Widevine heb Windows Media Foundation. Gw. https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaWMFNeeded=I chwarae fformatau fideo %S, mae angen gosod meddalwedd ychwanegol gan Microsoft, gw. https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaPlatformDecoderNotFound=Nid oes modd chwarae'r fideo ar y dudalen hon. Efallai nad oes gan eich system y codecs fideo angenrheidiol ar gyfer: %S
MediaUnsupportedLibavcodec=Nid oes modd chwarae'r fideo ar y dudalen hon. Mae gan eich system fersiwn o libavcodec sydd ddim yn cael ei gynnal
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeError=Nid oedd modd dadgodio adnodd cyfrwng%1$S, gwall: %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeWarning=Nid oedd modd dadgodio adnodd cyfrwng%1$S, ond gyda gwall: %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaCannotPlayNoDecoders=Nid oes modd chwarae'r cyfrwng. Nid oes datgodwyr ar gyfer y fformatau hyn: %S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaNoDecoders=Dim datgodwyr angenrheidiol ar gyfer rhai o'r fformatau hyn: %S
MediaCannotInitializePulseAudio=Methu defnyddio PulseAudio
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is not served on HTTPS and thus is not encrypted and considered insecure.
MediaEMEInsecureContextDeprecatedWarning=Mae defnyddio Encrypted Media Extensions yn %S ar gyd-destun anniogel (nid HTTPS) yn anghymeradwy a bydd yn cael ei dynnu cyn bo hir. Dylech ystyried newid i wraidd diogel fel HTTPS.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (either an audioCapabilities or a videoCapabilities) that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
MediaEMENoCapabilitiesDeprecatedWarning=Mae galw navigator.requestMediaKeySystemAccess() (yn %S) heb basio ymgeisydd MediaKeySystemConfiguration yn cynnwys audioCapabilities neu videoCapabilities wedi ei anghymeradwyo ac ni fydd yn cael ei gynnal cyn bo hir.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (a "codecs" string in the "contentType") that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning=Mae galw navigator.requestMediaKeySystemAccess() (yn %S) pasio ymgeisydd MediaKeySystemConfiguration yn cynnwys audioCapabilities neu videoCapabilities heb contentType gyda llinyn “codecs” wedi ei anghymeradwyo ac ni fydd yn cael ei gynnal cyn bo hir.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
MutationEventWarning=Mae'r defnydd o Ddigwyddiadau Mutadiad yn anghymeradwy. Defnyddiwch MutationObserveryn lle hynny.
BlockAutoplayError=Mae awtochwarae ddim ond yn cael ei ganiatáu pan mae wedi ei gymeradwyo gan y defnyddiwr, y wefan wedi ei agor gan y defnyddiwr neu'r cyfrwng wedi ei dewi.
BlockAutoplayWebAudioStartError=Gwaharddwyd AudioContext rhag cychwyn yn awtomatig. Rhaid ei greu neu ei ailddechrau ar ôl ystum defnyddiwr ar y dudalen.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Components"
ComponentsWarning=Mae'r gwrthrych Cydran yn anghymarus. Bydd yn cael ei dynnu cyn bo hir.
PluginHangUITitle=Rhybudd: Ategyn anymatebol
PluginHangUIMessage=Gall fod %S ar y dudalen hon yn brysur, neu gall ei fod wedi peidio ymateb. Gallwch atal y sgript nawr, neu barhau i weld os fydd y sgript yn cwblhau.
PluginHangUIWaitButton=Ymlaen
PluginHangUIStopButton=Atal yr ategyn
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
NodeIteratorDetachWarning=Nid yw galw detach() ar NodeIterator yn creu effaith bellach.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
LenientThisWarning=Anwybyddu get neu set priodoledd sy'n cynnwys [LenientThis] oherwydd bod y gwrthrych “this” yn anghywir.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "captureEvents()" or "addEventListener()"
UseOfCaptureEventsWarning=Mae'r defnydd o captureEvents() yn anghymeradwy. I ddiweddaru eich cod defnyddiwch y dull DOM 2 addEventListener(). Am gymorth pellach gw. http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "releaseEvents()" or "removeEventListener()"
UseOfReleaseEventsWarning=Mae'r defnydd o releaseEvents() yn anghymeradwy. I ddiweddaru eich cod defnyddiwch y dull DOM 2 removeEventListener(). Am gymorth pellach gw. http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
SyncXMLHttpRequestWarning=Mae XMLHttpRequest cydamseredig ar y prif edafedd yn anghydnaws oherwydd ei effeithiau negyddol i brofiad y defnyddiwr. Am ragor o gymorth gweler http://xhr.spec.whatwg.org/
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.controllers/Controllers"
Window_Cc_ontrollersWarning=Mae window.controllers/Controllers yn anghymeradwy. Peidiwch a'i ddefnyddio ar gyfer canfod UA.
ImportXULIntoContentWarning=Mae mewnforio nodau XUL i ddogfen cynnwys yn anghymeradwy. Bydd y swyddogaeth yma'n cael ei dynnu'n fuan.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IndexedDB".
IndexedDBTransactionAbortNavigation=Mae'r trosglwyddiad IndexedDB oedd heb ei gwblhau wedi ei atal oherwydd llywio tudalen.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate Will-change, %1$S,%2$S are numbers.
