Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox default tip
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Sun, 05 Feb 2023 17:05:06 +0000
changeset 5303 84acedf83dbffe1e7c7c967ba28b567a006c7d58
parent 5302 40b78625fcf2080929888557180994dc79b17f8b
push id3080
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 05 Feb 2023 17:05:09 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
browser/branding/official/brand.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutProcesses.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutRights.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutThirdParty.ftl
toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
toolkit/toolkit/neterror/netError.ftl
--- a/browser/branding/official/brand.ftl
+++ b/browser/branding/official/brand.ftl
@@ -75,18 +75,19 @@
     [loc] Firefoxu
     [ins] Firefoxem
    *[nom] Firefox
   }
   .gender = masculine
   .case-status = with-cases
 -vendor-short-name =
   { $case ->
-    *[nom] Mozilla
     [gen] Mozilly
     [dat] Mozille
     [acc] Mozillu
     [voc] Mozillo
     [loc] Mozille
     [ins] Mozillou
+    *[nom] Mozilla
   }
   .gender = feminine
+  .case-status = with-cases
 trademarkInfo = Firefox a jeho loga jsou ochrannými známkami organizace Mozilla Foundation.
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -907,21 +907,19 @@ panel-save-update-username = Uživatelské jméno
 panel-save-update-password = Heslo
 
 ## Add-on removal warning
 
 # Variables:
 # $name (String): The name of the addon that will be removed.
 addon-removal-title = Opravdu chcete odebrat rozšíření { $name }?
 addon-removal-abuse-report-checkbox =
-  Nahlásit toto rozšíření { -vendor-short-name.gender ->
-    [masculine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    [feminine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    [neuter] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    *[other] organizaci { -vendor-short-name }
+  { -vendor-short-name.case-status ->
+    [with-cases] Nahlásit toto rozšíření { -vendor-short-name(case: "dat") }
+    *[no-cases] Nahlásit toto rozšíření organizaci { -vendor-short-name }
   }
 
 ##
 
 # "More" item in macOS share menu
 menu-share-more =
   .label = Více…
 ui-tour-info-panel-close =
@@ -1015,21 +1013,19 @@ restore-session-startup-suggestion-messa
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } můžete obnovit z nabídky <img data-l10n-name="icon"/> v části Historie.
 restore-session-startup-suggestion-button = Jak na to
 
 ## Mozilla data reporting notification (Telemetry, Firefox Health Report, etc)
 
 data-reporting-notification-message =
-  { -vendor-short-name.gender ->
-    [masculine] { -brand-short-name } automaticky odesílá některá data { -vendor-short-name(case: "dat") } z důvodu vylepšení vašeho prohlížení.
-    [feminine] { -brand-short-name } automaticky odesílá některá data { -vendor-short-name(case: "dat") } z důvodu vylepšení vašeho prohlížení.
-    [neuter] { -brand-short-name } automaticky odesílá některá data { -vendor-short-name(case: "dat") } z důvodu vylepšení vašeho prohlížení.
-    *[other] { -brand-short-name } automaticky odesílá některá data organizaci { -vendor-short-name } z důvodu vylepšení vašeho prohlížení.
+  { -vendor-short-name.case-status ->
+    [with-cases] { -brand-short-name } automaticky odesílá některá data { -vendor-short-name(case: "dat") } z důvodu vylepšení vašeho prohlížení.
+    *[no-cases] { -brand-short-name } automaticky odesílá některá data organizaci { -vendor-short-name } z důvodu vylepšení vašeho prohlížení.
   }
 data-reporting-notification-button =
   .label = Nastavit odesílaná data
   .accesskey = N
 # Label for the indicator shown in the private browsing window titlebar.
 private-browsing-indicator-label = Anonymní prohlížení
 
