Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Sat, 30 Apr 2022 06:03:19 +0000
changeset 5122 c0b8898e65173a73eef5654c9f4c4d71a4b406ca
parent 5121 16936e144ad8e50ce24451029f1f76daee8c649f
child 5123 3ce5f6ed9d1d08b411463f6a4c4f51532310d650
push id2964
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 30 Apr 2022 06:03:22 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: RatajS <ratajs@ratajs.cz> Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/browser/search.ftl
devtools/client/inspector.properties
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/tooltips.ftl
dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
dom/chrome/accessibility/unix/accessible.properties
dom/chrome/accessibility/win/accessible.properties
toolkit/toolkit/about/aboutProcesses.ftl
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -6,234 +6,149 @@
 ## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
 ## who want to deploy these settings across several Firefox installations
 ## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
 ## feature, but the system also supports other forms of deployment.
 ## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
 ## in the documentation section in about:policies.
 
 policy-3rdparty = Nastavení pravidel, ke kterým mají přístup rozšíření skrze chrome.storage.managed.
-
 policy-AllowedDomainsForApps = Nastavení domén, které mají povolený přístup ke Google Workspace.
-
 policy-AppAutoUpdate = Vypnutí nebo zapnutí automatických aktualizací aplikace.
-
 policy-AppUpdateURL = Nastavení vlastní URL pro aktualizace aplikace.
-
 policy-Authentication = Konfigurace integrované autentizace webových stránek, které ji podporují.
-
 policy-AutoLaunchProtocolsFromOrigins = Seznam externích protokolů, které lze použít z uvedených originů bez varování uživatele.
-
 policy-BackgroundAppUpdate2 = Povolení nebo zákaz aktualizací na pozadí.
-
 policy-BlockAboutAddons = Zablokování přístupu do správce doplňků (about:addons).
-
 policy-BlockAboutConfig = Zablokování přístupu do editoru předvoleb (about:config).
-
 policy-BlockAboutProfiles = Zablokování přístupu do správce profilů (about:profiles).
-
 policy-BlockAboutSupport = Zablokování přístupu na stránku s technickými informacemi (about:support).
-
 policy-Bookmarks = Vytvoření záložek na liště, v nabídce nebo vybrané složce.
-
 policy-CaptivePortal = Povolení nebo zakázání podpory captive portálů.
-
 policy-CertificatesDescription = Přidat certifikáty nebo použít vestavěné certifikáty.
-
 policy-Cookies = Pravidla pro ukládání nebo blokování cookies.
-
 policy-DisabledCiphers = Zakázané metody šifrování.
-
 policy-DefaultDownloadDirectory = Nastavení výchozího adresáře pro stahování souborů.
-
 policy-DisableAppUpdate = Blokování aktualizací prohlížeče.
-
 policy-DisableBuiltinPDFViewer =
   Zablokování PDF prohlížeče PDF.js vestavěného { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
     [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
     [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] v aplikaci { -brand-short-name }
   }.
-
 policy-DisableDefaultBrowserAgent = Zabraňuje „výchozímu agentovi prohlížeče“ provádět jakékoliv akce. Dostupné pouze pro Windows, ostatní platformy agenty nemají.
-
 policy-DisableDeveloperTools = Blokování přístupu k nástrojům pro vývojáře.
-
 policy-DisableFeedbackCommands = Blokování odeslání zpětné vazby z nabídky Nápověda (volby Odeslat zpětnou vazbu a Nahlásit klamavou stránku).
-
