Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Wed, 10 Jun 2020 14:54:53 +0000
changeset 4535 a32c902daa3e56b3fbb2c2dcc547799f537b283f
parent 4534 8fc7b658151d5c151363251a41f659246f8e5d5e
child 4536 9b680cc74e06ba1149605f2b7b220ae3eb4957ff
push id2467
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 10 Jun 2020 14:54:57 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
browser/browser/allTabsMenu.ftl
browser/browser/downloads.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/protections.ftl
browser/browser/protectionsPanel.ftl
browser/browser/tabContextMenu.ftl
browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
--- a/browser/browser/allTabsMenu.ftl
+++ b/browser/browser/allTabsMenu.ftl
@@ -1,20 +1,24 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 all-tabs-menu-undo-close-tab =
   .label = Obnovit zavřený panel
-
+all-tabs-menu-undo-close-tabs =
+  .label =
+    { $tabCount ->
+      [1] Obnovit zavřený panel
+      [one] Obnovit zavřený panel
+      [few] Obnovit zavřené panely
+      *[other] Obnovit zavřené panely
+    }
 # "Search" is a verb, as in "Search through tabs".
 all-tabs-menu-search-tabs =
   .label = Najít panel
-
 all-tabs-menu-new-user-context =
   .label = Nový kontejnerový panel
-
 all-tabs-menu-hidden-tabs =
   .label = Skryté panely
-
 all-tabs-menu-manage-user-context =
   .label = Správa kontejnerů
   .accesskey = k
--- a/browser/browser/downloads.ftl
+++ b/browser/browser/downloads.ftl
@@ -9,62 +9,62 @@
 downloads-window =
   .title = Stahování
 downloads-panel =
   .aria-label = Stahování
 