 ## Unified extensions (toolbar) button
--- a/browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
@@ -1,37 +1,31 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## These strings are used in the about:preferences moreFromMozilla page
 
 more-from-moz-title =
-  { -vendor-short-name.gender ->
-    [masculine] Více od { -vendor-short-name(case: "gen") }
-    [feminine] Více od { -vendor-short-name(case: "gen") }
-    [neuter] Více od { -vendor-short-name(case: "gen") }
-    *[other] Více od společnosti { -vendor-short-name }
+  { -vendor-short-name.case-status ->
+    [with-cases] Více od { -vendor-short-name(case: "gen") }
+    *[no-cases] Více od společnosti { -vendor-short-name }
   }
 more-from-moz-category =
   .tooltiptext =
-    { -vendor-short-name.gender ->
-      [masculine] Více od { -vendor-short-name(case: "gen") }
-      [feminine] Více od { -vendor-short-name(case: "gen") }
-      [neuter] Více od { -vendor-short-name(case: "gen") }
-      *[other] Více od společnosti { -vendor-short-name }
+    { -vendor-short-name.case-status ->
+      [with-cases] Více od { -vendor-short-name(case: "gen") }
+      *[no-cases] Více od společnosti { -vendor-short-name }
     }
 more-from-moz-subtitle =
-  Podívejte se na další produkty od { -vendor-short-name.gender ->
-    [masculine] { -vendor-short-name(case: "gen") }
-    [feminine] { -vendor-short-name(case: "gen") }
-    [neuter] { -vendor-short-name(case: "gen") }
-    *[other] společnosti { -vendor-short-name }
-  }, které podporují zdravý internet.
+  { -vendor-short-name.case-status ->
+    [with-cases] Podívejte se na další produkty od { -vendor-short-name(case: "gen") }, které podporují zdravý internet.
+    *[no-cases] Podívejte se na další produkty od společnosti { -vendor-short-name }, které podporují zdravý internet.
+  }
 more-from-moz-firefox-mobile-title = { -brand-product-name } pro mobily
 more-from-moz-firefox-mobile-description = Mobilní prohlížeč, který klade důraz na vaše soukromí.
 more-from-moz-firefox-mobile-description-advanced = Od blokování sledovacích prvků po automatické přehrávání videí, { -brand-product-name } pro mobily se pro vás snaží ze všech sil na internetu zajistit to nejlepší.
 more-from-moz-mozilla-vpn-title = { -mozilla-vpn-brand-name }
 more-from-moz-mozilla-vpn-description = Objevte přidanou vrstvu anonymního prohlížení a ochrany.
 more-from-moz-mozilla-vpn-description-advanced = { -mozilla-vpn-brand-name } přidává další úroveň anonymního prohlížení a ochrany. Také, na rozdíl od některých jiných služeb VPN, je tato služba bezpečná a nesleduje vaši aktivitu.
 # This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
 more-from-moz-mozilla-rally-title = { -rally-brand-name }
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -737,16 +737,21 @@ home-prefs-recent-activity-header =
   .label = Nedávná aktivita
 home-prefs-recent-activity-description = Výběr z nedávných stránek a obsahu
 # For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
 # Alternative translation options: "Small Note" or something that
 # expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
 # and non-essential but also not entirely trivial and useless.
 home-prefs-snippets-header =
   .label = Útržky
+home-prefs-snippets-description-new =
+  { -vendor-short-name.case-status ->
+    [with-cases] Tipy a novinky od { -vendor-short-name(case: "gen") } a aplikace { -brand-product-name }
+    *[no-cases] Tipy a novinky od organizace { -vendor-short-name } a aplikace { -brand-product-name }
+  }
 # Variables:
 #  $num (number) - Number of rows displayed
 home-prefs-sections-rows-option =
   .label =
     { $num ->
       [one] { $num } řádek
       [few] { $num } řádky
      *[other] { $num } řádků
@@ -1326,26 +1331,28 @@ collection-header =
 collection-description =
   S daty vám dáváme vždy na výběr a sbíráme jen data potřebná pro vylepšování { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }. Před odesíláním osobních dat vždy žádáme o váš souhlas.
 collection-privacy-notice = Zásady ochrany osobních údajů
-collection-health-report-telemetry-disabled = Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") } technická data a data o interakcích není nadále povoleno. Všechna historická data budou smazána během 30 dnů.
+collection-health-report-telemetry-disabled =
+  { -vendor-short-name.case-status ->
+    [with-cases] Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") } technická data a data o interakcích není nadále povoleno. Všechna historická data budou smazána během 30 dnů.
+    *[no-cases] Odesílat organizaci { -vendor-short-name } technická data a data o interakcích není nadále povoleno. Všechna historická data budou smazána během 30 dnů.
+  }
 collection-health-report-telemetry-disabled-link = Zjistit více
 collection-health-report =
   .label =
-    { -vendor-short-name.gender ->
-      [masculine] Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") }
-      [feminine] Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") }
-      [neuter] Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") }
-      *[other] Odesílat
-    } technická data a data o interakcích
+    { -vendor-short-name.case-status ->
+      [with-cases] Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") } technická data a data o interakcích
+      *[no-cases] Odesílat technická data a data o interakcích
+    }
   .accesskey = r
 collection-health-report-link = Zjistit více
 collection-studies =
   .label =
     Povolit { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") } instalovat studie
       [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") } instalovat studie
       [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") } instalovat studie
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutProcesses.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutProcesses.ftl
@@ -37,17 +37,21 @@ about-processes-column-cpu-total = CPU
 ##  $pid (String) The process id of this process, assigned by the OS.
 
