Pontoon: Update Czech (cs) localization of Thunderbird
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Sat, 06 Jun 2020 09:44:46 +0000
changeset 4529 e2bf1d8ba176bdb447a1550da97b658a8463a111
parent 4528 86283d933add3ce855684be674787e0b2dffdc04
child 4530 e41062d72c63626b6af5fb701fd9557a2212fa23
push id2462
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 06 Jun 2020 09:44:49 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Thunderbird Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
mail/messenger/preferences/preferences.ftl
mail/messenger/preferences/system-integration.ftl
--- a/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
@@ -1,847 +1,711 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-
 close-button =
   .aria-label = Zavřít
-
 preferences-title =
   .title =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Možnosti
      *[other] Předvolby
     }
-
 pane-general-title = Obecné
 category-general =
   .tooltiptext = { pane-general-title }
-
 pane-compose-title = Vytváření
 category-compose =
   .tooltiptext = Vytváření
-
 pane-privacy-title = Soukromí a zabezpečení
 category-privacy =
   .tooltiptext = Soukromí a zabezpečení
-
 pane-chat-title = Chat
 category-chat =
   .tooltiptext = Chat
-
 pane-calendar-title = Kalendář
 category-calendar =
   .tooltiptext = Kalendář
-
 general-language-and-appearance-header = Zobrazení a jazyk stránek
-
 general-incoming-mail-header = Příchozí pošta
-
 general-files-and-attachment-header = Soubory a přílohy
-
 general-tags-header = Štítky
-
 general-reading-and-display-header = Čtení a zobrazení
-
 general-updates-header = Aktualizace
-
 general-network-and-diskspace-header = Síť a místo na disku
-
 general-indexing-label = indexování
-
 composition-category-header = Vytváření zpráv
-
 composition-attachments-header = Přílohy
-
 composition-spelling-title = Pravopis
-
 compose-html-style-title = Styl HTML
-
 composition-addressing-header = Adresování
-
 privacy-main-header = Soukromí
-
 privacy-passwords-header = Hesla
-
 privacy-junk-header = Nevyžádaná
-
 privacy-data-collection-header = Sběr dat a jejich použití
-
 privacy-security-header = Zabezpečení
-
 privacy-scam-detection-title = Detekce podvodů
-
 privacy-anti-virus-title = Antivir
-
 privacy-certificates-title = Certifikáty
-
 chat-pane-header = Chat
-
 chat-status-title = Stav
-
 chat-notifications-title = Oznámení
-
 chat-pane-styling-header = Stylování
-
 choose-messenger-language-description = Vyberte požadovaný jazyk uživatelského rozhraní { -brand-short-name(case: "gen") }.
 manage-messenger-languages-button =
   .label = Vybrat alternativy…
   .accesskey = l
 confirm-messenger-language-change-description = Aby se změny projevily, restartujte { -brand-short-name(case: "acc") }
 confirm-messenger-language-change-button = Potvrdit a restartovat
-
 update-pref-write-failure-title = Chyba při zápisu
-
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 update-pref-write-failure-message = Vaše předvolby se nepodařilo uložit. Není možný zápis do souboru: { $path }
-
 update-setting-write-failure-title = Chyba při ukládání nastavení aktualizací
-
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 # The newlines between the main text and the line containing the path is
 # intentional so the path is easier to identify.
 update-setting-write-failure-message =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name } zaznamenal
     [feminine] { -brand-short-name } zanamenala
     [neuter] { -brand-short-name } zaznamenalo
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } zaznamenala
   } problém při ukládání změny nastavení. Změna těchto nastavení vyžaduje oprávnění k zápisu do níže uvedeného souboru. Vy nebo správce vašeho systému můžete tento problém vyřešit přidělením úplných oprávnění k tomuto souboru pro skupinu Users.
   
   Není možný zápis do souboru: { $path }
-
 update-in-progress-title = Probíhá aktualizace
-
 update-in-progress-message =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračoval v aktualizaci?
     [feminine] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračovala v aktualizaci?
     [neuter] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračovalo v aktualizaci?
    *[other] Chcete, aby aplikace { -brand-short-name } pokračovala v aktualizaci?
   }
-
 update-in-progress-ok-button = &Nepokračovat
 # Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
 # method of closing the UI will not discard the update.
 update-in-progress-cancel-button = &Pokračovat
-
 addons-button = Rozšíření a vzhledy
 
