L10N update.
authorPavel Cvrcek <jasnapaka@jasnapaka.com>
Wed, 05 Feb 2014 20:54:41 +0100
changeset 2105 d24eec57ec200786a58b6cf776da5db54738836a
parent 2104 6aacb4705741c80670ae17bcaefac4673a92beb6
child 2106 bc211e29edaf6c58377d283cb7c489859690fc10
push id881
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 18 Sep 2015 13:30:33 +0000
L10N update.
browser/chrome/browser/aboutAccounts.dtd
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/charsetMenu.dtd
browser/chrome/browser/charsetMenu.properties
browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/aboutAccounts.dtd
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY aboutAccounts.welcome "Vítejte v průvodci &syncBrand.shortName.label;">
+
+<!ENTITY aboutAccountsConfig.description "Pro synchronizaci panelů, záložek, hesel a dalších věcí se přihlašte.">
+<!ENTITY aboutAccountsConfig.startButton.label "Začít">
+<!ENTITY aboutAccountsConfig.useOldSync.label "Používáte starou verzi Sync?">
+<!ENTITY aboutAccountsConfig.manage.label "Správa">
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -1,14 +1,27 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY aboutDialog.title "O aplikaci &brandFullName;">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkForUpdatesButton.*, update.updateButton.*, update.applyButtonBillboard.*):
+# Only one button is present at a time.
+# The button when displayed is located directly under the Firefox version in
+# the about dialog (see bug 596813 for screenshots).
+-->
+<!ENTITY update.checkForUpdatesButton.label    "Zkontrolovat aktualizace">
+<!ENTITY update.checkForUpdatesButton.accesskey  "Z">
+<!ENTITY update.updateButton.label        "Restartovat a aktualizovat">
+<!ENTITY update.updateButton.accesskey      "R">
+<!ENTITY update.applyButtonBillboard.label    "Aktualizovat…">
+<!ENTITY update.applyButtonBillboard.accesskey  "A">
+
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (warningDesc.version): This is a warning about the experimental nature of Nightly and Aurora builds. It is only shown in those versions. -->
 <!ENTITY warningDesc.version "&brandShortName; je experimentální verze a může být nestabilní.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (warningDesc.telemetry): This is a notification that Nightly/Aurora builds automatically send Telemetry data back to Mozilla. It is only shown in those versions. "It" refers to brandShortName. -->
 <!ENTITY warningDesc.telemetryDesc "&brandShortName; automaticky odesílá data o výkonu, hardware, používání a přizpůsobení, která slouží vývojářům z organizace &vendorShortName; k vylepšení aplikace.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.*) This paragraph is shown in "experimental" builds, i.e. Nightly and Aurora builds, instead of the other "community.*" strings below. -->
 <!ENTITY community.exp.start "">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.mozillaLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/. -->
@@ -37,18 +50,16 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.rights): This is a link title that links to about:rights. -->
 <!ENTITY bottomLinks.rights "O vašich právech">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.privacy): This is a link title that links to http://www.mozilla.com/legal/privacy/. -->
 <!ENTITY bottomLinks.privacy "Ochrana soukromí">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkingForUpdates): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
 <!ENTITY update.checkingForUpdates "Kontrola aktualizací…">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkingAddonCompat): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
-<!ENTITY update.checkingAddonCompat "Kontrola kompatibility doplňků…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.noUpdatesFound): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
 <!ENTITY update.noUpdatesFound "&brandShortName; je aktuální">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.adminDisabled): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
 <!ENTITY update.adminDisabled "Aktualizace jsou zakázány správcem">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.otherInstanceHandlingUpdates): try to make the localized text short -->
 <!ENTITY update.otherInstanceHandlingUpdates "&brandShortName; je aktualizován jinou instancí">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.failed.start,update.failed.linkText,update.failed.end):
--- a/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
@@ -8,14 +8,17 @@
 <!ENTITY privatebrowsingpage.perwindow.issueDesc "&brandShortName; si v tomto okně nebude pamatovat žádnou historii.">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.perwindow.issueDesc.normal "Aktuálně nejste v anonymním okně.">
 
 <!ENTITY privatebrowsingpage.perwindow.description "V anonymním okně si nebude &brandShortName; zaznamenávat žádnou historii, a to včetně historie stránek, formulářů, historie hledání, cookies a souborů v mezipaměti. Nicméně vámi stažené soubory a vytvořené záložky budou zachovány.">
 
