Fixing typos plus better translation in mail
authorPavel Franc <franc@czilla.cz>
Sun, 01 Nov 2009 22:00:38 +0100
changeset 132 efdc1417b3dfd8539470e632b11a9c50f558c994
parent 131 06e96237d9fcabb2e652767bb521dd3ca0375f94
child 133 67c41d8febadae1a9c35ade952f3538b7e9f87ea
push id113
push userfranc@czilla.cz
push dateSun, 15 Nov 2009 08:05:11 +0000
Fixing typos plus better translation in mail
mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
mail/chrome/messenger/activity.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
mail/chrome/messenger/credits.dtd
mail/chrome/messenger/featureConfigurator.dtd
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/glodaFacetView.properties
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/chrome/messenger/quickSearch.properties
mail/defines.inc
mail/installer/custom.properties
--- a/mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
@@ -11,17 +11,17 @@
   chunk, it can be left blank.
 
   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
   deliberate for formatting around the embedded links. -->
 <!ENTITY rights.intro-point1a "Aplikace &brandShortName; je dostupná za podmínek stanovených ve ">
 <!ENTITY rights.intro-point1b "Veřejné licenci Mozilly">
 <!ENTITY rights.intro-point1c " (MPL). Ta vám umožňuje aplikaci &brandShortName; používat, kopírovat a šířit. Pokud potřebujete, můžete také pozměnit zdrojový kód aplikace &brandShortName; podle vašich potřeb. Veřejná licence Mozilly vám rovněž dává právo šířit vámi pozměněné verze.">
 
-<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla vám však nepodstupuje práva k ochrané známce a k logu Mozilly a Firefoxu. Podrobnější informace o ochraných známkách jsou dostupné na ">
+<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla vám však nepodstupuje práva k ochrané známce a k logu Mozilly a Thunderbirdu. Podrobnější informace o ochraných známkách jsou dostupné na ">
 <!ENTITY rights.intro-point2b "samostatné stránce">
 <!ENTITY rights.intro-point2c ".">
 
 <!-- point 3 text for official branded builds -->
 <!ENTITY rights.intro-point3a "Zásady ochrany soukromí pro produkty &vendorShortName; jsou dostupné na ">
 <!ENTITY rights.intro-point3b "samostatné stránce">
 <!ENTITY rights.intro-point3c ".">
 
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
@@ -4,17 +4,17 @@
 <!ENTITY name.emptytext "Jméno Příjmení">
 <!ENTITY name.text "Vaše jméno tak, jak se bude zobrazovat ostatním.">
 <!ENTITY email.label "E-mail:">
 <!ENTITY email.accesskey "l">
 <!ENTITY email.emptytext "email@example.com">
 <!ENTITY password.label "Heslo:">
 <!ENTITY password.accesskey "H">
 <!ENTITY password.emptytext "Heslo">
-<!ENTITY password.text "Nepoviné, pouze pro ověření uživatelského jména">
+<!ENTITY password.text "Nepovinné, pouze pro ověření uživatelského jména">
 
 <!ENTITY accountInformation.label "Informace o účtu">
 <!ENTITY username2.label "Uživatelské jméno">
 <!ENTITY incoming.label "Příchozí">
 <!ENTITY outgoing.label "Odchozí">
 <!ENTITY noEncryption.label "Žádné">
 <!ENTITY starttls.label "STARTTLS">
 <!ENTITY sslTls.label "SSL/TLS">
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
@@ -1,15 +1,15 @@
 # accountCreation.properties
 
 # LOCALIZATION NOTE(cleartext_warning): %1$S will be the hostname of the server the user was trying to connect to.
 cleartext_warning=%1$S nepoužívá šifrování.
 # LOCALIZATION NOTE(selfsigned_warning): %1$S will be the hostname of the server the user was trying to connect to.
 selfsigned_warning=%1$S nepoužívá důvěryhodný certifikát.
-selfsigned_details=Zepezpečený server se musí prokázat důvěryhodným certifikátem a tím dokázat, že se jedná o požadovaný server. Spojení se serverem bude šifrováno, ale nelze ověřit, že se jedná o správný server.
+selfsigned_details=Zebezpečený server se musí prokázat důvěryhodným certifikátem a tím dokázat, že se jedná o požadovaný server. Spojení se serverem bude šifrováno, ale nelze ověřit, že se jedná o správný server.
 cleartext_details=Nezabezpečený server nemůže použít k ochraně vašeho hesla a osobních informací šifrované spojení. Připojením k tomuto serveru můžete ohrozit své heslo a osobní informace.
 
