L10N update for Firefox
authorPavel Cvrcek <jasnapaka@jasnapaka.com>
Tue, 13 May 2014 16:10:55 +0200
changeset 2139 dbaa1368a3fc593453bbc2df3afb6d238b9de291
parent 2138 5e3dcd25b1cc94aee9b5c07808368a19a99e0f47
child 2140 86da891c5fe9e26a52aaa3630c3fe14d4a416e75
push id881
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 18 Sep 2015 13:30:33 +0000
L10N update for Firefox
browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
browser/chrome/browser/devtools/eyedropper.properties
browser/chrome/browser/newTab.properties
browser/installer/nsisstrings.properties
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
services/sync/sync.properties
toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
--- a/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
+++ b/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
@@ -59,17 +59,17 @@ zoom-reset-button.label = %S%%
 # LOCALIZATION NOTE(zoom-reset-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
 zoom-reset-button.tooltiptext2 = Obnoví velikost stránky (%S)
 
 zoom-in-button.label = Zvětšit
 # LOCALIZATION NOTE(zoom-in-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
 zoom-in-button.tooltiptext2 = Zvětší stránku (%S)
 
 edit-controls.label = Upravit ovládání
-edit-controls.tooltiptext = Úpraví ovládání
+edit-controls.tooltiptext2 = Upraví ovládání
 
 cut-button.label = Vyjmout
 # LOCALIZATION NOTE(cut-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
 cut-button.tooltiptext2 = Vyjme (%S)
 
 copy-button.label = Kopírovat
 # LOCALIZATION NOTE(copy-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
 copy-button.tooltiptext2 = Zkopíruje (%S)
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/eyedropper.properties
@@ -0,0 +1,14 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used in the Eyedropper color tool.
+# LOCALIZATION NOTE The correct localization of this file might be to keep it
+# in English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best documentation
+# on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (colorValue.copied): This text is displayed when the user selects a
+# color with the eyedropper and it's copied to the clipboard.
+colorValue.copied=zkopírováno
--- a/browser/chrome/browser/newTab.properties
+++ b/browser/chrome/browser/newTab.properties
@@ -2,8 +2,9 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 newtab.pin=Připnout tuto stránku na aktuální pozici
 newtab.unpin=Odepnout tuto stránku
 newtab.block=Odebrat tuto stránku
 newtab.show=Zobrazit stránku nového panelu
 newtab.hide=Skrýt stránku nového panelu
+newtab.sponsored=Zobrazit informace o sponzorovaných dlaždicích
\ No newline at end of file
--- a/browser/installer/nsisstrings.properties
+++ b/browser/installer/nsisstrings.properties
@@ -48,18 +48,18 @@ SPACE_REQUIRED=Vyžadováno místa:
 SPACE_AVAILABLE=Dostupné místo:
 ONE_MOMENT_INSTALL=Chvilku strpení, $BrandShortName se spustí ihned po dokončení instalace…
 ONE_MOMENT_UPGRADE=Chvilku strpení, $BrandShortName se spustí ihned po dokončení aktualizace…
 INSTALL_MAINT_SERVICE=&Instalovat službu tichých aktualizací aplikace $BrandShortName
 SEND_PING=&Posílat do Mozilly informace o této instalaci
 BROWSE_BUTTON=P&rocháet…
 DEST_FOLDER=Cílová složka
 
-DOWNLOADING_IN_PROGRESS=Stahování…
-INSTALLING_TO_BE_DONE=Instalace
+DOWNLOADING_LABEL=Stahování $BrandShortName…
+INSTALLING_LABEL=Instalace $BrandShortName…
 UPGRADING_LABEL=Aktualizace $BrandShortName…
 
 SELECT_FOLDER_TEXT=Zvolte instalační složku aplikace $BrandShortName.
 
