L10N update.
authorPavel Cvrcek <jasnapaka@jasnapaka.com>
Mon, 09 Mar 2015 19:58:36 +0100
changeset 2305 e73faad7604abdcc6fdba4aad94daeb3564f71f6
parent 2304 51f2a39d4048b5b53bb7d8ff6faff642efd07ae3
child 2306 9f78ca5be27db2f523cc943f5dad299ff3adf60f
push id881
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 18 Sep 2015 13:30:33 +0000
L10N update.
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/plugins.properties
dom/chrome/security/security.properties
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/overrides/appstrings.properties
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
security/manager/chrome/pipnss/security.properties
security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
security/manager/chrome/pippki/deviceManager.dtd
security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -28,8 +28,9 @@ externalProtocolPrompt=Pro obsluhu odkazu %1$S: musí být spuštěna externí aplikace. Požadovaný odkaz:\n\n\n%2$S\nAplikace: %3$S\n\n\nPokud jste tento požadavek neočekávali, jedná se možná o pokus o zneužití slabin externí aplikace. Pokud si nejste jisti, že tento požadavek není zákeřný, doporučujeme ho zrušit.
 externalProtocolUnknown=<Neznámá aplikace>
 externalProtocolChkMsg=Zapamatovat si tuto volbu pro všechny odkazy stejného typu.
 externalProtocolLaunchBtn=Spustit aplikaci
 malwareBlocked=Tato stránka na %S byla nahlášena jako podvodná stránka a tak na základě vašeho nastavení byla zablokována.
 phishingBlocked=Stránka %S byla nahlášena jako podvodná stránka, jejíž účelem je vylákat z uživatelů jejich osobní či finanční informace.
 cspBlocked=Bezpečnostní pravidla této stránky jí nedovolí, aby byla načtena tímto způsobem.
 corruptedContentError=Stránka, kterou se snažíte načíst, nemůže být zobrazena, jelikož v přenesená data jsou chybná.
 remoteXUL=Tato stránka využívá nepodporovanou technologii, která není ve výchozím nastavení povolena.
+sslv3Used=Bezpečnost vašich dat na serveru %S nemůže být garantována, protože je použit bezpečnostní protokol SSLv3, který již byl prolomen.
--- a/dom/chrome/plugins.properties
+++ b/dom/chrome/plugins.properties
@@ -1,24 +1,30 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE (plugins.properties):
-#  Those strings are inserted into an HTML page, so you all HTML characters
+#  Those strings are inserted into an HTML page, so all HTML characters
 #  have to be escaped in a way that they show up correctly in HTML!
 
 title_label=O zásuvných modulech
 installedplugins_label=Nainstalované zásuvné moduly
 nopluginsareinstalled_label=Nebyly nalezeny žádné zásuvné moduly
 findpluginupdates_label=Zjistit aktuálnost instalovaných zásuvných modulů na stránce
 file_label=Soubor
 path_label=Cesta:
 version_label=Verze:
 state_label=Stav:
 state_enabled=Povolen
 state_disabled=Zakázán
 mimetype_label=Typ MIME
 description_label=Popis
 suffixes_label=Přípony
 
+# GMP Plugins
+gmp_license_info=Informace o licenci
+
 openH264_name=OpenH264 Video Codec poskytnutý společností Cisco Systems, Inc.
-openH264_description=Přehrání videa na webu a používání video chatů.
\ No newline at end of file
+openH264_description=Přehrání videa na webu a používání video chatů.
+
+eme-adobe_name=Modul pro dekódování obsahu Primetime byl poskytnut společností Adobe Systems, Incorporated 
+eme-adobe_description=Přehrát chráněné video na webu.
\ No newline at end of file
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -1,15 +1,26 @@
 # Mixed Content Blocker
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the blocked mixed content resource
 BlockMixedDisplayContent=Nahrávání smíšeného zobrazovaného obsahu z „%1$S“ bylo zablokováno
 BlockMixedActiveContent=Nahrávání smíšeného aktivního obsahu z „%1$S“ bylo zablokováno
 
 # CORS
-CrossSiteRequestBlocked=Žádost Cross-Origin zablokována: zásada rovného původu neumožňuje načítání vzdáleného zdroje %1$S. Toto je možné vyřešit přesunutím zdroje na stejnou doménu nebo povolením CORS. 
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Access-Control-Allow-Origin", Access-Control-Allow-Credentials, Access-Control-Allow-Methods, Access-Control-Allow-Headers
+CORSDisabled=Žádost Cross-Origin zablokována: zásada stejného původu neumožňuje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: CORS je vypnutý) 
+CORSRequestFailed=Žádost Cross-Origin zablokována: zásada stejného původu neumožňuje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: požadavek CORS selhal).
+CORSRequestNotHttp=Žádost Cross-Origin zablokována: zásada stejného původu neumožňuje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: požadavek CORS není http).
+CORSMissingAllowOrigin=Žádost Cross-Origin zablokována: zásada stejného původu neumožňuje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: chybí hlavička CORS 'Access-Control-Allow-Origin').
+CORSAllowOriginNotMatchingOrigin=Žádost Cross-Origin zablokována: zásada stejného původu neumožňuje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: header CORS 'Access-Control-Allow-Origin' neodpovídá '%2$S').
+CORSMethodNotFound=Žádost Cross-Origin zablokována: zásada stejného původu neumožňuje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: nepodařilo se najít 'Access-Control-Allow-Methods' v hlavičce CORS).
+CORSMissingAllowCredentials=Žádost Cross-Origin zablokována: zásada stejného původu neumožňuje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: v hlavičce CORS 'Access-Control-Allow-Credentials' očekáváno 'true').
+CORSPreflightDidNotSucceed=Žádost Cross-Origin zablokována: zásada stejného původu neumožňuje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: CORS preflight channel nebyl úspěšný).
+CORSInvalidAllowMethod=Žádost Cross-Origin zablokována: zásada stejného původu neumožňuje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: neplatný token '%2$S' v hlavičce CORS 'Access-Control-Allow-Methods').
+CORSInvalidAllowHeader=Žádost Cross-Origin zablokována: zásada stejného původu neumožňuje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: neplatný token '%2$S' v hlavičce CORS 'Access-Control-Allow-Headers').
+CORSMissingAllowHeaderFromPreflight=Cross-Origin zablokována: zásada stejného původu neumožňuje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: chybějící token '%2$S' v hlavničce CORS 'Access-Control-Allow-Headers' z CORS preflight channel).
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Strict-Transport-Security" or "HSTS"
 InvalidSTSHeaders=Tato stránka zaslala neplatnou hlavičku Strict-Transport-Security.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Public-Key-Pins or HPKP"
 InvalidPKPHeaders=Stránka má definovanou neplatnou hlavičku Public-Key-Pins.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "SHA-1"
 SHA1Sig=Tato stránka používá certifikát SHA-1. Doporučuje se používat certifikáty, které na podepisování používají silnější hešovací funkce než je SHA-1.
 InsecurePasswordsPresentOnPage=Na nezabezpečené stránce (http://) se nachází pole pro zadání hesla. Jedná se o bezpečnostní riziko, v rámci kterého může dojít k odcizení přihlašovacích údajů. 
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -1,18 +1,18 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 
 <!ENTITY no_space_to_start_error "&brandShortName; nemá dostatek místa pro své spuštění.">
 <!ENTITY error_loading_file "Při načítání souborů vyžadovaných aplikací &brandShortName; nastala chyba.">
 
