browser/chrome/browser/browser.properties
author Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>
Thu, 23 Mar 2023 10:36:37 +0000
changeset 3060 4cf1bdb4762339afdc4f434f7681202f9541ab74
parent 3053 8095410763433e946c56c38c96a40078758ff74e
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Co-authored-by: Rhoslyn Prys <rprys@posteo.net>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

nv_timeout=Daeth yr amser i ben
openFile=Agor Ffeil

droponhometitle=Gosod Tudalen Cartref
droponhomemsg=Ydych chi am i'r ddogfen fod yn dudalen cartref newydd i chi?
droponhomemsgMultiple=Hoffech chi i'r dogfennau hyn fod yn dudalennau cartref newydd i chi?

# context menu strings

# LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearch): %1$S is the search engine,
# %2$S is the selection string.
contextMenuSearch=Chwilio %1$S am "%2$S"
contextMenuSearch.accesskey=C
contextMenuPrivateSearch=Chwilio mewn Ffenestr Breifat
contextMenuPrivateSearch.accesskey=h
# LOCALIZATION NOTE (contextMenuPrivateSearchOtherEngine): %S is the search
# engine name as set for Private Browsing mode. This label is only used when
# this engine is different from the default engine name used in normal mode.
contextMenuPrivateSearchOtherEngine=Chwilio gyda %S mewn Ffenestr Breifat
contextMenuPrivateSearchOtherEngine.accesskey=h

# bookmark dialog strings

bookmarkAllTabsDefault=[Enw Ffolder]

xpinstallPromptMessage=Rhwystrodd %S y wefan rhag gofyn i chi osod meddalwedd ar eich cyfrifiadur.
# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.header)
# The string contains the hostname of the site the add-on is being installed from.
xpinstallPromptMessage.header=Caniatáu i %S osod ategyn?
xpinstallPromptMessage.message=Rydych yn ceisio gosod ychwanegyn o %S. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymddiried yn y wefan hon cyn parhau.
xpinstallPromptMessage.header.unknown=Caniatáu i wefan anhysbys osod ategyn?
xpinstallPromptMessage.message.unknown=Rydych yn ceisio gosod ychwanegyn o wefan anhysbys. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymddiried yn y wefan hon cyn parhau.
xpinstallPromptMessage.learnMore=Dysgwch ragor am osod ategion yn ddiogel
xpinstallPromptMessage.dontAllow=Peidio â Chaniatáu
xpinstallPromptMessage.dontAllow.accesskey=P
xpinstallPromptMessage.neverAllow=Byth Caniatáu
xpinstallPromptMessage.neverAllow.accesskey=B
# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.neverAllowAndReport)
# Long text in this context make the dropdown menu extend awkwardly to the left, avoid
# a localization that's significantly longer than the English version.
xpinstallPromptMessage.neverAllowAndReport=Adrodd am Wefan Amheus
xpinstallPromptMessage.neverAllowAndReport.accesskey=A
# LOCALIZATION NOTE (sitePermissionInstallFirstPrompt.header)
# This message is shown when a SitePermissionsAddon install is triggered, i.e. when the
# website calls sensitive APIs (e.g. navigator.requestMIDIAccess).
sitePermissionInstallFirstPrompt.header=Mae'r wefan hon yn gofyn am fynediad i'ch dyfeisiau. Mae modd galluogi mynediad dyfais trwy osod ychwanegyn.
# LOCALIZATION NOTE (sitePermissionInstallFirstPrompt.message)
# This message is shown when a SitePermissionsAddon install is triggered, i.e. when the
# website calls sensitive APIs (e.g. navigator.requestMIDIAccess).
sitePermissionInstallFirstPrompt.message=Mae modd defnyddio'r ychwanegyn hwn i ddwyn eich data neu ymosod ar eich cyfrifiadur. Ewch ymlaen dim ond os ydych yn ymddiried yn y wefan hon.

# Accessibility Note:
# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
# See https://website-archive.mozilla.org/www.mozilla.org/access/access/keyboard/ for details
xpinstallPromptMessage.install=Ymlaen i'r Gosod
xpinstallPromptMessage.install.accesskey=G

xpinstallDisabledMessageLocked=Mae gosod meddalwedd wedi ei analluogi gan eich gweinyddwr system.
xpinstallDisabledMessage=Mae gosod meddalwedd wedi ei analluogi. Cliciwch Galluogi a cheisio eto.
xpinstallDisabledButton=Galluogi
xpinstallDisabledButton.accesskey=a

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of an add-on is blocked by
# enterprise policy. %1$S is replaced by the name of the add-on.
# %2$S is replaced by the ID of add-on. %3$S is a custom message that
# the administration can add to the message.
addonInstallBlockedByPolicy=Mae %1$S (%2$S) wedi ei analluogi gan eich gweinyddwr system.%3$S
# LOCALIZATION NOTE (addonDomainBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of add-ons from a domain
# is blocked by enterprise policy.
addonDomainBlockedByPolicy=Rhwystrodd eich gweinyddwr systemau y wefan hon rhag gofyn i chi osod meddalwedd ar eich cyfrifiadur.
addonInstallFullScreenBlocked=Nid yw gosod ychwanegiad yn cael ei ganiatáu wrth fynd i'r modd sgrin lawn neu cyn hynny.

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header,webextPerms.headerWithPerms,webextPerms.headerUnsigned,webextPerms.headerUnsignedWithPerms)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
# for an example of the full dialog.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.header=Ychwanegu %S?
webextPerms.headerWithPerms=Ychwanegu %S? Bydd gan yr estyniad hwn ganiatâd i:
webextPerms.headerUnsigned=Ychwanegu %S? Nid yw'r estyniad hwn wedi'i wirio. Gall estyniadau maleisus ddwyn eich manylion preifat neu gyfaddawdu eich cyfrifiadur. Ychwanegwch ef dim ond os ydych chi'n ymddiried yn y ffynhonnell.
webextPerms.headerUnsignedWithPerms=Ychwanegu %S? Nid yw'r estyniad hwn wedi'i wirio. Gall estyniadau maleisus ddwyn eich manylion preifat neu gyfaddawdu eich cyfrifiadur. Ychwanegwch ef dim ond os ydych chi'n ymddiried yn y ffynhonnell. Bydd gan yr estyniad hwn ganiatâd i:

webextPerms.learnMore2=Dysgu rhagor
webextPerms.add.label=Ychwanegu
webextPerms.add.accessKey=Y
webextPerms.cancel.label=Diddymu
webextPerms.cancel.accessKey=D

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadMenuItem)
# %1$S will be replaced with the localized name of the sideloaded add-on.
# %2$S will be replace with the name of the application (e.g., Firefox, Nightly)
webextPerms.sideloadMenuItem=Mae %1$S wedi ei ychwanegu at %2$S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadHeader)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog
# when the extension is side-loaded.
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.sideloadHeader=Mae %S wedi ei ychwanegu
webextPerms.sideloadText2=Mae rhaglen arall ar eich cyfrifiadur wedi gosod ychwanegyn y gall effeithio ar eich porwr. Darllenwch geisiadau caniatâd yr ychwanegyn a dewis i Alluogi neu Ddiddymu (ei adael wedi ei analluogi).
webextPerms.sideloadTextNoPerms=Mae rhaglen arall ar eich cyfrifiadur wedi gosod ychwanegyn y gall effeithio ar eich porwr. Darllenwch geisiadau caniatâd yr ychwanegyn a dewis i Alluogi neu Ddiddymu (i'w adael wedi ei analluogi).

webextPerms.sideloadEnable.label=Galluogi
webextPerms.sideloadEnable.accessKey=G
webextPerms.sideloadCancel.label=Diddymu
webextPerms.sideloadCancel.accessKey=D

