typus - bug 535971
authorPavel Franc <pfranc@mozilla.cz>
Sun, 20 Jun 2010 10:58:35 +0200
changeset 160 f61a2fa9ac33c4180df70697b1821c946d5088e1
parent 159 df023ed07d21b4668ca73e00e1cd8519333fb6ca
child 161 2f375beba652fb66ffaecc486488cd1088b0b115
push id137
push userfranc@czilla.cz
push dateSun, 20 Jun 2010 08:59:08 +0000
bugs535971
typus - bug 535971
mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
mobile/chrome/overrides/aboutRights.dtd
suite/chrome/branding/aboutRights.dtd
toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
@@ -40,27 +40,27 @@
 
 <!ENTITY rights.webservices-header "Služby webových serverů aplikace &brandFullName;">
 
 <!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
   updated. -->
 <!-- intro paragraph for branded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; začleňuje informační služby webových serverů (&quot;Služby&quot;), například službu aktualizace doplňků, které jsou dostupné v rámci této binární verze aplikace &brandShortName; za podmínek popsáných níže. Pokud si nepřejete Služby používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky nekaceptovatelné, lze tyto služby vypnout. Službu aktualizace doplňků lze vypnout pomocí dialogu Možnosti a volbou panelu ">
+<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; začleňuje informační služby webových serverů („Služby“), například službu aktualizace doplňků, které jsou dostupné v rámci této binární verze aplikace &brandShortName; za podmínek popsaných níže. Pokud si nepřejete Služby používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky neakceptovatelné, lze tyto služby vypnout. Službu aktualizace doplňků lze vypnout pomocí dialogu Možnosti a volbou panelu ">
 <!ENTITY rights.webservices-b "Rozšířené,">
 <!ENTITY rights.webservices-c " s následnou volbou karty ">
 <!ENTITY rights.webservices-d "Aktualizace">
-<!ENTITY rights.webservices-e " a odškrtnutím položek v části &quot;Automaticky kontrolovat aktualizace&quot;.">
+<!ENTITY rights.webservices-e " a odškrtnutím položek v části „Automaticky kontrolovat aktualizace“.">
 
 <!-- intro paragraph for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-unbranded "Zde by měl být k dispozici krátký popis začleněných služeb webových serverů spolu s instrukcemi jak je zakázat.">
 
 <!-- point 1 text for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Zde by měl být seznam podmínek začleněných služeb.">
 
