Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Wed, 20 May 2020 18:14:21 +0000
changeset 4470 f3161c304588c6c8e9bd29e80a02b05a74b405a8
parent 4469 e2da1b08e047dcdf75a9b9c83709a6070bdbe762
child 4471 4bfbc7ebb8890ac6c6c137c10d3ae101cec49ab6
push id2438
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 20 May 2020 18:14:24 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
browser/browser/protections.ftl
toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
toolkit/toolkit/global/unknownContentType.ftl
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -10,169 +10,143 @@ graph-week-summary =
     [feminine] { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovala
     [neuter] { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovalo
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovala
   } { $count ->
     [one] { $count } sledovací prvek
     [few] { $count } sledovací prvky
    *[other] { $count } sledovacích prvků
   }
-
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tracking events blocked.
 #  $earliestDate (Number) - Unix timestamp in ms, representing a date. The
 # earliest date recorded in the database.
 graph-total-tracker-summary =
   Od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
   { $count ->
     [one] byl zablokován <b>jeden</b> sledovací prvek
     [few] byly zablokovány <b>{ $count }</b> sledovací prvky
    *[other] bylo zablokováno <b>{ $count }</b> sledovacích prvků
   }.
-
 # Text displayed instead of the graph when in Private Mode
 graph-private-window = { -brand-short-name } nadále blokuje sledovací prvky v anonymních oknech, ale neukládá si informace, co bylo zablokováno.
 # Weekly summary of the graph when the graph is empty in Private Mode
 graph-week-summary-private-window = Sledovací prvky zablokované tento týden
-
 # The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 # The category name in the <b> tag will be bold.
 protection-report-header-details-standard = Nastavena <b>standardní</b> úroveň ochrany
   .title = Nastavení soukromí
 protection-report-header-details-strict = Nastavena <b>přísná</b> úroveň ochrany
   .title = Nastavení soukromí
 protection-report-header-details-custom = Nastavena <b>vlastní</b> úroveň ochrany
   .title = Nastavení soukromí
 protection-report-page-title = Ochrana soukromí
 protection-report-content-title = Ochrana soukromí
-
 etp-card-title = Rozšířená ochrana proti sledování
 etp-card-content = Sledovací prvky sbírají informace, co a kde na internetu děláte, jaké máte návyky a co vás zajímá. { -brand-short-name } blokuje mnoho takových prvků i dalších škodlivých skriptů.
-
+etp-card-title-always = Rozšířená ochrana proti sledování: vždy zapnutá
+etp-card-title-custom-not-blocking = Rozšířená ochrana proti sledování: vypnutá
 protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking =
   Všechny ochrany jsou v tuto chvíli vypnuté. V nastavení { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } vyberte, které sledovací prvky chcete blokovat.
 protection-report-manage-protections = Nastavení
-
 # This string is used to label the X axis of a graph. Other days of the week are generated via Intl.DateTimeFormat,
 # capitalization for this string should match the output for your locale.
 graph-today = Dnes
-
 # This string is used to describe the graph for screenreader users.
 graph-legend-description = Graf s celkovým počtem všech typů sledovacích prvků, které byly tento týden zablokovány.
-
 social-tab-title = Sledující prvky sociálních sítí
 social-tab-contant = Sociální sítě umisťují na ostatní stránky sledovací prvky, pomocí kterých mohou sledovat, co na internetu děláte, vidíte a co si pouštíte. To umožňuje společnostem, které tato sociální média vlastní, dozvědět se o vás víc než jen to, co sdílíte na svých profilech. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
-
 cookie-tab-title = Sledovací cookies
 cookie-tab-content = Tyto cookies slouží k vašemu sledování napříč webovými stránkami a sběru dat o tom, co na internetu děláte. Používají je třetí strany jako jsou reklamní systémy nebo analytické společnosti. Blokování sledovacích cookies třetích stran omezí množství reklam, které o vás vědí příliš mnoho podrobností. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
-
 tracker-tab-title = Sledující obsah
 tracker-tab-description = Webové stránky mohou načítat externí reklamy, videa a další obsah, který obsahuje sledovací kód. Po zablokování sledujícího obsahu se stránky načítají rychleji, ale některá tlačítka nebo formuláře nemusí správně fungovat. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
-
 fingerprinter-tab-title = Vytváření otisku prohlížeče
 fingerprinter-tab-content = Sběrem informací o vašem prohlížeči a počítači lze vytvořit unikátní otisk a ten pak použít k vašemu sledování napříč různými a nijak nesouvisejícími servery a webovými stránkami. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
-
 cryptominer-tab-title = Těžba kryptoměn
 cryptominer-tab-content = Těžba kryptoměn využívá výpočetní výkon vašeho počítače k získávání digitálních měn. Běžící skripty vybíjí vaši baterii a zpomalují váš počítač. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
-
 protections-close-button =
   .aria-label = Zavřít
-
 protections-close-button2 =
   .aria-label = Zavřít
   .title = Zavřít
- 
 mobile-app-title = Blokování sledujících reklam napříč zařízeními
 mobile-app-card-content = Používejte mobilní prohlížeč s vestavěnou ochranou proti sledujícím reklamám.
