new strings
authorPavel Franc <franc@czilla.cz>
Tue, 08 Sep 2009 21:42:20 +0200
changeset 112 d0aaaed7f4cfa3884919a437c6c5aa91e64a48d3
parent 111 d6bf99a8ac590153bb56d62e2ec9892090676f94
child 113 27370784a831cd4e912ca6f86b2f280572fef492
push id98
push userfranc@czilla.cz
push dateTue, 08 Sep 2009 19:42:43 +0000
new strings
browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
browser/chrome/browser/aboutRights.properties
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/metaData.dtd
browser/chrome/browser/metaData.properties
browser/chrome/browser/openLocation.dtd
browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
browser/chrome/browser/safeMode.dtd
browser/installer/custom.properties
dom/chrome/security/caps.properties
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
mail/chrome/messenger/accountCreationModel.properties
mail/chrome/messenger/accountCreationUtil.properties
mobile/chrome/about.dtd
mobile/chrome/brand/brand.dtd
mobile/chrome/brand/brand.properties
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/firstrun.dtd
mobile/chrome/overrides/aboutRights.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
mobile/chrome/prompt.dtd
toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
toolkit/chrome/global/aboutRights.properties
toolkit/chrome/global/filepicker.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,65 +0,0 @@
-<!-- rights.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
-<!ENTITY rights.locale-direction "ltr">
-<!ENTITY rights.pagetitle "O vašich právech">
-<!ENTITY rights.intro-header "O vašich právech">
-<!ENTITY rights.intro "&brandFullName; je svobodný software s otevřeným zdrojovým kódem, který je vytvářen tisíci dobrovolníky z celého světa. Je zde ale několik věcí, které byste měli vědět:">
-
-<!-- Note on pointa / pointb / pointc form:
-   These points each have an embedded link in the HTML, so each point is
-   split into chunks for text before the link, the link test, and the text
-   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
-   chunk, it can be left blank.
-
-   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
-   deliberate for formatting around the embedded links. -->
-<!ENTITY rights.intro-point1a "Aplikace &brandShortName; je dostupná za podmínek stanovených ve ">
-<!ENTITY rights.intro-point1b "Veřejné licenci Mozilly">
-<!ENTITY rights.intro-point1c " (MPL). Ta vám umožňuje aplikaci &brandShortName; používat, kopírovat a šířit. Pokud potřebujete, můžete také pozměnit zdrojový kód aplikace &brandShortName; podle vašich potřeb. Veřejná licence Mozilly vám rovněž dává právo šířit vámi pozměněné verze.">
-
-<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla vám však nepodstupuje práva k ochrané známce a k logu Mozilly a Firefoxu. Podrobnější informace o ochraných známkách jsou dostupné na ">
-<!ENTITY rights.intro-point2b "samostatné stránce">
-<!ENTITY rights.intro-point2c ".">
-
-<!-- point 3 text for official branded builds -->
-<!ENTITY rights.intro-point3a "Zásady ochrany soukromí pro produkty &vendorShortName; jsou dostupné na ">
-<!ENTITY rights.intro-point3b "samostatné stránce">
-<!ENTITY rights.intro-point3c ".">
-
-<!-- point 3 text for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Zásady ochrany soukromí nejsou pro neznačkové verze produktů k dispozici.">
-
-<!-- point 4 text for official branded builds -->
-<!ENTITY rights.intro-point4a "&brandShortName; rovněž poskytuje volitelné informační služby webových serverů, jako například služba Bezpečné prohlížení stránek, a u těchto služeb není možno garantovat jejich 100&#37; správnost a bezchybnost. Více podrobností, včetně informací jak tyto služby zakázat, lze nalézt v sekci ">
-<!ENTITY rights.intro-point4b "Služby webových serverů">
-<!ENTITY rights.intro-point4c ".">
-
-<!-- point 4 text for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Pokud tato neznačková verze produktu začleňuje některé služby webových serverů, měly by být jejich podmínky k nalezení v sekci ">
-<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "Služby webových serverů">
-<!ENTITY rights.intro-point4c-unbranded ".">
-
-<!ENTITY rights.webservices-header "Služby webových serverů aplikace &brandFullName;">
-
-<!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
-   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
-   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
-   updated. -->
-<!-- intro paragraph for branded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; začleňuje informační služby webových serverů (&quot;Služby&quot;), jako například služba Bezpečné prohlížení stránek, které jsou dostupné v rámci této binární verze aplikace &brandShortName; za podmínek popsáných níže. Pokud si nepřejete Služby používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky nekaceptovatelné, lze tyto služby vypnout. Službu Bezpečné prohlížení stránek lze vypnout pomocí dialogu Možnosti a volbou panelu ">
-<!ENTITY rights.webservices-b "Zebezpečení">
-<!ENTITY rights.webservices-c " a odškrtnutí položek &quot;&blockAttackSites.label;&quot; a &quot;&blockWebForgeries.label;&quot;.">
-
-<!-- intro paragraph for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Zde by měl být k dispozici krátký popis začleněných služeb webových serverů spolu s instrukcemi jak je zakázat.">
-
-<!-- point 1 text for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Zde by měl být seznam podmínek začleněných služeb.">
-
-<!-- points 1-7 text for branded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a partneři pracují na poskytnutí co nejvíce přesných a aktuálních informací o podvodných a útočných stránkách. Přesto není možné garantovat, že tyto informace jsou ucelené a bezchybné: některé zákeřné stránky nemusí být rozpoznány a některé bezpečné stránky mohou být chybně označeny za nebezpečné.">
-<!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; může libovolně ukončit změnit užívání Služeb.">
-<!ENTITY rights.webservices-term3 "Jste zváni k užití Služeb spojených s touto verzí aplikace &brandShortName; a máte všechna práva k tomu potřebná. &vendorShortName; a držitelé licencí si vyhrazují všechna ostatní práva spojená se Službami. Cílem těchto podmínek není omezení žádných práv udělených v rámci licencí svobodného softwaru vztahujících se na aplikaci &brandShortName; a na odpovídající zdrojový kód této verze aplikace &brandShortName;.">
-<!ENTITY rights.webservices-term4 "Služby jsou poskytovány &quot;tak jak jsou&quot;. &vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři se zříkají všech záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, včetně ale nikoliv výhradně, záruk zpeněžitelnosti Služeb a vhodnosti k vašemu určitému účelu. Jste plně zodpovědni za veškerá rizika spojená s volbou Služeb pro vaše účely a to jak do kvality tak do výkonosti Služeb. Některé právní systémy nepovolují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk, v takovém případě toto zřeknutí pro vás neplatí.">
-<!ENTITY rights.webservices-term5 "&vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři nejsou mimo vyjímek daných zákonem zodpovědni za žádné nepřímé, mimořádné, nahodilé škody (a ani za sankční náhradu škody) vyplývající ze způsobu nebo ze způsobu souvisejícím s použití aplikace &brandShortName; a Služeb. Souhrná odpovědnost za těchto podmínek nepřesáhne $500 (pětset dolarů). Některé právní systémy nepovolují vyloučení odpovědnosti za určité škody, v takovém případě tato vyloučení a omezení pro vás neplatí.">
-<!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; může dle nutnosti tyto podmínky libovolně aktualizovat. Tyto podmínky nelze měnit či zrušit bez písemného souhlasu organizace &vendorShortName;.">
-<!ENTITY rights.webservices-term7 "Tyto podmínky se řídí zákony státu Kalifornie, U.S.A., vyjma neshod se zákonými ustanoveními. Pokud se ukáže, že některá část těchto podmínek je neplatná či nevynutitelná, zůstávají zbylé podmínky v plné platnosti. V případě rozporu mezi touto přeloženou verzí podmínek a anglickou verzí podmínek, je autoritativní anglická verze.">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/aboutRights.properties
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-buttonLabel=Poznejte svá práva…
-buttonAccessKey=P
-notifyRightsText=%S je svobodný software s otevřeným zdrojovým kódem od Mozilla Foundation.
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -45,25 +45,26 @@
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Zdrojový kód stránky">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
 <!ENTITY pageInfoCmd.label "Informace o stránce">
 <!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY pageInfoCmd.commandkey "i">
 <!ENTITY fullScreenCmd.label "Celá obrazovka">
 <!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "C">
+<!ENTITY fullScreenCmd.macCommandKey "f">
 <!ENTITY showAllTabsCmd.label "Zobrazit všechny panely">
 <!ENTITY showAllTabsCmd.accesskey "b">
 
