Add missing chatzilla and venkman l10n (in english) to unbreak SeaMonkey builds. r=bustage a=Callek
authorJustin Wood <Callek@gmail.com>
Fri, 31 Jan 2014 00:21:10 -0500
changeset 2103 fdb9362265a4afa454e17d5fa1d391e0db618650
parent 2102 3468304e08dcc25c44977f3fad13ea948a9239bf
child 2104 6aacb4705741c80670ae17bcaefac4673a92beb6
push id881
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 18 Sep 2015 13:30:33 +0000
reviewersbustage, Callek
Add missing chatzilla and venkman l10n (in english) to unbreak SeaMonkey builds. r=bustage a=Callek
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
extensions/venkman/chrome/venkman.properties
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -116,16 +116,17 @@ cmd.channel-motif.params=[<motif> [<chan
 cmd.channel-motif.help=Nastaví soubor s CSS pravidly pro zprávy daného kanálu. <motif> může být též URL ukazující na .css soubor, nebo zkratka „default“, „light“, nebo „dark“. Pokud místo <motif> zadáte znak ('-'), bude vzhled navrácen ke vzhledu definovenému sítí. Jestliže nezadáte <channel> pak se bude uvažovat kanál aktuální. Více informací o tom jak měnit vzhled ChatZilly naleznete na domovských stránkách <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/>. Podívejte se též na |motif|.
 
 cmd.channel-pref.params=[<pref-name> [<pref-value>]]
 cmd.channel-pref.help=Nastaví předvolbu <pref-name> pro daný <channel> na hodnotu <pref-value>. Pokud nezadáte <pref-value>, bude zobrazena aktuální hodnota pro <pref-name>. Pokud nezadáte ani <pref-name> ani <pref-value> budou zobrazeny všechny předvolby. Pokud zadáte <delete-pref> jako |true|, |on|, |yes|, nebo |1|, nebo pokud <pref-name-> začíná znakem minus ('-'), bude předvolbě navrácena její původní hodnota. Jestliže nezadáte <channel> pak se bude uvažovat kanál aktuální.
 
 cmd.clear-view.label=&Vyčistit panel
 cmd.clear-view.params=[<view>]
 cmd.clear-view.help=Vymaže aktuální panel a všechen jeho obsah.
+cmd.clear-view.key = accel L
 
 cmd.client.help=Nastaví panel ``*klient*'' jako aktuální. Pokud byl panel ``*klient*''odstraněn, bude znovu vytvořen.
 
 cmd.cmd-docommand.params=<cmd-name>
 cmd.cmd-docommand.help=
 
 cmd.cmd-undo.label=&Zpět
 cmd.cmd-undo.key=accel Z
@@ -691,16 +692,21 @@ cmd.usermode.params=[<new-mode>]
 cmd.usermode.help=Změní nebo zobrazí aktuální mód uživatele.
 
 cmd.user-motif.params=[<motif> [<user>]]
 cmd.user-motif.help=Nastaví soubor s CSS pravidly pro panel zpráv pro daného uživatel <user>. <motif> může být též URL ukazující na .css soubor, nebo zkratka „default“, „light“, nebo „dark“. Pokud místo <motif> zadáte znak ('-'), bude vzhled navrácen k vzhledu dané sítě. Více informací o tom jak měnit vzhled ChatZilly naleznete na domovských stránkách <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/>. Podívejte se též na |motif|
 
 cmd.user-pref.params=[<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref> [<user>]]]]
 cmd.user-pref.help=Nastaví hodnotu předvolby pojmenované <pref-name> na hodnotu <pref-value> pro uživatele <user>. Pokud nezadáte <pref-value> bude zobrazena aktuální hodnota <pref-name>. Pokud bude vynecháno obojí <pref-name> a <pref-value>, budou zobrazeny všechny předvolby. Pokud zadáte <delete-pref> jako |true|, |on|, |yes|, nebo |1|, nebo pokud <pref-name> začíná znakem minus ('-'), bude předvolba nastavena na původní hodnotu. Pokud není zadán uživatel, předpokládá se aktuální.
 
+cmd.websearch.help  = Runs a web search for the currently-selected text.
+cmd.websearch.params = <selected-text>
+cmd.websearch.format = Search the web for "$selectedText""
+cmd.websearch.label = Search the web
+
 cmd.version.label=Získat verzi klienta
 cmd.version.params=<nickname>
 cmd.version.help=Zeptá se uživatele <nickname>, jakou verzi IRC klienta používá. Tyto informace může IRC klient uživatele poskytnout, ale také nemusí. ChatZilla je v současné době neposkytuje.
 
 cmd.voice.label=Dát práva mluvčího
 cmd.voice.params=<nickname> [<...>]
 cmd.voice.help=Dá práva mluvčího uživateli <nickname> na aktuálním kanálu. Vyžaduje práva operátora nebo půl-operátora.
 