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateMenuItem)
# %S will be replaced with the localized name of the extension which
# has been updated.
webextPerms.updateMenuItem=Mae %S angen caniatâd newydd

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
# %S is replaced with the localized name of the updated extension.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.updateText2=Mae %S wedi'i ddiweddaru. Rhaid i chi gymeradwyo caniatâd newydd cyn y bydd y fersiwn wedi'i ddiweddaru'n cael ei osod. Bydd dewis “Diddymu” yn cynnal eich fersiwn estyniad cyfredol. Bydd gan yr estyniad hwn ganiatâd i:

webextPerms.updateAccept.label=Diweddaru
webextPerms.updateAccept.accessKey=D

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
# %S is replace with the localized name of the extension requested new
# permissions.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.optionalPermsHeader=Mae %S yn gofyn am ganiatâd ychwanegol.
webextPerms.optionalPermsListIntro=Mae eisiau:
webextPerms.optionalPermsAllow.label=Caniatáu
webextPerms.optionalPermsAllow.accessKey=C
webextPerms.optionalPermsDeny.label=Gwrthod
webextPerms.optionalPermsDeny.accessKey=G

webextPerms.description.bookmarks=Darllen a newid nodau tudalen
webextPerms.description.browserSettings=Darllen a newid gosodiadau'r porwr
webextPerms.description.browsingData=Clirio'r hanes pori diweddar, cwcis a data cysylltiedig
webextPerms.description.clipboardRead=Estyn data o'r clipfwrdd
webextPerms.description.clipboardWrite=Mewnbynnu data i'r clipfwrdd
webextPerms.description.declarativeNetRequest=Rhwystro cynnwys ar unrhyw dudalen
webextPerms.description.declarativeNetRequestFeedback=Darllen eich hanes pori
webextPerms.description.devtools=Estyn offer datblygwyr i gael mynediad at eich data mewn tabiau agored
webextPerms.description.downloads=Llwytho i lawr, darllen ffeiliau a newid hanes llwytho i lawr y porwr
webextPerms.description.downloads.open=Agor ffeiliau a llwythwyd i lawr i'ch cyfrifiadur
webextPerms.description.find=Darllen testun yr holl dabiau sydd ar agor
webextPerms.description.geolocation=Mynediad i'ch lleoliad
webextPerms.description.history=Mynediad at eich hanes pori
webextPerms.description.management=Monitro'r defnydd o estyniadau a rheoli themâu
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.nativeMessaging=Cyfnewid negeseuon gyda rhaglenni ar wahân i %S
webextPerms.description.notifications=Dangos hysbysiadau i chi
webextPerms.description.pkcs11=Darparu gwasanaethau dilysiad cryptograffig
webextPerms.description.privacy=Darllen a newid gosodiadau preifatrwydd
webextPerms.description.proxy=Rheoli gosodiadau dirprwy'r porwr
webextPerms.description.sessions=Mynediad at y tabiau caewyd yn ddiweddar
webextPerms.description.tabs=Mynediad at dabiau'r porwyr
webextPerms.description.tabHide=Cuddio a dangos tabiau'r porwr
webextPerms.description.topSites=Mynediad at eich hanes pori
webextPerms.description.webNavigation=Cael mynediad at weithgaredd wrth lywio

webextPerms.hostDescription.allUrls=Cael mynediad at eich data ar gyfer pob gwefan

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
# %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
# is requesting access (e.g., mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.wildcard=Cael mynediad at eich data ym mhob gwefan ym mharth %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# domains for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards=Peidio cael mynediad at eich data mewn parthau eraill;Cael mynediad at eich data mewn #1 parth arall;Cael mynediad at eich data mewn #1 barth arall;Cael mynediad at eich data mewn #1 parth arall;Cael mynediad at eich data mewn #1 parth arall;Cael mynediad at eich data mewn #1 parth arall

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
# is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.oneSite=Cael mynediad at eich data yn %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# hosts for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManySites=Peidio cael mynediad at eich data mewn gwefannau eraill;Cael mynediad at eich data mewn #1 gwefan arall;Cael mynediad at eich data mewn #1 wefan arall;Cael mynediad at eich data mewn #1 gwefan arall;Cael mynediad at eich data mewn #1 gwefan arall;Cael mynediad at eich data mewn #1 gwefan arall

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithPerms,webextSitePerms.headerUnsignedWithPerms)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %1$S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# %2$S will be replaced by the DNS host name for which a webextension enables permissions
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithPerms=Ychwanegu %1$S? Mae'r estyniad hwn yn rhoi'r galluoedd canlynol i %2$S:
webextSitePerms.headerUnsignedWithPerms=Ychwanegu %1$S? Nid yw'r estyniad hwn wedi'i wirio. Gall estyniadau maleisus ddwyn eich manylion preifat neu gyfaddawdu eich cyfrifiadur. Ychwanegwch ef dim ond os ydych chi'n ymddiried yn y ffynhonnell. Mae'r estyniad hwn yn rhoi'r galluoedd canlynol i %2$S:

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog for synthetic add-ons.
# The part of the string describing what privileges the extension gives should be consistent
# with the value of webextSitePerms.description.{sitePermission}.
# %S is the hostname of the site the add-on is being installed from.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi=Mae'r ychwanegyn hwn yn rhoi mynediad i %S i'ch dyfeisiau MIDI.

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi-sysex)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog for synthetic add-ons.
# The part of the string describing what privileges the extension gives should be consistent
# with the value of webextSitePerms.description.{sitePermission}.
# %S is the hostname of the site the add-on is being installed from.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi-sysex=Mae'r ychwanegyn hwn yn rhoi mynediad i %S i'ch dyfeisiau MIDI (gyda chefnogaeth SysEx).

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.descriptionGatedPerms)
# This string is used as description in the webextension permissions dialog for synthetic add-ons.
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension enables permissions
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.descriptionGatedPerms=Gall y mynediad hwn fod yn beryglus, ac mae'n caniatáu i'r wefan weithredu fel meddalwedd sydd wedi'i osod ar eich cyfrifiadur.

# These should remain in sync with permissions.NAME.label in sitePermissions.properties
webextSitePerms.description.midi=Mynediad at ddyfeisiau MIDI
webextSitePerms.description.midi-sysex=Mynediad at ddyfeisiau MIDI sydd â Chefnogaeth SysEx

# LOCALIZATION NOTE (webext.defaultSearch.description)
# %1$S is replaced with the localized named of the extension that is asking to change the default search engine.
# %2$S is replaced with the name of the current search engine
# %3$S is replaced with the name of the new search engine
webext.defaultSearch.description=Mae %1$S eisiau newid eich peiriant chwilio rhagosodedig o %2$S i %3$S. Ydy hynny'n iawn?
webext.defaultSearchYes.label=Iawn
webext.defaultSearchYes.accessKey=I
webext.defaultSearchNo.label=Na
webext.defaultSearchNo.accessKey=N

# LOCALIZATION NOTE (webext.remove.confirmation.message)
# %1$S is the name of the extension which is about to be removed.
# %2$S is brandShorterName
webext.remove.confirmation.message=Tynnu %1$S o %2$S?
webext.remove.confirmation.button=Tynnu

# LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message3)
# %S is replaced with the localized named of the extension that was
# just installed.
addonPostInstall.message3=Ychwanegwyd %S