 <!ENTITY privatebrowsingpage.openPrivateWindow.label "Otevřít anonymní okno">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.openPrivateWindow.accesskey "a">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStart3): please leave &basePBMenu.label; intact in the translation -->
-<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStart3 "Pro otevření anonymního okna můžete rovněž zvolit &basePBMenu.label; &gt; &newPrivateWindow.label;.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStart4): please leave &newPrivateWindow.label; intact in the translation -->
+<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStart4        "Pro otevření anonymního okna můžete rovněž zvolit &newPrivateWindow.label; z nabídky.">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.howToStop3 "Pro ukončení anonymního prohlížení můžete toto okno zavřít.">
-
 <!ENTITY privatebrowsingpage.moreInfo "Ačkoliv váš počítač nebude obsahovat záznamy historie vašeho prohlížení, váš poskytovatel Internetu nebo zaměstnavatel může i nadále sledovat, jaké stránky navštěvujete.">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.learnMore "Zjistit více">
+
+<!-- TO BE REMOVED POST-AUSTRALIS --> 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStart3): please leave &basePBMenu.label; intact in the translation -->
+<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStart3 "Pro otevření anonymního okna můžete rovněž zvolit &basePBMenu.label; &gt; &newPrivateWindow.label;.">
\ No newline at end of file
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -30,16 +30,19 @@
 <!ENTITY healthReport.accesskey "H">
 
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label "Technické informace…">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "T">
 
 <!ENTITY helpFeedbackPage.label "Odeslat zpětnou vazbu…">
 <!ENTITY helpFeedbackPage.accesskey "d">
 
+<!ENTITY helpShowTour.label       "Průvodce aplikací &brandShortName;">
+<!ENTITY helpShowTour.accesskey     "p">
+
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label "Předvolby…">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey ",">
 
 <!ENTITY servicesMenuMac.label "Služby">
 
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.label "Skrýt &brandShortName;">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.commandkey "H">
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -10,16 +10,19 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandFullName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix): This will be appended to the window's title
                                 inside the private browsing mode -->
 <!ENTITY mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix "(Anonymní prohlížení)">
 
+<!ENTITY appmenu.tooltip           "Otevře nabídku">
+<!ENTITY navbarOverflow.label        "Další nástroje…">
+
 <!-- Tab context menu -->
 <!ENTITY reloadTab.label "Obnovit panel">
 <!ENTITY reloadTab.accesskey "O">
 <!ENTITY reloadAllTabs.label "Obnovit všechny panely">
 <!ENTITY reloadAllTabs.accesskey "b">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (closeTabsToTheEnd.label): This should indicate the
 direction in which tabs are closed, i.e. locales that use RTL mode should say
 left instead of right. -->
@@ -49,41 +52,37 @@ can reach it easily. -->
 <!ENTITY closeTab.label "Zavřít panel">
 <!ENTITY closeTab.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY listAllTabs.label "Seznam všech panelů">
 
 <!ENTITY tabCmd.label "Nový panel">
 <!ENTITY tabCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY tabCmd.commandkey "t">
-<!ENTITY openLocationCmd.label "Otevřít adresu…">
-<!ENTITY openLocationCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openFileCmd.label "Otevřít soubor…">
+
 <!ENTITY openFileCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY openFileCmd.commandkey "o">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Vzhled stránky…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Náhled tisku">
 <!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY printCmd.label "Tisk…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY printCmd.commandkey "p">
 
 <!ENTITY goOfflineCmd.label "Pracovat offline">
 <!ENTITY goOfflineCmd.accesskey "l">
 
 <!ENTITY menubarCmd.label "Hlavní nabídka">
 <!ENTITY menubarCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY navbarCmd.label "Lišta navigace">
-<!ENTITY navbarCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY personalbarCmd.label "Lišta záložek">
 <!ENTITY personalbarCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY bookmarksToolbarItem.label "Záložky nástrojové lišty">
-<!ENTITY addonBarCmd.label "Lišta doplňků">
-<!ENTITY addonBarCmd.accesskey "d">
 
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Zdrojový kód stránky">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
 <!ENTITY pageInfoCmd.label "Informace o stránce">
 <!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY pageInfoCmd.commandkey "i">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (enterFullScreenCmd.label, exitFullScreenCmd.label):
@@ -93,16 +92,26 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY exitFullScreenCmd.label "Ukončit režim celé obrazovky">
 <!ENTITY exitFullScreenCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY fullScreenCmd.label "Celá obrazovka">
 <!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY fullScreenCmd.macCommandKey "f">
 <!ENTITY showAllTabsCmd.label "Zobrazit všechny panely">
 <!ENTITY showAllTabsCmd.accesskey "b">
 
+<!ENTITY fxaSignIn.label "Přihlášení k &syncBrand.shortName.label;">
+<!ENTITY fxaSignInError.label "Opětovné připojení k &syncBrand.shortName.label;">
+<!ENTITY syncStartPanel.heading "&brandShortName; is now syncing">
+<!ENTITY syncStartPanel.subTitle "Spravovat &syncBrand.shortName.label; můžete v dialogu Možnosti.">
+<!ENTITY syncStartPanel.subTitleUnix "Spravovat &syncBrand.shortName.label; můžete v dialogu Předvolby.">
+<!ENTITY syncErrorPanel.heading "Není možné se připojit k &syncBrand.shortName.label;">
+<!ENTITY syncErrorPanel.subTitle "Pro pokračování synchronizace se prosím přihlašte.">
+<!ENTITY syncErrorPanel.signInButton.label "Přihlásit">
+<!ENTITY syncErrorPanel.signInButton.accesskey "P">
+
 <!ENTITY fullScreenMinimize.tooltip "Minimalizovat">
 <!ENTITY fullScreenRestore.tooltip "Obnovit">
 <!ENTITY fullScreenClose.tooltip "Zavřít">
 <!ENTITY fullScreenAutohide.label "Skrýt nástrojové lišty">
 <!ENTITY fullScreenAutohide.accesskey "S">
 <!ENTITY fullScreenExit.label "Ukončit režim celé obrazovky">
 <!ENTITY fullScreenExit.accesskey "k">
 <!ENTITY fullscreenAllowButton.label "Povolit">
@@ -113,29 +122,31 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY leaveDOMFullScreen.accesskey "k">
 