 ##
 
 # The style attribute has the width of the Downloads Panel expressed using
-# a CSS unit. The longest labels that should fit are usually those of 
+# a CSS unit. The longest labels that should fit are usually those of
 # in-progress and blocked downloads.
 downloads-panel-list =
   .style = width: 70ch
-
 downloads-cmd-pause =
   .label = Pozastavit
   .accesskey = P
 downloads-cmd-resume =
   .label = Pokračovat
   .accesskey = o
 downloads-cmd-cancel =
   .tooltiptext = Zrušit
 downloads-cmd-cancel-panel =
   .aria-label = Zrušit
-
 # This message is only displayed on Windows and Linux devices
 downloads-cmd-show-menuitem =
   .label = Otevřít složku
   .accesskey = l
- 
 # This message is only displayed on macOS devices
 downloads-cmd-show-menuitem-mac =
   .label = Zobrazit ve Finderu
   .accesskey = F
-
+downloads-cmd-use-system-default =
+  .label = Otevřít v systémovém prohlížeči
+  .accesskey = p
+downloads-cmd-always-use-system-default =
+  .label = Vždy otevírat v systémovém prohlížeči
+  .accesskey = V
 downloads-cmd-show-button =
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Zobrazit ve Finderu
      *[other] Otevřít složku
     }
-
 downloads-cmd-show-panel =
   .aria-label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Zobrazit ve Finderu
      *[other] Otevřít složku
     }
 downloads-cmd-show-description =
   .value =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Zobrazit ve Finderu
      *[other] Otevřít složku
     }
-
 downloads-cmd-show-downloads =
   .label = Otevřít složku se staženými soubory
 downloads-cmd-retry =
   .tooltiptext = Opakovat
 downloads-cmd-retry-panel =
   .aria-label = Opakovat
 downloads-cmd-go-to-download-page =
   .label = Přejít na stránku stahování
@@ -76,83 +76,67 @@ downloads-cmd-remove-from-history =
   .label = Odstranit z historie
   .accesskey = d
 downloads-cmd-clear-list =
   .label = Vymazat tento seznam
   .accesskey = m
 downloads-cmd-clear-downloads =
   .label = Smazat stahování
   .accesskey = S
-
 # This command is shown in the context menu when downloads are blocked.
 downloads-cmd-unblock =
   .label = Povolit stažení
   .accesskey = o
-
 # This is the tooltip of the action button shown when malware is blocked.
 downloads-cmd-remove-file =
   .tooltiptext = Odstranit soubor
-
 downloads-cmd-remove-file-panel =
   .aria-label = Odstranit soubor
-
 # This is the tooltip of the action button shown when potentially unwanted
 # downloads are blocked. This opens a dialog where the user can choose
 # whether to unblock or remove the download. Removing is the default option.
 downloads-cmd-choose-unblock =
   .tooltiptext = Odstranit soubor nebo povolit stažení
-
 downloads-cmd-choose-unblock-panel =
   .aria-label = Odstranit soubor nebo povolit stažení
-
 # This is the tooltip of the action button shown when uncommon downloads are
 # blocked.This opens a dialog where the user can choose whether to open the
 # file or remove the download. Opening is the default option.
 downloads-cmd-choose-open =
   .tooltiptext = Otevřít nebo odstranit soubor
-
 downloads-cmd-choose-open-panel =
   .aria-label = Otevřít nebo odstranit soubor
-
 # Displayed when hovering a blocked download, indicates that it's possible to
 # show more information for user to take the next action.
 downloads-show-more-information =
   .value = Zobrazit více informací
-
 # Displayed when hovering a complete download, indicates that it's possible to
 # open the file using an app available in the system.
 downloads-open-file =
   .value = Otevřít soubor
-
 # Displayed when hovering a download which is able to be retried by users,
 # indicates that it's possible to download this file again.
 downloads-retry-download =
   .value = Opakovat stahování
-
 # Displayed when hovering a download which is able to be cancelled by users,
 # indicates that it's possible to cancel and stop the download.
 downloads-cancel-download =
   .value = Zrušit stahování
-
 # This string is shown at the bottom of the Downloads Panel when all the
 # downloads fit in the available space, or when there are no downloads in
 # the panel at all.
 downloads-history =
   .label = Zobrazit všechna stahování
   .accesskey = v
-
 # This string is shown at the top of the Download Details Panel, to indicate
 # that we are showing the details of a single download.
 downloads-details =
   .title = Podrobnosti o stahování
-
 downloads-clear-downloads-button =
   .label = Smazat stahování
   .tooltiptext = Smaže dokončená, zrušená či neúspěšná stahování
-
 # This string is shown when there are no items in the Downloads view, when it
 # is displayed inside a browser tab.
 downloads-list-empty =
   .value = Nejsou žádná stahování.
-
 # This string is shown when there are no items in the Downloads Panel.
 downloads-panel-empty =
   .value = Žádná stahování pro tuto relaci.
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -254,15 +254,17 @@ cfr-whatsnew-passwords-icon-alt = Ikona zranitelného hesla
 ## Picture-in-Picture fullscreen message
 
 cfr-whatsnew-pip-fullscreen-header = Otevřete si obraz v obraze na celou obrazovku
 cfr-whatsnew-pip-fullscreen-body = Při otevření videa v plovoucím okně ho můžete poklepáním zvětšit na celou obrazovku.
 cfr-whatsnew-pip-fullscreen-icon-alt = Ikona obrazu v obraze
 
 ## Protections Dashboard message
 
+cfr-whatsnew-protections-header = Ochrana soukromí na dosah ruky
+cfr-whatsnew-protections-body = Přehled ochrany soukromí obsahuje souhrnné informace o únicích dat a správě vašich hesel. Snad také zjistíte, následky kolika úniků dat už jste vyřešili, nebo jestli mohly být vaše přihlašovací údaje součástí nějakého nového úniku dat.
 cfr-whatsnew-protections-cta-link = Zobrazit přehled ochrany soukromí
 cfr-whatsnew-protections-icon-alt = Ikona štítu
 