IgnoringWillChangeOverBudgetWarning=Mae'r defnydd o gof will-change yn rhy uchel. Amcangyfrifwch derfyn arwynebedd y ddogfen wedi ei luosogi gyda %1$S (%2$S px). Bydd pob enghraifft o will-change sydd dros yr amcan yn cael eu hanwybyddu.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
HittingMaxWorkersPerDomain2=Nid oedd modd cychwyn ServiceWorker yn syth gan fod dogfennau eraill o'r un man eisoes yn defnyddio'r uchafswm nifer o weithwyr. Mae'r ServiceWorker nawr mewn ciw a bydd yn cael ei gychwyn wedi i weithwyr eraill orffen.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Application Cache API", "AppCache" and "ServiceWorker".
AppCacheWarning=Mae Application Cache API (AppCache) yn anghymeradwy a bydd yn cael ei dynnu cyn bo hir.  Ystyriwch ddefnyddio Service Worker ar gyfer cefnogaeth all-lein.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
EmptyWorkerSourceWarning=Yn ceisio creu Gweithiwr o ffynhonnell wag. Mae hyn ar gam, debyg.
WebrtcDeprecatedPrefixWarning=Mae WebRTC sy'n rhyngweithio gyda'r rhagosodiad "moz" (mozRTCPeerConnection, mozRTCSessionDescription, mozRTCIceCandidate) nawr yn anghymeradwy.
NavigatorGetUserMediaWarning=Mae navigator.mediaDevices.getUserMedia wedi cymryd lle navigator.mozGetUserMedia
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "RTCPeerConnection", "getLocalStreams", "getRemoteStreams", "getSenders" or "getReceivers".
RTCPeerConnectionGetStreamsWarning=Mae RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams yn anghymeradwy. Defnyddiwch RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers yn lle hynny.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL.
InterceptionFailedWithURL=Methwyd llwytho ‘%S’. Mae Service Worker wedi rhyngdorri’r cais ac wedi canfod gwall annisgwyl.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "cors", "Response", "same-origin" or "Request". %1$S is a URL, %2$S is a URL.
CorsResponseForSameOriginRequest=Wedi methu llwytho ‘%1$S’ drwy ymateb ‘%2$S’. Nid oes modd i Weithiwr Gwasanaeth syntheseiddio cors Response am Request o'r un tarddiad.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "FetchEvent.respondWith()", "FetchEvent", "no-cors", "opaque", "Response", or "RequestMode". %1$S is a URL. %2$S is a RequestMode value.
BadOpaqueInterceptionRequestModeWithURL=Methwyd llwytho ‘%1$S’. Pasiodd ServiceWorker Response didraidd i FetchEvent.respondWith() tra'n trin‘%2$S’ FetchEvent. Mae gwrthrychau Opaque Response yn ddilys dim ond pan fo'r RequestMode yn ‘no-cors’.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Error", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "fetch()". %S is a URL.
InterceptedErrorResponseWithURL=Methwyd llwytho ‘%S’. Pasiodd ServiceWorker Error Response i FetchEvent.respondWith(). Fel arfer mae hyn yn meddwl fod y Service Worker wedi cyflawni galwad fetch() annilys.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "Response.clone()". %S is a URL.
InterceptedUsedResponseWithURL=Methwyd llwytho ‘%S’. Pasiodd ServiceWorker hen ymateb Response i FetchEvent.respondWith(). Gall corff y Response gael ei ddarllen unwaith yn unig. Defnyddiwch Response.clone() i gael mynediad at y corff mwy nag unwaith.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "opaqueredirect", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "FetchEvent". %S is a URL.
BadOpaqueRedirectInterceptionWithURL=Methwyd llwytho ‘%S’. Pasiodd ServiceWorker opaqueredirect Response t i FetchEvent.respondWith() tra nad oedd FetchEvent.request yn gais llywio.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", "RedirectMode" or "follow". %S is a URL.
BadRedirectModeInterceptionWithURL=Methwyd llwytho ‘%S’. Pasiodd ServiceWorker ailgyfeiriwyd Response to FetchEvent.respondWith() tra nad yw RedirectMode yn ‘follow’.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" or "FetchEvent.preventDefault()". %S is a URL.
InterceptionCanceledWithURL=Methwyd llwytho ‘%S’. Diddymodd y ServiceWorker y llwyth drwy alw FetchEvent.preventDefault().
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", or "FetchEvent.respondWith()". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
InterceptionRejectedResponseWithURL=Methwyd llwytho ‘%1$S’. Mae'r ServiceWorker wedi pasio addewid i FetchEvent.respondWith() a wrthodwyd gyda '%2$S'.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", "FetchEvent.respondWith()", or "Response". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
InterceptedNonResponseWithURL=Methwyd llwytho ‘%1$S’. Mae'r ServiceWorker wedi pasio addewid i FetchEvent.respondWith() a ddatryswyd gyda gwrth non-Response ‘%2$S’.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozImageSmoothingEnabled", or "imageSmoothingEnabled"
PrefixedImageSmoothingEnabledWarning=Mae'r defnydd o mozimagesmoothingenabled yn waharddedig. Defnyddiwch delwedd y briodwedd anrhagddodiad imagesmoothingenabled yn lle hynny.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Service-Worker-Allowed" or "HTTP". %1$S and %2$S are URLs.
