L10N update.
authorPavel Cvrcek <jasnapaka@jasnapaka.com>
Fri, 13 Dec 2013 21:08:45 +0100
changeset 2087 df0c424e2c1530acc2843b78749ad1549dfd7dc1
parent 2086 732a41f0faa77fd41cdc8940ad4c99ac9cc172f5
child 2088 a0c6f4681c7a0929e2189b769ae46a6b788aafe5
push id881
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 18 Sep 2015 13:30:33 +0000
L10N update.
browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/android/chrome/config.dtd
mobile/android/chrome/config.properties
mobile/android/chrome/handling.properties
--- a/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
@@ -12,18 +12,18 @@
 <!ENTITY device.title "Kontrolní centrum zařízení">
 <!ENTITY device.notConnected "Nepřipojeno. Připojte prosím vaše zařízení níže.">
 <!ENTITY device.startApp "Spustit">
 <!ENTITY device.startAppTooltip "Spustí tuto aplikaci na vašem zařízení.">
 <!ENTITY device.stopApp "Ukončit">
 <!ENTITY device.stopAppTooltip "Ukončit tuto aplikaci na vašem zařízení.">
 <!ENTITY device.debugApp "Debugger">
 <!ENTITY device.debugAppTooltip "Otevře Nástroje vývojáře pro tuto aplikaci na vašem zařízení.">
+<!ENTITY device.name "Název">
 <!ENTITY device.plain "Obyčejná (výchozí)">
-<!ENTITY device.app "Aplikace">
 <!ENTITY device.privileged "Práva">
 <!ENTITY device.certified "Certifikováno">
 <!ENTITY device.allow "Povolit">
 <!ENTITY device.allowTooltip "Tato práva jsou povolena pro aplikace tohoto typu.">
 <!ENTITY device.prompt "Výzva">
 <!ENTITY device.promptTooltip "Pro povolení těchto práv pro aplikace tohoto typu bude uživatel vždy dotázán.">
 <!ENTITY device.deny "Zakázat">
 <!ENTITY device.denyTooltip "Tato práva jsou pro aplikace tohoto typu zakázána.">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -141,16 +141,26 @@
 
 <!-- Toolbar -->
 <!ENTITY event.toolbar.save.label "Uložit a zavřít">
 <!ENTITY event.toolbar.delete.label "Smazat">
 <!ENTITY event.toolbar.attendees.label "Pozvat účastníky">
 <!ENTITY event.toolbar.spellcheck.label "Kontrola pravopisu">
 <!ENTITY event.toolbar.privacy.label "Soukromí">
 
+<!ENTITY event.toolbar.save.tooltip           "Uloží a zavře">
+<!ENTITY event.toolbar.delete.tooltip          "Smaže">
+<!ENTITY event.toolbar.attendees.tooltip         "Pozve účastníky">
+<!ENTITY event.toolbar.spellcheck.tooltip        "Zkontroluje pravopis">
+<!ENTITY event.toolbar.attachments.tooltip        "Přidá přílohy">
+<!ENTITY event.toolbar.privacy.tooltip          "Změní soukromí">
+<!ENTITY event.toolbar.priority.tooltip         "Změní prioritu">
+<!ENTITY event.toolbar.status.tooltip          "Změní stav">
+<!ENTITY event.toolbar.freebusy.tooltip         "Změní nastavení doby volna/práce">
+
 <!-- Main page -->
 <!ENTITY event.title.textbox.label "Název:">
 <!ENTITY event.title.textbox.accesskey "N">
 <!ENTITY event.location.label "Místo:">
 <!ENTITY event.location.accesskey "M">
 <!ENTITY event.categories.label "Kategorie:">
 <!ENTITY event.categories.accesskey "t">
 <!ENTITY event.categories.textbox.label          "Přidat novou kategorii" >
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -173,20 +173,24 @@ size. -->
 <!ENTITY datareporting_telemetry_summary "Zaznamenává data o výkonu, používání, hardware a přizpůsobení prohlížeče &brandShortName;. Data o prohlížeči jsou sdílena s organizací &vendorShortName; z důvodu jeho vylepšení.">
 <!ENTITY datareporting_crashreporter_summary "Odesílá hlášení o pádu prohlížeče &brandShortName; a pomáhá organizaci &vendorShortName; vylepšit jeho stabilitu a bezpečnost.">
 <!-- Localization note (datareporting_crashreporter_title_short) : This string matches
   (crashReporterSection.label) in en-US/chrome/browser/preferences/advanced.dtd.-->
 <!ENTITY datareporting_crashreporter_title_short "Hlášení pádů">
 <!ENTITY datareporting_wifi_title "Geolokační služby od &vendorShortName;">
 <!ENTITY datareporting_wifi_summary "Pomáhá vylepšovat geolokační služby pro otevřený web odesíláním anonymních informací o mobilní síti organizaci &brandShortName;.">
 