 ## OS Authentication dialog
 
 
 ## General Tab
 
 focus-search-shortcut =
   .key = f
 focus-search-shortcut-alt =
   .key = k
-
-general-legend = Úvodní stránka aplikace { -brand-short-name }
-
+general-legend =
+  Úvodní stránka { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    *[other] aplikace { -brand-short-name }
+  }
 start-page-label =
-  .label = Při spuštění aplikace { -brand-short-name } zobrazit úvodní stránku
+  .label =
+    Při spuštění { -brand-short-name.gender ->
+      [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+      [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+      [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
+      *[other] aplikace { -brand-short-name }
+    } zobrazit úvodní stránku
   .accesskey = s
-
 location-label =
   .value = Adresa:
   .accesskey = A
 restore-default-label =
   .label = Obnovit výchozí
   .accesskey = O
-
 default-search-engine = Výchozí vyhledávač
 add-search-engine =
   .label = Přidat ze souboru
   .accesskey = s
 remove-search-engine =
   .label = Odebrat
   .accesskey = r
-
 new-message-arrival = Při přijetí nové zprávy:
 mail-play-sound-label =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Přehrát zvukový soubor:
      *[other] Přehrát zvuk
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] v
      *[other] P
     }
 mail-play-button =
   .label = Přehrát
   .accesskey = h
-
 change-dock-icon = Změna nastavení pro ikonu aplikace
 app-icon-options =
   .label = Nastavení ikony aplikace…
   .accesskey = n
-
 notification-settings = Upozornění a výchozí zvuk můžete zakázat v systémovém nastavení panelu upozornění.
-
 animated-alert-label =
   .label = Zobrazit upozornění
   .accesskey = Z
 customize-alert-label =
   .label = Přizpůsobit…
   .accesskey = b
-
 tray-icon-label =
   .label = Zobrazit ikonu v oznamovací oblasti
   .accesskey = t
-
 mail-custom-sound-label =
   .label = Vlastní zvukový soubor
   .accesskey = V
 mail-browse-sound-button =
   .label = Procházet…
   .accesskey = c
-
 enable-gloda-search-label =
   .label = Povolit globální hledání a indexaci
   .accesskey = g
-
 datetime-formatting-legend = Formátování data a času
 language-selector-legend = Jazyk
-
 allow-hw-accel =
   .label = Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná
   .accesskey = h
-
 store-type-label =
   .value = Typ úložiště zpráv pro nové účty:
   .accesskey = T
-
 mbox-store-label =
   .label = Soubor pro každou složku (mbox)
 maildir-store-label =
   .label = Soubor pro každou zprávu (maildir)
-
 scrolling-legend = Posunování
 autoscroll-label =
   .label = Použít automatické posouvání
   .accesskey = a
 smooth-scrolling-label =
   .label = Použít plynulé posouvání
   .accesskey = e
-
 system-integration-legend = Nastavení systému
 always-check-default =
-  .label = Při startu aplikace { -brand-short-name } kontrolovat, zda je výchozím poštovním klientem
+  .label =
+    Při startu { -brand-short-name.gender ->
+      [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+      [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+      [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
+      *[other] aplikace { -brand-short-name }
+    } kontrolovat, zda je výchozím poštovním klientem
   .accesskey = s
 check-default-button =
   .label = Zkontrolovat…
   .accesskey = Z
-
 # Note: This is the search engine name for all the different platforms.
 # Platforms that don't support it should be left blank.
 search-engine-name =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Spotlight
     [windows] Windows Search
    *[other] { "" }
   }
-
 search-integration-label =
   .label = Povolit službě { search-engine-name } prohledávat zprávy
   .accesskey = v
-
 config-editor-button =
   .label = Editor předvoleb…
   .accesskey = i
-
-return-receipts-description = Určuje, jak aplikace { -brand-short-name } zachází s potvrzením o přečtení
+return-receipts-description = Určuje, jak { -brand-short-name } zachází s potvrzením o přečtení
 return-receipts-button =
   .label = Potvrzení o přečtení…
   .accesskey = P
-
-update-app-legend = Aktualizace aplikace { -brand-short-name }
-
+update-app-legend =
+  Aktualizace { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    *[other] aplikace { -brand-short-name }
+  }
 # Variables:
 #  $version (String): version of Thunderbird, e.g. 68.0.1
 update-app-version = Verze { $version }
-
-allow-description = Povolit aplikaci { -brand-short-name }
+allow-description =
+  Povolit { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
+    [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
+    [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
+    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
+  }
 automatic-updates-label =
   .label = Instalovat aktualizace automaticky (doporučováno z důvodu vyšší bezpečnosti)
   .accesskey = A
 check-updates-label =
   .label = Vyhledávat aktualizace, ale zeptat se, zda mají být nainstalovány
   .accesskey = C
-
 update-history-button =
   .label = Zobrazit historii aktualizací
   .accesskey = b
-
 use-service =
   .label = K instalaci aktualizací použít službu na pozadí
   .accesskey = s
-
-cross-user-udpate-warning = Toto nastavení se uplatní pro všechny účty systému Windows a profily aplikace { -brand-short-name } používající tuto instalaci aplikace { -brand-short-name }.
-
+cross-user-udpate-warning =
+  Toto nastavení se uplatní pro všechny účty systému Windows a profily { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    *[other] aplikace { -brand-short-name }
+  } používající tuto instalaci { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    *[other] aplikace { -brand-short-name }
+  }.
 networking-legend = Připojení
-proxy-config-description = Konfigurovat připojení aplikace { -brand-short-name } k Internetu
-
+proxy-config-description =
+  Konfigurovat připojení { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    *[other] aplikace { -brand-short-name }
+  } k internetu.
 network-settings-button =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = a
-
 offline-legend = Režim offline
 offline-settings = Konfigurovat režim offline
-
 offline-settings-button =
   .label = Režim offline…
   .accesskey = o
-
 diskspace-legend = Místo na disku
 offline-compact-folder =
   .label = Provést údržbu složek, ušetří-li se celkově přes
   .accesskey = k
-
 compact-folder-size =
   .value = MB
 
