L10N update.
authorPavel Cvrcek <jasnapaka@jasnapaka.com>
Wed, 11 Jun 2014 16:44:27 +0200
changeset 2147 e5f0b563a21e329c70d970365af12197bd98eae5
parent 2146 788b51b303fe558a173670db1991c68c6d6fec7f
child 2148 d4acc70ef458f98418635a12ed66931c3d648f1f
push id881
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 18 Sep 2015 13:30:33 +0000
L10N update.
browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.dtd
browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
browser/chrome/browser/newTab.dtd
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
browser/chrome/browser/preferences/translation.dtd
browser/chrome/overrides/netError.dtd
dom/chrome/charsetTitles.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/htmlparser.properties
dom/chrome/netError.dtd
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
toolkit/chrome/global/charsetOverlay.dtd
toolkit/chrome/global/customizeCharset.dtd
toolkit/chrome/global/devtools/styleinspector.properties
toolkit/chrome/global/findbar.properties
toolkit/chrome/global/intl.properties
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
@@ -21,13 +21,18 @@
   text in <a/> will be linked to the featured add-ons on addons.mozilla.org
 -->
 <!ENTITY abouthome.defaultSnippet2.v1 "Přizpůsobit si Firefox přesně podle vás je opravdu jednoduché. <a>Vyberte si z tisíce doplňků</a>.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.rightsSnippet): text in <a/> will be linked to about:rights -->
 <!ENTITY abouthome.rightsSnippet "&brandFullName; je svobodný software s otevřeným zdrojovým kódem od Mozilla Foundation. <a>Poznejte svá práva…</a>">
 
 <!ENTITY abouthome.bookmarksButton.label "Záložky">
 <!ENTITY abouthome.historyButton.label "Historie">
-<!ENTITY abouthome.settingsButton.label "Nastavení">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.preferencesButtonWin.label): The label for the
+   preferences/options item on about:home on Windows -->
+<!ENTITY abouthome.preferencesButtonWin.label "Možnosti">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.preferencesButtonUnix.label): The label for the
+   preferences/options item on about:home on Linux and OS X -->
+<!ENTITY abouthome.preferencesButtonUnix.label "Předvolby">
 <!ENTITY abouthome.addonsButton.label "Doplňky">
 <!ENTITY abouthome.appsButton.label "Tržiště">
 <!ENTITY abouthome.downloadsButton.label "Stahování">
 <!ENTITY abouthome.syncButton.label "&syncBrand.shortName.label;">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -52,16 +52,20 @@ can reach it easily. -->
 <!ENTITY closeTab.label "Zavřít panel">
 <!ENTITY closeTab.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY listAllTabs.label "Seznam všech panelů">
 
 <!ENTITY tabCmd.label "Nový panel">
 <!ENTITY tabCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY tabCmd.commandkey "t">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (openLocationCmd.label): "Open Location" is only
+displayed on OS X, and only on windows that aren't main browser windows, or
+when there are no windows but Firefox is still running. -->
+<!ENTITY openLocationCmd.label "Otevřít umístění…">
 <!ENTITY openFileCmd.label "Otevřít soubor…">
 
 <!ENTITY openFileCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY openFileCmd.commandkey "o">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Vzhled stránky…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Náhled tisku">
 <!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "h">
@@ -144,28 +148,24 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY subscribeToPageMenupopup.label "Odebírat kanál této stránky">
 <!ENTITY subscribeToPageMenuitem.label "Odebírat kanál této stránky…">
 <!ENTITY addCurPagesCmd.label "Přidat všechny panely do záložek…">
 <!ENTITY showAllBookmarks2.label "Zobrazit všechny záložky">
 <!ENTITY unsortedBookmarksCmd.label "Netříděné záložky">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Zobrazí více záložek">
 
 <!ENTITY backCmd.label "Zpět">
-<!ENTITY backCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY backButton.tooltip "Přejde o jednu stránku zpět">
 <!ENTITY forwardCmd.label "Vpřed">
-<!ENTITY forwardCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Přejde na následující stránku">
 <!ENTITY backForwardButtonMenu.tooltip "Při dlouhém stisku či po klepnutí pravým tlačítkem zobrazí historii">
 <!ENTITY backForwardButtonMenuMac.tooltip "Při dlouhém stisku zobrazí historii">
 <!ENTITY reloadCmd.label "Obnovit">
-<!ENTITY reloadCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY reloadButton.tooltip "Aktualizuje načtenou stránku">
 <!ENTITY stopCmd.label "Zastavit">
-<!ENTITY stopCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY stopCmd.macCommandKey ".">
 <!ENTITY stopButton.tooltip "Zastaví načítání stránky">
 <!ENTITY goEndCap.tooltip "Přejde na adresu v adresním řádku">
 <!ENTITY printButton.label "Tisk">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Vytiskne tuto stránku">
 
 <!ENTITY locationItem.title "Adresa">
 <!ENTITY searchItem.title "Hledání">
@@ -195,17 +195,16 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY toolsMenu.label "Nástroje">
 <!ENTITY toolsMenu.accesskey "N">
 
 <!ENTITY keywordfield.label "K vyhledávání přiřadit klíčové slovo">
 <!ENTITY keywordfield.accesskey "h">
 
 <!ENTITY downloads.label "Správce stahování">
-<!ENTITY downloads.tooltip "Zobrazí průběh stahování">
 <!ENTITY downloads.accesskey "t">
 <!ENTITY downloads.commandkey "j">
 <!ENTITY downloadsUnix.commandkey "y">
 <!ENTITY addons.label "Správce doplňků">
 <!ENTITY addons.accesskey "d">
 <!ENTITY addons.commandkey "a">
 
 <!ENTITY webDeveloperMenu.label "Vývoj webu">
@@ -437,17 +436,16 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY viewImageDescCmd.accesskey  "p">
 <!ENTITY viewVideoCmd.label "Zobrazit video">
 <!ENTITY viewVideoCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY viewBGImageCmd.label "Zobrazit obrázek na pozadí">
 <!ENTITY viewBGImageCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.label "Nastavit pozadí plochy…">
 <!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY bookmarkPageCmd2.label "Přidat stránku do záložek">
-<!ENTITY bookmarkPageCmd2.accesskey "d">
 <!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.label "Přidat odkaz do záložek">
 <!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY bookmarkThisFrameCmd.label "Přidat rám do záložek">
 <!ENTITY bookmarkThisFrameCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY emailPageCmd.label "Odeslat odkaz…">
 <!ENTITY emailPageCmd.accesskey "e">
 
 <!ENTITY savePageCmd.label "Uložit stránku jako…">
@@ -561,22 +559,18 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey "0">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2 "">
 
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.label "Pouze velikost textu">
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY fullZoom.label "Velikost stránky">
 <!ENTITY fullZoom.accesskey "V">
 
-<!ENTITY newTabButton.tooltip "Otevře nový panel">
-<!ENTITY newWindowButton.tooltip "Otevře nové okno">
 <!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip "Zavře postranní lištu">
 
-<!ENTITY fullScreenButton.tooltip "Zobrazí okno v režimu celé obrazovky">
-
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.label "Ukončit">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.accesskey "k">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.tooltip   "Ukončí &brandShortName;">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label "Ukončit">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY quitApplicationCmdMac.label "Ukončit">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -233,33 +233,43 @@ refreshBlocked.goButton.accesskey=P
 refreshBlocked.refreshLabel=Aplikace %S zabránila této stránce v automatickém obnovení.
 refreshBlocked.redirectLabel=Aplikace %S zabránila této stránce v automatickém přesměrování na jinou stránku.
 
