L10N update for Calendar/Thunderbird.
authorPavel Cvrcek <jasnapaka@jasnapaka.com>
Tue, 25 Mar 2014 18:28:42 +0100
changeset 2129 f7b98ed89e3964e68936d56cc7a14076ff8f50f2
parent 2128 fa1924a9a07830c6d0742fa537186cb4980a33c5
child 2130 36531a505f38ddd2745f8240ff8c526596d21615
push id881
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 18 Sep 2015 13:30:33 +0000
L10N update for Calendar/Thunderbird.
browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
calendar/chrome/calendar/dialogs/calendar-event-dialog-reminder.dtd
calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
mail/chrome/messenger/chat.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/msgFolderPickerOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/dockoptions.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
mail/chrome/messenger/tabmail.dtd
mail/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/overrides/netError.dtd
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
@@ -320,18 +320,17 @@ prefOutputValue=Hodnota
 # introTextGo.
 introDesc=Zobrazí uvítací zprávu
 introManual=Zobrazí zprávu zobrazovanou uživatelům, dokud nekliknou na tlačítko 'Rozumím'
 
 # LOCALIZATION NOTE (introTextOpening3, introTextCommands, introTextKeys2,
 # introTextF1Escape, introTextGo): These strings are displayed when the user
 # first opens the developer toolbar to explain the command line, and is shown
 # each time it is opened until the user clicks the 'Got it!' button.
-introTextOpening3=GCLI is an experiment to create a highly usable command line for web developers.
-introTextOpening2=Tato příkazová řádka experiment snažící se vytvořit užitečnou příkazovou řádku pro webové vývojáře. 
+introTextOpening3=Tato příkazová řádka experiment snažící se vytvořit užitečnou příkazovou řádku pro webové vývojáře. 
 introTextCommands=Seznam příkazů lze získat pomocí příkazu
 introTextKeys2=, pro zobrazení/skrytí nápovědy příkazu stiskněte
 introTextF1Escape=F1/Escape
 introTextGo=Rozumím
 
 # LOCALIZATION NOTE: This is a short description of the 'hideIntro' setting.
 hideIntroDesc=Zobrazí úvodní uvítací zprávu
 
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -6,16 +6,19 @@
 
 <!ENTITY event.dialog.keepDurationButton.tooltip "Zachová dobu trvání při změně koncového data">
 <!ENTITY event.dialog.keepDurationButton.accesskey "e">
 
 <!ENTITY newevent.from.label "Od">
 <!ENTITY newevent.to.label "Do">
 <!ENTITY newevent.attendees.notify.label "Upozornit účastníky">
 
+<!ENTITY newevent.attendees.notifyundisclosed.label  "V pozvánkách ponechat účastníky utajené">
+<!ENTITY newevent.attendees.notifyundisclosed.tooltip "Pokud je povoleno, nebudou se účastníci v pozvánkách vzájemně vidět. Platí pouze pro e-mailové pozvánky.">
+
 <!ENTITY newevent.status.label "Stav">
 <!ENTITY newevent.status.accesskey "S">
 <!ENTITY newevent.eventStatus.none.label "Neurčeno">
 <!ENTITY newevent.eventStatus.none.accesskey "N">
 <!ENTITY newevent.todoStatus.none.label "Neurčeno">
 <!ENTITY newevent.eventStatus.cancelled.label "Zrušeno">
 <!ENTITY newevent.eventStatus.cancelled.accesskey "Z">
 <!ENTITY newevent.todoStatus.cancelled.label "Zrušeno">
@@ -94,22 +97,16 @@
 <!ENTITY event.menu.view.toolbars.customize.accesskey "V">
 <!ENTITY event.menu.view.showlink.label "Zobrazit související odkazy">
 <!ENTITY event.menu.view.showlink.accesskey "s">
 
 <!ENTITY event.menu.options.label "Možnosti">
 <!ENTITY event.menu.options.accesskey "M">
 <!ENTITY event.menu.options.attendees.label "Pozvat účastníky…">
 <!ENTITY event.menu.options.attendees.accesskey "P">
-<!ENTITY event.menu.options.spellcheck.label "Kontrola pravopisu…">
-<!ENTITY event.menu.options.spellcheck.accesskey "K">
-<!ENTITY event.menu.options.inline.spellcheck.label "Automatická kontrola pravopisu">
-<!ENTITY event.menu.options.inline.spellcheck.accesskey "A">
-<!ENTITY event.menu.options.link.label "Přidat odkaz…">
-<!ENTITY event.menu.options.link.accesskey "P">
 <!ENTITY event.menu.options.timezone2.label "Zobrazit časové zóny">
 <!ENTITY event.menu.options.timezone2.accesskey "Z">
 <!ENTITY event.menu.options.priority2.label "Priorita">
 <!ENTITY event.menu.options.priority2.accesskey "r">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.label "Není určena">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.accesskey "u">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.low.label "Nízká">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.low.accesskey "N">
@@ -138,38 +135,35 @@
 <!ENTITY event.email.attendees.accesskey "v">
 <!ENTITY event.email.tentative.attendees.label "Napsat e-mail nezávazně přihlášeným účastníkům…">
 <!ENTITY event.email.tentative.attendees.accesskey "n">
 