 policy-DisableFirefoxAccounts = Vypnutí služeb používajících { -fxaccount-brand-name(case: "acc", capitalization: "lower") }, včetně Syncu.
-
 # Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
 policy-DisableFirefoxScreenshots = Vypnutí funkce Firefox Screenshots.
-
 policy-DisableFirefoxStudies =
   Zablokování spouštění studií { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }.
-
 policy-DisableForgetButton = Zablokování tlačítka Zapomenout.
-
 policy-DisableFormHistory = Vypnutí ukládání historie vyhledávání a formulářů.
-
 policy-DisablePrimaryPasswordCreation = Hodnota true znemožní nastavení hlavního hesla.
-
 policy-DisablePasswordReveal = Zakázání možnosti zobrazit hesla ve správci přihlašovacích údajů.
-
 policy-DisablePocket = Vypnutí funkce pro ukládání stránek do služby Pocket.
-
 policy-DisablePrivateBrowsing = Zablokování anonymního prohlížení.
-
 policy-DisableProfileImport = Blokování importu dat z jiných prohlížečů.
-
 policy-DisableProfileRefresh =
   Blokování tlačítka pro obnovu { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } na stránce about:support.
-
 policy-DisableSafeMode = Zablokování možnosti restartovat se zakázanými doplňky. Poznámka: přechod do nouzového režimu podržením klávesy Shift lze zablokovat jen na systému Windows pomocí zásad skupin.
-
 policy-DisableSecurityBypass = Zabránit uživateli obcházení některých bezpečnostních varování.
-
 policy-DisableSetAsDesktopBackground = Zablokování kontextové nabídky obrázků pro jejich nastavení jako pozadí plochy.
-
 policy-DisableSystemAddonUpdate = Zablokování instalace a aktualizací systémových doplňků prohlížeče.
-
 policy-DisableTelemetry = Vypnutí telemetrie.
-
 policy-DisplayBookmarksToolbar = Zobrazení lišty záložek ve výchozím nastavení.
-
 policy-DisplayMenuBar = Zobrazení hlavní nabídky ve výchozím nastavení.
-
 policy-DNSOverHTTPS = Nastavení DNS over HTTPS.
-
 policy-DontCheckDefaultBrowser = Vypnutí kontroly nastavení výchozího prohlížeče při spuštění.
-
 policy-DownloadDirectory = Nastavení a uzamčení nastavení adresáře pro stahování souborů.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EnableTrackingProtection = Zapnutí nebo vypnutí blokování obsahu a případně jeho uzamčení.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EncryptedMediaExtensions = Zapnutí nebo vypnutí Encrypted Media Extensions a případně uzamčení tohoto nastavení.
-
 # A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
 # takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
 # English or translate them as verbs.
 policy-Extensions = Instalace, odinstalace a uzamčení rozšíření. Pro instalaci je potřeba jako parametr zadat URL adresy nebo cesty. Pro odinstalaci nebo uzamčení ID rozšíření.
-
 policy-ExtensionSettings = Správa všech aspektů instalace rozšíření.
-
 policy-ExtensionUpdate = Vypnutí nebo zapnutí automatických aktualizací rozšíření.
-
 policy-FirefoxHome = Nastavení domovské stránky prohlížeče.
-
 policy-FlashPlugin = Povolení nebo zablokování zásuvného modulu Flash.
-
 policy-Handlers = Nastavení výchozích aplikací pro odkazy a typy souborů.
-
 policy-HardwareAcceleration = Hodnota false vypne použití hardwarové akcelerace.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-Homepage = Nastavení a případné uzamčení domovské stránky.
-
 policy-InstallAddonsPermission = Povolení instalace doplňků z vybraných webových stránek.
-
 policy-LegacyProfiles = Vypnutí funkce vynucující samostatný profil pro každou instalaci aplikace.
 