 <!-- points 1-7 text for branded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; může libovolně ukončit nebo změnit užívání Služeb.">
 <!ENTITY rights.webservices-term2 "Jste zváni k užití Služeb spojených s touto verzí aplikace &brandShortName; a máte všechna práva k tomu potřebná. &vendorShortName; a držitelé licencí si vyhrazují všechna ostatní práva spojená se Službami. Cílem těchto podmínek není omezení žádných práv udělených v rámci licencí svobodného softwaru vztahujících se na aplikaci &brandShortName; a na odpovídající zdrojový kód této verze aplikace &brandShortName;.">
-<!ENTITY rights.webservices-term3 "Služby jsou poskytovány &quot;tak jak jsou&quot;. &vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři se zříkají všech záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, včetně ale nikoliv výhradně, záruk zpeněžitelnosti Služeb a vhodnosti k vašemu určitému účelu. Jste plně zodpovědni za veškerá rizika spojená s volbou Služeb pro vaše účely a to jak do kvality tak do výkonosti Služeb. Některé právní systémy nepovolují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk, v takovém případě toto zřeknutí pro vás neplatí.">
-<!ENTITY rights.webservices-term4 "&vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři nejsou mimo vyjímek daných zákonem zodpovědni za žádné nepřímé, mimořádné, nahodilé škody (a ani za sankční náhradu škody) vyplývající ze způsobu nebo ze způsobu souvisejícím s použití aplikace &brandShortName; a Služeb. Souhrná odpovědnost za těchto podmínek nepřesáhne $500 (pětset dolarů). Některé právní systémy nepovolují vyloučení odpovědnosti za určité škody, v takovém případě tato vyloučení a omezení pro vás neplatí.">
+<!ENTITY rights.webservices-term3 "Služby jsou poskytovány „tak jak jsou“. &vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři se zříkají všech záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, včetně ale nikoliv výhradně, záruk zpeněžitelnosti Služeb a vhodnosti k vašemu určitému účelu. Jste plně zodpovědni za veškerá rizika spojená s volbou Služeb pro vaše účely a to jak do kvality tak do výkonnosti Služeb. Některé právní systémy nepovolují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk, v takovém případě toto zřeknutí pro vás neplatí.">
+<!ENTITY rights.webservices-term4 "&vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři nejsou mimo výjimky daných zákonem zodpovědni za žádné nepřímé, mimořádné, nahodilé škody (a ani za sankční náhradu škody) vyplývající ze způsobu použití nebo ze způsobu souvisejícího s použitím aplikace &brandShortName; a Služeb. Souhrná odpovědnost za těchto podmínek nepřesáhne $500 (pět set dolarů). Některé právní systémy nepovolují vyloučení odpovědnosti za určité škody, v takovém případě tato vyloučení a omezení pro vás neplatí.">
 <!ENTITY rights.webservices-term5 "&vendorShortName; může dle nutnosti tyto podmínky libovolně aktualizovat. Tyto podmínky nelze měnit či zrušit bez písemného souhlasu organizace &vendorShortName;.">
-<!ENTITY rights.webservices-term6 "Tyto podmínky se řídí zákony státu Kalifornie, U.S.A., vyjma neshod se zákonými ustanoveními. Pokud se ukáže, že některá část těchto podmínek je neplatná či nevynutitelná, zůstávají zbylé podmínky v plné platnosti. V případě rozporu mezi touto přeloženou verzí podmínek a anglickou verzí podmínek, je autoritativní anglická verze.">
+<!ENTITY rights.webservices-term6 "Tyto podmínky se řídí zákony státu Kalifornie, U.S.A., vyjma neshod se zákonnými ustanoveními. Pokud se ukáže, že některá část těchto podmínek je neplatná či nevynutitelná, zůstávají zbylé podmínky v plné platnosti. V případě rozporu mezi touto přeloženou verzí podmínek a anglickou verzí podmínek je autoritativní anglická verze.">
--- a/mobile/chrome/overrides/aboutRights.dtd
+++ b/mobile/chrome/overrides/aboutRights.dtd
@@ -11,17 +11,17 @@
   chunk, it can be left blank.
 
   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
   deliberate for formatting around the embedded links. -->
 <!ENTITY rights.intro-point1a "Aplikace &brandShortName; je dostupná za podmínek stanovených ve ">
 <!ENTITY rights.intro-point1b "Veřejné licenci Mozilly">
 <!ENTITY rights.intro-point1c " (MPL). Ta vám umožňuje aplikaci &brandShortName; používat, kopírovat a šířit. Pokud potřebujete, můžete také pozměnit zdrojový kód aplikace &brandShortName; podle vašich potřeb. Veřejná licence Mozilly vám rovněž dává právo šířit vámi pozměněné verze.">
 
-<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla vám však nepodstupuje práva k ochrané známce a k logu Mozilly a Firefoxu. Podrobnější informace o ochraných známkách jsou dostupné na ">
+<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla vám však nepodstupuje práva k ochrané známce a k logu Mozilly a Firefoxu. Podrobnější informace o ochraných známkách jsou dostupné na ">
 <!ENTITY rights.intro-point2b "samostatné stránce">
 <!ENTITY rights.intro-point2c ".">
 
 <!-- point 3 text for official branded builds -->
 <!ENTITY rights.intro-point3a "Zásady ochrany soukromí pro produkty &vendorShortName; jsou dostupné na ">
 <!ENTITY rights.intro-point3b "samostatné stránce">
 <!ENTITY rights.intro-point3c ".">
 
@@ -41,26 +41,26 @@
 <!ENTITY rights.webservices-header "Služby webových serverů aplikace &brandFullName;">
 
