Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences subdialogs, part 6.
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Tue, 02 Jun 2020 08:32:58 +0200
changeset 4512 9e237b26d571293b6a6dda0975372b48137c80ed
parent 4511 9755fabfa8e9595f7a69872cbf697105ddf98341
child 4513 42e8e455e1e898d7dca0a7c696631851a9bbf35d
push id2455
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 02 Jun 2020 06:33:22 +0000
bugs1615501
Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences subdialogs, part 6.
mail/messenger/preferences/attachment-reminder.ftl
mail/messenger/preferences/colors.ftl
mail/messenger/preferences/connection.ftl
mail/messenger/preferences/cookies.ftl
mail/messenger/preferences/fonts.ftl
mail/messenger/preferences/new-tag.ftl
mail/messenger/preferences/permissions.ftl
mail/messenger/preferences/receipts.ftl
--- a/mail/messenger/preferences/attachment-reminder.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/attachment-reminder.ftl
@@ -1,5 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+attachment-reminder-window =
+  .title = Klíčová slova pro připomenutí přílohy
+attachment-reminder-label = { -brand-short-name } vás upozorní na zapomenutou přílohu, pokud pošlete e-mail obsahující některé z následujících slov.
+keyword-new-button =
+  .label = Nový…
+  .accesskey = N
+keyword-edit-button =
+  .label = Upravit…
+  .accesskey = U
+keyword-remove-button =
+  .label = Smazat
+  .accesskey = S
+new-keyword-title = Nové klíčové slovo
+new-keyword-label = Klíčové slovo:
 edit-keyword-title = Úprava klíčového slova
+edit-keyword-label = Klíčové slovo:
--- a/mail/messenger/preferences/colors.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/colors.ftl
@@ -1,8 +1,40 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+colors-dialog-window =
+  .title = Barvy
+  .style =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] width: 41em !important
+      *[other] width: 38em !important
+    }
+colors-dialog-legend = Text a pozadí
+text-color-label =
+  .value = Text:
+  .accesskey = T
+background-color-label =
+  .value = Pozadí:
+  .accesskey = P
+use-system-colors =
+  .label = Použít systémové barvy
+  .accesskey = s
+colors-link-legend = Barvy odkazů
+link-color-label =
+  .value = Nenavštívené odkazy:
+  .accesskey = N
+visited-link-color-label =
+  .value = Navštívené odkazy:
+  .accesskey = o
+underline-link-checkbox =
+  .label = Podtrhávat odkazy
+  .accesskey = d
+override-color-label =
+  .value = Použít mnou nastavené barvy místo definovaných obsahem:
+  .accesskey = m
 override-color-always =
   .label = Vždy
+override-color-auto =
+  .label = Pouze pro vzhledy s vysokým kontrastem
 override-color-never =
   .label = Nikdy
--- a/mail/messenger/preferences/connection.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/connection.ftl
@@ -1,19 +1,18 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 connection-dns-over-https-url-resolver = Použít poskytovatele
   .accesskey = s
-
 # Variables:
 #  $name (String) - Display name or URL for the DNS over HTTPS provider
 connection-dns-over-https-url-item-default =
   .label = { $name } (výchozí)
   .tooltiptext = Použít výchozí URL adresu pro službu DNS over HTTPS
-
 connection-dns-over-https-url-custom =
   .label = Vlastní
   .accesskey = n
   .tooltiptext = Zadejte vlastní URL adresu pro službu DNS over HTTPS
-
 connection-dns-over-https-custom-label = Vlastní
+# Note: Do not translate localhost, 127.0.0.1 and ::1.
+no-proxy-localhost-label = Spojení na localhost, 127.0.0.1 a ::1 nikdy proxy servery nepoužívají.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/cookies.ftl
@@ -0,0 +1,44 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+cookies-window-dialog =
+  .title = Správce cookies
+  .style = width: 36em;
+window-close-key =
+  .key = w
+window-focus-search-key =
+  .key = f
+window-focus-search-alt-key =
+  .key = k
+filter-search-label =
+  .value = Hledat:
+  .accesskey = H
+cookies-on-system-label = Tyto cookies jsou uloženy ve vašem počítači:
+treecol-site-header =
+  .label = Server
+treecol-name-header =
+  .label = Název cookie
+props-name-label =
+  .value = Název:
+props-value-label =
+  .value = Obsah:
+props-domain-label =
+  .value = Server:
+props-path-label =
+  .value = Cesta:
+props-secure-label =
+  .value = Omezení na:
+props-expires-label =
+  .value = Platnost do:
+props-container-label =
+  .value = Kontejner:
+remove-cookie-button =
+  .label = Odebrat cookie
+  .accesskey = O
+remove-all-cookies-button =
+  .label = Odebrat všechny cookies
+  .accesskey = d
+cookie-close-button =
+  .label = Zavřít
+  .accesskey = Z
--- a/mail/messenger/preferences/fonts.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/fonts.ftl
@@ -8,16 +8,24 @@ fonts-window-close =
 #  $name {string, "Arial"} - Name of the default font
 fonts-label-default =
   .label = Výchozí ({ $name })
 fonts-label-default-unnamed =
   .label = Výchozí
 