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Povoluje staré výchozí nastavení chování SameSite cookies.
-
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Nastaví staré výchozí chování SameSite cookies z uvedených serverů.
 
 ##
 
 policy-LocalFileLinks = Povolí vybraným stránkám odkazovat na soubory uložené na místním disku.
-
 policy-ManagedBookmarks = Nastavení seznamu záložek spravovaných správcem. Takové záložky uživatel nemůže měnit.
-
 policy-ManualAppUpdateOnly = Povolit pouze ruční aktualizace a uživatele na dostupnost aktualizací neupozorňovat.
-
 policy-PrimaryPassword = Vyžadovat nebo zabránit používání hlavního hesla.
-
 policy-NetworkPrediction = Povolení nebo zakázání přednačítání DNS.
-
 policy-NewTabPage = Povolení nebo zákaz stránky nového panelu.
-
 policy-NoDefaultBookmarks =
   Vypnutí vytváření výchozích záložek a chytrých záložek { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } (Nejnavštěvovanější, Poslední štítky). Poznámka: toto pravidlo se uplatní jen pokud bude nastaveno před prvním spuštěním.
-
 policy-OfferToSaveLogins =
   Nastavení dotazu na uložení přihlašovacích údajů { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
     [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
     [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] v aplikaci { -brand-short-name }
   }. Lze použít hodnoty true i false.
-
 policy-OfferToSaveLoginsDefault = Nastavení výchozí hodnoty pro to, zda má { -brand-short-name } nabízet ukládání přihlašovacích údajů. Platné hodnoty jsou true a false.
-
 policy-OverrideFirstRunPage = Nastavení vlastní stránky při prvním spuštění. Pokud nechcete při prvním spuštění zobrazovat žádnou stránku, nastavte toto pravidlo jako prázdné.
-
 policy-OverridePostUpdatePage = Nastavení vlastní stránky po aktualizaci. Pokud nechcete po aktualizaci zobrazovat žádnou stránku, nastavte toto pravidlo jako prázdné.
-
 policy-PasswordManagerEnabled = Povolení ukládat přihlašovací údaje do správce hesel.
-
+policy-PasswordManagerExceptions = Zabrání { -brand-short-name(case: "dat") } ukládat heslo pro vybrané servery.
 # PDF.js and PDF should not be translated
 policy-PDFjs =
   Zablokování nebo nastavení PDF prohlížeče PDF.js vestavěného { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
     [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
     [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] v aplikaci { -brand-short-name }
   }.
-
 policy-Permissions2 = Nastavení oprávnění pro kameru, mikrofon, zjišťování polohy, oznámení a automatické přehrávání.
-
 policy-PictureInPicture = Povolení nebo zakázání režimu obraz v obraze.
-
 policy-PopupBlocking = Povolení zobrazování vyskakovacích oken ve výchozím stavu.
-
 policy-Preferences = Nastavení a uzamčení hodnoty pro podmnožinu předvoleb.
-
 policy-PromptForDownloadLocation = Zeptat se na adresář před stažením souboru.
-
 policy-Proxy = Nastavení proxy.
-
 policy-RequestedLocales = Nastavení seznamu požadovaných jazyků pro zobrazení aplikace, v pořadí podle preference.
-
 policy-SanitizeOnShutdown2 = Vymazání dat o prohlížení během vypnutí.
-
 policy-SearchBar = Nastavení výchozího umístění vyhledávacího pole. Uživatel ho může přemístit.
-
 policy-SearchEngines = Nastavení vyhledávačů. Toto pravidlo je dostupné jen pro verzi s rozšířenou podporou (ESR).
-
 policy-SearchSuggestEnabled = Povolení nebo zákaz našeptávání dotazů pro vyhledávač.
-
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = Instalace modulů PKCS #11.
-
 policy-ShowHomeButton = Zobrazení domovského tlačítka na liště.
-
 policy-SSLVersionMax = Nastavení maximální verze SSL.
-
 policy-SSLVersionMin = Nastavení minimální verze SSL.
-
 policy-SupportMenu = Přidání vlastní položky nabídky s nápovědou.
-
 policy-UserMessaging = Nezobrazovat uživateli určité zprávy.
-
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Blokování návštěvy webových stránek. Více informací o formátu najdete v dokumentaci.
-
 policy-Windows10SSO = Povolení jednotného přihlašování Windows pro pracovní a školní účty a účty Microsoft.
--- a/browser/browser/search.ftl
+++ b/browser/browser/search.ftl
@@ -43,10 +43,16 @@ searchbar-input =
 searchbar-icon =
   .tooltiptext = Vyhledat
 
 ## Infobar shown when search engine is removed and replaced.
 ## Variables
 ## $oldEngine (String) - the search engine to be removed.
 ## $newEngine (String) - the search engine to replace the removed search engine.
 