 <!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
   updated. -->
 <!-- intro paragraph for branded builds -->
 <!-- XXX Edited this section to remove the specific reference to Firefox UI (see bug 514817) -->
-<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; začleňuje informační služby webových serverů (&quot;Služby&quot;), jako například služba Bezpečné prohlížení stránek, které jsou dostupné v rámci této binární verze aplikace &brandShortName; za podmínek popsáných níže. Pokud si nepřejete Služby používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky nekaceptovatelné, lze tyto služby vypnout v předvolbách aplikace.">
+<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; začleňuje informační služby webových serverů („Služby“), jako například služba Bezpečné prohlížení stránek, které jsou dostupné v rámci této binární verze aplikace &brandShortName; za podmínek popsáných níže. Pokud si nepřejete Služby používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky neakceptovatelné, lze tyto služby vypnout v předvolbách aplikace.">
 <!ENTITY rights.webservices-b "">
 <!ENTITY rights.webservices-c "">
 
 <!-- intro paragraph for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-unbranded "Zde by měl být k dispozici krátký popis začleněných služeb webových serverů spolu s instrukcemi jak je zakázat.">
 
 <!-- point 1 text for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Zde by měl být seznam podmínek začleněných služeb.">
 
 <!-- points 1-7 text for branded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a partneři pracují na poskytnutí co nejvíce přesných a aktuálních informací o podvodných a útočných stránkách. Přesto není možné garantovat, že tyto informace jsou ucelené a bezchybné: některé zákeřné stránky nemusí být rozpoznány a některé bezpečné stránky mohou být chybně označeny za nebezpečné.">
 <!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; může libovolně ukončit změnit užívání Služeb.">
 <!ENTITY rights.webservices-term3 "Jste zváni k užití Služeb spojených s touto verzí aplikace &brandShortName; a máte všechna práva k tomu potřebná. &vendorShortName; a držitelé licencí si vyhrazují všechna ostatní práva spojená se Službami. Cílem těchto podmínek není omezení žádných práv udělených v rámci licencí svobodného softwaru vztahujících se na aplikaci &brandShortName; a na odpovídající zdrojový kód této verze aplikace &brandShortName;.">
-<!ENTITY rights.webservices-term4 "Služby jsou poskytovány &quot;tak jak jsou&quot;. &vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři se zříkají všech záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, včetně ale nikoliv výhradně, záruk zpeněžitelnosti Služeb a vhodnosti k vašemu určitému účelu. Jste plně zodpovědni za veškerá rizika spojená s volbou Služeb pro vaše účely a to jak do kvality tak do výkonosti Služeb. Některé právní systémy nepovolují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk, v takovém případě toto zřeknutí pro vás neplatí.">
-<!ENTITY rights.webservices-term5 "&vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři nejsou mimo vyjímek daných zákonem zodpovědni za žádné nepřímé, mimořádné, nahodilé škody (a ani za sankční náhradu škody) vyplývající ze způsobu nebo ze způsobu souvisejícím s použití aplikace &brandShortName; a Služeb. Souhrná odpovědnost za těchto podmínek nepřesáhne $500 (pětset dolarů). Některé právní systémy nepovolují vyloučení odpovědnosti za určité škody, v takovém případě tato vyloučení a omezení pro vás neplatí.">
+<!ENTITY rights.webservices-term4 "Služby jsou poskytovány „tak jak jsou“. &vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři se zříkají všech záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, včetně ale nikoliv výhradně, záruk zpeněžitelnosti Služeb a vhodnosti k vašemu určitému účelu. Jste plně zodpovědni za veškerá rizika spojená s volbou Služeb pro vaše účely a to jak do kvality tak do výkonnosti Služeb. Některé právní systémy nepovolují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk, v takovém případě toto zřeknutí pro vás neplatí.">
+<!ENTITY rights.webservices-term5 "&vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři nejsou mimo výjimky daných zákonem zodpovědni za žádné nepřímé, mimořádné, nahodilé škody (a ani za sankční náhradu škody) vyplývající ze způsobu použití nebo ze způsobu souvisejícího s použitím aplikace &brandShortName; a Služeb. Souhrná odpovědnost za těchto podmínek nepřesáhne $500 (pět set dolarů). Některé právní systémy nepovolují vyloučení odpovědnosti za určité škody, v takovém případě tato vyloučení a omezení pro vás neplatí.">
 <!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; může dle nutnosti tyto podmínky libovolně aktualizovat. Tyto podmínky nelze měnit či zrušit bez písemného souhlasu organizace &vendorShortName;.">
-<!ENTITY rights.webservices-term7 "Tyto podmínky se řídí zákony státu Kalifornie, U.S.A., vyjma neshod se zákonými ustanoveními. Pokud se ukáže, že některá část těchto podmínek je neplatná či nevynutitelná, zůstávají zbylé podmínky v plné platnosti. V případě rozporu mezi touto přeloženou verzí podmínek a anglickou verzí podmínek, je autoritativní anglická verze.">
+<!ENTITY rights.webservices-term7 "Tyto podmínky se řídí zákony státu Kalifornie, U.S.A., vyjma neshod se zákonnými ustanoveními. Pokud se ukáže, že některá část těchto podmínek je neplatná či nevynutitelná, zůstávají zbylé podmínky v plné platnosti. V případě rozporu mezi touto přeloženou verzí podmínek a anglickou verzí podmínek je autoritativní anglická verze.">
--- a/suite/chrome/branding/aboutRights.dtd
+++ b/suite/chrome/branding/aboutRights.dtd
@@ -33,21 +33,21 @@
 
