L10N update.
authorPavel Cvrcek <jasnapaka@jasnapaka.com>
Tue, 10 Mar 2015 22:20:20 +0100
changeset 2309 d48d56aebf78763243ea2dc3fd9ef288a8945089
parent 2308 1ac0e26fc1d7162f2216aacd94ab26f06d8197a3
child 2310 7b2e8e246b307645dac61021275dc28716bfa8a0
push id881
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 18 Sep 2015 13:30:33 +0000
L10N update.
browser/chrome/browser/aboutTabCrashed.dtd
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/browser/aboutTabCrashed.dtd
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
browser/chrome/browser/devtools/profiler.dtd
browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webide.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webide.properties
browser/chrome/browser/sanitize.dtd
browser/chrome/browser/searchbar.dtd
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/aboutTabCrashed.dtd
@@ -0,0 +1,11 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY tabCrashed.header "Nejprve špatné zprávy: Tento panel neočekávaně spadl.">
+<!ENTITY tabCrashed.message "A teď ty dobré zprávy: Panel můžete zavřít, obnovit nebo také obnovit všechny ostatní spadlé panely.">
+<!ENTITY tabCrashed.sendReport "Odeslat hlášení o pádu, aby se předešlo případným dalším pádům">
+<!ENTITY tabCrashed.reportSent "Hlášení o pádu bylo odesláno; děkujeme, že nám pomáháte &brandShortName; vylepšovat!">
+<!ENTITY tabCrashed.closeTab "Zavřít tento panel">
+<!ENTITY tabCrashed.restoreTab "Obnovit tento panel">
+<!ENTITY tabCrashed.restoreAll "Obnovit všechny spadlé panely">
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -9,57 +9,44 @@
 <!ENTITY windowMenu.label "Okno">
 
 <!ENTITY helpMenu.label "Nápověda">
 <!ENTITY helpMenu.accesskey "v">
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows (ex:french, german) use "?"
 for the help button in the menubar but Gnome does not. -->
 <!ENTITY helpMenuWin.label "Nápověda">
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey "v">
-<!ENTITY aboutProduct.label "O aplikaci &brandShortName;">
-<!ENTITY aboutProduct.accesskey "O">
-<!ENTITY productHelp.label "Nápověda aplikace &brandShortName;">
-<!ENTITY productHelp.accesskey "N">
 <!ENTITY aboutProduct2.label   "O aplikaci &brandShorterName;">
 <!ENTITY aboutProduct2.accesskey "O">
-<!ENTITY productHelp2.label    "Nápověda aplikace &brandShortName;">
+<!ENTITY productHelp2.label    "Nápověda aplikace &brandShorterName;">
 <!ENTITY productHelp2.accesskey  "N">
 <!ENTITY helpMac.commandkey "?">
 
 <!ENTITY helpKeyboardShortcuts.label   "Klávesové zkratky">
 <!ENTITY helpKeyboardShortcuts.accesskey "K">
 
 <!ENTITY helpSafeMode.label "Restartovat se zakázanými doplňky…">
 <!ENTITY helpSafeMode.accesskey "R">
 
 <!ENTITY healthReport2.label   "Hlášení o zdraví aplikace &brandShorterName;">
 <!ENTITY healthReport2.accesskey "H">
 
-<!ENTITY healthReport.label "Hlášení o zdraví aplikace &brandShortName;">
-<!ENTITY healthReport.accesskey "H">
-
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label "Technické informace…">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "T">
 
 <!ENTITY helpFeedbackPage.label "Odeslat zpětnou vazbu…">
 <!ENTITY helpFeedbackPage.accesskey "d">
 
 <!ENTITY helpShowTour2.label      "Průvodce aplikací &brandShorterName;">
 <!ENTITY helpShowTour2.accesskey    "P">
 
-<!ENTITY helpShowTour.label       "Průvodce aplikací &brandShortName;">
-<!ENTITY helpShowTour.accesskey     "p">
-
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label "Předvolby…">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey ",">
 
 <!ENTITY servicesMenuMac.label "Služby">
 
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac2.label    "Skrýt &brandShorterName;">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac2.commandkey "S">
 
