Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Wed, 04 Dec 2019 17:55:26 +0000
changeset 4255 fd0398758834f8cb0ac56e1fdd80182a8931f268
parent 4254 293ee9e8cbaedf2e37c7f6b38604164a50aaf540
child 4256 b211de964a30af41bb5eb6ecbf668f3e8c57e348
push id2291
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 04 Dec 2019 17:55:29 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Localization authors: - Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
browser/browser/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -422,17 +422,17 @@ browsing-search-on-start-typing =
 browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
   .label = Zobrazovat ovládací prvky videa v režimu obraz v obraze
   .accesskey = E
 browsing-picture-in-picture-learn-more = Zjistit více
 browsing-cfr-recommendations =
   .label = Doporučovat vhodná rozšíření pro navštívené stránky
   .accesskey = r
 browsing-cfr-features =
-  .label = Doporučovat funkce Firefoxu během prohlížení
+  .label = Doporučovat funkce během prohlížení
   .accesskey = f
 browsing-cfr-recommendations-learn-more = Zjistit více
 
 ## General Section - Proxy
 
 network-settings-title = Nastavení sítě
 network-proxy-connection-description = Konfigurovat připojení aplikace { -brand-short-name } k internetu.
 network-proxy-connection-learn-more = Zjistit více