Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Wed, 10 Jun 2020 14:14:22 +0000
changeset 4532 cdb32554954d290241a773ed756cdcf5c86fae82
parent 4531 d225141af239eff3ed1fa410408a7b817d07ff30
child 4533 6ed1594c30b9836ad795dd7fecce68c88c277159
push id2464
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 10 Jun 2020 14:14:25 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
browser/browser/migration.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
toolkit/toolkit/global/handlerDialog.ftl
--- a/browser/browser/migration.ftl
+++ b/browser/browser/migration.ftl
@@ -92,12 +92,112 @@ imported-edge-reading-list = Seznam ke čtení (z Edge)
 ## 360se
 ## chrome
 ## edge
 ## firefox
 ## safari
 ## The various beta and development versions of edge and chrome all get
 ## normalized to just "edge" and "chrome" for these strings.
 
+browser-data-cookies-checkbox =
+  .label =
+    { $browser ->
+      [firefox] Cookies
+      [chrome] Soubory cookie
+      [edge] Soubory cookie
+      [safari] Cookies
+      *[other] Cookies
+    }
+browser-data-cookies-label =
+  .value =
+    { $browser ->
+      [firefox] Cookies
+      [chrome] Soubory cookie
+      [edge] Soubory cookie
+      [safari] Cookies
+      *[other] Cookies
+    }
+browser-data-history-checkbox =
+  .label =
+    { $browser ->
+      [firefox] Historie a záložky
+      [chrome] Historie
+      [edge] Historie
+      [safari] Historie
+      *[other] Historie
+    }
+browser-data-history-label =
+  .value =
+    { $browser ->
+      [firefox] Historie a záložky
+      [chrome] Historie
+      [edge] Historie
+      [safari] Historie
+      *[other] Historie
+    }
+browser-data-formdata-checkbox =
+  .label =
+    { $browser ->
+      [firefox] Uložené formuláře
+      [chrome] Uložené formuláře
+      [edge] Vyplňování formulářů
+      [safari] Vyplňování formulářů
+      *[other] Uložené formuláře
+    }
+browser-data-formdata-label =
+  .value =
+    { $browser ->
+      [firefox] Uložené formuláře
+      [chrome] Uložené formuláře
+      [edge] Vyplňování formulářů
+      [safari] Vyplňování formulářů
+      *[other] Uložené formuláře
+    }
+# This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
+# label in the main hamburger menu that opens about:logins.
+browser-data-passwords-checkbox =
+  .label =
+    { $browser ->
+      [firefox] Uložené přihlašovací údaje a hesla
+      [chrome] Uložená hesla
+      [edge] Uložená hesla
+      [safari] Hesla
+      *[other] Uložené přihlašovací údaje a hesla
+    }
+# This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
+# label in the main hamburger menu that opens about:logins.
+browser-data-passwords-label =
+  .value =
+    { $browser ->
+      [firefox] Uložené přihlašovací údaje a hesla
+      [chrome] Uložená hesla
+      [edge] Uložená hesla
+      [safari] Hesla
+      *[other] Uložené přihlašovací údaje a hesla
+    }
+browser-data-bookmarks-checkbox =
+  .label =
+    { $browser ->
+      [firefox] Záložky
+      [chrome] Záložky
+      [edge] Oblíbené položky
+      [ie] Oblíbené
+      [safari] Záložky a oblíbené
+      *[other] Záložky
+    }
+browser-data-bookmarks-label =
+  .value =
+    { $browser ->
+      [firefox] Záložky
+      [chrome] Záložky
+      [edge] Oblíbené položky
+      [ie] Oblíbené
+      [safari] Záložky a oblíbené
+      *[other] Záložky
+    }
+browser-data-otherdata-checkbox =
+  .label = Ostatní data
+browser-data-otherdata-label =
+  .label = Ostatní data
 browser-data-session-checkbox =
   .label = Okna a panely
 browser-data-session-label =
   .value = Okna a panely
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
@@ -1,6 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+about-httpsonly-insecure-title = Zabezpečené spojení není dostupné
+# Variables:
+#  $websiteUrl (String) - Url of the website that failed to load. Example: www.example.com
+about-httpsonly-insecure-explanation-unavailable = Webové stránky prohlížíte pouze v režimu zabezpečeného HTTPS, nicméně tato verze <em>{ $websiteUrl }</em> není dostupná.
+about-httpsonly-insecure-explanation-reasons = Pravděpodobně tento server HTTPS vůbec nepodporuje, ale je také možné, že se někdo HTTPS snaží blokovat.
+about-httpsonly-insecure-explanation-exception = Ač je bezpečnostní riziko relativně nízké, pokud se rozhodnete navštívit nezabezpečenou verzi této stránky přes HTTP, doporučujeme na ní nezadávat žádné citlivé informace jako jsou hesla, e-mailové adresy nebo platební údaje.
 about-httpsonly-button-make-exception = Beru na vědomí a chci pokračovat
 about-httpsonly-button-go-back = Zpátky
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/toolkit/global/handlerDialog.ftl
@@ -0,0 +1,12 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# Please keep the emphasis around the hostname and scheme (ie the
+# `<strong>` HTML tags). Please also keep the hostname as close to the start
+# of the sentence as your language's grammar allows.
+#
+# Variables:
+# $host - the hostname that is initiating the request
+# $scheme - the type of link that's being opened.
+handler-dialog-host = <strong>{ $host }</strong> chce otevřít odkaz přes <strong>{ $scheme }</strong>.