 BYTE=B
 KILO=K
 MEGA=M
 GIGA=G
--- a/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -151,16 +151,18 @@ tabLoading = nahrávání
 tabLoaded = nahráno
 tabNew = nový panel
 tabLoadStopped = nahrávání zastaveno
 tabReload = obnovování
 
 # Object states
 stateChecked = zaškrtnuto
 stateNotChecked = nezaškrtnuto
+statePressed   =  stisknuto
+# No string for a not pressed toggle button
 stateExpanded = rozbaleno
 stateCollapsed = sbaleno
 stateUnavailable = nedostupné
 stateRequired = požadováno
 stateTraversed = navštíveno
 stateHasPopup  = obsahuje vyskakovací okno
 stateSelected  =  vybráno
 
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -44,17 +44,16 @@ FormValidationStepMismatchOneValue=Zvolte prosím platnou hodnotu. Nejbližší platná hodnota je %S.
 FormValidationBadInputNumber=Vložte prosím číslo.
 GetAttributeNodeWarning=Použití getAttributeNode() je zastaralé. Používejte raději getAttribute().
 SetAttributeNodeWarning=Použití setAttributeNode() je zastaralé. Používejte raději setAttribute().
 GetAttributeNodeNSWarning=Použití getAttributeNodeNS() je zastaralé. Používejte raději getAttributeNS().
 SetAttributeNodeNSWarning=Použití setAttributeNodeNS() je zastaralé. Používejte raději setAttributeNS().
 RemoveAttributeNodeWarning=Použití removeAttributeNode() je zastaralé. Používejte raději removeAttribute().
 CreateAttributeWarning=Použití document.createAttribute() je zastaralé. Používejte raději element.setAttribute().
 CreateAttributeNSWarning=Použití document.createAttributeNS() je zastaralé. Používejte raději element.setAttributeNS().
-SpecifiedWarning=Použití daného atributu na uzlu v attributes je zastaralé. Návratová hodnota je vždy true.
 OwnerElementWarning=Použití atributu ownerElement na uzlu v attributes je zastaralé.
 NodeValueWarning=Použití atributu nodeValue na uzlu v attributes je zastaralé. Používejte raději value.
 TextContentWarning=Použití atributu textContent na uzlu v attributes je zastaralé. Používejte raději value.
 EnablePrivilegeWarning=Použití enablePrivilege je zastaralé.Používejte raději kód, který má systémová oprávnění (např. rozšíření).
 nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=Použití nsIJSON.decode je zastaralé. Používejte raději JSON.parse.
 nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=Použití nsIJSON.encode je zastaralé. Používejte raději JSON.stringify.
 nsIDOMWindowInternalWarning=Použití nsIDOMWindowInternal je zastaralé. Používejte raději nsIDOMWindow.
 InputEncodingWarning=Použití inputEncoding je zastaralé.
@@ -116,18 +115,16 @@ ComponentsWarning=Použití objektu Components je zastaralé. Objekt bude brzo odstraněn.
 PluginHangUITitle=Upozornění: Zásuvný modul nereaguje
 PluginHangUIMessage=Zásuvný modul %S je buď zaneprázdněn nebo přestal reagovat. Nyní můžete modul ukončit nebo počkat, zda se dokončí sám.
 PluginHangUIWaitButton=Pokračovat
 PluginHangUIStopButton=Ukončit modul
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozHidden", "mozVisibilityState", "hidden", or "visibilityState"
 PrefixedVisibilityApiWarning=„mozHidden“ a „mozVisibilityState“ je zastaralé. Používejte raději bezprefixové „hidden“ a „visibilityState“.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
 NodeIteratorDetachWarning=Volání detach() na NodeIterator již není účinné.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mozilla Audio Data API" and "Web Audio API".
-MozAudioDataWarning=Mozilla Audio Data API je zastaralé. Používejte raději Web Audio API.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
 LenientThisWarning=Získání nebo nastavení vlastnosti s [LenientThis] je ignorováno, protože objekt „this“ je neplatný.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "nsIDOMWindowUtils", "getWindowWithOuterId", or "nsIWindowMediator"
 GetWindowWithOuterIdWarning=Užití nsIDOMWindowUtils.getOuterWindowWithId() je zastaralé. Používejte raději stejnou metodu objektu nsIWindowMediator.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getPreventDefault" or "defaultPrevented".
 GetPreventDefaultWarning=Užití getPreventDefault()je zastaralé. Používejte raději defaultPrevented.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getUserData", "setUserData", "WeakMap", or "element.dataset".
 GetSetUserDataWarning=Užití getUserData() nebo setUserData() je zastaralé. Používejte raději WeakMap nebo element.dataset.
@@ -137,12 +134,16 @@ MozGetAsFileWarning=Nestandardní metoda mozGetAsFile je zastaralá a bude brzy odebrána. Používejte raději standardní metodu toBlob.
 UseOfCaptureEventsWarning=Použití captureEvents() je zastaralé. Pro aktualizaci vašeho kódu použijte metodu addEventListener() z DOM 2. Pro více nápovědy navštivte http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "releaseEvents()" or "removeEventListener()"
 UseOfReleaseEventsWarning=Použití releaseEvents() je zastaralé. Pro aktualizaci vašeho kódu použijte metodu removeEventListener() z DOM 2. Pro více nápovědy navštivte http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "document.load()" or "XMLHttpRequest"
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Použití Document.load() je zastaralé. Používejte raději objekt XMLHttpRequest z DOMu. Více informací na https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.showModalDialog()" or "window.open()" 
 ShowModalDialogWarning=Použití window.showModalDialog() je zastaralé. Používejte raději window.open(). Více informací na https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window.open 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window._content" or "window.content"
-Window_ContentWarning=Použití window._content je zastaralé. Používejte raději window.content.
+Window_ContentWarning=Použití window._content je zastaralé. Používejte raději window.content.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
 SyncXMLHttpRequestWarning=Synchronní XMLHttpRequest v hlavním vláknu je zavržený z důvodu jeho špatného vlivu na uživatelský zážitek. Pro více informací si přečtěte http://xhr.spec.whatwg.org/
 ImplicitMetaViewportTagFallback=Nebyla nalezena značka meta-viewport. Nastavte ji explicitně, abyste se vyhnuli neočekáváným změnám v budoucích verzích. Pro více informací si přečtěte https://developer.mozilla.org/en/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DataContainerEvent" or "CustomEvent"
+DataContainerEventWarning=Použití DataContainerEvent je zastaralé. Používejte raději CustomEvent.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "sendAsBinary" or "send(Blob data)"
+SendAsBinaryWarning=Nestandardní metoda sendAsBinary je zavržena a bude brzy odstraněna. Použijte raději stanardní metodu send(Blob data).
\ No newline at end of file
--- a/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
@@ -22,17 +22,17 @@
 <!ENTITY certmgr.detail.general_tab.title "Obecné">
 <!ENTITY certmgr.detail.general_tab.accesskey "O">
 <!ENTITY certmgr.detail.prettyprint_tab.title "Detaily">
 <!ENTITY certmgr.detail.prettyprint_tab.accesskey "D">
 