 <!-- Toolbar -->
 <!ENTITY event.toolbar.save.label "Uložit a zavřít">
 <!ENTITY event.toolbar.delete.label "Smazat">
 <!ENTITY event.toolbar.attendees.label "Pozvat účastníky">
-<!ENTITY event.toolbar.spellcheck.label "Kontrola pravopisu">
 <!ENTITY event.toolbar.privacy.label "Soukromí">
 
 <!ENTITY event.toolbar.save.tooltip           "Uloží a zavře">
 <!ENTITY event.toolbar.delete.tooltip          "Smaže">
 <!ENTITY event.toolbar.attendees.tooltip         "Pozve účastníky">
-<!ENTITY event.toolbar.spellcheck.tooltip        "Zkontroluje pravopis">
 <!ENTITY event.toolbar.attachments.tooltip        "Přidá přílohy">
 <!ENTITY event.toolbar.privacy.tooltip          "Změní soukromí">
 <!ENTITY event.toolbar.priority.tooltip         "Změní prioritu">
 <!ENTITY event.toolbar.status.tooltip          "Změní stav">
 <!ENTITY event.toolbar.freebusy.tooltip         "Změní nastavení doby volna/práce">
 
 <!-- Main page -->
 <!ENTITY event.title.textbox.label "Název:">
 <!ENTITY event.title.textbox.accesskey "N">
 <!ENTITY event.location.label "Místo:">
 <!ENTITY event.location.accesskey "M">
 <!ENTITY event.categories.label "Kategorie:">
 <!ENTITY event.categories.accesskey "t">
 <!ENTITY event.categories.textbox.label          "Přidat novou kategorii" >
-<!ENTITY event.categories.textbox.accesskey        "P">
 <!ENTITY event.calendar.label "Kalendář:">
 <!ENTITY event.calendar.accesskey "l">
 <!ENTITY event.attendees.label "Účastníci:">
 <!ENTITY event.attendees.accesskey "a">
 <!ENTITY event.alldayevent.label "Celodenní událost">
 <!ENTITY event.alldayevent.accesskey "c">
 <!ENTITY event.from.label "Začátek:">
 <!ENTITY event.from.accesskey "a">
@@ -369,10 +363,9 @@
 <!ENTITY read.only.reply.label "Odpověď:">
 <!ENTITY read.only.accept.label "Zúčastním se">
 <!ENTITY read.only.decline.label "Nezúčastním se">
 <!ENTITY read.only.tentative.label "Možná se zúčastním">
 <!ENTITY read.only.needs.action.label "Potvrdím později">
 <!ENTITY read.only.reminder.label "Připomenutí:">
 <!ENTITY read.only.attendees.label "Účastníci">
 <!ENTITY read.only.description.label "Popis">
-<!ENTITY read.only.documents.label "Dokumenty">
 <!ENTITY read.only.link.label "Související odkaz">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
@@ -112,16 +112,39 @@ ordinalWeekdayOrder=%1$S %2$S
 # %1$S - list of single weekdays and/or weekdays with ordinal, article and
 #    noun class/gender when rule contains also specific day in the month
 # #2 - interval
 # e.g. "every Monday, Tuesday and the second Sunday of every month"
 monthlyEveryOfEveryNounclass1=každý %1$S každý měsíc;každý %1$S každé #2 měsíce;každý %1$S každých #2 měsíců
 monthlyEveryOfEveryNounclass2=každá %1$S každý měsíc;každá %1$S každé #2 měsíce;každá %1$S každých #2 měsíců
 monthlyEveryOfEveryNounclass3=každé %1$S každý měsíc;každé %1$S každé #2 měsíce;každé %1$S každých #2 měsíců
 
