Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Sun, 02 Aug 2020 18:55:17 +0000
changeset 4575 c8ed0f3a7ef389048b0fb1763a24937f989c0b45
parent 4574 5c32dc501d52e32a2650e0fafac704f0724ce8b5
child 4576 1f0b2f802295c8a706a46f7a8c28f96abe0b98f5
push id2505
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 02 Aug 2020 18:55:20 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
browser/browser/appmenu.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/browserSets.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/chrome/browser/browser.properties
--- a/browser/browser/appmenu.ftl
+++ b/browser/browser/appmenu.ftl
@@ -1,18 +1,23 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## App Menu
 
-appmenuitem-protection-report-title = Ochrana soukromí
-appmenuitem-protection-report-tooltip =
-  .tooltiptext = Otevře přehled ochrany vašeho soukromí
+appmenuitem-update-banner =
+  .label-update-downloading =
+    Stahování aktualizace { -brand-shorter-name.gender ->
+      [masculine] { -brand-shorter-name(case: "gen") }
+      [feminine] { -brand-shorter-name(case: "gen") }
+      [neuter] { -brand-shorter-name(case: "gen") }
+      *[other] aplikace { -brand-shorter-name }
+    }
 appmenuitem-protection-dashboard-title = Přehled ochrany soukromí
 appmenuitem-customize-mode =
   .label = Nastavení tlačítek a lišt…
 
 ## Zoom Controls
 
 appmenuitem-zoom-enlarge =
   .label = Zvětšit
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -105,16 +105,22 @@ urlbar-tip-icon-description =
 ## Prompts users to use the Urlbar when they open a new tab or visit the
 ## homepage of their default search engine.
 ## Variables:
 ## $engineName (String): The name of the user's default search engine. e.g. "Google" or "DuckDuckGo".
 
 urlbar-search-tips-onboard = Méně psaní, více výsledků: používejte { $engineName } přímo z adresního řádku.
 urlbar-search-tips-redirect-2 = Zadejte do adresního řádku vyhledávaný text a uvidíte návrhy z vyhledávače { $engineName } a vaší historie prohlížení.
 
+## Local search mode indicator labels in the urlbar
+
+urlbar-search-mode-bookmarks = Záložky
+urlbar-search-mode-tabs = Otevřené panely
+urlbar-search-mode-history = Historie prohlížení
+
 ##
 
 urlbar-geolocation-blocked =
   .tooltiptext = Tomuto serveru jste zablokovali zjišťovat vaši polohu.
 urlbar-xr-blocked =
   .tooltiptext = Tomuto serveru jste zablokovali přístup k vašim zařízením pro virtuální realitu.
 urlbar-web-notifications-blocked =
   .tooltiptext = Tomuto serveru jste zablokovali zobrazovat oznámení.
@@ -180,16 +186,36 @@ search-one-offs-context-open-new-tab =
   .label = Hledat v novém panelu
   .accesskey = n
 search-one-offs-context-set-as-default =
   .label = Nastavit jako výchozí vyhledávač
   .accesskey = v
 search-one-offs-context-set-as-default-private =
   .label = Nastavit jako výchozí vyhledávač pro anonymní prohlížení
   .accesskey = p
+# Search engine one-off buttons with an @alias shortcut/keyword.
+# Variables:
+# $engineName (String): The name of the engine.
+# $alias (String): The @alias shortcut/keyword.
+search-one-offs-engine-with-alias =
+  .tooltiptext = { $engineName } ({ $alias })
+
+## Local search mode one-off buttons
+## Variables:
+## $restrict (String): The restriction token corresponding to the search mode.
+##  Restriction tokens are special characters users can type in the urlbar to
+##  restrict their searches to certain sources (e.g., "*" to search only
+##  bookmarks).
+
+search-one-offs-bookmarks =
+  .tooltiptext = Záložky ({ $restrict })
+search-one-offs-tabs =
+  .tooltiptext = Otevřené panely ({ $restrict })
+search-one-offs-history =
+  .tooltiptext = Historie prohlížení ({ $restrict })
 