 ## Better PDF message
 
 cfr-whatsnew-better-pdf-header = Vylepšené prohlížení PDF
 cfr-whatsnew-better-pdf-body = Soubory PDF se nyní otevírají přímo ve { -brand-short-name(case: "loc") }, takže je máte hned po ruce.
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -618,16 +618,17 @@ home-prefs-topsites-header =
 home-prefs-topsites-description = Nejnavštěvovanější stránky
 
 ## Variables:
 ## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
 
 home-prefs-recommended-by-header =
   .label = Doporučení ze služby { $provider }
 home-prefs-recommended-by-description = Skvělý obsah z celého webu, vybraný speciálně pro vás
+home-prefs-recommended-by-description-update = Výjimečný obsah z celého internetu, vybraný službou { $provider }
 
 ##
 
 home-prefs-recommended-by-learn-more = Jak to funguje
 home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
   .label = Sponzorované články
 home-prefs-highlights-header =
   .label = Vybrané
@@ -693,16 +694,17 @@ search-show-suggestions-url-bar-option =
 # that extend down from the address bar. In the original English string,
 # "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
 # (appearing before).
 search-show-suggestions-above-history-option =
   .label = Našeptávat vyhledávání v adresním řádku nad stránkami z historie prohlížení
 search-show-suggestions-private-windows =
   .label = Našeptávat vyhledávání také v anonymních oknech
 suggestions-addressbar-settings = Nastavit našeptávání z historie prohlížení, záložek a otevřených panelů
+suggestions-addressbar-settings-generic = Změnit předvolby našeptávání v adresním řádku
 search-suggestions-cant-show =
   Návrhy vyhledávání se nebudou adresním řádku zobrazovat, protože jste { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   } nastavili, aby si nikdy { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] nepamatoval
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -10,206 +10,205 @@ graph-week-summary =
     [feminine] { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovala
     [neuter] { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovalo
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovala
   } { $count ->
     [one] { $count } sledovací prvek
     [few] { $count } sledovací prvky
    *[other] { $count } sledovacích prvků
   }
-
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tracking events blocked.
 #  $earliestDate (Number) - Unix timestamp in ms, representing a date. The
 # earliest date recorded in the database.
 graph-total-tracker-summary =
   Od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
   { $count ->
     [one] byl zablokován <b>jeden</b> sledovací prvek
     [few] byly zablokovány <b>{ $count }</b> sledovací prvky
    *[other] bylo zablokováno <b>{ $count }</b> sledovacích prvků
   }.
-
 # Text displayed instead of the graph when in Private Mode
 graph-private-window = { -brand-short-name } nadále blokuje sledovací prvky v anonymních oknech, ale neukládá si informace, co bylo zablokováno.
 # Weekly summary of the graph when the graph is empty in Private Mode
 graph-week-summary-private-window = Sledovací prvky zablokované tento týden
-
 # The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 # The category name in the <b> tag will be bold.
 protection-report-header-details-standard = Nastavena <b>standardní</b> úroveň ochrany
   .title = Nastavení soukromí
 protection-report-header-details-strict = Nastavena <b>přísná</b> úroveň ochrany
   .title = Nastavení soukromí
 protection-report-header-details-custom = Nastavena <b>vlastní</b> úroveň ochrany
   .title = Nastavení soukromí
 protection-report-page-title = Ochrana soukromí
 protection-report-content-title = Ochrana soukromí
-
 etp-card-title = Rozšířená ochrana proti sledování