-<!ENTITY onboard_start_message "Vítá vás &brandShortName;!">
-<!ENTITY onboard_start_subtext "Je tu pro vás, vaše soukromí a otevřený web">
+<!ENTITY onboard_start_message2 "Vítá vás &brandShortName;!">
+<!ENTITY onboard_start_subtext2 "Ještě více možností pro soukromí a přizpůsobení než kdy předtím.">
 <!ENTITY onboard_start_button_account "Přihlásit se k aplikaci &brandShortName;">
 <!ENTITY onboard_start_button_browser "Začít prohlížet">
 
 <!-- Localization note: These are used as the titles of different pages on the home screen.
   They are automatically converted to all caps by the Android platform. -->
 <!ENTITY bookmarks_title "Záložky">
 <!ENTITY history_title "Historie">
 <!ENTITY reading_list_title "Seznam ke čtení">
@@ -209,16 +209,18 @@ size. -->
 <!ENTITY pref_font_size_adjust_char "A">
 
 <!-- Localization note (pref_font_size_preview_text): This paragraph is used as an example to
   demonstrate the font size setting. It is meant to be whimsical and fun. -->
 <!ENTITY pref_font_size_preview_text "Rychlá oranžová liška překoná vaše očekávání ohledně rychlosti, flexibility a bezpečnosti. Jako neziskovka, máme prostor k inovacím bez jakéhokoli tlaku ke kompromisu. To znamená lepší zážitek pro vás a světlejší budoucnost pro web.">
 
 <!ENTITY pref_media_autoplay_enabled "Povolit automatické přehrávání">
 <!ENTITY pref_media_autoplay_enabled_summary "Určuje, zda webová stránka může automaticky přehrávat videa či jiný multimediální obsah">
+<!ENTITY pref_zoom_force_enabled "Vždy povolit lupu">
+<!ENTITY pref_zoom_force_enabled_summary "Lupu bude možné používat pro libovolnou stránku">
 
 <!ENTITY pref_use_master_password "Použít hlavní heslo">
 <!ENTITY pref_sync "Sync">
 <!ENTITY pref_sync_summary "Synchronizace vašich panelů, záložek, hesel a historie">
 <!ENTITY pref_search_suggestions "Zobrazit našeptávač">
 <!ENTITY pref_import_android "Import z Androidu">
 <!ENTITY pref_import_android_summary "Import záložek a historie z prohlížeče v systému">
 <!ENTITY pref_private_data_history2 "Historie prohlížení">
@@ -264,17 +266,18 @@ size. -->
 <!ENTITY datareporting_abouthr_title "Zobrazit mé Hlášení o zdraví">
 <!ENTITY datareporting_telemetry_title "Telemetrie">
 <!ENTITY datareporting_telemetry_summary "Zaznamenává data o výkonu, používání, hardware a přizpůsobení prohlížeče &brandShortName;. Data o prohlížeči jsou sdílena s organizací &vendorShortName; z důvodu jeho vylepšení.">
 <!ENTITY datareporting_crashreporter_summary "Odesílá hlášení o pádu prohlížeče &brandShortName; a pomáhá organizaci &vendorShortName; vylepšit jeho stabilitu a bezpečnost.">
 <!-- Localization note (datareporting_crashreporter_title_short) : This string matches
   (crashReporterSection.label) in en-US/chrome/browser/preferences/advanced.dtd.-->
 <!ENTITY datareporting_crashreporter_title_short "Hlášení pádů">
 <!ENTITY datareporting_wifi_title2 "Geolokační služba od organizace &vendorShortName;">
-<!ENTITY datareporting_wifi_geolocation_summary2 "Při běhu na pozadí sbírá informace o umístění wi-fi sítí a buněk mobilních vysílačů, které sdílí s organizací &vendorShortName;, která je využívá pro vylepšování našich geolokačních služeb">
+<!ENTITY datareporting_wifi_geolocation_summary3 "Pomozte organizaci &vendorShortName; mapovat svět! Sdílejte přibližná umístění mobilních a wi-fi sítí v okolí vašeho zařízení a pomozte tak vylepšit naše geolokační služby">
+
 
 <!-- Localization note (pref_update_autodownload2) : This should mention downloading
   specifically, since the pref only prevents automatic downloads and not the
   actual notification that an update is available. -->
 <!ENTITY pref_update_autodownload2 "Stahovat aktualizace automaticky">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_wifi "Pouze pomocí Wi-Fi">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_never "Nikdy">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_always "Vždy">
@@ -555,20 +558,29 @@ just addresses the organization to follo
 
 <!ENTITY colon ":">
 
 <!-- These are only used for accessiblity for the done and overflow-menu buttons in the actionbar.
   They are never shown to users -->
 <!ENTITY actionbar_menu "Nabídka">
 <!ENTITY actionbar_done "Hotovo">
 
+<!-- Voice search in the awesome bar -->
+<!ENTITY voicesearch_prompt "Nyní hovořte">
+<!ENTITY voicesearch_failed_title "Hlasové vyhledávání aplikace &brandShortName;">
+<!ENTITY voicesearch_failed_message "Při práci s hlasovým vyhledáváním se vyskytl problém. Zkuste to později.">
+<!ENTITY voicesearch_failed_message_recoverable "Omlouváme se, ale nerozpoznali jsme vaše slova. Zkuste to prosím znovu.">
+<!ENTITY voicesearch_failed_retry "Zkusit znovu">
+
 <!-- Localization note (remote_tabs_last_synced): the variable is replaced by a
   "relative time span string" produced by Android. This string describes the
   time the tabs were last synced relative to the current time; examples
   include "42 minutes ago", "4 days ago", "last week", etc. The subject of
   "Last synced" is one of the user's other Sync clients, typically Firefox on
   their desktop or laptop.-->
 <!ENTITY remote_tabs_last_synced "Poslední synchronizace: &formatS;">
+<!-- Localization note: Used when the sync has not happend yet, showed in place of a date -->
+<!ENTITY remote_tabs_never_synced "Poslední synchronizace: nikdy">
 