+# LOCALIZATION NOTE (monthlyDaysOfNth_ordSymbol):
+# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
+# Allows to insert a string, a character or a symbol after the numbers of a day
+# in a monthly rule monthlyDaysOfNth in order to give to each day number the
+# meaning of ordinal number (e.g. 1 -> 1st; 2 -> 2nd etc.).
+# Use a single string if the symbol used is the same for every monthday, otherwise
+# write a sequence of _31_ strings (one for every monthday) separated with commas.
+# If your language doesn't require that in monthlyDaysOfNth, leave it empty.
+# e.g.
+# monthlyDaysOfNth_ordSymbol=.
+#  -> "Occurs days 1., 2., 10. and 11. of every 2 months"
+# monthlyDaysOfNth_ordSymbol=st,nd,rd,th,th,th,th,th,th,th,th,th,th,th,th,
+#              th,th,th,th,th,st,nd,rd,th,th,th,th,th,th,th,st
+#  -> "Occurs days 1st, 2nd, 10th and 11th of every 2 months"
+monthlyDaysOfNth_ordSymbol=.
+
+# LOCALIZATION NOTE (monthlyDaysOfNth_day):
+# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
+# %1$S - day of month or a sequence of days of month, eventually with ordinal symbol
+#    coming from monthlyDaysOfNth_ordSymbol, separated with commas;
+# e.g. "days 3, 6 and 9" or "days 3rd, 6th and 9th"
+monthlyDaysOfNth_day=%1$S den;%1$S den;%1$S den
+
 # LOCALIZATION NOTE (monthlyDayOfNth):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
 # %1$S - day of month
 # #2 - month interval
 # e.g. "day 3 of every 2 months"
 monthlyDayOfNth=%1$S. den každý měsíc;%1$S. den každý #2 měsíc;%1$S. den každých #2 měsíců
 
 # LOCALIZATION NOTE (monthlyLastDayOfNth):
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
@@ -21,43 +21,46 @@
 <!ENTITY calendar.events.filter.future.label "Všechny budoucí události">
 <!ENTITY calendar.events.filter.current.label "Právě vybraný den">
 <!ENTITY calendar.events.filter.currentview.label "Události v aktuálním pohledu">
 <!ENTITY calendar.events.filter.next7Days.label "Události příštích 7 dnů">
 <!ENTITY calendar.events.filter.next14Days.label "Události příštích 14 dnů">
 <!ENTITY calendar.events.filter.next31Days.label "Události příštích 31 dnů">
 <!ENTITY calendar.events.filter.thisCalendarMonth.label "Události tohoto kalendářního měsíce">
 
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.done.label "Hotovo">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.done.tooltip "Klepnutím seřadíte podle hotovo">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.priority.label "Priorita">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.priority.tooltip "Klepnutím seřadíte podle priority">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.title.label "Název">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.title.tooltip "Klepnutím seřadíte podle názvu">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.percentcomplete.label "&#37; dokončeno">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.percentcomplete.tooltip "Klepnutím seřadíte podle &#37; dokončeno">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.startdate.label "Začátek">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.startdate.tooltip "Klepnutím seřadíte podle začátku">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.enddate.label "Konec">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.enddate.tooltip "Klepnutím seřadíte podle konce">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duedate.label "Splnit do">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duedate.tooltip "Klepnutím seřadíte podle splnit do">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.completeddate.label "Dokončeno">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.completeddate.tooltip "Klepnutím seřadíte podle dokončeno">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.categories.label "Kategorie">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.categories.tooltip "Klepnutím seřadíte podle kategorie">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.location.label "Místo">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.location.tooltip "Klepnutím seřadíte podle místa">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.status.label "Stav">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.status.tooltip "Klepnutím seřadíte podle stavu">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.calendarname.label "Název kalendáře">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.calendarname.tooltip "Klepnutím seřadíte podle názvu kalendáře">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duration.label "Splnit za">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duration.tooltip "Klepnutím seřadíte podle splnit za">
-<!ENTITY calendar.unifinder.close.tooltip "Zavře hledání a seznam událostí">
+<!-- LOCALIZATION NOTE(calendar.unifinder.tree.done.tooltip)
+  - This label and tooltip is used for the column with the checkbox in the
+  - task tree view. -->
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.done.label        "Hotovo">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.done.tooltip2       "Seřadíte podle hotovo">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.priority.label      "Priorita">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.priority.tooltip2     "Seřadíte podle priority">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.title.label        "Název">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.title.tooltip2      "Seřadíte podle názvu">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.percentcomplete.label   "&#37; dokončeno">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.percentcomplete.tooltip2 "Seřadíte podle &#37; dokončeno">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.startdate.label      "Začátek">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.startdate.tooltip2    "Seřadíte podle začátku">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.enddate.label       "Konec">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.enddate.tooltip2     "Seřadíte podle konce">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duedate.label       "Splnit do">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duedate.tooltip2     "Seřadíte podle splnit do">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.completeddate.label    "Dokončeno">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.completeddate.tooltip2  "Seřadíte podle dokončeno">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.categories.label     "Kategorie">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.categories.tooltip2    "Seřadíte podle kategorie">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.location.label      "Místo">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.location.tooltip2     "Seřadíte podle místa">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.status.label       "Stav">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.status.tooltip2      "Seřadíte podle stavu">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.calendarname.label    "Název kalendáře">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.calendarname.tooltip2   "Seřadíte podle názvu kalendáře">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duration.label      "Splnit za">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duration.tooltip2     "Seřadíte podle splnit za">
+<!ENTITY calendar.unifinder.close.tooltip         "Zavře hledání a seznam událostí">
 