 about-processes-browser-process = { -brand-short-name } ({ $pid })
 about-processes-web-process = Sdílený webový proces ({ $pid })
 about-processes-file-process = Soubory ({ $pid })
 about-processes-extension-process = Rozšíření ({ $pid })
 about-processes-privilegedabout-process = About stránka ({ $pid })
 about-processes-plugin-process = Zásuvné moduly ({ $pid })
-about-processes-privilegedmozilla-process = Stránky { -vendor-short-name(case: "gen") } ({ $pid })
+about-processes-privilegedmozilla-process =
+  { -vendor-short-name.case-status ->
+    [with-cases] Stránky { -vendor-short-name(case: "gen") } ({ $pid })
+    *[no-cases] Stránky organizace { -vendor-short-name(case: "gen") } ({ $pid })
+  }
 about-processes-gmp-plugin-process = Mediální moduly jádra Gecko ({ $pid })
 about-processes-gpu-process = GPU ({ $pid })
 about-processes-vr-process = VR ({ $pid })
 about-processes-rdd-process = Datový dekodér ({ $pid })
 about-processes-socket-process = Síť ({ $pid })
 about-processes-remote-sandbox-broker-process = Remote Sandbox Broker ({ $pid })
 about-processes-fork-server-process = Fork Server ({ $pid })
 about-processes-preallocated-process = Předalokováno ({ $pid })
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutRights.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutRights.ftl
@@ -8,34 +8,25 @@ rights-intro-point-1 =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name } je dostupný
     [feminine] { -brand-short-name } je dostupná
     [neuter] { -brand-short-name } je dostupné
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } je dostupná
   } za podmínek stanovených licencí <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla Public License</a> (MPL). Ta vám umožňuje aplikaci { -brand-short-name } používat, kopírovat a šířit. Pokud potřebujete, můžete také pozměnit zdrojový kód aplikace { -brand-short-name } podle vašich potřeb. MPL vám dává také právo šířit vámi pozměněné verze.
 rights-intro-point-2 = Nejsou vám však podstoupena žádná práva ani licence k ochranným známkám Mozilla Foundation, či třetích stran, a to zejména k logu a názvu Firefox. Podrobnější informace o ochranných známkách jsou dostupné <a data-l10n-name="mozilla-trademarks-link">zde</a>.
 rights-intro-point-3 =
-  Některé funkce aplikace { -brand-short-name }, jako např. hlášení pádů, vám umožní odeslat zpětnou vazbu { -vendor-short-name.gender ->
-    [masculine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    [feminine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    [neuter] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    *[other] organizaci { -vendor-short-name }
-  }. Odesláním zpětné vazby poskytujete { -vendor-short-name.gender ->
-    [masculine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    [feminine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    [neuter] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    *[other] organizaci { -vendor-short-name }
-  } povolení k jejímu použití pro vylepšování produktů, zveřejnění na stránkách a distribuci.
+  { -vendor-short-name.case-status ->
+    [with-cases] Některé funkce aplikace { -brand-short-name }, jako např. hlášení pádů, vám umožní odeslat zpětnou vazbu { -vendor-short-name(case: "dat") }. Odesláním zpětné vazby poskytujete { -vendor-short-name(case: "dat") } povolení k jejímu použití pro vylepšování produktů, zveřejnění na stránkách a distribuci.
+    *[no-cases] Některé funkce aplikace { -brand-short-name }, jako např. hlášení pádů, vám umožní odeslat zpětnou vazbu organizaci { -vendor-short-name }. Odesláním zpětné vazby poskytujete organizaci { -vendor-short-name } povolení k jejímu použití pro vylepšování produktů, zveřejnění na stránkách a distribuci.
+  }
 rights-intro-point-4 =
-  Způsoby užití osobních informací a zpětné vazby odeslané { -vendor-short-name.gender ->
-    [masculine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    [feminine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    [neuter] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    *[other] organizaci { -vendor-short-name }
-  } pomocí aplikace { -brand-short-name } jsou popsány v <a data-l10n-name="mozilla-privacy-policy-link">zásadách aplikace { -brand-short-name } pro ochranu osobních údajů</a>.
+  { -vendor-short-name.case-status ->
+    [with-cases] Způsoby užití osobních informací a zpětné vazby odeslané { -vendor-short-name(case: "dat") } pomocí aplikace { -brand-short-name } jsou popsány v <a data-l10n-name="mozilla-privacy-policy-link">zásadách aplikace { -brand-short-name } pro ochranu osobních údajů</a>.
+    *[no-cases] Způsoby užití osobních informací a zpětné vazby odeslané organizaci { -vendor-short-name } pomocí aplikace { -brand-short-name } jsou popsány v <a data-l10n-name="mozilla-privacy-policy-link">zásadách aplikace { -brand-short-name } pro ochranu osobních údajů</a>.
+  }
 rights-intro-point-4-unbranded = Zásady ochrany osobních údajů nejsou pro neznačkové verze produktů k dispozici.
 rights-intro-point-5 = Některé funkce aplikace { -brand-short-name } využívají webové informační služby. U těchto služeb nelze garantovat jejich 100% správnost a bezchybnost. Více podrobností, včetně informací jak tyto služby zakázat, lze nalézt v <a data-l10n-name="mozilla-service-terms-link">podmínkách služeb</a>.
