Thunderbird l10n update + fix accesskeys collision in messenger/preferences/offline.dtd
authorMichal Stanke <michal.stanke@mikk.cz>
Fri, 16 Jan 2015 20:28:52 +0100
changeset 2270 98f7f1624c7adeeda81587f7f7ecca6e53b2e6ed
parent 2269 c10f498857952c89485c14d2b08771ce74bb48ac
child 2271 26fe9b83d7454cc21963b05737d2cf735deb7092
push id881
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 18 Sep 2015 13:30:33 +0000
Thunderbird l10n update + fix accesskeys collision in messenger/preferences/offline.dtd
chat/xmpp.properties
mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/colors.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/offline.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
--- a/chat/xmpp.properties
+++ b/chat/xmpp.properties
@@ -39,16 +39,19 @@ connection.error.failedToGetAResource=Nepodařilo se získat zdroj
 #  This is displayed in a conversation as an error message when a message
 #  the user has sent wasn't delivered.
 #  %S is replaced by the text of the message that wasn't delivered.
 conversation.error.notDelivered=Tuto zprávu se nepodařilo doručit: %S
 #  This is displayed in a conversation as an error message when joining a MUC
 #  fails.
 #  %S is the name of the MUC.
 conversation.error.joinFailed=Připojení se nepodařilo: %S
+#  These are displayed in a conversation as a system error message.
+conversation.error.remoteServerNotFound=Připojení k serveru příjemce se nezdařilo
+conversation.error.unknownError=Neznámá chyba
 
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
 #  These are the titles of lines of information that will appear in
 #  the tooltip showing details about a contact or conversation.
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
 #  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
 tooltip.status=Stav (%S)
 tooltip.statusNoResource=Stav
--- a/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
@@ -18,16 +18,18 @@
 
 <!ENTITY contextDesc.label "Použít filtr při:">
 <!ENTITY contextIncomingMail.label "Přijímání pošty:">
 <!ENTITY contextIncomingMail.accesskey "P">
 <!ENTITY contextManual.label "Manuálním spuštění">
 <!ENTITY contextManual.accesskey "M">
 <!ENTITY contextBeforeCls.label "Filtrovat před kontrolou nevyžádané pošty">
 <!ENTITY contextAfterCls.label "Filtrovat po kontrole nevyžádané pošty">
+<!ENTITY contextOutgoing.label "Po odeslání">
+<!ENTITY contextOutgoing.accesskey "s">
 
 <!ENTITY filterActionDesc.label "Provést tyto akce:">
 <!ENTITY filterActionDesc.accesskey "a">
 
 <!ENTITY filterActionOrderWarning.label "Poznámka: Akce filtru budou spouštěny v jiném pořadí.">
 <!ENTITY filterActionOrder.label "viz pořadí spouštění">
 
 <!-- New Style Filter Rule Actions -->
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -246,16 +246,19 @@ assemblingMailInformation=Sestavení informací pro poštu…
 gatheringAttachment=Připojování %S…
 creatingMailMessage=Vytváření poštovní zprávy…
 
 ## LOCALIZATION NOTE (copyMessageStart): argument %S is folder name
 copyMessageStart=Kopírování zprávy do složky %S…
 copyMessageComplete=Kopírování dokončeno.
 copyMessageFailed=Kopírování selhalo.
 
+filterMessageComplete=Filtr dokončen.
+filterMessageFailed=Filtr selhal.
+
 ## LOCALIZATION NOTE (largeMessageSendWarning):
 ## Do not translate %S. It is the size of the message in user-friendly notation.
 largeMessageSendWarning=Varování! Chystáte se odeslat zprávu o velikosti %S, čímž můžete překročit povolený limit poštovního serveru. Chcete ji opravdu odeslat?
 
 sendingMessage=Odesílání zprávy…
 sendMessageErrorTitle=Chyba při odesílání zprávy
 postingMessage=Odesílání zpráv…
 
@@ -353,16 +356,18 @@ smtpEnterPasswordPromptTitle=SMTP server vyžaduje heslo
 # LOCALIZATION NOTE (removeAttachmentMsgs): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 removeAttachmentMsgs=Odebrat přílohu;Odebrat přílohy;Odebrat přílohy
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorSavingMsg): Do not translate the word %S. It
 ## will be replaced with the name of the folder the message is being saved to.
 errorSavingMsg=Při ukládání zprávy do složky %S nastala chyba. Zopakovat?
 