-remove-search-engine-message = <strong>Váš výchozí vyhledávač byl změněn.</strong> { -brand-short-name } už vyhledávač { $oldEngine } jako vestavěný nepodporuje. Vaším výchozím vyhledávačem je teď { $newEngine }, ale můžete ho změnit v nastavení. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Zjistit více</label>
+removed-search-engine-message =
+  { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] <strong>Váš výchozí vyhledávač byl změněn.</strong> Vyhledávač { $oldEngine } už není ve { -brand-short-name(case: "loc") } dostupný jako výchozí vyhledávač. Váš nový výchozí vyhledávač je teď { $newEngine }. Výchozí vyhledávač můžete změnit v nastavení. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Zjistit více</label>
+    [feminine] <strong>Váš výchozí vyhledávač byl změněn.</strong> Vyhledávač { $oldEngine } už není v { -brand-short-name(case: "loc") } dostupný jako výchozí vyhledávač. Váš nový výchozí vyhledávač je teď { $newEngine }. Výchozí vyhledávač můžete změnit v nastavení. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Zjistit více</label>
+    [neuter] <strong>Váš výchozí vyhledávač byl změněn.</strong> Vyhledávač { $oldEngine } už není v { -brand-short-name(case: "loc") } dostupný jako výchozí vyhledávač. Váš nový výchozí vyhledávač je teď { $newEngine }. Výchozí vyhledávač můžete změnit v nastavení. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Zjistit více</label>
+    *[other] <strong>Váš výchozí vyhledávač byl změněn.</strong> Vyhledávač { $oldEngine } už není v aplikaci { -brand-short-name } dostupný jako výchozí vyhledávač. Váš nový výchozí vyhledávač je teď { $newEngine }. Výchozí vyhledávač můžete změnit v nastavení. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Zjistit více</label>
+  }
 remove-search-engine-button = OK
--- a/devtools/client/inspector.properties
+++ b/devtools/client/inspector.properties
@@ -488,33 +488,36 @@ inspector.noProperties=Žádná pravidla CSS nebyla nalezena.
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.printSimulation.tooltip):
 # This is the tooltip of the print simulation button in the Rule View toolbar
 # that toggles print simulation.
 inspector.printSimulation.tooltip = Přepnout simulaci tiskového média pro stránku
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.colorSchemeSimulationLight.tooltip):
 # This is the tooltip of the light color scheme simulation button in the Rule View
 # toolbar that toggles light color scheme simulation.
+inspector.colorSchemeSimulationLight.tooltip=Zapnout / vypnout simulaci světlého režimu pro tuto stránku
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.colorSchemeSimulationDark.tooltip):
 # This is the tooltip of the dark color scheme simulation button in the Rule View
 # toolbar that toggles dark color scheme simulation.
+inspector.colorSchemeSimulationDark.tooltip=Zapnout / vypnout simulaci tmavého režimu pro tuto stránku
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.scrollableBadge.label): This is the text displayed inside a
 # badge, in the inspector, next to nodes that are scrollable in the page.
 markupView.scrollableBadge.label=scroll
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.scrollableBadge.tooltip): This is the tooltip that is displayed
 # when hovering over badges next to scrollable elements in the inspector.
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.scrollableBadge.interactive.tooltip): This is the tooltip that is displayed
 # when hovering over interactive badges next to scrollable elements in the inspector.
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.overflowBadge.label): This is the text displayed inside a
 # badge, in the inspector, next to nodes that are causing overflow in other elements.
+markupView.overflowBadge.label=přetečení
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.overflowBadge.tooltip): This is the tooltip that is displayed
 # when hovering over badges next to overflow causing elements in the inspector.
 
 # LOCALIZATION NOTE (rulePreviewTooltip.noAssociatedRule): This is the text displayed inside
 # the RulePreviewTooltip when a rule cannot be found for a CSS property declaration.
 rulePreviewTooltip.noAssociatedRule=Žádné související pravidlo
 