 <!ENTITY calendar.today.button.tooltip "Přejde na dnešní den">
 <!ENTITY calendar.todaypane.button.tooltip "Zobrazí dnešní panel">
 
 <!ENTITY calendar.day.button.tooltip "Přepne do denního pohledu">
 <!ENTITY calendar.week.button.tooltip "Přepne do týdenního pohledu">
 <!ENTITY calendar.month.button.tooltip "Přepne do měsíčního pohledu">
 <!ENTITY calendar.multiweek.button.tooltip "Přepne do vícetýdenního pohledu">
@@ -124,18 +127,16 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE(calendar.task.filter.current.label)
   "Current Tasks" will show all tasks, except those with a start date set
   that is after today and after the selected date. If a task repeats, a
   separate entry will be shown for each of the occurrences that happen on or
   before today (or the selected date, whichever is later). -->
 <!ENTITY calendar.task.filter.current.label "Aktuální úkoly">
 <!ENTITY calendar.task.filter.current.accesskey "A">
-<!ENTITY calendar.task.filter.repeating.label "Opakované úkoly">
-<!ENTITY calendar.task.filter.repeating.accesskey "O">
 
 <!ENTITY calendar.task-details.title.label "název">
 <!ENTITY calendar.task-details.organizer.label "od">
 <!ENTITY calendar.task-details.priority.label "priorita">
 <!ENTITY calendar.task-details.priority.low.label "Nízká">
 <!ENTITY calendar.task-details.priority.normal.label "Normální">
 <!ENTITY calendar.task-details.priority.high.label "Vysoká">
 <!ENTITY calendar.task-details.status.label "stav">
@@ -148,19 +149,16 @@
 <!ENTITY calendar.task.category.button.tooltip "Přiřadí úkolu kategorii">
 <!ENTITY calendar.task.complete.button.tooltip "Označí úkol za dokončený">
 <!ENTITY calendar.task.priority.button.tooltip "Změní prioritu úkolu">
 
 <!ENTITY calendar.task.text-filter.textbox.emptytext.base "Filtrovat úkoly… #1">
 <!ENTITY calendar.task.text-filter.textbox.emptytext.keylabel.nonmac "&lt;Ctrl+Shift+K&gt;">
 <!ENTITY calendar.task.text-filter.textbox.emptytext.keylabel.mac "&lt;&#x21E7;&#x2318;K&gt;">
 
-<!-- Statusbar -->
-<!ENTITY statusText.label "Dokument: Hotovo">
-
 <!-- Context Menu -->
 <!ENTITY calendar.context.modifyorviewitem.label "Otevřít">
 <!ENTITY calendar.context.modifyorviewitem.accesskey "O">
 <!ENTITY calendar.context.modifyorviewtask.label "Otevřít úkol…">
 <!ENTITY calendar.context.modifyorviewtask.accesskey "t">
 <!ENTITY calendar.context.newevent.label "Nová událost…">
 <!ENTITY calendar.context.newevent.accesskey "u">
 <!ENTITY calendar.context.newtodo.label "Nový úkol…">
@@ -224,17 +222,16 @@
 
 <!ENTITY calendar.copylink.label "Kopírovat adresu odkazu">
 <!ENTITY calendar.copylink.accesskey "K">
 
 <!-- Task View -->
 <!-- Note that the above *.context.* strings are currently used for the other
   task action buttons -->
 <!ENTITY calendar.taskview.delete.label "Smazat">
-<!ENTITY calendar.taskview.delete.accesskey "m">
 
 <!-- Server Context Menu -->
 <!ENTITY calendar.context.newserver.label "Nový kalendář">
 <!ENTITY calendar.context.newserver.accesskey "N">
 <!ENTITY calendar.context.findcalendar.label "Hledat kalendář…" >
 <!ENTITY calendar.context.findcalendar.accesskey "H" >
 <!ENTITY calendar.context.deleteserver.label "Smazat kalendář">
 <!ENTITY calendar.context.deleteserver.accesskey "m">
--- a/calendar/chrome/calendar/dialogs/calendar-event-dialog-reminder.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/dialogs/calendar-event-dialog-reminder.dtd
@@ -6,17 +6,14 @@
 <!ENTITY reminder.add.label "Přidat">
 <!ENTITY reminder.add.accesskey "P">
 <!ENTITY reminder.remove.label "Odstranit">
 <!ENTITY reminder.remove.accesskey "O">
 
 <!ENTITY reminder.reminderDetails.label "Podrobnosti připomenutí">
 <!ENTITY reminder.action.label "Volba akce">
 
-<!ENTITY reminder.relation.before.label "před">
-<!ENTITY reminder.relation.after.label "po">
-
 <!ENTITY reminder.action.alert.label "Zobrazit výstrahu">
 <!ENTITY reminder.action.email.label "Poslat e-mail">
 