 ## Note: The entities use-cache-before and use-cache-after appear on a single
 ## line in preferences as follows:
 ## use-cache-before [ textbox for cache size in MB ] use-cache-after
 
 use-cache-before =
   .value = Použít maximálně
   .accesskey = P
-
 use-cache-after = MB diskové mezipaměti
 
 ##
 
 smart-cache-label =
   .label = Nepoužívat automatickou správu mezipaměti
   .accesskey = e
-
 clear-cache-button =
   .label = Vymazat
   .accesskey = m
-
 fonts-legend = Písma a barvy
-
 default-font-label =
   .value = Výchozí písmo:
   .accesskey = p
-
 default-size-label =
   .value = Velikost:
   .accesskey = e
-
 font-options-button =
   .label = Rozšířené…
   .accesskey = o
-
 color-options-button =
   .label = Barvy…
   .accesskey = B
-
 display-width-legend = Zobrazení prostých textových zpráv a článků
-
 # Note : convert-emoticons-label 'Emoticons' are also known as 'Smileys', e.g. :-)
 convert-emoticons-label =
   .label = Zobrazit smajlíky jako ikony
   .accesskey = Z
-
 display-text-label = Použít následující nastavení pro zobrazení citovaných zpráv v čistém textu:
-
 style-label =
   .value = Styl:
   .accesskey = S
-
 regular-style-item =
   .label = Normální
 bold-style-item =
   .label = Tučné
 italic-style-item =
   .label = Kurzíva
 bold-italic-style-item =
   .label = Tučná kurzíva
-
 size-label =
   .value = Velikost:
   .accesskey = V
-
 regular-size-item =
   .label = Normální
 bigger-size-item =
   .label = Větší
 smaller-size-item =
   .label = Menší
-
 quoted-text-color =
   .label = Barva:
   .accesskey = a
-
 search-input =
   .placeholder = Hledat
-
 type-column-label =
   .label = Typ obsahu
   .accesskey = T
-
 action-column-label =
   .label = Akce
   .accesskey = A
-
 save-to-label =
   .label = Ukládat všechny soubory do složky
   .accesskey = U
-
 choose-folder-label =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Vybrat…
      *[other] Procházet…
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] V
      *[other] r
     }
-
 always-ask-label =
   .label = U každého souboru se zeptat, kam ho uložit
   .accesskey = k
-
-
 display-tags-text = Štítky lze použít pro rozřazení zpráv dle kategorií a priorit.
-
 new-tag-button =
   .label = Nový…
   .accesskey = N
-
 edit-tag-button =
   .label = Upravit…
   .accesskey = U
-
 delete-tag-button =
   .label = Smazat
   .accesskey = S
-
 auto-mark-as-read =
   .label = Automaticky označit zprávu jako přečtenou
   .accesskey = A
-
 mark-read-no-delay =
   .label = Okamžitě po zobrazení
   .accesskey = O
 
 ## Note: This will concatenate to "After displaying for [___] seconds",
 ## using (mark-read-delay) and a number (seconds-label).
 