ServiceWorkerScopePathMismatch=Methu cofrestru ServiceWorker: Nid yw'r llwybr o'r ystod ddarparwyd ‘%1$S’ yr un a'r ystod mwyaf sy'n cael ei ganiatáu ‘%2$S’. Addaswch yr ystod, symud sgript y Service Worker, neu ddefnyddio'r pennyn Service-Worker-Allowed HTTP i ganiatáu'r ystod.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a stringified numeric HTTP status code like "404" and %3$S is a URL.
ServiceWorkerRegisterNetworkError=Methwyd cofrestru/diweddaru ServiceWorker ar gyfer sgôp ‘%1$S’: Methodd y lwyth gyda statws %2$S sgript ‘%3$S’.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a MIME Media Type like "text/plain" and %3$S is a URL.
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2=Wedi methu â chofrestru /update ServiceWorker ar gyfer cwmpas ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ a dderbyniwyd ar gyfer sgript '%3$S'. Rhaid bod yn fath MIME JavaScript.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerRegisterStorageError=Wedi methu i gofrestr/diweddaru ServiceWorker ar gyfer cwmpas '%S': Cyfyngir ar fynediad storio mewn cyd-destun hwn oherwydd gosodiadau defnyddiwr neu modd pori preifat.
ServiceWorkerGetRegistrationStorageError=Wedi methu cael cofrestriad(au) gweithwyr gwasanaeth: Mae mynediad at y storfa yn gyfyngedig yn y cyd-destun hwn oherwydd gosodiadau defnyddiwr neu'r modd pori preifat.
ServiceWorkerGetClientStorageError=Wedi methu cael cleient(iaid) gweithwyr gwasanaeth: Mae mynediad at y storfa yn gyfyngedig yn y cyd-destun hwn oherwydd gosodiadau defnyddiwr neu'r modd pori preifat.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" and "postMessage". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerPostMessageStorageError=Me'r Gweithiwr Gwasanaeth ar gyfer sgop ‘%S’ wedi methu gweithredu ‘postMessage‘ oherwydd fod mynediad at y storfa yn gyfyngedig yn y cyd-destun hwn oherwydd gosodiadau defnyddiwr neu'r modd pori preifat.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerGraceTimeoutTermination=Terfynnu ServiceWorker ar gyfer sgôp ‘%1$S’ gyda waitUntil/respondWith yn aros gan addo oherwydd oedi amser allan.
# LOCALIZATION NOTE (ServiceWorkerNoFetchHandler): Do not translate "Fetch".
ServiceWorkerNoFetchHandler=Rhaid i estynwyr trinwyr digwyddiad gael eu ychwanegu yn ystod gwerthuso cychwynnol sgript y gweithiwr.
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven=Gwrthodwyd document.execCommand(‘cut’/‘copy’) gan nad yw wedi cael ei alw o fewn triniwr digwyddiad rhedeg byr cynnyrch defnyddiwr.
ManifestIdIsInvalid=Ni wnaeth yr aelod id ddatrys i URL dilys.
ManifestIdNotSameOrigin=Rhaid i'r aelod id fod â'r un tarddiad â'r aelod start_url.
ManifestShouldBeObject=Rhaid i'r maniffest fod yn wrthrych.
ManifestScopeURLInvalid=Mae'r URL ystod yn annilys.
ManifestScopeNotSameOrigin=Rhaid i'r URL ystod fod o'r un ffynhonnell â'r ddogfen.
ManifestStartURLOutsideScope=Mae'r URL cychwyn y tu allan i'r ystod, felly mae'r ystod yn annilys.
ManifestStartURLInvalid=Mae'r URL cychwyn yn annilys.
ManifestStartURLShouldBeSameOrigin=Rhaid i'r URL cychwynnol fod o'r un ffynhonnell â'r ddogfen.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the object whose property is invalid. %2$S is the name of the invalid property. %3$S is the expected type of the property value. E.g. "Expected the manifest's start_url member to be a string."
ManifestInvalidType=Disgwyliwyd i'r aelod %1$S %2$S fod yn %3$S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "theme_color: 42 is not a valid CSS color."
ManifestInvalidCSSColor=%1$S: Nid yw %2$S yn lliw CSS dilys.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "lang: 42 is not a valid language code."
ManifestLangIsInvalid=%1$S: Nid yw %2$S yn god iaith dilys.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property whose value is invalid (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that is invalid (from 0). %3$S is the name of actual member that is invalid. %4$S is the invalid value. E.g. "icons item at index 2 is invalid. The src member is an invalid URL http://:Invalid"
ManifestImageURLIsInvalid=Mae eitem %1$S ar fynegai %2$S yn annilys. Mae'r aelod %3$S yn URL annilys %4$S
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that that contains the unusable image object (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that is unusable (from 0). E.g. "icons item at index 2 lacks a usable purpose. It will be ignored."
ManifestImageUnusable=Nid oes gan eitem %1$S ar fynegai %2$S bwrpas defnyddiol. Bydd yn cael ei anwybyddu.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that contains the unsupported value (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that has the unsupported value (from 0). %3$S are the unknown purposes. E.g. "icons item at index 2 includes unsupported purpose(s): a b."
ManifestImageUnsupportedPurposes=Mae gan eitem %1$S ar fynegai %2$S bwrpas(au) heb eu cynnal: %3$S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that has a repeated purpose (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that has the repeated purpose (from 0). %3$S is the repeated purposes. E.g. "icons item at index 2 includes repeated purpose(s): a b."
ManifestImageRepeatedPurposes=Mae gan eitem %1$S ar fynegai %2$S bwrpas(au) sy'n cynnwys eu hailadrodd: %3$S.