# LOCALIZATION NOTE (addonDownloadingAndVerifying):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Also see https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=570012 for mockups
addonDownloadingAndVerifying=Llwytho i lawr a dilysu #1 ychwanegion…;Llwytho i lawr a dilysu #1 ychwanegyn…;Llwytho i lawr a dilysu #1 ychwanegyn…;Llwytho i lawr a dilysu #1 ychwanegyn…;Llwytho i lawr a dilysu #1 ychwanegyn…;Llwytho i lawr a dilysu #1 ychwanegyn…
addonDownloadVerifying=Dilysu

addonInstall.unsigned=(Heb eu gwirio)
addonInstall.cancelButton.label=Diddymu
addonInstall.cancelButton.accesskey=D
addonInstall.acceptButton2.label=Ychwanegu
addonInstall.acceptButton2.accesskey=Y

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallMessage,addonConfirmInstallUnsigned):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the number of add-ons being installed
addonConfirmInstall.message=Hoffai'r wefan hon osod ychwanegyn yn #1:;Hoffai'r wefan hon osod #2 ychwanegyn yn #1:;Hoffai'r wefan hon osod #2 ychwanegyn yn #1:;Hoffai'r wefan hon osod #2 ychwanegyn yn #1:;Hoffai'r wefan hon osod #2 ychwanegyn yn #1:;Hoffai'r wefan hon osod #2 ychwanegyn yn #1:
addonConfirmInstallUnsigned.message=Rhybudd: Hoffai'r wefan hon osod ychwanegyn heb ei wirio yn #1. Mentrwch ar eich risg eich hun.;Rhybudd: Hoffai'r wefan hon osod #2 ychwanegyn heb eu gwirio yn #1. Mentrwch ar eich risg eich hun.

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallSomeUnsigned.message):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the total number of add-ons being installed (at least 2)
addonConfirmInstallSomeUnsigned.message=Rhybudd: Hoffai'r wefan hon osod #2 ychwanegion yn #1, mae rhai ohonynt heb eu gwirio. Gwnewch hyn ar eich menter eich hun.;Rhybudd: Hoffai'r wefan hon osod #2 ychwanegyn yn #1, mae rhai ohonynt heb eu gwirio. Gwnewch hyn ar eich menter eich hun.;Rhybudd: Hoffai'r wefan hon osod #2 ychwanegyn yn #1, mae rhai ohonynt heb eu gwirio. Gwnewch hyn ar eich menter eich hun.;Rhybudd: Hoffai'r wefan hon osod #2 ychwanegyn yn #1, mae rhai ohonynt heb eu gwirio. Gwnewch hyn ar eich menter eich hun.;Rhybudd: Hoffai'r wefan hon osod #2 ychwanegyn yn #1, mae rhai ohonynt heb eu gwirio. Gwnewch hyn ar eich menter eich hun.;Rhybudd: Hoffai'r wefan hon osod #2 ychwanegyn yn #1, mae rhai ohonynt heb eu gwirio. Gwnewch hyn ar eich menter eich hun.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstalled):
# %S is the name of the add-on
addonInstalled=Mae %S wedi'i osod yn llwyddiannus.
# LOCALIZATION NOTE (addonsGenericInstalled):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 number of add-ons
addonsGenericInstalled=Nid oes ychwanegion wedi eu gosod.;Mae #1 ychwanegyn wedi ei osod yn llwyddiannus.;Mae #1 ychwanegyn wedi eu gosod yn llwyddiannus.;Mae #1 ychwanegyn wedi eu gosod yn llwyddiannus.;Mae #1 ychwanegyn wedi eu gosod yn llwyddiannus.;Mae #1 ychwanegyn wedi eu gosod yn llwyddiannus.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallError-1, addonInstallError-2, addonInstallError-3, addonInstallError-4, addonInstallError-5, addonInstallError-8, addonLocalInstallError-1, addonLocalInstallError-2, addonLocalInstallError-3, addonLocalInstallError-4, addonLocalInstallError-5):
# %1$S is the application name, %2$S is the add-on name
addonInstallError-1=Nid oedd modd llwytho'r ychwanegyn i lawr oherwydd methiant y cysylltiad.
addonInstallError-2=Nid oedd modd gosod yr ychwanegyn am nad yw'n cydweddu â'r ychwanegyn roedd %1$S yn ei ddisgwyl.
addonInstallError-3=Nid oedd modd llwytho'r ychwanegyn i lawr o'r wefan hon oherwydd ei fod yn ymddangos yn llwgr.
addonInstallError-4=Nid oedd modd gosod %2$S gan nad oedd %1$S yn gallu newid y linell angenrheidiol.
addonInstallError-5=Mae %1$S wedi atal y wefan rhag gosod ychwanegyn sydd heb ei wirio.
addonInstallError-8=Nid oes modd gosod yr ychwanegyn %2$S o'r lleoliad hwn.
addonLocalInstallError-1=Nid oedd modd gosod yr ychwanegyn oherwydd gwall system.
addonLocalInstallError-2=Nid oedd modd gosod yr ychwanegyn am nad yw'n cydweddu â'r ychwanegyn %1$S disgwyliwyd.
addonLocalInstallError-3=Nid oedd modd gosod yr ychwanegyn am ei fod yn edrych yn llwgr.
addonLocalInstallError-4=Nid oedd modd gosod %2$S gan nad oedd %1$S yn gallu newid y linell angenrheidiol.
addonLocalInstallError-5=Nid oedd modd gosod yr ychwanegyn am nad yw wedi ei wirio.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible):
# %1$S is the application name, %2$S is the application version, %3$S is the add-on name
addonInstallErrorIncompatible=Nid oedd modd gosod %3$S am nad yw'n cydweddu â %1$S %2$S.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
addonInstallErrorBlocklisted=Nid oedd modd gosod %S am fod risg uchel iddo achosi problemau sefydlogrwydd a diogelwch.

unsignedAddonsDisabled.message=Mae un neu fwy o ychwanegion nad oedd modd eu gwirio wedi eu hanalluogi.
unsignedAddonsDisabled.learnMore.label=Dysgu rhagor
unsignedAddonsDisabled.learnMore.accesskey=D

# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popupWarning.message=Nid yw gwefan #1 wedi rhwystro rhag agor llamlenni.;Rhwystrodd #1 y wefan rhag agor #2 llamlen.;Rhwystrodd #1 y wefan rhag agor #2 llamlen.;Rhwystrodd #1 y wefan rhag agor #2 llamlen.;Rhwystrodd #1 y wefan rhag agor #2 llamlen.;Rhwystrodd #1 y wefan rhag agor #2 llamlen.
# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.exceeded.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# The singular form is left empty for English, since the number of blocked pop-ups is always greater than 1.
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popupWarning.exceeded.message=;Rhwystrodd #1 y wefan hon rhag agor mwy na #2 llamlen.;Rhwystrodd #1 y wefan hon rhag agor mwy na #2 llamlen.;Rhwystrodd #1 y wefan hon rhag agor mwy na #2 llamlen.;Rhwystrodd #1 y wefan hon rhag agor mwy na #2 llamlen.;Rhwystrodd #1 y wefan hon rhag agor mwy na #2 llamlen.
popupWarningButton=Opsiynau
popupWarningButton.accesskey=O
popupWarningButtonUnix=Dewisiadau
popupWarningButtonUnix.accesskey=D
popupShowPopupPrefix=Dangos '%S'

# LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
geolocationLastAccessIndicatorText=Mynediad diwethaf %S

# LOCALIZATION NOTE (openProtocolHandlerPermissionEntryLabel): %S is the scheme of the protocol the site may open an application for. For example: mailto
openProtocolHandlerPermissionEntryLabel=Dolenni %S://

crashedpluginsMessage.title=Mae'r ategyn %S wedi chwalu.
crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Ail lwytho tudalen
crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=A
crashedpluginsMessage.submitButton.label=Cyflwyno adroddiad chwalu
crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=C
crashedpluginsMessage.learnMore=Dysgu Rhagor…