 etp-card-content = Sledovací prvky sbírají informace, co a kde na internetu děláte, jaké máte návyky a co vás zajímá. { -brand-short-name } blokuje mnoho takových prvků i dalších škodlivých skriptů.
-
 protection-report-webpage-title = Přehled ochrany soukromí
 protection-report-page-content-title = Přehled ochrany soukromí
 # This message shows when all privacy protections are turned off, which is why we use the word "can", Firefox is able to protect your privacy, but it is currently not.
 protection-report-page-summary = { -brand-short-name } chrání vaše soukromí během prohlížení. Toto je přehled ochranných opatření a nástrojů, se kterými máte kontrolu nad svým online zabezpečením.
 # This message shows when at least some protections are turned on, we are more assertive compared to the message above, Firefox is actively protecting you.
 protection-report-page-summary-default = { -brand-short-name } chrání vaše soukromí během prohlížení. Toto je přehled ochranných opatření a nástrojů, se kterými máte kontrolu nad svým online zabezpečením.
-
 protection-report-settings-link = Nastavení soukromí a zabezpečení
-
 etp-card-title-always = Rozšířená ochrana proti sledování: vždy zapnutá
 etp-card-title-custom-not-blocking = Rozšířená ochrana proti sledování: vypnutá
 etp-card-content-description = { -brand-short-name } automaticky zabrání společnostem v tajném sledování vašeho prohlížení webu.
 protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking =
   Všechny ochrany jsou v tuto chvíli vypnuté. V nastavení { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } vyberte, které sledovací prvky chcete blokovat.
 protection-report-manage-protections = Nastavení
-
 # This string is used to label the X axis of a graph. Other days of the week are generated via Intl.DateTimeFormat,
 # capitalization for this string should match the output for your locale.
 graph-today = Dnes
-
 # This string is used to describe the graph for screenreader users.
 graph-legend-description = Graf s celkovým počtem všech typů sledovacích prvků, které byly tento týden zablokovány.
-
 social-tab-title = Sledující prvky sociálních sítí
 social-tab-contant = Sociální sítě umisťují na ostatní stránky sledovací prvky, pomocí kterých mohou sledovat, co na internetu děláte, vidíte a co si pouštíte. To umožňuje společnostem, které tato sociální média vlastní, dozvědět se o vás víc než jen to, co sdílíte na svých profilech. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
-
 cookie-tab-title = Sledovací cookies
 cookie-tab-content = Tyto cookies slouží k vašemu sledování napříč webovými stránkami a sběru dat o tom, co na internetu děláte. Používají je třetí strany jako jsou reklamní systémy nebo analytické společnosti. Blokování sledovacích cookies třetích stran omezí množství reklam, které o vás vědí příliš mnoho podrobností. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
-
 tracker-tab-title = Sledující obsah
 tracker-tab-description = Webové stránky mohou načítat externí reklamy, videa a další obsah, který obsahuje sledovací kód. Po zablokování sledujícího obsahu se stránky načítají rychleji, ale některá tlačítka nebo formuláře nemusí správně fungovat. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
-
 fingerprinter-tab-title = Vytváření otisku prohlížeče
 fingerprinter-tab-content = Sběrem informací o vašem prohlížeči a počítači lze vytvořit unikátní otisk a ten pak použít k vašemu sledování napříč různými a nijak nesouvisejícími servery a webovými stránkami. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
-
 cryptominer-tab-title = Těžba kryptoměn
 cryptominer-tab-content = Těžba kryptoměn využívá výpočetní výkon vašeho počítače k získávání digitálních měn. Běžící skripty vybíjí vaši baterii a zpomalují váš počítač. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
-
 protections-close-button2 =
   .aria-label = Zavřít
