Pontoon: Update Czech (cs) localization of Lightning
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Mon, 19 Mar 2018 22:52:16 +0000
changeset 3448 e86bfb39fbe067ffefe4ef58bf06beb05086e9eb
parent 3447 7ddf7d2433dae8413368d2dc25bc11482bc95680
child 3450 bb4da035ff3e1225c91fc614c147331aa602704e
push id1704
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 19 Mar 2018 22:52:19 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Lightning Localization authors: - Filip Hruška <fhr@fhrnet.eu> - Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
calendar/chrome/calendar/calendarCreation.dtd
calendar/chrome/lightning/lightning.properties
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -415,15 +415,18 @@
 <!ENTITY read.only.reminder.label    "Připomenutí:">
 <!ENTITY read.only.attachments.label   "Přílohy:">
 <!ENTITY read.only.attendees.label    "Účastníci">
 <!ENTITY read.only.description.label   "Popis">
 <!ENTITY read.only.link.label      "Související odkaz">
 
 <!-- Summary dialog -->
 <!ENTITY summary.dialog.saveclose.label     "Uložit a zavřít">
+<!ENTITY summary.dialog.saveclose.tooltiptext  "Uloží změny a zavře okno bez změny vaší účasti nebo odeslání odpovědi">
 <!ENTITY summary.dialog.accept.label      "Přijmout">
 <!ENTITY summary.dialog.accept.tooltiptext   "Přijme pozvání">
 <!ENTITY summary.dialog.tentative.label     "Předběžně">
 <!ENTITY summary.dialog.tentative.tooltiptext  "Předběžně přijme pozvání">
 <!ENTITY summary.dialog.decline.label      "Odmítnout">
 <!ENTITY summary.dialog.decline.tooltiptext   "Odmítne pozvání">
+<!ENTITY summary.dialog.dontsend.label     "Neposílat odpověď">
+<!ENTITY summary.dialog.dontsend.tooltiptext  "Změní stav vaší účasti a zavře okno bez odeslání odpovědi organizátorovi">
 <!ENTITY summary.dialog.send.label       "Poslat odpověď">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
@@ -175,16 +175,18 @@
 <!ENTITY calendar.context.button.label        "Dnešní panel">
 <!ENTITY calendar.context.button.accesskey      "D">
 
 <!ENTITY calendar.context.attendance.menu.label         "Účast">
 <!ENTITY calendar.context.attendance.menu.accesskey       "a">
 <!ENTITY calendar.context.attendance.occurrence.label      "tento výskyt">
 <!ENTITY calendar.context.attendance.all.label    "Všechny výskyty" >
 
+<!ENTITY calendar.context.attendance.all2.label         "Celá série">
+<!ENTITY calendar.context.attendance.send.label         "Poslat oznámení">
 <!ENTITY calendar.context.attendance.dontsend.label       "Neposílat oznámení">
 
 <!ENTITY calendar.context.attendance.occ.accepted.label     "Přijato">
 <!ENTITY calendar.context.attendance.occ.tentative.label    "Předběžně přijato">
 <!ENTITY calendar.context.attendance.occ.declined.label     "Odmítnuto">
 <!ENTITY calendar.context.attendance.occ.delegated.label    "Předáno">
 <!ENTITY calendar.context.attendance.occ.needsaction.label   "Stále vyžaduje akci">
 <!ENTITY calendar.context.attendance.occ.inprogress.label    "Probíhá">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -49,16 +49,58 @@ highPriority=Vysoká
 normalPriority=Normální
 lowPriority=Nízká
 
 importPrompt=Do kterého kalendáře si přejete importovat tyto položky?
 exportPrompt=Ze kterého adresáře si přejete exportovat?
 pastePrompt=Do kterého z vašich zapisovatelných kalendářů chcete vložit?
 publishPrompt=Který kalendář si přejete publikovat?
 