 # LOCALIZATION NOTE(default_server_tag): Used to indicate the default smtp server in the server dropdown list.
 default_server_tag= (výchozí)
 
 # config titles
 # LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings): %1$S will be the brandShortName.
 looking_up_settings=%1$S vyhledává nastavení poštovního účtu.
--- a/mail/chrome/messenger/activity.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.properties
@@ -47,17 +47,17 @@ autosyncContextDisplayText=Aktualizace: 
 # Message actions that show up in activity manager
 # LOCALIZATION NOTE (deletedMessages2): #1 number of messages, #2 folder name
 deletedMessages2=Smazána #1 zpráva z #2;Smazány #1 zprávy z #2;Smazáno #1 zpráv z #2
 # LOCALIZATION NOTE (movedMessages): #1 number of messages, #2 and #3: folder names
 movedMessages=Přesunuta #1 zpráva z #2 do #3;Přesunuty #1 zprávy z #2 do #3;Přesunuto #1 zpráv z #2 do #3
 # LOCALIZATION NOTE (copiedMessages): #1 number of messages, #2 and #3: folder names
 copiedMessages=Zkopírována #1 zpráva z #2 do #3;Zkopírovány #1 zprávy z #2 do #3;Zkopírováno #1 zpráv z #2 do #3
 # LOCALIZATION NOTE (fromServerToServer): #1 source server, #2 destination server
-fromServerToServer=z účtu #1 do #2
+fromServerToServer=Z účtu #1 do #2
 # LOCALIZATION NOTE (deletedFolder): #1 folder name
 deletedFolder=Smazána složka #1
 # LOCALIZATION NOTE (movedFolder): #1 and #2 are folder names
 movedFolder=Přesunuta složka #1 do složky #2
 # LOCALIZATION NOTE (copiedFolder): #1 and #2 are folder names
 copiedFolder=Překopírována složka #1 do složky #2
 # LOCALIZATION NOTE (renamedFolder): #1 and #2 are folder names
 renamedFolder=Přejmenována složka #1 na #2
@@ -77,9 +77,8 @@ indexingStatusExact=Indexování 1 zprávy;Indexování #1 z #2 zpráv (#3% hotovo);Indexování #1 z #2 zpráv (#3% hotovo)
 #  #2 is the total number of messages being indexed
 #  #3 is the percentage of indexing that is complete
 #  #4 is a folder name
 indexingFolderStatusExact=Indexování #1 zprávy ve složce #4;Indexování #1 z #2 zpráv ve složce #4 (#3% hotovo);Indexování #1 z #2 zpráv ve složce #4 (#3% hotovo)
 # LOCALIZATION NOTE (indexedFolder): #1 number of messages; #2 folder name
 indexedFolder=Zaindexována #1 zpráva ve složce #2;Zaindexovány #2 zprávy ve složce #2;Zaindexováno #1 zpráv ve složce #2
 # LOCALIZATION NOTE (indexedFolderStatus): #1 number of seconds spent indexing
 indexedFolderStatus=uplynula #1 sekunda;uplynuly #1 sekundy;uplynulo #1 sekund
-
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -13,17 +13,17 @@
 <!ENTITY newAddressBookCmd.label "Složka kontaktů…">
 <!ENTITY newAddressBookCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.label "LDAP adresář…">
 <!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY newMessageCmd.label "Zpráva">
 <!ENTITY newMessageCmd.key "M">
 <!ENTITY newMessageCmd.accesskey "Z">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (osxAddressBook) : These entities are only used on Mac -->
-<!ENTITY osxAddressBook.label "Používat konktakty Mac OS X">
+<!ENTITY osxAddressBook.label "Používat kontakty Mac OS X">
 <!ENTITY osxAddressBook.accesskey "O">
 <!ENTITY closeCmd.label "Zavřít">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Vzhled stránky…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY printPreviewContactCmd.label "Náhled tisku kontaktu">
 <!ENTITY printPreviewContactCmd.accesskey "h">
--- a/mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
@@ -26,12 +26,12 @@
 <!ENTITY then.accesskey "t">
 <!ENTITY aboveQuote.label "začít odpověď nad citovaným textem">
 <!ENTITY belowQuote.label "začít odpověď pod citovaným textem">
 <!ENTITY selectAndQuote.label "vybrat citovaný text">
 <!ENTITY place.label "Umístit podpis">
 <!ENTITY place.accesskey "U">
 <!ENTITY belowText.label "pod citovaný text (doporučeno)">
 <!ENTITY aboveText.label "pod odpověď (nad citovaný text)">
-<!ENTITY includeSigOnReply.label "Při odpověďi vložit podpis">
+<!ENTITY includeSigOnReply.label "Při odpovědi vložit podpis">
 <!ENTITY includeSigOnReply.accesskey "o">
 <!ENTITY includeSigOnForward.label "Při přeposlání vložit podpis">
 <!ENTITY includeSigOnForward.accesskey "p">
--- a/mail/chrome/messenger/credits.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/credits.dtd
@@ -2,12 +2,12 @@
 <!ENTITY brandMotto "Pošta pod kontrolou">
 <!ENTITY credit.thanks "Speciální poděkování">
 