 <!ENTITY rights.webservices-header "Služby webových serverů aplikace &brandFullName;">
 
 <!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
   updated. -->
 <!-- intro paragraph for branded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; začleňuje informační služby webových serverů (&quot;Služby&quot;), například službu aktualizace doplňků, které jsou dostupné v rámci této binární verze aplikace &brandShortName; za podmínek popsáných níže. Pokud si nepřejete Služby používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky nekaceptovatelné, lze tyto služby vypnout. Službu aktualizace doplňků lze vypnout pomocí dialogu Možnosti a volbou panelu ">
+<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; začleňuje informační služby webových serverů (&quot;Služby&quot;), například službu aktualizace doplňků, které jsou dostupné v rámci této binární verze aplikace &brandShortName; za podmínek popsáných níže. Pokud si nepřejete Služby používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky neakceptovatelné, lze tyto služby vypnout. Službu aktualizace doplňků lze vypnout pomocí dialogu Možnosti a volbou panelu ">
 <!ENTITY rights.webservices-b "Rozšířené,">
 <!ENTITY rights.webservices-c " s následnou volbou karty ">
 <!ENTITY rights.webservices-d "Instalace softwaru">
 <!ENTITY rights.webservices-e " a odškrtnutím položek v části &quot;Automaticky kontrolovat aktualizace&quot;.">
 