+# LOCALIZATION NOTE (pasteEventAlso): The users pasting operation includes among
+# others also a meeting invitation - this is used as a affix in
+# pasteNotifyAbout
+# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsAlso): The users pasting operation includes among
+# others also several meeting invitations - this is used as a affix in
+# pasteNotifyAbout
+# LOCALIZATION NOTE (pasteTaskAlso): The users pasting operation includes among
+# others also an assigned task - this is used as a affix in pasteNotifyAbout
+# LOCALIZATION NOTE (pasteTasksAlso): The users pasting operation include among
+# others also several assigned tasks - this is used as a affix in
+# pasteNotifyAbout
+# LOCALIZATION NOTE (pasteItemsAlso): The users pasting operation includes among
+# others also assigned task(s) and meeting invitation(s) - this is used as a affix
+# in pasteNotifyAbout
+# LOCALIZATION NOTE (pasteEventOnly): The users is pasting a meeting -
+# this is used as a affix in pasteNotifyAbout
+pasteEventOnly=Vkládáte událost
+# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsOnly): The users is pasting several meetings -
+# this is used as a affix in pasteNotifyAbout
+pasteEventsOnly=Vkládáte události
+# LOCALIZATION NOTE (pasteEventOnly): The users is pasting an assigned task -
+# this is used as a affix in pasteNotifyAbout
+pasteTaskOnly=Vkládáte úkol
+# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsOnly): The users is pasting several assigned
+# tasks - this is used as a affix in pasteNotifyAbout
+pasteTasksOnly=Vkládáte úkoly
+# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsOnly): The users is pasting assigned task(s) and
+# meeting(s) - this is used as a affix in pasteNotifyAbout
+pasteItemsOnly=Vkládáte události a úkoly
+
+# LOCALIZATION NOTE (pasteNotifyAbout): Text displayed if pasting an invitation
+# or assigned task
+# %1$S - pasteEvent* or pasteTask*
+pasteNotifyAbout=%1$S. Chcete poslat informaci o změně každému, kde je zapojený?
+
+# LOCALIZATION NOTE (pasteAndNotifyLabel): button label used in calendar prompt
+# of the pasted item has attendees
+pasteAndNotifyLabel=Vložit a poslat
+# LOCALIZATION NOTE (pasteDontNotifyLabel): button label used in calendar prompt
+# of the pasted item has attendees
+pasteDontNotifyLabel=Vložit a neposílat
+
 # LOCALIZATION NOTE (importItemsFailed):
 #  %1$S will be replaced with number of failed items
 #  %2$S will be replaced with last error code / error string
 importItemsFailed=Počet chybně naimportovaných položek: %1$S. Poslední chyba: %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (noItemsInCalendarFile):
 #  %1$S will be replaced with file path
 noItemsInCalendarFile=Importování ze souboru %1$S se nezdařilo. Soubor neobsahuje žádné položky pro import.
 
@@ -486,18 +528,16 @@ errorCode=Kód chyby: %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (errorDescription):
 #  %1$S will be replaced with the description of an error
 errorDescription=Popis: %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (errorWriting):
 # used for an message like 'An error occurred when writing to the calendar Home!'
 #  %1$S will be replaced with the name of a calendar
-errorWriting=Při zápisu do kalendáře %1$S se vyskytla chyba!
-
 errorWriting2=Při zapisování do kalendáře %1$S nastala chyba! Pro více informací se podívejte níže.
 
 # LOCALIZATION NOTE (errorWritingDetails):
 # This will be displayed in the detail section of the error dialog
 
 # LOCALIZATION NOTE (tooltipCalendarDisabled):
 # used for an alert-message like 'The calendar Home is momentarily not available'
 #  %1$S will be replaced with the name of a calendar
--- a/calendar/chrome/calendar/calendarCreation.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendarCreation.dtd
@@ -22,21 +22,29 @@
 <!ENTITY finishpage.longdescription  "Váš kalendář byl vytvořen." >
 
 <!-- Below are new strings for the revised new calendar dialog. The above strings should be
   removed/renamed later on -->
 