 <!-- Find-In-Page strings -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (find_matchcase): This is meant to appear as an icon that changes color
   if match-case is activated. i.e. No more than two letters, one uppercase, one lowercase. -->
 <!ENTITY find_matchcase "Aa">
\ No newline at end of file
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -145,16 +145,18 @@
 <!ENTITY fxaccount_getting_started_get_started 'Začít'>
 <!ENTITY fxaccount_getting_started_old_firefox 'Používáte starou verzi &syncBrand.shortName.label;?'>
 
 <!-- Localization note: the Firefox below should not change with the
   particular version of Firefox installed (Release, Beta, Aurora,
   etc). The account remains a "Firefox" account. -->
 <!ENTITY fxaccount_create_account_header2 'Vytvořit účet Firefox Account'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_password_length_restriction 'Musí být alespoň 8 znaků'>
+<!ENTITY fxaccount_create_account_day_of_birth 'Den'>
+<!ENTITY fxaccount_create_account_month_of_birth 'Měsíc'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_year_of_birth 'Rok narození'>
 <!-- Localization note: &formatS1; is fxaccount_policy_linktos, &formatS2; is fxaccount_policy_linkprivacy, both hyperlinked. -->
 <!ENTITY fxaccount_create_account_policy_text2 'Pokračováním souhlasíte s &formatS1; a &formatS2; online služeb pro prohlížeč Firefox.'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_button 'Další'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_choose_what_to_sync 'Zvolte, co chcete synchronizovat'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_sign_in_instead 'Máte již účet? Přihlašte se.'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_1990_or_earlier '1990 nebo dříve'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_unknown_error 'Nelze vytvořit účet'>
@@ -201,17 +203,16 @@
 <!ENTITY fxaccount_status_sync_server 'Synchronizační server'>
 <!ENTITY fxaccount_status_sync '&syncBrand.shortName.label;'>
 <!ENTITY fxaccount_status_sync_enabled '&syncBrand.shortName.label;: povolen'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_verification2 'Váš účet je potřeba ověřit. Klepněte pro opětovné odeslání e-mailu s ověřením.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_credentials 'Nepodařilo se připojit. Klepněte pro přihlášení.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_upgrade 'Pro přihlášení potřebujete aktualizovat &brandShortName;.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_master_sync_automatically_enabled '&syncBrand.shortName.label; je nastaven, ale synchronizace není automatická. Zapněte automatickou synchronizaci dat v nastavení Androidu.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_master_sync_automatically_enabled_v21 '&syncBrand.shortName.label; je nastaven, ale synchronizace není automatická. Zapněte automatickou synchronizaci dat v nastavení Androidu.'>
-<!ENTITY fxaccount_status_needs_account_enabled '&syncBrand.shortName.label; je nastaven, ale synchronizace není automatická. Pro začátek synchronizace klepněte.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_finish_migrating 'Klepněte pro přihlášení do svého nového účtu Firefox Account.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_bookmarks 'Záložky'>
 <!ENTITY fxaccount_status_history 'Historie'>
 <!ENTITY fxaccount_status_passwords 'Hesla'>
 <!ENTITY fxaccount_status_tabs 'Otevřené panely'>
 <!ENTITY fxaccount_status_legal 'Právní informace' >
 <!-- Localization note: when tapped, the following two strings link to
   external web pages. Compare fxaccount_policy_{linktos,linkprivacy}:
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -180,19 +180,16 @@ offlineApps.ask=Povolit %S ukládat na vaše zařízení data pro offline použití?
 offlineApps.dontAskAgain=Příště se již na této stránce neptat
 offlineApps.allow=Povolit
 offlineApps.dontAllow2=Nepovolit
 
 # LOCALIZATION NOTE (offlineApps.storeOfflineData): Label that will be used in
 # site settings dialog.
 offlineApps.storeOfflineData=Uložit offline data
 
-# IndexedDB Quota increases
-indexedDBQuota.wantsTo=%S chce na vaše zařízení uložit velké množství dat pro offline použití.
-
 # LOCALIZATION NOTE (password.savePassword): Label that will be used in
 # site settings dialog.
 password.savePassword=Správce hesel
 # LOCALIZATION NOTE (password.save): This should match
 # saveButton in passwordmgr.properties
 password.save=Pamatovat
 # LOCALIZATION NOTE (password.dontSave): This should match
 # dontSaveButton in passwordmgr.properties
@@ -360,19 +357,17 @@ getUserMedia.videoSource.tabShare = Volb
 getUserMedia.videoSource.prompt = Zdroj videa
 getUserMedia.audioDevice.default = Mikrofon %S
 getUserMedia.audioDevice.none = Žádný zvuk
 getUserMedia.audioDevice.prompt = Mikrofon k použití
 getUserMedia.sharingCamera.message2 = Kamera je zapnuta
 getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = Mikrofon je zapnut
 getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = Kamera a mikrofon jsou zapnuty
 
-#Reader mode
-readerMode.enter = Zapnout režim pro čtení
-readerMode.exit = Ukončit režim pro čtení
+readerMode.toolbarTip=Pro zobrazení možností čtečky klepněte
 
 #Open in App
 openInApp.pageAction = Otevřít v aplikaci
 openInApp.ok = OK
 openInApp.cancel = Zrušit
 