 <!ENTITY certmgr.pending.label "Probíhá ověřování certifikátu…">
 <!ENTITY certmgr.subjectinfo.label "Vydáno pro">
 <!ENTITY certmgr.issuerinfo.label "Vydal">
-<!ENTITY certmgr.validity.label "Platnost">
+<!ENTITY certmgr.periodofvalidity.label "Doba platnosti" >
 <!ENTITY certmgr.fingerprints.label "Otisky">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.title "Podrobnosti certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.cn "Obecné jméno (CN)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.o "Organizace (O)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.ou "Jednotka organizace (OU)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.serialnumber "Sériové číslo">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.sha1fingerprint "Otisk SHA1">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.md5fingerprint "Otisk MD5">
@@ -54,17 +54,17 @@
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.title "Smazat certifikát">
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.beforename "Požádali jste o smazání tohoto certifikátu:">
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.aftername "Jakmile smažete tento certifikát, nebudete moci číst poštu, která jím byla zašifrována.">
 
 <!ENTITY certmgr.certname "Jméno certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.certserver "Server">
 <!ENTITY certmgr.override_lifetime "Životnost">
 <!ENTITY certmgr.tokenname "Bezpečnostní zařízení">
-<!ENTITY certmgr.issued "Vydáno dne">
+<!ENTITY certmgr.begins "Vydáno dne">
 <!ENTITY certmgr.expires "Platný do">
 <!ENTITY certmgr.email "E-mailová adresa">
 <!ENTITY certmgr.serial "Sériové číslo">
 