 <!ENTITY closeWindow.label "Zavřít okno">
 <!ENTITY closeWindow.accesskey "a">
 
 <!ENTITY bookmarksMenu.label "Záložky">
 <!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "o">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.label "Přidat stránku do záložek">
+<!ENTITY editThisBookmarkCmd.label "Úprava záložky">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.commandkey "d">
 <!ENTITY markPageCmd.commandkey "l">
 <!ENTITY sharePageCmd.label "Sdílet stránku">
 <!ENTITY sharePageCmd.commandkey "S">
 <!ENTITY sharePageCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY shareLinkCmd.label "Sdíket odkaz">
 <!ENTITY shareLinkCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY shareImageCmd.label "Sdílet obrázek">
 <!ENTITY shareImageCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY shareSelectCmd.label "Sdílet výběr">
 <!ENTITY shareSelectCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY shareVideoCmd.label "Sdílet video">
 <!ENTITY shareVideoCmd.accesskey "S">
+<!ENTITY feedsMenu.label "Odebírat">
 <!ENTITY subscribeToPageMenupopup.label "Odebírat kanál této stránky">
 <!ENTITY subscribeToPageMenuitem.label "Odebírat kanál této stránky…">
 <!ENTITY addCurPagesCmd.label "Přidat všechny panely do záložek…">
 <!ENTITY showAllBookmarks2.label "Zobrazit všechny záložky">
 <!ENTITY unsortedBookmarksCmd.label "Netříděné záložky">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Zobrazí více záložek">
 
 <!ENTITY backCmd.label "Zpět">
@@ -152,51 +163,40 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY stopCmd.label "Zastavit">
 <!ENTITY stopCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY stopCmd.macCommandKey ".">
 <!ENTITY stopButton.tooltip "Zastaví načítání stránky">
 <!ENTITY goEndCap.tooltip "Přejde na adresu v adresním řádku">
 <!ENTITY printButton.label "Tisk">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Vytiskne tuto stránku">
 
-<!ENTITY backForwardItem.title "Zpět/Vpřed">
 <!ENTITY locationItem.title "Adresa">
 <!ENTITY searchItem.title "Hledání">
-<!ENTITY throbberItem.title "Ukazatel činnosti">
-<!ENTITY bookmarksItem.title "Záložky">
 
 <!-- Toolbar items -->
-<!ENTITY appMenuButton.label "Nabídka">
-<!ENTITY appMenuButton.tooltip "Otevře nabídku aplikace &brandShortName;">
-<!ENTITY homeButton.label "Domů">
+<!ENTITY homeButton.label       "Nabídka">
 
 <!ENTITY tabGroupsButton.label "Skupiny panelů">
-<!ENTITY tabGroupsButton.tooltip "Umožní seskupit panely">
 
-<!ENTITY feedButton.label "Odebírat">
-<!ENTITY feedButton.tooltip "Přihlásí k odběru kanálu na této stránce…">
 
 <!ENTITY bookmarksButton.label "Záložky">
-<!ENTITY bookmarksButton.tooltip "Zobrazí vaše záložky">
 <!ENTITY bookmarksCmd.commandkey "b">
 
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.label "Záložky">
-<!ENTITY bookmarksMenuButton.tooltip "Zobrazí záložky">
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.unsorted.label "Netříděné záložky">
-<!ENTITY viewBookmarksSidebar.label "Zobrazit v postranní liště">
+<!ENTITY viewBookmarksSidebar2.label    "Zobrazit v postranní liště">
 <!ENTITY viewBookmarksToolbar.label "Zobrazit lištu záložek">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bookmarksSidebarGtkCmd.commandkey): This command
  - key should not contain the letters A-F, since these are reserved
  - shortcut keys on Linux. -->
 <!ENTITY bookmarksGtkCmd.commandkey "o">
 <!ENTITY bookmarksWinCmd.commandkey "i">
 
 <!ENTITY historyButton.label "Historie">
-<!ENTITY historyButton.tooltip "Zobrazí stránky navštívené v poslední době">
 <!ENTITY historySidebarCmd.commandKey "h">
 