 <!ENTITY fullScreenMinimize.tooltip "Minimalizovat">
 <!ENTITY fullScreenRestore.tooltip "Obnovit">
 <!ENTITY fullScreenClose.tooltip "Zavřít">
 <!ENTITY fullScreenAutohide.label "Skrýt nástrojové lišty">
 <!ENTITY fullScreenAutohide.accesskey "S">
-<!ENTITY fullScreenExit.label "Ukončit celoobrazovkový režim">
+<!ENTITY fullScreenExit.label "Ukončit řežim celé obrazovky">
 <!ENTITY fullScreenExit.accesskey "k">
 
 <!ENTITY closeWindow.label "Zavřít okno">
 <!ENTITY closeWindow.accesskey "a">
 
 <!ENTITY bookmarksMenu.label "Záložky">
 <!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "o">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.label "Přidat stránku do záložek">
@@ -309,18 +310,16 @@
 <!ENTITY copyImageCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY copyImageContentsCmd.label "Kopírovat obrázek">
 <!ENTITY copyImageContentsCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.label "Kopírovat adresu videa">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.label "Kopírovat adresu audia">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY blockImageCmd.accesskey "l">
-<!ENTITY metadataCmd.label "Vlastnosti">
-<!ENTITY metadataCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY copyEmailCmd.label "Kopírovat e-mailovou adresu">
 <!ENTITY copyEmailCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY thisFrameMenu.label "Tento rám">
 <!ENTITY thisFrameMenu.accesskey "T">
 
 <!-- Media (video/audio) controls -->
 <!ENTITY mediaPlay.label "Přehrát">
 <!ENTITY mediaPlay.accesskey "h">
@@ -365,16 +364,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!ENTITY newTabButton.tooltip "Otevře nový panel">
 <!ENTITY newWindowButton.tooltip "Otevře nové okno">
 <!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip "Zavře postranní lištu">
 
 <!ENTITY cutButton.tooltip "Vyjmout">
 <!ENTITY copyButton.tooltip "Kopírovat">
 <!ENTITY pasteButton.tooltip "Vložit">
+<!ENTITY fullScreenButton.tooltip "Zobrazí okno v řežimu celé obrazovky">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.label "Ukončit">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.accesskey "k">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label "Ukončit">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY quitApplicationCmdMac.label "Ukončit">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -48,16 +48,19 @@ imageBlockedWarning=%S bude blokovat obrázky z tohoto serveru
 imageAllowedWarning=%S bude zobrazovat obrázky z tohoto serveru
 undo=Zpět
 undo.accessKey=Z
 
 # missing plugin installer
 missingpluginsMessage.title=Pro zobrazení veškerého obsahu na stránce jsou vyžadovány dodatečné zásuvné moduly.
 missingpluginsMessage.button.label=Instalovat chybějící zásuvný modul…
 missingpluginsMessage.button.accesskey=I
+outdatedpluginsMessage.title=Některé zásuvné moduly využívané touto stránkou jsou zastaralé.
+outdatedpluginsMessage.updateButton.label=Aktualizovat zásuvné moduly…
+outdatedpluginsMessage.updateButton.accesskey=A
 blockedpluginsMessage.title=Některé zásuvné moduly požadované touto stránkou jsou z důvodů vaší ochrany zablokovány.
 blockedpluginsMessage.infoButton.label=Podrobnosti…
 blockedpluginsMessage.infoButton.accesskey=P
 blockedpluginsMessage.searchButton.label=Aktualizovat zásuvné moduly…
 blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=A
 
 # Sanitize
 sanitizeWithPromptLabel2=Vymazat nedávnou historii…
@@ -92,19 +95,22 @@ updatesItem_resumeFallback=Pokračovat ve stahování aktualizace…
 updatesItem_resume.accesskey=k
 updatesItem_pending=Nainstalovat stažené aktualizace…
 updatesItem_pendingFallback=Nainstalovat stažené aktualizace…
 updatesItem_pending.accesskey=i
 
 # RSS Pretty Print
 feedShowFeedNew=Přihlásit se k odebírání kanálu '%S'…
 
+menuOpenAllInTabs.label=Otevřít vše v panelech
+
 # History menu
-menuOpenAllInTabs.label=Otevřít vše v panelech
-menuOpenAllInTabs.accesskey=O
+menuRestoreAllTabs.label=Obnovit všechny panely
+menuRestoreAllTabs.accesskey=O
+
 # LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllWindows, menuUndoCloseWindowLabel, menuUndoCloseWindowSingleTabLabel):
 # see bug 394759
 menuRestoreAllWindows.label=Obnovit všechna okna
 menuRestoreAllWindows.accesskey=V
 # LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 Window Title, #2 Number of tabs
 menuUndoCloseWindowLabel=#1 (a #2 panel);#1 (a #2 další panely);#1 (a #2 dalších panelů)
@@ -215,8 +221,11 @@ privateBrowsingNeverAsk=&Tuto zprávu již nezobrazovat
 # LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.showAll.label): #1 represents the number
 # of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 ctrlTab.showAll.label=Zobrazit panel;Zobrazit všechny #1 panely;Zobrazit všech #1 panelů
 
 # LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
 # Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
 addKeywordTitleAutoFill=Hledat na %S
+
+extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Výchozí
+extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=Výchozí motiv vzhledu
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/metaData.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<!ENTITY no-properties.label "Nejsou nastaveny žádné vlastnosti.">
-
-<!ENTITY caption.label "Vlastnosti prvku">
-<!ENTITY image-sec.label "Vlastnosti obrázku">
-<!ENTITY image-url.label "Adresa:">
-<!ENTITY image-type.label "Typ:">
-<!ENTITY image-desc.label "Popis:">
-<!ENTITY image-alt.label "Alternativní text:">
-<!ENTITY image-size.label "Velikost obrázku:">
-<!ENTITY image-filesize.label "Velikost souboru:">
-<!ENTITY insdel-sec.label "Vlastnosti vkládání/mazání">
-<!ENTITY insdel-cite.label "Informace:">
-<!ENTITY insdel-date.label "Datum:">
-<!ENTITY link-sec.label "Vlastnosti odkazu">
-<!ENTITY link-url.label "Adresa:">
-<!ENTITY link-target.label "Otevře se v:">
-<!ENTITY link-type.label "Cílový typ:">
-<!ENTITY link-lang.label "Cílový jazyk:">
-<!ENTITY link-rel.label "Vztah:">
-<!ENTITY link-rev.label "Zpětný vztah:">
-<!ENTITY link-ping.label "Notifikace:">
-<!ENTITY misc-sec.label "Ostatní vlastnosti">
-<!ENTITY misc-lang.label "Jazyk textu:">
-<!ENTITY misc-title.label "Titulek:">
-<!ENTITY misc-tblsummary.label "Shrnutí tabulky:">
-<!ENTITY quote-sec.label "Vlastnosti uvozovek">
-<!ENTITY quote-cite.label "Informace:">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/metaData.properties
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-sameWindowText=Stejné okno
-newWindowText=Nové okno
-newTabText=Nový panel
-parentFrameText=Rodičovský rám
-sameFrameText=Stejný rám
-embeddedText=Vložený
-unableToShowProps=Nemá žádné vlastnosti.
-altTextMissing=Chybí
-altTextBlank=Prázdné
-imageSize=%S KB (%S bytů)
-imageSizeUnknown=Neznámé
-imageType=%S obrázek
-animatedImageType=%S obrázek (animován, %S rámů)
-imageDimensions=%Spx × %Spx
-imageDimensionsScaled=%Spx × %Spx (zmenšeno na %Spx × %Spx)
-# LOCALIZATION NOTE: Next two strings are for language name representations
-#          %1$S = language name, %2$S = region name
-languageRegionFormat=%1$S (%2$S)
--- a/browser/chrome/browser/openLocation.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/openLocation.dtd
@@ -1,10 +1,10 @@
 <!-- extracted from content/openLocation.xul -->
 