PatternAttributeCompileFailure=Methu gwirio <input pattern='%S'> gan nad yw'r patrwm yn regexp dilys: %S
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "postMessage" or DOMWindow. %S values are origins, like https://domain.com:port
TargetPrincipalDoesNotMatch=Methu gweithredu ‘postMessage’ ar ‘DOMWindow’: Nid yw'r ffynhonnell targed ddarparwyd (‘%S’) yn cyd fynd â ffynhonnell ffenestr y derbynnydd (‘%S’).
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
RewriteYouTubeEmbed=Ailysgrifennu mewnblaniad Flash YouTube (%S) hen ffasiwn i fewnblaniad iframe (%S). Diweddarwch y dudalen i ddefnyddio iframe yn lle embed/object, os yn bosib.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
RewriteYouTubeEmbedPathParams=Ailysgrifennu mewnblaniad Flash YouTube (%S) hen ffasiwn i mewnblaniad iframe (%S). Roedd yr ymholiad yn annilys ac mae wedi ei dynnu o'r URL. Diweddarwch y dudalen i ddefnyddio iframe yn lle embed/object, os yn bosib.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Encryption" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Encryption", and "salt". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncryptionHeader=Mae'r ServiceWorker ar gyfer sgôp ‘%1$S’ wedi methu dadgryptio neges gwthio. Rhaid i'r pennyn ‘Encryption’ gynnwys baramedr unigryw ‘salt‘ ar gyfer pob neges. Gw https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 am ragor o wybodaeth.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Crypto-Key" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Crypto-Key", and "dh". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadCryptoKeyHeader=Mae'r ServiceWorker ar gyfer sgôp ‘%1$S’ wedi methu dadgryptio neges gwthio. Rhaid i'r pennyn ‘Crypto-Key’ gynnwys baramedr ‘dh‘ sy'n cynnwys allwedd gyhoeddus gweinydd yr ap. Gw https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 am ragor o wybodaeth.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt because the deprecated
# "Encryption-Key" header for an incoming push message is missing or invalid.
# Do not translate "ServiceWorker", "Encryption-Key", "dh", "Crypto-Key", and
# "Content-Encoding: aesgcm". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncryptionKeyHeader=Mae'r ServiceWorker ar gyfer sgôp ‘%1$S’ wedi methu dadgryptio neges gwthio. Rhaid i'r pennyn ‘Encryption-Key’ gynnwys baramedr ‘dh‘. Mae'r pennyn yn anghymeradwy a bydd yn cael ei dynnu cyn bo hir. Defnyddiwch ‘Crypto-Key‘ gyda‘Content-Encoding: aesgcm‘ yn lle hynny. Gw https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 am ragor o wybodaeth.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "Content-Encoding" header is missing or contains an
# unsupported encoding. Do not translate "ServiceWorker", "Content-Encoding",
# "aesgcm", and "aesgcm128". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncodingHeader=Mae'r ServiceWorker ar gyfer sgôp ‘%1$S’ wedi methu dadgryptio neges gwthio. Rhaid i'r pennyn ‘Content-Encoding’ fod ‘aesgcm‘. Mae ‘aesgcm128‘ yn cael ei ganiatáu ond yn anghymeradwy a bydd yn cael ei dynnu cyn bo hir. Gw https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 am ragor o wybodaeth.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "dh" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "dh", "Crypto-Key", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadSenderKey=Mae'r ServiceWorker ar gyfer sgôp ‘%1$S’ wedi methu dadgryptio neges gwthio. Rhaid i'r pennyn ‘dh’ yn y pennyn ‘Crypto-Key‘ fod yn allwedd gyhoeddus Diffie-Hellman gweinydd yr ap, amgodiad base64url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) ac mewn ffurf “dad-gywasgedig” neu “fras” (65 did cyn amgodio). Gw https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 am ragor o wybodaeth.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "salt" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "salt", "Encryption", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadSalt=Mae'r ServiceWorker ar gyfer sgôp ‘%1$S’ wedi methu dadgryptio neges gwthio. Rhaid i'r pennyn ‘salt’ yn y pennyn ‘Encryption‘ fod yn amgodiad base64url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) ac o leiaf 16 did cyn amgodio. Gwe https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 am ragor o wybodaeth.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "rs" parameter is not a number, or is less than the pad size.
# Do not translate "ServiceWorker", "rs", or "Encryption". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL. %2$S is the minimum value (1 for aesgcm128, 2 for
# aesgcm).
PushMessageBadRecordSize=Mae'r ServiceWorker ar gyfer sgôp ‘%1$S’ wedi methu dadgryptio neges gwthio. Rhaid i'r pennyn ‘rs’ fod %2$S and 2^36-31, neu wedi ei hepgor yn llwyr. Gw https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 am ragor o wybodaeth.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because an encrypted record is shorter than the pad size, the pad is larger
# than the record, or any of the padding bytes are non-zero. Do not translate
# "ServiceWorker". %1$S is the ServiceWorker scope URL. %2$S is the pad size
# (1 for aesgcm128, 2 for aesgcm).
PushMessageBadPaddingError=Mae'r ServiceWorker ar gyfer sgôp ‘%1$S’ wedi methu dadgryptio neges gwthio. Nid oedd cofnod o'r neges amgryptiedig wedi ei badio'n gywir. Gw https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 am ragor o wybodaeth.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when push message decryption fails
# and no specific error info is available. Do not translate "ServiceWorker".
# %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadCryptoError=Mae'r ServiceWorker ar gyfer ystod ‘%1$S’ wedi methu dadgryptio neges gwthio. I dderbyn cymorth gyda amgryptio, gweler https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Push_API/Using_the_Push_API#Encryption
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the type of a DOM event. 'passive' is a literal parameter from the DOM spec.
