Bug 1518234 - Migrate the browser migration wizard, part 5.
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Thu, 04 Jun 2020 11:47:34 +0200
changeset 4526 f16889dbc6c996f6f3f0b538cb9691cdb44d681b
parent 4525 dfa4f90be0381a1817d7fbe4d27c5e445742aeb0
child 4527 d2852deb6e638c22a16f610b763e633e761a2206
push id2460
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 04 Jun 2020 09:47:42 +0000
bugs1518234
Bug 1518234 - Migrate the browser migration wizard, part 5.
browser/browser/migration.ftl
--- a/browser/browser/migration.ftl
+++ b/browser/browser/migration.ftl
@@ -1,59 +1,137 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+migration-wizard =
+  .title = Průvodce importem dat z jiného prohlížeče
+import-from =
+  { PLATFORM() ->
+    [windows] Importovat nastavení, záložky, historii, hesla a ostatní údaje z aplikace:
+    *[other] Importovat předvolby, záložky, historii, hesla a ostatní údaje z aplikace:
+  }
+import-from-bookmarks = Importovat záložky z aplikace:
+import-from-ie =
+  .label = Microsoft Internet Explorer
+  .accesskey = M
 import-from-edge =
   .label = Microsoft Edge
   .accesskey = E
+import-from-edge-legacy =
+  .label = Microsoft Edge Legacy
+  .accesskey = L
+import-from-edge-beta =
+  .label = Microsoft Edge Beta
+  .accesskey = d
+import-from-nothing =
+  .label = Nic neimportovat
+  .accesskey = N
+import-from-safari =
+  .label = Safari
+  .accesskey = S
 import-from-canary =
   .label = Chrome Canary
   .accesskey = n
+import-from-chrome =
+  .label = Chrome
+  .accesskey = C
+import-from-chrome-beta =
+  .label = Chrome Beta
+  .accesskey = B
+import-from-chrome-dev =
+  .label = Chrome Dev
+  .accesskey = D
 import-from-chromium =
   .label = Chromium
   .accesskey = u
+import-from-firefox =
+  .label = Firefox
+  .accesskey = F
 import-from-360se =
   .label = 360 Secure Browser
   .accesskey = 3
+no-migration-sources = Nebyl nalezen žádný program, který by obsahoval záložky, historii nebo uložená hesla.
+import-source =
+  .label = Import nastavení a údajů
+import-items-title =
+  .label = Importované položky
+import-items-description = Zvolte položky, které chcete importovat:
+import-migrating-title =
+  .label = Probíhá import…
+import-migrating-description = Teď jsou importovány následující položky…
+import-select-profile-title =
+  .label = Volba profilu
+import-select-profile-description = Importovat je možné z následujících profilů:
+import-done-title =
+  .label = Import byl dokončen
+import-done-description = Následující položky byly úspěšně importovány:
+import-close-source-browser = Před pokračováním se prosím ujistěte, že je vybraný prohlížeč zavřený.
 # Displays which browser the bookmarks are being imported from
 #
 # Variables:
 #  $source (String): The browser the user has chosen to import bookmarks from.
 imported-bookmarks-source = Z prohlížeče { $source }
 source-name-ie = Internet Explorer
 source-name-edge = Microsoft Edge
+source-name-edge-beta = Microsoft Edge Beta
 source-name-safari = Safari
 source-name-canary = Google Chrome Canary
 source-name-chrome = Google Chrome
+source-name-chrome-beta = Google Chrome Beta
+source-name-chrome-dev = Google Chrome Dev
 source-name-chromium = Chromium
 source-name-firefox = Mozilla Firefox
 source-name-360se = 360 Secure Browser
 imported-safari-reading-list = Seznam ke čtení (ze Safari)
 imported-edge-reading-list = Seznam ke čtení (z Edge)
 
 # Import Sources
 # Note: When adding an import source for profile reset, add the string name to
 # resetProfile.js if it should be listed in the reset dialog.
 
+browser-data-ie-1 =
+  .label = Možnosti internetu
+  .value = Možnosti internetu
 browser-data-edge-1 =
   .label = Nastavení
   .value = Nastavení
 browser-data-safari-1 =
   .label = Předvolby
   .value = Předvolby
 browser-data-chrome-1 =
   .label = Předvolby
   .value = Předvolby
 browser-data-canary-1 =
   .label = Předvolby
   .value = Předvolby
 browser-data-360se-1 =
   .label = Předvolby
   .value = Předvolby
+browser-data-ie-2 =
+  .label = Cookies
+  .value = Cookies
+browser-data-edge-2 =
+  .label = Cookies
+  .value = Cookies
+browser-data-safari-2 =
+  .label = Cookies
+  .value = Cookies
+browser-data-chrome-2 =
+  .label = Cookies
+  .value = Cookies
+browser-data-canary-2 =
+  .label = Cookies
+  .value = Cookies
+browser-data-firefox-2 =
+  .label = Cookies
+  .value = Cookies
+browser-data-360se-2 =
+  .label = Cookies
+  .value = Cookies
 browser-data-ie-4 =
   .label = Historie
   .value = Historie
 browser-data-edge-4 =
   .label = Historie
   .value = Historie
 browser-data-safari-4 =
   .label = Historie