 <!ENTITY enter.label "Zadejte webovou adresu (URL), nebo vyberte soubor, který chcete otevřít:">
 <!ENTITY chooseFile.label "Vybrat soubor…">
 <!ENTITY newWindow.label "Nové okno prohlížeče">
 <!ENTITY newTab.label "Nový panel prohlížeče">
-<!ENTITY topWindow.label "Aktuální okno prohlížeče">
+<!ENTITY topTab.label "Aktuální panel">
 <!ENTITY caption.label "Otevřít">
 <!ENTITY openWhere.label "Umístit do:">
 <!ENTITY openBtn.label "Otevřít">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
@@ -52,18 +52,18 @@
 <!ENTITY dontrememberDescription.label "&brandShortName; použije stejné nastavení jako režim anonymního prohlížení a nebude si pamatovat žádnou historii z prohlížení webu.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (dontrememberActions.pre.label): include a trailing space as needed -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (dontrememberActions.post.label): include a starting space as needed -->
 <!ENTITY dontrememberActions.pre.label "Můžete ">
 <!ENTITY dontrememberActions.clearHistory.label "vymazat celou historii">
 <!ENTITY dontrememberActions.post.label ".">
 
-<!ENTITY privateBrowsingAutoStart.label "Automaticky spustit &brandShortName; v režimu anonymního prohlížení">
-<!ENTITY privateBrowsingAutoStart.accesskey "A">
+<!ENTITY privateBrowsingPermanent.label "Trvalý režim anonymního prohlížení">
+<!ENTITY privateBrowsingPermanent.accesskey "T">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
 The entities rememberHistory.pre.label and rememberHistory.post.label appear on a single
 line in preferences as follows:
 
 &rememberHistory.pre.label [ textbox for number of days ] &rememberHistory.post.label;
 -->
 <!ENTITY rememberHistory.pre.label "Pamatovat si historii stránek nejméně">
--- a/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
@@ -43,18 +43,18 @@
 <!ENTITY safeModeDescription2.label "Některé z těchto změn můžete provést natrvalo:">
 
 <!ENTITY disableAddons.label "Zakázat všechny doplňky">
 <!ENTITY disableAddons.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY resetToolbars.label "Obnovit původní nástrojové lišty">
 <!ENTITY resetToolbars.accesskey "b">
 
-<!ENTITY resetBookmarks.label "Obnovit původní záložky aplikace &brandShortName;">
-<!ENTITY resetBookmarks.accesskey "z">
+<!ENTITY deleteBookmarks.label "Smazat všechy záložky mimo záloh">
+<!ENTITY deleteBookmarks.accesskey "m">
 
 <!ENTITY resetUserPrefs.label "Obnovit původní předvolby aplikace &brandShortName;">
 <!ENTITY resetUserPrefs.accesskey "p">
 
 <!ENTITY restoreSearch.label "Obnovit původní vyhledávací moduly">
 <!ENTITY restoreSearch.accesskey "v">
 
 <!ENTITY changeAndRestartButton.label "Provést změny a restartovat">
--- a/browser/installer/custom.properties
+++ b/browser/installer/custom.properties
@@ -51,26 +51,26 @@
 # from en-US contains a \n.
 
 REG_APP_DESC=$BrandShortName vám přináší bezpečné a pohodlné brouzdání po webu. Důvěrně známý vzhled, rozšířené možnosti zabezpečení včetně ochrany před podvodnými stránkami a integrované vyhledávání vám umožní dostat z webových stránek maximum.
 CONTEXT_OPTIONS=&Možnosti aplikace $BrandShortName
 CONTEXT_SAFE_MODE=&Nouzový režim aplikace $BrandShortName
 SAFE_MODE=Nouzový režim
 OPTIONS_PAGE_TITLE=Typ instalace
 OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Zvolte typ instalace.
-OPTIONS_MAKE_DEFAULT=&Použít aplikaci $BrandShortName jako výchozí prohlížeč
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Integrace se systémem Windows
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Vytvoření zástupců aplikace
 SUMMARY_PAGE_TITLE=Shrnutí
 SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=Instalace aplikace $BrandShortName může začít
 SUMMARY_INSTALLED_TO=Aplikace $BrandShortName bude nainstalována do složky:
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Pro dokončení instalace může být vyžadován restart vašeho počítače.
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Pro dokončení odinstalace může být vyžadován restart vašeho počítače.
-SUMMARY_MAKE_DEFAULT=Aplikace $BrandShortName bude nastavena jako výchozí prohlížeč.
-SUMMARY_CLICK=Pro pokračování klepněte na Instalovat.
+SUMMARY_TAKE_DEFAULTS=&Použít aplikaci $BrandShortName jako výchozí prohlížeč
+SUMMARY_INSTALL_CLICK=Pro pokračování klepněte na Instalovat.
+SUMMARY_UPGRADE_CLICK=Pro pokračování klepněte na Aktualizovat.
 SURVEY_TEXT=&Sdělte nám, co si o aplikaci $BrandShortName myslíte
 LAUNCH_TEXT=&Spustit $BrandFullName
 CREATE_ICONS_DESC=Vytvoření zástupců aplikace $BrandShortName:
 ICONS_DESKTOP=Na &plochu
 ICONS_STARTMENU=Do složky Programy v nabídce &Start
 ICONS_QUICKLAUNCH=Do panelu &Snadného spuštění
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Pro pokračování v instalaci musí být aplikace $BrandFullName uzavřena.\n\nPro pokračování prosím aplikaci $BrandFullName zavřete.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Pro pokračování v odinstalaci musí být aplikace $BrandFullName uzavřena.\n\nPro pokračování prosím aplikaci $BrandFullName zavřete.
@@ -101,8 +101,14 @@ STATUS_CLEANUP=Úklid…
 # One line
 OPTIONS_SUMMARY=Zvolte požadovaný typ instalace a klepněte na Další.
 # One line
 OPTION_STANDARD_DESC=Aplikace $BrandShortName bude nainstalována s nejvíce používanými součástmi
 OPTION_STANDARD_RADIO=&Standardní
 # Two lines
 OPTION_CUSTOM_DESC=Můžete si vybrat součásti, které chcete nainstalovat. Doporučeno pouze pro zkušené uživatele.
 OPTION_CUSTOM_RADIO=&Vlastní
+
+# LOCALIZATION NOTE:
+# The following text replaces the Install button text on the summary page.
+# Verify that the access key for InstallBtn (in override.properties) and
+# UPGRADE_BUTTON is not already used by SUMMARY_TAKE_DEFAULTS.
+UPGRADE_BUTTON=&Aktualizovat
--- a/dom/chrome/security/caps.properties
+++ b/dom/chrome/security/caps.properties
@@ -38,26 +38,123 @@
 Yes=Povolit
 No=Zakázat
 Titleline=Zabezpečení Internetu
 CheckMessage=Zapamatovat si toho rozhodnutí
 EnableCapabilityQuery=Skript ze stránky "%S" požaduje oprávnění %S. Tato oprávnění byste měli přidělit pouze v případě, že souhlasíte s ukládáním a vykonáváním programů z tohoto zdroje. Chcete tato oprávnění přidělit?
 EnableCapabilityDenied=Skriptu z "%S" bylo odepřeno oprávnění %S.
 CheckLoadURIError=Chyba zabezpečení. Dokument na %S nemůže načítat nebo odkazovat na %S.
 CheckSameOriginError=Chyba zabezpečení. Dokument na %S nemůže načítat data z %S.
-GetPropertyDeniedOrigins=<%S> nemá přístup k získání vlastnosti %S.%S z <%S>.
-SetPropertyDeniedOrigins=<%S> nemá přístup k nastavení vlastnosti %S.%S na <%S>.
-CallMethodDeniedOrigins=<%S> nemá přístup k zavolání metody %S.%S na <%S>.
+
+# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOrigins):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+GetPropertyDeniedOrigins = Permission denied for <%1$S> to get property %2$S.%3$S from <%4$S>.
+# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
+#   don't translate "document.domain".
+GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain = Permission denied for <%1$S> (document.domain=<%5$S>) to get property %2$S.%3$S from <%4$S> (document.domain has not been set).
+# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOriginsObjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the object being accessed;
+#   don't translate "document.domain".
+GetPropertyDeniedOriginsObjectDomain = Permission denied for <%1$S> (document.domain has not been set) to get property %2$S.%3$S from <%4$S> (document.domain=<%5$S>).
+# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
+#   don't translate "document.domain"
+# %6$S is the value of document.domain for the object being accessed;
+#   don't translate "document.domain".
+GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = Permission denied for <%1$S> (document.domain=<%5$S>) to get property %2$S.%3$S from <%4$S> (document.domain=<%6$S>).
+
+# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOrigins):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+SetPropertyDeniedOrigins = Permission denied for <%1$S> to set property %2$S.%3$S on <%4$S>.
+# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
+#   don't translate "document.domain".
+SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain = Permission denied for <%1$S> (document.domain=<%5$S>) to set property %2$S.%3$S on <%4$S> (document.domain has not been set).
+# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOriginsObjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the object being accessed;
+#   don't translate "document.domain".
+SetPropertyDeniedOriginsObjectDomain = Permission denied for <%1$S> (document.domain has not been set) to set property %2$S.%3$S on <%4$S> (document.domain=<%5$S>).
+# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
+#   don't translate "document.domain"
+# %6$S is the value of document.domain for the object being accessed;
+#   don't translate "document.domain".
+SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = Permission denied for <%1$S> (document.domain=<%5$S>) to set property %2$S.%3$S on <%4$S> (document.domain=<%6$S>).
+
+# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOrigins):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the method of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+CallMethodDeniedOrigins = Permission denied for <%1$S> to call method %2$S.%3$S on <%4$S>.
+# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOriginsSubjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the method of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
+#   don't translate "document.domain".
+CallMethodDeniedOriginsSubjectDomain = Permission denied for <%1$S> (document.domain=<%5$S>) to call method %2$S.%3$S on <%4$S> (document.domain has not been set).
+# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOriginsObjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the method of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the object being accessed;
+#   don't translate "document.domain".
+CallMethodDeniedOriginsObjectDomain = Permission denied for <%1$S> (document.domain has not been set) to call method %2$S.%3$S on <%4$S> (document.domain=<%5$S>).
+# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the method of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
+#   don't translate "document.domain"
+# %6$S is the value of document.domain for the object being accessed;
+#   don't translate "document.domain".
+CallMethodDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = Permission denied for <%1$S> (document.domain=<%5$S>) to call method %2$S.%3$S on <%4$S> (document.domain=<%6$S>).
+
 GetPropertyDeniedOriginsOnlySubject=<%S> nemá přístup k získání vlastnosti %S.%S.
 SetPropertyDeniedOriginsOnlySubject=<%S> nemá přístup k nastavení vlastnosti %S.%S.
 CallMethodDeniedOriginsOnlySubject=<%S> nemá přístup k zavolání metody %S.%S.
 CreateWrapperDenied=Přístup k vytvoření obalovače objektu třídy %S odepřen.
 CreateWrapperDeniedForOrigin=<%2$S> nemá přístup k vytvoření obalovače objektu třídy %1$S.
 ExtensionCapability=Neznámý: %S
-ProtocolFlagError=Upozornění: Ovladač protokolu '%S' nerespektuje bezpečnostní pravidla. Ačkoliv nahrání takovéhoto protokolu je v současnosti povoleno, tato operace je zavrhnutá. Další informace naleznete v dokumentaci v nsIProtocolHandler.idl.
+ProtocolFlagError=Upozornění: Ovladač protokolu '%S' nerespektuje bezpečnostní pravidla. Ačkoliv použití tohoto protokolu je v současnosti povoleno, tato operace je zavrhnutá. Další informace naleznete v dokumentaci v nsIProtocolHandler.idl.
 #
 # The following descriptions are shown in the EnableCapabilityQuery dialog
 #
 capdesc.UniversalBrowserRead=Číst libovolná data ze stránek či oken
 capdesc.UniversalBrowserWrite=Měnit libovolné otevřené okno
 capdesc.UniversalXPConnect=Spouštět a instalovat software
 capdesc.UniversalFileRead=Číst a nahrávat místní soubory
 capdesc.CapabilityPreferencesAccess=Ignorovat nastavení zabezpečení
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
 <!-- Entities for AccountWizard -->
 