 <!ENTITY alarm.units.minutes "minuty">
 <!ENTITY alarm.units.hours "hodiny">
 <!ENTITY alarm.units.days "dny">
--- a/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
@@ -1,60 +1,40 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- Event Menu -->
 <!ENTITY event.new.event "Nová událost…">
-<!ENTITY event.new.event.key "N">
 <!ENTITY event.new.event.accesskey "u">
 
 <!ENTITY event.new.task "Nový úkol…">
-<!ENTITY event.new.task.key "T">
 <!ENTITY event.new.task.accesskey "N">
 
-<!ENTITY calendar.new.server.label "Nový kalendář…">
-<!ENTITY calendar.new.server.key "L">
-<!ENTITY calendar.new.server.accesskey "k">
-
-<!ENTITY calendar.print.label "Tisk…">
-<!ENTITY calendar.print.key "P">
-<!ENTITY calendar.print.accesskey "T">
-
 <!ENTITY calendar.import.label "Importovat…">
-<!ENTITY calendar.import.key "I">
 <!ENTITY calendar.import.accesskey "I">
 
 <!ENTITY calendar.export.label "Exportovat…">
 <!ENTITY calendar.export.accesskey "E">
-<!ENTITY calendar.export.selection.label "Exportovat výběr…">
-<!ENTITY calendar.export.selection.accesskey "v">
 
 <!ENTITY calendar.publish.label "Publikovat…">
 <!ENTITY calendar.publish.accesskey "b">
 
 <!ENTITY calendar.deletecalendar.label "Smazat zvolený kalendář…">
 <!ENTITY calendar.deletecalendar.accesskey "m">
 
 <!ENTITY calendar.menu.customize.label "Vlastní…">
 <!ENTITY calendar.menu.customize.accesskey "V">
 
 <!ENTITY showUnifinderCmd.label "Najít události">
 <!ENTITY showUnifinderCmd.accesskey "a">
 
 <!ENTITY calendar.displaytodos.checkbox.label "Zobrazit úkoly v kalendáři">
 <!ENTITY calendar.displaytodos.checkbox.accesskey "ú">
 
-<!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.label "Velikost více-týdenního zobrazení">
-<!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.2 "2 týdny">
-<!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.3 "3 týdny">
-<!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.4 "4 týdny">
-<!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.5 "5 týdnů">
-<!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.6 "6 týdnů">
-
 <!ENTITY goTodayCmd.label "Dnes">
 <!ENTITY goTodayCmd.accesskey "n">
 
 <!ENTITY showCurrentView.label "Současný pohled">
 <!ENTITY showCurrentView.accesskey "h">
 
 <!ENTITY calendar.properties.label "Vlastnosti kalendáře">
 <!ENTITY calendar.properties.accesskey "k">
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
@@ -30,8 +30,9 @@
 <!ENTITY button.removeFeed.accesskey "d">
 <!ENTITY button.importOPML.label "Importovat">
 <!ENTITY button.importOPML.accesskey "I">
 <!ENTITY button.exportOPML.label "Exportovat">
 <!ENTITY button.exportOPML.accesskey "x">
 <!ENTITY button.exportOPML.tooltip "Exportuje kanály se strukturou složek. Ctrl + klepnutí nebo Ctrl + Enter exportuje kanály jako seznam">
 
 <!ENTITY cmd.close.commandKey "w">
+<!ENTITY button.close.label     "Zavřít">
--- a/mail/chrome/messenger/chat.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/chat.properties
@@ -85,10 +85,14 @@ buddytooltip.account=Účet
 # In 'today' and 'yesterday', %S is replaced with the time.
 today=Dnes %S
 yesterday=Včera %S
 # LOCALIZATION NOTE (dateTime):
 # %1$S is the date, %2$S is the date.
 dateTime=%1$S %2$S
 log.today=Dnes
 log.yesterday=Včera
-log.lastWeek=Minulý týden
-log.twoWeeksAgo=Před dvěma týdny
+
+#LOCALIZATION NOTE
+# These are special groups in the log tree for the last 3-7 days and
+# the last 8-14 days.
+log.currentWeek=Tento týden
+log.previousWeek=Minulý týden
\ No newline at end of file
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -889,8 +889,11 @@
 <!ENTITY servicesMenuMac.label "Služby">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.label "Skrýt &brandShortName;">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.commandkey "H">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.modifiers "accel">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.label "Skrýt ostatní">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.commandkey "H">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.modifiers "accel,alt">
 <!ENTITY showAllAppsCmdMac.label "Zobrazit vše">
+
+<!-- Mac OS X Dock Icon pop-up menu -->
+<!ENTITY dockOptions.label       "Nastavení ikony aplikace…">
\ No newline at end of file
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -231,17 +231,18 @@ 12599=SMTP server %S nepodporuje zvolenou metodu autentizace. V dialogu Nastavení účtu | Odchozí server (SMTP) změňte prosím metodu autentizace.
 12600=Autentizace k SMTP serveru %S se nezdařila, neboť server nepodporuje autentizaci (SMTP-AUTH), která byla zvolena. V dialogu Nastavení účtu | Odchozí server (SMTP) změňte prosím metodu autentizace na žádná nebo kontaktujte svého poskytovatele poštovního účtu.
 
