Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Sat, 22 Aug 2020 14:55:11 +0000
changeset 4585 bb2697b881716f20eaede592c59c13758acf58d2
parent 4584 3a4568512ce7923c8145caa2da9716d86a6f560e
child 4586 76fad51dec231ec121d1b5bf8aad6c0cb8ddb776
push id2515
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 22 Aug 2020 14:55:13 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/sync.ftl
toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -9,17 +9,18 @@ about-private-browsing-info-title = Jste v anonymním okně
 about-private-browsing-info-myths = Časté omyly o fungování anonymního prohlížení
 about-private-browsing =
   .title = Vyhledat na webu
 about-private-browsing-not-private = Nyní nejste v anonymním okně.
 about-private-browsing-info-description =
   { -brand-short-name } vymaže vaši historii vyhledávání a navštívených stránek po ukončení aplikace nebo zavření všech anonymních panelů a oken.
   
   S touto funkcí nejste na internetu zcela neviditelní a např. poskytovatel připojení k internetu může stále zjistit, které stránky navštěvujete. Vaše aktivita na internetu ale zůstane utajena před dalšími uživateli tohoto počítače.
-
+about-private-browsing-need-more-privacy = Potřebujete více soukromí?
+about-private-browsing-turn-on-vpn = Vyzkoušejte { -mozilla-vpn-brand-name(case: "acc") }
 # This string is the title for the banner for search engine selection
 # in a private window.
 # Variables:
 #  $engineName (String) - The engine name that will currently be used for the private window.
 about-private-browsing-search-banner-title = Pro režim anonymního prohlížení máte jako výchozí nastavený vyhledávač { $engineName }.
 about-private-browsing-search-banner-description =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Nastavení výchozího vyhledávače můžete změnit v <a data-l10n-name="link-options">Možnostech</a>
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -14,17 +14,16 @@
 # The last two are for use when there *is* a content title.
 # Variables:
 # $content-title (String): the title of the web content.
 browser-main-window =
   .data-title-default = { -brand-full-name }
   .data-title-private = { -brand-full-name } (Anonymní prohlížení)
   .data-content-title-default = { $content-title } - { -brand-full-name }
   .data-content-title-private = { $content-title } - { -brand-full-name } (Anonymní prohlížení)
-
 # These are the default window titles on macOS. The first two are for use when
 # there is no content title:
 #
 # "default" - "Mozilla Firefox"
 # "private" - "Mozilla Firefox - (Private Browsing)"
 #
 # The last two are for use when there *is* a content title.
 # Do not use the brand name in the last two attributes, as we do on non-macOS.
@@ -34,17 +33,16 @@ browser-main-window =
 #
 # Variables:
 # $content-title (String): the title of the web content.
 browser-main-window-mac =
   .data-title-default = { -brand-full-name }
   .data-title-private = { -brand-full-name } - (Anonymní prohlížení)
   .data-content-title-default = { $content-title }
   .data-content-title-private = { $content-title } - (Anonymní prohlížení)
-
 # This gets set as the initial title, and is overridden as soon as we start
 # updating the titlebar based on loaded tabs or private browsing state.
 # This should match the `data-title-default` attribute in both
 # `browser-main-window` and `browser-main-window-mac`.
 browser-main-window-title = { -brand-full-name }
 
 ##
 
@@ -139,22 +137,20 @@ urlbar-popup-blocked =
 urlbar-autoplay-media-blocked =
   .tooltiptext = Pro tento server jste zablokovali automatické přehrávání médií se zvukem.
 urlbar-canvas-blocked =
   .tooltiptext = Tomuto serveru jste zablokovali přístup k informacím canvasu.
 urlbar-midi-blocked =
   .tooltiptext = Tomuto serveru jste zablokovali přístup k MIDI zařízením.
 urlbar-install-blocked =
   .tooltiptext = Tomuto serveru jste zablokovali instalaci doplňků.
-
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 urlbar-star-edit-bookmark =
   .tooltiptext = Upraví tuto záložku ({ $shortcut })
-
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 urlbar-star-add-bookmark =
   .tooltiptext = Přidá tuto stránku do záložek ({ $shortcut })
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-add-to-urlbar =
@@ -175,34 +171,31 @@ full-screen-exit =
   .label = Ukončit režim celé obrazovky
   .accesskey = k
 