+<!-- Localization note (pref_update_autodownload2) : This should mention downloading
+   specifically, since the pref only prevents automatic downloads and not the
+   actual notification that an update is available. -->
+<!ENTITY pref_update_autodownload2 "Stahovat aktualizace automaticky">
 <!ENTITY pref_update_autodownload "Automatické aktualizace">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_wifi "Pouze pomocí Wi-Fi">
-<!ENTITY pref_update_autodownload_disabled "Zakázány">
-<!ENTITY pref_update_autodownload_enabled "Povoleny">
+<!ENTITY pref_update_autodownload_never "Nikdy">
+<!ENTITY pref_update_autodownload_always "Vždy">
 
 <!ENTITY quit "Ukončit">
 
 <!ENTITY addons "Doplňky">
 <!ENTITY downloads "Stahování">
 <!ENTITY apps "Aplikace">
 <!ENTITY char_encoding "Znaková sada">
 
@@ -366,8 +370,13 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY exit_guest_session "Ukončit relaci pro hosty">
 <!ENTITY guest_session_dialog_continue "Pokračovat">
 <!ENTITY guest_session_dialog_cancel "Zrušit">
 <!ENTITY new_guest_session_title "Aplikace &brandShortName; bude nyní restartována">
 <!ENTITY new_guest_session_text "Osoba používající tento režim nebude moci vidět vaše osobní data o prohlížení (jako jsou uložená hesla, historie či záložky).\n\nJakmile ukončí režim pro hosty, budou jeho data smazána a vaše relace bude obnovena.">
 
 <!ENTITY exit_guest_session_title "Aplikace &brandShortName; bude nyní restartována">
 <!ENTITY exit_guest_session_text "Data o prohlížení z této relace budou smazána.">
+
+<!-- These are only used for accessiblity for the done and overflow-menu buttons in the actionbar.
+   They are never shown to users -->
+<!ENTITY actionbar_menu "Nabídka">
+<!ENTITY actionbar_done "Hotovo">
\ No newline at end of file
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -17,16 +17,23 @@ alertDownloadsSize=Stahovaný soubor je příliš velký
 alertDownloadsNoSpace=Nedostatek úložného místa
 alertDownloadsToast=Stahování začalo…
 alertDownloadsPause=Pozastavit
 alertDownloadsResume=Obnovit
 alertDownloadsCancel=Zrušit
 