 mobile-app-links = Prohlížeč { -brand-product-name } pro <a data-l10n-name="android-mobile-inline-link">Android</a> a <a data-l10n-name="ios-mobile-inline-link">iOS</a>
-
 lockwise-title = Už žádná zapomenutá hesla
 lockwise-title-logged-in = { -lockwise-brand-name }
 lockwise-title-logged-in2 = Správce hesel
 lockwise-header-content = { -lockwise-brand-name } bezpečně uchovává vaše hesla ve vašem prohlížeči.
 lockwise-header-content-logged-in = Bezpečně uchovává a synchronizuje vaše hesla na všech vašich zařízeních.
 protection-report-view-logins-button = Zobrazit přihlašovací údaje
   .title = Zobrazit uložené přihlašovací údaje
 protection-report-save-passwords-button = Uložit hesla
   .title = Uložit hesla do { -lockwise-brand-short-name }
 protection-report-manage-passwords-button = Správa hesel
   .title = Spravovat hesla v { -lockwise-brand-short-name }
 lockwise-mobile-app-title = Vezměte si svá hesla všude s sebou
 lockwise-no-logins-card-content = Používejte hesla uložená ve { -brand-short-name(case: "loc") } na jakémkoliv zařízení.
 lockwise-app-links = { -lockwise-brand-name } pro <a data-l10n-name="lockwise-android-inline-link">Android</a> a <a data-l10n-name="lockwise-ios-inline-link">iOS</a>
-
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of email addresses being monitored. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 lockwise-passwords-stored = Bezpečně uložené přihlašovací údaje <a data-l10n-name="lockwise-how-it-works">Jak to funguje</a>
-
 # Variables:
 # $count (Number) - Number of passwords exposed in data breaches.
 lockwise-scanned-text-breached-logins =
   { $count ->
     [one] Jedno heslo mohlo být vyzrazeno v některém z úniků dat.
     [few] { $count } hesla mohla být vyzrazena v některém z úniků dat.
    *[other] { $count } hesel mohlo být vyzrazeno v některém z úniků dat.
   }
-
 # While English doesn't use the number in the plural form, you can add $count to your language
 # if needed for grammatical reasons.
 # Variables:
 # $count (Number) - Number of passwords stored in Lockwise.
 lockwise-scanned-text-no-breached-logins =
   { $count ->
     [one] Vaše heslo je bezpečně uloženo.
    *[other] Vaše hesla jsou bezpečně uložena.
   }
 lockwise-how-it-works-link = Jak to funguje
-
 turn-on-sync = Zapnout { -sync-brand-short-name(case: "acc") }…
   .title = Otevře nastavení synchronizace
-
 manage-connected-devices = Správa zařízení…
-
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of devices connected with sync.
 lockwise-connected-device-status =
   { $count ->
     [one] Spojeno s jedním dalším zařízením.
     [few] Spojeno se { $count } dalšími zařízeními.
    *[other] Spojeno s { $count } dalšími zařízeními.
   }
-
 monitor-title = Pozor na úniky dat
 monitor-link = Jak to funguje
 monitor-header-content-no-account = { -monitor-brand-name } zkotrolujte, zda byly vaše údaje součástí nějakého známého úniku dat, a může vás i upozornit, pokud se vyskytnou nějakém novém.
 monitor-header-content-signed-in = { -monitor-brand-name } vás upozorní, pokud se nějaké vaše údaje objeví ve známém úniku dat.
 monitor-sign-up = Nastavit upozornění na úniky dat
 auto-scan = Automaticky skenováno: dnes
-
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of email addresses being monitored. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-monitored-emails = Počet sledovaných e-mailových adres
-
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of known data breaches. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-known-breaches-found = Počet známých úniků dat, které obsahují vaše údaje
-
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of exposed passwords. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-exposed-passwords-found = Počet vašich hesel vyzrazených ve všech únicích
-
 full-report-link = Zobrazit kompletní přehled ve <a data-l10n-name="monitor-inline-link">{ -monitor-brand-name(case: "loc") }</a>
-
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of saved logins which may have been exposed. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 password-warning = Počet přihlašovacích údajů, které byly ohroženy nějakým únikem dat. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme taková hesla změnit. <a data-l10n-name="lockwise-link">Zobrazit uložené přihlašovací údaje</a>
 
 ## The title attribute is used to display the type of protection.
 ## The aria-label is spoken by screen readers to make the visual graph accessible to blind users.
 ##
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
@@ -12,8 +12,9 @@ badApp.title=Aplikace nebyla nalezena
 badPermissions=Soubor nemohl být uložen, protože nemáte potřebná oprávnění. Vyberte pro uložení jiný adresář.
 badPermissions.title=Neplatná oprávnění pro uložení
 selectDownloadDir=Vyberte složku pro stahování
 unknownAccept.label=Uložit soubor
 unknownCancel.label=Zrušit
 fileType=Soubor %S
 # LOCALIZATION NOTE (orderedFileSizeWithType): first %S is type, second %S is size, and third %S is unit 
 orderedFileSizeWithType=%1$S (%2$S %3$S)
+pdfHandlerDescription=Přenositelný formát dokumentu
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/toolkit/global/unknownContentType.ftl
@@ -0,0 +1,13 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+unknowncontenttype-handleinternally =
+  .label =
+    Otevřít { -brand-short-name.gender ->
+      [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
+      [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
+      [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
+      *[other] v aplikaci { -brand-short-name }
+    }.
+  .accesskey = e