 ## Bookmark Panel
 
 bookmark-panel-show-editor-checkbox =
   .label = Zobrazovat editor při ukládání
   .accesskey = u
 bookmark-panel-done-button =
   .label = Hotovo
--- a/browser/browser/browserSets.ftl
+++ b/browser/browser/browserSets.ftl
@@ -1,204 +1,161 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 window-minimize-command =
   .label = Minimalizovat
-
 window-zoom-command =
   .label = Zvětšit okno
-
 window-new-shortcut =
   .key = N
-
 window-minimize-shortcut =
   .key = m
-
 close-shortcut =
   .key = W
-
 tab-new-shortcut =
   .key = t
-
 location-open-shortcut =
   .key = l
-
 location-open-shortcut-alt =
   .key = d
-
 search-focus-shortcut =
   .key = k
-
 # This shortcut is used in two contexts:
 #  - web search
 #  - find in page
 find-shortcut =
   .key = f
-
 search-find-again-shortcut =
   .key = g
-
 search-find-again-shortcut-alt =
   .keycode = VK_F3
-
 search-find-selection-shortcut =
   .key = e
-
 # Verify what shortcut for that operation
 # are recommended by the Human Interface Guidelines
 # of each platform for your locale.
 search-focus-shortcut-alt =
   .key =
     { PLATFORM() ->
       [linux] j
      *[other] e
     }
-
 # Verify what shortcut for that operation
 # are recommended by the Human Interface Guidelines
 # of each platform for your locale.
 downloads-shortcut =
   .key =
     { PLATFORM() ->
       [linux] y
      *[other] j
     }
-
 addons-shortcut =
   .key = A
-
 file-open-shortcut =
   .key = o
-
 save-page-shortcut =
   .key = s
-
 page-source-shortcut =
   .key = u
-
 # This should match the Option+Command keyboard shortcut letter that Safari
 # and Chrome use for "View Source" on macOS. `page-source-shortcut` above
 # is Firefox's official keyboard shortcut shown in the GUI.
 # Safari variant is an alias provided for the convenience of Safari and Chrome
 # users on macOS. See bug 1398988.
 page-source-shortcut-safari =
   .key = u
-
 page-info-shortcut =
   .key = i
-
 print-shortcut =
   .key = p
-
 mute-toggle-shortcut =
   .key = M
-
 nav-back-shortcut-alt =
   .key = [
-
 nav-fwd-shortcut-alt =
   .key = ]
-
 nav-reload-shortcut =
   .key = r
-
 # Shortcut available only on macOS.
 nav-stop-shortcut =
   .key = .
-
 history-show-all-shortcut =
   .key = H
-
 history-sidebar-shortcut =
   .key = h
-
 full-screen-shortcut =
   .key = f
-
 reader-mode-toggle-shortcut-windows =
   .keycode = VK_F9
-
 reader-mode-toggle-shortcut-other =
   .key = R
-
 picture-in-picture-toggle-shortcut =
   .key = )
-
 # Pick the key that is commonly present
 # in your locale keyboards above the
 # `picture-in-picture-toggle-shortcut` key.
 picture-in-picture-toggle-shortcut-alt =
   .key = (
-
 bookmark-this-page-shortcut =
   .key = d
-
 # Verify what shortcut for that operation
 # are recommended by the Human Interface Guidelines
 # of each platform for your locale.
 bookmark-show-all-shortcut =
   .key =
     { PLATFORM() ->
       [linux] o
      *[other] b
     }
-
 # Verify what shortcut for that operation
 # are recommended by the Human Interface Guidelines
 # of each platform for your locale.
 bookmark-show-sidebar-shortcut =
   .key = b
 
 ## All `-alt*` messages are alternative acceleration keys for zoom.
 ## If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
 ## you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty.
 