-<!ENTITY windowTitle.label "Průvodce vytvářením účtu">
-<!ENTITY accountWizard.size "width: 44em; height: 38em;">
+<!ENTITY windowTitle.label "Průvodce vytvoření účtu">
+<!ENTITY accountWizard.size "width: 40em; height: 38em;">
 
 <!-- Entities for Account Type page -->
 
 <!ENTITY accountSetupInfo.label "Pokud chcete přijímat zprávy, musíte nejdříve nastavit účet pro poštu nebo diskusní skupiny.">
 <!ENTITY accountTypeTitle.label "Vytvoření nového účtu">
 <!ENTITY accountTypeDesc.label "Průvodce vás provede nastavením pro poštu a diskusní skupiny. Pokud nebudete vědět co přesně zadat, kontaktujte prosím svého systémového administrátora nebo poskytovatele internetového připojení.">
 <!ENTITY accountTypeDirections.label "Vyberte si typ účtu, který chcete nastavit:">
 <!ENTITY accountTypeMail.label "E-mailový účet">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
@@ -0,0 +1,74 @@
+<!ENTITY welcome.description       "Quick Account Setup">
+<!ENTITY autoconfigWizard.style     "width: 640px; height: 480px;">
+<!ENTITY name.description        "Your name">
+<!ENTITY email.description        "Email">
+<!ENTITY password.description      "Password">
+
+<!ENTITY next.label           "Next &#187;">
+<!ENTITY next.accesskey         "N">
+<!ENTITY back.label           "&#171; Back">
+<!ENTITY back.accesskey         "B">
+
+<!ENTITY accountInformation.label    "Account Information">
+<!ENTITY username.label         "username">
+<!ENTITY receivingServer.label      "receiving">
+<!ENTITY sendingServer.label       "sending">
+<!ENTITY noEncryption.label       "None">
+<!ENTITY starttls.label         "STARTTLS">
+<!ENTITY sslTls.label          "SSL/TLS">
+
+<!ENTITY imap.label           "IMAP">
+<!ENTITY pop.label            "POP">
+<!ENTITY smtp.label           "SMTP">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (createAndEditSettings.label): This label is a link
+   which will create the account and take the user to the account
+   configuration screen. -->
+<!ENTITY createAndEditSettings.label   "Create and Edit Account Settings">
+<!ENTITY cancel.label          "Cancel">
+<!ENTITY stop.label           "Stop">
+<!ENTITY stop.accesskey         "S">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (retest.label): This is the text that is
+   displayed on the button which will re-guess the account configuration,
+   taking into account the settings the user has changed. -->
+<!ENTITY retest.label          "Re-test Configuration">
+<!ENTITY retest.accesskey        "R">
+<!ENTITY edit.label           "Edit">
+<!ENTITY edit.accesskey         "E">
+
+<!ENTITY rememberPassword.label     "Remember password">
+<!ENTITY rememberPassword.accesskey   "m">
+
+<!ENTITY warning.label          "Warning!">
+<!ENTITY incomingSettings.label     "Incoming settings:">
+<!ENTITY outgoingSettings.label     "Outgoing settings:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (confirmIncomingWarning.label): If there is a security
+   warning on the incoming server, then the user will need to check a
+   checkbox beside this text before continuing. -->
+<!ENTITY confirmIncomingWarning.label  "I understand the risks.">
+<!ENTITY confirmIncomingWarning.accesskey "u">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (confirmOutgoingWarning.label): If there is a security
+   warning on the outgoing server, then the user will need to check a
+   checkbox beside this text before continuing. -->
+<!ENTITY confirmOutgoingWarning.label  "I understand the risks.">
+<!ENTITY confirmOutgoingWarning.accesskey "d">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (createAccount.label): If there is a security warning
+   on the incoming or outgoing servers, then the page that pops up will
+   have this text in a button to continue by creating the account. -->
+<!ENTITY createAccount.label       "Create Account">
+<!ENTITY createAccount.accesskey     "C">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (changeSettings.label): If there is a security warning on
+   the incoming or outgoing servers, then the page that pops up will have
+   this text in a button to take you back to the previous page to change
+   the settings and try again. -->
+<!ENTITY changeSettings.label      "Change Settings">
+<!ENTITY changeSettings.accesskey    "S">
+
+<!ENTITY contactYourProvider.description "&brandShortName; can allow you to get to your mail using the provided configurations. However, you should contact your administrator or email provider regarding these improper connections. See the Thunderbird FAQ for more information.">
+
+<!ENTITY insecureServer.tooltip.title  "Warning! This is an insecure server.">
+<!ENTITY insecureServer.tooltip.details "Click circle for more details.">
+
+<!ENTITY insecureClearText.description  "Email is sent in clear-text, so your email could be read by attackers, etc. &brandShortName; will let you get to your mail, but you should really get your email provider to configure the server with a secure connection.">
+<!ENTITY insecureSelfSigned.description "The server uses a certificate that we can't trust, so we can't be sure that someone isn't intercepting the traffic between &brandShortName; and your server. &brandShortName; will let you get to your mail, but you should really get your email provider to configure the server with a trusted certificate.">
+<!ENTITY secureServer.description    "Congratulations! This is a secure server.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
@@ -0,0 +1,52 @@
+# accountCreation.properties
+
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S will be the name of the app (i.e. ThunderBird), %2$S will be the hostname of the server the user was trying to connect to.
+incoming_cleartext_warning=You've setup %1$S to connect to the incoming mail server %2$S, which is an insecure server.
+incoming_selfsigned_warning=You've setup %1$S to connect securely to the incoming mail server %2$S, but we can't confirm that your connection is secure.
+outgoing_cleartext_warning=You've setup %1$S to connect to the outgoing mail server %2$S, which is an insecure server.
+outgoing_selfsigned_warning=You've setup %1$S to connect securely to the outgoing mail server %2$S, but we can't confirm that your connection is secure.
+selfsigned_details=Normally, a secure mail server will present a trusted certificate to prove that it is really the server it claims to be. The connection to the mail server will be encrypted but cannot be validated as being the correct server.
+cleartext_details=Insecure mail servers do not use encrypted connections to protect your passwords and private information. By connecting to this server you could expose your password and private information.
+
+# LOCALIZATION NOTE(default_server_tag): Used to indicate the default smtp server in the server dropdown list.
+default_server_tag= (default)
+
+# config titles
+searching_for_configs=Searching…
+manually_edit_config=Editing Config
+finished_with_success=Finished
+finished_with_error=Error
+
+# config subtitles
+check_preconfig=checking for pre-configuration…
+found_preconfig=found pre-configuration
+checking_config=checking configuration…
+found_config=Found configuration of your account
+checking_mozilla_config=checking Mozilla Community configurations…
+found_isp_config=found a configuration
+probing_config=probing configuration…
+guessing_from_email=guessing configuration…
+config_details_found=Your configuration details have been found!
+config_unverifiable=Configuration could not be verified — is the username or password wrong?
+incoming_found_specify_outgoing=Your incoming server configuration details have been found, please specify the sending hostname.
+outgoing_found_specify_incoming=Your outgoing server configuration details have been found, please specify the receiving hostname.
+please_enter_missing_hostnames=Could not guess settings — please enter missing hostnames.
+incoming_failed_trying_outgoing=Could not automatically configure incoming server, still trying for outgoing server.
+outgoing_failed_trying_incoming=Could not automatically configure outgoing server, still trying for incoming server.
+checking_password=Checking password…
+password_ok=Password ok!
+user_pass_invalid=Username or password invalid
+check_server_details=Checking server details
+check_in_server_details=Checking incoming server details
+check_out_server_details=Checking outgoing server details
+
+error_creating_account=Error Creating Account
+incoming_server_exists=Incoming server already exists.
+
+no_encryption=No encryption
+ssl_tls=SSL/TLS
+starttls=STARTTLS
+
+name.error=Please enter your name, as it should be shown to your correspondents.
+email.error=Double check this email address!
+password.error=Login did not succeed. Please double-check username and password.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreationModel.properties
@@ -0,0 +1,14 @@
+# This file has the strings, mostly error strings, for the logic / JS backend / model
+# files: fetchConfig.js, readFromXML.js, guessConfig.js, verifyConfig.js, createInBackend.js
+
+
+# readFromXML.js
+no_emailProvider.error=The config file XML does not contain an email account configuration.
+outgoing_not_smtp.error=The outgoing server must be of type SMTP
+
+# verifyConfig.js
+cannot_login.error=Unable to log in at server. Probably wrong configuration, username or password.
+
+
+# guessConfig.js
+cannot_find_server.error=Can't find a server
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreationUtil.properties
@@ -0,0 +1,20 @@
+# This file has the strings, mostly error strings, for the logic / JS backend / model
+# files: sanitizeDatatypes.js, fetchhttp.js, util.js
+
+
+# sanitizeDatatypes.js
+hostname_syntax.error=Hostname is empty or contains forbidden characters. Only letters, numbers, - and . are allowed.
+alphanumdash.error=String contains unsupported characters. Only letters, numbers, - and _ are allowed.
+allowed_value.error=Supplied value not in allowed list
+url_scheme.error=URL scheme not allowed
+url_parsing.error=URL not recognized
+string_empty.error=You must supply a value for this string
+boolean.error=Not a boolean
+no_number.error=Not a number
+number_too_large.error=Number too large
+number_too_small.error=Number too small
+
+
+# fetchhttp.js
+cannot_contact_server.error=Cannot contact server
+bad_response_content.error=Bad response content
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/about.dtd
@@ -0,0 +1,14 @@
+<!ENTITY aboutPage.title "O aplikaci &brandShortName;">
+<!ENTITY aboutPage.faq.label "Časté otázky">
+<!ENTITY aboutPage.support.label "Podpora">
+<!ENTITY aboutPage.privacyPolicy.label "Zásady ochrany soukromí">
+<!ENTITY aboutPage.rights.label "Poznejte svá práva">
+<!ENTITY aboutPage.relNotes.label "Poznámky k vydání">
+<!ENTITY aboutPage.credits.label "Autoři a spolupracovníci">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE:
+ These strings are concatenated in order. Unneeded strings may be left blank.
+ -->
+<!ENTITY aboutPage.copyrightInfo1 "&#169;1998-2009 Přispěvatelé. Všechna práva vyhrazena. (">
+<!ENTITY aboutPage.licenseLink "licenční informace">
+<!ENTITY aboutPage.copyrightInfo2 ").">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/brand/brand.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-<!ENTITY brandShortName "Fennec">
-<!ENTITY brandFullName "Fennec">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/brand/brand.properties
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-brandShortName=Fennec
-brandFullName=Fennec
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -1,26 +1,16 @@
 <!ENTITY back.label "Zpět">
-<!ENTITY back.tooltip "Zpět">
 <!ENTITY forward.label "Vpřed">
-<!ENTITY forward.tooltip "Vpřed">
 <!ENTITY reload.label "Obnovit">
-<!ENTITY reload.tooltip "Obnovit">
 <!ENTITY stop.label "Zastavit">
-<!ENTITY stop.tooltip "Zastavit">
 <!ENTITY search.label "Hledat">
-<!ENTITY search.tooltip "Hledat">
 <!ENTITY go.label "Přejít">
-<!ENTITY go.tooltip "Přejít">
 <!ENTITY openLocation.label "Otevřít adresu">
-<!ENTITY openLocation.tooltip "Otevře adresu">
 <!ENTITY star.label "Hvězda">
-<!ENTITY star.tooltip "Uložit tuto stránku">
-<!ENTITY bookmarks.label "Záložky">
-<!ENTITY bookmarks.tooltip "Zobrazit záložky">
 
 <!ENTITY newtab.label "Nový panel">
 <!ENTITY closetab.label "Zavřít panel">
 
 <!ENTITY cut.label "Vyjmout">
 <!ENTITY copy.label "Kopírovat">
 <!ENTITY copylink.label "Kopírovat adresu odkazu">
 <!ENTITY paste.label "Vložit">
@@ -48,45 +38,54 @@
 <!ENTITY findOnCmd.commandkey "f">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Hledat znovu">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey "z">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
 
 <!ENTITY addonsHeader.label "Doplňky">
 <!ENTITY addonsLocal.label "Vaše doplňky">
+<!ENTITY addonsUpdate.label "Aktualizovat">
 <!ENTITY addonsRepo.label "Získat doplňky">
 <!ENTITY addonsRecommended.label "Zobrazit doporučené">
-<!ENTITY addonsSearch.label "Hledat v katalogu">
-<!ENTITY addonsSearch.emptytext "Hledat doplňky">
+<!ENTITY addonsSearch.label "Hledat">
+<!ENTITY addonsSearch2.emptytext "Hledat v katalogu">
+<!ENTITY addonsSearch.recommended "Doporučené">
 