 #Tab sharing
 tabshare.title = "Volba panelu pro stream"
--- a/mobile/overrides/appstrings.properties
+++ b/mobile/overrides/appstrings.properties
@@ -29,8 +29,9 @@ externalProtocolPrompt=Pro obsluhu odkazu %1$S: musí být spuštěna externí aplikace. Požadovaný odkaz:\n\n\n%2$S\nAplikace: %3$S\n\n\nPokud jste tento požadavek neočekávali, jedná se možná o pokus o zneužití slabin externí aplikace. Pokud si nejste jisti, že tento požadavek není zákeřný, doporučujeme ho zrušit.
 externalProtocolUnknown=<Neznámá aplikace>
 externalProtocolChkMsg=Zapamatovat si tuto volbu pro všechny odkazy stejného typu.
 externalProtocolLaunchBtn=Spustit aplikaci
 malwareBlocked=Stránka %S byla nahlášena jako útočná stránka a tak byla na základě vašeho nastavení zablokována.
 phishingBlocked=Stránka %S byla nahlášena jako podvodná stránka, jejíž účelem je vylákat z uživatelů jejich osobní či finanční informace.
 cspBlocked=Bezpečnostní pravidla této stránky jí nedovolí, aby byla načítána tímto způsobem.
 corruptedContentError=Stránka, kterou se snažíte načíst, nemůže být zobrazena, jelikož v přenesená data jsou chybná.
 remoteXUL=Tato stránka využívá nepodporovanou technologii, která není ve výchozím nastavení Firefoxu povolena.
+sslv3Used=Firefox nemůže garantovat bezpečnost vašich dat, protože server %S používá bezpečnostní protokol SSLv3, který již byl prolomen.
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -310,8 +310,10 @@ SEC_ERROR_EXPIRED_PASSWORD=Platnost hesla vypršela.
 SEC_ERROR_LOCKED_PASSWORD=Heslo je zamčené.
 SEC_ERROR_UNKNOWN_PKCS11_ERROR=Neznámá chyba PKCS #11.
 SEC_ERROR_BAD_CRL_DP_URL=Neplatná nebo nepodporovaná URL v názvu distribučního bodu CRL.
 SEC_ERROR_CERT_SIGNATURE_ALGORITHM_DISABLED=Certifikát byl podepsán algoritmem, který je z důvodů bezpečnosti zakázán.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_KEY_PINNING_FAILURE=Server používá key pinning (HPKP), ale nebyl složen vhodný řetězec důvěryhodných certifikátů, které se shodují s daným pinsetem. Porušení key pinning není možné ignorovat. 
 MOZILLA_PKIX_ERROR_CA_CERT_USED_AS_END_ENTITY=Server používá certifikát s rozšířeným základních vymezení, které ho identifikují jako certifikační autoritu. Pro korektně vydaný certifikát by toto nemělo nastat.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_INADEQUATE_KEY_SIZE=Server poskytl certifikát s velikostí klíče, která je příliš malá na sestavení bezpečného spojení.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_V1_CERT_USED_AS_CA=Při vydání certifikátu serveru byl použit certifikát X.509 verze 1, který není důvěryhodným certifikátem. Certifikáty X.509 verze 1 jsou zastaralé a neměly by se používat na podepisování jiných certifikátů. 
+MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATE=Server poskytl certifikát, který zatím není platný.
+MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE=Na vydání certifikátu byl použit certifikát, který zatím není platný.
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -1,8 +1,9 @@
+#
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 CertPassPrompt=Prosím zadejte hlavní heslo pro %S.
 # the following strings have special requirements:
 # they must fit in a 32 or 64 byte buffer after being translated
 # to UTF8. Note to translator. It's not easy for you to figure
@@ -34,50 +35,42 @@ PrivateSlotDescription=Soukromé klíče PSM
 Fips140TokenDescription=Softw. bezp. zařízení FIPS-140
 # 64
 Fips140SlotDescription=Šifrovací služby, klíče a certifikáty FIPS-140
 # 32
 InternalToken=Softw. bezp. zařízení
 # End of size restriction.
 VerifySSLClient=Certifikát SSL klienta
 VerifySSLServer=Certifikát SSL serveru
-VerifySSLStepUp=Server SSL s krokováním
 VerifySSLCA=Certifikační autorita SSL
 VerifyEmailSigner=Certifikát autora e-mailu
 VerifyEmailRecip=Certifikát adresáta e-mailu
-VerifyProtectObjSign=Podpisovatel chráněného objektu
 VerifyObjSign=Podpisovatel objektu
-VerifyUserImport=Import uživ. cert.
 VerifyCAVerifier=Ověřovatel CA
 VerifyStatusResponder=Stav certifikátu respondenta
-VerifyAnyCA=Libovolná certifikační autorita
 HighGrade=2048 (vysoký stupeň)
 MediumGrade=1024 (střední stupeň)
 # LOCALIZATION NOTE (nick_template): $1s is the common name from a cert (e.g. "Mozilla"), $2s is the CA name (e.g. VeriSign)
 nick_template=Id %2$s certifikátu %1$s
 #These are the strings set for the ASN1 objects in a certificate.
 CertDumpCertificate=Certifikát
 CertDumpVersion=Verze
 CertDumpVersion1=Verze 1
 CertDumpVersion2=Verze 2
 CertDumpVersion3=Verze 3
 CertDumpSerialNo=Sériové číslo
-CertDumpOID=Identifikátor objektu
 CertDumpMD2WithRSA=PKCS #1 MD2 se šifrováním RSA
 CertDumpMD5WithRSA=PKCS #1 MD5 se šifrováním RSA
 CertDumpSHA1WithRSA=PKCS #1 SHA-1 se šifrováním RSA
 CertDumpSHA256WithRSA=PKCS #1 SHA-256 s šifrováním RSA
 CertDumpSHA384WithRSA=PKCS #1 SHA-384 šifrováním RSA
 CertDumpSHA512WithRSA=PKCS #1 SHA-512 šifrováním RSA
 CertDumpDefOID=Identifikátor objektu (%S)
-CertDumpNULL=NULL
 CertDumpIssuer=Vydavatel
 CertDumpSubject=Předmět
-CertDumpRDN=Relativní rozpoznatelné jméno
-CertDumpATV=Typ atributu a hodnota
 CertDumpAVACountry=C
 CertDumpAVAState=ST
 CertDumpAVALocality=L
 CertDumpAVAOrg=O
 CertDumpAVAOU=OU
 CertDumpAVACN=CN
 CertDumpUserID=UID
 CertDumpPK9Email=E
@@ -239,67 +232,47 @@ CertDumpECsect283k1=Eliptická křivka SECG sect283k1 (tzv. NIST K-283)
 CertDumpECsect283r1=Eliptická křivka SECG sect283r1 (tzv. NIST B-283)
 CertDumpECsect409k1=Eliptická křivka SECG sect409k1 (tzv. NIST K-409)
 CertDumpECsect409r1=Eliptická křivka SECG sect409r1 (tzv. NIST B-409)
 CertDumpECsect571k1=Eliptická křivka SECG sect571k1 (tzv. NIST K-571)
 CertDumpECsect571r1=Eliptická křivka SECG sect571r1 (tzv. NIST B-571)
 CertDumpRawBytesHeader=Velikost: %S bajtů / %S bitů
 VerifySSLClient_p=Klient
 VerifySSLServer_p=Server
-VerifySSLStepUp_p=Krokování
 VerifySSLCA_p=SSL CA
 VerifyEmailSigner_p=Podepsat
 VerifyEmailRecip_p=Zašifrovat
-VerifyProtectObjSign_p=Podpisovatel chráněného objektu
 VerifyObjSign_p=Podpisovatel objektu
-VerifyUserImport_p=Import uživatele
 VerifyCAVerifier_p=Ověřovatel CA
 VerifyStatusResponder_p=Poskytovatel statutu
-VerifyAnyCA_p=CA
-VerifiedTrue=ano
-VerifiedFalse=ne
 PK11BadPassword=Zadané heslo není správné.
 SuccessfulP12Backup=Váše bezpečnostní certifikáty a privátní klíče byly úspěšně zálohovány.
 SuccessfulP12Restore=Váše bezpečnostní certifikáty a soukromý klíče byly úspěšně obnoveny.
-PKCS12PasswordInvalid=Nemohl být dekódován soubor PKCS #12. Možná jste zadali chybné heslo?
 PKCS12DecodeErr=Soubor nemohl být dekódován. Buď není ve formátu PCKS #12, nebo je porušen nebo zadané heslo není správné.
 PKCS12UnknownErrRestore=Soubor PKCS#12 nemohl být obnoven z neznámých příčin.
 PKCS12UnknownErrBackup=Soubor PKCS#12 nemohl být zálohován z neznámých důvodů.
 PKCS12UnknownErr=PKCS operace #12 z neznámých důvodů selhala.
 PKCS12InfoNoSmartcardBackup=Není možné zálohovat certifikáty z hardwarových bezpečnostních zařízení, jako např. čipové karty.
 PKCS12DupData=Certifikát a soukromý klíč na bezpečnostním zařízení již existují.
-AddModulePrompt=Opravdu chcete přidat tento bezpečnostní modul?
-AddModuleName=Název modulu: %S
-AddModulePath=Cesta: %S
-AddModuleSuccess=Bezpečnostní modul byl úspěšně přidán
 AddModuleFailure=Nepodařilo se přidat modul
 AddModuleDup=Tento bezpečnostní modul již existuje
-DelModuleBadName=Neplatný název modulu.
 DelModuleWarning=Opravdu chcete smazat tento bezpečnostní modul?
 DelModuleError=Nepodařilo se smazat modul
-DelModuleIntSuccess=Interní bezpečnostní modul byl úspěšně smazán
-DelModuleExtSuccess=Externí bezpečnostní modul byl úspěšně smazán
-ForcedBackup1=Měli byste vytvořit zaheslovanou záložní kopii vašeho nového bezpečnostního certifikátu a s ním spojeného soukromého klíče.
-ForcedBackup2=Pokud zapomenete své soukromé bezpečnostní heslo a tím ztratíte přístup k soukromému klíči, nebo pokud bude soubor se soukromým klíčem poškozen, můžete soukromý klíč a certifikát obnovit z této záložní kopie.
-ForcedBackup3=Potvrzením tohoto dialogu vytvoříte kopii. Pokud je to možné, měli byste uložit záložní kopii na externí médium, které lze uložit na bezpečné místo.
-UnknownCertIssuer=(neznámý vydavatel)
-UnknownCertOrg=(neznámá organizace)
 AVATemplate=%S = %S
 