 # General bookmarks button
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarksMenuButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "Show All Bookmarks"
 bookmarksMenuButton.tooltip=Zobrazí vaše záložky (%S)
 # Star button
-starButtonOn.tooltip=Edit this bookmark
-starButtonOff.tooltip=Přidá tuto stránku do záložek
+starButtonOn.tooltip2=Upraví tuto záložku (%S)
+starButtonOff.tooltip2=Přidá tuto stránku do záložek (%S)
 starButtonOverflowed.label=Přidat do záložek
 starButtonOverflowedStarred.label=Upravit záložku
 
+# Downloads button tooltip
+# LOCALIZATION NOTE (downloads.tooltip):
+# %S is the keyboard shortcut for "Downloads"
+downloads.tooltip=Zobrazí průběh stahování (%S)
+
 # Print button tooltip on OS X
 # LOCALIZATION NOTE (printButton.tooltip):
 # Use the unicode ellipsis char, \u2026,
 # or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
 # %S is the keyboard shortcut for "Print"
 printButton.tooltip=Vytiskne tuto stránku… (%S)
 
 # New Window button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (newWindowButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "New Window"
 newWindowButton.tooltip=Otevře nové okno (%S)
 
+# New Tab button tooltip
+# LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
+# %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
+newTabButton.tooltip=Otevře nový panel (%S)
+
 # Offline web applications
 offlineApps.available=Tento server (%S) nabízí možnost uložení obsahu pro offline použití.
 offlineApps.allow=Povolit
 offlineApps.allowAccessKey=P
 offlineApps.never=Nikdy na tomto serveru
 offlineApps.neverAccessKey=k
 offlineApps.notNow=Nyní ne
 offlineApps.notNowAccessKey=N
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
@@ -76,29 +76,16 @@ fileErrIsNotFile='%1$S' není soubor
 # filename
 fileErrIsNotDirectory='%1$S' není adresář
 
 # LOCALIZATION NOTE: Error message given when a file argument does not match
 # the specified regular expression %1$S is a filename %2$S is a regular
 # expression
 fileErrDoesntMatch='%1$S' neodpovídá '%2$S'
 
-# LOCALIZATION NOTE: When a command has a parameter that has a number of
-# pre-defined options the user interface presents these in a drop-down menu,
-# where the first 'option' is an indicator that a selection should be made.
-# This string describes that first option.
-fieldSelectionSelect=Vybere %S…
-
-# LOCALIZATION NOTE (fieldArrayAdd, fieldArrayDel): When a command has a
-# parameter that can be repeated multiple times (e.g. like the 'cat a.txt
-# b.txt' command) the user interface presents buttons to add and remove
-# arguments. This string is used to add arguments.
-fieldArrayAdd=Přidat
-fieldArrayDel=Smazat
-
 # LOCALIZATION NOTE: When the menu has displayed all the matches that it
 # should (i.e. about 10 items) then we display this to alert the user that
 # more matches are available.
 fieldMenuMore=A další odpovídají, pokračujte v psaní
 
 # LOCALIZATION NOTE: The command line provides completion for JavaScript
 # commands, however there are times when the scope of what we're completing
 # against can't be used. This error message is displayed when this happens.
@@ -177,25 +164,25 @@ helpListNone=Žádné příkazy začínající s „%1$S“:
 # LOCALIZATION NOTE (helpManRequired, helpManOptional, helpManDefault): When
 # the 'help x' command wants to show the manual for the 'x' command, it needs
 # to be able to describe the parameters as either required or optional, or if
 # they have a default value.
 helpManRequired=vyžadováno
 helpManOptional=nepovinné
 helpManDefault=nepovínné, výchozí=%S
 
+# LOCALIZATION NOTE (helpIntro): This forms part of the output from the 'help'
+# command. 'GCLI' is a project name and should be left untranslated.
+helpIntro=GCLI je experiment s cílem vytvořit vysoko použitelnou příkazovou řádku pro webové vývojáře. 
+
 # LOCALIZATION NOTE: Text shown as part of the output of the 'help' command
 # when the command in question has sub-commands, before a list of the matching
 # sub-commands.
 subCommands=Pod-příkazy
 
-# LOCALIZATION NOTE: Text shown as part of the output of the 'help' command
-# when the command in question should have sub-commands but in fact has none.
-subCommandsNone=Žádný
-
 # LOCALIZATION NOTE (contextDesc, contextManual, contextPrefixDesc): These
 # strings are used to describe the 'context' command and its 'prefix'
 # parameter. See localization comment for 'connect' for an explanation about
 # 'prefix'.
 contextDesc=Zaměření na skupinu příkazů
 contextManual=Nastavení výchozího prefixu pro budoucí příkazy. Například 'context git' umožňuje zadat pouze 'commit' na místo 'git commit'.
 contextPrefixDesc=Prefix příkazu
 
@@ -222,35 +209,29 @@ connectMethodDesc=Metoda připojení
 connectUrlDesc=URL, ke kterému se připojuje
 connectDupReply=Připojení pojmenované %S již existuje.
 
 # LOCALIZATION NOTE: The output of the 'connect' command, telling the user
 # what it has done. Parameters: %S is the prefix command. See localization
 # comment for 'connect' for an explanation about 'prefix'.
 connectReply=Přidáno %S příkazů.
 
-# LOCALIZATION NOTE (disconnectDesc2, disconnectManual2, disconnectPrefixDesc,
-# disconnectForceDesc): These strings describe the 'disconnect' command and
+# LOCALIZATION NOTE (disconnectDesc2, disconnectManual2,
+# disconnectPrefixDesc): These strings describe the 'disconnect' command and
 # all its available parameters. See localization comment for 'connect' for an
 # explanation about 'prefix'.
 disconnectDesc2=Odpojit od serveru
 disconnectManual2=Odpojí od serveru, který je aktuálně připojen pro vykonávání vzdálených příkazů
 disconnectPrefixDesc=Rodičovský prefix pro importované příkazy
-disconnectForceDesc=Ignorovat nedokončené požadavky
 
 # LOCALIZATION NOTE: This is the output of the 'disconnect' command,
 # explaining the user what has been done. Parameters: %S is the number of
 # commands removed.
 disconnectReply=Odebráno %S příkazů.
 
-# LOCALIZATION NOTE: This error message is displayed when the user attempts to
-# disconnect before all requests have completed. Parameters: %S is a list of
-# incomplete requests.
-disconnectOutstanding=Nedokončené požadavky (%S)
-
 # LOCALIZATION NOTE (globalDesc, globalWindowDesc, globalOutput): These
 # strings describe the 'global' command and its parameters
 globalDesc=Změnit JS global
 globalWindowDesc=Nové okno/global
 globalOutput=JS global je nyní %S
 
 # LOCALIZATION NOTE: These strings describe the 'clear' command
 clearDesc=Vymazat výstup
@@ -285,23 +266,16 @@ prefShowSettingValue=%1$S: %2$S
 # describe the 'pref set' command and all its parameters.
 prefSetDesc=Změní předvolbu
 prefSetManual=Změní předvolbu definovanou prostředím
 prefSetSettingDesc=Měněná předvolba
 prefSetSettingManual=Název měněné předvolby
 prefSetValueDesc=Nová hodnota předvolby
 prefSetValueManual=Nová hodnota pro zadanou předvolbu
 
-# LOCALIZATION NOTE (prefSetCheckHeading, prefSetCheckBody, prefSetCheckGo):
-# These strings are displayed to the user the first time they try to alter a
-# setting.
-prefSetCheckHeading=Toto může poškodit aplikaci!
-prefSetCheckBody=Změna těchto předvoleb může být škodlivá z hlediska stability, bezpečnosti a výkonu aplikace. Měli byste pokračovat, pouze pokud víte, co děláte.
-prefSetCheckGo=Budu opatrný, slibuji!
-
 # LOCALIZATION NOTE (prefResetDesc, prefResetManual, prefResetSettingDesc,
 # prefResetSettingManual): These strings describe the 'pref reset' command and
 # all its parameters.
 prefResetDesc=Obnoví předvolbu
 prefResetManual=Obnoví předvolbu na výchozí systémovou hodnotu
 prefResetSettingDesc=Obnovovaná předvolba
 prefResetSettingManual=Název obnovované předvolby
 
@@ -335,13 +309,8 @@ introTextGo=Rozumím
 hideIntroDesc=Zobrazí úvodní uvítací zprávu
 
 # LOCALIZATION NOTE: This is a description of the 'eagerHelper' setting. It's
 # displayed when the user asks for help on the settings. eagerHelper allows
 # users to select between showing no tooltips, permanent tooltips, and only
 # important tooltips.
 eagerHelperDesc=Jak rychle se zobrazuje nápověda
 
-# LOCALIZATION NOTE: This text is displayed at the top of the output for the
-# help command, just before the list of commands. This text is wrapped inside
-# a link to a localized MDN article.
-introBody=Více informací naleznete v MDN.
-
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -120,16 +120,19 @@ screenshotSavedToFile=Náhled uložen do souboru
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotErrorCopying) Text displayed to user upon
 # encountering error while copying the screenshot to clipboard.
 screenshotErrorCopying=Při kopírování náhledu do schránky nastala chyba.
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotCopied) Text displayed to user when the
 # screenshot is successfully copied to the clipboard.
 screenshotCopied=Náhled zkopírován do schránky.
 