 <!ENTITY addonOptions.label "Možnosti">
 <!ENTITY addonEnable.label "Povolit">
 <!ENTITY addonDisable.label "Zakázat">
-<!ENTITY addonInstall.label "Instalovat">
+<!ENTITY addonInstall2.label "Přidat do aplikace">
 <!ENTITY addonUninstall.label "Odinstalovat">
 <!ENTITY addonCancel.label "Zrušit">
 <!ENTITY addonShowPage.label "Přejít na stránku">
 
 <!ENTITY downloadsHeader.label "Stahování">
 <!ENTITY downloadsSortDate.label "Podle data">
 <!ENTITY downloadsSortSite.label "Podle serveru">
 <!ENTITY downloadsSortName.label "Podle jména">
 <!ENTITY downloadsSearch.label "Hledat">
-<!ENTITY downloadsSearch.emptytext "Hledat stažené soubory">
+<!ENTITY downloadsSearch2.emptytext "Hledat">
 
 <!ENTITY downloadShowPage.label "Přejít na stránku">
 <!ENTITY downloadShow2.label "Najít">
 <!ENTITY downloadOpen2.label "Otevřít">
 <!ENTITY downloadCancel.label "Zrušit">
 <!ENTITY downloadPause.label "Pozastavit">
 <!ENTITY downloadResume.label "Obnovit">
 <!ENTITY downloadRetry.label "Opakovat">
 
 <!ENTITY noResults.label "Žádné výsledky">
+<!ENTITY allBookmarks.label "Zobrazit všechny záložky">
+
+<!ENTITY searchEngine.addSearch "Přidat hledání:">
+
+<!ENTITY bookmarkPopup.label "Založené stránky">
+<!ENTITY bookmarkRemove.label "Odebrat">
+<!ENTITY bookmarkEdit.label "Upravit">
 
 <!ENTITY identity.unverifiedsite2 "Tato stránka neposkytuje informace o své identitě.">
 <!ENTITY identity.connectedTo2 "Připojeno k">
 <!-- Localization note (identity.runBy2)
 The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
 substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
 with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
 just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -8,16 +8,32 @@ addonsRestartButton.label=Restartovat
 addonsLocalNone.label=Žádný doplněk nebyl nainstalován
 addonsSearchStart.label=Hledání doplňků…
 addonsSearchStart.button=Zrušit
 addonsSearchNone.label=Nic nebylo nalezeno
 addonsSearchFail.label=Získání doplňků se nezdařilo
 addonsSearchFail.button=OK
 addonsSearchSuccess.button=Vymazat hledání
 
+addonsConfirmInstall.title=Instalace dopňku
+addonsConfirmInstall.install=Instalovat
+
+addonType.2=Rozšíření
+addonType.4=Motiv vzhledu
+addonType.8=Lokalizace
+
+addonUpdate.checking=Kontrola aktualizací…
+addonUpdate.updating=Aktualizace na %S
+addonUpdate.updated=Aktualizováno na %S
+addonUpdate.compatibility=Nainstalována kompatibilní aktualizace
+addonUpdate.noupdate=Nebyly nalezeny žádné aktualizace
+addonUpdate.notsupported=Aktualizace nejsou podporovány
+addonUpdate.disabled=Aktualizace jsou zakázány
+addonUpdate.error=Nastala chyba
+
 # Download Manager
 # LOCALIZATION NOTE (Status): — is the "em dash" (long dash)
 # #1 download size for FINISHED or download state; #2 host (e.g., eTLD + 1, IP)
 downloadsStatus=#1 — #2
 downloadsUnknownSize=Neznámá velikost
 # LOCALIZATION NOTE (KnownSize): #1 size number; #2 size unit
 downloadsKnownSize=#1 #2
 donwloadsYesterday=Včera
@@ -31,20 +47,19 @@ alertAddonsDone=Instalace dokončena
 alertAddonsFail=Chyba instalace
 alertDownloads=Stahování
 alertDownloadsStart=Stahování: %S
 alertDownloadsDone=Stahování bylo dokončeno
 
 # Popup Blocker
 popupWarning=Aplikace %S zabránila stránce otevřít vyskakovací okno.
 popupWarningMultiple=Aplikace %S zabránila stránce otevřít několik vyskakovacích oken.
-popupButtonAlwaysAllow=Vždy povolit
-popupButtonAlwaysAllow.accesskey=p
-popupButtonNeverWarn=Už mě nevarovat
-popupButtonNeverWarn.accesskey=n
+popupButtonAllowOnce=Zobrazit
+popupButtonAlwaysAllow2=Vždy zobrazit
+popupButtonNeverWarn2=Nezobrazovat
 
 # XPInstall
 xpinstallPromptWarning=Aplikace %S zabránila stránce (%S) v dotazu na instalaci softwaru do vašeho počítače.
 xpinstallPromptAllowButton=Povolit
 xpinstallPromptAllowButton.accesskey=P
 xpinstallDisabledMessageLocked=Instalace softwaru byla zablokována systémovým administrátorem.
 xpinstallDisabledMessage=Instalace softwaru je nyní zakázána. Klepněte na Povolit a zkuste to znovu.
 xpinstallDisabledButton=Povolit
@@ -62,11 +77,14 @@ identity.ownerUnknown2=(neznámý provozovatel)
 
 # Geolocation UI
 geolocation.share=Prozradit
 geolocation.share.accessKey=P
 geolocation.dontShare=Neprozradit
 geolocation.dontShare.accessKey=N
 geolocation.siteWantsToKnow=%S si přeje znát vaši polohu.
 
