Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Mon, 09 Dec 2019 17:53:59 +0000
changeset 4262 b800b5b5b22cf885ead60bf035134d2996b5f0a1
parent 4261 6712a000c133ff2327d7df8fe776f1772ab6d1c9
child 4263 ae7ba78e9d9fc3df3228c26082ce48e1c01b837d
push id2298
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 09 Dec 2019 17:54:03 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Localization authors: - Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
browser/browser/menubar.ftl
browser/chrome/browser/browser.properties
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -119,16 +119,19 @@ menu-view-full-zoom-enlarge =
   .label = Zvětšit
   .accesskey = v
 menu-view-full-zoom-reduce =
   .label = Zmenšit
   .accesskey = m
 menu-view-full-zoom-reset =
   .label = Výchozí
   .accesskey = c
+menu-view-full-zoom-actual-size =
+  .label = Skutečná velikost
+  .accesskey = k
 menu-view-full-zoom-toggle =
   .label = Pouze velikost textu
   .accesskey = t
 menu-view-page-style-menu =
   .label = Styl stránky
   .accesskey = y
 menu-view-page-style-no-style =
   .label = Bez stylu
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -768,16 +768,19 @@ paste-button.tooltip = Vloží obsah schránky (%S)
 # Geolocation UI
 
 geolocation.allowLocation=Povolit
 geolocation.allowLocation.accesskey=P
 geolocation.dontAllowLocation=Nepovolit
 geolocation.dontAllowLocation.accesskey=n
 geolocation.shareWithSite3=Chcete serveru %S povolit přístup k informacím o vaší poloze?
 geolocation.shareWithFile3=Chcete povolit tomuto místnímu souboru přistupovat k informacím o vaší poloze?
+# LOCALIZATION NOTE(geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation):
+# %1$S is the first party origin, %2$S is the third party origin.
+geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation=Chcete serveru %1$S povolit, aby umožnil %2$S přístup k informacím o vaší poloze?
 geolocation.remember=Zapamatovat si toto rozhodnutí
 
 # Persistent storage UI
 persistentStorage.allow=Povolit
 persistentStorage.allow.accesskey=P
 persistentStorage.neverAllow.label=Nikdy nepovolovat
 persistentStorage.neverAllow.accesskey=N
 persistentStorage.notNow.label=Teď ne
@@ -871,16 +874,34 @@ sidebar.moveToRight=Přesunout postranní lištu doprava
 getUserMedia.shareCamera2.message = Chcete serveru %S povolit používat vaši webkameru?
 getUserMedia.shareMicrophone2.message = Chcete serveru %S povolit používat váš mikrofon?
 getUserMedia.shareScreen3.message = Chcete serveru %S povolit vidět vaši obrazovku?
 getUserMedia.shareCameraAndMicrophone2.message = Chcete serveru %S povolit používat vaší webkameru a mikrofon?
 getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture2.message = Chcete serveru %S povolit používat vaší webkameru a poslouchat zvuky z tohoto panelu?
 getUserMedia.shareScreenAndMicrophone3.message = Chcete serveru %S povolit používat váš mikrofon a vidět vaši obrazovku?
 getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture3.message = Chcete serveru %S povolit poslouchat zvuky z tohoto panelu a vidět vaši obrazovku?
 getUserMedia.shareAudioCapture2.message = Chcete serveru %S povolit poslouchat zvuky z tohoto panelu?
+
+# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message,
+# %1$S is the first party origin.
+# %2$S is the third party origin.
+getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation.message = Chcete serveru %1$S povolit, aby umožnil %2$S používat vaši webkameru?
+getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegations.message = Chcete serveru %1$S povolit, aby umožnil %2$S používat váš mikrofon?
+getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation.message = Chcete serveru %1$S povolit, aby umožnil %2$S vidět vaši obrazovku?
+getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation.message = Chcete serveru %1$S povolit, aby umožnil %2$S používat vaší webkameru a mikrofon?
+getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message = Chcete serveru %1$S povolit, aby umožnil %2$S používat vaší webkameru a poslouchat zvuky z tohoto panelu?
+getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation.message = Chcete serveru %1$S povolit, aby umožnil %2$S používat váš mikrofon a vidět vaši obrazovku?
+getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message = Chcete serveru %1$S povolit, aby umožnil %2$S poslouchat zvuky z tohoto panelu a vidět vaši obrazovku?
+
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareScreenWarning.message = Obrazovku sdílejte pouze se servery, kterým věříte. Sdílení může umožnit klamavým stránkám sledovat vaše prohlížení a ukrást vaše osobní data. %S
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %1$S is brandShortName (eg. Firefox)
 # %2$S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareFirefoxWarning.message = %1$S sdílejte pouze se servery, kterým věříte. Sdílení může umožnit klamavým stránkám sledovat vaše prohlížení a ukrást vaše osobní data. %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.