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotTooltip) Text displayed as tooltip for screenshot button in devtools ToolBox.
+screenshotTooltip=Vytvoří snímek celé stránky
+
 # LOCALIZATION NOTE (restartBrowserDesc) A very short description of the
 # 'restart' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
 # command name, which is why it should be as short as possible.
 # The argument (%1$S) is the browser name.
 restartBrowserDesc=Restartuje aplikaci %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (restartBrowserNocacheDesc) A very short string to
 # describe the 'nocache' parameter to the 'restart' command, which is
@@ -575,21 +578,24 @@ cmdDesc=Manipuluje s příkazy
 # command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
 # name, which is why it should be as short as possible.
 cmdRefreshDesc=Znovu načte seznam příkazů
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdStatus2) When the we load new commands from mozcmd
 # directory, we report where we loaded from using %1$S.
 cmdStatus2=Přečteny příkazy z '%1$S'
 
-# LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirDesc) 
+# LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirDesc) A very short description of the 'cmd setdir'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible.
 cmdSetdirDesc=Nastavení adresáře se soubory mozcmd
 
-# LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirManual) 
-cmdSetdirManual=Adresář s 'mozcmd' je snadný způsob, jak vytvářet nové vlastní příkazy pro příkazovou řádku Firefoxu. Pro více informací si přečtěte článek <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/GCLI/Customization">MDN documentation</a>.
+# LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirManual2) A fuller description of the 'cmd setdir'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+cmdSetdirManual2=Adresář s 'mozcmd' je snadný způsob, jak vytvářet nové vlastní příkazy. Pro více informací si přečtěte článek v <a href="https://developer.mozilla.org/docs/Tools/GCLI/Customization">dokumentaci na MDN</a>.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirDirectoryDesc) The description of the directory
 # parameter to the 'cmd setdir' command.
 cmdSetdirDirectoryDesc=Adresář obsahující soubory .mozcmd
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonDesc) A very short description of the 'addon'
 # command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
 # name, which is why it should be as short as possible.
@@ -650,32 +656,32 @@ addonNameDesc=Název doplňku
 addonNoneOfType=Žádné doplňky zvoleného typu nejsou nainstalovány:
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonEnableDesc) A very short description of the
 # 'addon enable <type>' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 addonEnableDesc=Povolí zvolený doplněk
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonAlreadyEnabled) Used in the output of the
-# 'addon enable' command when an attempt is made to enable an addon is already
-# enabled.
+# 'addon enable' command when an attempt is made to enable an add-on that is
+# already enabled.
 addonAlreadyEnabled=Doplněk %S je již povolený.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonEnabled) Used in the output of the 'addon enable'
 # command when an addon is enabled.
 addonEnabled=Doplněk %S byl povolený.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonDisableDesc) A very short description of the
 # 'addon disable <type>' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 addonDisableDesc=Disable the specified add-on
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonAlreadyDisabled) Used in the output of the
-# 'addon disable' command when an attempt is made to disable an addon is already
-# disabled.
+# 'addon disable' command when an attempt is made to disable an add-on that is
+# already disabled.
 addonAlreadyDisabled=Doplněk %S je již zakázaný.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonDisabled) Used in the output of the 'addon disable'
 # command when an addon is disabled.
 addonDisabled=Doplněk %S byl zakázán.
 
 # LOCALIZATION NOTE (exportDesc) A very short description of the 'export'
 # command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
@@ -1379,10 +1385,9 @@ listenNoInitOutput=DebuggerServer nebyl inicializován
 
 # LOCALIZATION NOTE (mediaDesc, mediaEmulateDesc, mediaEmulateManual,
 # mediaEmulateType, mediaResetDesc, mediaResetManual) These strings describe
 # the 'media' commands and all available parameters.
 mediaDesc=Emulace konkrétního typu CSS media
 mediaEmulateDesc=Emulace konkrétního typu CSS media
 mediaEmulateManual=Zobrazí dokument, jako kdyby byl vykresen na zřízení podporující konkrétní typ média. Zobrazí odpovídající CSS pravidla.
 mediaEmulateType=Typy média, které bude emulováno
-mediaResetDesc=Ukončí emulaci konkrétního typu CSS media
-mediaResetManual=Ukončí emulaci konkrétního typu CSS media
\ No newline at end of file
+mediaResetDesc=Ukončí emulaci konkrétního typu CSS media
\ No newline at end of file
--- a/browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
@@ -1,20 +1,23 @@
 <!ENTITY inspectorHTMLEdit.label    "Upravit jako HTML">
 <!ENTITY inspectorHTMLEdit.accesskey  "U">
 
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.label    "Kopírovat vnitřní HTML">
-<!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.accesskey  "v">
+<!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.accesskey  "p">
 
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.label "Kopírovat vnější HTML">
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.accesskey "o">
 
 <!ENTITY inspectorCopyUniqueSelector.label "Kopírovat unikátní selektor">
 <!ENTITY inspectorCopyUniqueSelector.accesskey "K">
 
+<!ENTITY inspectorHTMLPasteOuter.label   "Vložit vnější HTML">
+<!ENTITY inspectorHTMLPasteOuter.accesskey "t">
+
 <!ENTITY inspectorHTMLDelete.label "Smazat uzel">
 <!ENTITY inspectorHTMLDelete.accesskey "m">
 
 <!ENTITY inspector.selectButton.tooltip "Vybere prvek myší">
 
 <!ENTITY inspectorSearchHTML.label "Hledat HTML">
 <!ENTITY inspectorSearchHTML.key "F">
 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
@@ -0,0 +1,49 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the ProjectEditor component
+# which is used for editing files in a directory and is used inside the
+# App Manager.
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deleteLabel):
+# This string is displayed as a context menu item for allowing the selected
+# file / folder to be deleted
+projecteditor.deleteLabel=Smazat
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.newLabel):
+# This string is displayed as a context menu item for adding a new file to
+# the directory
+projecteditor.newLabel=Nový…
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.selectFileLabel):
+# This string is displayed as the title on the file picker when saving a file
+projecteditor.selectFileLabel=Volba souboru
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.openFolderLabel):
+# This string is displayed as the title on the file picker when opening a folder
+projecteditor.openFolderLabel=Volba složky
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.openFileLabel):
+# This string is displayed as the title on the file picker when opening a file
+projecteditor.openFileLabel=Otevření souboru
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.find.commandkey): This is the key to use in
+# conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to search
+# text in the files
+projecteditor.find.commandkey=F
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.save.commandkey): This is the key to use in
+# conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to
+# save the file. It is used with accel+shift to "save as"
+projecteditor.save.commandkey=S
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.new.commandkey): This is the key to use in
+# conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to
+# create a new file
+projecteditor.new.commandkey=N
--- a/browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
@@ -54,33 +54,39 @@ annotation.debugLocation.title=Aktuální krok: %S
 # a specific line in the editor.
 jumpToLine.commandkey=J
 
 # LOCALIZATION NOTE (toggleComment.commandkey): This the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to either
 # comment or uncomment selected lines in the editor.
 toggleComment.commandkey=/
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolboxPrevTool.commandkey): This the key to use in
+# LOCALIZATION NOTE (indentLess.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to reduce
 # indentation level in CodeMirror. However, its default value also used by
 # the Toolbox to switch between tools so we disable it.
 #
 # DO NOT translate this key without proper synchronization with toolbox.dtd.
 indentLess.commandkey=[
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolboxPrevTool.commandkey): This the key to use in
+# LOCALIZATION NOTE (indentMore.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to increase
 # indentation level in CodeMirror. However, its default value also used by
 # the Toolbox to switch between tools
 #
 # DO NOT translate this key without proper synchronization with toolbox.dtd.
 indentMore.commandkey=]
 
-# LOCALIZATION NOTE (moveLineUp.commandkey): This the key to use in
-# conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to move
+# LOCALIZATION NOTE (moveLineUp.commandkey): This is the key to use to move
 # the selected lines up.
 moveLineUp.commandkey=Alt-Up
 
-# LOCALIZATION NOTE (moveLineDown.commandkey): This the key to use in
-# conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to move
+# LOCALIZATION NOTE (moveLineDown.commandkey): This is the key to use to move
 # the selected lines down.
 moveLineDown.commandkey=Alt-Down
+
+# LOCALIZATION NOTE (autocomplete.commandkey): This is the key to use
+# in conjunction with Ctrl for autocompletion.
+autocompletion.commandkey=Space
+
+# LOCALIZATION NOTE (showInformation.commandkey): This is the key to use to
+# show more information, like type inference.
+showInformation.commandkey=Shift-Space
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.dtd
@@ -19,16 +19,38 @@
 <!ENTITY importButton.accesskey "I">
 
 <!ENTITY visibilityToggle.tooltip "Přepne vyditelnost stylopisu">
 
 <!ENTITY saveButton.label "Uložit">
 <!ENTITY saveButton.tooltip "Uloží stylopis do souboru">
 <!ENTITY saveButton.accesskey "U">
 
+<!ENTITY optionsButton.tooltip   "Možnosti Editoru stylů">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (showOriginalSources.label): This is the label on the context
+   menu item to toggle showing original sources in the editor. -->
+<!ENTITY showOriginalSources.label   "Zobrazit původní zdroje">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (showOriginalSources.accesskey): This is the access key for
+   the menu item to toggle showing original sources in the editor. -->
+<!ENTITY showOriginalSources.accesskey "o">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (showMediaSidebar.label): This is the label on the context
+   menu item to toggle showing @media rule shortcuts in a sidebar. -->
+<!ENTITY showMediaSidebar.label   "Zobrazit postranní lištu pro @media">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (showMediaSidebar.accesskey): This is the access key for
+   the menu item to toggle showing the @media sidebar. -->
+<!ENTITY showMediaSidebar.accesskey   "m">
+
+<!-- LOCALICATION NOTE (mediaRules.label): This is shown above the list of @media rules
+   in each stylesheet editor sidebar. -->
+<!ENTITY mediaRules.label      "pravidla @media">
+
 <!ENTITY editorTextbox.placeholder "Zde vložte CSS.">
 
 <!-- LOCALICATION NOTE (noStyleSheet.label): This is shown when a page has no
   stylesheet. -->
 <!ENTITY noStyleSheet.label "Tato stránka nemá připojený stylopis.">
 
 <!-- LOCALICATION NOTE (noStyleSheet-tip-start.label): This is the start of a
   tip sentence shown when there is no stylesheet. It suggests to create a new
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
@@ -33,16 +33,20 @@ newStyleSheet=Nový stylopis #%S
 ruleCount.label=#1 pravidlo.;#1 pravidla..;#1 pravidel.
 