 PSMERR_SSL_Disabled=Nelze se připojit zabezpečeně, protože protokol SSL je zakázán.
 PSMERR_SSL2_Disabled=Nelze se připojit zabezpečeně, protože server používá starší málo bezpečnou verzi protokolu SSL.
 PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Obdrželi jste nesprávný certifikát. Kontaktujte prosím správce serveru, ze kterého pochází neplatný certifikát a požadujte vydání platného.
 
 SSLConnectionErrorPrefix=Při spojení s %S nastala chyba.
 
 certErrorIntro=Při spojení s %S nastala chyba, protože je používán neplatný bezpečnostní certifikát.
 
 certErrorTrust_SelfSigned=Certifikát není důvěryhodný, protože je podepsán sám sebou.
 certErrorTrust_UnknownIssuer=Certifikát není důvěryhodný, protože jeho vydavatel je neznámý.
-certErrorTrust_MissingChain=Certifikát není důvěryhodný, protože není dostupný řetěz vydavatelů.
 certErrorTrust_CaInvalid=Certifikát není důvěryhodný, protože je podepsán neplatným certifikátem CA.
 certErrorTrust_Issuer=Certifikát není důvěryhodný, protože certifikát vydavatele není důvěryhodný.
 certErrorTrust_SignatureAlgorithmDisabled=Certifikát je nedůvěryhodný, protože byl podepsán algoritmem, který je z důvodů bezpečnosti zakázán.
 certErrorTrust_ExpiredIssuer=Certifikát není důvěryhodný, protože doba platnosti certifikátu vydavatele již vypršela.
 certErrorTrust_Untrusted=Certifikát není z důvěryhodného zdroje.
 
 certErrorMismatch=Certifikát není platný pro doménu %S.
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSingle2): Do not translate <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a>
deleted file mode 100644
--- a/security/manager/chrome/pipnss/security.properties
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-Title=Bezpečnostní varování
-PostToInsecureFromSecureMessage=Informace, které jste zadali, budou odeslány přes nezašifrované spojení a mohly by jednoduše být přečteny třetí stranou.##Určitě chcete pokračovat v odesílání?##
-Continue=Pokračovat
--- a/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
@@ -5,19 +5,16 @@
 <!ENTITY certmgr.title "Správce certifikátů">
 
 <!ENTITY certmgr.tab.mine "Osobní">
 <!ENTITY certmgr.tab.others2 "Lidé">
 <!ENTITY certmgr.tab.websites3 "Servery">
 <!ENTITY certmgr.tab.ca "Autority">
 <!ENTITY certmgr.tab.orphan2 "Ostatní">
 
-<!ENTITY certmgr.ca.builtins "Vestavěné CA">
-<!ENTITY certmgr.ca.mycas "Důvěryhodné CA">
-
 <!ENTITY certmgr.mine "Tyto certifikáty jsou dostupné pro vaši osobní identifikaci:">
 <!ENTITY certmgr.others "Tyto certifikáty jsou dostupné identifikaci ostatních lidí:">
 <!ENTITY certmgr.websites2 "Tyto certifikáty jsou dostupné pro identifikaci serverů:">
 <!ENTITY certmgr.cas "Tyto certifikáty jsou dostupné pro identifikaci certifikačních autorit:">
 <!ENTITY certmgr.orphans "Tyto dostupné certifikáty nepatří do žádné z předchozích skupin:">
 