 ## Search Engine selection buttons (one-offs)
 
 # This string prompts the user to use the list of one-click search engines in
 # the Urlbar and searchbar.
 search-one-offs-with-title = Vyhledat pomocí
-
 # This string won't wrap, so if the translated string is longer,
 # consider translating it as if it said only "Search Settings".
 search-one-offs-change-settings-button =
   .label = Změnit nastavení vyhledávání
 search-one-offs-change-settings-compact-button =
   .tooltiptext = Změnit nastavení vyhledávání
-
 search-one-offs-context-open-new-tab =
   .label = Hledat v novém panelu
   .accesskey = n
 search-one-offs-context-set-as-default =
   .label = Nastavit jako výchozí vyhledávač
   .accesskey = v
 search-one-offs-context-set-as-default-private =
   .label = Nastavit jako výchozí vyhledávač pro anonymní prohlížení
   .accesskey = p
-
 # Search engine one-off buttons with an @alias shortcut/keyword.
 # Variables:
 # $engineName (String): The name of the engine.
 # $alias (String): The @alias shortcut/keyword.
 search-one-offs-engine-with-alias =
   .tooltiptext = { $engineName } ({ $alias })
 
 ## Local search mode one-off buttons
@@ -219,20 +212,18 @@ search-one-offs-tabs =
 search-one-offs-history =
   .tooltiptext = Historie prohlížení ({ $restrict })
 
 ## Bookmark Panel
 
 bookmark-panel-show-editor-checkbox =
   .label = Zobrazovat editor při ukládání
   .accesskey = u
-
 bookmark-panel-done-button =
   .label = Hotovo
-
 # Width of the bookmark panel.
 # Should be large enough to fully display the Done and
 # Cancel/Remove Bookmark buttons.
 bookmark-panel =
   .style = min-width: 23em
 
 ## Identity Panel
 
@@ -320,63 +311,85 @@ browser-window-close-button =
 
 popup-select-camera =
   .value = Sdílet kameru:
   .accesskey = k
 popup-select-microphone =
   .value = Sdílet mikrofon:
   .accesskey = m
 popup-all-windows-shared = Budou sdílena všechna viditelná okna na vaší obrazovce.
-
 popup-screen-sharing-not-now =
   .label = Teď ne
   .accesskey = n
-
 popup-screen-sharing-never =
   .label = Nikdy nepovolovat
   .accesskey = N
-
 popup-silence-notifications-checkbox = Nezobrazovat oznámení od { -brand-short-name(case: "gen") } během sdílení
 popup-silence-notifications-checkbox-warning = { -brand-short-name } nebude během sdílení zobrazovat žádná oznámení.
 
 ## WebRTC window or screen share tab switch warning
 
 sharing-warning-window = Sdílíte obsah okna { -brand-short-name(case: "gen") }. Ostatní lidé uvidí obsah každého panelu, který otevřete.
 sharing-warning-screen = Sdílíte obsah celé své obrazovky. Ostatní lidé uvidí obsah každého panelu, který otevřete.
 sharing-warning-proceed-to-tab =
   .label = Otevřít panel
 sharing-warning-disable-for-session =
   .label = Zakázat ochranu sdílení pro tuto relaci
 
 ## DevTools F12 popup
 
 enable-devtools-popup-description = Pokud chcete používat zkratku F12, otevřete nejprve DevTools z nabídky Nástroje pro vývojáře.
 
-
 ## URL Bar
 
 urlbar-default-placeholder =
   .defaultPlaceholder = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač
-
+# This placeholder is used when not in search mode and the user's default search
+# engine is unknown.
 urlbar-placeholder =
   .placeholder = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač
-
+# This placeholder is used in search mode with search engines that search the
+# entire web.
+# Variables
+# $name (String): the name of a search engine that searches the entire Web
+# (e.g. Google).
+urlbar-placeholder-search-mode-web-2 =
+  .placeholder = Vyhledat na webu
+  .aria-label = Vyhledat pomocí { $name }
+# This placeholder is used in search mode with search engines that search a
+# specific site (e.g., Amazon).
+# Variables
+# $name (String): the name of a search engine that searches a specific site
+# (e.g. Amazon).
+urlbar-placeholder-search-mode-other-engine =
+  .placeholder = Zadejte hledaný výraz
+  .aria-label = Vyhledat na serveru { $name }
+# This placeholder is used when searching bookmarks.
+urlbar-placeholder-search-mode-other-bookmarks =
+  .placeholder = Zadejte hledaný výraz
+  .aria-label = Hledat v záložkách
+# This placeholder is used when searching history.
+urlbar-placeholder-search-mode-other-history =
+  .placeholder = Zadejte hledaný výraz
+  .aria-label = Hledat v historii
+# This placeholder is used when searching open tabs.
+urlbar-placeholder-search-mode-other-tabs =
+  .placeholder = Zadejte hledaný výraz
+  .aria-label = Hledat v otevřených panelech
 # Variables
 # $name (String): the name of the user's default search engine
 urlbar-placeholder-with-name =
   .placeholder = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač { $name }
 urlbar-remote-control-notification-anchor =
   .tooltiptext = Prohlížeč je ovládán vzdáleně
 urlbar-permissions-granted =
   .tooltiptext = Tomuto serveru jste udělili dodatečná oprávnění.
 urlbar-switch-to-tab =
   .value = Přepnout na panel:
-
 # Used to indicate that a selected autocomplete entry is provided by an extension.
 urlbar-extension =
   .value = Rozšíření:
-
 urlbar-go-button =
   .tooltiptext = Přejde na adresu v adresním řádku
 urlbar-page-action-button =
   .tooltiptext = Akce stránky
 urlbar-pocket-button =
   .tooltiptext = Uloží do { -pocket-brand-name(case: "gen") }
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -107,16 +107,19 @@ restart-later = Restartovat později
 ##  $name (String): name of the extension
 