 full-zoom-reduce-shortcut =
   .key = -
-
 # If in keyboard layouts popular for your locale you need to use the shift key
 # to access the original shortcuts, the following shortcuts can be used.
 # Otherwise their values should remain empty.
 full-zoom-reduce-shortcut-alt =
   .key = { "" }
-
+full-zoom-reduce-shortcut-alt-a =
+  .key = _
+full-zoom-reduce-shortcut-alt-b =
+  .key = { "" }
 full-zoom-enlarge-shortcut =
   .key = +
-
 full-zoom-enlarge-shortcut-alt =
   .key = =
-
 full-zoom-enlarge-shortcut-alt2 =
   .key = { "" }
-
 full-zoom-reset-shortcut =
   .key = 0
-
 full-zoom-reset-shortcut-alt =
   .key = { "" }
 
 ##
 
 bidi-switch-direction-shortcut =
   .key = X
-
 private-browsing-shortcut =
   .key = P
 
 ## The shortcuts below are for Mac specific
 ## global menu.
 
 quit-app-shortcut =
   .key = Q
-
 help-shortcut =
   .key = ?
-
 preferences-shortcut =
   .key = ,
-
 hide-app-shortcut =
   .key = H
-
 hide-other-apps-shortcut =
   .key = H
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -230,16 +230,18 @@ cfr-doorhanger-milestone-heading =
    *[other] aplikace { -brand-short-name } zablokovala
   } { $blockedCount ->
     [one] jeden sledovací prvek
     [few] více než <b>{ $blockedCount }</b> sledovací prvky
    *[other] více než <b>{ $blockedCount }</b> sledovacích prvků
   }.
 cfr-doorhanger-milestone-ok-button = Zobrazit vše
   .accesskey = v
+cfr-doorhanger-milestone-close-button = Zavřít
+  .accesskey = Z
 
 ## What’s New Panel Content for Firefox 76
 
 
 ## Lockwise message
 
 cfr-whatsnew-lockwise-header = Snadná tvorba bezpečných hesel
 cfr-whatsnew-lockwise-body = Není jednoduché vymýšlet vždy nové bezpečné heslo pro každý účet. Místo vymýšlení nového hesla, klepněte do pole pro heslo a použijte bezpečné heslo vygenerované { -brand-shorter-name(case: "ins") }.
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -60,27 +60,88 @@ onboarding-cards-dismiss =
   .title = Skrýt
   .aria-label = Skrýt
 
 ## Multistage 3-screen onboarding flow strings (about:welcome pages)
 
 # The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
 # automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
 onboarding-multistage-welcome-header = Vítá vás <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span>
+onboarding-multistage-welcome-subtitle = Rychlý, bezpečný a soukromý prohlížeč od neziskové organizace.
+onboarding-multistage-welcome-primary-button-label = Nastavit
+onboarding-multistage-welcome-secondary-button-label = Přihlášení
 onboarding-multistage-welcome-secondary-button-text = Už máte účet?
+# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
+# automatically added to the text inside it. "more" should stay inside the span.
+onboarding-multistage-import-header = Importujte svá hesla, <br/> záložky a <span data-l10n-name="zap">další data</span>
+onboarding-multistage-import-subtitle =
+  Přecházíte z jiného prohlížeče? Přenést data do { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    *[other] aplikace { -brand-short-name }
+  } je velmi snadné.
+onboarding-multistage-import-primary-button-label = Spustit import
 onboarding-multistage-import-secondary-button-label = Teď ne
+# Info displayed in the footer of import settings screen during onboarding flow.
+# This supports welcome screen showing top sites imported from the user's default browser.
+onboarding-import-sites-disclaimer = Na tomto zařízení byly nalezeny následující stránky. { -brand-short-name } si neuloží a nebude synchronizovat dat uložená v jiném prohlížeči, dokud mu nepovolíte je importovat.
+# Aria-label to make the "steps" of multistage onboarding visible to screen readers.
+# Variables:
+#  $current (Int) - Number of the current page
+#  $total (Int) - Total number of pages
+onboarding-welcome-steps-indicator =
+  .aria-label =
+    Úvod: strana { $current } { NUMBER($totla) ->
+      [one] z { $total }
+      [few] ze { $total }
+      *[other] z { $total }
+    }
+# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
+# automatically added to the text inside it. "look" should stay inside the span.
+onboarding-multistage-theme-header = Vyberte si <span data-l10n-name="zap">vzhled</span>
+onboarding-multistage-theme-subtitle =
+  Přizpůsobte si vzhled { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
+    *[other] aplikace { -brand-short-name }
+  }
+onboarding-multistage-theme-primary-button-label = Uložit vzhled
 onboarding-multistage-theme-secondary-button-label = Teď ne
+# Automatic theme uses operating system color settings
+onboarding-multistage-theme-label-automatic = Automatický
+# System refers to the operating system
+onboarding-multistage-theme-description-automatic = Použít vzhled podle systému
 onboarding-multistage-theme-label-light = Světlý
 onboarding-multistage-theme-label-dark = Tmavý
+# "Firefox Alpenglow" here is the name of the theme, and should be kept in English.
+onboarding-multistage-theme-label-alpenglow = Firefox Alpenglow
 