 <!ENTITY certmgr.close.label "Zavřít">
 <!ENTITY certmgr.close.accesskey "Z">
 <!ENTITY certmgr.view2.label "Zobrazit…">
 <!ENTITY certmgr.view2.accesskey "b">
--- a/services/sync/sync.properties
+++ b/services/sync/sync.properties
@@ -20,18 +20,16 @@ error.login.description=Při přihlašování nastala chyba: %1$S. Zkuste to prosím znovu.
 error.login.prefs.label=Předvolby…
 error.login.prefs.accesskey=P
 # should decide if we're going to show this
 error.logout.title=Chyba odhlašování
 error.logout.description=Při odhlašování nastala chyba. Pravděpodobně je vše v pořádku a vy nemusíte nic dělat.
 error.sync.title=Chyba synchronizace
 error.sync.description=Při synchronizaci nastala chyba: %1$S. Akce bude automaticky opakována.
 error.sync.prolonged_failure=Synchronizaci nebylo možno v posledních %1$S dnech dokončit. Zkontrolujte prosím své připojení.
-error.sync.no_node_found=Synchronizační server je momentálně přetížen. Synchronizace dat bude zahájena co nejdříve, jak jen to bude možné!
-error.sync.no_node_found.title=Synchronizace pozastavena
 error.sync.serverStatusButton.label=Stav serveru
 error.sync.serverStatusButton.accesskey=S
 error.sync.needUpdate.description=Pro pokračování synchronizace je potřeba Sync aktualizovat.
 error.sync.needUpdate.label=Aktualizovat
 error.sync.needUpdate.accesskey=A
 error.sync.tryAgainButton.label=Synchronizovat
 error.sync.tryAgainButton.accesskey=S
 warning.sync.quota.label=Dosažení serverové kvóty
--- a/toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
@@ -3,16 +3,17 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY playButton.playLabel "Přehrát">
 <!ENTITY playButton.pauseLabel "Pozastavit">
 <!ENTITY muteButton.muteLabel "Vypnout zvuk">
 <!ENTITY muteButton.unmuteLabel "Zapnout zvuk">
 <!ENTITY fullscreenButton.enterfullscreenlabel "Celá obrazovka">
 <!ENTITY fullscreenButton.exitfullscreenlabel "Ukončit režim celé obrazovky">
+<!ENTITY castingButton.castingLabel "Přehrát na obrazovce">
 
 <!ENTITY stats.media "Média">
 <!ENTITY stats.size "Velikost">
 <!ENTITY stats.activity "Aktivita">
 <!ENTITY stats.activityPaused "Zastaveno">
 <!ENTITY stats.activityPlaying "Přehrávání">
 <!ENTITY stats.activityEnded "Ukončeno">
 <!ENTITY stats.activitySeeking "(vyhledávání)">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -96,16 +96,17 @@
 <!ENTITY cmd.alwaysActivate.tooltip "Zásuvný modul bude vždy spuštěn">
 <!ENTITY cmd.neverActivate.label "Nespouštět">
 <!ENTITY cmd.neverActivate.tooltip "Zásuvný modul nebude nikdy spuštěn">
 <!ENTITY cmd.stateMenu.tooltip "Změní způsob spouštění zásuvného modulu">
 <!ENTITY cmd.installAddon.label "Instalovat">
 <!ENTITY cmd.installAddon.accesskey "I">
 <!ENTITY cmd.uninstallAddon.label "Odebrat">
 <!ENTITY cmd.uninstallAddon.accesskey "d">
+<!ENTITY cmd.debugAddon.label "Ladění">
 <!ENTITY cmd.showPreferencesWin.label "Možnosti">
 <!ENTITY cmd.showPreferencesWin.tooltip "Umožní změnit možnosti doplňku">
 <!ENTITY cmd.showPreferencesUnix.label "Předvolby">
 <!ENTITY cmd.showPreferencesUnix.tooltip "Umožní změnit předvolby doplňku">
 <!ENTITY cmd.contribute.label "Přispět">
 <!ENTITY cmd.contribute.accesskey "s">
 <!ENTITY cmd.contribute.tooltip "Zobrazí informace jak přispět na vývoj doplňku">
 
@@ -211,8 +212,19 @@
 <!ENTITY addon.createdBy.label "Od ">
 
 <!ENTITY eula.title "Licenční smlouva s koncovým uživatelem">
 <!ENTITY eula.width "560px">
 <!ENTITY eula.height "400px">
 <!ENTITY eula.accept "Přijmout a instalovat…">
 