PreventDefaultFromPassiveListenerWarning=Anwybyddu galwad ‘preventDefault()’ ar ddigwyddiad o fath ‘%1$S’ o wrandawr wedi ei gofrestru fel ‘passive’.
# LOCALIZATION NOTE: 'ImageBitmapRenderingContext.transferImageBitmap' and 'ImageBitmapRenderingContext.transferFromImageBitmap' should not be translated
ImageBitmapRenderingContext_TransferImageBitmapWarning=Mae ImageBitmapRenderingContext.transferImageBitmap yn anghymeradwy a bydd yn cael ei dynnu cyn bo hir. Defnyddiwch ImageBitmapRenderingContext.transferFromImageBitmap yn lle hynny.
IIRFilterChannelCountChangeWarning=Gall cyfrif sianel IIRFilterNode greu anawsterau gyda'r sain.
BiquadFilterChannelCountChangeWarning=Gall cyfrif sianel BiquadFilterNode greu anawsterau gyda'r sain.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate ".png"
GenericImageNamePNG=delwedd.png
GenericFileName=ffeil
GeolocationInsecureRequestIsForbidden=Dim ond mewn cyd-destun diogel y mae modd cyflawni cais geoleoliad.
NotificationsInsecureRequestIsForbidden=Dim ond mewn cyd-destun diogel y mae modd gofyn am ganiatâd Hysbysiad.
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden=Dim ond mewn dogfen lefel uchaf neu iframe o'r un tarddiad y gofynnir am y caniatâd Hysbysu.
NotificationsRequireUserGesture=Dim ond o fewn triniwr digwyddiad byr wedi ei gynhyrchu gan y defnyddiwr y kae modd gofyn am ganiatad hysbysu.
NotificationsRequireUserGestureDeprecationWarning=Nid yw gofyn am ganiatâd Hysbysiad y tu allan i drinwr digwyddiadau sy'n cael ei gynhyrchu gan ddefnyddwyr yn anghymeradwy ac ni fydd yn cael ei gefnogi yn y dyfodol.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "content", "Window", and "window.top"
WindowContentUntrustedWarning=Mae priodwedd ‘content’ gwrthrychau Windows yn anghymeradwy. Defnyddiwch ‘window.top’ yn lle hynny.
# LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element that starts the loop, the second %S is the element's ID.
SVGRefLoopWarning=Mae gan SVG <%S> gydag ID “%S” gylch cyfeirinod.
# LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element in the chain where the chain was broken, the second %S is the element's ID.
SVGRefChainLengthExceededWarning=Cafodd gadwyn cyfeirio SVG <%S> sy'n rhy hir ei adael wrth yr elfen gydag ID “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate SVGGraphicsElement.nearestViewportElement or SVGElement.viewportElement.
SVGNearestViewportElement=Mae SVGGgraphicsElement.nearestViewportElement yn anghymeradwy a bydd yn cael ei dileu yn y dyfodol. Defnyddiwch SVGElement.viewportElement yn ei lle.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate SVGGraphicsElement.farthestViewportElement.
SVGFarthestViewportElement=Mae SVGGgraphicsElement.farthestViewportElement yn anghymeradwy a bydd yn cael ei dileu yn y dyfodol.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceEmpty=Mae priodoledd ‘%S’ elfen <script> yn wag.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceInvalidUri=Nid yw priodoledd elfen <script> ‘%S’ yn URI dilys: “%S”
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceLoadFailed=Methwyd llwytho <script> o ffynhonnell “%S”.
ModuleSourceLoadFailed=Methodd llwytho'r modiwl sydd â ffynhonnell “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceMalformed=Mae ffynhonnell URI <script> wedi ei anffurfio: “%S”.
ModuleSourceMalformed=Mae ffynhonnell modiwl URI wedi ei anffurfio: “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceNotAllowed=Nid yw ffynhonnell URI <script> yn cael ei ganiatáu yn y ddogfen hon: “%S”.
ModuleSourceNotAllowed=Nid oes caniatâd ar gyfer ffynhonnell modiwl URI yn y ddogfen hon: “%S”.
WebExtContentScriptModuleSourceNotAllowed=Dim ond modiwlau ag URLau moz-estyniad y gall sgriptiau cynnwys WebExtension eu llwytho ac nid: “%S”.
ModuleResolveFailure=Gwall wrth ddatrys manylebwr modiwl “%S”. Rhaid i fanylebwyr modiwlau cymharol ddechrau gyda “./”, “../” neu “/”.
ModuleResolveFailureNoWarn=Gwall wrth ddatrys manyleb modiwl “%S”.
ModuleResolveFailureWarnRelative=Gwall wrth ddatrys manylebwr modiwl “%S”. Rhaid i fanylebwyr modiwlau cymharol ddechrau gyda “./”, “../” neu “/”.
ImportMapInvalidTopLevelKey=Roedd allwedd lefel uchaf annilys “%S” yn bresennol yn y map mewnforio.
