Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Sat, 25 Jul 2020 07:48:04 +0000
changeset 4568 d6e16b8519a97547fbc8d26e4db6f80b8684e2fe
parent 4567 b465c80ec1e9494589147784c41bb414c49c0c7a
child 4569 404c2d18a1d422e9ed14534b8d612537916f6bbf
push id2498
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 25 Jul 2020 07:48:07 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Jirka Soukeník <soucet@centrum.cz> Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/browser/safeMode.ftl
browser/browser/tabContextMenu.ftl
browser/chrome/browser/pocket.properties
browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -266,14 +266,18 @@ cfr-whatsnew-protections-icon-alt = Ikona štítu
 
 ## Better PDF message
 
 cfr-whatsnew-better-pdf-header = Vylepšené prohlížení PDF
 cfr-whatsnew-better-pdf-body = Soubory PDF se nyní otevírají přímo ve { -brand-short-name(case: "loc") }, takže je máte hned po ruce.
 
 ## DOH Message
 
+cfr-doorhanger-doh-primary-button = OK, rozumím
+  .accesskey = O
+cfr-doorhanger-doh-secondary-button = Zakázat
+  .accesskey = Z
 
 ## What's new: Cookies message
 
 cfr-whatsnew-clear-cookies-header = Automatická ochrana před záludnými sledovacími taktikami
 cfr-whatsnew-clear-cookies-body = Některé sledovací prvky vás přesměrovávají na jiné stránky, které tajně ukládají cookies. { -brand-short-name } nyní tyto cookies automaticky vymaže, abyste nemohli být sledováni.
 cfr-whatsnew-clear-cookies-image-alt = Ukázka zablokovaných cookies
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -14,19 +14,16 @@
 
 onboarding-button-label-learn-more = Zjistit více
 onboarding-button-label-try-now = Vyzkoušet
 onboarding-button-label-get-started = Začínáme
 
 ## Welcome modal dialog strings
 
 onboarding-welcome-header = Vítá vás { -brand-short-name }
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
-onboarding-multistage-welcome-header = Vítá vás <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span>
 onboarding-welcome-body =
   Prohlížeč teď už máte.<br/>Poznejte ještě zbytek { -brand-product-name.gender ->
     [masculine] { -brand-product-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-product-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-product-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-product-name }
   }.
 onboarding-welcome-learn-more = Další výhody.
@@ -58,16 +55,33 @@ onboarding-join-form-continue = Pokračovat
 onboarding-join-form-signin-label = Už máte účet?
 # Text for link to submit the sign in form
 onboarding-join-form-signin = Přihlásit se
 onboarding-start-browsing-button-label = Začít prohlížet
 onboarding-cards-dismiss =
   .title = Skrýt
   .aria-label = Skrýt
 
+## Multistage 3-screen onboarding flow strings (about:welcome pages)
+
+# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
+# automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
+onboarding-multistage-welcome-header = Vítá vás <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span>
+onboarding-multistage-welcome-secondary-button-text = Už máte účet?
+onboarding-multistage-import-secondary-button-label = Teď ne
+onboarding-multistage-theme-secondary-button-label = Teď ne
+onboarding-multistage-theme-label-light = Světlý
+onboarding-multistage-theme-label-dark = Tmavý
+
+## Please make sure to split the content of the title attribute into lines whose
+## width corresponds to about 40 Latin characters, to ensure that the tooltip
+## doesn't become too long. Line breaks will be preserved when displaying the
+## tooltip.
+
+
 ## Welcome full page string
 
 onboarding-fullpage-welcome-subheader = Teď vám ukážeme, jaké máte možnosti.
 onboarding-fullpage-form-email =
   .placeholder = Vaše e-mailová adresa…
 