 <!ENTITY certmgr.detail.general_tab.title "Obecné">
 <!ENTITY certmgr.detail.general_tab.accesskey "O">
@@ -32,33 +29,27 @@
 <!ENTITY certmgr.certdetail.title "Podrobnosti certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.cn "Obecné jméno (CN)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.o "Organizace (O)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.ou "Jednotka organizace (OU)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.serialnumber "Sériové číslo">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.sha256fingerprint "Otisk SHA-256">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.sha1fingerprint "Otisk SHA1">
 
-<!ENTITY certmgr.editcert.title "Upravit nastavení bezpečnostních certifikátů">
 <!ENTITY certmgr.editcacert.title "Upravit nastavení důvěryhodnosti CA">
 <!ENTITY certmgr.editcert.edittrust "Upravit nastavení důvěryhodnosti:">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustssl "Tento certifikát může identifikovat server.">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustemail "Tento certifikát může identifikovat uživatele e-mailu.">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustobjsign "Tento certifikát může identifikovat výrobce software.">
 <!ENTITY certmgr.editemailcert.title "Úprava nastavení certifikátů pošty">
 <!ENTITY certmgr.editemailcert.edittrust "Upravit nastavení důvěryhodnosti certifikátu:">
 <!ENTITY certmgr.editemailcert.dotrust "Důvěřovat pravosti tohoto certifikátu.">
 <!ENTITY certmgr.editemailcert.donttrust "Nedůvěřovat pravosti tohoto certifikátu.">
 
 <!ENTITY certmgr.deletecert.title "Smazat certifikát">
-<!ENTITY certmgr.deletecert.beforename "Požádali jste o smazání tohoto certifikátu:">
-<!ENTITY certmgr.deletecert.aftername "Určitě chcete smazat tento certifikát?">
-<!ENTITY certmgr.deleteusercert.title "Smazat certifikát">
-<!ENTITY certmgr.deleteusercert.beforename "Požádali jste o smazání tohoto certifikátu:">
-<!ENTITY certmgr.deleteusercert.aftername "Jakmile smažete tento certifikát, nebudete moci číst poštu, která jím byla zašifrována.">
 
 <!ENTITY certmgr.certname "Jméno certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.certserver "Server">
 <!ENTITY certmgr.override_lifetime "Životnost">
 <!ENTITY certmgr.tokenname "Bezpečnostní zařízení">
 <!ENTITY certmgr.begins "Vydáno dne">
 <!ENTITY certmgr.expires "Platný do">
 <!ENTITY certmgr.email "E-mailová adresa">
@@ -67,18 +58,16 @@
 <!ENTITY certmgr.close.label "Zavřít">
 <!ENTITY certmgr.close.accesskey "Z">
 <!ENTITY certmgr.view2.label "Zobrazit…">
 <!ENTITY certmgr.view2.accesskey "b">
 <!ENTITY certmgr.edit3.label "Upravit důvěru…">
 <!ENTITY certmgr.edit3.accesskey "a">
 <!ENTITY certmgr.editca.label "Upravit důvěryhodnost CA">
 <!ENTITY certmgr.editca.accesskey "U">
-<!ENTITY certmgr.add.label "Přidat">
-<!ENTITY certmgr.add.accesskey "P">
 <!ENTITY certmgr.export.label "Exportovat…">
 <!ENTITY certmgr.export.accesskey "x">
 <!ENTITY certmgr.delete2.label "Smazat…">
 <!ENTITY certmgr.delete2.accesskey "S">
 <!ENTITY certmgr.delete_builtin.label "Smazat nebo nedůvěřovat…">
 <!ENTITY certmgr.delete_builtin.accesskey "m">
 <!ENTITY certmgr.backup2.label "Zálohovat…">
 <!ENTITY certmgr.backup2.accesskey "l">
@@ -86,17 +75,17 @@
 <!ENTITY certmgr.backupall2.accesskey "o">
 <!ENTITY certmgr.restore2.label "Importovat…">
 <!ENTITY certmgr.restore2.accesskey "I">
 <!ENTITY certmgr.details.label "Položky certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.details.accesskey "c">
 <!ENTITY certmgr.fields.label "Hodnota">
 <!ENTITY certmgr.fields.accesskey "H">
 <!ENTITY certmgr.hierarchy.label "Hierarchie certifikátu">
-<!ENTITY certmgr.hierarchy.accesskey "r">
+<!ENTITY certmgr.hierarchy.accesskey2     "r">
 <!ENTITY certmgr.addException.label "Přidat výjimku…">
 <!ENTITY certmgr.addException.accesskey "P">
 
 <!ENTITY exceptionMgr.title "Přidání bezpečnostní výjimky">
 <!ENTITY exceptionMgr.exceptionButton.label "Schválit bezpečnostní výjimku">
 <!ENTITY exceptionMgr.exceptionButton.accesskey "S">
 <!ENTITY exceptionMgr.supplementalWarning "Legitimní banky, obchody a ostatní veřejné servery vás o toto žádat nebudou.">
 <!ENTITY exceptionMgr.certlocation.caption2 "Server">
--- a/security/manager/chrome/pippki/deviceManager.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/deviceManager.dtd
@@ -6,21 +6,17 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (devmgr.style): This is CSS style for Device Manager
   window size. Don't translate "width" nor "height". Adjust the numbers
   to make window contents fit. -->
 <!ENTITY devmgr.style "width: 52em; height: 32em;">
 
 <!ENTITY devmgr.devlist.label "Bezpečnostní moduly a zařízení">
 <!ENTITY devmgr.details.title "Detaily">
 <!ENTITY devmgr.details.title2 "Hodnota">
-<!ENTITY devmgr.status.label "Stav">
-<!ENTITY devmgr.version.label "Verze">
 
-<!ENTITY devmgr.button.changeslotname.label "Změnit jméno pozice">
-<!ENTITY devmgr.button.changeslotname.accesskey "Z">
 <!ENTITY devmgr.button.login.label "Přihlásit">
 <!ENTITY devmgr.button.login.accesskey "P">
 <!ENTITY devmgr.button.logout.label "Odhlásit">
 <!ENTITY devmgr.button.logout.accesskey "O">
 <!ENTITY devmgr.button.changepw.label "Změnit heslo">
 <!ENTITY devmgr.button.changepw.accesskey "h">
 <!ENTITY devmgr.button.load.label "Načíst">
 <!ENTITY devmgr.button.load.accesskey "N">
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
@@ -4,52 +4,36 @@
 