 <!-- points 1-6 text for branded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; může libovolně ukončit nebo změnit užívání Služeb.">
 <!ENTITY rights.webservices-term2 "Jste zváni k užití Služeb spojených s touto verzí aplikace &brandShortName; a máte všechna práva k tomu potřebná. &vendorShortName; a držitelé licencí si vyhrazují všechna ostatní práva spojená se Službami. Cílem těchto podmínek není omezení žádných práv udělených v rámci licencí svobodného softwaru vztahujících se na aplikaci &brandShortName; a na odpovídající zdrojový kód této verze aplikace &brandShortName;.">
-<!ENTITY rights.webservices-term3 "Služby jsou poskytovány &quot;tak jak jsou&quot;. &vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři se zříkají všech záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, včetně ale nikoliv výhradně, záruk zpeněžitelnosti Služeb a vhodnosti k vašemu určitému účelu. Jste plně zodpovědni za veškerá rizika spojená s volbou Služeb pro vaše účely a to jak do kvality tak do výkonosti Služeb. Některé právní systémy nepovolují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk, v takovém případě toto zřeknutí pro vás neplatí.">
-<!ENTITY rights.webservices-term4 "&vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři nejsou mimo vyjímek daných zákonem zodpovědni za žádné nepřímé, mimořádné, nahodilé škody (a ani za sankční náhradu škody) vyplývající ze způsobu nebo ze způsobu souvisejícím s použití aplikace &brandShortName; a Služeb. Souhrná odpovědnost za těchto podmínek nepřesáhne $500 (pětset dolarů). Některé právní systémy nepovolují vyloučení odpovědnosti za určité škody, v takovém případě tato vyloučení a omezení pro vás neplatí.">
+<!ENTITY rights.webservices-term3 "Služby jsou poskytovány &quot;tak jak jsou&quot;. &vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři se zříkají všech záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, včetně ale nikoliv výhradně, záruk zpeněžitelnosti Služeb a vhodnosti k vašemu určitému účelu. Jste plně zodpovědni za veškerá rizika spojená s volbou Služeb pro vaše účely a to jak do kvality tak do výkonnosti Služeb. Některé právní systémy nepovolují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk, v takovém případě toto zřeknutí pro vás neplatí.">
+<!ENTITY rights.webservices-term4 "&vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři nejsou mimo výjimky daných zákonem zodpovědni za žádné nepřímé, mimořádné, nahodilé škody (a ani za sankční náhradu škody) vyplývající ze způsobu použití nebo ze způsobu souvisejícího s použitím aplikace &brandShortName; a Služeb. Souhrná odpovědnost za těchto podmínek nepřesáhne $500 (pět set dolarů). Některé právní systémy nepovolují vyloučení odpovědnosti za určité škody, v takovém případě tato vyloučení a omezení pro vás neplatí.">
 <!ENTITY rights.webservices-term5 "&vendorShortName; může dle nutnosti tyto podmínky libovolně aktualizovat. Tyto podmínky nelze měnit či zrušit bez písemného souhlasu organizace &vendorShortName;.">
-<!ENTITY rights.webservices-term6 "Tyto podmínky se řídí zákony státu Kalifornie, U.S.A., vyjma neshod se zákonými ustanoveními. Pokud se ukáže, že některá část těchto podmínek je neplatná či nevynutitelná, zůstávají zbylé podmínky v plné platnosti. V případě rozporu mezi touto přeloženou verzí podmínek a anglickou verzí podmínek, je autoritativní anglická verze.">
+<!ENTITY rights.webservices-term6 "Tyto podmínky se řídí zákony státu Kalifornie, U.S.A., vyjma neshod se zákonnými ustanoveními. Pokud se ukáže, že některá část těchto podmínek je neplatná či nevynutitelná, zůstávají zbylé podmínky v plné platnosti. V případě rozporu mezi touto přeloženou verzí podmínek a anglickou verzí podmínek je autoritativní anglická verze.">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
@@ -40,26 +40,26 @@
 
 <!ENTITY rights.webservices-header "Služby webových serverů aplikace &brandFullName;">
 
 <!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
   updated. -->
 <!-- intro paragraph for branded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; začleňuje informační služby webových serverů (&quot;Služby&quot;), jako například služba Bezpečné prohlížení stránek, které jsou dostupné v rámci této binární verze aplikace &brandShortName; za podmínek popsáných níže. Pokud si nepřejete Služby používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky nekaceptovatelné, lze tyto služby vypnout. Službu Bezpečné prohlížení stránek lze vypnout pomocí dialogu Možnosti a volbou panelu ">
+<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; začleňuje informační služby webových serverů („Služby“), jako například služba Bezpečné prohlížení stránek, které jsou dostupné v rámci této binární verze aplikace &brandShortName; za podmínek popsáných níže. Pokud si nepřejete Služby používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky neakceptovatelné, lze tyto služby vypnout. Službu Bezpečné prohlížení stránek lze vypnout pomocí dialogu Možnosti a volbou panelu ">
 <!ENTITY rights.webservices-b "Zebezpečení">
-<!ENTITY rights.webservices-c " a odškrtnutí položek &quot;&blockAttackSites.label;&quot; a &quot;&blockWebForgeries.label;&quot;.">
+<!ENTITY rights.webservices-c " a odškrtnutí položek „&blockAttackSites.label;“ a „&blockWebForgeries.label;“.">
 
 <!-- intro paragraph for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-unbranded "Zde by měl být k dispozici krátký popis začleněných služeb webových serverů spolu s instrukcemi jak je zakázat.">
 
 <!-- point 1 text for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Zde by měl být seznam podmínek začleněných služeb.">
 