# Keyword fixup messages
# LOCALIZATION NOTE (keywordURIFixup.message): Used when the user tries to visit
# a local host page, by the time the DNS request recognizes it, we have already
# loaded a search page for the given word. An infobar then asks to the user
# whether he rather wanted to visit the host. %S is the recognized host.
keywordURIFixup.message=Oeddech chi'n bwriadu mynd i %S?
keywordURIFixup.goTo=Oeddwn, cymrwch fi i %S
keywordURIFixup.goTo.accesskey=O

pluginInfo.unknownPlugin=Anhysbys

# Flash activation doorhanger UI
flashActivate.message=Hoffech chi adael i Adobe Flash redeg ar y wefan hon? Caniatewch Adobe Flash i redeg ar wefannau rydych yn ymddiried ynddyn nhw.
flashActivate.outdated.message=Ydych chi eisiau rhedeg hen fersiwn o Adobe Flash ar y wefan hon? Gall hen fersiwn effeithio ar berfformiad a diogelwch eich porwr.
flashActivate.noAllow=Peidio â Chaniatáu
flashActivate.allow=Caniatáu
flashActivate.noAllow.accesskey=P
flashActivate.allow.accesskey=C

# in-page UI
# LOCALIZATION NOTE (PluginClickToActivate2): Two changes were done to the
# previous version of the string. The first is that we changed the wording from
# "Activate" to "Run", because it's shorter and feels less technical in English.
# Feel free to keep using the previous wording in your language if it's already
# the best one.
# The second change is that we removed the period at the end of the phrase, because
# it's not natural in our UI, and the underline was removed from this, so it doesn't
# look like a link anymore. We suggest that everyone removes that period too.
PluginClickToActivate2=Rhedeg %S
PluginVulnerableUpdatable=Mae'r ategyn yma'n fregus a dylai gael ei ddiweddaru.
PluginVulnerableNoUpdate=Mae diogelwch yr ategyn yma'n fregus.

# Sanitize
# LOCALIZATION NOTE (update.downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
# version of the update: "Update to 28.0".
update.downloadAndInstallButton.label=Diweddaru %S
update.downloadAndInstallButton.accesskey=D

menuOpenAllInTabs.label=Agor Popeth mewn Tabiau

# History menu
# LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
# see bug 394759
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 Window Title, #2 Number of tabs
menuUndoCloseWindowLabel=#1 (a dim tabiau eraill);#1 (a #2 tab arall);#1 (a #2 dab arall);#1 (a #2 thab arall);#1 (a #2 tab arall);#1 (a #2 tab arall)
menuUndoCloseWindowSingleTabLabel=#1

# Unified Back-/Forward Popup
tabHistory.current=Aros ar y dudalen hon

# Unified Back-/Forward Popup
tabHistory.reloadCurrent=Ail lwytho'r dudalen hon
tabHistory.goBack=Nôl i'r dudalen hon
tabHistory.goForward=Mynd ymlaen i'r dudalen hon

# URL Bar
pasteAndGo.label=Gludo a Mynd
# LOCALIZATION NOTE (reloadButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for reloading the current page
reloadButton.tooltip=Ail lwytho'r dudalen gyfredol (%S)
# LOCALIZATION NOTE (stopButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for stopping loading the page
stopButton.tooltip=Peidio llwytho'r dudalen hon (%S)
# LOCALIZATION NOTE (urlbar-zoom-button.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for resetting the zoom level to 100%
urlbar-zoom-button.tooltip=Ailosod lefel chwyddo (%S)
# LOCALIZATION NOTE (reader-mode-button.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for entering/exiting reader view
reader-mode-button.tooltip=Toglo golwg darllenydd (%S)

# LOCALIZATION NOTE(zoom-button.label): %S is the current page zoom level,
# %% will be displayed as a single % character (% is commonly used to define
# format specifiers, so it needs to be escaped).
zoom-button.label = %S%%

# Block autorefresh
refreshBlocked.goButton=Caniatáu
refreshBlocked.goButton.accesskey=C
refreshBlocked.refreshLabel=Rhwystrodd %S y dudalen hon rhag ailagor yn awtomatig.
refreshBlocked.redirectLabel=Rhwystrodd %S y dudalen hon rhag ailgyfeirio i dudalen arall.

# General bookmarks button
# LOCALIZATION NOTE (bookmarksMenuButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Show All Bookmarks"
bookmarksMenuButton.tooltip=Dangos eich nodau tudalen (%S)

# Downloads button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (downloads.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Downloads"
downloads.tooltip=Dangos cynnydd y llwytho i lawr cyfredol (%S)

# New Window button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newWindowButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Window"
newWindowButton.tooltip=Agor ffenestr newydd (%S)

# New Tab button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
newTabButton.tooltip=Agor tab newydd (%S)
newTabContainer.tooltip=Agorwch dab newydd (%S)\nPwyso a'i ddal i agor tab cynhwysydd newydd
newTabAlwaysContainer.tooltip=Dewiswch gynhwysydd i agor tab newydd

# Offline web applications
offlineApps.available3=Caniatáu i %S gadw data ar eich cyfrifiadur?
offlineApps.allow.label=Caniatáu
offlineApps.allow.accesskey=C
offlineApps.block.label=Rhwystro
offlineApps.block.accesskey=R

# Canvas permission prompt
# LOCALIZATION NOTE (canvas.siteprompt2): %S is hostname
canvas.siteprompt2=Caniatáu i %S ddefnyddio'ch data delwedd cynfas HTML5?
canvas.siteprompt2.warning=Gall hyn gael ei ddefnyddio i adnabod unigrywedd eich cyfrifiadur.
canvas.block=Rhwystro
canvas.block.accesskey=R
canvas.allow2=Caniatáu
canvas.allow2.accesskey=C
canvas.remember2=Cofio'r penderfyniad yma

# WebAuthn prompts
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerPrompt2): %S is hostname
webauthn.registerPrompt2=Mae %S eisiau cofrestru cyfrif gyda un o'ch allweddi diogelwch. Gallwch gysylltu ac awdurdodi un nawr neu ddileu.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.CTAP2registerPrompt): %S is hostname
webauthn.CTAP2registerPrompt=Mae %S am gofrestru cyfrif gydag un o'ch allweddi diogelwch. Gallwch gysylltu un nawr neu ddiddymu.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerTouchDevice): %S is hostname
webauthn.registerTouchDevice=Mae %S eisiau cofrestru cyfrif gyda'ch allwedd ddiogelwch. Gallwch awdurdodi nawr neu ddiddymu.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt3):
# %S is hostname.
# The website is asking for extended information about your
# hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
# this is safe if you only use one account at this website. If you have
# multiple accounts at this website, and you use the same hardware
# authenticator, then the website could link those accounts together.
# And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
# Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
# for different accounts on this website.
webauthn.registerDirectPrompt3=Mae %S yn gofyn am wybodaeth estynedig am eich allwedd ddiogelwch, a allai effeithio ar eich preifatrwydd.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPromptHint):
# %S is brandShortName
webauthn.registerDirectPromptHint=Gall %S guddio'ch enw ar eich rhan, ond gallai'r wefan wrthod yr allwedd hon. Os gwrthodwyd, gallwch geisio eto.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.CTAP2signPrompt): %S is hostname
webauthn.CTAP2signPrompt=Mae %S am eich dilysu gan ddefnyddio allwedd ddiogelwch gofrestredig. Gallwch gysylltu un nawr neu ddiddymu.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.signTouchDevice): %S is hostname
webauthn.signTouchDevice=Mae %S eisiau eich dilysu gan ddefnyddio'ch allwedd ddiogelwch. Gallwch awdurdodi nawr neu ddiddymu.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.signPrompt2): %S is hostname
webauthn.signPrompt2=Mae %S eisiau eich dilysu gan ddefnyddio allwedd diogelwch cofrestredig. Gallwch gysylltu a dilysu un nawr, neu ddiddymu.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.selectSignResultPrompt): %S is hostname
webauthn.selectSignResultPrompt=Wedi canfod cyfrifon lluosog ar gyfer %S. Dewiswch pa un i'w ddefnyddio neu ei ddiddymu.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.selectDevicePrompt): %S is hostname
webauthn.selectDevicePrompt=Wedi canfod dyfeisiau lluosog ar gyfer %S. Dewiswch un, os gwelwch yn dda.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.deviceBlockedPrompt): %S is hostname
webauthn.deviceBlockedPrompt=Methodd dilysu defnyddiwr ar %S. Does dim ceisiadau ar ôl ac mae'ch dyfais wedi'i chloi, oherwydd darparwyd y PIN anghywir yn rhy aml. Mae angen ailosodiad ar y ddyfais.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.pinAuthBlockedPrompt): %S is hostname
webauthn.pinAuthBlockedPrompt=Methodd dilysu defnyddiwr ar %S. Bu gormod o geisiadau aflwyddiannus ac mae dilysu PIN wedi'i rwystro dros dro. Mae angen cylchred pŵer ar eich dyfais (dad-blygio ac ail-osod).
webauthn.cancel=Diddymu
webauthn.cancel.accesskey=d
webauthn.proceed=Ymlaen
webauthn.proceed.accesskey=Y
webauthn.anonymize=Gwneud yn anhysbys