 ## @name NS_ERROR_ILLEGAL_LOCALPART
 # LOCALIZATION NOTE (errorIllegalLocalPart): %s is an email address with an illegal localpart
 errorIllegalLocalPart=Místní část adresy příjemce %s obsahuje znaky mimo ASCII. Tato možnost není podporována. Změňte prosím adresu a zkuste to znovu.
 
 ## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
 saveDlogTitle=Uložit zprávu
-saveDlogMessage=Zpráva nebyla odeslána. Chcete zprávu uložit do složky Koncepty?
+## LOCALIZATION NOTE (SaveDlogMessages): %1$S is folder name
+saveDlogMessages=Zpráva nebyla odeslána. Chcete zprávu uložit do složky se svými koncepty (%1$S)?
 
 ## generics string
 defaultSubject=(bez předmětu)
 chooseFileToAttach=Zadejte soubor pro přílohu
 
 # LOCALIZATION NOTE (chooseFileToAttachViaCloud): %1$S is the cloud
 # provider to save the file to.
 chooseFileToAttachViaCloud=Připojit soubor pomocí %1$S
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/msgFolderPickerOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- Labels -->
-<!ENTITY filemessageschoosethis.label "Vybrat složku">
-<!ENTITY recentfolders.label "Poslední">
-
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -69,19 +69,16 @@
 <!ENTITY updateCheck.label        "Vyhledávat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány">
 <!ENTITY updateCheck.accesskey      "C">
 <!ENTITY updateManual.label       "Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučováno z důvodu rizika ohrožení)">
 <!ENTITY updateManual.accesskey     "N">
 <!ENTITY updateAutoAddonWarn.label    "Upozornit, pokud by aktualizace zakázala některé doplňky">
 <!ENTITY updateAutoAddonWarn.accesskey  "U">
 <!ENTITY updateHistory.label       "Zobrazit historii aktualizací">
 <!ENTITY updateHistory.accesskey     "p">
-<!ENTITY updateOthers.label       "Automaticky aktualizovat:">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate3.label    "Doplňky">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate3.accesskey  "o">
 
 <!ENTITY useService.label "K instalaci aktualizací použít službu na pozadí">
 <!ENTITY useService.accesskey "s">
 
 <!-- Networking and Disk Space -->
 <!ENTITY showSettings.label "Nastavení">
 <!ENTITY showSettings.accesskey "N">
 <!ENTITY proxiesConfigure.label "Konfigurovat připojení aplikace &brandShortName; k Internetu">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/dockoptions.dtd
@@ -0,0 +1,15 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY dockOptionsDialog.title        "Nastavení ikony aplikace">
+<!ENTITY window.macWidth            "35em">
+
+<!ENTITY bounceSystemDockIcon.label      "Animovat ikonu aplikace při příchodu nové zprávy">
+<!ENTITY bounceSystemDockIcon.accesskey    "i">
+<!ENTITY newMessagesCountDock.label      "Počet nových zpráv">
+<!ENTITY newMessagesCountDock.accesskey    "n">
+<!ENTITY showAllUnreadMessagesCount.label   "Počet nepřečtených zpráv">
+<!ENTITY showAllUnreadMessagesCount.accesskey "P">
+<!ENTITY dockIconBadge.label          "Ikona notifikace">
+<!ENTITY dockIconShow.label          "Badge app icon with:">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
@@ -5,18 +5,19 @@
 <!ENTITY messengerStartPage.label "Úvodní stránka pošty">
 <!ENTITY enableStartPage.label "Při spuštění aplikace &brandShortName; zobrazit úvodní stránku">
 <!ENTITY enableStartPage.accesskey "s">
 <!ENTITY location.label "Adresa:">
 <!ENTITY location1.accesskey "A">
 <!ENTITY useDefault.label "Obnovit výchozí">
 <!ENTITY useDefault.accesskey "O">
 
-<!ENTITY bounceSystemDockIcon.label "Animovat ikonku v doku">
-<!ENTITY bounceSystemDockIcon.accesskey "A">
+<!ENTITY changeDockIconOptions.label   "Změna nastavení pro ikonu aplikace">
+<!ENTITY dockOptions.label        "Nastavení ikony aplikace…">
+<!ENTITY dockOptions.accesskey      "n">
 