 <!-- localization credits look like this: -->
 <!--
 <!ENTITY credit.translation
  "<h3>Translators</h3><ul><li>Name Here</li></ul>">
 -->
-<!ENTITY credit.translation "<h3>Vedoucí překladu do češtiny</h3><ul><li>Pavel Franc</li></ul><h3>Na překladu spolupracovali</h3><ul><li>členové týmu CZilla</li></ul>">
+<!ENTITY credit.translation "<h3>Vedoucí překladu do češtiny</h3><ul><li>Pavel Franc</li></ul><h3>Na překladu spolupracovali</h3><ul><li>členové týmu Mozilla.cz</li></ul>">
 
 <!ENTITY credit.memory "V památce na">
 <!ENTITY credit.poweredByGecko "Poháněno Geckem&trade;">
--- a/mail/chrome/messenger/featureConfigurator.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/featureConfigurator.dtd
@@ -5,17 +5,17 @@ baseMenuOverlay.dtd -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.heading): Heading for the page -->
 <!ENTITY featureConfigurator.heading "Novinky Thunderbirdu 3, které je dobré znát">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.para1): The tone of this paragraph
 is important: we tried for a tone that promotes the new features (which we
 believe are good and worth users learning about), but also emphasizing that we
 think it's important to preserve user choice. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.para1 "Thunderbird 3 obsahuje několik nových funkcí, které se budou podle nás většině lidí libit. Chutě a požadavky různých lidí jsou však různé, a proto vám umožníme si Thunderbird jednoduše nastavit podle sebe.">
+<!ENTITY featureConfigurator.para1 "Thunderbird 3 obsahuje několik nových funkcí, které se budou podle nás většině lidí líbit. Chutě a požadavky různých lidí jsou však různé, a proto vám umožníme si Thunderbird jednoduše nastavit podle sebe.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.para2): This paragraph explains
 that this page is active (the buttons change the UI), and that they can get
 back to it if they change their mind later.-->
 <!ENTITY featureConfigurator.para2 "Na této stránce máte možnost tyto novinky nastavit. Pomocníka s migrací můžete kdykoliv spustit z nabídky Nápověda.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.imap.heading): Heading for the
 IMAP synchronization feature. The words should probably echo the word used
@@ -55,17 +55,17 @@ because of a specific language context.-
 <!ENTITY featureConfigurator.toolbar.heading "Nová lišta pošty">
 <!ENTITY featureConfigurator.toolbar.new.status "Používáte nový typ lišty.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.toolbar.original.status): The
 word 'original' is chosen deliberately to be neutral, vs. 'old' which in
 English at least had a negative connotation.-->
 <!ENTITY featureConfigurator.toolbar.original.status "Používáte původní typ lišty.">
 
-<!ENTITY featureConfigurator.toolbarBenefits.para "Jednoduší vzhled než ten předchozí ve výchozím nastavení, který přinásí více místa pro hledací pole či další tlačítka doplňků.">
+<!ENTITY featureConfigurator.toolbarBenefits.para "Jednoduší vzhled než ten předchozí ve výchozím nastavení, který přináší více místa pro hledací pole či další tlačítka doplňků.">
 <!ENTITY featureConfigurator.toolbarAlternative.para "Pokud se vám líbilo nastavení původní lišty a nechcete ji proto přenastavit, nebo máte vypnutý panel zpráv.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.useOriginalToolbar.button): The
 choice of lower case is intentional, but may be overriden if that doesn't make
 sense because of a specific language context.-->
 <!ENTITY featureConfigurator.useOriginalToolbar.button "Použít původní typ lišty">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.useNewToolbar.button): The
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -22,20 +22,20 @@ searchTermsInvalidTitle=Neplatný hledací výraz
 searchTermsInvalidMessage=Tento filtr nelze uložit, neboť některý z hledacích výrazů je v aktuálním kontextu neplatný.
 