-<!ENTITY hideThisAppCmdMac.label "Skrýt &brandShortName;">
-<!ENTITY hideThisAppCmdMac.commandkey "H">
-
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.label "Skrýt ostatní">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.commandkey "k">
 
 <!ENTITY showAllAppsCmdMac.label "Zobrazit vše">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -603,25 +603,21 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY fullZoom.label "Velikost stránky">
 <!ENTITY fullZoom.accesskey "V">
 
 <!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip "Zavře postranní lištu">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.label    "Ukončit">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.accesskey  "k">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.tooltip   "Ukončí &brandShorterName;">
-<!ENTITY quitApplicationCmdWin.label "Ukončit">
-<!ENTITY quitApplicationCmdWin.accesskey "k">
-<!ENTITY quitApplicationCmdWin.tooltip   "Ukončí &brandShortName;">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label "Ukončit">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY quitApplicationCmdMac2.label  "Ukončit &brandShorterName;">
-<!ENTITY quitApplicationCmdMac.label "Ukončit &brandShortName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE(quitApplicationCmdUnix.key): This keyboard shortcut is used by both Linux and OSX builds. -->
 <!ENTITY quitApplicationCmdUnix.key "Q">
 
 <!ENTITY closeCmd.label "Zavřít">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY pageStyleMenu.label "Styl stránky">
@@ -797,21 +793,16 @@ just addresses the organization to follo
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE: (pluginNotification.width): This is used to determine the
   width of the plugin popup notification that can appear if a plugin has been
   blocked on a page. Should be wide enough to fit the pluginActivateNow.label
   and pluginActivateAlways.label strings above on a single line. This must be
   a CSS length value. -->
 <!ENTITY pluginNotification.width "28em">
 
-<!ENTITY tabCrashed.header "Panel spadl">
-<!ENTITY tabCrashed.message "Ale toto je nepříjemné. Pokusili jsme se zobrazit webovou stránku, ale ta neodpovídá.">
-<!ENTITY tabCrashed.checkSendReport "Řekněte organizaci &vendorShortName; o pádu, aby ho mohla opravit.">
-<!ENTITY tabCrashed.tryAgain "Zkusit znovu">
-
 <!ENTITY uiTour.infoPanel.close "Zavřít">
 
 <!ENTITY appMenuSidebars.label     "Postranní lišty">
 
 <!ENTITY switchToMetroCmd2.label    "Spustit v prohlížeči &brandShortName; pro Windows 8 Touch">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE: (panicButton.view.mainTimeframeDesc, panicButton.view.5min, panicButton.view.2hr, panicButton.view.day):
   The .mainTimeframeDesc string combined with any of the 3 others is meant to form a complete sentence, e.g. "Forget the last: Five minutes".
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -282,20 +282,16 @@ offlineApps.never=Nikdy na tomto serveru
 offlineApps.neverAccessKey=k
 offlineApps.notNow=Nyní ne
 offlineApps.notNowAccessKey=N
 
 offlineApps.usage=Tento server (%S) má na vašem počítači uloženo více než %SMB offline obsahu.
 offlineApps.manageUsage=Zobrazit nastavení
 offlineApps.manageUsageAccessKey=Z
 
-# LOCALIZATION NOTE (indexedDB.usage): %1$S is the website host name
-# %2$S a number of megabytes.
-indexedDB.usage=Tento server (%1$S) se pokouší na váš počítač uložit více než %2$S MB dat pro offline použití.
-
 identity.identified.verifier=Ověřeno: %S
 identity.identified.verified_by_you=Tomuto serveru jste udělili bezpečnostní výjimku
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 
 identity.encrypted2=Připojení k této stránce je zašifrováno.
 identity.broken_loaded=Připojení k této stránce není plně zabezpečeno, protože obsahuje nezašifrované prvky (jako jsou obrázky) nebo není připojení dostatečně bezpečné.
 identity.mixed_active_loaded2=Webová stránka obsahuje interaktivní obsah (jako jsou skripty), který není šifrován. Ostatní lidé mohou číst vaše informace nebo upravovat chování webové stránky.
 identity.unencrypted=Připojení k této stránce není zašifrováno.
@@ -591,17 +587,16 @@ getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication = %S (mikrofón a aplikace)
 getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen = %S (mikrofón a obrazovka)
 getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow = %S (mikrofón a okno)
 # LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.sharingMenuUnknownHost): this is used for the website
 # origin for the sharing menu if no readable origin could be deduced from the URL.
 getUserMedia.sharingMenuUnknownHost = Neznámý původ
 
 # LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentPlaying.message2): %S is brandShortName.
 emeNotifications.drmContentPlaying.message2 = Některé zvuky nebo videa na této stránce používají DRM software, což může omezit %S při práci s tímto obsahem.
-emeNotifications.drmContentPlaying.message = Některé zvuky nebo videa na této stránce používají %1$S DRM software, což může způsobovat omezení %2$S při práci s tímto obsahem.
 emeNotifications.drmContentPlaying.button.label = Konfigurace…
 emeNotifications.drmContentPlaying.button.accesskey = K
 
 # LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentDisabled.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S will be the 'learn more' link
 emeNotifications.drmContentDisabled.message = Pro přehrání audia nebo videa na této stránce musíte nejdříve povolit DRM. %S
 emeNotifications.drmContentDisabled.button.label = Povolit DRM
 emeNotifications.drmContentDisabled.button.accesskey = P
 # LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentDisabled.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/browser/aboutTabCrashed.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY tabCrashed.header "Nejprve špatné zprávy: Tento panel neočekávaně spadl.">
-<!ENTITY tabCrashed.message "A teď ty dobré zprávy: Panel můžete zavřít, obnovit nebo také obnovit všechny ostatní spadlé panely.">
-<!ENTITY tabCrashed.sendReport "Odeslat hlášení o pádu, aby se předešlo případným dalším pádům">
-<!ENTITY tabCrashed.reportSent "Hlášení o pádu bylo odesláno; děkujeme, že nám pomáháte &brandShortName; vylepšovat!">
-<!ENTITY tabCrashed.closeTab "Zavřít tento panel">
-<!ENTITY tabCrashed.restoreTab "Obnovit tento panel">
-<!ENTITY tabCrashed.restoreAll "Obnovit všechny spadlé panely">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -215,17 +215,16 @@ highlightKeepDesc=Ponechá existující zvýraznění
 # option parameter to the 'highlight' command, displayed when the user asks for
 # help on what it does.
 highlightKeepManual=Ve výchozím nastavení jsou při spuštění příkazu existující zvýraznění skryta. Tato volba mění toto chování
 
 # LOCALIZATION NOTE (highlightOutputConfirm) A confirmation message for the
 # 'highlight' command, displayed to the user once the command has been entered,
 # informing the user how many nodes have been highlighted successfully and how
 # to turn highlighting off
-highlightOutputConfirm=Zvýrazněno uzlů: %1$S
 highlightOutputConfirm2=%1$S uzel zvýrazněn;%1$S uzly zvýrazněny;%1$S uzlů zvýrazněno
 
 # LOCALIZATION NOTE (highlightOutputMaxReached) A confirmation message for the
 # 'highlight' command, displayed to the user once the command has been entered,
 # informing the user how many nodes have been highlighted successfully and that
 # some nodes could not be highlighted due to the maximum number of nodes being
 # reached, and how to turn highlighting off
 highlightOutputMaxReached=Počet odpovídajících uzlů: %1$S, ale zvýrazněno pouze %2$S. Pro zvýraznění všech použijte '--showall' 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
@@ -75,19 +75,17 @@
 <!ENTITY inspectorHTMLDelete.accesskey "m">
 