 <!ENTITY settings.path.button.label "Procházet…">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (experiment.info.label): The strings related to
+   experiments are present on the "Experiments" tab of the add-ons manager.
+   This tab won't be displayed unless an Experiment add-on is installed.
+   Install https://people.mozilla.org/~gszorc/dummy-experiment-addon.xpi
+   to cause this tab to appear. -->
+<!ENTITY experiment.info.label "O co se jedná? Vzdálené měření může čas od času nainstalovat a spustit experimenty.">
+<!ENTITY experiment.info.learnmore "Zjistit více">
+<!ENTITY experiment.info.learnmore.accesskey "Z">
+<!ENTITY experiment.info.changetelemetry "Nastavení měření">
+<!ENTITY experiment.info.changetelemetry.accesskey "N">
\ No newline at end of file
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -93,16 +93,54 @@ details.notification.enable=Doplněk %1$S bude povolen po restartu aplikace %2$S
 details.notification.disable=Doplněk %1$S bude zakázán po restartu aplikace %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.install) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.install=Doplněk %1$S bude instalován po restartu aplikace %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.uninstall) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.uninstall=Doplněk %1$S bude odebrán po restartu aplikace %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.upgrade) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.upgrade=Doplněk %1$S bude aktualizován po restartu aplikace %2$S.
 
+# LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.daysRemaining):
+# Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of days from now that the experiment will remain active (detail view).
+details.experiment.time.daysRemaining=Zbývá #1 den;Zbývají #1 dny;Zbývá #1 dní;
+#LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.endsToday) The experiment will end in less than a day (detail view).
+details.experiment.time.endsToday=Zbývá méně než jeden den
+# LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.daysPassed):
+# Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of days since the experiment ran (detail view).
+details.experiment.time.daysPassed=Před #1 dnem;Před #1 dny;Před #1 dny;
+#LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.endedToday) The experiment ended less than a day ago (detail view).
+details.experiment.time.endedToday=Před méně než jedním dnem
+#LOCALIZATION NOTE (details.experiment.state.active) This experiment is active (detail view).
+details.experiment.state.active=Aktivní
+#LOCALIZATION NOTE (details.experiment.state.complete) This experiment is complete (it was previously active) (detail view).
+details.experiment.state.complete=Dokončen
+
+# LOCALIZATION NOTE (experiment.time.daysRemaining):
+# Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of days from now that the experiment will remain active (list view item).
+experiment.time.daysRemaining=Zbývá #1 den;Zbývají #1 dny;Zbývá #1 dní;
+#LOCALIZATION NOTE (experiment.time.endsToday) The experiment will end in less than a day (list view item).
+experiment.time.endsToday=Zbývá méně než jeden den
+# LOCALIZATION NOTE (experiment.time.daysPassed):
+# Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of days since the experiment ran (list view item).
+experiment.time.daysPassed=Před #1 dnem;Před #1 dny;Před #1 dny;
+#LOCALIZATION NOTE (experiment.time.endedToday) The experiment ended less than a day ago (list view item).
+experiment.time.endedToday=Před méně než jedním dnem
+#LOCALIZATION NOTE (experiment.state.active) This experiment is active (list view item).
+experiment.state.active=Aktivní
+#LOCALIZATION NOTE (experiment.state.complete) This experiment is complete (it was previously active) (list view item).
+experiment.state.complete=Dokončen
+
 installFromFile.dialogTitle=Zvolte doplněk k instalaci
 installFromFile.filterName=Doplňky
 