 <!ENTITY toolsMenu.label "Nástroje">
 <!ENTITY toolsMenu.accesskey "N">
 
 <!ENTITY keywordfield.label "K vyhledávání přiřadit klíčové slovo">
 <!ENTITY keywordfield.accesskey "h">
 <!ENTITY downloads.label "Správce stahování">
@@ -265,27 +265,30 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.keytext    "I">
 
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.label "Nástroje vývojáře">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.accesskey "N">
 
 <!ENTITY devToolbarToolsButton.tooltip "Přepne nástroje vývojáře">
 <!ENTITY devToolbarOtherToolsButton.label "Další nástroje">
 
+
+
 <!ENTITY getMoreDevtoolsCmd.label "Získat další nástroje">
 <!ENTITY getMoreDevtoolsCmd.accesskey "d">
 
 <!ENTITY fileMenu.label "Soubor">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.label "Nové okno">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.key "N">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY newPrivateWindow.label "Nové anonymní okno">
 <!ENTITY newPrivateWindow.accesskey "a">
 
+
 <!ENTITY editMenu.label "Úpravy">
 <!ENTITY editMenu.accesskey "a">
 <!ENTITY undoCmd.label "Zpět">
 <!ENTITY undoCmd.key "Z">
 <!ENTITY undoCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY redoCmd.label "Znovu">
 <!ENTITY redoCmd.key "Y">
 <!ENTITY redoCmd.accesskey "o">
@@ -673,16 +676,25 @@ just addresses the organization to follo
 
 <!ENTITY social.activated.description "Služba <label/> byla povolena. Nastavení jednotlivých služeb lze měnit ve <label class='text-link'>Správci doplňků</label>.">
 <!ENTITY social.activated.undo.label "Vzít zpět">
 <!ENTITY social.activated.undo.accesskey "V">
 <!ENTITY social.learnMore.label "Zjistit více…">
 <!ENTITY social.learnMore.accesskey "Z">
 <!ENTITY social.closeNotificationItem.label "Nyní ne">
 
+<!ENTITY customizeMode.tabTitle "Přizpůsobení aplikace &brandShortName;">
+<!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.label "Nabídka a lišty">
+<!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.header2 "Další nástroje a funkce">
+<!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.empty "Chcete více nástrojů?">
+<!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.emptyLink "Zvolte si některý z tisíce doplňků">
+<!ENTITY customizeMode.restoreDefaults "Obnovit výchozí">
+<!ENTITY customizeMode.toolbars "Zobrazit / skrýt lišty">
+<!ENTITY customizeMode.titlebar "Hlavička okna">
+
 <!ENTITY social.chatBar.commandkey "c">
 <!ENTITY social.chatBar.label "Přepnout na chat">
 <!ENTITY social.chatBar.accesskey "C">
 
 <!ENTITY social.markpageMenu.accesskey "U">
 <!ENTITY social.markpageMenu.label "Uložit stránku do…">
 <!ENTITY social.marklinkMenu.accesskey "l">
 <!ENTITY social.marklinkMenu.label "Uložit odkaz do…">
@@ -713,9 +725,55 @@ just addresses the organization to follo
   blocked on a page. Should be wide enough to fit the pluginActivateNow.label
   and pluginActivateAlways.label strings above on a single line. This must be
   a CSS length value. -->
 <!ENTITY pluginNotification.width "28em">
 