 # LOCALIZATION NOTE (error-load.label): This is shown when loading fails.
 error-load=Stylopis se nepodařilo nahrát.
 
 # LOCALIZATION NOTE (error-save.label): This is shown when saving fails.
 error-save=Stylopis se nepodařilo uložit.
 
+# LOCALIZATION NOTE (error-compressed): This is shown when we can't show
+# coverage information because the css source is compressed.
+error-compressed=Pro komprimované stylopisy nelze zobrazit informaci o pokrytí.
+
 # LOCALIZATION NOTE (importStyleSheet.title): This is the file picker title,
 # when you import a style sheet into the Style Editor.
 importStyleSheet.title=Import stylopisu
 
 # LOCALIZATION NOTE (importStyleSheet.title): This is the *.css filter title
 importStyleSheet.filter=Soubory CSS
 
 # LOCALIZATION NOTE (saveStyleSheet.title): This is the file picker title,
@@ -59,32 +63,16 @@ open.commandkey=VK_F7
 # LOCALIZATION NOTE (open.accesskey): The access key used to open the style
 # editor.
 open.accesskey=E
 
 # LOCALIZATION NOTE (saveStyleSheet.commandkey): This the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to Save
 saveStyleSheet.commandkey=S
 
-# LOCALIZATION NOTE (showOriginalSources.label): This is the label on the context
-# menu item to toggle showing original sources in the editor.
-showOriginalSources.label=Zobrazit původní zdroje
-
-# LOCALIZATION NOTE (showOriginalSources.accesskey): This is the access key for
-# the menu item to toggle showing original sources in the editor.
-showOriginalSources.accesskey=p
-
-# LOCALIZATION NOTE (showCSSSources.label): This is the label on the context
-# menu item to toggle back to showing only CSS sources in the editor.
-showCSSSources.label=Zobrazit zdroje CSS
-
-# LOCALIZATION NOTE (showCSSSources.accesskey): This is the access key for the
-# menu item to toggle back to showing only CSS sources in the editor.
-showCSSSources.accesskey=z
-
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the debugger is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxStyleEditor.label=Editor stylů
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the debugger is
 # displayed inside the developer tools window.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
@@ -12,24 +12,32 @@
 <!ENTITY toolboxNextTool.key      "]">
 <!ENTITY toolboxPreviousTool.key    "[">
 
 <!ENTITY toolboxZoomIn.key       "+">
 <!ENTITY toolboxZoomIn.key2      "="> <!-- + is above this key on many keyboards -->
 <!ENTITY toolboxZoomOut.key      "-">
 <!ENTITY toolboxZoomReset.key     "0">
 
+<!ENTITY toolboxReload.key       "r">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.advancedSettings): This is the label for
  - the heading of the advanced settings group in the options panel. -->
 <!ENTITY options.context.advancedSettings "Pokročilá nastavení">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.inspector): This is the label for
  - the heading of the Inspector group in the options panel. -->
 <!ENTITY options.context.inspector "Průzkumník">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.showUserAgentStyles.label): This is the label
+ - for the checkbox option to show user agent styles in the Inspector
+ - panel. -->
+<!ENTITY options.showUserAgentStyles.label "Zobrazit styly prohlížeče">
+<!ENTITY options.showUserAgentStyles.tooltip "Zapnutím zobrazíte výchozí styly, které jsou načítány prohlížečem.">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.defaultColorUnit.label): This is the label for a
  - dropdown list that controls the default color unit used in the inspector.
  - This label is visible in the options panel. -->
 <!ENTITY options.defaultColorUnit.label "Výchozí jednotka pro barvy">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.defaultColorUnit.accesskey): This is the access
  - key for a dropdown list that controls the default color unit used in the
  - inspector. This is visible in the options panel. -->
@@ -143,18 +151,18 @@
    of all preferences that affect both the Web Console and the Network
    Monitor -->
 <!ENTITY options.commonPrefs.label      "Obecné předvolby">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.enablePersistentLogging.label): This is the
  - label for the checkbox that toggles persistent logs in the Web Console and
  - network monitor, i.e. devtools.webconsole.persistlog a boolean preference in
  - about:config, in the options panel. -->
-<!ENTITY options.enablePersistentLogging.label  "Povolit trvalé logování">
-<!ENTITY options.enablePersistentLogging.tooltip "Pokud povolíte tuto volbu, nebude Webová konzola promazávána pokaždé, když se rozhodnete navštívit novou stránku">
+<!ENTITY options.enablePersistentLogs.label  "Povolit trvalé logování">
+<!ENTITY options.enablePersistentLogs.tooltip "Pokud povolíte tuto volbu, nebude Webová konzola promazávána pokaždé, když se rozhodnete navštívit novou stránku">
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.showPlatformData.label): This is the
  - label for the checkbox that toggles the display of the platform data in the,
  - Profiler i.e. devtools.profiler.ui.show-platform-data a boolean preference
  - in about:config, in the options panel. -->
 <!ENTITY options.showPlatformData.label  "Zobrazit data platformy Gecko">
 <!ENTITY options.showPlatformData.tooltip "Pokud povolíte tuto volbu, bude report Profileru JavaScriptu zahrnovat symboly platformy Gecko">
\ No newline at end of file
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
@@ -48,17 +48,17 @@
 <!ENTITY btnPageNet.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (btnPageNet.accesskeyMacOSX): This string is used as
  - access key for the menu button that allows users to toggle the network
  - logging output. On MacOSX accesskeys are available with Ctrl-*. Please make
  - sure you do not use the following letters: A, E, N and P. These are used
  - for editing commands in text inputs. -->
 <!ENTITY btnPageNet.accesskeyMacOSX "t">
 <!ENTITY btnPageCSS.label "CSS">
-<!ENTITY btnPageCSS.tooltip "Žurnál chyb parsování CSS">
+<!ENTITY btnPageCSS.tooltip2 "Zajistí logování chyb a varování v CSS">
 <!ENTITY btnPageCSS.accesskey "C">
 <!ENTITY btnPageJS.label "JS">
 <!ENTITY btnPageJS.tooltip "Žurnál výjimek JavaScriptu">
 <!ENTITY btnPageJS.accesskey "J">
 <!ENTITY btnPageSecurity.label "Bezpečnost">
 <!ENTITY btnPageSecurity.tooltip "Žurnál bezpečnostních chyb a varování">
 <!ENTITY btnPageSecurity.accesskey "B">
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.dtd
@@ -17,8 +17,24 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.reloadNotice2): This is the label shown
  - along with the button that triggers a page refresh. -->
 <!ENTITY webAudioEditorUI.reloadNotice2  "stránku pro zobrazení a úpravu audio kontextu.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.emptyNotice): This is the label shown
  - while the page is refreshing and the tool waits for a audio context. -->
 <!ENTITY webAudioEditorUI.emptyNotice   "Čekání na vytvoření kontextu pro audio…">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.tab.properties): This is the label shown
+ - for the properties tab view. -->
+<!ENTITY webAudioEditorUI.tab.properties "Parametry">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.inspectorTitle): This is the title for the
+ - AudioNode inspector view. -->
+<!ENTITY webAudioEditorUI.inspectorTitle "Průzkumník AudioNode">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.inspectorEmpty): This is the title for the
+ - AudioNode inspector view empty message. -->
+<!ENTITY webAudioEditorUI.inspectorEmpty "Nebyl zvolen AudioNode.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.propertiesEmpty): This is the title for the
+ - AudioNode inspector view properties tab empty message. -->
+<!ENTITY webAudioEditorUI.propertiesEmpty "Uzel nemá žádné vlastnosti.">
\ No newline at end of file
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.properties
@@ -1,21 +1,30 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Debugger
-# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Debugger'.
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Web Audio tool
+# which is available in the developer tools' toolbox, once
+# enabled in the developer tools' preference "Web Audio".
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
-# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor.label):
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor1.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Web Audio Editor
 # is displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
-ToolboxWebAudioEditor.label=Web Audio Editor
+ToolboxWebAudioEditor1.label=Web Audio
 
-# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor.tooltip):
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor1.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Web Audio Editor is
 # displayed inside the developer tools window.
-ToolboxWebAudioEditor.tooltip=Vizualizace a editor webového audio kontextu
+ToolboxWebAudioEditor1.tooltip=Vizualizace a průzkumník uzlu audio kontextu
+
+# LOCALIZATION NOTE (collapseInspector): This is the tooltip for the button
+# that collapses the inspector in the web audio tool UI.
+collapseInspector=Sbalit průzkumník
+
+# LOCALIZATION NOTE (expandInspector): This is the tooltip for the button
+# that expands the inspector in the web audio tool UI.
+expandInspector=Rozbalit průzkumník
\ No newline at end of file
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -217,12 +217,22 @@ messageRepeats.tooltip2=#1 opakování;#1 opakování;#1 opakování
 # tooltip when hovering over the inspector icon next to a DOM Node in the console
 # output
 openNodeInInspector=Klepněte pro volbu prvku v průzkumníku
 
 # LOCALIZATION NOTE (cdFunctionInvalidArgument): the text that is displayed when
 # cd() is invoked with an invalid argument.
 cdFunctionInvalidArgument=V aktuálním okně nelze použít cd(). Neplatný parametr.
 
+# LOCALIZATION NOTE (selfxss.msg): the text that is displayed when
+# a new user of the developer tools pastes code into the console
+# %1 is the text of selfxss.okstring
+selfxss.msg=Bezpečnostní varování: Mějte se na pozoru před vkládáním věcí, kterým nerozumíte. Můžete tak umožňit útočníkům ukrást vaši identitu či převzít kontrolu nad vaším počítačem. Pro povolení vkládání vložte prosím '%S' níže (není potřeba stisk klávesy enter).
+
+# LOCALIZATION NOTE (selfxss.msg): the string to be typed
+# in by a new user of the developer tools when they receive the sefxss.msg prompt.
+# Please avoid using non-keyboard characters here
+selfxss.okstring=povolit vkládání
+
 # LOCALIZATION NOTE (messageToggleDetails): the text that is displayed when
 # you hover the arrow for expanding/collapsing the message details. For
 # console.error() and other messages we show the stacktrace.
 messageToggleDetails=Zobrazí/skryje detaily zprávy.
\ No newline at end of file
--- a/browser/chrome/browser/newTab.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/newTab.dtd
@@ -3,12 +3,11 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- These strings are used in the about:newtab page -->
 <!ENTITY newtab.pageTitle "Nový panel">
 <!ENTITY newtab.undo.removedLabel "Náhled odebrán.">
 <!ENTITY newtab.undo.undoButton "Zpět.">
 <!ENTITY newtab.undo.restoreButton "Obnovit vše.">
 <!ENTITY newtab.undo.closeTooltip "Skryje">
-<!ENTITY newtab.sponsored.release.message "
-Tato sponzorovaná stránka byla navržena, protože si myslíme, že by pro vás mohla být zajímavá, a proto, že podporuje misy Mozilly.">
-<!ENTITY newtab.sponsored.trial.message "This Trial Sponsor site was suggested because we hoped you’d find it interesting and because it supports Mozilla’s mission.">
+<!ENTITY newtab.sponsored.release.message "Tato sponzorovaná stránka byla navržena, protože si myslíme, že by pro vás mohla být zajímavá, a proto, že podporuje misy Mozilly.">
+<!ENTITY newtab.sponsored.trial.message2 "Tato sponzorovaná stránka byla navržena, protože si myslíme, že by pro vás mohla být zajímavá, a proto, že podporuje misy Mozilly.">
 <!ENTITY newtab.panel.link.text "Zjistit více…">
\ No newline at end of file
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -8,17 +8,16 @@ noTitle=(bez titulku)
 bookmarksMenuEmptyFolder=(prázdný)
 
 bookmarksBackupTitle=Soubor zálohy záložek
 
 bookmarksRestoreAlertTitle=Obnova záložek
 bookmarksRestoreAlert=Při obnově budou vaše současné záložky nahrazeny zálohou. Chcete pokračovat?
 bookmarksRestoreTitle=Volba zálohy záložek
 bookmarksRestoreFilterName=JSON
-bookmarksRestoreFilterExtension=*.json
 
 bookmarksRestoreFormatError=Nepodporovaný typ souboru.
 bookmarksRestoreParseError=Soubor zálohy se nepodařilo zpracovat.
 
 bookmarksLivemarkLoading=Načítání aktuální záložky…
 bookmarksLivemarkFailed=Načtení aktuální záložky se nezdařilo.
 
 menuOpenLivemarkOrigin.label=Otevřít „%S“
--- a/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
@@ -1,13 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-  
 <!ENTITY popups.label        "Vyskakovací okna">
 
 <!ENTITY blockPopups.label "Blokovat vyskakovací okna">
 <!ENTITY blockPopups.accesskey "B">
 <!ENTITY popupExceptions.label "Výjimky…">
 <!ENTITY popupExceptions.accesskey "m">
 
 <!ENTITY fontsAndColors.label "Písma a barvy">
@@ -23,8 +22,13 @@
 <!ENTITY colors.label "Barvy…">
 <!ENTITY colors.accesskey "a">
 