 <!-- Values for changepassword.xul -->
 <!ENTITY setPassword.title "Změnit hlavní heslo">
 <!ENTITY setPassword.tokenName.label "Bezpečnostní zařízení">
 <!ENTITY setPassword.oldPassword.label "Současné heslo:">
 <!ENTITY setPassword.newPassword.label "Nové heslo:">
 <!ENTITY setPassword.reenterPassword.label "Nové heslo (znovu):">
 <!ENTITY setPassword.meter.label "Kvalita hesla">
-<!ENTITY setPassword.meter.loading "Načítá se">
 
 <!-- Values for resetpassword.xul -->
 <!ENTITY resetPasswordButtonLabel "Obnovit">
 <!ENTITY resetPassword.title "Obnovení hlavního hesla">
 <!ENTITY resetPassword.text "Pokud obnovíte hlavní heslo, všechna vaše uložená hesla z webových stránek a e-mailů, vyplněná data z formulářů, osobní certifikáty a klíče budou ztraceny. Chcete přesto obnovit hlavní heslo?">
 
 <!-- Values for getpassword.xul -->
 <!ENTITY getPassword.title "Zadejte hlavní heslo">
 <!ENTITY getPassword.tokenName2.label "Bezpečnostní zařízení">
 <!ENTITY getPassword.password.label "Heslo:">
 
-<!-- These should be common -->
-<!ENTITY piperror.title "Chyba">
-<!ENTITY pipalert.title "Chyba - nelze obnovit">
-
-<!-- Prefs panel strings -->
-<!ENTITY pref.security.general.lHeader "Zabezpečení">
-<!ENTITY pref.security.general.rHeader "Volby pro obecné zabezpečení">
-<!ENTITY pref.security.general.header "Volby pro obecné zabezpečení">
-<!ENTITY pref.security.general.level.title "Úroveň zabezpečení">
-<!ENTITY pref.security.general.paranoid.label "Používat zpřísněné bezpečnostní nastavení">
-<!ENTITY pref.security.general.certificates.title "Certifikáty">
-<!ENTITY pref.security.general.manageCert.label "Správa certifikátů">
-
 <!-- Downloading a cert -->
 <!ENTITY downloadCert.title "Stažení certifikátu">
 <!ENTITY downloadCert.message1 "Byli jste požádáni o uznání nové Certifikační Autority (CA).">
 <!ENTITY downloadCert.trustSSL "Uznat tuto CA pro identifikaci serverů.">
 <!ENTITY downloadCert.trustEmail "Uznat tuto CA pro identifikaci uživatelů pošty.">
 <!ENTITY downloadCert.trustObjSign "Uznat tuto CA pro identifikaci výrobců software.">
 <!ENTITY downloadCert.message3 "Před uznáním této CA, a to pro jakýkoliv účel, byste měli prozkoumat její certifikát, její pravidla a podmínky (pokud jsou dostupné).">
 <!ENTITY downloadCert.viewCert.label "Zobrazit">
-<!ENTITY downloadCert.viewPolicy.label "Pravidla">
 <!ENTITY downloadCert.viewCert.text "Zobrazit certifikát CA">
-<!ENTITY downloadCert.viewPolicy.text "Zobrazit bezpečnostní a certifikační politiku CA">
 
 <!-- Strings for the SSL client auth ask dialog -->
 <!ENTITY clientAuthAsk.title "Požadavek na identifikaci uživatele">
 <!ENTITY clientAuthAsk.message1 "Tato stránka vyžaduje vaši identifikaci certifikátem:">
 <!ENTITY clientAuthAsk.message2 "Vyberte certifikát, který vás identifikuje:">
 <!ENTITY clientAuthAsk.message3 "Podrobnosti o vybraném certifikátu:">
 
 <!-- Strings for the cert picker dialog -->
@@ -58,19 +42,16 @@
 <!ENTITY certPicker.detailsLabel "Podrobnosti o vybraném certifikátu:">
 
 <!ENTITY pkcs12.setpassword.title "Zvolte heslo zálohy certifikátu">
 <!ENTITY pkcs12.setpassword.message "Heslo zálohy certifikátu, které si zde nastavíte, chrání vaše soubory zálohy, kterou se chystáte vytvořit. Abyste mohli pokračovat dále, musíte toto heslo zadat.">
 <!ENTITY pkcs12.setpassword.label1 "Heslo zálohy certifikátu:">
 <!ENTITY pkcs12.setpassword.label2 "Heslo zálohy certifikátu (znovu):">
 <!ENTITY pkcs12.setpassword.reminder "Důležité: Pokud zapomenete svoje heslo zálohy certifikátu, nebude později možno tuto zálohu obnovit. Heslo si poznamenejte na BEZPEČNÉ místo.">
 
-<!ENTITY pkcs12.getpassword.title "Dialog zadání hesla">
-<!ENTITY pkcs12.getpassword.message "Prosím zadejte heslo, které bylo použito pro zašifrování zálohy certifikátu.">
-
 <!ENTITY chooseToken.title "Výběr autentizačního tokenu">
 <!ENTITY chooseToken.message1 "Vyberte prosím autentizační token.">
 
 <!ENTITY escrowWarn.title "Kopie šifrovacího klíče">
 <!ENTITY escrowWarn.message1 "Důležité: Tato Certifikační autorita požádala o vytvoření záložní kopie vašeho soukromého šifrovacího klíče.">
 <!ENTITY escrowWarn.benefit1 "Výhodou je, že když ztratíte přístup ke svému soukromému šifrovacímu klíči, můžete požádat o kopii tuto Certifikační autoritu.">
 <!ENTITY escrowWarn.message2 "Na druhou stranu však bude kopie vašeho soukromého šifrovacího klíče uložena u Certifikační autority a mohla by být použita pro čtení vaší zašifrované pošty bez vašeho svolení.">
 <!ENTITY examineCert.label "Zobrazit certifikáty">
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
@@ -6,17 +6,16 @@
 CertPassPrompt=Zadejte prosím osobní heslo zabezpečení pro bezpečností zařízení.
 