 <!ENTITY tabCrashed.header "Panel spadl">
 <!ENTITY tabCrashed.message "Ale toto je nepříjemné. Pokusili jsme se zobrazit webovou stránku, ale ta neodpovídá.">
 <!ENTITY tabCrashed.checkSendReport "Řekněte organizaci &vendorShortName; o pádu, aby ho mohla opravit.">
-<!ENTITY tabCrashed.tryAgain "Zkusit znovu">
\ No newline at end of file
+<!ENTITY tabCrashed.tryAgain "Zkusit znovu">
+
+<!ENTITY uiTour.infoPanel.close "Zavřít">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE: the following strings are unused in Australis, they're
+   kept here to avoid warnings from l10n tools like compare-locales on
+   l10n-central. They will be definitely removed when Australis is ready
+   for mozilla-aurora. -->
+
+<!ENTITY navbarCmd.accesskey      "N">
+<!ENTITY addonBarCmd.label       "Add-on Bar">
+<!ENTITY addonBarCmd.accesskey     "A">
+<!ENTITY throbberItem.title      "Activity Indicator">
+<!ENTITY appMenuButton.label      "Menu">
+<!ENTITY appMenuButton.tooltip     "Open &brandShortName; menu">
+<!ENTITY feedButton.label       "Subscribe">
+<!ENTITY feedButton.tooltip      "Subscribe to this page…">
+<!ENTITY bookmarksButton.tooltip    "Display your bookmarks">
+<!ENTITY historyButton.tooltip     "Display pages you've viewed recently">
+<!ENTITY viewTabsOnTop.label      "Tabs on Top">
+<!ENTITY viewTabsOnTop.accesskey    "T">
+<!ENTITY appMenuEdit.label       "Edit">
+<!ENTITY appMenuToolbarLayout.label  "Toolbar Layout…">
+<!ENTITY appMenuSidebars.label     "Sidebars">
+<!ENTITY appMenuFind.label       "Find…">
+<!ENTITY appMenuUnsorted.label     "Unsorted Bookmarks">
+<!ENTITY appMenuWebDeveloper.label   "Web Developer">
+<!ENTITY appMenuGettingStarted.label  "Getting Started">
+<!ENTITY appMenuSafeMode.label     "Restart with Add-ons Disabled…">
+<!ENTITY appMenuSafeMode.accesskey   "R">
+<!ENTITY cutButton.tooltip       "Cut">
+<!ENTITY copyButton.tooltip      "Copy">
+<!ENTITY pasteButton.tooltip      "Paste">
+<!ENTITY zoomOutButton.tooltip     "Zoom out">
+<!ENTITY zoomInButton.tooltip     "Zoom in">
+<!ENTITY zoomControls.label      "Zoom Controls">
+<!ENTITY addonBarCloseButton.tooltip  "Close Add-on Bar">
+<!ENTITY toggleAddonBarCmd.key     "/">
+<!ENTITY backForwardItem.title     "Back/Forward">
+<!ENTITY viewBookmarksSidebar.label  "Show in Sidebar">
+<!ENTITY bookmarksItem.title      "Bookmarks">
+<!ENTITY openLocationCmd.label     "Open Location…">
+<!ENTITY openLocationCmd.accesskey   "L">
+<!ENTITY bookmarksMenuButton.tooltip  "Display your bookmarks">
+<!ENTITY switchToMetroCmd2.label    "Relaunch in &brandShortName; for Windows 8 Touch">
+<!ENTITY tabGroupsButton.tooltip    "Group your tabs">
+<!-- end of strings to be removed post-Australis -->
\ No newline at end of file
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -187,45 +187,37 @@ sanitizeButtonClearing=Vymazávání
 # "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
 # provided that the user has not modified the default set of history items to clear.
 sanitizeEverythingWarning2=Celá historie bude vymazána.
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
 # "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
 # provided that the user has modified the default set of history items to clear.
 sanitizeSelectedWarning=Zvolené položky budou vymazány.
 
-# Check for Updates in the About Dialog - button labels and accesskeys
-# LOCALIZATION NOTE - all of the following update buttons labels will only be
-# displayed one at a time. So, if a button is displayed nothing else will
-# be displayed alongside of the button. The button when displayed is located
-# directly under the Firefox version in the about dialog (see bug 596813 for
-# screenshots).
-update.checkInsideButton.label=Zkontrolovat aktualizace
-update.checkInsideButton.accesskey=Z
-update.resumeButton.label=Obnovit stahování %S…
-update.resumeButton.accesskey=O
-update.openUpdateUI.applyButton.label=Aktualizovat…
-update.openUpdateUI.applyButton.accesskey=A
-update.restart.updateButton.label=Restartovat a aktualizovat
-update.restart.updateButton.accesskey=R
-update.openUpdateUI.upgradeButton.label=Aktualizovat…
-update.openUpdateUI.upgradeButton.accesskey=A
-update.restart.upgradeButton.label=Aktualizovat
-update.restart.upgradeButton.accesskey=A
+# LOCALIZATION NOTE (downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
+# version of the update: "Update to 28.0".
+update.downloadAndInstallButton.label=Aktualizovat na %S
+update.downloadAndInstallButton.accesskey=A
 
 # RSS Pretty Print
 feedShowFeedNew=Přihlásit se k odebírání kanálu '%S'…
 
 menuOpenAllInTabs.label=Otevřít vše v panelech
 
 # History menu
 menuRestoreAllTabs.label=Obnovit všechny panely
+# LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllTabsSubview.label): like menuRestoreAllTabs.label,
+# but used in the history subview in the panel UI, so needs to mention these are *closed* tabs.
+menuRestoreAllTabsSubview.label=Obnovit zavřené panely
 # LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllWindows, menuUndoCloseWindowLabel, menuUndoCloseWindowSingleTabLabel):
 # see bug 394759
 menuRestoreAllWindows.label=Obnovit všechna okna
+# LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllWindowsSubview.label): like menuRestoreAllWindows.label,
+# but used in the history subview in the panel UI, so needs to mention these are *closed* windows.
+menuRestoreAllWindowsSubview.label=Obnovit zavřená okna
 # LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 Window Title, #2 Number of tabs
 menuUndoCloseWindowLabel=#1 (a #2 panel);#1 (a #2 další panely);#1 (a #2 dalších panelů)
 menuUndoCloseWindowSingleTabLabel=#1
 
 # Unified Back-/Forward Popup
 tabHistory.current=Zůstat na této stránce
@@ -236,19 +228,37 @@ tabHistory.goForward=Přejít vpřed na tuto stránku
 pasteAndGo.label=Vložit a jít
 
 # Block autorefresh
 refreshBlocked.goButton=Povolit
 refreshBlocked.goButton.accesskey=P
 refreshBlocked.refreshLabel=Aplikace %S zabránila této stránce v automatickém obnovení.
 refreshBlocked.redirectLabel=Aplikace %S zabránila této stránce v automatickém přesměrování na jinou stránku.
 