 ## Please make sure to split the content of the title attribute into lines whose
 ## width corresponds to about 40 Latin characters, to ensure that the tooltip
 ## doesn't become too long. Line breaks will be preserved when displaying the
 ## tooltip.
 
+# Tooltip displayed on hover of automatic theme
+onboarding-multistage-theme-tooltip-automatic =
+  .title = Použije vzhled tlačítek, nabídek a oken podle nastavení vašeho operačního systému.
+  .aria-label = { onboarding-multistage-theme-tooltip-automatic.title }
+# Tooltip displayed on hover of light theme
+onboarding-multistage-theme-tooltip-light =
+  .title = Použije světlý vzhled tlačítek, nabídek a oken.
+  .aria-label = { onboarding-multistage-theme-tooltip-light.title }
+# Tooltip displayed on hover of dark theme
+onboarding-multistage-theme-tooltip-dark =
+  .title = Použije tmavý vzhled tlačítek, nabídek a oken.
+  .aria-label = { onboarding-multistage-theme-tooltip-dark.title }
+# Tooltip displayed on hover of Alpenglow theme
+onboarding-multistage-theme-tooltip-alpenglow =
+  .title = Použije barevný vzhled tlačítek, nabídek a oken.
+  .aria-label = { onboarding-multistage-theme-tooltip-alpenglow.title }
 
 ## Welcome full page string
 
 onboarding-fullpage-welcome-subheader = Teď vám ukážeme, jaké máte možnosti.
 onboarding-fullpage-form-email =
   .placeholder = Vaše e-mailová adresa…
 
 ## Firefox Sync modal dialog strings.
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -1208,16 +1208,24 @@ storageAccess.DontAllow.accesskey = N
 # %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
 storageAccess.message = Chcete serveru %1$S povolit sledovat vaše prohlížení na %2$S?
 
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess2.message):
 # %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
 # %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
 storageAccess2.message = Chcete serveru %1$S povolit sledovat vaše prohlížení na %2$S?
 
+# LOCALIZATION NOTE (storageAccess3.message, storageAccess.hintText):
+# %1$S and %3$S are both the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
+# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
+storageAccess3.message = Chcete serveru %1$S povolit přístup ke cookies a datům serveru %2$S? Pokud to povolíte, umožníte serveru %3$S sledovat vaše aktivity na této stránce.
+storageAccess.hintText = Pokud server %1$S neznáte nebo mu nedůvěřujete, doporučujeme mu přístup zablokovat.
+
+
+
 confirmationHint.sendToDevice.label = Odesláno
 confirmationHint.sendToDeviceOffline.label = Ve frontě (offline)
 confirmationHint.copyURL.label = Zkopírováno do schránky
 confirmationHint.pageBookmarked.label = Uloženo do knihovny
 confirmationHint.addSearchEngine.label = Vyhledávač přidán
 confirmationHint.pinTab.label = Připnuto!
 confirmationHint.pinTab.description = Pro odepnutí panelu na něj klepněte pravým tlačítkem.