 alertFullScreenToast=Pro ukončení režimu celé obrazovky stiskněte BACK
 
+# LOCALIZATION NOTE (alertSearchEngineAddedToast, alertSearchEngineErrorToast, alertSearchEngineDuplicateToast)
+# %S will be replaced by the name of the search engine (exposed by the current page)
+# that has been added; for example, 'Google'.
+alertSearchEngineAddedToast='%S' byl přidán jako vyhledávací modul 
+alertSearchEngineErrorToast=Není možné přidat '%S' jako vyhledávací modul
+alertSearchEngineDuplicateToast='%S' je již ve vašem seznamu vyhledávacích modulů 
+
 downloadCancelPromptTitle=Zrušit stahování
 downloadCancelPromptMessage=Opravdu chcete zrušit stahování?
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4):
 # #1 is the add-on name, #2 is the add-on host, #3 is the application name
 addonError-1=Doplněk nemohl být stažen z důvodů chyby připojení k #2.
 addonError-2=Doplněk z #2 nemohl být nainstalován, protože neodpovídá doplňku, který je očekáván aplikací #3.
 addonError-3=Doplněk z #2 nemohl být nainstalován, protože je porušený.
@@ -181,19 +188,19 @@ contextmenu.shareMedia=Sdílet video
 contextmenu.showControls2=Zobrazit ovládací prvky
 contextmenu.mute=Vypnout zvuk
 contextmenu.unmute=Zapnout zvuk
 contextmenu.saveVideo=Uložit video
 contextmenu.saveAudio=Uložit audio
 contextmenu.addToContacts=Přidat do Kontakty
 
 contextmenu.copy=Kopírovat
-contextmenu.copyAll=Kopírovat vše
-contextmenu.selectWord=Vybrat slovo
+contextmenu.cut=Vyjmout
 contextmenu.selectAll=Vybrat vše
+
 contextmenu.paste=Vložit
 
 # Select UI
 selectHelper.closeMultipleSelectDialog=Hotovo
 
 #Input widgets UI
 inputWidgetHelper.date=Vyberte datum
 inputWidgetHelper.datetime=Vyberte datum a čas
--- a/mobile/android/chrome/config.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/config.dtd
@@ -1,7 +1,21 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY search.placeholder2 "Hledat v nastavení">
-<!ENTITY clear.altText "Vymazat">
-<!ENTITY newpref.label2 "Přidat nové nastavení">
+<!ENTITY toolbar.searchPlaceholder   "Hledat">
+
+<!ENTITY newPref.namePlaceholder    "Název">
+
+<!ENTITY newPref.valueBoolean     "Logická hodnota">
+<!ENTITY newPref.valueString      "Řetězec">
+<!ENTITY newPref.valueInteger     "Číslo">
+
+<!ENTITY newPref.stringPlaceholder   "Vložit řetězec">
+<!ENTITY newPref.numberPlaceholder   "Vložit číslo">
+
+<!ENTITY newPref.toggleButton     "Přepnout">
+<!ENTITY newPref.cancelButton     "Zrušit">
+
+<!ENTITY contextMenu.copyPrefName   "Kopírovat název">
+<!ENTITY contextMenu.copyPrefValue   "Kopírovat hodnotu">
+
--- a/mobile/android/chrome/config.properties
+++ b/mobile/android/chrome/config.properties
@@ -1,19 +1,9 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-addPref.title=Přidat
-addPref.selectType=Volba typu:
-addPref.type.string=Řetězec
-addPref.type.integer=Číslo
-addPref.type.boolean=Logická hodnota
-addPref.enterName=Vložte název:
+newPref.createButton=Vytvořit
+newPref.changeButton=Změnit
 
-togglePref.label=Přepnout
-modifyPref.label=Změnit
-modifyPref.selectText=Zvolte hodnotu %1$S:
-modifyPref.promptText=Vložte hodnotu %1$S:
-modifyPref.numberErrorTitle=Neplatná hodnota
-modifyPref.numberErrorText=Vložený text není číslo
-
-resetPref.label=Obnovit
+pref.toggleButton=Zrušit
+pref.resetButton=Obnovit
--- a/mobile/android/chrome/handling.properties
+++ b/mobile/android/chrome/handling.properties
@@ -1,5 +1,7 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 protocol.failed=Pro otevření tohoto odkazu nebyla nalezena žádná aplikace
+# A very short string shown in the button toast when no application can open the url
+protocol.toast.search=Hledat