ImportMapEmptySpecifierKeys=Nid yw bysellau manyleb yn gallu bod yn llinynnau gwag.
ImportMapAddressesNotStrings=Rhaid i gyfeiriadau fod yn llinynnau.
ImportMapInvalidAddress=Roedd y cyfeiriad “%S” yn annilys.
# %1$S is the specifier key, %2$S is the URL.
ImportMapAddressNotEndsWithSlash=Rhoddwyd cyfeiriad annilys ar gyfer yr allwedd manyleb “%1$S”; ers i “%1$S” orffen mewn slaes, mae angen y cyfeiriad “%2$S” hefyd.
ImportMapScopePrefixNotParseable=Nid oedd modd didoli'r rhagddodiad cwmpas URL “%S”.
ImportMapResolutionBlockedByNullEntry=Rhwystrwyd cydraniad y fanyleb “%S” gan gofnod null.
ImportMapResolutionBlockedByAfterPrefix=Rhwystrwyd cydraniad y rhagnodydd “%S” gan nad oedd modd dosrannu'r is-linyn ar ôl y rhagddodiad fel URL o'i gymharu â'r cyfeiriad yn y map mewnforio.
ImportMapResolutionBlockedByBacktrackingPrefix=Rhwystrwyd cydraniad y fanyleb “%S” gan nad yw'r URL sydd wedi'i ddosrannu yn dechrau gyda'r cyfeiriad yn y map mewnforio.
ImportMapResolveInvalidBareSpecifier=Roedd y rhagnodwr “%S” yn fanyleb gwag, ond ni chafodd ei ail-fapio i unrhyw beth.
ImportMapResolveInvalidBareSpecifierWarnRelative=Roedd y manylebwr “%S” yn fanyleb plaen, ond ni chafodd ei ail-fapio i unrhyw beth. Rhaid i fanylebwyr modylau cymharol ddechrau gyda “./”, “../” neu “/”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script type='importmap'>", "src".
ImportMapExternalNotSupported=Nid yw mapiau mewnforio allanol yn cael eu cefnogi: nid yw <script type='importmap'> gyda phriodwedd src yn cael ei gefnogi ar hyn o bryd.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
InvalidKeyframePropertyValue=Mae gwerth priodoledd keyframe “%1$S” yn annilys yn ôl y gystrawen ar gyfer “%2$S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
ReadableStreamReadingFailed=Wedi methu darllen data o ReadableStream: “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler"
RegisterProtocolHandlerPrivateBrowsingWarning=Methu defnyddio registerProtocolHandler y tu mewn i'r modd pori preifat.
MotionEventWarning=Mae defnydd o'r synhwyrydd symud yn anghymeradwy.
OrientationEventWarning=Mae defnydd o'r synhwyrydd cyfeiriad yn anghymeradwy.
ProximityEventWarning=Mae defnydd o'r synhwyrydd agosrwydd yn anghymeradwy.
AmbientLightEventWarning=Mae defnydd o'r synhwyrydd golau'r amgylchedd  yn anghymeradwy.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "storage", "indexedDB.open" and "navigator.storage.persist()".
IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=Mae'r briodoledd ‘storage’ yn y dewisiadau wedi eu pasio i indexedDB.open yn anghymeradwy a bydd yn cael ei dynnu cyn bo hir. I gael storio parhaus defnyddiwch navigator.storage.persist() yn lle hynny.
UnsupportedEntryTypesIgnored=Anwybyddu entryTypes heb gymorth: %S.
AllEntryTypesIgnored=Dim entryTypes dilys; atal y cofrestru.
# LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
GTK2Conflict2=Nid yw'r digwyddiad allweddol ar gael ar GTK2:: key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
WinConflict2=Nid yw'r digwyddiad allweddol ar gael ar rhai cynlluniau bysellfwrdd: key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
# LOCALIZATION NOTE: do not trnaslated "document.domain"
DocumentSetDomainNotAllowedWarning=Nid yw gosod document.domain yn cael ei ganiatáu mewn amgylchedd ynysig traws-darddiad.

#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingInterfaceWarning=Mae TestingDeprecatedInterface yn rhyngwyneb profi a hwn yw ei neges anghymeradwy profi.
#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingMethodWarning=Mae TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() yn ddull profi yn unig a hwn yw ei neges anghymeradwy profi.
#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingAttributeWarning=Mae TestingDeprecatedInterface.deprecatedAttribute yn briodoledd profi yn unig a hwn yw ei neges anghymeradwy profi.
# LOCALIZATION NOTE (CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning): Do not translate CanvasRenderingContext2D and createImageBitmap.
CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning=Nid yw defnyddio CanvasRenderingContext2D yn createImageBitmap yn dderbyniol.

# LOCALIZATION NOTE (DrawWindowCanvasRenderingContext2DWarning): Do not translate CanvasRenderingContext2D, drawWindow and tabs.captureTab.
DrawWindowCanvasRenderingContext2DWarning=Mae'r defnyddir o'r dull drawWindow o CanvasRenderingContext2D yn anghymeradwy. Defnyddiwch estyniadau API tabs.captureTab yn ei le https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozTextStyle" and "CanvasRenderingContext2D.font".
MozTextStyleWarning=Mae mozTextStyle yn anghymeradwy a bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol. Defnyddiwch CanvasRenderingContext2D.font yn ei le.