@@ -529,16 +532,17 @@ colorPickerTooltip.spectrumDraggerTitle=
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorPickerTooltip.eyedropperTitle): A title text for the
 # eyedropper in the color picker tooltip.
 colorPickerTooltip.eyedropperTitle=Vybrat barvu na stránce
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorPickerTooltip.colorNameTitle): A title text for the
 # closest color name shown in the color picker tooltip, used together with the actual color.
 # %S in the content will be replaced by the color name the current color is closest to.
+colorPickerTooltip.colorNameTitle=Nejbližší: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorPickerTooltip.hueSliderTitle): A title text for the
 # hue slider in the color picker tooltip.
 colorPickerTooltip.hueSliderTitle=Odstín
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorPickerTooltip.alphaSliderTitle): A title text for the
 # alpha slider in the color picker tooltip.
 colorPickerTooltip.alphaSliderTitle=Průhlednost
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -289,16 +289,17 @@ networkMenu.sizeServiceWorker=service wo
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.blocked2): This is a generic message for a
 # URL that has been blocked for an unknown reason
 networkMenu.blocked2=Blokováno
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.blockedby): This is a generic message for a
 # URL that has been blocked by an extension
 # %S is the extension name.
+networkMenu.blockedby=Blokováno skrz: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.blockedTooltip): This is a the text displayed
 # as a tooltip for the blocked icon in the request list
 networkMenu.blockedTooltip=Blokováno
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.totalMS2): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the time for a request to finish (in milliseconds).
 networkMenu.totalMS2=%S ms
@@ -338,16 +339,17 @@ netmonitor.waterfall.tooltip.send=Odesílání %S ms
 netmonitor.waterfall.tooltip.wait=Čekání %S ms
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.receive): This is part of the tooltip
 # displayed in the requests waterfall for receive time (in milliseiconds).
 netmonitor.waterfall.tooltip.receive=Přijímání %S ms
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.requestTiming): This is the title of the existing
 # section in Timings side panel. This section contains request timings.
+netmonitor.timings.requestTiming=Časový přehled požadavku
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.serverTiming): This is the title of a new section
 # in Timings side panel. This section contains server timings transferred from the server
 # through the "Server-Timing" header.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.queuedAt): This is relative queued time to the
 # first request. %S is time expressed in milliseconds or minutes.
 
@@ -979,16 +981,17 @@ netmonitor.toolbar.resetColumns=Obnovit 
 netmonitor.toolbar.resetSorting=Obnovit řazení
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resizeColumnToFitContent): This is the label
 # displayed in the network table header context menu to resize a column to fit its content
 netmonitor.toolbar.resizeColumnToFitContent=Změnit velikost sloupce podle obsahu
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resizeColumnToFitContent.title): This is the title
 # tooltip displayed when draggable resizer in network table headers is hovered
+netmonitor.toolbar.resizeColumnToFitContent.title=Poklepáním přizpůsobíte šířku sloupce jeho obsahu
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.timings): This is the label
 # displayed in the network table header context menu for the timing submenu
 netmonitor.toolbar.timings=Časy
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.responseHeaders): This is the
 # label displayed in the network table header context menu for the
 # response headers submenu.
--- a/devtools/client/tooltips.ftl
+++ b/devtools/client/tooltips.ftl
@@ -9,16 +9,24 @@ learn-more = <span data-l10n-name="link">Zjistit více</span>
 
 ## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
 ## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain why
 ## the property is not applied.
 ## Variables:
 ##  $property (string) - A CSS property name e.g. "color".
 ##  $display (string) - A CSS display value e.g. "inline-block".
 
+inactive-css-not-grid-or-flex-container = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není kontejnerem pro zobrazení grid ani flex.
+inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není kontejnerem pro zobrazení grid ani flex, ani není kontejnerem s více sloupci.
+inactive-css-not-grid-or-flex-item = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není prvkem zobrazení grid ani flex.
+inactive-css-not-grid-item = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není prvkem zobrazení grid.
+inactive-css-not-grid-container = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není kontejnerem pro zobrazení grid.
+inactive-css-not-flex-item = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože prvkem zobrazení flex.
+inactive-css-not-flex-container = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není kontejnerem pro zobrazení flex.
+inactive-css-not-inline-or-tablecell = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není prvkem typu inline ani table-cell.
 
 ## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
 ## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain how
 ## the problem can be solved.
 
 
 ## In the Rule View when a CSS property may have compatibility issues with other browsers
 ## we display an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain why
--- a/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
@@ -11,16 +11,21 @@ open  =    Otevřít
 close  =    Zavřít
 switch =    Přepnout
 click  =    Klepnout
 collapse=    Sbalit
 expand =    Rozbalit
 activate=    Aktivovat
 cycle  =    Opakovat
 