+# New Tab Popup
+newtabpopup.opened=Otevřen nový panel;Otevřeny #1 nové panely;Otevřeno #1 nových panelů;
+
 # Error Console
 typeError=Chyba:
 typeWarning=Varování:
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/firstrun.dtd
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!ENTITY welcome.title "Vítejte v aplikaci &brandShortName;">
+<!ENTITY overview.description "Synchronizujte svůj mobil a PC pomocí Weave, přispůsobujte pomocí doplňků, brouzdejte pomocí úžasného adresního řádu a mnohem mnohem více.">
+<!ENTITY nextSteps.title "Další kroky">
+<!ENTITY sync.title "Buďte synchronní">
+<!ENTITY sync.description "Získejte Weave a zkroťte svůj &brandShortName;. Sdílejte předvolby, záložky, historii a další mezi svým mobilem a PC.">
+<!ENTITY sync.link "Získat doplněk Weave">
+<!ENTITY getPersonal.title "Buďte individuální">
+<!ENTITY getPersonal.description "Upravte si &brandShortName; podle sebe. Přispůsobte si první mobilní prohlížeč rozšířitelný doplňky.">
+<!ENTITY getPersonal.link "Získat doplňky pro mobil.">
+<!ENTITY skip.link "Přeskočit vše a prohlížet web.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/overrides/aboutRights.dtd
@@ -0,0 +1,66 @@
+<!-- LOCALIZATION NOTE: this file is a direct copy of 
+   toolkit/locales/en-US/chrome/global/aboutRights.dtd
+   with the exception of the XXX comment below. -->
+
+<!-- rights.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
+<!ENTITY rights.locale-direction "ltr">
+<!ENTITY rights.pagetitle    "about:rights">
+<!ENTITY rights.intro-header  "About Your Rights">
+<!ENTITY rights.intro "&brandFullName; is free and open source software, built by a community of thousands from all over the world. There are a few things you should know:">
+
+<!-- Note on pointa / pointb / pointc form:
+   These points each have an embedded link in the HTML, so each point is
+   split into chunks for text before the link, the link text, and the text
+   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
+   chunk, it can be left blank.
+
+   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
+   deliberate for formatting around the embedded links. -->
+<!ENTITY rights.intro-point1a "&brandShortName; is made available to you under the terms of the ">
+<!ENTITY rights.intro-point1b "Mozilla Public License">
+<!ENTITY rights.intro-point1c ". This means you may use, copy and distribute &brandShortName; to others. You are also welcome to modify the source code of &brandShortName; as you want to meet your needs. The Mozilla Public License also gives you the right to distribute your modified versions.">
+
+<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla does not grant you any rights to the Mozilla and Firefox trademarks or logos. Additional information on Trademarks may be found ">
+<!ENTITY rights.intro-point2b "here">
+<!ENTITY rights.intro-point2c ".">
+
+<!-- point 3 text for official branded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point3a "Privacy policies for &vendorShortName;'s products may be found ">
+<!ENTITY rights.intro-point3b "here">
+<!ENTITY rights.intro-point3c ".">
+
+<!-- point 3 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Any applicable privacy policies for this product should be listed here.">
+
+<!-- point 4 text for official branded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point4a "&brandShortName; also offers optional web site information services, such as the SafeBrowsing service; however, we cannot guarantee they are 100&#37; accurate or error-free. More details, including information on how to disable the services, can be found in the ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b "service terms">
+<!ENTITY rights.intro-point4c ".">
+
+<!-- point 4 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "If this product incorporates web services, any applicable service terms for the service(s) should be linked to the ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "Web Site Services">
+<!ENTITY rights.intro-point4c-unbranded " section.">
+
+<!ENTITY rights.webservices-header "&brandFullName; Web Site Services">
+
+<!-- intro paragraph for branded builds -->
+<!-- XXX Edited this section to remove the specific reference to Firefox UI (see bug 514817) -->
+<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; uses web site information services (&quot;Services&quot;), such as the SafeBrowsing service, that are available for your use with this binary version of &brandShortName; as described below. If you do not want to use the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the SafeBrowsing service in the application preferences.">
+<!ENTITY rights.webservices-b "">
+<!ENTITY rights.webservices-c "">
+
+<!-- intro paragraph for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-unbranded "An overview of the web site services the product incorporates, along with instructions on how to disable them, if applicable, should be included here.">
+
+<!-- point 1 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Any applicable service terms for this product should be listed here.">
+
+<!-- points 1-7 text for branded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; and its contributors, licensors and partners work to provide the most accurate and up-to-date phishing and malware information. However, they cannot guarantee that this information is comprehensive and error-free: some risky sites may not be identified and some safe sites may be identified in error.">
+<!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; may discontinue or change the Services at its discretion.">
+<!ENTITY rights.webservices-term3 "You are welcome to use these Services with the accompanying version of &brandShortName;, and you have all the rights necessary to do so. &vendorShortName; and its licensors reserve all other rights in the Services. These terms are not intended to limit any rights granted under open source licenses applicable to &brandShortName; and to corresponding source code versions of &brandShortName;.">
+<!ENTITY rights.webservices-term4 "The Services are provided &quot;as-is.&quot; &vendorShortName;, its contributors, licensors, and distributors, disclaim all warranties, whether express or implied, including without limitation, warranties that the Services are merchantable and fit for your particular purposes. You bear the entire risk as to selecting the Services for your purposes and as to the quality and performance of the Services. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of implied warranties, so this disclaimer may not apply to you.">
+<!ENTITY rights.webservices-term5 "Except as required by law, &vendorShortName;, its contributors, licensors, and distributors will not be liable for any indirect, special, incidental, consequential, punitive, or exemplary damages arising out of or in any way relating to the use of &brandShortName; and the Services. The collective liability under these terms will not exceed $500 (five hundred dollars). Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of certain damages, so this exclusion and limitation may not apply to you.">
+<!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; may update these terms as necessary from time to time. These terms may not be modified or canceled without &vendorShortName;'s written agreement.">
+<!ENTITY rights.webservices-term7 "These terms are governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding its conflict of law provisions. If any portion of these terms is held to be invalid or unenforceable, the remaining portions will remain in full force and effect. In the event of a conflict between a translated version of these terms and the English language version, the English language version shall control.">
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -1,8 +1,12 @@
+<!ENTITY prefsHeader.label "Předvolby">
+<!ENTITY about.title "O aplikaci &brandShortName;">
+<!ENTITY about.button "Jít na stránku">
+<!ENTITY about.description "Získat nápovědu a informace o produktu">
 <!ENTITY content.title "Obsah">