# LOCALIZATION NOTE (MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning): Do not translate mozRequestFullScreen.
MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning=Mae mozRequestFullScreen() yn anghymeradwy.
# LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenchange.
MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning=Mae onmozfullscreenchange yn anghymeradwy.
# LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenerror.
MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning=Mae onmozfullscreenerror yn anghymeradwy.
# LOCALIZATION NOTE(External_AddSearchProviderWarning): Do not translate AddSearchProvider.
External_AddSearchProviderWarning=Mae AddSearchProvider yn anghymarus.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MouseEvent.mozPressure" and "PointerEvent.pressure".
MouseEvent_MozPressureWarning=Mae MouseEvent.mozPressure yn anghymeradwy. Defnyddiwch PointerEvent.pressure yn lle hynny.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, align, numalign and denomalign.
MathML_DeprecatedAlignmentAttributesWarning=Mae priodoleddau MathML yn “align”, “numalign” a “denomalign” yn werthoedd anghymeradwy a byddant yn cael eu tynnu yn y dyfodol.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and bevelled.
MathML_DeprecatedBevelledAttribute=Mae priodoledd MathML “bevelled” yn anghymeradwy ac efallai bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate thin, medium, thick and linethickness.
MathML_DeprecatedLineThicknessValueWarning=Mae “thin”, “thin” a “thick” yn werthoedd anghymeradwy ar gyfer y priodoledd trwch llinell a byddan nhw'n cael eu dileu yn y dyfodol.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate small, normal, big and mathsize.
MathML_DeprecatedMathSizeValueWarning=Mae “small”, “normal” a “big” yn werthoedd anghymeradwy ar gyfer y priodoledd mathsize a byddan nhw'n cael eu dileu yn y dyfodol.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate veryverythinmathspace, verythinmathspace,
# thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace and MathML.
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning=Mae “veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” a “veryverythickmathspace” yn werthoedd anghymeradwy ar gyfer darnau MathML a byddan nhw'n cael eu dileu yn y dyfodol.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate radical, notation and menclose.
MathML_DeprecatedMencloseNotationRadical=Mae'r gwerth “radical” yn cael ei anghymeradwyo o gymharu â phriodoledd “notation” elfen <menclose> a bydd yn cael ei dynnu yn y dyfodol.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML or mfenced.
MathML_DeprecatedMfencedElement=Mae priodoledd MathML nfenced yn anghymeradwy a bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=Mae priodoleddau MathML “subscriptshift” a “superscriptshift” yn cael eu anghymeradwyo a byddant yn cael eu dileu yn y dyfodol.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=Mae priodoleddau MathML “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” a “fontweight” yn anghymeradwy a byddan nhw'n cael eu dileu yn y dyfodol.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning=Mae cefnogaeth ar gyfer rendro gweithredwyr MathML estynedig gyda ffontiau STIXGeneral yn anghymeradwy ac o bosib yn cael ei ddileu yn y dyfodol. Am fanylion am ffontiau diweddarach a fydd yn parhau i gael eu cefnogi, gweler %S.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptminsize.
MathML_DeprecatedScriptminsizeAttributeWarning=Mae priodoledd MathML “scriptminsize” yn anghymeradwy ac efallai bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptsizemultiplier.
MathML_DeprecatedScriptsizemultiplierAttributeWarning=Mae priodoledd MathML “scriptsizemultiplier” yn anghymeradwy ac efallai bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol.
FormSubmissionUntrustedEventWarning=Mae cyflwyno ffurflen trwy ddigwyddiad cyflwyno di-ymddiried yn anghymeradwy a bydd yn cael ei dynnu'n y dyfodol.
WebShareAPI_Failed=Methodd y weithred rhannu.
WebShareAPI_Aborted=Ataliwyd y weithred rhannu.
# LOCALIZATION NOTE (UnknownProtocolNavigationPrevented): %1$S is the destination URL.
UnknownProtocolNavigationPrevented=Wedi atal llywio i “%1$S” oherwydd protocol anhysbys.
PostMessageSharedMemoryObjectToCrossOriginWarning=Methu postio neges sy'n cynnwys gwrthrych cof a rennir i ffenestr traws-darddiad.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the resource in question
UnusedLinkPreloadPending=Nid yw'r yr adnodd ar “%S” rhag-lwythwyd gyda dolen rhag-lwythwyd wedi ei ddefnyddio o fewn ychydig eiliadau. Gwnewch yn siŵr fod holl briodoleddau'r tag rhag-lwytho wedi'u gosod yn gywir.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-same-origin and sandbox (though you may translate "sandboxed").
RequestStorageAccessNullPrincipal=Nid oes modd galw document.requestStorageAccess() ar ddogfen gyda tharddiad aneglur, fel iframe blwch tywod heb allow-same-origin yn ei briodweddau blwch tywod.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-storage-access-by-user-activation and sandbox (though you may translate "sandboxed").
RequestStorageAccessSandboxed=Nid oes modd galw document.requestStorageAccess() ar ddogfen mewn iframe blwch tywod heb allow-same-origin yn ei briodweddau blwch tywod.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess() and iframe.
RequestStorageAccessNested=Nid oes modd galw document.requestStorageAccess() mewn iframe nythog.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(). In some locales it may be preferable to not translate "event handler", either.
RequestStorageAccessUserGesture=Nid oes modd galw document.requestStorageAccess() ond o fewn triniwr digwyddiad wedi ei gynhyrchu, tymor byr.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Location" and "History".