 rights-intro-point-5-unbranded = Pokud tato neznačková verze produktu začleňuje některé služby webových serverů, měly by být jejich podmínky k nalezení v <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link">podmínkách služeb</a>.
 rights-intro-point-6 = Pro přehrání některých typů video obsahu { -brand-short-name } stáhne odpovídající dešifrovací moduly třetích stran.
 rights-webservices-header =
   { -brand-full-name.case-status ->
     [with-cases] Webové informační služby { -brand-full-name(case: "gen") }
    *[no-cases] Webové informační služby aplikace { -brand-full-name }
@@ -73,15 +64,13 @@ rights-webservices-term-4 =
 rights-webservices-term-5 =
   <strong>{ -vendor-short-name.gender ->
     [masculine] { -vendor-short-name }, jeho
     [feminine] { -vendor-short-name }, její
     [neuter] { -vendor-short-name }, jeho
    *[other] Organizace { -vendor-short-name }, její
   } přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři nejsou mimo výjimky dané zákonem zodpovědní za žádné nepřímé, mimořádné, nahodilé škody (a ani za sankční náhradu škody) vyplývající ze způsobu použití nebo ze způsobu souvisejícího s použitím aplikace { -brand-short-name } a Služeb. Souhrnná odpovědnost za těchto podmínek nepřesáhne $500 (pět set dolarů). Některé právní systémy nepovolují vyloučení odpovědnosti za určité škody, v takovém případě tato vyloučení a omezení pro vás neplatí.</strong>
 rights-webservices-term-6 =
-  { -vendor-short-name } může dle nutnosti tyto podmínky libovolně aktualizovat. Tyto podmínky nelze měnit či zrušit bez písemného souhlasu { -vendor-short-name.gender ->
-    [masculine] { -vendor-short-name(case: "gen") }
-    [feminine] { -vendor-short-name(case: "gen") }
-    [neuter] { -vendor-short-name(case: "gen") }
-    *[other] organizace { -vendor-short-name }
-  }.
+  { -vendor-short-name.case-status ->
+    [with-cases] { -vendor-short-name } může dle nutnosti tyto podmínky libovolně aktualizovat. Tyto podmínky nelze měnit či zrušit bez písemného souhlasu { -vendor-short-name(case: "gen") }.
+    *[no-cases] { -vendor-short-name } může dle nutnosti tyto podmínky libovolně aktualizovat. Tyto podmínky nelze měnit či zrušit bez písemného souhlasu organizace { -vendor-short-name }.
+  }
 rights-webservices-term-7 = Tyto podmínky se řídí zákony státu Kalifornie, U.S.A., vyjma neshod se zákonnými ustanoveními. Pokud se ukáže, že některá část těchto podmínek je neplatná či nevynutitelná, zůstávají zbylé podmínky v plné platnosti. V případě rozporu mezi touto přeloženou verzí podmínek a anglickou verzí podmínek je autoritativní anglická verze.
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutThirdParty.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutThirdParty.ftl
@@ -6,21 +6,19 @@ third-party-page-title = Informace o modulu třetí strany
 third-party-section-title =
   Seznam modulů třetích stran načtených v { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   }
 third-party-intro =
-  { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] Tato stránka zobrazuje seznam modulů třetích stran, které byly vneseny do vašeho { -brand-short-name(case: "gen") }. Za modul třetí strany je považovaný každý modul, který není podepsaný Microsoftem nebo { -vendor-short-name(case: "ins") }.
-    [feminine] Tato stránka zobrazuje seznam modulů třetích stran, které byly vneseny do vaší { -brand-short-name(case: "gen") }. Za modul třetí strany je považovaný každý modul, který není podepsaný Microsoftem nebo { -vendor-short-name(case: "ins") }.
-    [neuter] Tato stránka zobrazuje seznam modulů třetích stran, které byly vneseny do vašeho { -brand-short-name(case: "gen") }. Za modul třetí strany je považovaný každý modul, který není podepsaný Microsoftem nebo { -vendor-short-name(case: "ins") }.
-    *[other] Tato stránka zobrazuje seznam modulů třetích stran, které byly vneseny do vaší aplikace { -brand-short-name }. Za modul třetí strany je považovaný každý modul, který není podepsaný Microsoftem nebo { -vendor-short-name(case: "ins") }.
+  { -vendor-short-name.gender ->
+    [with-cases] Tato stránka zobrazuje seznam modulů třetích stran, které byly vneseny do vaší aplikace { -brand-short-name }. Za modul třetí strany je považovaný každý modul, který není podepsaný Microsoftem nebo { -vendor-short-name(case: "ins") }.
+    *[other] Tato stránka zobrazuje seznam modulů třetích stran, které byly vneseny do vaší aplikace { -brand-short-name }. Za modul třetí strany je považovaný každý modul, který není podepsaný Microsoftem nebo organizací { -vendor-short-name }.
   }
 third-party-message-empty = Nebyly nalezeny žádné moduly třetích stran.
 third-party-message-no-duration = Nezaznamenáno
 third-party-detail-version = Verze souboru
 third-party-detail-vendor = Informace poskytovatele
 third-party-detail-occurrences = Výskyty
   .title = Kolikrát byl tento modul načten.
 third-party-detail-duration = Průměrný čas blokování (ms)
--- a/toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
@@ -4,35 +4,29 @@
 