 # for junk mail logging / mail filter logging
 # LOCALIZATION NOTE(junkLogDetectStr)
 # %1$S=author, %2$S=subject, %3$S=date
 junkLogDetectStr=detekce nevyžádané pošty od %1$S - %2$S v %3$S
 # LOCALIZATION NOTE(logMoveStr)
 # %1$S=message id, %2$S=folder URI
-logMoveStr=přesunutí zprávy id = %1$S na %2$S
+logMoveStr=přesunutí zprávy Id %1$S na %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(logCopyStr)
 # %1$S=message id, %2$S=folder URI
-logCopyStr=kopírování zprávy id = %1$S na %2$S
+logCopyStr=kopírování zprávy Id %1$S na %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(filterLogDetectStr)
 # %1$S=filter name %2$S=author, %3$S=subject, %4$S=date
 filterLogDetectStr=použití filtru "%1$S" na zprávu od %2$S - %3$S v %4$S
 filterMissingCustomAction=chybějící akce
 filterAction2=změna priority
 filterAction3=smazání
 filterAction4=označení jako přečtená
 filterAction5=zabití vlákna
--- a/mail/chrome/messenger/glodaFacetView.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/glodaFacetView.properties
@@ -134,17 +134,17 @@ glodaFacetView.result.message.fromLabel=
 # LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.result.message.toLabel): Used in the
 # faceted search message display to indicate the recipients of a message.
 # An example usage is "to: Bob, Chuck, Don".
 glodaFacetView.result.message.toLabel=komu:
 
 # LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.result.message.noSubject): Used in the
 # faceted search message display to act as a click target for messages with
 # no subject.
-glodaFacetView.result.message.noSubject=(no subject)
+glodaFacetView.result.message.noSubject=(bez předměntu)
 
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.header.countLabel):
 # This label is displayed above the list of result messages; it tells the user
 # how many messages we are displaying in the list out of the total number of
 # messages in the active set (the set of messages remaining after the
 # application of the facet constraints.)
 # The goal of the various sub-parts here is to make a label along the lines of
 # "M of N". Because there are two numbers, this is split into two parts,
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -195,17 +195,17 @@ 5043=Kopírování zprávy do složky %S…
 
 ## @name IMAP_FOLDER_RECEIVING_MESSAGE_OF
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5045): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 # Place the word %lu where the number of headers should appear.
 5045=Přijímání zpráv ve složce %S: %lu z %lu
 
-## @name IMAP_DISCOVERING_MAILBOX 
+## @name IMAP_DISCOVERING_MAILBOX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5046): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 5046=Nalezena složka %S
 
 ## @name IMAP_ENTER_PASSWORD_PROMPT
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5047): Do not translate the word %S below.
@@ -237,17 +237,17 @@ 5052=Připojení k serveru %S selhalo.
 ## @name IMAP_IMAP_CONNECTION_REFUSED_ERROR
 ## @loc None
 5053=Nelze se připojit k poštovnímu serveru %S, spojení bylo odmítnuto.
 
 ## @name IMAP_NET_TIMEOUT_ERROR
 ## @loc None
 5054=Spojení se serverem %S vypršelo.
 
-# Status - no messages to download 
+# Status - no messages to download
 ## @name IMAP_NO_NEW_MESSAGES
 ## @loc None
 5056=Na serveru nejsou žádné nové zprávy.
 
 ## @name IMAP_DEFAULT_ACCOUNT_NAME
 ## @loc None
 5057=Pošta pro %S
 
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -463,17 +463,17 @@ you can use these alternative items. Oth
     which is placed under the Edit menu on Unix systems -->
 <!ENTITY accountManagerCmdUnix.accesskey "A">
 