 <!ENTITY newMessagesArrive.label "Při příchodu nové zprávy">
 <!ENTITY playSound.label "Přehrát zvuk">
 <!ENTITY playSound1.accesskey "P">
 <!ENTITY showAnimatedAlert.label "Zobrazit upozornění">
 <!ENTITY showAnimatedAlert.accesskey "Z">
 <!ENTITY customizeMailAlert.label "Přizpůsobit…">
 <!ENTITY customizeMailAlert.accesskey "b">
--- a/mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
@@ -42,23 +42,16 @@
   (currently displayed as a push-pin). When active, the sticky button
   causes the current filter settings to be retained when the user changes
   folders or opens new tabs. (When inactive, only the state of the text
   filters are propagated between folder changes and when opening new tabs.)
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.sticky.tooltip
     "Při změně složky ponechat zvolený filtr">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.barLabel.label):
-   The text to display on the quick filter bar, labeling it. This should
-   ideally be as short as possible.
-   -->
-<!ENTITY quickFilterBar.barLabel.label
-     "Rychlý filtr:">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.unread.label):
   The label for the filter button that causes us to filter results to only
   include unread messages.
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.unread.label
     "Nepřečtené">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.unread.tooltip):
--- a/mail/chrome/messenger/tabmail.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/tabmail.dtd
@@ -1,6 +1,9 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY closeTab.label "Zavřít panel">
 <!ENTITY listAllTabs.label "Seznam všech panelů">
+<!-- LOCALIZATION NOTE(defaultTabTitle.label): This is the default tab
+   title to show when the tab has no title. -->
+<!ENTITY defaultTabTitle.label  "Panel">
\ No newline at end of file
--- a/mail/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mail/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -80,20 +80,20 @@
 ">
 
 <!ENTITY netReset.title "Spojení přerušeno">
 <!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY netTimeout.title "Vypršel čas spojení">
 <!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
-<!ENTITY protocolNotFound.title "Neznámý protokol">
-<!ENTITY protocolNotFound.longDesc "
+<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Adresa nebyla rozpoznána">
+<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "
 <ul>
- <li>Pro otevření této adresy je možná potřeba nainstalovat dodatečný software.</li>
+ <li>Pro otevření této adresy budete patrně potřebovat nainstalovat další software.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY proxyConnectFailure.title "Proxy server odmítl spojení">
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
 <ul>
  <li>Zkontrolujte nastavení proxy serveru.</li>
  <li>Kontaktujte svého síťového administrátora, zda je proxy server v provozu.</li>
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -50,16 +50,17 @@
 <!ENTITY go "Přejít">
 <!ENTITY search "Hledat">
 <!ENTITY reload "Obnovit">
 <!ENTITY forward "Vpřed">
 <!ENTITY menu "Nabídka">
 <!ENTITY back "Zpět">
 <!ENTITY stop "Zastavit">
 <!ENTITY site_security "Zabezpečení stránky">
+<!ENTITY save "Uložit">
 
 <!ENTITY close_tab "Zavřít panel">
 <!ENTITY one_tab "1 panel">
 <!-- Localization note (num_tabs2) : Number of tabs is always more than one. 
   We can't use android plural forms, sadly. See bug #753859. -->
 <!ENTITY num_tabs2 "&formatD; panely">
 <!ENTITY new_tab_opened "Nový panel otevřen">
 
@@ -323,22 +324,26 @@ size. -->
 <!ENTITY home_last_tabs_title "Panely z minula">
 <!ENTITY home_last_tabs_open "Otevřít všechny panely z minula">
 <!ENTITY home_last_tabs_empty "Vaše poslední panely se ukáží zde.">
 <!ENTITY home_most_recent_title "Poslední">
 <!ENTITY home_most_recent_empty "Webové stránky, které jste nedávno navšívili, se zobrazí zde.">
 <!ENTITY home_reading_list_empty "Články, které jste si uložili na později, se zobrazí zde.">
 <!-- Localization note (home_reading_list_hint): The "TIP" string is synonymous to "hint", "clue", etc. This string is displayed
   as an advisory message on how to add content to the reading list when the reading list empty.
-   The "&#37;I" in the string will be replaced by a small image of the icon described, and can be moved to wherever
-   it is applicable. Please keep the spacing around the "&#37;I" string. -->
-<!ENTITY home_reading_list_hint "Tip: Uložte články do vašeho seznamu ke čtení dlouhým stisknutím ikony &#37;I, jakmile se zobrazí v hlavičce okna.">
+   The placeholder &formatI; will be replaced by a small image of the icon described, and can be moved to wherever
+   it is applicable. -->
+<!ENTITY home_reading_list_hint2 "Tip: Uložte články do vašeho seznamu ke čtení dlouhým stisknutím ikony &#37;I, jakmile se zobrazí v hlavičce okna.">
 <!-- Localization note (home_reading_list_hint_accessible): This string is used
   as alternate text for accessibility. It is not visible in the UI. -->
-<!ENTITY home_reading_list_hint_accessible "Tip: Uložte článek do vašeho seznamu ke čtení dlouhým stisknutím tlačítka režimu pro čtení, jakmile se zobrazí v hlavičce okna.">
+<!ENTITY home_reading_list_hint_accessible "Tip: Uložte článek do svého seznamu ke čtení dlouhým stisknutím tlačítka režimu pro čtení, jakmile se zobrazí v hlavičce okna.">
+
+<!-- Localization note (home_default_empty): This string is used as the default text when there
+   is no data to show in an about:home panel that was created by an add-on. -->
+<!ENTITY home_default_empty "Pro tento panel nebyl nalezen žádný obsah.">
 