 # Localized string used as the dialog window title.
 # "Report" is a noun in this case, "Report for AddonName".
 #
 # Variables:
 #  $addon-name (string) - Name of the add-on being reported
 abuse-report-dialog-title = Nahlášení rozšíření { $addon-name }
 abuse-report-title-extension =
-  Nahlásit toto rozšíření { -vendor-short-name.gender ->
-    [masculine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    [feminine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    [neuter] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    *[other] organizaci { -vendor-short-name }
+  { -vendor-short-name.case-status ->
+    [with-cases] Nahlásit toto rozšíření { -vendor-short-name(case: "dat") }
+    *[no-cases] Nahlásit toto rozšíření organizaci { -vendor-short-name }
   }
 abuse-report-title-sitepermission =
-  { -vendor-short-name.gender ->
-    [masculine] Nahlásit tento doplněk oprávnění { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    [feminine] Nahlásit tento doplněk oprávnění { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    [neuter] Nahlásit tento doplněk oprávnění { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    *[other] Nahlásit tento doplněk oprávnění organizaci { -vendor-short-name }
+  { -vendor-short-name.case-status ->
+    [with-cases] Nahlásit tento doplněk oprávnění { -vendor-short-name(case: "dat") }
+    *[no-cases] Nahlásit tento doplněk oprávnění organizaci { -vendor-short-name }
   }
 abuse-report-title-theme =
-  Nahlásit tento vzhled { -vendor-short-name.gender ->
-    [masculine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    [feminine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    [neuter] { -vendor-short-name(case: "dat") }
-    *[other] organizaci { -vendor-short-name }
+  { -vendor-short-name.case-status ->
+    [with-cases] Nahlásit tento vzhled { -vendor-short-name(case: "dat") }
+    *[no-cases] Nahlásit tento vzhled organizaci { -vendor-short-name }
   }
 abuse-report-subtitle = Jaký je problém?
 # Variables:
 #  $author-name (string) - Name of the add-on author
 abuse-report-addon-authored-by = od <a data-l10n-name="author-name">{ $author-name }</a>
 abuse-report-learnmore =
   Nevíte, který problém vybrat?
   Podívejte se na <a data-l10n-name="learnmore-link">informace o hlášení rozšíření a doplňků</a>
--- a/toolkit/toolkit/neterror/netError.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/neterror/netError.ftl
@@ -28,21 +28,19 @@ neterror-add-exception-button = Na tomto webu vždy pokračovat
 neterror-settings-button = Změnit nastavení DNS
 neterror-view-certificate-link = Zobrazit certifikát
 neterror-disable-native-feedback-warning = Vždy pokračovat
 