 <!-- Mail Toolbar -->
 <!ENTITY getMsgButton.label "Přijmout">
 <!ENTITY newMsgButton.label "Napsat">
 <!ENTITY replyButton.label "Odpovědět">
 <!ENTITY replyAllButton.label "Odp. všem">
-<!ENTITY replyListButton.label "Odpovědět do konference">
+<!ENTITY replyListButton.label "Odp. do konf.">
 <!ENTITY forwardButton.label "Přeposlat">
 <!ENTITY fileButton.label "Přesunout">
 <!ENTITY archiveButton.label "Archivovat">
 <!ENTITY nextButton.label "Další">
 <!ENTITY previousButton.label "Předchozí">
 <!ENTITY backButton1.label "Zpět">
 <!ENTITY goForwardButton1.label "Vpřed">
 <!ENTITY deleteButton.label "Smazat">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -42,17 +42,17 @@ removeAccount=Smazat účet…
 newFolderMenuItem=Složka…
 newSubfolderMenuItem=Podsložka…
 newFolder=Nová složka…
 newSubfolder=Nová podsložka…
 markFolderRead=Označit složku jako přečtenou;Označit složky jako přečtené;Označit složky jako přečtené
 markNewsgroupRead=Označit skupinu jako přečtenou;Označit skupiny jako přečtené;Označit skupiny jako přečtené
 folderProperties=Vlastnosti složky
 newTag=Nový štítek…
-getNextNMessages=Načíst další zprávu z diskusní skupiny %S
+getNextNMessages=Načíst dalších %S zpráv z diskusní skupiny
 advanceNextPrompt=Přejít na další nepřečtenou zprávu v %S?
 titleNewsPreHost=na
 replyToSender=Odpovědět odesílateli
 reply=Odpovědět
 EMLFiles=Soubory s poštou (*.eml)
 OpenEMLFiles=Otevřít zprávu
 # LOCALIZATION NOTE(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
 # in the line below. Also, the complete file name should 8.3
@@ -409,23 +409,23 @@ editVirtualFolderPropertiesTitle=Upravit vlastnosti uloženého hledání pro %S
 alertNoSearchFoldersSelected=Pro složku uloženého hledání musíte vybrat alespoň jednu složku, kterou chcete prohledávat.
 
 # These two are displayed in the message and folder pane windows
 # LOCALIZATION NOTE(????ByteAbbreviation): Do not translate %d below, it is the size of the message/folder
 kiloByteAbbreviation=%dKB
 megaByteAbbreviation=%dMB
 
 # Error message if message for a message id wasn't found
-errorOpenMessageForMessageIdTitle=Chyba při otvírání zprávy dle id
-errorOpenMessageForMessageIdMessage=Zpráva s id %S nebyla nalezena
+errorOpenMessageForMessageIdTitle=Chyba při otvírání zprávy podle Id
+errorOpenMessageForMessageIdMessage=Zpráva s Id %S nebyla nalezena
 
 # Warnings to alert users about phishing urls
 confirmPhishingTitle=Upozornění na podezřelou poštu
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
-confirmPhishingUrl=%1$S si myslí, že tento odkaz je podezřelý! Je možné, že se pouze vydává za webové stránky, které chcete navštívit. Jste si jisti, že chcete navštívit %2$S?
+confirmPhishingUrl=%1$S si myslí, že tento odkaz je podezřelý! Je možné, že se pouze vydává za webové stránky, které chcete navštívit. Jste si jisti, že chcete navštívit %2$S?
 
 # Check for Updates
 # LOCALIZATION NOTE (updatesItem_*): these are alternative labels for Check for Update item in Help menu.
 # Which one is used depends on Update process state.
 updatesItem_default=Zkontrolovat aktualizace…
 updatesItem_defaultFallback=Zkontrolovat aktualizace…
 updatesItem_default.accesskey=Z
 updatesItem_downloading=Stahování aktualizace %S…
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -208,17 +208,17 @@
 <!ENTITY newsgroupsAddr.label "Diskusní skupina:">
 <!ENTITY followupAddr.label "Sledování:">
 <!ENTITY subject.label "Předmět:">
 <!ENTITY subject.accesskey "m">
 <!ENTITY attachments.label "Přílohy:">
 <!ENTITY attachments.accesskey "P">
 