+# General bookmarks button
+# LOCALIZATION NOTE (bookmarksMenuButton.tooltip):
+# %S is the keyboard shortcut for "Show All Bookmarks"
+bookmarksMenuButton.tooltip=Zobrazí vaše záložky (%S)
 # Star button
-starButtonOn.tooltip=Upraví záložku této stránky
+starButtonOn.tooltip=Edit this bookmark
 starButtonOff.tooltip=Přidá tuto stránku do záložek
+starButtonOverflowed.label=Přidat do záložek
+starButtonOverflowedStarred.label=Upravit záložku
+
+# Print button tooltip on OS X
+# LOCALIZATION NOTE (printButton.tooltip):
+# Use the unicode ellipsis char, \u2026,
+# or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
+# %S is the keyboard shortcut for "Print"
+printButton.tooltip=Vytiskne tuto stránku… (%S)
+
+# New Window button tooltip
+# LOCALIZATION NOTE (newWindowButton.tooltip):
+# %S is the keyboard shortcut for "New Window"
+newWindowButton.tooltip=Otevře nové okno (%S)
 
 # Offline web applications
 offlineApps.available=Tento server (%S) nabízí možnost uložení obsahu pro offline použití.
 offlineApps.allow=Povolit
 offlineApps.allowAccessKey=P
 offlineApps.never=Nikdy na tomto serveru
 offlineApps.neverAccessKey=k
 offlineApps.notNow=Nyní ne
@@ -362,16 +372,19 @@ addKeywordTitleAutoFill=Hledat na %S
 # LOCALIZATION NOTE (tabview.title): %S is the application name.
 tabview.title=%S - Skupiny panelů
 # LOCALIZATION NOTE (tabview.moveToUnnamedGroup.label): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the page title of the first tab in the unnamed group, 
 # #2 is the number of remaining tabs.
 tabview.moveToUnnamedGroup.label=#1 a 1 další;#1 a #2 další;#1 a #2 dalších
 
+# LOCALIZATION NOTE (tabviewButton.tooltip): %S is the keyboard shortcut for tab groups
+tabviewButton.tooltip=Seskupí vaše záložky (%S)
+
 extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Výchozí
 extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=Výchozí motiv vzhledu
 
 # safeModeRestart
 safeModeRestartPromptTitle=Restartovat se zakázanými doplňky
 safeModeRestartPromptMessage=Opravdu chcete zakázat všechny doplňky a restartovat?
 safeModeRestartButton=Restartovat
 
@@ -418,16 +431,19 @@ webapps.requestInstall=Chcete instalovat „%1$S“ ze stránky „%2$S“?
 webapps.install.success = Aplikace nainstalována
 webapps.install.inprogress = Probíhá instalace
 
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.entered): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.entered=%S je v režimu celé obrazovky.
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.rememberDecision): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.rememberDecision=Pamatovat si nastavení pro %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (fullscreenButton.tooltip): %S is the keyboard shortcut for full screen
+fullscreenButton.tooltip=Zobrazí okno v režimu celé obrazovky (%S)
+
 service.toolbarbutton.label=Služby
 service.toolbarbutton.tooltiptext=Služby
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.install.description): %1$S is the hostname of the social provider, %2$S is brandShortName (e.g. Firefox)
 service.install.description=Chcete povolit a v liště aplikace %2$S zobrazovat službu %1$S?
 service.install.ok.label=Povolit službu
 service.install.ok.accesskey=P
 service.install.learnmore=Zjistit více…
@@ -486,24 +502,35 @@ getUserMedia.noVideo.label=Žádné video
 getUserMedia.noAudio.label=Žádné audio
 getUserMedia.shareSelectedDevices.label=Sdílet vybrané zařízení;Sdílet vybraná zařízení;Sdílet vybraná zařízení
 getUserMedia.shareSelectedDevices.accesskey=S
 getUserMedia.denyRequest.label=Nesdílet
 getUserMedia.denyRequest.accesskey=N
 getUserMedia.sharingCamera.message2 = Aktuálně sdílíte kameru s touto stránkou.
 getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = Aktuálně sdílíte mikrofon s touto stránkou.
 getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = Aktuálně sdílíte kameru a mikrofon s touto stránkou.
+getUserMedia.continueSharing.label = Pokračovat ve sdílení
+getUserMedia.continueSharing.accesskey = P
+getUserMedia.stopSharing.label = Ukončit sdílení
+getUserMedia.stopSharing.accesskey = U
 
 # Mixed Content Blocker Doorhanger Notification
 # LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
 mixedContentBlocked.message=%S zablokoval nezabezpečený obsah.
 mixedContentBlocked.keepBlockingButton.label=Pokračovat v blokování
 mixedContentBlocked.keepBlockingButton.accesskey=P
 mixedContentBlocked.unblock.label=Zakázat ochranu na této stránce
 mixedContentBlocked.unblock.accesskey=Z
 
 # LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
 slowStartup.message = %S se zdá startuje pomalu.
 slowStartup.helpButton.label=Zjistit, jak ho zrychlit
 slowStartup.helpButton.accesskey=Z
 slowStartup.disableNotificationButton.label=Příště již neinformovat.
 slowStartup.disableNotificationButton.accesskey=P
 
+
+# LOCALIZATION NOTE(customizeTips.tip0): %1$S will be replaced with the text defined
+# in customizeTips.tip0.hint, %2$S will be replaced with brandShortName, %3$S will
+# be replaced with a hyperlink containing the text defined in customizeTips.tip0.learnMore.
+customizeTips.tip0 = %1$S: Můžete si přizpůsobit %2$S tak, aby vám co nejlépe vyhovoval. Jednoduše přetáhněte libovolnou funkci do nabídky či lišty. %3$S o přizpůsobení aplikace %2$S. 
+customizeTips.tip0.hint = Tip
+customizeTips.tip0.learnMore = Zjistit více
\ No newline at end of file
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/charsetMenu.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY charsetMenu.label       "Znaková sada">
-<!ENTITY charsetMenu.accesskey     "k">
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.label   "Automaticky rozpoznat">
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.accesskey "A"><!-- A reserved for Arabic -->
-
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.off.label   "(vypnuto)">
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.off.accesskey "v">
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.ja.label   "Japonština">
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.ja.accesskey "J">
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.ru.label   "Ruština">
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.ru.accesskey "R">
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.uk.label   "Ukrajinština">
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.uk.accesskey "U">
-
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/charsetMenu.properties
+++ /dev/null
@@ -1,103 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE: The property keys ending with ".key" are for access keys.
-# Localizations may add or delete properties where the property key ends with
-# ".key" as appropriate for the localization. The code that uses this data can
-# deal with the absence of an access key for an item.
-# 
-# Make sure the keys defined here don't collide with
-# charsetMenuAutodet.accesskey in charsetMenu.dtd.
-#
-# In the en-US version of this file, access keys are given to the following:
-# * UTF-8
-# * All encodings that are the fallback encoding for some locale in Firefox
-# * All encodings that are the fallback encoding for some locale in IE
-# * All Japanese encodings
-#
-# For the items whose property key does not end in ".key" and whose value
-# includes "(" U+0028 LEFT PARENTHESIS, the "(" character is significant for
-# processing by CharsetMenu.jsm. If your localization does not use ASCII
-# parentheses where en-US does in this file, please file a bug to make
-# CharsetMenu.jsm also recognize the delimiter your localization uses.
-# (When this code was developed, all localizations appeared to use
-# U+0028 LEFT PARENTHESIS for this purpose.)
-
-# Globally-relevant
-UTF-8.key    = U
-UTF-8      = Unicode
-windows-1252.key = Z
-windows-1252   = Západní jazyky
-
-# Arabic
-windows-1256.key = A
-windows-1256   = Arabština (Windows)
-ISO-8859-6    = Arabština (ISO)
-
-# Baltic
-windows-1257.key = B
-windows-1257   = Baltské jazyky (Windows)
-ISO-8859-4    = Baltské jazyky (ISO)
-
-# Central European
-windows-1250.key =     E
-windows-1250   = Středoevropské jazyky (Windows)
-ISO-8859-2.key  =    l
-ISO-8859-2    = Středoevropské jazyky (ISO)
-
-# Chinese, Simplified
-gbk.key     =     S
-gbk       = Zjednodušená čínština (GBK)
-gb18030     = Zjednodušená čínština (GB18030)
-
-# Chinese, Traditional
-Big5.key     =     T
-Big5       = Tradiční čínština
-
-# Cyrillic
-windows-1251.key = C
-windows-1251   = Azbuka (Windows)
-ISO-8859-5    = Azbuka (ISO)
-KOI8-R      = Azbuka (KOI8-R)
-KOI8-U      = Azbuka (KOI8-U)
-IBM866      = Azbuka (DOS)
-
-# Greek
-windows-1253.key = G
-windows-1253   = Řečtina (Windows)
-ISO-8859-7.key  =     O
-ISO-8859-7    = Řečtina (ISO)
-
-# Hebrew
-windows-1255.key = H
-windows-1255   = Hebrejština
-# LOCALIZATION NOTE (ISO-8859-8): The value for this item should begin with
-# the same word for Hebrew as the value for windows-1255 so that this item 
-# sorts right after that one in the collation order for your locale.
-ISO-8859-8    = Hebrejština (ISO-Visual)
-
-# Japanese
-Shift_JIS.key  = J
-Shift_JIS    = Japonština (Shift_JIS)
-EUC-JP.key    =  p
-EUC-JP      = Japonština (EUC-JP)
-ISO-2022-JP.key =   n
-ISO-2022-JP   = Japonština (ISO-2022-JP)
-
-# Korean
-EUC-KR.key    = K
-EUC-KR      = Korejština
-
-# Thai
-windows-874.key =  i