 ## Languages
 
+font-language-group-devanagari =
+  .label = Dévanágarí
+font-language-group-bengali =
+  .label = Bengálština
+font-language-group-gujarati =
+  .label = Gudžarátština
+font-language-group-gurmukhi =
+  .label = Gurmukhí
 
 ## Default font type
 
 
 ## Fonts in message
 
 
 ## Language settings
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/new-tag.ftl
@@ -0,0 +1,9 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+tag-dialog-window =
+  .title = Nový štítek
+tag-name-label =
+  .value = Štítek:
+  .accesskey = t
--- a/mail/messenger/preferences/permissions.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/permissions.ftl
@@ -1,12 +1,39 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+permissions-reminder-window =
+  .title = Výjimky
+  .style = width: 36em;
+window-close-key =
+  .key = w
+website-address-label =
+  .value = Adresa webového serveru:
+  .accesskey = A
+block-button =
+  .label = Blokovat
+  .accesskey = B
+allow-session-button =
+  .label = Povolit pro relaci
+  .accesskey = r
+allow-button =
+  .label = Povolit
+  .accesskey = P
+treehead-sitename-label =
+  .label = Server
+treehead-status-label =
+  .label = Stav
+remove-site-button =
+  .label = Odebrat server
+  .accesskey = O
+remove-all-site-button =
+  .label = Odebrat všechny servery
+  .accesskey = d
 cancel-button =
   .label = Zrušit
   .accesskey = Z
 save-button =
   .label = Uložit změny
   .accesskey = U
 permission-can-label = Povolit
 permission-can-access-first-party-label = Zakázat pro servery třetích stran
--- a/mail/messenger/preferences/receipts.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/receipts.ftl
@@ -2,16 +2,23 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 receipts-dialog-window =
   .title = Potvrzení o přečtení
 return-receipt-checkbox =
   .label = Při odesílání zpráv vždy vyžadovat potvrzení o přečtení
   .acceskey = i
+receipt-arrive-label = Při přijetí potvrzení:
+receipt-leave-radio =
+  .label = Ponechat ve složce „Doručená pošta“
+  .acceskey = D
+receipt-move-radio =
+  .label = Přesunout do složky „Odeslaná pošta“
+  .acceskey = O
 receipt-request-label = Pokud zpráva obsahuje žádost potvrzení o přečtení:
 receipt-return-never-radio =
   .label = Nikdy neodeslat potvrzení o přečtení
   .acceskey = N
 receipt-return-some-radio =
   .label = Vracet potvrzení o přečtení pro některé zprávy
   .acceskey = V
 receipt-not-to-cc =