   .title = Zavřít
- 
 mobile-app-title = Blokování sledujících reklam napříč zařízeními
 mobile-app-card-content = Používejte mobilní prohlížeč s vestavěnou ochranou proti sledujícím reklamám.
 mobile-app-links = Prohlížeč { -brand-product-name } pro <a data-l10n-name="android-mobile-inline-link">Android</a> a <a data-l10n-name="ios-mobile-inline-link">iOS</a>
-
 lockwise-title = Už žádná zapomenutá hesla
 lockwise-title-logged-in = { -lockwise-brand-name }
 lockwise-title-logged-in2 = Správce hesel
 lockwise-header-content = { -lockwise-brand-name } bezpečně uchovává vaše hesla ve vašem prohlížeči.
 lockwise-header-content-logged-in = Bezpečně uchovává a synchronizuje vaše hesla na všech vašich zařízeních.
 protection-report-view-logins-button = Zobrazit přihlašovací údaje
   .title = Zobrazit uložené přihlašovací údaje
 protection-report-save-passwords-button = Uložit hesla
   .title = Uložit hesla do { -lockwise-brand-short-name }
 protection-report-manage-passwords-button = Správa hesel
   .title = Spravovat hesla v { -lockwise-brand-short-name }
 lockwise-mobile-app-title = Vezměte si svá hesla všude s sebou
 lockwise-no-logins-card-content = Používejte hesla uložená ve { -brand-short-name(case: "loc") } na jakémkoliv zařízení.
 lockwise-app-links = { -lockwise-brand-name } pro <a data-l10n-name="lockwise-android-inline-link">Android</a> a <a data-l10n-name="lockwise-ios-inline-link">iOS</a>
-
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of email addresses being monitored. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 lockwise-passwords-stored = Bezpečně uložené přihlašovací údaje <a data-l10n-name="lockwise-how-it-works">Jak to funguje</a>
-
 # Variables:
 # $count (Number) - Number of passwords exposed in data breaches.
 lockwise-scanned-text-breached-logins =
   { $count ->
     [one] Jedno heslo mohlo být vyzrazeno v některém z úniků dat.
     [few] { $count } hesla mohla být vyzrazena v některém z úniků dat.
    *[other] { $count } hesel mohlo být vyzrazeno v některém z úniků dat.
   }
-
 # While English doesn't use the number in the plural form, you can add $count to your language
 # if needed for grammatical reasons.
 # Variables:
 # $count (Number) - Number of passwords stored in Lockwise.
 lockwise-scanned-text-no-breached-logins =
   { $count ->
     [one] Vaše heslo je bezpečně uloženo.
    *[other] Vaše hesla jsou bezpečně uložena.
   }
 lockwise-how-it-works-link = Jak to funguje
-
 turn-on-sync = Zapnout { -sync-brand-short-name(case: "acc") }…
   .title = Otevře nastavení synchronizace
-
 manage-connected-devices = Správa zařízení…
-
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of devices connected with sync.
 lockwise-connected-device-status =
   { $count ->
     [one] Spojeno s jedním dalším zařízením.
     [few] Spojeno se { $count } dalšími zařízeními.
    *[other] Spojeno s { $count } dalšími zařízeními.
   }
-
 monitor-title = Pozor na úniky dat
 monitor-link = Jak to funguje
 monitor-header-content-no-account = { -monitor-brand-name } zkotrolujte, zda byly vaše údaje součástí nějakého známého úniku dat, a může vás i upozornit, pokud se vyskytnou nějakém novém.
 monitor-header-content-signed-in = { -monitor-brand-name } vás upozorní, pokud se nějaké vaše údaje objeví ve známém úniku dat.
 monitor-sign-up = Nastavit upozornění na úniky dat
 monitor-sign-up-link = Nastavit upozornění na úniky dat
   .title = Nastavit v { -monitor-brand-name(case: "loc") } upozornění na úniky dat
 auto-scan = Automaticky skenováno: dnes
-
 monitor-emails-tooltip =
   .title = Zobrazit e-mailové adresy sledované službou { -monitor-brand-short-name }
 monitor-breaches-tooltip =
   .title = Zobrazit uniky dat známé službě { -monitor-brand-short-name }
 monitor-passwords-tooltip =
   .title = Zobrazit ve službě { -monitor-brand-short-name } seznam uniklých hesel