 <!ENTITY inspector.selectButton.tooltip "Vybere prvek myší">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inspectorSearchHTML.label2): This is the label shown as
   the placeholder in inspector search box -->
 <!ENTITY inspectorSearchHTML.label2     "Hledat podle CSS selektorů">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (inspectorSearchHTML.label): This is the label shown as
-   the placeholder in inspector search box -->
-<!ENTITY inspectorSearchHTML.label "Hledat HTML">
+
 <!ENTITY inspectorSearchHTML.key "F">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inspectorCopyImageDataUri.label): This is the label
   shown in the inspector contextual-menu for the item that lets users copy
   the URL embedding the image data encoded in Base 64 (what we name
   here Image Data URL). For more information:
   https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/data_URIs -->
 <!ENTITY inspectorCopyImageDataUri.label    "Kopírovat data obrázku pro URI">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/profiler.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.dtd
@@ -56,18 +56,16 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (profilerUI.invertTree.tooltiptext): This is the tooltip
  - for the tree-inverting checkbox's label. -->
 <!ENTITY profilerUI.invertTree.tooltiptext "Invertováním stromu volání zobrazíte cesty profilovaných volání od nejmladších záznamů po nejstarší.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (profilerUI.table.*): These strings are displayed
  - in the call tree headers for a recording. -->
 <!ENTITY profilerUI.table.totalDuration2 "Celkový čas">
 <!ENTITY profilerUI.table.selfDuration2  "Vlastní čas">
-<!ENTITY profilerUI.table.totalDuration  "Celkový čas (ms)">
-<!ENTITY profilerUI.table.selfDuration  "Vlastní čas (ms)">
 <!ENTITY profilerUI.table.totalPercentage "Celkové vytížení">
 <!ENTITY profilerUI.table.selfPercentage "Vlastní vytížení">
 <!ENTITY profilerUI.table.samples     "Vzorky">
 <!ENTITY profilerUI.table.totalAlloc   "Celkem alokací">
 <!ENTITY profilerUI.table.selfAlloc    "Vlastních alokací">
 <!ENTITY profilerUI.table.function    "Funkce">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (profilerUI.newtab.tooltiptext): The tooltiptext shown
--- a/browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
@@ -16,21 +16,16 @@
 # to make sure if the project editor can be closed without saving changes
 projecteditor.confirmUnsavedTitle=Neuložené změny
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.confirmUnsavedLabel2):
 # This string is displayed as the message of the confirm prompt that checks
 # to make sure if the project can be closed/switched without saving changes
 projecteditor.confirmUnsavedLabel2=Máte neuložené změny, které budou ztraceny. Chcete skutečně pokračovat?
 
-# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.confirmUnsavedLabel):
-# This string is displayed as the message of the confirm prompt that checks
-# to make sure if the project editor can be closed without saving changes
-projecteditor.confirmUnsavedLabel=Máte neuložené změny, které budou při ukončení ztraceny. Jste si jisti, že chcete pokračovat?
-
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deleteLabel):
 # This string is displayed as a context menu item for allowing the selected
 # file / folder to be deleted.
 projecteditor.deleteLabel=Smazat
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deletePromptTitle):
 # This string is displayed as as the title of the confirm prompt that checks
 # to make sure if a file or folder should be removed.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.dtd
@@ -18,20 +18,16 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.reloadNotice2): This is the label shown
  - along with the button that triggers a page refresh. -->
 <!ENTITY webAudioEditorUI.reloadNotice2  "stránku pro zobrazení a úpravu audio kontextu.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.emptyNotice): This is the label shown
  - while the page is refreshing and the tool waits for a audio context. -->
 <!ENTITY webAudioEditorUI.emptyNotice   "Čekání na vytvoření kontextu pro audio…">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.tab.properties): This is the label shown
- - for the properties tab view. -->
-<!ENTITY webAudioEditorUI.tab.properties "Parametry">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.tab.properties2): This is the label shown
  - for the properties tab view. -->
 <!ENTITY webAudioEditorUI.tab.properties2 "Vlastnosti">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.tab.automation): This is the label shown
  - for the automation tab view. -->
 <!ENTITY webAudioEditorUI.tab.automation "Automatizace">
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webide.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webide.dtd
@@ -144,39 +144,27 @@
 <!ENTITY permissionstable_name_header "Název">
 
 <!-- Runtime Details -->
 <!ENTITY runtimedetails_title "Info běhového prostředí">
 <!ENTITY runtimedetails_adbIsRoot "ADB je root: ">
 <!ENTITY runtimedetails_summonADBRoot "root zařízení">
 <!ENTITY runtimedetails_ADBRootWarning "(vyžaduje odemčený bootloader)">
 <!ENTITY runtimedetails_unrestrictedPrivileges "Neomezená oprávnění nástrojů pro vývojáře: ">
-<!ENTITY runtimedetails_restrictedPrivileges "Omezená oprávnění nástrojů pro vývojáře: ">
 <!ENTITY runtimedetails_requestPrivileges "vyžaduje vyšší oprávnění">
 <!ENTITY runtimedetails_privilegesWarning "(Provede restart zařízení. Vyžadována práva roota.)">
 