 #These are for dialogs
 #Download Cert dialog
 newCAMessage1=Chcete uznat „%S“ pro následující účely?
 unnamedCA=Certifikační autorita (beze jména)
 
 #For editing cert trust
-editTrustWindowTitle=Úprava důvěryhodnosti certifikátu
 editTrustCA=Certifikát „%S“ představuje Certifikační autoritu.
 editTrustEmail=Certifikát „%S“ vydal:
 issuerNotTrusted=Protože nedůvěřujete certifikační autoritě, která tento certifikát vydala, nedůvěřujete tak pravosti tohoto certifikátu pokud nerozhodnete jinak.
 issuerTrusted=Protože důvěřujete certifikační autoritě, která vydala tento certifikát, důvěřujete také pravosti tohoto certifikátu, pokud nezadáte jinak.
 issuerNotKnown=Protože neznáte certifikační autoritu, která vydala tento certifikát, nedůvěřujete také pravosti tohoto certifikátu, pokud nezadáte jinak.
 issuerCertNotFound=Certifikát pro tuto certifikační autoritu nebyl nalezen
 
 #For Deleting Certificates
@@ -39,20 +38,18 @@ deleteEmailCertTitle=Smazání certifikátů ostatních lidí
 deleteOrphanCertConfirm=Opravdu chcete smazat tyto certifikáty?
 deleteOrphanCertTitle=Smazání certifikátů
 
 
 #PKCS#12 file dialogs
 chooseP12RestoreFileDialog2=Soubor s certifikátem k importu
 chooseP12BackupFileDialog=Soubor s certifikátem k záloze
 file_browse_PKCS12_spec=PKCS12 Soubory
-
+getPKCS12FilePasswordMessage=Zadejte heslo, kterým byla zašifrována tato záloha certifikátů:
 
-#Preferences
-resetPreferences=Použitím tohoto tlačítka obnovíte výchozí hodnoty nastavení zabezpečení pro %S.
 
 #Cert verification
 certVerified=Tento certifikát byl ověřen pro následující použití:
 certNotVerified_CertRevoked=Certifikát nemohl být ověřen, protože byl revokován.
 certNotVerified_CertExpired=Certifikát nemohl být ověřen, protože jeho platnost již vypršela.
 certNotVerified_CertNotTrusted=Certifikát nemohl být ověřen, protože není uznáván.
 certNotVerified_IssuerNotTrusted=Certifikát nemohl být ověřen, protože vydavatel není uznán.
 certNotVerified_IssuerUnknown=Certifikát nemohl být ověřen, protože není znám vydavatel.
@@ -60,37 +57,34 @@ certNotVerified_CAInvalid=Certifikát nemohl být ověřen, protože certifikát CA je neplatný.
 certNotVerified_AlgorithmDisabled=Certifikát nemohl být ověřen, protože byl podepsán algoritmem, který je z důvodů bezpečnosti zakázán.
 certNotVerified_Unknown=Certifikát nemohl být z neznámého důvodu ověřen.
 
 #Client auth
 clientAuthMessage1=Organizace: „%S“
 clientAuthMessage2=Vydáno pod: „%S“
 
 #Page Info
-pageInfo_SiteNotVerified=Identita webového serveru nebyla ověřena
-pageInfo_WebSiteVerified=Identita webového serveru byla ověřena
-pageInfo_Identity_Verified=Webový server %S podporuje autentizaci pro zobrazenou stránku. Identita tohoto serveru byla ověřena %S, což je certifikační autorita, které pro tento účel důvěřujete.
-pageInfo_ViewCertificate=Zobrazit bezpečností certifikát, který ověřuje identitu tohoto webového serveru.
 pageInfo_NoEncryption=Spojení není zašifrováno
 pageInfo_Privacy_None1=Webový server %S nepodporuje šifrování pro zobrazenou stránku.
 pageInfo_Privacy_None2=Informace odeslané do Internetu bez zašifrování mohou být při přenosu zneužity cizími osobami.
 pageInfo_Privacy_None3=Zobrazená stránka není zašifrována.
-# LOCALIZATION NOTE (pageInfo_EncryptionWithBitsAndProtocol): %1$S is the name of the encryption standard,
+# LOCALIZATION NOTE (pageInfo_EncryptionWithBitsAndProtocol and pageInfo_BrokenEncryption):
+# %1$S is the name of the encryption standard,
 # %2$S is the key size of the cipher.
 # %3$S is protocol version like "SSL 3" or "TLS 1.2"
 pageInfo_EncryptionWithBitsAndProtocol=Připojení je šifrované (%1$S, %2$S bitové klíče, %3$S)
+pageInfo_BrokenEncryption=Prolomené šifrování (%1$S, %2$S bitové klíče, %3$S)
 pageInfo_Privacy_Encrypted1=Stránka, kterou čtete, byla zašifrována dříve, než byla přenesena přes Internet.
 pageInfo_Privacy_Encrypted2=Díky zašifrování je pro neautorizované osoby těžké vidět informace, které putují mezi dvěma počítači. Je proto nepravděpodobné, že by někdo četl tuto stránku v době cesty po síti. 
 pageInfo_MixedContent=Připojení je částečně šifrované
 pageInfo_Privacy_Broken1=Část právě prohlížené stránky nebyla zašifrována předtím, než byla odeslaná přes Internet, případně není šifrování dostatečně bezpečné.
 
 #Cert Viewer
 certDetails=Prohlížeč certifikátů:
 notPresent=<není součástí certifikátu>
-unknownIssuer=<neznámý vydavatel>
 
 escrowFinalMessage=Potvrďte tento dialog pouze v případě, kdy důvěřujete „%S“ při ochraňování vašeho soukromého šifrovacího klíče.
 
 #Token Manager
 password_not_set=(není nastaveno)
 failed_pw_change=Nelze změnit hlavní heslo.
 incorrect_pw=Nezadali jste správné hlavní heslo. Zkuste to znovu prosím.
 pw_change_ok=Hlavní heslo bylo úspěšně změněno.
@@ -153,13 +147,12 @@ addExceptionExpiredLong2=Certifikát není v současnosti platný. Není možné ověřit, zda tato identita byla nahlášena jako ztracená nebo zcizená.
 addExceptionUnverifiedOrBadSignatureShort=Neznámá identita
 addExceptionUnverifiedOrBadSignatureLong2=Certifikát je nedůvěryhodný, protože nebyl ověřen důvěryhodnou autoritou pomocí bezpečného podpisu.
 addExceptionValidShort=Platný certifikát
 addExceptionValidLong=Tento server poskytuje platnou a ověřenou identifikaci. Není důvod, proč tomuto serveru dávat výjimku.
 addExceptionCheckingShort=Kontrola informací
 addExceptionCheckingLong2=Pokouším se získat identifikaci stránky…
 addExceptionNoCertShort=Informace nejsou dostupné
 addExceptionNoCertLong2=Získání identifikace pro tuto stránku se nezdařilo.
-addExceptionConnectionFailed=Připojení se nezdařilo
 
 #Certificate Exists in database
 caCertExistsTitle=Certifikát existuje
 caCertExistsMessage=Tento certifikát již existuje.
\ No newline at end of file