-
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of email addresses being monitored. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-monitored-emails = Počet sledovaných e-mailových adres
-
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of known data breaches. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-known-breaches-found = Počet známých úniků dat, které obsahují vaše údaje
-
+# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
+# of known data breaches that are marked as resolved by the user. Don’t add $count
+# to your localization, because it would result in the number showing twice.
+info-known-breaches-resolved = Počet známých úniků dat označených jako vyřešené
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of exposed passwords. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-exposed-passwords-found = Počet vašich hesel vyzrazených ve všech únicích
-
 full-report-link = Zobrazit kompletní přehled ve <a data-l10n-name="monitor-inline-link">{ -monitor-brand-name(case: "loc") }</a>
-
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of saved logins which may have been exposed. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 password-warning = Počet přihlašovacích údajů, které byly ohroženy nějakým únikem dat. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme taková hesla změnit. <a data-l10n-name="lockwise-link">Zobrazit uložené přihlašovací údaje</a>
-
+# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
+# of exposed passwords that are marked as resolved by the user. Don’t add $count
+# to your localization, because it would result in the number showing twice.
+info-exposed-passwords-resolved = Počet hesel uniklých v nevyřešených únicích
 monitor-no-breaches-title = Dobré zprávy
+monitor-no-breaches-description = Nemáte žádné známé úniky dat. Pokud se to změní, dáme vám vědět.
 monitor-view-report-link = Zobrazit podrobnosti
   .title = Vyřešit hlášení úniků v { -monitor-brand-short-name(case: "loc") }
 monitor-breaches-unresolved-title = Vyřešte důsledky úniků dat
 monitor-breaches-unresolved-description = Po přezkoumání podrobností o úniku a přijetí opatření k ochraně vašich dat můžete označit úniky jako vyřešené.
+monitor-manage-breaches-link = Správa úniků
+  .title = Správa informací o únicích s { -monitor-brand-short-name(case: "ins") }
 monitor-breaches-resolved-title = Vyřešili jste všechny známé úniky dat.
-
+monitor-breaches-resolved-description = Pokud se vaše e-mailová adresa objeví v nějakém novém úniku, dáme vám vědět.
+# Variables:
+# $numBreachesResolved (Number) - Number of breaches marked as resolved by the user on Monitor.
+# $numBreaches (Number) - Number of breaches in which a user's data was involved, detected by Monitor.
+monitor-partial-breaches-title =
+  { $numBreachesResolved ->
+    [0] Žádný
+    [one] Jeden
+    *[other] { $numBreachesResolved }
+  } { $numBreaches ->
+    [one] z jednoho úniku
+    [few] ze { $numBreaches } úniků
+    *[other] z { $numBreaches } úniků
+  } { $numBreachesResolved ->
+    [0] jste neoznačili jako vyřešený
+    [one] jste označili jako vyřešený
+    *[other] jste označili jako vyřešené
+  }
 # Variables:
 # $percentageResolved (Number) - Percentage of breaches marked as resolved by a user on Monitor.
 monitor-partial-breaches-percentage = Hotovo na { $percentageResolved } %
-
 monitor-partial-breaches-motivation-title-start = Skvělý začátek
 monitor-partial-breaches-motivation-title-middle = Jen tak dál
 monitor-partial-breaches-motivation-title-end = Máte skoro hotovo, jen tak dál.
+monitor-partial-breaches-motivation-description = Vyřešte zbytek úniků díky službě { -monitor-brand-short-name }.
+monitor-resolve-breaches-link = Vyřešit úniky
+  .title = Vyřešte úniky díky { -monitor-brand-short-name(case: "dat") }
 