 <!-- points 1-7 text for branded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a partneři pracují na poskytnutí co nejvíce přesných a aktuálních informací o podvodných a útočných stránkách. Přesto není možné garantovat, že tyto informace jsou ucelené a bezchybné: některé zákeřné stránky nemusí být rozpoznány a některé bezpečné stránky mohou být chybně označeny za nebezpečné.">
 <!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; může libovolně ukončit změnit užívání Služeb.">
 <!ENTITY rights.webservices-term3 "Jste zváni k užití Služeb spojených s touto verzí aplikace &brandShortName; a máte všechna práva k tomu potřebná. &vendorShortName; a držitelé licencí si vyhrazují všechna ostatní práva spojená se Službami. Cílem těchto podmínek není omezení žádných práv udělených v rámci licencí svobodného softwaru vztahujících se na aplikaci &brandShortName; a na odpovídající zdrojový kód této verze aplikace &brandShortName;.">
-<!ENTITY rights.webservices-term4 "Služby jsou poskytovány &quot;tak jak jsou&quot;. &vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři se zříkají všech záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, včetně ale nikoliv výhradně, záruk zpeněžitelnosti Služeb a vhodnosti k vašemu určitému účelu. Jste plně zodpovědni za veškerá rizika spojená s volbou Služeb pro vaše účely a to jak do kvality tak do výkonosti Služeb. Některé právní systémy nepovolují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk, v takovém případě toto zřeknutí pro vás neplatí.">
-<!ENTITY rights.webservices-term5 "&vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři nejsou mimo vyjímek daných zákonem zodpovědni za žádné nepřímé, mimořádné, nahodilé škody (a ani za sankční náhradu škody) vyplývající ze způsobu nebo ze způsobu souvisejícím s použití aplikace &brandShortName; a Služeb. Souhrná odpovědnost za těchto podmínek nepřesáhne $500 (pětset dolarů). Některé právní systémy nepovolují vyloučení odpovědnosti za určité škody, v takovém případě tato vyloučení a omezení pro vás neplatí.">
+<!ENTITY rights.webservices-term4 "Služby jsou poskytovány „tak jak jsou“. &vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři se zříkají všech záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, včetně ale nikoliv výhradně, záruk zpeněžitelnosti Služeb a vhodnosti k vašemu určitému účelu. Jste plně zodpovědni za veškerá rizika spojená s volbou Služeb pro vaše účely a to jak do kvality tak do výkonnosti Služeb. Některé právní systémy nepovolují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk, v takovém případě toto zřeknutí pro vás neplatí.">
+<!ENTITY rights.webservices-term5 "&vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři nejsou mimo výjimky daných zákonem zodpovědni za žádné nepřímé, mimořádné, nahodilé škody (a ani za sankční náhradu škody) vyplývající ze způsobu použití nebo ze způsobu souvisejícího s použitím aplikace &brandShortName; a Služeb. Souhrná odpovědnost za těchto podmínek nepřesáhne $500 (pět set dolarů). Některé právní systémy nepovolují vyloučení odpovědnosti za určité škody, v takovém případě tato vyloučení a omezení pro vás neplatí.">
 <!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; může dle nutnosti tyto podmínky libovolně aktualizovat. Tyto podmínky nelze měnit či zrušit bez písemného souhlasu organizace &vendorShortName;.">
-<!ENTITY rights.webservices-term7 "Tyto podmínky se řídí zákony státu Kalifornie, U.S.A., vyjma neshod se zákonými ustanoveními. Pokud se ukáže, že některá část těchto podmínek je neplatná či nevynutitelná, zůstávají zbylé podmínky v plné platnosti. V případě rozporu mezi touto přeloženou verzí podmínek a anglickou verzí podmínek, je autoritativní anglická verze.">
+<!ENTITY rights.webservices-term7 "Tyto podmínky se řídí zákony státu Kalifornie, U.S.A., vyjma neshod se zákonnými ustanoveními. Pokud se ukáže, že některá část těchto podmínek je neplatná či nevynutitelná, zůstávají zbylé podmínky v plné platnosti. V případě rozporu mezi touto přeloženou verzí podmínek a anglickou verzí podmínek je autoritativní anglická verze.">