Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Wed, 02 Sep 2020 17:07:17 +0000
changeset 4594 c763bf459c0fe0bd58c4b88be71de53b7330979e
parent 4593 063c4bf8e5bfa417911a39b6579438d3b668dbdb
child 4595 856d361fd783265224b81b2f42ab118bfdf6b6a5
push id2524
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 02 Sep 2020 17:07:21 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
browser/browser/webrtcIndicator.ftl
browser/chrome/browser/accounts.properties
browser/pdfviewer/viewer.properties
toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
--- a/browser/browser/webrtcIndicator.ftl
+++ b/browser/browser/webrtcIndicator.ftl
@@ -12,25 +12,32 @@
 # titles. It is not normally visible anywhere.
 webrtc-indicator-title =
   Ukazatel sdílení { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }
-
 webrtc-sharing-window = Sdílíte okno jiné aplikace.
 webrtc-sharing-browser-window =
   Sdílíte { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   }.
 webrtc-sharing-screen = Sdílíte celou vaši obrazovku.
 webrtc-stop-sharing-button = Ukončit sdílení
 webrtc-microphone-button =
   .title = Váš mikrofón je sdílen. Pro úpravu sdílení klepněte.
 webrtc-camera-button =
   .title = Vaše kamera je sdílena. Pro úpravu sdílení klepněte.
+webrtc-microphone-unmuted =
+  .title = Vypnout mikrofon
+webrtc-microphone-muted =
+  .title = Zapnout mikrofon
+webrtc-camera-unmuted =
+  .title = Vypnout kameru
+webrtc-camera-muted =
+  .title = Zapnout kameru
 webrtc-minimize =
   .title = Minimalizovat ukazatel
--- a/browser/chrome/browser/accounts.properties
+++ b/browser/chrome/browser/accounts.properties
@@ -36,16 +36,20 @@ thisDeviceConnectedBody = Vaše přihlášení bylo úspěšné
 # LOCALIZATION NOTE (thisDeviceDisconnectedBody) - used in a notification shown
 # after the Firefox Account was disconnected remotely.
 thisDeviceDisconnectedBody = Tento počítač byl odpojen.
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendToAllDevices.menuitem)
 # Displayed in the Send Tab/Page/Link to Device context menu when right clicking a tab, a page or a link.
 sendToAllDevices.menuitem = Poslat do všech zařízení
 
+# LOCALIZATION NOTE (manageDevices.menuitem)
+# Displayed in the Send Tab/Page/Link to Device context menu when right clicking a tab, a page or a link.
+manageDevices.menuitem = Správa zařízení…
+
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.unconfigured, sendTabToDevice.unconfigured.label2)
 # Displayed in the Send Tabs context menu when right clicking a tab, a page or a link
 # and the Sync account is unconfigured. Redirects to a marketing page.
 sendTabToDevice.unconfigured.label2 = Nepřihlášeno
 sendTabToDevice.unconfigured = Zjistit více o posílání panelů…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.signintofxa)
 # Displayed in the Send Tabs context menu and the page action panel when FxA is not
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -133,26 +133,30 @@ print_progress_message=Příprava dokumentu pro tisk…
 print_progress_percent={{progress}} %
 print_progress_close=Zrušit
 
 # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons
 # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are
 # tooltips)
 toggle_sidebar.title=Postranní lišta
 toggle_sidebar_notification.title=Přepne postranní lištu (dokument obsahuje osnovu/přílohy)
+toggle_sidebar_notification2.title=Přepnout postranní lištu (dokument obsahuje osnovu/přílohy/vrstvy)
 toggle_sidebar_label=Postranní lišta
 document_outline.title=Zobrazí osnovu dokumentu (dvojité klepnutí rozbalí/sbalí všechny položky)
 document_outline_label=Osnova dokumentu
 attachments.title=Zobrazí přílohy
 attachments_label=Přílohy
+layers.title=Zobrazit vrstvy (poklepáním obnovíte všechny vrstvy do výchozího stavu)
+layers_label=Vrstvy
 thumbs.title=Zobrazí náhledy
 thumbs_label=Náhledy
 findbar.title=Najde v dokumentu
 findbar_label=Najít
 
+additional_layers=Další vrstvy
 # LOCALIZATION NOTE (page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page number.
 page_canvas=Strana {{page}}
 # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images)
 # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page
 # number.
 thumb_page_title=Strana {{page}}
 # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page
 # number.
--- a/toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
@@ -54,16 +54,20 @@ printui-margins = Okraje
 printui-margins-default = Výchozí
 printui-margins-min = Minimální
 printui-margins-none = Žádné
 printui-system-dialog-link = Vytisknout pomocí systémového dialogu…
 printui-primary-button = Tisk
 printui-primary-button-save = Uložit
 printui-cancel-button = Zrušit
 printui-loading = Příprava náhledu
+# Reported by screen readers and other accessibility tools to indicate that
+# the print preview has focus.
+printui-preview-label =
+  .aria-label = Náhled tisku
 
 ## Paper sizes that may be supported by the Save to PDF destination:
 
 printui-paper-a5 = A5
 printui-paper-a4 = A4
 printui-paper-a3 = A3
 printui-paper-a2 = A2
 printui-paper-a1 = A1