+errorFilteringMsg=Vaše zpráva byla odeslána a uložena, ale došlo k chybě při provádění filtrů.
+
 errorCloudFileAuth.title=Chyba přihlášení
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileAuth.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service that authentication failed against.
 errorCloudFileAuth.message=Nelze se přihlásit k %1$S.
 errorCloudFileUpload.title=Chyba nahrávání
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileUpload.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service that uploading failed against.
 ## %2$S is the name of the file that failed to upload.
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -10,16 +10,18 @@
 
 <!-- General Settings -->
 
 <!ENTITY submitTelemetry.label "Odesílat data o výkonnosti">
 <!ENTITY submitTelemetry.accesskey "d">
 <!ENTITY telemetryInfoLink.label "Více informací o sběru dat">
 <!ENTITY enableGlodaSearch.label "Povolit globální hledání a indexaci">
 <!ENTITY enableGlodaSearch.accesskey "g">
+<!ENTITY allowHWAccel.label      "Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná">
+<!ENTITY allowHWAccel.accesskey    "h">
 
 <!ENTITY scrolling.label "Posunování">
 <!ENTITY useAutoScroll.label "Použít automatické posunování">
 <!ENTITY useAutoScroll.accesskey "a">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.label "Použít jemné posunování">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey "e">
 
 <!ENTITY systemIntegration.label "Nastavení systému">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/colors.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/colors.dtd
@@ -1,18 +1,22 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY colorsDialog.title "Barvy">
 <!ENTITY window.width "38em">
 <!ENTITY window.macWidth "41em">
 
-<!ENTITY allowPagesToUse.label "Povolit stránkám používat vlastní barvy namísto výše zvolených">
-<!ENTITY allowPagesToUse.accesskey "b">
+<!ENTITY overridePageColors.label    "Namísto vlastních barev stránek používat výše zvolené:">
+<!ENTITY overridePageColors.accesskey  "b">
+
+<!ENTITY overridePageColors.always.label "Vždy">
+<!ENTITY overridePageColors.auto.label  "Pouze s kontrastními vzhledy">
+<!ENTITY overridePageColors.never.label "Nikdy">
 
 <!ENTITY color "Text a pozadí">
 <!ENTITY textColor.label "Text:">
 <!ENTITY textColor.accesskey "T">
 <!ENTITY backgroundColor.label "Pozadí:">
 <!ENTITY backgroundColor.accesskey "P">
 <!ENTITY useSystemColors.label "Použít systémové barvy ">
 <!ENTITY useSystemColors.accesskey "s">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/offline.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/offline.dtd
@@ -1,28 +1,32 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY offlineDialog.title "Nastavení režimu offline">
 
-<!ENTITY textStartUp "Při startu:">
+<!ENTITY checkAutoDetect.label "Automaticky sledovat změnu stavu online">
+<!ENTITY checkAutoDetect.accesskey "s">
+<!ENTITY titleStartUp "Při startu:">
 <!ENTITY radioRememberPrevState.label "Pamatovat si předchozí stav">
 <!ENTITY radioRememberPrevState.accesskey "P">
-<!ENTITY radioAskMe.label "Při startu se dotázat na stav online">
-<!ENTITY radioAskMe.accesskey "s">
+<!ENTITY radioAskState.label "Dotázat se na stav online">
+<!ENTITY radioAskState.accesskey "D">
 <!ENTITY radioAlwaysOnline.label "Vždy začít v režimu online">
 <!ENTITY radioAlwaysOnline.accesskey "V">
+<!ENTITY radioAlwaysOffline.label "Vždy začít v režimu offline">
+<!ENTITY radioAlwaysOffline.accesskey "f">
 
 <!ENTITY textGoingOnline "Odeslat neodeslané zprávy při přechodu do online režimu?">
 <!ENTITY radioAutoSend.label "Ano">
 <!ENTITY radioAutoSend.accesskey "A">
 <!ENTITY radioNotSend.label "Ne">
 <!ENTITY radioNotSend.accesskey "e">
 <!ENTITY radioAskUnsent.label "Zeptat se">
-<!ENTITY radioAskUnsent.accesskey "A">
+<!ENTITY radioAskUnsent.accesskey "t">
 <!ENTITY textGoingOffline "Stáhnout zprávy pro offline použití při přechodu do offline režimu?">
 <!ENTITY radioAutoDownload.label "Ano">
 <!ENTITY radioAutoDownload.accesskey "o">
 <!ENTITY radioNotDownload.label "Ne">
 <!ENTITY radioNotDownload.accesskey "n">
 <!ENTITY radioAskDownload.label "Zeptat se">
 <!ENTITY radioAskDownload.accesskey "Z">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
@@ -1,14 +1,15 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY prefWindow.titleWin "Možnosti">
 <!ENTITY prefWindow.titleGNOME "Předvolby aplikace &brandShortName; ">
+<!ENTITY prefWindow.titleMAC   "Předvolby">
 <!ENTITY prefWindow.styleWindows "width: 44em; min-height: 39em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleMac "width: 47em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleGNOME "width: 48em; min-height: 40em;">
 
 <!ENTITY paneGeneral.title "Obecné">
 <!ENTITY paneDisplay.title "Zobrazení">
 <!ENTITY paneComposition.title "Vytváření">
 <!ENTITY paneChat.title "Chat">