 ## The title attribute is used to display the type of protection.
 ## The aria-label is spoken by screen readers to make the visual graph accessible to blind users.
 ##
 ## Variables:
 ##  $count (Number) - Number of specific trackers
 ##  $percentage (Number) - Percentage this type of tracker contributes to the whole graph
 
--- a/browser/browser/protectionsPanel.ftl
+++ b/browser/browser/protectionsPanel.ftl
@@ -1,14 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 protections-panel-sendreportview-error = Při odesílání hlášení nastala chyba. Zkuste to prosím později.
-
 # A link shown when ETP is disabled for a site. Opens the breakage report subview when clicked.
 protections-panel-sitefixedsendreport-label = Stránka začala fungovat? Pošlete hlášení
 
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
 protections-popup-footer-protection-label-strict = Přísná
   .label = Přísná
@@ -17,23 +16,20 @@ protections-popup-footer-protection-label-custom = Vlastní
 protections-popup-footer-protection-label-standard = Standardní
   .label = Standardní
 
 ##
 
 # The text a screen reader speaks when focused on the info button.
 protections-panel-etp-more-info =
   .aria-label = Více informací o rozšířené ochraně proti sledování
-
 protections-panel-etp-on-header = Rozšířená ochrana proti sledování je zapnuta
 protections-panel-etp-off-header = Rozšířená ochrana proti sledování je vypnuta
-
 # The link to be clicked to open the sub-panel view
 protections-panel-site-not-working = Stránka nefunguje?
-
 # The heading/title of the sub-panel view
 protections-panel-site-not-working-view =
   .title = Stránka nefunguje?
 
 ## The "Allowed" header also includes a "Why?" link that, when hovered, shows
 ## a tooltip explaining why these items were not blocked in the page.
 
 protections-panel-not-blocking-why-label = Proč?
@@ -44,19 +40,17 @@ protections-panel-not-blocking-why-etp-off-tooltip = Všechny sledovací prvky na této stránce byly načteny, protože ochrana proti sledování je vypnutá.
 
 protections-panel-no-trackers-found =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name } na této stránce nenalezl
     [feminine] { -brand-short-name } na této stránce nenalezla
     [neuter] { -brand-short-name } na této stránce nenalezlo
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } na této stránce nenalezla
   } žádné známé sledovací prvky.
-
 protections-panel-content-blocking-tracking-protection = Sledující obsah
-
 protections-panel-content-blocking-socialblock = Sledující prvky sociálních sítí
 protections-panel-content-blocking-cryptominers-label = Těžba kryptoměn
 protections-panel-content-blocking-fingerprinters-label = Otisk prohlížeče
 
 ## In the protections panel, Content Blocking category items are in three sections:
 ##  "Blocked" for categories being blocked in the current page,
 ##  "Allowed" for categories detected but not blocked in the current page, and
 ##  "None Detected" for categories not detected in the current page.
@@ -65,44 +59,42 @@ protections-panel-content-blocking-fingerprinters-label = Otisk prohlížeče
 protections-panel-blocking-label = Zablokováno
 protections-panel-not-blocking-label = Povoleno
 protections-panel-not-found-label = Nenalezeno
 
 ##
 
 protections-panel-settings-label = Nastavení ochrany
 protections-panel-showreport-label = Zobrazit podrobnosti
+# This should match the "appmenuitem-protection-dashboard-title" string in browser/appmenu.ftl.
+protections-panel-protectionsdashboard-label = Přehled ochrany soukromí
 
 ## In the Site Not Working? view, we suggest turning off protections if
 ## the user is experiencing issues with any of a variety of functionality.
 
 # The header of the list
 protections-panel-site-not-working-view-header = Vypněte ochranu proti sledování pokud pozorujete problémy s:
-
 # The list items, shown in a <ul>
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-login-fields = přihlášením
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-forms = fungováním formulářů
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-payments = platbami
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-comments = psaním komentářů
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-videos = přehráváním videí
-
 protections-panel-site-not-working-view-send-report = Poslat hlášení
 