+# An action provided to accessibility clients such as screen readers to allow
+# them to click an element when the click will be handled by a container
+# (ancestor) element. This is not normally reported to users.
+click ancestor = Klepnout na rodičovský prvek
+
 # Universal Access API support
 # (Mac Only)
 # The Role Description for AXWebArea (the web widget). Like in Safari.
 htmlContent = Obsah HTML
 # The Role Description for the Tab button.
 tab   =    panel
 # The Role Description for definition list dl, dt and dd
 term  =    výraz
--- a/dom/chrome/accessibility/unix/accessible.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/unix/accessible.properties
@@ -10,8 +10,12 @@ select =    Vybrat
 open  =    Otevřít
 close  =    Zavřít
 switch =    Přepnout
 click  =    Klepnout
 collapse=    Sbalit
 expand =    Rozbalit
 activate=    Aktivovat
 cycle  =    Opakovat
+# An action provided to accessibility clients such as screen readers to allow
+# them to click an element when the click will be handled by a container
+# (ancestor) element. This is not normally reported to users.
+click ancestor = Klepnout na rodičovský prvek
--- a/dom/chrome/accessibility/win/accessible.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/win/accessible.properties
@@ -10,8 +10,12 @@ select =    Vybrat
 open  =    Otevřít
 close  =    Zavřít
 switch =    Přepnout
 click  =    Klepnout
 collapse=    Sbalit
 expand =    Rozbalit
 activate=    Aktivovat
 cycle  =    Opakovat
+# An action provided to accessibility clients such as screen readers to allow
+# them to click an element when the click will be handled by a container
+# (ancestor) element. This is not normally reported to users.
+click ancestor = Klepnout na rodičovský prvek
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutProcesses.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutProcesses.ftl
@@ -46,30 +46,31 @@ about-processes-privilegedmozilla-process = Stránky { -vendor-short-name(case: "gen") } ({ $pid })
 about-processes-gmp-plugin-process = Mediální moduly jádra Gecko ({ $pid })
 about-processes-gpu-process = GPU ({ $pid })
 about-processes-vr-process = VR ({ $pid })
 about-processes-rdd-process = Datový dekodér ({ $pid })
 about-processes-socket-process = Síť ({ $pid })
 about-processes-remote-sandbox-broker-process = Remote Sandbox Broker ({ $pid })
 about-processes-fork-server-process = Fork Server ({ $pid })
 about-processes-preallocated-process = Předalokováno ({ $pid })
+about-processes-utility-process = Nástroj ({ $pid })
 # Unknown process names
 # Variables:
 #  $pid (String) The process id of this process, assigned by the OS.
 #  $type (String) The raw type for this process.
 about-processes-unknown-process = Ostatní: { $type } ({ $pid })
 
 ## Isolated process names
 ## Variables:
 ##  $pid (String) The process id of this process, assigned by the OS.
 ##  $origin (String) The domain name for this process.
 
 about-processes-web-isolated-process = { $origin } ({ $pid })
+about-processes-web-large-allocation-process = { $origin } ({ $pid }, velký)
 about-processes-web-serviceworker = { $origin } ({ $pid }, serviceworker)
-about-processes-web-large-allocation-process = { $origin } ({ $pid }, velký)
 about-processes-with-coop-coep-process = { $origin } ({ $pid }, izolovaný cross-origin)
 about-processes-web-isolated-process-private = { $origin } — anonymní ({ $pid })
 about-processes-web-large-allocation-process-private = { $origin } — anonymní ({ $pid }, velký)
 about-processes-with-coop-coep-process-private = { $origin } — anonymní ({ $pid }, izolovaný cross-origin)
 
 ## Details within processes
 
 # Single-line summary of threads (non-idle process)
@@ -115,16 +116,19 @@ about-processes-preloaded-tab = Přednačtený nový panel
 # Variables:
 #  $url (String) The full url of this subframe.
 about-processes-frame-name-one = Podrám: { $url }
 # Group of subframes
 # Variables:
 #  $number (Number) The number of subframes in this group. Always ≥ 1.
 #  $shortUrl (String) The shared prefix for the subframes in the group.
 about-processes-frame-name-many = Podrámy ({ $number }): { $shortUrl }
+# Utility process actor names
+about-processes-utility-actor-unknown = Neznámý actor
+about-processes-utility-actor-audio-decoder = Dekodér zvuku
 
 ## Displaying CPU (percentage and total)
 ## Variables:
 ##  $percent (Number) The percentage of CPU used by the process or thread.
 ##           Always > 0, generally <= 200.
 ##  $total (Number) The amount of time used by the process or thread since
 ##          its start.
 ##  $unit (String) The unit in which to display $total. See the definitions