browser/browser/aboutDialog.ftl
author Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>
Sun, 05 Feb 2023 07:11:03 +0000
changeset 3021 b77008c957030997bc375ff7952706bba27948f8
parent 3007 13b8558f3b7325f4f3cfd76b0360d1be427c236e
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Welsh (cy) localization of Firefox Co-authored-by: Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

aboutDialog-title =
  .title = Ynghylch { -brand-full-name }
releaseNotes-link = Beth sy'n newydd
update-checkForUpdatesButton =
  .label = Gwirio am ddiweddariadau
  .accesskey = G
update-updateButton =
  .label = Ailgychwyn i ddiweddaru { -brand-shorter-name }
  .accesskey = A
update-checkingForUpdates = Wrthi'n gwirio am ddiweddariadau…
update-downloading = <img data-l10n-name="icon"/>Wrthi'n llwytho'r diweddariad i lawr — <label data-l10n-name="download-status"/>
update-downloading-message = Wrthi'n llwytho'r diweddariad i lawr — <label data-l10n-name="download-status"/>
update-applying = Wrthi'n gosod y diweddariad…
update-failed = Methodd y diweddaru. <label data-l10n-name="failed-link">Llwythwch y fersiwn diweddaraf i lawr</label>
update-failed-main = Methodd y diweddaru. <a data-l10n-name="failed-link-main">Llwythwch y fersiwn diweddaraf i lawr</a>
update-adminDisabled = Mae'r diweddariad wedi ei analluogi gan eich gweinyddwr
update-noUpdatesFound = Mae { -brand-short-name } yn gyfredol
aboutdialog-update-checking-failed = Wedi methu â gwirio am ddiweddariadau.
update-otherInstanceHandlingUpdates = Mae { -brand-short-name } yn cael ei ddiweddaru gan enghraifft arall
update-manual = Mae diweddariadau ar gael yn <label data-l10n-name="manual-link"/>
update-unsupported = Nid oes modd i chi ddiweddaru'r system hon ymhellach. <label data-l10n-name="unsupported-link">Dysgu rhagor</label>
update-restarting = Ailgychwyn…
update-internal-error = Methu gwirio am ddiweddariadau oherwydd gwall mewnol. Mae diweddariadau ar gael yn <label data-l10n-name="manual-link"/>
channel-description = Rydych ar sianel diweddaru <label data-l10n-name="current-channel"></label>.
warningDesc-version = Mae { -brand-short-name } yn arbrofol a gall fod yn ansad.
aboutdialog-help-user = Cymorth { -brand-product-name }
aboutdialog-submit-feedback = Cyflwyno Adborth
community-exp = <label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">Mae { -vendor-short-name }</label> yn <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">gymuned fyd-eang</label> sy'n cydweithio i gadw'r We yn agored, cyhoeddus ac ar gael i bawb.
community-2 = Cynlluniwyd { -brand-short-name } gan <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, <label data-l10n-name="community-creditsLink">cymuned fyd-eang</label> sy'n cydweithio i gadw'r We yn agored, cyhoeddus ac ar gael i bawb.
helpus = Eisiau helpu? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Gallwch wneud rhodd</label> neu <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">ymuno â ni!</label>
bottomLinks-license = Manylion Trwyddedu
bottomLinks-rights = Hawliau'r Defnyddiwr
bottomLinks-privacy = Polisi Preifatrwydd
# Example of resulting string: 66.0.1 (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox, e.g. 66.0.1
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version = { $version } ({ $bits }-did)
# Example of resulting string: 66.0a1 (2019-01-16) (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox for Nightly builds, e.g. 66.0a1
#  $isodate (String): date in ISO format, e.g. 2019-01-16
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version-nightly = { $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-did)