 
 <!ENTITY languages.label "Jazyky">
 <!ENTITY chooseLanguage.label "Zvolit jazyky pro zobrazování webových stránek.">
 <!ENTITY chooseButton.label "Vybrat jazyky…">
 <!ENTITY chooseButton.accesskey "j">
+
+<!ENTITY translateWebPages.label   "Překládat webové stránky">
+<!ENTITY translateWebPages.accesskey "T">
+<!ENTITY translateExceptions.label  "Výjimky…">
+<!ENTITY translateExceptions.accesskey "V">
\ No newline at end of file
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
@@ -17,8 +17,9 @@
 <!ENTITY panePrivacy.title "Soukromí">
 <!ENTITY paneSecurity.title "Zabezpečení">
 <!ENTITY paneAdvanced.title "Rozšířené">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (paneSync.title): This should match syncBrand.shortName.label in ../syncBrand.dtd -->
 <!ENTITY paneSync.title "Sync">
 <!ENTITY buttonForward.tooltip "Přejde o stránku vpřed">
 <!ENTITY buttonBack.tooltip "Přejde o stránku zpět">
+<!ENTITY helpButton.label    "Nápověda">
\ No newline at end of file
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/translation.dtd
@@ -0,0 +1,24 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY window.title           "Výjimky - překlady">
+<!ENTITY window.width           "36em">
+<!ENTITY windowClose.key         "w">
+
+<!ENTITY noTranslationForLanguages.label "Překlady nebudou nabízeny pro následující jazyky:">
+<!ENTITY treehead.languageName.label   "Jazyky">
+<!ENTITY removeLanguage.label       "Odebrat jazyk">
+<!ENTITY removeLanguage.accesskey     "O">
+<!ENTITY removeAllLanguages.label     "Odebrat všechny jazyky">
+<!ENTITY removeAllLanguages.accesskey   "e">
+
+<!ENTITY noTranslationForSites.label   "Překlady nebudou nabízeny pro následující stránky:">
+<!ENTITY treehead.siteName.label     "Stránky">
+<!ENTITY removeSite.label         "Odebrat stránku">
+<!ENTITY removeSite.accesskey       "S">
+<!ENTITY removeAllSites.label       "Odebrat všechny stránky">
+<!ENTITY removeAllSites.accesskey     "v">
+
+<!ENTITY button.close.label        "Zavřít">
+<!ENTITY button.close.accesskey      "Z">
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -124,21 +124,21 @@
 <!ENTITY unknownSocketType.longDesc "
 <ul>
  <li>Zkontrolujte, zda má váš systém nainstalován
 Personal Security Manager.</li>
  <li>Tato chyba může být rovněž způsobena nestandardní konfigurací serveru.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY nssFailure2.title "Chyba zabezpečeného spojení">
-<!ENTITY nssFailure2.longDesc "
+<!ENTITY nssFailure2.title "Secure Connection Failed">
+<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "
 <ul>
  <li>Požadovanou stránku nelze zobrazit, protože nelze ověřit autenticitu přijatých dat.</li>
- <li>Kontaktujte prosím vlastníka webového serveru a informujte ho o tomto problému. Případně použijte dialog upozornění na chybou stránku z nabídky Nápověda a na tuto stránku upozorněte.</li>
+ <li>Kontaktujte prosím vlastníka webového serveru a informujte ho o tomto problému.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY nssBadCert.title "Chyba zabezpečeného spojení">
 <!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
 <ul>
 <li>Tato chyba může být způsobena chybnou konfigurací serveru nebo někým,
 kdo se snaží vydávat za server.</li>
deleted file mode 100644
--- a/dom/chrome/charsetTitles.properties
+++ /dev/null
@@ -1,104 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-## Rule of this file:
-## 1. key should always be in lower case ascii so we can do case insensitive
-##  comparison in the code faster.
-
-## Format of this file:
-## charset_name.title = a_title - specifies the human readable title for
-## this charset
-
-us-ascii.title=Angličtina (US-ASCII)
-iso-8859-1.title=Západní jazyky (ISO-8859-1)
-iso-8859-2.title=Středoevropské jazyky (ISO-8859-2)
-iso-8859-3.title=Jihoevropské jazyky (ISO-8859-3)
-iso-8859-4.title=Baltské jazyky (ISO-8859-4)
-iso-8859-9.title=Turečtina (ISO-8859-9)
-iso-8859-10.title=Severské jazyky (ISO-8859-10)
-iso-8859-13.title=Baltské jazyky (ISO-8859-13)
-iso-8859-14.title=Keltština (ISO-8859-14)
-iso-8859-15.title=Západní jazyky (ISO-8859-15)
-iso-8859-16.title=Rumunština (ISO-8859-16)
-windows-1250.title=Středoevropské jazyky (Windows-1250)
-windows-1252.title=Západní jazyky (Windows-1252)
-windows-1254.title=Turečtina (Windows-1254)
-windows-1257.title=Baltské jazyky (Windows-1257)
-macintosh.title=Západní jazyky (MacRoman)
-x-mac-ce.title=Středoevropské jazyky (MacCE)
-x-mac-turkish.title=Turečtina (Mac)
-x-mac-croatian.title=Chorvatština (Mac)
-x-mac-romanian.title=Rumunština (MacRomanian)
-x-mac-icelandic.title=Islandština (MacIcelandic)
-iso-2022-jp.title=Japonština (ISO-2022-JP)
-shift_jis.title=Japonština (Shift_JIS)
-euc-jp.title=Japonština (EUC-JP)
-big5.title=Tradiční čínština (Big5)
-big5-hkscs.title=Tradiční čínština (Big5-HKSCS)
-x-euc-tw.title=Tradiční čínština (EUC-TW)
-gb2312.title=Zjednodušená čínština (GB2312)
-hz-gb-2312.title=Zjednodušená čínština (HZ)
-gbk.title=Zjednodušená čínština (GBK)
-iso-2022-cn.title=Zjednodušená čínština (ISO-2022-CN)
-euc-kr.title=Korejština (EUC-KR)
-x-johab.title=Korejština (JOHAB)
-iso-2022-kr.title=Korejština (ISO-2022-KR)
-utf-7.title=Unicode (UTF-7)
-utf-8.title=Unicode (UTF-8)
-utf-16.title=Unicode (UTF-16)
-utf-16le.title=Unicode (UTF-16 malý endian)
-utf-16be.title=Unicode (UTF-16 velký endian)
-iso-8859-5.title=Azbuka (ISO-8859-5)
-iso-ir-111.title=Azbuka (ISO-IR-111)
-windows-1251.title=Azbuka (Windows-1251)
-x-mac-cyrillic.title=Azbuka (MacCyrillic)
-x-mac-ukrainian.title=Azbuka/ukrajinština (Mac)
-koi8-r.title=Azbuka (KOI8-R)
-koi8-u.title=Azbuka/ukrajinština (KOI8-U)
-iso-8859-7.title=Řečtina (ISO-8859-7)
-windows-1253.title=Řečtina (Windows-1253)
-x-mac-greek.title=Řečtina (MacGreek)
-windows-1258.title=Vietnamština (Windows-1258)
-x-viet-tcvn5712.title=Vietnamština (TCVN)
-viscii.title=Vietnamština (VISCII)
-x-viet-vps.title=Vietnamština (VPS)
-tis-620.title=Thajština (TIS-620)
-iso-8859-11.title=Thajština (ISO-8859-11)
-windows-874.title=Thajština (Windows-874)
-ibm874.title=Thajština (IBM-874)
-armscii-8.title=Arménština (ARMSCII-8)
-iso-8859-6.title=Arabština (ISO-8859-6)
-iso-8859-6-i.title=Arabština (ISO-8859-6-I)
-iso-8859-6-e.title=Arabština (ISO-8859-6-E)
-iso-8859-8.title=Hebrejština (ISO-8859-8)
-iso-8859-8-i.title=Hebrejština (ISO-8859-8-I)
-iso-8859-8-e.title=Hebrejština (ISO-8859-8-E)
-windows-1255.title=Hebrejština (Windows-1255)
-windows-1256.title=Arabština (Windows-1256)
-x-user-defined.title=Definováno uživatelem
-ibm866.title=Azbuka/ruština (CP-866)
-ibm850.title=Západní jazyky (IBM-850)
-ibm852.title=Středoevropské jazyky (IBM-852)
-ibm855.title=Azbuka (IBM-855)
-ibm857.title=Turečtina (IBM-857)
-ibm862.title=Hebrejština (IBM-862)
-gb18030.title=Zjednodušená čínština (GB18030)
-x-mac-arabic.title=Arabština (MacArabic)
-x-mac-farsi.title=Farsi (Mac)
-x-mac-hebrew.title=Hebrejština (MacHebrew)
-x-mac-devanagari.title=Hindština (MacDevanagari)
-x-mac-gujarati.title=Gujarati (Mac)
-x-mac-gurmukhi.title=Gurmukhi (Mac)
-
-
-chardet.off.title=(Vypnuto)
-chardet.universal_charset_detector.title=Univerzální
-chardet.ja_parallel_state_machine.title=Japonština
-chardet.ko_parallel_state_machine.title=Korejština
-chardet.zhtw_parallel_state_machine.title=Tradiční čínština
-chardet.zhcn_parallel_state_machine.title=Zjednodušená čínština
-chardet.zh_parallel_state_machine.title=Čínština
-chardet.cjk_parallel_state_machine.title=Jazyky Dálného východu
-chardet.ruprob.title=Ruština
-chardet.ukprob.title=Ukrajinština
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -28,20 +28,28 @@ FormValidationCheckboxMissing=Zaškrtněte prosím toto zaškrtávací pole.
 FormValidationRadioMissing=Zvolte prosím některou možnost.
 FormValidationFileMissing=Vyberte prosím soubor.
 FormValidationSelectMissing=Zvolte prosím některou položku v seznamu.
 FormValidationInvalidEmail=Vložte prosím platnou e-mailovou adresu.
 FormValidationInvalidURL=Vložte prosím platnou URL.
 FormValidationPatternMismatch=Vyplňte prosím pole v požadovaném formátu.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
 FormValidationPatternMismatchWithTitle=Vyplňte prosím pole v požadovaném formátu: %S.
-# LOCALIZATION NOTE (FormValidationRangeOverflow): %S can be a number, a date or a time.
-FormValidationRangeOverflow=Zvolte prosím hodnotu menší než %S.
-# LOCALIZATION NOTE (FormValidationRangeUnderflow): %S can be a number, a date or a time.
-FormValidationRangeUnderflow=Zvolte prosím hodnotu větší než %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeOverflow): %S is a number.
+FormValidationNumberRangeOverflow=Zvolte prosím číslo, která není větší než %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateRangeOverflow): %S is a date.
+FormValidationDateRangeOverflow=Zvolte prosím datum, které není pozdější než %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationTimeRangeOverflow): %S is a time.
+FormValidationTimeRangeOverflow=Zvolte prosím čas, který není pozdější než %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeUnderflow): %S is a number.
+FormValidationNumberRangeUnderflow=Zvolte prosím číslo, které není menší než %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateRangeUnderflow): %S is a date.
+FormValidationDateRangeUnderflow=Zvolte prosím datum, které není dřívější než %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationTimeRangeUnderflow): %S is a time.
+FormValidationTimeRangeUnderflow=Zvolte prosím čas, který není dřívější než %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
 FormValidationStepMismatch=Zvolte prosím platnou hodnotu. Nejbližší platné hodnoty jsou %S a %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
 FormValidationStepMismatchOneValue=Zvolte prosím platnou hodnotu. Nejbližší platná hodnota je %S.
 FormValidationBadInputNumber=Vložte prosím číslo.
 GetAttributeNodeWarning=Použití getAttributeNode() je zastaralé. Používejte raději getAttribute().
 SetAttributeNodeWarning=Použití setAttributeNode() je zastaralé. Používejte raději setAttribute().
 GetAttributeNodeNSWarning=Použití getAttributeNodeNS() je zastaralé. Používejte raději getAttributeNS().
--- a/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
@@ -124,8 +124,9 @@ errTableClosedWhileCaptionOpen=Prvek „table“ byl uzavřen, ale prvek „caption“ je stále otevřen.
 errNoTableRowToClose=Nenalezen žádný řádek tabulky, který by šlo uzavřít.
 errNonSpaceInTable=Chybně umístěný neprázdný znak uvnitř tabulky.
 errUnclosedChildrenInRuby=Neuzavřený potomek prvku „ruby“.
 errStartTagSeenWithoutRuby=Počáteční značka „%1$S“ použita bez otevření prvku „ruby“.
 errSelfClosing=Samouzavírací syntaxe („/>“) použita pro neprázdný prvek HTML. Lomítko ignorováno a značka považována za počáteční.
 errNoCheckUnclosedElementsOnStack=Neukončemý prvek v zásovníku.
 errEndTagDidNotMatchCurrentOpenElement=Koncová značka „%1$S“ neodpovídá aktuálně otevřenému prvku „%2$S“.
 errEndTagViolatesNestingRules=Koncová značka „%1$S“ porušuje pravidla vnoření.
+errEndWithUnclosedElements=Koncová značka “%1$S” je uvedena, ale byly nalezeny neuzavřené prvky.
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -61,17 +61,18 @@
 