 mark-read-delay =
   .label = Až po
   .accesskey = z
-
 seconds-label = sekundách od zobrazení
 
 ##
 
 open-msg-label =
   .value = Otevírat zprávy v:
-
 open-msg-tab =
   .label = Novém panelu
   .accesskey = p
-
 open-msg-window =
   .label = Novém okně
   .accesskey = N
-
 open-msg-ex-window =
   .label = Existujícím okně se zprávou
   .accesskey = x
-
 close-move-delete =
   .label = Při přesunutí nebo smazání zprávy zavřít panel/okno
   .accesskey = s
-
 display-name-label =
   .value = Zobrazované jméno:
-
 condensed-addresses-label =
   .label = U lidí z mých kontaktů zobrazovat pouze jméno
   .accesskey = U
 
 ## Compose Tab
 
 forward-label =
   .value = Přeposílat zprávy:
   .accesskey = s
-
 inline-label =
   .label = Vložené
-
 as-attachment-label =
   .label = Jako přílohu
-
 extension-label =
   .label = Přidat k názvu souboru příponu
   .accesskey = d
 
 ## Note: This will concatenate to "Auto Save every [___] minutes",
 ## using (auto-save-label) and a number (auto-save-end).
 
 auto-save-label =
   .label = Automaticky ukládat každých
   .accesskey = A
-
 auto-save-end = minut
 
 ##
 
 warn-on-send-accel-key =
   .label = Při odeslání zprávy pomocí klávesové zkratky požadovat potvrzení
   .accesskey = i
-
 spellcheck-label =
   .label = Před odesláním zprávy zkontrolovat pravopis
   .accesskey = P
-
 spellcheck-inline-label =
   .label = Kontrolovat pravopis při psaní
   .accesskey = K
-
 language-popup-label =
   .value = Jazyk:
   .accesskey = J
-
 download-dictionaries-link = Stáhnout další slovníky
-
 font-label =
   .value = Písmo:
   .accesskey = m
-
 font-size-label =
   .value = Velikost:
   .accesskey = s
-
 default-colors-label =
   .label = Použít výchozí barvy čtečky
   .accesskey = d
-
 font-color-label =
   .value = Text:
   .accesskey = T
-
 bg-color-label =
   .value = Barva pozadí:
   .accesskey = P
-
 restore-html-label =
   .label = Obnovit výchozí
   .accesskey = O
-
 default-format-label =
   .label = Ve výchozím nastavení používat formát odstavce namísto základního textu
   .accesskey = D
-
 format-description = Nastavení chování textového formátu
-
 send-options-label =
   .label = Předvolby odesílání…
   .accesskey = e
-
 autocomplete-description = Při psaní adresy hledat vhodné položky v:
-
 ab-label =
   .label = Místní kontakty
   .accesskey = M
-
 directories-label =
   .label = Adresářový server:
   .accesskey = s
-
 directories-none-label =
   .none = Žádný
-
 edit-directories-label =
   .label = Upravit adresáře…
   .accesskey = U
-
 email-picker-label =
   .label = Automaticky přidat odchozí e-mailovou adresu do složky:
   .accesskey = A
-
 default-directory-label =
   .value = Výchozí počáteční složka v okně kontaktů:
   .accesskey = c
-
 default-last-label =
   .none = Poslední používaná složka
-
 attachment-label =
   .label = Kontrolovat zapomenuté přílohy
   .accesskey = n
-
 attachment-options-label =
   .label = Klíčová slova…
   .accesskey = K
-
 enable-cloud-share =
   .label = Nabízet nahrávání na úložiště pro soubory větší než
 cloud-share-size =
   .value = MB
-
 add-cloud-account =
   .label = Přidat…
   .accesskey = a
   .defaultlabel = Přidat…
-
 remove-cloud-account =
   .label = Odebrat
   .accesskey = d
-
 find-cloud-providers =
   .value = Najít další poskytovatele…
-
 cloud-account-description = Přidat nové webové úložiště pro odesílání příloh
 