LocChangeFloodingPrevented=Gormod o alwadau i APIs Lleoliad neu Hanes o fewn cyfnod byr.
FolderUploadPrompt.title = Cadarnhau'r Llwytho
# LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the folder the user selected in the file picker.
FolderUploadPrompt.message = Ydych chi'n siŵr eich bod chi am lwytho pob ffeil o “%S”? Gwnewch hyn dim ond os ydych chi'n ymddiried yn y wefan.
FolderUploadPrompt.acceptButtonLabel = Llwytho
InputPickerBlockedNoUserActivation=Cafodd y dewisydd <input> ei rwystro oherwydd diffyg gweithredu gan y defnyddiwr.
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation=Cafodd Iframe â phrotocol allanol ei rwystro oherwydd diffyg gweithredu gan y defnyddiwr, neu oherwydd nad oes digon o amser wedi mynd heibio ers i'r iframe olaf gael ei lwytho.
MultiplePopupsBlockedNoUserActivation=Cafodd agor llamlenni lluosog eu rhwystro oherwydd diffyg gweithredu gan y defnyddiwr.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the preload that was ignored.
PreloadIgnoredInvalidAttr=Anwybyddwyd rhaglwytho %S oherwydd gwerthoedd anhysbys “as” neu “type”, neu briodoledd “media” nad oedd yn cyfateb.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the blob URL. Don't translate "agent cluster".
BlobDifferentClusterError=Methu cyrchu URL blob “%S” o glwstwr asiant gwahanol.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Element.setCapture()" and "Element.setPointerCapture()"".
ElementSetCaptureWarning=Mae Element.setCapture () yn anghymeradwy. Defnyddiwch Element.setPointerCapture () yn ei le. Am ragor o gymorth https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/setPointerCapture
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Element.releaseCapture()" and "Element.releasePointerCapture()".
ElementReleaseCaptureWarning=Mae Element.releaseCapture () yn anghymeradwy. Defnyddiwch Element.releasePointerCapture () yn ei le. Am ragor o gymorth https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Document.releaseCapture()" and "Element.releasePointerCapture()".
DocumentReleaseCaptureWarning=Mae Document.releaseCapture () yn anghymeradwy. Defnyddiwch Element.releasePointerCapture () yn ei le. Am ragor o gymorth https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture

# LOCALIZATION NOTE: Don't translate browser.runtime.lastError, %S is the error message from the unchecked value set on browser.runtime.lastError.
WebExtensionUncheckedLastError=Nid yw gwerth browser.runtime.lastError wedi'i wirio: %S.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "OffscreenCanvas.toBlob()" and "OffscreenCanvas.convertToBlob()".
OffscreenCanvasToBlobWarning=Mae OffscreenCanvas.toBlob() yn anghymeradwy. Defnyddiwch OffscreenCanvas.convertToBlob() yn ei le.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IDBDatabase.createMutableFile()"
IDBDatabaseCreateMutableFileWarning=Mae IDBDatabase.createMutableFile() yn anghymeradwy. Os bydd yr API hwn yn cael ei safoni, mae'n debygol y bydd yn gwneud hynny o dan ymdrech Origin Private File System yn https://bugzil.la/1748667.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IDBMutableFile.open()"
IDBMutableFileOpenWarning=Mae IDBMutableFile.open() yn anghymeradwy. Os bydd yr API hwn yn cael ei safoni, mae'n debygol y bydd yn gwneud hynny o dan ymdrech Origin Private File System yn https://bugzil.la/1748667.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "InstallTrigger"
InstallTriggerDeprecatedWarning=Mae InstallTrigger yn anghymeradwy a bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "InstallTrigger.install()"
InstallTriggerInstallDeprecatedWarning=Mae InstallTrigger.install() yn anghymeradwy a bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol. Am gymorth pellach https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozCurrentTransform", "CanvasRenderingContext2D.getTransform()", and "CanvasRenderingContext2D.setTransform()".
MozCurrentTransformWarning=Mae mozCurrentTransform yn anghymeradwy a bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol. Defnyddiwch CanvasRenderingContext2D.getTransform() neu CanvasRenderingContext2D.setTransform() yn ei le.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozCurrentTransformInverse", "CanvasRenderingContext2D.getTransform()", and "CanvasRenderingContext2D.setTransform()".
MozCurrentTransformInverseWarning=Mae mozCurrentTransform yn anghymeradwy a bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol. Defnyddiwch CanvasRenderingContext2D.getTransform() neu CanvasRenderingContext2D.setTransform() yn ei le.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "HTMLOptionsCollection.length". %1$S is the invalid value, %2$S is the current limit.
SelectOptionsLengthAssignmentWarning=Wedi gwrthod ehangu rhestr opsiynau <select> trwy aseiniad i HTMLOptionsCollection.length (gwerth %1$S). Yr uchafswm maint a gefnogir yw %2$S.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "u2f.register()" or "navigator.credentials.create()"
U2FRegisterWarning=Mae u2f.register() yn anghymeradwy a bydd yn cael ei dileu yn y dyfodol. Defnyddiwch navigator.credentials.create() yn ei lle.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "u2f.sign()" or "navigator.credentials.get()"
U2FSignWarning=Mae u2f.sign() yn anghymeradwy a bydd yn cael ei dileu yn y dyfodol. Defnyddiwch navigator.credentials.get() yn ei lle.