# Spoof Accept-Language prompt
privacy.spoof_english=O bosib gall newid eich gosodiad i'r iaith Saesneg eich gwneud yn fwy anodd i'ch adnabod a gwella eich preifatrwydd. Hoffech chi wneud cais am fersiynau Saesneg o dudalennau gwe?

# LOCALIZATION NOTE (identity.identified.verifier, identity.identified.state_and_country, identity.ev.contentOwner2):
# %S is the hostname of the site that is being displayed.
identity.identified.verifier=Dilyswyd gan: %S
identity.identified.verified_by_you=Rydych wedi ychwanegu eithriad diogelwch ar gyfer y wefan hon.
identity.identified.state_and_country=%S, %S
identity.ev.contentOwner2=Tystysgrif wedi'i ryddhau i: %S

# LOCALIZATION NOTE (identity.notSecure.label):
# Keep this string as short as possible, this is displayed in the URL bar
# use a synonym for "safe" or "private" if "secure" is too long.
identity.notSecure.label=Dim yn Ddiogel
identity.notSecure.tooltip=Nid yw'r cysylltiad yn ddiogel

identity.extension.label=Estyniad (%S)
identity.extension.tooltip=Llwythwyd gan estyniad: %S

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a tracker in the trackers subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.trackersView.blocked.label=Rhwystrwyd

contentBlocking.trackersView.empty.label=Dim wedi eu canfod ar y wefan hon

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label, contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label,
#  contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label,contentBlocking.cookies.blockingAll.label):
contentBlocking.cookies.blockingTrackers3.label=Cwcis Tracio Traws-Gwefan
contentBlocking.cookies.blocking3rdParty2.label=Cwcis Trydydd Parti
contentBlocking.cookies.blockingUnvisited2.label=Cwcis Gwefan Heb Ymweliad
contentBlocking.cookies.blockingAll2.label=Pob Cwci

contentBlocking.cookiesView.firstParty.label=O'r Wefan Hon
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.firstParty.label:
# "[Cookies] From This Site: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label=Dim wedi eu canfod ar y wefan hon

contentBlocking.cookiesView.trackers2.label=Cwcis Tracio Traws-Gwefan
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.trackers.label:
# "Tracking Cookies: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label=Dim wedi eu canfod ar y wefan hon

contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label=Cwcis Trydydd Parti
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label:
# "Third-Party Cookies: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label=Dim wedi eu canfod ar y wefan hon

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.allowed.label):
#  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Allowed"
contentBlocking.cookiesView.allowed.label=Caniatawyd
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.blocked.label):
#  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.cookiesView.blocked.label=Rhwystrwyd
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip): %S is the domain of the site.
contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip=Clirio eithriad cwci heblaw %S

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a fingerprinter in the fingerprinters subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label=Rhwystrwyd

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a cryptominer in the cryptominers subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.cryptominersView.blocked.label=Rhwystrwyd

trackingProtection.icon.activeTooltip2=Rhwystro tracwyr cyfryngau cymdeithasol, cwcis tracio ar draws-gwefannau, a bysbrintwyr.
trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Mae Diogelwch Uwch Rhag Tracio I FFWRDD ar y wefan hon.
# LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip=Dim tracwyr hysbys i %S wedi eu canfod ar y dudalen hon.

# LOCALIZATION NOTE (protections.header):
# Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
protections.header=Diogelwch ar %S

# LOCALIZATION NOTE (protections.disableAriaLabel):
# Text that gets spoken by a screen reader if the button will disable protections.
# %s is the site's hostname.
protections.disableAriaLabel=Analluogi diogelu ar gyfer %S

# LOCALIZATION NOTE (protections.enableAriaLabel):
# Text that gets spoken by a screen reader if the button will enable protections.
# %s is the site's hostname.
protections.enableAriaLabel=Galluogi diogelu ar gyfer %S

# Blocking and Not Blocking sub-views in the Protections Panel
protections.blocking.fingerprinters.title=Bysbrintwyr wedi'u rhwystro
protections.blocking.cryptominers.title=Cryptogloddwyr wedi'u Rhwystro
protections.blocking.cookies.trackers.title=Cwcis Tracio Traws-Gwefan wedi'u Rhwystro
protections.blocking.cookies.3rdParty.title=Cwcis Trydydd Parti wedi'u Rhwystro
protections.blocking.cookies.all.title=Pob Cwci wedi eu Rhwystro
protections.blocking.cookies.unvisited.title=Cwcis Gwefan Heb Ymweliad wedi'u Rhwystro
protections.blocking.trackingContent.title=Cynnwys Tracio wedi'u Rhwystro
protections.blocking.socialMediaTrackers.title=Tracwyr Cyfryngau Cymdeithasol wedi'u Rhwystro
protections.notBlocking.fingerprinters.title=Ddim yn Rhwystro Bysbrintwyr
protections.notBlocking.cryptominers.title=Ddim yn Rhwystro Cryptogloddwyr
protections.notBlocking.cookies.3rdParty.title=Ddim Yn Rhwystro Cwcis Trydydd Parti
protections.notBlocking.cookies.all.title=Ddim yn Rhwystro Cwcis
protections.notBlocking.crossSiteTrackingCookies.title=Ddim yn Rhwystro Cwcis Tracio Traws Gwefan
protections.notBlocking.trackingContent.title=Ddim yn Rhwystro Cynnwys Tracio
protections.notBlocking.socialMediaTrackers.title=Ddim yn Rhwystro Tracwyr Cyfryngau Cymdeithasol

# Footer section in the Protections Panel
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description,
# protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
#  This text indicates the total number of trackers blocked on all sites. In
#  its tooltip, we show the date when we started counting this number.
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description):
#  Semicolon-separated list of plural forms.
#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  Replacement for #1 is a locale-string converted positive integer.
protections.footer.blockedTrackerCounter.description=1 Wedi'u Rhwystro;#1 Wedi'i Rwystro;#1 Wedi'u Rhwystro;#1 Wedi'u Rhwystro;#1 Wedi'u Rhwystro;#1 Wedi'u Rhwystro
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
#  %S is the date on which we started counting (e.g., July 17, 2019).
protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip=Ers %S