-
 ## Privacy Tab
 
 mail-content = Obsah e-mailu
-
 remote-content-label =
   .label = Povolit vzdálený obsah ve zprávách
   .accesskey = P
-
 exceptions-button =
   .label = Výjimky…
   .accesskey = m
-
 remote-content-info =
   .value = Zjistit více o problémech se soukromím u vzdáleného obsahu
-
 web-content = Webový obsah
-
 history-label =
   .label = Pamatovat si navštívené stránky a adresy
   .accesskey = a
-
 cookies-label =
   .label = Povolit serverům nastavovat cookies
   .accesskey = c
-
 third-party-label =
   .value = Povolit cookies třetích stran:
   .accesskey = i
-
 third-party-always =
   .label = Vždy
 third-party-never =
   .label = Nikdy
 third-party-visited =
   .label = Pouze navštívené
-
 keep-label =
   .value = Ponechat do:
   .accesskey = d
-
 keep-expire =
   .label = konce doby platnosti
 keep-close =
-  .label = ukončení aplikace { -brand-short-name }
+  .label =
+    ukončení { -brand-short-name.gender ->
+      [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+      [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+      [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
+      *[other] aplikace { -brand-short-name }
+    }
 keep-ask =
   .label = vždy se zeptat
-
 cookies-button =
   .label = Správce cookies…
   .accesskey = S
-
 do-not-track-label =
   .label = Říci webovým stránkám pomocí signálu Do Not Track, že nechcete být sledováni
   .accesskey = n
-
 learn-button =
   .label = Zjistit více
-
-passwords-description = Aplikace { -brand-short-name } si může pamatovat vaše přihlašovací údaje pro jednotlivé účty, takže je nebudete muset znovu zadávat.
-
+passwords-description = { -brand-short-name } si může pamatovat vaše přihlašovací údaje pro jednotlivé účty, takže je nebudete muset znovu zadávat.
 passwords-button =
   .label = Zobrazit hesla…
   .accesskey = h
-
 master-password-description = Hlavní heslo, je-li nastaveno, chrání všechna vaše ostatní hesla. Jeho vložení je ale vyžadováno jednou během relace.
-
 master-password-label =
   .label = Použít hlavní heslo
   .accesskey = P
-
 master-password-button =
   .label = Změnit hlavní heslo…
   .accesskey = m
-
-
 junk-description = Další nastavení nevyžádané pošty lze provést v dialogu Nastavení účtu.
-
 junk-label =
   .label = Pokud ručně označím zprávy jako nevyžádané:
   .accesskey = r
-
 junk-move-label =
   .label = Přesunout je do složky „Nevyžádaná“
   .accesskey = n
-
 junk-delete-label =
   .label = Smazat
   .accesskey = S
-
 junk-read-label =
   .label = Označit zprávy rozpoznané jako nevyžádaná pošta jako přečtené
   .accesskey = O
-
 junk-log-label =
   .label = Povolit protokolování adaptivní nevyžádané pošty
   .accesskey = P
-
 junk-log-button =
   .label = Zobrazit protokol
   .accesskey = Z
-
 reset-junk-button =
   .label = Vymazat naučená pravidla
   .accesskey = V
-
 phishing-description = { -brand-short-name } může analyzovat zprávy na podvodnou poštu pomocí odhalování technik používaných na vaše oklamání.
-
 phishing-label =
   .label = Upozornit, pokud čtená zpráva je podezřelá na podvodnou poštu
   .accesskey = U
-
-antivirus-description = Aplikace { -brand-short-name } může antivirovým programům umožnit analyzování zpráv příchozí pošty na výskyt virů ještě dříve, než jsou tyto zprávy uloženy do složek pošty.
-
+antivirus-description = { -brand-short-name } může antivirovým programům umožnit analyzování zpráv příchozí pošty na výskyt virů ještě dříve, než jsou tyto zprávy uloženy do složek pošty.
 antivirus-label =
   .label = Povolit antivirovým klientům prohlížet jednotlivé příchozí zprávy
   .accesskey = P
-
 certificate-description = Pokud server vyžaduje osobní certifikát:
-
 certificate-auto =
   .label = Zvolit automaticky
   .accesskey = a
-
 certificate-ask =
   .label = Vždy se zeptat
   .accesskey = d
-
 ocsp-label =
   .label = Aktuální platnost certifikátů ověřovat na serverech OCSP
   .accesskey = p
 
 ## Chat Tab
 
 startup-label =
-  .value = Při startu aplikace { -brand-short-name }:
+  .value =
+    Při startu { -brand-short-name.gender ->
+      [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+      [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+      [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
+      *[other] aplikace { -brand-short-name }
+    }:
   .accesskey = s
-
 offline-label =
   .label = Ponechat mé účty chatu offline
-
 auto-connect-label =
   .label = Automaticky připojit mé účty chatu
 
 ## Note: idle-label is displayed first, then there's a field where the user
 ## can enter a number, and itemTime is displayed at the end of the line.
 ## The translations of the idle-label and idle-time-label parts don't have
 ## to mean the exact same thing as in English; please try instead to
 ## translate the whole sentence.
 