-windows-874   = Thajština
-
-# Turkish
-windows-1254.key =  r
-windows-1254   = Turečtina
-
-# Vietnamese
-windows-1258.key = V
-windows-1258   = Vietnamština
-
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
@@ -0,0 +1,99 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+history-panelmenu.label = Historie
+# LOCALIZATION NOTE(history-panelmenu.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut
+history-panelmenu.tooltiptext2 = Zobrazí vaši historii (%S)
+
+privatebrowsing-button.label = Nové anonymní okno
+# LOCALIZATION NOTE(privatebrowsing-button.tooltiptext): %S is the keyboard shortcut
+privatebrowsing-button.tooltiptext = Otevře nové anonymní okno (%S)
+
+save-page-button.label = Uložit stránku
+# LOCALIZATION NOTE(save-page-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut
+# Use the unicode ellipsis char, \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
+save-page-button.tooltiptext2 = Uloží aktuální stránku… (%S)
+
+find-button.label = Najít
+# LOCALIZATION NOTE(find-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
+# Use the unicode ellipsis char, \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
+find-button.tooltiptext2 = Prohledá aktuální stránku… (%S)
+
+open-file-button.label = Otevřít soubor
+# LOCALIZATION NOTE (open-file-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
+# Use the unicode ellipsis char, \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
+open-file-button.tooltiptext2 = Otevře soubor… (%S)
+
+developer-button.label = Vývojář
+# LOCALIZATION NOTE(developer-button.tooltiptext): %S is the keyboard shortcut
+developer-button.tooltiptext = Nástroje pro webové vývojáře (%S)
+
+add-ons-button.label = Doplňky
+# LOCALIZATION NOTE(add-ons-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut
+add-ons-button.tooltiptext2 = Otevře Správce doplňků (%S)
+
+switch-to-metro-button2.label = Windows 8 Touch
+# LOCALIZATION NOTE(switch-to-metro-button2.tooltiptext): %S is the brand short name
+switch-to-metro-button2.tooltiptext = Spustí v prohlížeči %S pro Windows 8 Touch
+
+preferences-button.label = Předvolby
+preferences-button.tooltiptext2 = Otevře předvolby
+preferences-button.tooltiptext.withshortcut = Otevře předvolby (%S)
+# LOCALIZATION NOTE (preferences-button.labelWin): Windows-only label for Options
+preferences-button.labelWin = Možnosti
+# LOCALIZATION NOTE (preferences-button.tooltipWin): Windows-only tooltip for Options
+preferences-button.tooltipWin2 = Otevře možnosti
+
+zoom-controls.label = Lupa
+zoom-controls.tooltiptext = Lupa
+
+zoom-out-button.label = Zmenšit
+# LOCALIZATION NOTE(zoom-out-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
+zoom-out-button.tooltiptext2 = Zmenší stránku (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE(zoom-reset-button.label): %S is the current zoom level,
+# %% will be displayed as a single % character (% is commonly used to define
+# format specifiers, so it needs to be escaped).
+zoom-reset-button.label = %S%%
+# LOCALIZATION NOTE(zoom-reset-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
+zoom-reset-button.tooltiptext2 = Obnoví velikost stránky (%S)
+
+zoom-in-button.label = Zvětšit
+# LOCALIZATION NOTE(zoom-in-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
+zoom-in-button.tooltiptext2 = Zvětší stránku (%S)
+
+edit-controls.label = Upravit ovládání
+edit-controls.tooltiptext = Úpraví ovládání
+
+cut-button.label = Vyjmout
+# LOCALIZATION NOTE(cut-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
+cut-button.tooltiptext2 = Vyjme (%S)
+
+copy-button.label = Kopírovat
+# LOCALIZATION NOTE(copy-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
+copy-button.tooltiptext2 = Zkopírovat (%S)
+
+paste-button.label = Vložit
+# LOCALIZATION NOTE(paste-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
+paste-button.tooltiptext2 = Vloží (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (feed-button.tooltiptext): Use the unicode ellipsis char,
+# \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
+feed-button.label = Odebírat
+feed-button.tooltiptext = Odebírat tuto stránku…
+
+characterencoding-button.label = Znaková sada
+characterencoding-button.tooltiptext2 = Zobrazí možnosti znakové sady
+
+email-link-button.label = Odeslat odkaz
+# LOCALIZATION NOTE (email-link-button.tooltiptext2): Use the unicode ellipsis char,
+# \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
+email-link-button.tooltiptext2 = Odešle odkaz…
+
+# LOCALIZATION NOTE(quit-button.tooltiptext.linux2): %1$S is the brand name (e.g. Firefox),
+# %2$S is the keyboard shortcut
+quit-button.tooltiptext.linux2 = Ukončit %1$S (%2$S)
+# LOCALIZATION NOTE(quit-button.tooltiptext.mac): %1$S is the brand name (e.g. Firefox),
+# %2$S is the keyboard shortcut
+quit-button.tooltiptext.mac = Ukončí %1$S (%2$S)