# Milestones section in the Protections Panel
# LOCALIZATION NOTE (protections.milestone.description):
#  Semicolon-separated list of plural forms.
#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  #1 is replaced with brandShortName.
#  #2 is replaced with the (locale-formatted) number of trackers blocked
#  #3 is replaced by a locale-formatted date with short month and numeric year.
#  In English this looks like "Firefox blocked over 10,000 trackers since Oct 2019"
protections.milestone.description=Mae #1 wedi rhwystro #2 traciwr ers #3;Mae #1 wedi rhwystro #2 traciwr ers #3;Mae #1 wedi rhwystro #2 draciwr ers #3;Mae #1 wedi rhwystro #2 traciwr ers #3;Mae #1 wedi rhwystro #2 traciwr ers #3;Mae #1 wedi rhwystro #2 traciwr ers #3

# Application menu

# LOCALIZATION NOTE(zoomReduce-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomReduce-button.tooltip = Chwyddo allan (%S)
# LOCALIZATION NOTE(zoomReset-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomReset-button.tooltip = Ailosod lefel chwyddo (%S)
# LOCALIZATION NOTE(zoomEnlarge-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomEnlarge-button.tooltip = Chwyddo i mewn (%S)

# LOCALIZATION NOTE (cut-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
cut-button.tooltip = Torri (%S)
# LOCALIZATION NOTE (copy-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
copy-button.tooltip = Copïo (%S)
# LOCALIZATION NOTE (paste-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
paste-button.tooltip = Gludo (%S)

# Geolocation UI

geolocation.allow=Caniatáu
geolocation.allow.accesskey=C
geolocation.block=Rhwystro
geolocation.block.accesskey=R
geolocation.shareWithSite4=Caniatáu i %S gael mynediad i'ch lleoliad?
geolocation.shareWithFile4=Caniatáu i'r ffeil leol hon gael mynediad i'ch lleoliad?
# LOCALIZATION NOTE(geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation2):
# %1$S is the first party origin, %2$S is the third party origin.
geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation2=Caniatáu i %1$S roi caniatâd i %2$S gael mynediad i'ch lleoliad?
geolocation.remember=Cofio'r penderfyniad yma

# Virtual Reality Device UI
xr.allow2=Caniatáu
xr.allow2.accesskey=C
xr.block=Rhwystro
xr.block.accesskey=R
xr.shareWithSite4=Caniatáu i %S gael mynediad at ddyfeisiau rhithrealaeth? Gall hyn ddatgelu gwybodaeth sensitif.
xr.shareWithFile4=Caniatáu i %S gael mynediad at ddyfeisiau rhithrealaeth? Gall hyn ddatgelu gwybodaeth sensitif.
xr.remember=Cofio'r penderfyniad yma

# Persistent storage UI
persistentStorage.allow=Caniatáu
persistentStorage.allow.accesskey=C
persistentStorage.block.label=Rhwystro
persistentStorage.block.accesskey=R
persistentStorage.allowWithSite2=Caniatáu i %S storio data mewn storfa barhaus?

# Web notifications UI
# LOCALIZATION NOTE (alwaysBlock, block)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key
webNotifications.allow2=Caniatáu
webNotifications.allow2.accesskey=C
webNotifications.notNow=Nid Nawr
webNotifications.notNow.accesskey=n
webNotifications.never=Byth Caniatáu
webNotifications.never.accesskey=b
webNotifications.alwaysBlock=Rhwystro Bob Tro
webNotifications.alwaysBlock.accesskey=R
webNotifications.block=Rhwystro
webNotifications.block.accesskey=R
webNotifications.receiveFromSite3=Caniatáu i %S anfon hysbysiadau?

# Phishing/Malware Notification Bar.
# LOCALIZATION NOTE (notADeceptiveSite, notAnAttack)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Allan o fan hyn!
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=A
safebrowsing.deceptiveSite=Gwefan Twyllodrus!
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.label=Nid yw hon yn wefan twyllodrus…
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.accessKey=t
safebrowsing.reportedAttackSite=Gwefan Ymosod Hysbys!
safebrowsing.notAnAttackButton.label=Nid gwefan ymosodiad yw hwn…
safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=y
safebrowsing.reportedUnwantedSite=Gwefan Meddalwedd Digroeso Hysbys!
safebrowsing.reportedHarmfulSite=Gwefan Niweidiol Hysbys!

# Ctrl-Tab
# LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.listAllTabs.label): #1 represents the number
# of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
ctrlTab.listAllTabs.label=Rhestru Dim Tabiau;Rhestru pob un o'r #1 Tab;Rhestru Pob un o'r #1 Dab;Rhestru Pob un o'r #1 Thab;Rhestru Pob un o'r #1 Tab;Rhestru Pob un o'r #1 Tab

# LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
# Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
addKeywordTitleAutoFill=Chwilio %S

# troubleshootModeRestart
# LOCALIZATION NOTE (troubleshootModeRestartPromptTitle): %S is the name of the product (e.g., Firefox)
troubleshootModeRestartPromptTitle=Ailgychwyn %S yn y Modd Datrys Problemau?
troubleshootModeRestartPromptMessage=Bydd eich ychwanegion a'ch gosodiadau cyfaddas yn cael eu hanalluogi dros dro.
troubleshootModeRestartButton=Ailgychwyn

# LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
# "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Text
# Encoding" menu in the main Firefox button on Windows. Any other value will
# hide it. Regardless of the value of this setting, the "Text Encoding"
# menu will always be accessible via the "Browser Tools" menu.
# This is not a string to translate; it just controls whether the menu shows
# up in the Firefox button. If users frequently use the "Text Encoding"
# menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
browser.menu.showCharacterEncoding=false

# Process hang reporter
# LOCALIZATION NOTE (processHang.selected_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.selected_tab.label = Mae'r dudalen hon yn arafu %1$S. I gyflymu'ch porwr, stopiwch y dudalen hon.
# LOCALIZATION NOTE (processHang.nonspecific_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.nonspecific_tab.label = Mae tudalen gwe'n arafu %1$S. I gyflymu'ch porwr, stopiwch y dudalen honno.
# LOCALIZATION NOTE (processHang.specific_tab.label): %1$S is the title of the tab.
# %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.specific_tab.label = Mae “%1$S” yn arafu %2$S. I gyflymu'ch porwr, stopiwch y dudalen honno.
# LOCALIZATION NOTE (processHang.add-on.label2): %1$S is the name of the
# extension. %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.add-on.label2 = Mae “%1$S” yn arafu %2$S. I gyflymu'ch porwr, stopiwch yr estyniad hwnnw.
processHang.add-on.learn-more.text = Dysgu rhagor
processHang.button_stop2.label = Atal
processHang.button_stop2.accessKey = A
processHang.button_debug.label = Sgript Dadfygio
processHang.button_debug.accessKey = S

# LOCALIZATION NOTE (fullscreenButton.tooltip): %S is the keyboard shortcut for full screen
fullscreenButton.tooltip=Dangos y ffenestr yn y sgrin lawn (%S)

# These are visible when opening the popup inside the bookmarks sidebar
sidebar.moveToLeft=Symud y Bar Ochr i'r Chwith
sidebar.moveToRight=Symud y Bar Ochr i'r Dde

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera3.message,
#          getUserMedia.shareMicrophone3.message,
#          getUserMedia.shareScreen4.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophone3.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture3.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophone4.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture4.message,
#          getUserMedia.shareAudioCapture3.message):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.shareCamera3.message = Caniatáu i %S ddefnyddio’ch camera?
getUserMedia.shareMicrophone3.message = Caniatáu i %S ddefnyddio’ch meicroffon?
getUserMedia.shareScreen4.message = Caniatáu i %S weld eich sgrin?
getUserMedia.shareCameraAndMicrophone3.message = Caniatáu i %S ddefnyddio'ch camera a'ch meicroffon?
getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture3.message = Caniatáu i %S ddefnyddio'ch camera a gwrando ar sain y tab hwn?
getUserMedia.shareScreenAndMicrophone4.message = Caniatáu i %S ddefnyddio'ch meicroffon a gweld eich sgrin?
getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture4.message = Caniatáu i %S wrando ar sain y tab hwn a gweld eich sgrin?
getUserMedia.shareAudioCapture3.message = Caniatáu i %S wrando ar sain y tab hwn?
# LOCALIZATION NOTE (selectAudioOutput.shareSpeaker.message):
# "Speakers" is used in a general sense that might include headphones or
# another audio output connection.
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
selectAudioOutput.shareSpeaker.message = Caniatáu i %S ddefnyddio seinyddion eraill?