 <!ENTITY pin_site_dialog_hint "Vložení hledaného klíčového slova">
 
 <!ENTITY filepicker_title "Vyberte soubor">
 <!ENTITY filepicker_audio_title "Vyberte nebo nahrajte zvuk">
 <!ENTITY filepicker_image_title "Vyberte nebo vyfoťte obrázek">
 <!ENTITY filepicker_video_title "Vyberte nebo natočte video">
 
@@ -373,19 +378,17 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_both "Importování záložek a historie z Androidu">
 
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_bookmarks "Importování záložek z Androidu">
 
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_history "Importování historie z Androidu">
 
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_wait "Prosím čekejte...">
 
-<!-- Localization note (suggestions_prompt2): The placeholder &formatS; will be
-   replaced with the name of the search engine. -->
-<!ENTITY suggestions_prompt2 "Chcete zapnout našeptávač vyhledávače &formatS;?">
+<!ENTITY suggestions_prompt3 "Chcete zapnout našeptávač vyhledávání?">
 
 <!-- Localization note (suggestion_for_engine): The placeholder &formatS1; will be
   replaced with the name of the search engine. The placeholder &formatS2; will be
   replaced with the search query. -->
 <!ENTITY suggestion_for_engine "Vyhledat &formatS2; na &formatS1;">
 
 <!ENTITY webapp_generic_name "Aplikace">
 
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -131,21 +131,21 @@
 <!ENTITY fxaccount_getting_started_welcome_to_sync 'Vítá vás &syncBrand.shortName.label;'>
 <!ENTITY fxaccount_getting_started_description 'Pro synchronizaci panelů, záložek, hesel a dalších věcí se přihlašte.'>
 <!ENTITY fxaccount_getting_started_get_started 'Začít'>
 <!ENTITY fxaccount_getting_started_old_firefox 'Používáte starou verzi &syncBrand.shortName.label;?'>
 
 <!-- Localization note: the Firefox below should not change with the
   particular version of Firefox installed (Release, Beta, Aurora,
   etc). The account remains a "Firefox" account. -->
-<!ENTITY fxaccount_create_account_header 'Vytvořit Firefox Account'>
+<!ENTITY fxaccount_create_account_header2 'Vytvořit Firefox Account'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_password_length_restriction 'Musí být alespoň 8 znaků'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_year_of_birth 'Rok narození'>
 <!-- Localization note: &formatS1; is fxaccount_policy_linktos, &formatS2; is fxaccount_policy_linkprivacy, both hyperlinked. -->
-<!ENTITY fxaccount_create_account_policy_text 'Pokračováním souhlasíte s &formatS1; a &formatS2; online služeb pro prohlížeč Firefox.'>
+<!ENTITY fxaccount_create_account_policy_text2 'Pokračováním souhlasíte s &formatS1; a &formatS2; online služeb pro prohlížeč Firefox.'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_button 'Další'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_choose_what_to_sync 'Zvolte, co chcete synchronizovat'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_sign_in_instead 'Máte již účet? Přihlašte se.'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_1990_or_earlier '1990 nebo dříve'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_unknown_error 'Nelze vytvořit účet'>
 
 <!ENTITY fxaccount_account_create_not_allowed 'Není možné vytvořit účet'>
 <!ENTITY fxaccount_account_create_not_allowed_you_must_meet_certain_age_requirements 'Pro vytvoření účtu musíte splňovat podmínku minimálního věku.'>
--- a/mobile/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/overrides/netError.dtd
@@ -85,23 +85,16 @@
 
 <!ENTITY unknownProtocolFound.title "Adresa nebyla rozpoznána">
 <!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Pro otevření této adresy budete patrně potřebovat nainstalovat další software.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY protocolNotFound.title "Neznámý protokol">
-<!ENTITY protocolNotFound.longDesc "
-<ul>
- <li>Pro otevření této adresy je možná potřeba nainstalovat dodatečný software.</li>
-</ul>
-">
-
 <!ENTITY proxyConnectFailure.title "Proxy server odmítl spojení">
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
 <ul>
  <li>Zkontrolujte nastavení proxy serveru.</li>
  <li>Kontaktujte svého síťového administrátora, zda je proxy server v provozu.</li>
 
 </ul>
 ">