 <!ENTITY showImages.title "Zobrazit obrázky">
 <!ENTITY enableJavaScript.title "Povolit JavaScript">
 <!ENTITY enableJavaScript.description "Většina interaktivních stránek používá JavaScript">
 <!ENTITY enablePlugins.title "Povolit moduly">
 <!ENTITY enablePlugins.description "Zásuvné moduly se používají pro speciální obsah jako např. video">
 <!ENTITY privacy.title "Soukromí a bezpečnost">
 <!ENTITY allowCookies.title "Povolit cookies">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/prompt.dtd
@@ -0,0 +1,2 @@
+<!ENTITY ok.label "OK">
+<!ENTITY cancel.label "Zrušit">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
@@ -0,0 +1,65 @@
+<!-- rights.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
+<!ENTITY rights.locale-direction "ltr">
+<!ENTITY rights.pagetitle "O vašich právech">
+<!ENTITY rights.intro-header "O vašich právech">
+<!ENTITY rights.intro "&brandFullName; je svobodný software s otevřeným zdrojovým kódem, který je vytvářen tisíci dobrovolníky z celého světa. Je zde ale několik věcí, které byste měli vědět:">
+
+<!-- Note on pointa / pointb / pointc form:
+   These points each have an embedded link in the HTML, so each point is
+   split into chunks for text before the link, the link test, and the text
+   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
+   chunk, it can be left blank.
+
+   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
+   deliberate for formatting around the embedded links. -->
+<!ENTITY rights.intro-point1a "Aplikace &brandShortName; je dostupná za podmínek stanovených ve ">
+<!ENTITY rights.intro-point1b "Veřejné licenci Mozilly">
+<!ENTITY rights.intro-point1c " (MPL). Ta vám umožňuje aplikaci &brandShortName; používat, kopírovat a šířit. Pokud potřebujete, můžete také pozměnit zdrojový kód aplikace &brandShortName; podle vašich potřeb. Veřejná licence Mozilly vám rovněž dává právo šířit vámi pozměněné verze.">
+
+<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla vám však nepodstupuje práva k ochrané známce a k logu Mozilly a Firefoxu. Podrobnější informace o ochraných známkách jsou dostupné na ">
+<!ENTITY rights.intro-point2b "samostatné stránce">
+<!ENTITY rights.intro-point2c ".">
+
+<!-- point 3 text for official branded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point3a "Zásady ochrany soukromí pro produkty &vendorShortName; jsou dostupné na ">
+<!ENTITY rights.intro-point3b "samostatné stránce">
+<!ENTITY rights.intro-point3c ".">
+
+<!-- point 3 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Zásady ochrany soukromí nejsou pro neznačkové verze produktů k dispozici.">
+
+<!-- point 4 text for official branded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point4a "&brandShortName; rovněž poskytuje volitelné informační služby webových serverů, jako například služba Bezpečné prohlížení stránek, a u těchto služeb není možno garantovat jejich 100&#37; správnost a bezchybnost. Více podrobností, včetně informací jak tyto služby zakázat, lze nalézt v sekci ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b "Služby webových serverů">
+<!ENTITY rights.intro-point4c ".">
+
+<!-- point 4 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Pokud tato neznačková verze produktu začleňuje některé služby webových serverů, měly by být jejich podmínky k nalezení v sekci ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "Služby webových serverů">
+<!ENTITY rights.intro-point4c-unbranded ".">
+
+<!ENTITY rights.webservices-header "Služby webových serverů aplikace &brandFullName;">
+
+<!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
+   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
+   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
+   updated. -->
+<!-- intro paragraph for branded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; začleňuje informační služby webových serverů (&quot;Služby&quot;), jako například služba Bezpečné prohlížení stránek, které jsou dostupné v rámci této binární verze aplikace &brandShortName; za podmínek popsáných níže. Pokud si nepřejete Služby používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky nekaceptovatelné, lze tyto služby vypnout. Službu Bezpečné prohlížení stránek lze vypnout pomocí dialogu Možnosti a volbou panelu ">
+<!ENTITY rights.webservices-b "Zebezpečení">
+<!ENTITY rights.webservices-c " a odškrtnutí položek &quot;&blockAttackSites.label;&quot; a &quot;&blockWebForgeries.label;&quot;.">
+
+<!-- intro paragraph for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Zde by měl být k dispozici krátký popis začleněných služeb webových serverů spolu s instrukcemi jak je zakázat.">
+
+<!-- point 1 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Zde by měl být seznam podmínek začleněných služeb.">
+
+<!-- points 1-7 text for branded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a partneři pracují na poskytnutí co nejvíce přesných a aktuálních informací o podvodných a útočných stránkách. Přesto není možné garantovat, že tyto informace jsou ucelené a bezchybné: některé zákeřné stránky nemusí být rozpoznány a některé bezpečné stránky mohou být chybně označeny za nebezpečné.">
+<!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; může libovolně ukončit změnit užívání Služeb.">
+<!ENTITY rights.webservices-term3 "Jste zváni k užití Služeb spojených s touto verzí aplikace &brandShortName; a máte všechna práva k tomu potřebná. &vendorShortName; a držitelé licencí si vyhrazují všechna ostatní práva spojená se Službami. Cílem těchto podmínek není omezení žádných práv udělených v rámci licencí svobodného softwaru vztahujících se na aplikaci &brandShortName; a na odpovídající zdrojový kód této verze aplikace &brandShortName;.">
+<!ENTITY rights.webservices-term4 "Služby jsou poskytovány &quot;tak jak jsou&quot;. &vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři se zříkají všech záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, včetně ale nikoliv výhradně, záruk zpeněžitelnosti Služeb a vhodnosti k vašemu určitému účelu. Jste plně zodpovědni za veškerá rizika spojená s volbou Služeb pro vaše účely a to jak do kvality tak do výkonosti Služeb. Některé právní systémy nepovolují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk, v takovém případě toto zřeknutí pro vás neplatí.">
+<!ENTITY rights.webservices-term5 "&vendorShortName;, její přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři nejsou mimo vyjímek daných zákonem zodpovědni za žádné nepřímé, mimořádné, nahodilé škody (a ani za sankční náhradu škody) vyplývající ze způsobu nebo ze způsobu souvisejícím s použití aplikace &brandShortName; a Služeb. Souhrná odpovědnost za těchto podmínek nepřesáhne $500 (pětset dolarů). Některé právní systémy nepovolují vyloučení odpovědnosti za určité škody, v takovém případě tato vyloučení a omezení pro vás neplatí.">
+<!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; může dle nutnosti tyto podmínky libovolně aktualizovat. Tyto podmínky nelze měnit či zrušit bez písemného souhlasu organizace &vendorShortName;.">
+<!ENTITY rights.webservices-term7 "Tyto podmínky se řídí zákony státu Kalifornie, U.S.A., vyjma neshod se zákonými ustanoveními. Pokud se ukáže, že některá část těchto podmínek je neplatná či nevynutitelná, zůstávají zbylé podmínky v plné platnosti. V případě rozporu mezi touto přeloženou verzí podmínek a anglickou verzí podmínek, je autoritativní anglická verze.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutRights.properties
@@ -0,0 +1,3 @@
+buttonLabel=Poznejte svá práva…
+buttonAccessKey=P
+notifyRightsText=%S je svobodný software s otevřeným zdrojovým kódem od Mozilla Foundation.
--- a/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
@@ -2,17 +2,16 @@
 # --do not localize the extensions, only the titles
 allTitle=Všechny soubory
 allFilter=*
 htmlTitle=HTML soubory
 htmlFilter=*.html; *.htm; *.shtml; *.xhtml
 textTitle=Textové soubory
 textFilter=*.txt; *.text
 imageTitle=Soubory s obrázky
-imageFilter=*.png; *.gif; *.jpeg; *.jpg
 xmlTitle=XML soubory
 xmlFilter=*.xml
 xulTitle=XUL soubory
 xulFilter=*.xul
 appsTitle=Aplikace
 