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message,
# %1$S is the first party origin.
# %2$S is the third party origin.
getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation2.message = Caniatáu i %1$S roi mynediad i %2$S at eich camera?
getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegations2.message = Caniatáu i %1$S roi mynediad i %2$S i'ch meicroffon?
getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation2.message = Caniatáu i %1$S roi caniatâd i %2$S weld eich sgrin?
getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message = Caniatáu i %1$S roi mynediad i %2$S i'ch camera a'ch meicroffon?
getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message = Caniatáu i %1$S roi mynediad i %2$S at eich camera a gwrando ar sain y tab hwn?
getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message = Caniatáu i %1$S roi mynediad i %2$S i'ch meicroffon a gweld eich sgrin?
getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message = Caniatáu i %1$S roi caniatâd i %2$S wrando ar sain y tab hwn a gweld eich sgrin?
# LOCALIZATION NOTE ():
# "Speakers" is used in a general sense that might include headphones or
# another audio output connection.
# %1$S is the first party origin.
# %2$S is the third party origin.
selectAudioOutput.shareSpeakerUnsafeDelegation.message = Caniatáu i %1$S roi mynediad i %2$S i seinyddion eraill?

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
getUserMedia.shareScreenWarning2.message = Rhannwch dim ond sgriniau â gwefannau rydych chi'n ymddiried ynddyn nhw. Gall rhannu ganiatáu i wefannau twyllodrus bori fel taw chi sydd wrthi a dwyn eich data preifat.
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
# %S is brandShortName (eg. Firefox)
getUserMedia.shareFirefoxWarning2.message = Rhannwch %S dim ond gyda gwefannau rydych yn ymddiried ynddyn nhw. Gall rhannu ganiatáu i wefannau twyllodrus bori fel taw chi sydd wrthi a dwyn eich data preifat.
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel = Dysgu rhagor
getUserMedia.selectWindowOrScreen2.label = Ffenestr neu sgrin:
getUserMedia.selectWindowOrScreen2.accesskey = F
getUserMedia.pickWindowOrScreen.label = Dewiswch Ffenestr neu Sgrin
getUserMedia.shareEntireScreen.label = Sgrin gyfan
getUserMedia.sharePipeWirePortal.label = Defnyddio gosodiadau'r system weithredu
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareMonitor.label):
# %S is screen number (digits 1, 2, etc)
# Example: Screen 1, Screen 2,..
getUserMedia.shareMonitor.label = Sgrin %S
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label):
# Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Replacement for #1 is the name of the application.
# Replacement for #2 is the number of windows currently displayed by the application.
getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label=#1 (Dim ffenestri);#1 (#2 ffenestr);#1 (#2 ffenestr);#1 (#2 ffenestr);#1 (#2 ffenestr);#1 (#2 ffenestr)
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.allow.label,
#          getUserMedia.block.label):
# These two buttons are the possible answers to the various prompts in the
# "getUserMedia.share{device}.message" strings.
getUserMedia.allow.label = Caniatáu
getUserMedia.allow.accesskey = C
getUserMedia.block.label = Rhwystro
getUserMedia.block.accesskey = R
getUserMedia.remember=Cofio'r penderfyniad yma
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure):
# %S is brandShortName
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3=Nid yw %S yn caniatáu mynediad parhaus i'ch sgrin.
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio=Nid yw %S yn gallu caniatáu mynediad parhaol i sain eich tab heb ofyn pa dab i'w rannu.
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure=Nid yw eich cysylltiad a'r wefan hon y ddiogel. Er mwyn eich diogelu, dim ond ar gyfer y sesiwn yma y bydd %S yn caniatáu mynediad.

getUserMedia.sharingMenu.label = Tabiau dyfeisiau sy'n rhannu
getUserMedia.sharingMenu.accesskey = d
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.sharingMenuCamera
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.sharingMenuCamera = %S (camera)
getUserMedia.sharingMenuMicrophone = %S (meicroffon)
getUserMedia.sharingMenuAudioCapture = %S (tab sain)
getUserMedia.sharingMenuApplication = %S (rhaglen)
getUserMedia.sharingMenuScreen = %S (sgrin)
getUserMedia.sharingMenuWindow = %S (ffenestr)
getUserMedia.sharingMenuBrowser = %S (tab)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone = %S (camera a meicroffon)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication = %S (camera, meicroffon a rhaglen)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen = %S (camera, meicroffon a sgrin)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow = %S (camera, meicroffon a ffenestr)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser = %S (camera, meicroffon a thab)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture = %S (camera a thab sain)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication = %S (camera, tab sain a rhaglen)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen = %S (camera, tab sain a sgrin)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow = %S (camera, tab sain a ffenestr)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser = %S (camera, tab sain a thab)
getUserMedia.sharingMenuCameraApplication = %S (camera a rhaglen)
getUserMedia.sharingMenuCameraScreen = %S (camera a sgrin)
getUserMedia.sharingMenuCameraWindow = %S (camera a ffenestr)
getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser = %S (camera a thab)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication = %S (meicroffon a rhaglen)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen = %S (meicroffon a sgrin)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow = %S (meicroffon a ffenestr)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser = %S (meicroffon a thab)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication = %S (tab sain a rhaglen)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen = %S (tab sain a sgrin)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow = %S (tab sain a ffenestr)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser = %S (tab sain a thab)
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.sharingMenuUnknownHost): this is used for the website
# origin for the sharing menu if no readable origin could be deduced from the URL.
getUserMedia.sharingMenuUnknownHost = Tarddiad anhysbys

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentDisabled.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S will be the 'learn more' link
emeNotifications.drmContentDisabled.message2 = Rhaid galluogi DRM i chwarae'r sain neu'r fideo sydd ar y dudalen hon. %S
emeNotifications.drmContentDisabled.button.label = Galluogi DRM
emeNotifications.drmContentDisabled.button.accesskey = G

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S is brandShortName
emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message = Mae %S yn gosod cydrannau sydd eu hangen i chwarae'r sain a'r fideo ar y dudalen hon. Ceisiwch eto'n hwyrach ymlaen.

emeNotifications.unknownDRMSoftware = Anhysbys

# LOCALIZATION NOTE (customizeMode.tabTitle): %S is brandShortName
customizeMode.tabTitle = Cyfaddasu %S

e10s.accessibilityNotice.acceptButton.label = Iawn
e10s.accessibilityNotice.acceptButton.accesskey = I

# LOCALIZATION NOTE (e10s.accessibilityNotice.jawsMessage): %S is brandShortName
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage = Mae dangos cynnwys tabiau wedi ei analluogi oherwydd anghydnawsedd rhwng %S â'ch meddalwedd hygyrchedd. Diweddarwch eich darllenydd sgrin neu newidiwch i Firefox Extended Support Release.