 uninstallAddonTooltip=Odinstaluje doplněk
 uninstallAddonRestartRequiredTooltip=Odinstaluje doplněk (vyžadován restart)
 enableAddonTooltip=Povolí doplněk
 enableAddonRestartRequiredTooltip=Povolí doplněk (vyžadován restart)
 disableAddonTooltip=Zakáže doplněk
--- a/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
+++ b/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
@@ -44,17 +44,16 @@ FormValidationStepMismatchOneValue=Zvolte prosím platnou hodnotu. Nejbližší platná hodnota je %S.
 FormValidationBadInputNumber=Vložte prosím platné číslo.
 GetAttributeNodeWarning=Použití getAttributeNode() je zastaralé. Používejte raději getAttribute().
 SetAttributeNodeWarning=Použití setAttributeNode() je zastaralé. Používejte raději setAttribute().
 GetAttributeNodeNSWarning=Použití getAttributeNodeNS() je zastaralé. Používejte raději getAttributeNS().
 SetAttributeNodeNSWarning=Použití setAttributeNodeNS() je zastaralé. Používejte raději setAttributeNS().
 RemoveAttributeNodeWarning=Použití removeAttributeNode() je zastaralé. Používejte raději removeAttribute().
 CreateAttributeWarning=Použití document.createAttribute() je zastaralé. Používejte raději element.setAttribute().
 CreateAttributeNSWarning=Použití document.createAttributeNS() je zastaralé. Používejte raději element.setAttributeNS().
-SpecifiedWarning=Použití daného atributu na uzlu v attributes je zastaralé. Návratová hodnota je vždy true.
 OwnerElementWarning=Použití atributu ownerElement na uzlu v attributes je zastaralé.
 NodeValueWarning=Použití atributu nodeValue na uzlu v attributes je zastaralé. Používejte raději value.
 TextContentWarning=Použití atributu textContent na uzlu v attributes je zastaralé. Používejte raději value.
 EnablePrivilegeWarning=Použití enablePrivilege je zastaralé.Používejte raději kód, který má systémová oprávnění (např. rozšíření).
 nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=Použití nsIJSON.decode je zastaralé. Používejte raději JSON.parse.
 nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=Použití nsIJSON.encode je zastaralé. Používejte raději JSON.stringify.
 nsIDOMWindowInternalWarning=Použití nsIDOMWindowInternal je zastaralé. Používejte raději nsIDOMWindow.
 InputEncodingWarning=Použití inputEncoding je zastaralé.
@@ -116,18 +115,16 @@ ComponentsWarning=Použití objektu Components je zastaralé. Objekt bude brzo odstraněn.
 PluginHangUITitle=Upozornění: Zásuvný modul nereaguje
 PluginHangUIMessage=Zásuvný modul %S je buď zaneprázdněn nebo přestal reagovat. Nyní můžete modul ukončit nebo počkat, zda se dokončí sám.
 PluginHangUIWaitButton=Pokračovat
 PluginHangUIStopButton=Ukončit modul
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozHidden", "mozVisibilityState", "hidden", or "visibilityState"
 PrefixedVisibilityApiWarning=„mozHidden“ a „mozVisibilityState“ je zastaralé. Používejte raději bezprefixové „hidden“ a „visibilityState“.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
 NodeIteratorDetachWarning=Volání detach() na NodeIterator již není účinné.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mozilla Audio Data API" and "Web Audio API".
-MozAudioDataWarning=Mozilla Audio Data API je zastaralé. Používejte raději Web Audio API.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
 LenientThisWarning=Získání nebo nastavení vlastnosti s [LenientThis] je ignorováno, protože objekt „this“ je neplatný.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "nsIDOMWindowUtils", "getWindowWithOuterId", or "nsIWindowMediator"
 GetWindowWithOuterIdWarning=Užití nsIDOMWindowUtils.getOuterWindowWithId() je zastaralé. Používejte raději stejnou metodu objektu nsIWindowMediator.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getPreventDefault" or "defaultPrevented".
 GetPreventDefaultWarning=Užití getPreventDefault()je zastaralé. Používejte raději defaultPrevented.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getUserData", "setUserData", "WeakMap", or "element.dataset".
 GetSetUserDataWarning=Užití getUserData() nebo setUserData() je zastaralé. Používejte raději WeakMap nebo element.dataset.
@@ -139,9 +136,11 @@ UseOfCaptureEventsWarning=Použití captureEvents() je zastaralé. Pro aktualizaci vašeho kódu použijte metodu addEventListener() z DOM 2. Pro více nápovědy navštivte http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
 UseOfReleaseEventsWarning=Použití releaseEvents() je zastaralé. Pro aktualizaci vašeho kódu použijte metodu removeEventListener() z DOM 2. Pro více nápovědy navštivte http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "document.load()" or "XMLHttpRequest"
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Použití Document.load() je zastaralé. Používejte raději objekt XMLHttpRequest z DOMu. Více informací na https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.showModalDialog()" or "window.open()" 
 ShowModalDialogWarning=Použití window.showModalDialog() je zastaralé. Používejte raději window.open(). Více informací na https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window.open 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window._content" or "window.content"
 Window_ContentWarning=Použití window._content je zastaralé. Použijte raději window.content.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
-SyncXMLHttpRequestWarning=Synchronní XMLHttpRequest v hlavním vláknu je zavržený z důvodu jeho špatného vlivu na uživatelský zážitek. Pro více informací si přečtěte http://xhr.spec.whatwg.org/
\ No newline at end of file
+SyncXMLHttpRequestWarning=Synchronní XMLHttpRequest v hlavním vláknu je zavržený z důvodu jeho špatného vlivu na uživatelský zážitek. Pro více informací si přečtěte http://xhr.spec.whatwg.org/
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DataContainerEvent" or "CustomEvent"
+DataContainerEventWarning=Použití DataContainerEvent je zastaralé. Používejte raději CustomEvent.
\ No newline at end of file