 <!ENTITY sourcetabs.other.label "Ostatní">
 
 <!ENTITY buttons.create.label "Vytvořit kalendář">
+<!ENTITY buttons.create.accesskey "y">
 
 <!ENTITY buttons.find.label "Najít kalendáře">
+<!ENTITY buttons.find.accesskey "N">
 
 <!ENTITY buttons.back.label "Zpět">
+<!ENTITY buttons.back.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY buttons.subscribe.label "Odebírat">
+<!ENTITY buttons.subscribe.accesskey "O">
 
 <!ENTITY calendartype.label "Typ kalendáře:">
 <!ENTITY location.label "Adresa:">
 <!ENTITY location.placeholder "URL nebo jméno hostitele kalendářového serveru">
 
 <!ENTITY network.nocredentials.label "Toto umístění nevyžaduje přihlašovací údaje">
+<!ENTITY network.notfound.description "Kalendáře se v tomto umístění nepodařilo najít. Zkontrolujte prosím svá nastavení.">
+<!ENTITY network.authfail.description "Zadané přihlašovací údaje nebyly přijaty. Zkontrolujte prosím svá nastavení.">
 
+<!ENTITY network.subscribe.single.description "Vyberte prosím kalendář, který chcete přidat.">
+<!ENTITY network.subscribe.multiple.description "V tomto umístění se nachází více typů kalendářů. Vyberte prosím typ kalendáře a pak označte ty, které chcete přidat.">
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
@@ -124,18 +124,22 @@ imipBarCounterText=Tato zpráva obsahuje protinávrh na pozvání.
 imipBarDisallowedCounterText=Tato zpráva obsahuje protinávrh na pozvání, ačkoliv jste návrhy pro tuto událost zakázali.
 imipBarDeclineCounterText=Tato zpráva obsahuje odpověď na váš protinávrh.
 imipBarRefreshText=Tato zpráva žádá o aktualizaci události.
 imipBarPublishText=Tato zpráva obsahuje událost.
 imipBarRequestText=Tato zpráva obsahuje pozvání na událost.
 imipBarSentText=Tato zpráva obsahuje odeslanou událost.
 imipBarSentButRemovedText=Tato zpráva obsahuje odeslanou událost, která již není ve vašem kalendáři.
 imipBarUpdateText=Tato zpráva obsahuje aktualizaci existující události.
+imipBarUpdateMultipleText=Tato zpráva obsahuje aktualizace k několika existujícím událostem.
+imipBarUpdateSeriesText=Tato zpráva obsahuje aktualizaci existující série událostí.
 imipBarAlreadyProcessedText=Tato zpráva obsahuje událost, která již byla zpracována.
 imipBarProcessedNeedsAction=Tato zpráva obsahuje událost, na kterou jste ještě neodpověděli.
+imipBarProcessedMultipleNeedsAction=Tato zpráva obsahuje několik událostí, na které jste ještě neodpověděli.
+imipBarProcessedSeriesNeedsAction=Tato zpráva obsahuje sérii událostí, na kterou jste ještě neodpověděli.
 imipBarReplyText=Tato zpráva obsahuje odpověď na pozvání.
 imipBarReplyToNotExistingItem=Tato zpráva obsahuje odpověď na událost, která není ve vašem kalendáři.                       
 # LOCALIZATION_NOTE(imipBarReplyToRecentlyRemovedItem):
 # %1$S - datetime of deletion
 imipBarReplyToRecentlyRemovedItem=Tato zpráva obsahuje odpověď na událost, která byla z vašeho kalendáře odebrána %1$S.
 imipBarUnsupportedText=Tato zpráva obsahuje akci, kterou nelze v této verzi Lightningu zpracovat.
 imipBarProcessingFailed=Zpracování zprávy skončilo chybou. Stav: %1$S.
 imipBarNotWritable=K vytvoření pozvánky není dostupný žádný zapisovatelný kalendář. Zkontrolujte prosím vlastnosti kalendáře.