# LOCALIZATION NOTE (userContextPersonal.label,
#          userContextWork.label,
#          userContextShopping.label,
#          userContextBanking.label,
#          userContextNone.label):
# These strings specify the four predefined contexts included in support of the
# Contextual Identity / Containers project. Each context is meant to represent
# the context that the user is in when interacting with the site. Different
# contexts will store cookies and other information from those sites in
# different, isolated locations. You can enable the feature by typing
# about:config in the URL bar and changing privacy.userContext.enabled to true.
# Once enabled, you can open a new tab in a specific context by clicking
# File > New Container Tab > (1 of 4 contexts). Once opened, you will see these
# strings on the right-hand side of the URL bar.
userContextPersonal.label = Personol
userContextWork.label = Gwaith
userContextBanking.label = Bancio
userContextShopping.label = Siopa
userContextNone.label = Dim Cynhwysydd

userContextPersonal.accesskey = P
userContextWork.accesskey = G
userContextBanking.accesskey = B
userContextShopping.accesskey = S
userContextNone.accesskey = D

userContext.aboutPage.label = Rheoli cynwysyddion
userContext.aboutPage.accesskey = y

muteTab.label = Tewi Tab
muteTab.accesskey = T
unmuteTab.label = Tab Dad-dewi
unmuteTab.accesskey = D

muteSelectedTabs2.label = Tewi Tabiau
# LOCALIZATION NOTE (muteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
# match the accesskey for muteTab.accesskey
muteSelectedTabs2.accesskey = T
unmuteSelectedTabs2.label = Dad-dewi Tabiau
# LOCALIZATION NOTE (unmuteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
# match the accesskey for unmuteTab.accesskey
unmuteSelectedTabs2.accesskey = t

# LOCALIZATION NOTE (sendTabsToDevice.label):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of tabs sent to the device.
sendTabsToDevice.label = Anfon Tab i Ddyfais;Anfon #1 Tab i Ddyfais;Anfon #1 Dab i Ddyfais;Anfon #1 Thab i Ddyfais;Anfon #1 Tab i Ddyfais;Anfon #1 Thab i Ddyfais
sendTabsToDevice.accesskey = n

# LOCALIZATION NOTE (pendingCrashReports2.label): Semi-colon list of plural forms
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of pending crash reports
pendingCrashReports2.label = Nid oes gennych adroddiad chwalu sydd heb ei gyflwyno;Mae gennych #1 adroddiad chwalu sydd heb ei gyflwyno;Mae gennych #1 adroddiad chwalu sydd heb eu cyflwyno;Mae gennych #1 adroddiad chwalu sydd heb eu cyflwyno;Mae gennych #1 adroddiad chwalu sydd heb eu cyflwyno;Mae gennych #1 adroddiad chwalu sydd heb eu cyflwyno
pendingCrashReports.viewAll = Gweld
pendingCrashReports.send = Anfon
pendingCrashReports.alwaysSend = Anfon Bob Tro

decoder.noCodecs.button = Sut mae gwneud
decoder.noCodecs.accesskey = D
decoder.noCodecsLinux.message = I chwarae fideo, efallai y bydd angen gosod y codecsau fideo angenrheidiol.
decoder.noHWAcceleration.message = I wella ansawdd y fideo, efallai y bydd angen gosod y Microsoft Media Feature Pack.
decoder.noPulseAudio.message = I chwarae sain, efallai y bydd angen gosod y feddalwedd PulseAudio angenrheidiol.
decoder.unsupportedLibavcodec.message = Gall libavcodec fod yn fregus neu heb ei gynnal a dylai gael ei ddiweddaru ar gyfer chwarae fideo.

decoder.decodeError.message = Digwyddodd gwall wrth ddadgodio adnodd cyfrwng.
decoder.decodeError.button = Adrodd ar Fater Gwefan
decoder.decodeError.accesskey = A
decoder.decodeWarning.message = Digwyddodd gwall adferadwy wrth ddadgodio adnodd cyfrwng.

# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.infoMessage3):
# Shown in a notification bar when we detect a captive portal is blocking network access
# and requires the user to log in before browsing.
captivePortal.infoMessage3 = Rhaid i chi fewngofnodi i'r rhwydwaith hwn cyn i chi gael mynediad i'r Rhyngrwyd.
# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.showLoginPage2):
# The label for a button shown in the info bar in all tabs except the login page tab.
# The button shows the portal login page tab when clicked.
captivePortal.showLoginPage2 = Agor Tudalen Mewngofnodi i'r Rhwydwaith

# LOCALIZATION NOTE (permissions.header):
# %S is the hostname of the site that is being displayed.
permissions.header = Caniatâd ar gyfer: %S
permissions.remove.tooltip = Clirio'r caniatâd a gofyn eto

permissions.fullscreen.promptCanceled = Diddymu ceisiadau am ganiatâd: peidiwch cyhoeddi ceisiadau am ganiatâd cyn mynd i mewn i sgrin lawn DOM.
permissions.fullscreen.fullScreenCanceled = Sgrin lawn DOM wedi'u Gadael: peidiwch cyhoeddi ceisiadau am ganiatâd tra ar sgrin lawn DOM.

# LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
# The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
# current Firefox build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
# between the Firefox version and the "What's new" link in the About dialog,
# e.g.: "48.0.2 (32-bit) <What's new>" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64 did
aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32 did

midi.allow.label = Caniatáu
midi.allow.accesskey = C
midi.block.label = Block
midi.block.accesskey = B
midi.remember=Cofio'r penderfyniad yma
midi.shareWithFile = Caniatáu i'r ffeil leol hon gael mynediad i'ch dyfais MIDI?
# LOCALIZATION NOTE (midi.shareWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
midi.shareWithSite = Caniatáu i %S gael mynediad at eich dyfeisiau MIDI?
midi.shareSysexWithFile = Caniatáu i'r ffeil leol hon gael mynediad at eich dyfeisiau MIDI ac anfon/derbyn negeseuon SysEx?
# LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
midi.shareSysexWithSite = Caniatáu i %S gael mynediad at eich dyfeisiau MIDI ac anfon/derbyn negeseuon SysEx?

# LOCALIZATION NOTE (panel.back):
# This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
# popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
panel.back = Nôl

storageAccess1.Allow.label = Caniatáu
storageAccess1.Allow.accesskey = C
storageAccess1.DontAllow.label = Rhwystro
storageAccess1.DontAllow.accesskey = R
# LOCALIZATION NOTE (storageAccess4.message, storageAccess1.hintText):
# %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
storageAccess4.message = Caniatáu i %1$S ddefnyddio ei gwcis ar %2$S?
storageAccess1.hintText = Efallai y byddwch am rwystro mynediad os nad yw'n glir pam mae angen y data hwn ar %1$S.confirmationHint.sendToDevice.label = Anfonwyd!
confirmationHint.copyURL.label = Copïwyd i'r clipfwrdd!
confirmationHint.pageBookmarked2.label = Wedi'i gadw i nodau tudalen
confirmationHint.pinTab.label = Piniwyd!
confirmationHint.pinTab.description = Rhowch glic de i'r tab i'w ddabinio.
confirmationHint.passwordSaved.label = Cyfrinair wedi'i gadw!
confirmationHint.loginRemoved.label = Mewngofnodi wedi'i dynnu!
confirmationHint.breakageReport.label = Anfonwyd yr adroddiad. Diolch!

# LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearch):
# Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
gnomeSearchProviderSearch=Chwiliwch ar y we am %S

# LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearchWeb):
# Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
gnomeSearchProviderSearchWeb=Chwiliwch ar y we am “%S”