@@ -1597,16 +1603,18 @@ pref.outgoing.colorCodes.help=Povolí vám posílat barvy a jiné mIRC kódy jako je tučný, podtržený nebo jinak formátovaný text. Když tuto volbu povolíte, jednoduchým zadáním „%S“ zobrazíte okno, kde máte k dispozici řadu voleb.
 pref.outputWindowURL.label=Výstupní okno
 pref.outputWindowURL.help=Toto nastavení byste neměli měnit. Okno chatu používá toto URL ke zobrazení zpráv, hlaviček atd. Soubor musí správně definovat některé položky nebo se budou objevovat chyby JavaScriptu a okno chatu může být prázné.
 pref.profilePath.label=Cesta k profilu
 pref.profilePath.help=Základní adresář se soubory vztahujícími se k Chatzille. Přednastaveno je, aby ChatZilla používala skripty z podadresáře „scripts“ a ukládala záznamy do podadresáře „log“.
 pref.proxy.typeOverride.label=Typ proxy
 pref.proxy.typeOverride.help=Přepíše výchozí nastavení proxy zadáním „http“ pro použití HTTP proxy prohlížeče, nebo zadáním „none“ pro připojení k síti bez proxy (včetně SOCKS proxy). Tato volba obvykle funguje pouze tehdy, když je v prohlížeči zvolena ruční konfigurace proxy serveru.
 pref.reconnect.label=Automaticky obnovit spojení
 pref.reconnect.help=Když se vaše spojení náhle ztratí, ChatZilla jej umožňuje automaticky obnovit.
+pref.websearch.url.label    = Web search URL
+pref.websearch.url.help     = The URL to use when running a web search; your search terms will be appended to this URL. You can include the optional parameter %s to insert your search terms in a specific part of the URL instead (e.g. "http://www.searchwebsite.com/search?q=%s"). If this field is left blank, your browser's search engine will be used (or Google, if Chatzilla is not running as a browser plugin).
 pref.showModeSymbols.label=Ukázat symboly uživatelského módu
 pref.showModeSymbols.help=Seznam uživatelů může buď ukazovat symboly módu („@“ pro operátora, „%“ pro půl-operátora, „+“ pro mluvčí), nebo může použít barvy (zelený pro operátora, tmavě modrá pro půl-operátora, světle modrá (cyan) pro mluvčí, a černou/bez barvy pro normální uživatele). Nastavte tuto předvolbu, aby se zobrazovali symboly místo barev.
 pref.sortUsersByMode.label=Seřadit uživatele podle módu
 pref.sortUsersByMode.help=Způsobí, že uživatelé budou na seznamu řazeni podle jejich módu, operátoři první, potom půl-operátoři (pokud jsou podporováni na serveru), potom mluvčí a nakonec ostatní.
 pref.sound.enabled.label=Povolit zvuk
 pref.sound.enabled.help=Označte tuto předvolbu abyste povolili zvuk, nebo odznačte abyste ho vypnuli. Globální přepínač.
 pref.sound.overlapDelay.label=Doba překryvu
 pref.sound.overlapDelay.help=Nastavte dobu po kterou stejná událost nespustí znovu stejný zvuk. Např. předvolená hodnota, která je 2000ms (2 sekundy), znamená, že pokud během 2 sekund nastanou dvě stejné události stalk, pouze první z nich spustí zvukový signál.
--- a/extensions/venkman/chrome/venkman.properties
+++ b/extensions/venkman/chrome/venkman.properties
@@ -448,16 +448,17 @@ cmd.break-props.label=Breakpoint &Properties…
 cmd.break-props.params=<break-wrapper>
 cmd.break-props.help=Display the properties dialog for the breakpoint represented by <break-wrapper>.
 
 cmd.change-container.params=<view-id> <new-type>
 cmd.change-container.help=Changes the type of the container in which <view-id> resides to <new-type>. <view-id> must be one of: ``scripts'', ``windows'', ``locals'', ``watches'', ``breaks'', ``stack'', ``source'', ``source2'', or ``session''. <new-type> must be one of: ``horizontal'' for a horizontal layout, ``vertical'' for a vertical layout, or ``tab'' for a tab box layout.
 
 cmd.change-value.label=Change &Value…
 cmd.change-value.params = <jsd-value> <property-name> <expression> [<new-value>]
+cmd.change-value.help  = Changes the value of property <property-name> (full path to set it is <expression>) from <jsd-value> to <new-value>. If <new-value> is not specified, it will be prompted for.
 
 cmd.chrome-filter.params=[<toggle>]
 cmd.chrome-filter.help=Enables or disabled the filtering of chrome: urls. With chrome: filtering on, the JavaScript files which make up the browser will not be displayed in the Script View, and the debugger will not step through them while debugging. The value of <toggle> can be |true|, |on|, |yes|, or |1| to turn the flag on; |false|, |off|, |no|, or |0| to turn it off; or |toggle| to invert the current state. If <toggle> is not provided, the current state will be displayed.
 
 cmd.clear.label=C&lear Breakpoint
 cmd.clear.params=<url-pattern> [<line-number>]
 cmd.clear.help=Clears breakpoints in files which match <url-pattern>. If <line-number> is provided, only breakpoints at that line will be cleared.