 <!ENTITY redirectLoop.title "Smyčka při přesměrování">
 <!ENTITY redirectLoop.longDesc "<p>Prohlížeč ukončil spojení, protože server přesměrovává požadavky na tuto adresu sám na sebe, a to takovým způsobem, který zabraňuje jejich dokončení.</p><ul><li>Je možné, že stránka vyžaduje cookies, které máte zakázané nebo je pro tento server blokujete.</li><li>Většinou se ale jedná o problém konfigurace serveru a <em>není</em> to tak problém vašeho počítače.</li></ul>">
 
 <!ENTITY unknownSocketType.title "Neplatná odpověď">
 <!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<p>Server na daný požadavek odpověděl neočekávaným způsobem a nemohl pokračovat.</p><ul><li>Na straně serveru běží jiná služba než je očekáváno.</li><li>Adresa (URL) obsahuje nesrovnalost mezi protokolem (např. http://) a určeným portem (např. mozilla.org:23).</li></ul>">
 
 <!ENTITY nssFailure2.title "Chyba zabezpečeného spojení">
-<!ENTITY nssFailure2.longDesc "<p>Požadovanou stránku nelze zobrazit, protože nelze ověřit autenticitu přijatých dat.</p><ul><li>Kontaktujte prosím vlastníka webového serveru a informujte ho o tomto problému.</li></ul>">
+<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<p>Požadovanou stránku nelze zobrazit, protože nelze ověřit autenticitu přijatých dat.</p><ul><li>Kontaktujte prosím vlastníka webového serveru a informujte ho o tomto problému.</li></ul>">
+
 
 <!ENTITY nssBadCert.title "Chyba zabezpečeného spojení">
 <!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul>
 <li>Tato chyba může být způsobena chybnou konfigurací serveru nebo někým, kdo se snaží vydávat za server.</li>
 <li>Pokud jste se k tomuto serveru připojili úspěšně již v minulosti, je možná chyba jenom dočasná, a můžete to zkusit znovu později.</li>
 </ul>
 ">
 
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -95,27 +95,16 @@ CertDumpParams=Parametry algoritmu
 CertDumpRSAEncr=PKCS #1 šifrované RSA
 CertDumpRSAPSSSignature=PKCS #1 podpis RSASSA-PSS
 CertDumpRSATemplate=Základ (%S bitů):\n%S\nMocnina (%S bitů):\n%S
 CertDumpECTemplate=Velikost klíče: %S bitů\nDélka řádu základního bodu: %S bitů\nVeřejná hodnota:\n%S
 CertDumpIssuerUniqueID=Unikátní Id vydavatele
 CertDumpSubjPubKey=Veřejný klíč subjektu
 CertDumpSubjectUniqueID=Unikátní Id subjektu
 CertDumpExtensions=Rozšíření
-CertDumpCertType=Certifikát typu Netscape
-CertDumpNSCertExtBaseUrl=URL rozšířené báze certifikátu Netscape
-CertDumpNSCertExtRevocationUrl=URL pro zneplatnění certifikátu Netscape
-CertDumpNSCertExtCARevocationUrl=URL pro zneplatnění certifikační autority Netscape
-CertDumpNSCertExtCertRenewalUrl=URL pro obnovení certifikátu Netscape
-CertDumpNSCertExtCAPolicyUrl=URL pro pravidla certifikační autority Netscape
-CertDumpNSCertExtSslServerName=Jméno SSL serveru certifikátu Netscape
-CertDumpNSCertExtComment=Komentář certifikátu Netscape
-CertDumpNSCertExtLostPasswordUrl=URL při ztrátě hesla certifikátu Netscape
-CertDumpNSCertExtCertRenewalTime=Čas obnovení certifikátu Netscape
-CertDumpNetscapeAolScreenname=Účet AOL
 CertDumpSubjectDirectoryAttr=Adresářové atributy subjektu certifikátu
 CertDumpSubjectKeyID=Id klíče subjektu certifikátu
 CertDumpKeyUsage=Použití klíče certifikátu
 CertDumpSubjectAltName=Alternativní jméno subjektu certifikátu
 CertDumpIssuerAltName=Alternativní jméno vydavatele certifikátu
 CertDumpBasicConstraints=Základní omezení certifikátu
 CertDumpNameConstraints=Omezení jména certifikátu
 CertDumpCrlDistPoints=Distribuční body CRL
@@ -123,18 +112,16 @@ CertDumpCertPolicies=Pravidla certifikátu
 CertDumpPolicyMappings=Mapování pravidel certifikátu
 CertDumpPolicyConstraints=Omezení pravidel certifikátu
 CertDumpAuthKeyID=Identifikační klíč Certifikační autority
 CertDumpExtKeyUsage=Rozšířené použití klíče
 CertDumpAuthInfoAccess=Přístup k informacím autority
 CertDumpAnsiX9DsaSignature=Podpis ANSI X9.57 s DSA
 CertDumpAnsiX9DsaSignatureWithSha1=Podpis ANSI X9.57 DSA s SHA1 součtem
 CertDumpAnsiX962ECDsaSignatureWithSha1=Podpis ANSI X9.57 ECDSA s SHA1
-CertDumpCertTypeEmail=E-mail
-CertDumpEmailCA=Poslat zprávu certifikační autoritě
 CertDumpKUSign=Podpisování
 CertDumpKUNonRep=Nepopiratelnost
 CertDumpKUEnc=Zašifrování klíče
 CertDumpKUDEnc=Zašifrování údajů
 CertDumpKUKA=Odsouhlasení klíče
 CertDumpKUCertSign=Podpisovatel certifikátu
 CertDumpKUCRLSigner=Podpisovatel CRL
 CertDumpCritical=Kritické
--- a/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
@@ -29,18 +29,18 @@
 <!ENTITY certmgr.issuerinfo.label "Vydal">
 <!ENTITY certmgr.periodofvalidity.label "Doba platnosti" >
 <!ENTITY certmgr.fingerprints.label "Otisky">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.title "Podrobnosti certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.cn "Obecné jméno (CN)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.o "Organizace (O)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.ou "Jednotka organizace (OU)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.serialnumber "Sériové číslo">
+<!ENTITY certmgr.certdetail.sha256fingerprint "Otisk SHA-256">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.sha1fingerprint "Otisk SHA1">
-<!ENTITY certmgr.certdetail.md5fingerprint "Otisk MD5">
 