 <!-- Format Toolbar, imported from editorAppShell.xul -->
-<!ENTITY SmileButton.tooltip "Vloží smajlíka">
+<!ENTITY SmileButton.tooltip "Vloží smajlík">
 <!ENTITY smiley1Cmd.label "Úsměv">
 <!ENTITY smiley2Cmd.label "Zamračený">
 <!ENTITY smiley3Cmd.label "Mrknutí">
 <!ENTITY smiley4Cmd.label "Vyplazený jazyk">
 <!ENTITY smiley5Cmd.label "Smích">
 <!ENTITY smiley6Cmd.label "Rozpačitý">
 <!ENTITY smiley7Cmd.label "Nerozhodnutý">
 <!ENTITY smiley8Cmd.label "Překvapený">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -27,17 +27,17 @@ useApp=Použít %S
 useDefault=Použít %S (výchozí)
 
 useOtherApp=Použít jinou…
 fpTitleChooseApp=Zvolit pomocnou aplikaci
 manageApp=Podrobnosti o aplikaci…
 alwaysAsk=Vždy se dotázat
 delete=Smazat akci
 confirmDeleteTitle=Smazání akce
-confirmDeleteText=Opravdu chcete smazat tuto akc?
+confirmDeleteText=Opravdu chcete smazat tuto akci?
 
 # LOCALIZATION NOTE (usePluginIn):
 # %1$S = plugin name (for example "QuickTime Plugin-in 7.2")
 # %2$S = brandShortName from brand.properties (for example "Shredder")
 usePluginIn=Použít %S (v aplikaci %S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (typeDescriptionWithDetails)
 # %1$S = type description (for example "Portable Document Format")
--- a/mail/chrome/messenger/quickSearch.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/quickSearch.properties
@@ -1,8 +1,8 @@
-searchSubject.label=Filtrovat podle předmětu
-searchFrom.label=Filtrovat podle od
-searchFromOrSubject.label=Filtrovat podle předmětu nebo od
-searchRecipient.label=Filtrovat podle komu nebo kopie
-searchRecipientOrSubject.label=Filtrovat podle předmětu, komu nebo kopie
-searchMsgBody.label=Filtrovat podle těla zprávy
+searchSubject.label=Hledat podle předmětu
+searchFrom.label=Hledat podle od
+searchFromOrSubject.label=Hledat podle předmětu nebo od
+searchRecipient.label=Hledat podle komu nebo kopie
+searchRecipientOrSubject.label=Hledat podle předmětu, komu nebo kopie
+searchMsgBody.label=Hledat podle těla zprávy
 saveAsVirtualFolder.label=Uložit hledání jako chytrou složku
-searchSubjectFromOrRecipient.label=Filtrovat podle předmětu, od nebo příjemce
\ No newline at end of file
+searchSubjectFromOrRecipient.label=Hledat podle předmětu, od nebo příjemce
--- a/mail/defines.inc
+++ b/mail/defines.inc
@@ -1,10 +1,10 @@
 #filter emptyLines
 
-#define MOZ_LANGPACK_CREATOR CZilla.cz
+#define MOZ_LANGPACK_CREATOR Mozilla.cz
 
 # If non-English locales wish to credit multiple contributors, uncomment this
 # variable definition and use the format specified.
 
 #define MOZ_LANGPACK_CONTRIBUTORS <em:contributor>Pavel Franc</em:contributor>
 
 #unfilter emptyLines
--- a/mail/installer/custom.properties
+++ b/mail/installer/custom.properties
@@ -45,17 +45,17 @@
 # custom string and always use the same one as used by the en-US files.
 # $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
 # for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
 # being used as an accesskey.
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
-REG_APP_DESC=$BrandShortName je poštovní klient s řadou funkcí. $BrandShortName podporuje poštovní protokoly IMAP a POP a zprávy ve fromátu HTML. Mezi další moderní vymoženosti patří vestavěná ochrana proti nevyžádané poště, RSS čtečka, výkonné a rychlé hledání, kontrola překlepů během psaní, složka globální doručené pošty a pokročilé možnosti filtrování pošty.
+REG_APP_DESC=$BrandShortName je poštovní klient s řadou funkcí. $BrandShortName podporuje poštovní protokoly IMAP a POP a zprávy ve formátu HTML. Mezi další moderní vymoženosti patří vestavěná ochrana proti nevyžádané poště, RSS čtečka, výkonné a rychlé hledání, kontrola překlepů během psaní, složka globální doručené pošty a pokročilé možnosti filtrování pošty.
 CONTEXT_OPTIONS=&Možnosti aplikace $BrandShortName
 CONTEXT_SAFE_MODE=&Nouzový režim aplikace $BrandShortName
 SAFE_MODE=Nouzový režim
 OPTIONS_PAGE_TITLE=Typ instalace
 OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Zvolte typ instalace.
 OPTIONS_MAKE_DEFAULT=&Použít aplikaci $BrandShortName jako výchozího poštovního klienta.
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Integrace se systémem Windows
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Vytvoření zástupců aplikace