 <!-- Device Preferences and Settings -->
 <!ENTITY device_typeboolean "Logická hodnota">
 <!ENTITY device_typenumber "Číslo">
 <!ENTITY device_typestring "Řetězec">
 <!ENTITY device_typeobject "Objekt">
 <!ENTITY device_typenone "Vyberte typ">
 
 <!-- Device Preferences -->
-<!ENTITY devicepreferences_title "Předvolby zařízení">
-<!ENTITY devicepreferences_search "Předvolby vyhledávání">
-<!ENTITY devicepreferences_newname "Název nové předvolby">
-<!ENTITY devicepreferences_newtext "Hodnota předvolby">
-<!ENTITY devicepreferences_addnew "Přidat novou předvolbu">
-<!ENTITY devicepreferences_typeboolean "Logická hodnota">
-<!ENTITY devicepreferences_typenumber "Celé číslo">
-<!ENTITY devicepreferences_typestring "Řetězec">
-<!ENTITY devicepreferences_typenone "Zvolte typ">
-
-<!-- Device Preferences -->
 <!ENTITY devicepreference_title "Předvolby zařízení">
 <!ENTITY devicepreference_search "Předvolby vyhledávání">
 <!ENTITY devicepreference_newname "Název nové předvolby">
 <!ENTITY devicepreference_newtext "Hodnota předvolby">
 <!ENTITY devicepreference_addnew "Přidat novou předvolbu">
 
 <!-- Device Settings -->
 <!ENTITY devicesetting_title "Nastavení zařízení">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webide.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webide.properties
@@ -70,13 +70,10 @@ runtimedetails_notUSBDevice=Není USB zařízení
 
 # Validation status
 status_tooltip=Stav validace: %1$S
 status_valid=VALIDNÍ
 status_warning=VAROVÁNÍ
 status_error=CHYBY
 status_unknown=NEZNÁMÝ
 
-# Preferences
-devicepreferences_reset_default=Obnovit výchozí
-
 # Device preferences and settings
 device_reset_default=Obnovit výchozí nastavení
--- a/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
@@ -66,14 +66,8 @@ that require it. -->
 <!ENTITY itemSitePreferences.label "Nastavení pro daný server">
 <!ENTITY itemSitePreferences.accesskey "N">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingUndoWarning): Second warning paragraph
 that appears when "Time range to clear" is set to "Everything". See UI
 mockup at bug 480169 -->
 <!ENTITY sanitizeEverythingUndoWarning "Tuto akci nelze vzít zpět.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (dialog.width2): width of the Clear Recent History and
-   Clear History on Shutdown dialogs. Should be large enough to contain
-   the item* strings above on a single line. The column width should be set
-   at half of the dialog width. -->
-<!ENTITY dialog.width2 "34em">
-<!ENTITY column.width2 "17em">
--- a/browser/chrome/browser/searchbar.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/searchbar.dtd
@@ -1,17 +1,6 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY cmd_engineManager.label "Správa vyhledávacích modulů…">
 <!ENTITY searchEndCap.label "Hledat">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE: The SearchHighlight strings are used in the
-  - UITour popups that shows on first use of the new search panel. -->
-<!ENTITY SearchHighlight1.title "Vyhledávání na jedno klepnutí">
-<!ENTITY SearchHighlight1.text "Hledejte přímo v libovolném z nabízených vyhledávačů bez změny svého výchozího.">
-
-<!ENTITY SearchHighlight2.title "Chytré návrhy">
-<!ENTITY SearchHighlight2.text "Návrhy vašeho výchozího vyhledávače se zobrazují dle toho, jak píšete.">
-
-<!ENTITY SearchHighlightNext "Další">
-<!ENTITY SearchHighlightClose "Děkuji!">
\ No newline at end of file