 idle-label =
   .label = Zobrazit se mým kontaktům jako Nečinný po
   .accesskey = N
-
 idle-time-label = minutách nečinnosti
 
 ##
 
 away-message-label =
   .label = a nastavit stav Pryč s touto zprávou:
   .accesskey = r
-
 send-typing-label =
   .label = Odesílat v konverzaci upozornění, že píši
   .accesskey = a
-
 notification-label = Při přijetí zprávy určené mně:
-
 show-notification-label =
   .label = Zobrazit upozornění
   .accesskey = Z
-
 notification-all =
   .label = se jménem odesílatele a náhledem zprávy
 notification-name =
   .label = pouze se jménem odesílatele
 notification-empty =
   .label = bez dalších informací
-
 notification-type-label =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Animovat ikonku v doku
      *[other] Blikat v hlavním panelu
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] o
      *[other] F
     }
-
 chat-play-sound-label =
   .label = Přehrát zvuk
   .accesskey = P
-
 chat-play-button =
   .label = Přehrát
   .accesskey = h
-
 chat-system-sound-label =
   .label = Zvuk nové pošty v systému
   .accesskey = u
-
 chat-custom-sound-label =
   .label = Vlastní zvukový soubor
   .accesskey = V
-
 chat-browse-sound-button =
   .label = Procházet…
   .accesskey = c
-
 theme-label =
   .value = Motiv vzhledu:
   .accesskey = t
-
 style-thunderbird =
   .label = Thunderbird
 style-bubbles =
   .label = Bubliny
 style-dark =
   .label = Tmavý
 style-paper =
   .label = Papírové listy
 style-simple =
   .label = Jednoduchý
-
 preview-label = Náhled:
 no-preview-label = Náhled není k dispozici
 no-preview-description = Tento motiv vzhledu není platný, nebo je momentálně nedostupný (zakázaný doplněk, nouzový režim, …).
-
 chat-variant-label =
   .value = Varianta:
   .accesskey = V
-
 chat-header-label =
   .label = Zobrazit hlavičku
   .accesskey = h
 
 ## Preferences UI Search Results
 
--- a/mail/messenger/preferences/system-integration.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/system-integration.ftl
@@ -1,42 +1,58 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 system-integration-title =
   .title = Nastavení systému
-
 system-integration-dialog =
   .buttonlabelaccept = Nastavit jako výchozí
   .buttonlabelcancel = Přeskočit integraci
   .buttonlabelcancel2 = Zrušit
-
-default-client-intro = Použít aplikaci { -brand-short-name } jako výchozí pro:
-
-unset-default-tooltip = Z aplikace { -brand-short-name } není možné nastavit, aby { -brand-short-name } nebyl výchozí klient. Pro nastavení jiné aplikace jako výchozí použijte její dialog pro nastavení výchozí aplikace.
-
+default-client-intro =
+  Použít { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
+    [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
+    [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
+    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
+  } jako výchozí pro:
+unset-default-tooltip =
+  Z { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    *[other] aplikace { -brand-short-name }
+  } není možné nastavit, aby { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] { -brand-short-name } nebyl
+    [feminine] { -brand-short-name } nebyla
+    [neuter] { -brand-short-name } nebylo
+    *[other] aplikace { -brand-short-name } nebyla
+  } výchozím klientem. Pro nastavení jiné aplikace jako výchozí použijte její dialog pro nastavení výchozí aplikace.
 checkbox-email-label =
   .label = E-mail
   .tooltiptext = { unset-default-tooltip }
 checkbox-newsgroups-label =
   .label = Diskusní skupiny
   .tooltiptext = { unset-default-tooltip }
 checkbox-feeds-label =
   .label = Kanály
   .tooltiptext = { unset-default-tooltip }
-
 # Note: This is the search engine name for all the different platforms.
 # Platforms that don't support it should be left blank.
 system-search-engine-name =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Spotlight
     [windows] Windows Search
    *[other] { "" }
   }
-
 system-search-integration-label =
   .label = Povolit službě { system-search-engine-name } prohledávat zprávy
   .accesskey = P
-
 check-on-startup-label =
-  .label = Vždy kontrolovat při startu aplikace { -brand-short-name }
+  .label =
+    Vždy kontrolovat při startu { -brand-short-name.gender ->
+      [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+      [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+      [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
+      *[other] aplikace { -brand-short-name }
+    }
   .accesskey = V