 ##
 
 protections-panel-cross-site-tracking-cookies = Tyto cookies slouží k vašemu sledování napříč webovými stránkami a sběru dat o tom, co na internetu děláte. Používají je třetí strany jako jsou reklamní systémy nebo analytické společnosti.
 protections-panel-cryptominers = Těžba kryptoměn využívá výpočetní výkon vašeho počítače k získávání digitálních měn. Běžící skripty vybíjí vaši baterii a zpomalují váš počítač.
 protections-panel-fingerprinters = Sběrem informací o vašem prohlížeči a počítači lze vytvořit unikátní otisk a ten pak použít k vašemu sledování napříč různými a nijak nesouvisejícími servery a webovými stránkami.
 protections-panel-tracking-content = Webové stránky mohou načítat externí reklamy, videa a další obsah, který obsahuje sledovací kód. Po zablokování sledujícího obsahu se stránky načítají rychleji, ale některá tlačítka nebo formuláře nemusí správně fungovat.
 protections-panel-social-media-trackers = Sociální sítě umisťují na ostatní stránky sledovací prvky, pomocí kterých mohou sledovat, co na internetu děláte, vidíte a co si pouštíte. To umožňuje společnostem, které tato sociální média vlastní, dozvědět se o vás víc než jen to, co sdílíte na svých profilech.
-
 protections-panel-content-blocking-manage-settings =
   .label = Nastavení ochrany
   .accesskey = N
-
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view =
   .title = Nahlásit nefunkční stránku
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description =
   Blokování sledovacích prvků může na některých stránkách způsobovat problémy. Jejich nahlášením významně pomůžete { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
--- a/browser/browser/tabContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/tabContextMenu.ftl
@@ -51,16 +51,28 @@ move-to-end =
   .label = Přesunout na konec
   .accesskey = e
 move-to-new-window =
   .label = Přesunout do nového okna
   .accesskey = k
 undo-close-tab =
   .label = Obnovit zavřený panel
   .accesskey = t
+tab-context-close-multiple-tabs =
+  .label = Zavřít několik panelů
+  .accesskey = k
+tab-context-undo-close-tabs =
+  .label =
+    { $tabCount ->
+      [1] Obnovit zavřený panel
+      [one] Obnovit zavřený panel
+      [few] Obnovit zavřené panely
+      *[other] Obnovit zavřené panely
+    }
+  .accesskey = t
 close-tab =
   .label = Zavřít panel
   .accesskey = Z
 close-tabs =
   .label = Zavřít panely
   .accesskey = Z
 move-tabs =
   .label = Přesunout panely
--- a/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
@@ -15,31 +15,37 @@ toolbar-context-menu-bookmark-selected-t
   .label = Přidat vybrané panely do záložek…
   .accesskey = P
 toolbar-context-menu-select-all-tabs =
   .label = Vybrat všechny panely
   .accesskey = a
 toolbar-context-menu-undo-close-tab =
   .label = Obnovit zavřený panel
   .accesskey = t
-
+toolbar-context-menu-undo-close-tabs =
+  .label =
+    { $tabCount ->
+      [1] Obnovit zavřený panel
+      [one] Obnovit zavřený panel
+      [few] Obnovit zavřené panely
+      *[other] Obnovit zavřené panely
+    }
+  .accesskey = t
 toolbar-context-menu-manage-extension =
   .label = Nastavení tohoto rozšíření
   .accesskey = e
 toolbar-context-menu-remove-extension =
   .label = Odebrat rozšíření
   .accesskey = r
-
 # This label is used in the extensions toolbar buttons context menus,
 # a user can use this command to submit to Mozilla an abuse report
 # related to that extension. "Report" is a verb.
 toolbar-context-menu-report-extension =
   .label = Nahlásit rozšíření
   .accesskey = N
-
 # Can appear on the same context menu as menubarCmd ("Menu Bar") and
 # personalbarCmd ("Bookmarks Toolbar"), so they should have different
 # access keys.
 toolbar-context-menu-pin-to-overflow-menu =
   .label = Přesunout do rozšiřující nabídky
   .accesskey = P
 toolbar-context-menu-auto-hide-downloads-button =
   .label = Automaticky skrývat