 ## Firefox Sync modal dialog strings.
 
--- a/browser/browser/safeMode.ftl
+++ b/browser/browser/safeMode.ftl
@@ -10,21 +10,21 @@ safe-mode-window =
       [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
      *[other] aplikace { -brand-short-name }
     }
   .style = max-width: 400px
 start-safe-mode =
   .label = Spustit v nouzovém režimu
 refresh-profile =
   .label =
-    Obnovení { -brand-short-name.gender ->
-      [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
-      [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
-      [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
-      *[other] aplikace { -brand-short-name }
+    Obnovit { -brand-short-name.gender ->
+      [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
+      [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
+      [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
+      *[other] aplikaci { -brand-short-name }
     }
 safe-mode-description =
   Nouzový režim je speciální režim { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }, který se používá při řešení potíží.
--- a/browser/browser/tabContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/tabContextMenu.ftl
@@ -54,16 +54,20 @@ move-to-new-window =
   .label = Přesunout do nového okna
   .accesskey = k
 undo-close-tab =
   .label = Obnovit zavřený panel
   .accesskey = t
 tab-context-close-multiple-tabs =
   .label = Zavřít několik panelů
   .accesskey = k
+
+## Variables:
+## $tabCount (Number): the number of tabs that are affected by the action.
+
 tab-context-undo-close-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Obnovit zavřený panel
       [one] Obnovit zavřený panel
       [few] Obnovit zavřené panely
      *[other] Obnovit zavřené panely
     }
@@ -75,8 +79,24 @@ close-tabs =
   .label = Zavřít panely
   .accesskey = Z
 move-tabs =
   .label = Přesunout panely
   .accesskey = s
 move-tab =
   .label = Přesunout panel
   .accesskey = s
+tab-context-close-tabs =
+  .label =
+    Zavřít { $tabCount ->
+      [one] panel
+      [few] { $tabCount } panely
+      *[other] { $tabCount } panelů
+    }
+  .accesskey = Z
+tab-context-move-tabs =
+  .label =
+    Přesunout { $tabCount ->
+      [one] panel
+      [few] { $tabCount } panely
+      *[other] { $tabCount } panelů
+    }
+  .accesskey = s
--- a/browser/chrome/browser/pocket.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pocket.properties
@@ -15,17 +15,17 @@ pagenotsaved = Stránka nebyla uložena
 pageremoved = Stránka byla odstraněna
 pagesaved = Uloženo do služby Pocket
 processingremove = Odstraňování stránky…
 processingtags = Přidávání štítků…
 removepage = Odstranit stránku
 save = Uložit
 saving = Ukládání…
 signupemail = Registrace e-mailem
-signuptosave = Registrujte se do služby Pocket. Je to zdarma.
+signuptosave = Zaregistrujte se do služby Pocket. Je to zdarma.
 suggestedtags = Doporučené štítky
 tagline = Ukládejte si články a videa z Firefoxu pro zobrazení ve službě Pocket kdykoliv a na jakémkoli zařízení.
 taglinestory_one = Klepněte na tlačítko služby Pocket pro uložení jakéhokoliv článku, videa nebo stránky přímo z Firefoxu.
 taglinestory_two = Zobrazení ve službě Pocket kdykoliv a na jakémkoliv zařízení.
 tagssaved = Štítky přidány
 tos = Pokračováním souhlasíte s <a href="%1$S" target="_blank">podmínkami poskytování služby</a> Pocket a <a href="%2$S" target="_blank">zásadami ochrany osobních údajů</a>
 tryitnow = Vyzkoušejte nyní
 signinfirefox = Přihlásit se účtem Firefoxu
--- a/browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
+++ b/browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
@@ -104,20 +104,23 @@ learnMoreLabel = Zjistit více
 # list of saved addresses.
 savedAddressesBtnLabel = Uložené adresy…
 # LOCALIZATION NOTE (autofillCreditCardsCheckbox): Label for the checkbox that enables autofilling credit cards.
 autofillCreditCardsCheckbox = Automaticky vyplňovat informace o platební kartě
 # LOCALIZATION NOTE (savedCreditCardsBtnLabel): Label for the button that opens a dialog that shows the list
 # of saved credit cards.
 savedCreditCardsBtnLabel = Uložené platební karty…
 
+autofillReauthCheckboxWin = K automatickému vyplnění, zobrazení nebo úpravě uložených kreditních karet je vyžadováno ověření od systému Windows.
+autofillReauthCheckboxLin = K automatickému vyplnění, zobrazení nebo úpravě uložených kreditních karet je vyžadováno ověření od systému Linux.
 
 # LOCALIZATION NOTE (autofillReauthOSDialogMac): This string is
 # preceded by the operating system (macOS) with "Firefox is trying to ", and
 # has a period added to its end. Make sure to test in your locale.
+autofillReauthOSDialogMac = změnit nastavení ověřování
 autofillReauthOSDialogWin = Pro změnu nastavení ověřování zadejte své přihlašovací údaje do systému Windows.
 autofillReauthOSDialogLin = Pro změnu nastavení ověřování zadejte své přihlašovací údaje do systému Linux.
 
 # LOCALIZATION NOTE (manageAddressesTitle, manageCreditCardsTitle): The dialog title for the list of addresses or
 # credit cards in browser preferences.
 manageAddressesTitle = Uložené adresy
 manageCreditCardsTitle = Uložené platební karty
 # LOCALIZATION NOTE (addressesListHeader, creditCardsListHeader): The header for the list of addresses or credit cards