 <!ENTITY certmgr.editcert.title "Upravit nastavení bezpečnostních certifikátů">
 <!ENTITY certmgr.editcacert.title "Upravit nastavení důvěryhodnosti CA">
 <!ENTITY certmgr.editcert.edittrust "Upravit nastavení důvěryhodnosti:">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustssl "Tento certifikát může identifikovat server.">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustemail "Tento certifikát může identifikovat uživatele e-mailu.">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustobjsign "Tento certifikát může identifikovat výrobce software.">
 <!ENTITY certmgr.editemailcert.title "Úprava nastavení certifikátů pošty">
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/charsetOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- extracted from charsetOverlay.xul -->
-<!ENTITY charsetMenu.label "Znaková sada">
-<!ENTITY charsetMenu.accesskey "k">
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.label "Automaticky rozpoznat">
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.accesskey "A">
-<!ENTITY charsetMenuMore.label "Ostatní">
-<!ENTITY charsetMenuMore.accesskey "O">
-<!ENTITY charsetMenuMore1.label "Západní Evropa">
-<!ENTITY charsetMenuMore1.accesskey "Z">
-<!ENTITY charsetMenuMore2.label "Východní Evropa">
-<!ENTITY charsetMenuMore2.accesskey "V">
-<!ENTITY charsetMenuMore3.label "Jazyky Dálného východu">
-<!ENTITY charsetMenuMore3.accesskey "D">
-<!ENTITY charsetMenuMore4.label "Střední Asie">
-<!ENTITY charsetMenuMore4.accesskey "A">
-<!ENTITY charsetMenuMore5.label "Blízký východ">
-<!ENTITY charsetMenuMore5.accesskey "B">
-<!ENTITY charsetCustomize.label "Přizpůsobit…">
-<!ENTITY charsetCustomize.accesskey "P">
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/customizeCharset.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE Character Encoding Preferences Dialog: Do NOT localize the term "Character Encoding" -->
-
-<!ENTITY title.label "Přizpůsobení znakové sady">
-<!ENTITY current.label "Aktivní znakové sady:">
-<!ENTITY remove.label "Odebrat">
-<!ENTITY remove.accessKey "O">
-<!ENTITY additional.label "Dostupné znakové sady:">
-<!ENTITY add.label "Přidat">
-<!ENTITY add.accessKey "P">
-<!ENTITY moveUp.label "Posunout nahoru">
-<!ENTITY moveUp.accessKey "n">
-<!ENTITY moveDown.label  "Posunout dolů">
-<!ENTITY moveDown.accessKey "d">
--- a/toolkit/chrome/global/devtools/styleinspector.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/devtools/styleinspector.properties
@@ -30,16 +30,22 @@ rule.sourceInline=vložené
 rule.sourceElement=prvek
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.inheritedFrom): Shown for CSS rules
 # that were inherited from a parent node. Will be passed a node
 # identifier of the parent node.
 # e.g "Inherited from body#bodyID"
 rule.inheritedFrom=Poděděno z %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (rule.userAgentStyles): Shown next to the style sheet
+# link for CSS rules that were loaded from a user agent style sheet.
+# These styles will not be editable, and will only be visible if the
+# devtools.inspector.showUserAgentStyles pref is true.
+rule.userAgentStyles=(user agent)
+
 # LOCALIZATION NOTE (rule.pseudoElement): Shown for CSS rules
 # pseudo element header
 rule.pseudoElement=Pseudoprvky
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.pseudoElement): Shown for CSS rules
 # pseudo element header
 rule.selectedElement=Tento prvek
 
--- a/toolkit/chrome/global/findbar.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/findbar.properties
@@ -5,11 +5,17 @@
 # strings used by the Find bar, split from browser.properties
 NotFound=Řetězec nenalezen
 WrappedToTop=Dosažen konec stránky, pokračuje se od začátku
 WrappedToBottom=Dosažen začátek stránky, pokračuje se od konce
 NormalFind=Najít:
 FastFind=Rychlé hledání
 FastFindLinks=Rychlé hledání (pouze odkazy)
 CaseSensitive=(Rozlišovat velikost písmen)
-FoundMatchCount=%S výskyt
-FoundMatchesCount=%S výskyty
-FoundTooManyMatches=Více než %S výskytů
+# LOCALIZATION NOTE (FoundMatches): Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is currently selected match and #2 the total amount of matches.
+FoundMatches=#1 z #2 výskytu;#1 z #2 výskytů;#1 z #2 výskytů
+# LOCALIZATION NOTE (FoundMatchesCountLimit): Semicolon-separated list of plural
+# forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the total amount of matches allowed before counting stops.
+FoundMatchesCountLimit=Více než #1 výskyt;Více než #1 výskyty;Více než #1 výskytů
--- a/toolkit/chrome/global/intl.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/intl.properties
@@ -21,15 +21,13 @@ pluralRule=8
 # language drop-down in the fonts pref panel. Set it to the value of one of the
 # menuitems in the "selectLangs" menulist in
 # browser/components/preferences/fonts.xul
 font.language.group=x-central-euro
 # Localization Note: Add the code for your language at the front of this entry,
 # leaving "en-us, en" for fallback. It's recommended to use the same form, e.g.
 # "ja-jp, ja, en-us, en"
 intl.accept_languages=cs, en-us, en
-intl.charsetmenu.browser.static=ISO-8859-2, UTF-8
 intl.charset.detector=
-intl.charsetmenu.mailedit=ISO-8859-2, ISO-8859-1, ISO-8859-15, ISO-8859-6, armscii-8, geostd8, ISO-8859-13, ISO-8859-14, GB2312, GB18030, Big5, KOI8-R, windows-1251, KOI8-U, ISO-8859-7, ISO-8859-8-I, ISO-2022-JP, EUC-KR, ISO-8859-10, ISO-8859-3, TIS-620, ISO-8859-9, UTF-8, VISCII
 # valid intl.menuitems.appendedacceskeys are: true or false, <empty string> (missing or empty preference equals false)
 intl.menuitems.alwaysappendaccesskeys=
 # valid intl.menuitems.insertseparatorbeforeaccesskeys are: true or false, <empty string> (missing or empty preference equals false)
 intl.menuitems.insertseparatorbeforeaccesskeys=true
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
+++ b/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
@@ -7,16 +7,21 @@
 <!ENTITY closebutton.label "Zavřít">
 <!ENTITY closebutton.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY loginsSpielExceptions.label "Na následujících serverech nebudou ukládána hesla:">
 
 <!ENTITY treehead.site.label "Server">
 <!ENTITY treehead.username.label "Uživatelské jméno">
 <!ENTITY treehead.password.label "Heslo">
+<!ENTITY treehead.timeCreated.label     "První použití">
+<!ENTITY treehead.timeLastUsed.label    "Poslední použití">
+<!ENTITY treehead.timePasswordChanged.label "Poslední změna">
+<!ENTITY treehead.timesUsed.label      "Četnost použití">
+
 <!ENTITY remove.label "Odebrat">
 <!ENTITY remove.accesskey "O">  
 <!ENTITY removeall.label "Odebrat vše">
 <!ENTITY removeall.accesskey "d">
 
 <!ENTITY filter.label "Hledat:">
 <!ENTITY filter.accesskey "H">
 
--- a/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
+++ b/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
@@ -28,20 +28,28 @@ FormValidationCheckboxMissing=Zaškrtněte prosím toto zaškrtávací pole.
 FormValidationRadioMissing=Zvolte prosím některou možnost.
 FormValidationFileMissing=Vyberte prosím soubor.
 FormValidationSelectMissing=Zvolte prosím některou položku v seznamu.
 FormValidationInvalidEmail=Vložte prosím platnou e-mailovou adresu.
 FormValidationInvalidURL=Vložte prosím platnou URL.
 FormValidationPatternMismatch=Vyplňte prosím pole v požadovaném formátu.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
 FormValidationPatternMismatchWithTitle=Vyplňte prosím pole v požadovaném formátu: %S.
-# LOCALIZATION NOTE (FormValidationRangeOverflow): %S can be a number, a date or a time.
-FormValidationRangeOverflow=Zvolte prosím hodnotu menší než %S.
-# LOCALIZATION NOTE (FormValidationRangeUnderflow): %S can be a number, a date or a time.
-FormValidationRangeUnderflow=Zvolte prosím hodnotu větší než %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeOverflow): %S is a number.
+FormValidationNumberRangeOverflow=Zvolte prosím číslo, která není větší než %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateRangeOverflow): %S is a date.
+FormValidationDateRangeOverflow=Zvolte prosím datum, které není pozdější než %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationTimeRangeOverflow): %S is a time.
+FormValidationTimeRangeOverflow=Zvolte prosím čas, který není pozdější než %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeUnderflow): %S is a number.
+FormValidationNumberRangeUnderflow=Zvolte prosím číslo, které není menší než %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateRangeUnderflow): %S is a date.
+FormValidationDateRangeUnderflow=Zvolte prosím datum, které není dřívější než %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationTimeRangeUnderflow): %S is a time.
+FormValidationTimeRangeUnderflow=Zvolte prosím čas, který není dřívější než %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
 FormValidationStepMismatch=Zvolte prosím platnou hodnotu. Nejbližší platné hodnoty jsou %S a %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
 FormValidationStepMismatchOneValue=Zvolte prosím platnou hodnotu. Nejbližší platná hodnota je %S.
 FormValidationBadInputNumber=Vložte prosím platné číslo.
 GetAttributeNodeWarning=Použití getAttributeNode() je zastaralé. Používejte raději getAttribute().
 SetAttributeNodeWarning=Použití setAttributeNode() je zastaralé. Používejte raději setAttribute().
 GetAttributeNodeNSWarning=Použití getAttributeNodeNS() je zastaralé. Používejte raději getAttributeNS().