 dirTextInputLabel=Název adresáře:
 dirTextInputAccesskey=N
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -15,18 +15,19 @@
 <!ENTITY locales.label "Jazykové balíčky">
 <!ENTITY plugins.label "Zásuvné moduly">
 <!ENTITY update.label "Aktualizace">
 <!ENTITY install.label "Instalace">
 
 <!-- Command Bar items -->
 <!ENTITY cmd.checkUpdatesAll.label "Vyhledat aktualizace">
 <!ENTITY cmd.checkUpdatesAll.accesskey "h">
-<!ENTITY cmd.checkUpdatesAllAddon.tooltip "Vyhledá aktualizaci doplňku">
-<!ENTITY cmd.checkUpdatesAllTheme.tooltip "Vyhledá aktualizaci motivu vzhledu">
+<!ENTITY cmd.checkUpdatesAllAddon.tooltip "Vyhledá aktualizace doplňků">
+<!ENTITY cmd.checkUpdatesAllTheme.tooltip "Vyhledá aktualizace motivů vzhledu">
+<!ENTITY cmd.checkUpdatesAllPlugin.tooltip "Vyhledá aktualizace zásuvných modulů">
 <!ENTITY cmd.installLocalFile.label "Instalovat…">
 <!ENTITY cmd.installLocalFile.accesskey  "I">
 <!ENTITY cmd.installFileAddon.tooltip "Instaluje doplněk">
 <!ENTITY cmd.installFileTheme.tooltip "Instaluje motiv vzhledu">
 <!ENTITY cmd.installUpdatesAll2.label "Instalovat aktualizace">
 <!ENTITY cmd.installUpdatesAll2.accesskey "I">
 <!ENTITY cmd.installUpdatesAll2.tooltip "Instaluje zvolené aktualizace">
 <!ENTITY cmd.restartApp2.label "Restartovat aplikaci &brandShortName;">
@@ -108,16 +109,17 @@
 <!ENTITY includeUpdate.accesskey "b">
 <!ENTITY includeUpdate.tooltip "Vybere tento doplněk pro instalaci aktualizací">
 
 <!-- Status Messsages -->
 <!ENTITY insecureUpdate.label "Neposkytuje možnost bezpečné aktualizace.">
 <!ENTITY needsDependencies.label "Požaduje dodatečné doplňky.">
 <!ENTITY blocklisted.label "Zakázáno kvůli vaší bezpečnosti.">
 <!ENTITY softBlocklisted.label "Způsobuje bezpečnostní nebo výkonové problémy.">
+<!ENTITY outdated.label "Je dostupná novější a bezpečnější verze.">
 <!ENTITY toBeDisabled.label "Doplněk bude zakázán po restartu aplikace &brandShortName;.">
 <!ENTITY toBeEnabled.label "Doplněk bude povolen po restartu aplikace &brandShortName;.">
 <!ENTITY toBeInstalled.label "Doplněk bude nainstalován po restartu aplikace &brandShortName;.">
 <!ENTITY toBeUninstalled.label "Doplněk bude odinstalován po restartu aplikace &brandShortName;.">
 <!ENTITY toBeUpdated.label "Doplněk bude aktualizován po restartu aplikace &brandShortName;.">
 
 <!ENTITY getExtensions.label "Získat rozšíření">
 <!ENTITY getThemes.label "Získat motiv vzhledu">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
@@ -1,16 +1,20 @@
 <!ENTITY updateWizard.title "Aktualizace aplikace">
 
 <!ENTITY window.width "36em">
 <!ENTITY window.macWidth "39em">
 
 <!ENTITY checking.title "Kontrola aktualizací">
 <!ENTITY updateCheck.label "Zjišťování dostupnosti nové verze aplikace &brandShortName;…">
 
+<!ENTITY pluginupdatesfound.title "Nalezeny aktualizace zásuvných modulů">
+<!ENTITY pluginupdatesfound.label "Byla nenalezena jedna nebo více aktualizací zásuvných modulů.">
+<!ENTITY pluginupdateslink.label "Jak aktualizovat zásuvné moduly.">
+
 <!ENTITY noupdatesfound.title "Aktualizace nenalezeny">
 <!ENTITY noupdatesautoenabled.intro "Nebyly nalezeny žádné nové aktualizace. Aplikace &brandShortName; bude pravidelně zjišťovat jejich dostupnost.">
 
 <!ENTITY noupdatesautodisabled.intro "Nebyly nalezeny žádné nové aktualizace. Opakujte kontrolu později nebo povolte aplikaci &brandShortName; automatické zjišťování dostupnosti.">
 
 
 <!ENTITY manualUpdate.title "Aktualizace není možná">
 <!ENTITY manualUpdate.desc "Doporučovaná bezpečnostní a výkonnostní aktualizace je dostupná, ale nemáte systémová práva potřebná k její instalaci. Kontaktujte prosím svého systémového administrátora, nebo ji zkuste znovu z účtu, který má oprávnění k instalaci softwaru na tomto počítači.">