 # This string is shown to notify the user that their home page
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-homepage-override = Vaši domovskou stránku spravuje rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
 # This string is shown to notify the user that their new tab page
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-new-tab-url = Stránku v novém panelu spravuje rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
+# This string is shown to notify the user that the password manager setting
+# is being controlled by an extension
+extension-controlled-password-saving = Toto nastavení spravuje rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
 # This string is shown to notify the user that their notifications permission
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-web-notifications = Toto nastavení spravuje rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
 # This string is shown to notify the user that the default search engine
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-default-search = Rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> { $name } vám nastavilo nový výchozí vyhledávač.
 # This string is shown to notify the user that Container Tabs
 # are being enabled by an extension.
--- a/browser/browser/sync.ftl
+++ b/browser/browser/sync.ftl
@@ -1,20 +1,27 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 fxa-toolbar-sync-syncing =
   .label = Probíhá synchronizace…
 fxa-toolbar-sync-syncing-tabs =
   .label = Probíhá synchronizace panelů…
-
 sync-disconnect-dialog-title = Odpojit { -sync-brand-short-name(case: "acc") }?
 sync-disconnect-dialog-body = { -brand-product-name } ukončí synchronizaci s vaším účtem, ale nesmaže z tohoto zařízení žádná vaše data.
 fxa-disconnect-dialog-title =
   Odpojit { -brand-product-name.gender ->
     [masculine] { -brand-product-name(case: "acc") }
     [feminine] { -brand-product-name(case: "acc") }
     [neuter] { -brand-product-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-product-name }
   }?
 fxa-disconnect-dialog-body = { -brand-product-name } se odpojí od vašeho účtu, ale nesmaže žádná vaše data na tomto zařízení.
 sync-disconnect-dialog-button = Odpojit
+fxa-signout-dialog-heading = Odhlásit se od { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") }?
+fxa-signout-dialog-body = Synchronizovaná data zůstanou uložená ve vašem účtu.
+fxa-signout-checkbox =
+  .label = Odstranit data z tohoto zařízení (přihlašovací údaje, hesla, historie, záložky atd.).
+fxa-signout-dialog =
+  .title = Odhlášení od { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") }
+  .style = min-width: 375px;
+  .buttonlabelaccept = Odhlásit se
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
@@ -8,12 +8,17 @@ saveDialogTitle=Zadejte název souboru pro uložení…
 defaultApp=%S (výchozí)
 chooseAppFilePickerTitle=Výběr aplikace
 badApp=Aplikace, kterou jste vybrali („%S“) nebyla nalezena. Zkontrolujte název aplikace nebo vyberte jinou aplikaci.
 badApp.title=Aplikace nebyla nalezena
 badPermissions=Soubor nemohl být uložen, protože nemáte potřebná oprávnění. Vyberte pro uložení jiný adresář.
 badPermissions.title=Neplatná oprávnění pro uložení
 unknownAccept.label=Uložit soubor
 unknownCancel.label=Zrušit
-fileType=Soubor %S
-# LOCALIZATION NOTE (orderedFileSizeWithType): first %S is type, second %S is size, and third %S is unit 
+fileType=soubor %S
+# LOCALIZATION NOTE (orderedFileSizeWithType): first %S is type, second %S is size, and third %S is unit
 orderedFileSizeWithType=%1$S (%2$S %3$S)
-pdfHandlerDescription=Přenositelný formát dokumentů
+pdfHandlerDescription=přenosný formát dokumentů
+avifExtHandlerDescription=obrázek AV1 (AVIF)
+pdfExtHandlerDescription=přenosný formát dokumentů (PDF)
+svgExtHandlerDescription=škálovatelná vektorová grafika (SVG)
+webpExtHandlerDescription=obrázek WebP
+xmlExtHandlerDescription=rozšiřitelný značkovací jazyk (XML)