 ##
 
 neterror-pref-reset = Zdá se, že příčinou může být vaše nastavení zabezpečení. Chcete obnovit výchozí nastavení?
 neterror-error-reporting-automatic =
-  { -vendor-short-name.gender ->
-    [masculine] Hlásit chyby jako je tato a pomoci tak { -vendor-short-name(case: "dat") } identifikovat a blokovat škodlivé stránky
-    [feminine] Hlásit chyby jako je tato a pomoci tak { -vendor-short-name(case: "dat") } identifikovat a blokovat škodlivé stránky
-    [neuter] Hlásit chyby jako je tato a pomoci tak { -vendor-short-name(case: "dat") } identifikovat a blokovat škodlivé stránky
-    *[other] Hlásit chyby jako je tato a pomoci tak organizaci { -vendor-short-name } identifikovat a blokovat škodlivé stránky
+  { -vendor-short-name.case-status ->
+    [with-cases] Hlásit chyby jako je tato a pomoci tak { -vendor-short-name(case: "dat") } identifikovat a blokovat škodlivé stránky
+    *[no-cases] Hlásit chyby jako je tato a pomoci tak organizaci { -vendor-short-name } identifikovat a blokovat škodlivé stránky
   }
 
 ## Specific error messages
 
 neterror-generic-error = { -brand-short-name } nemůže tuto stránku načíst.
 neterror-load-error-try-again = Server je dočasně nedostupný. Zkuste to prosím znovu za chvíli.
 neterror-load-error-connection = Pokud se vám nezobrazují ani ostatní stránky, zkontrolujte síťové připojení svého počítače.
 neterror-load-error-firewall = Pokud je váš počítač chráněn firewallem nebo proxy serverem, zkontrolujte, že má { -brand-short-name } přístup na internet.