Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences subdialogs, part 5.
authorMichal Stanke <michal.stanke@mikk.cz>
Tue, 02 Jun 2020 08:32:58 +0200
changeset 4511 9755fabfa8e9595f7a69872cbf697105ddf98341
parent 4510 730626cdb141001e73e7dc7ed0b305c83034747c
child 4512 9e237b26d571293b6a6dda0975372b48137c80ed
push id2455
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 02 Jun 2020 06:33:22 +0000
bugs1615501
Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences subdialogs, part 5.
mail/messenger/preferences/colors.ftl
mail/messenger/preferences/dock-options.ftl
mail/messenger/preferences/fonts.ftl
mail/messenger/preferences/offline.ftl
mail/messenger/preferences/permissions.ftl
mail/messenger/preferences/receipts.ftl
mail/messenger/preferences/sendoptions.ftl
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/colors.ftl
@@ -0,0 +1,8 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+override-color-always =
+  .label = Vždy
+override-color-never =
+  .label = Nikdy
--- a/mail/messenger/preferences/dock-options.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/dock-options.ftl
@@ -4,14 +4,17 @@
 
 dock-options-window-dialog =
   .title = Nastavení ikony aplikace
   .style = width: 35em;
 bounce-system-dock-icon =
   .label = Animovat ikonu aplikace při příchodu nové zprávy
   .accesskey = i
 dock-icon-legend = Ikona notifikace
+dock-icon-show-label =
+  .value = Ikona notifikace s:
 count-unread-messages-radio =
   .label = Počet nepřečtených zpráv
   .accesskey = P
 count-new-messages-radio =
   .label = Počet nových zpráv
   .accesskey = n
+notification-settings-info = Ikonu notifikace můžete zakázat v systémovém nastavení panelu upozornění.
--- a/mail/messenger/preferences/fonts.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/fonts.ftl
@@ -1,13 +1,29 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 fonts-window-close =
   .key = w
-
 # Variables:
 #  $name {string, "Arial"} - Name of the default font
 fonts-label-default =
   .label = Výchozí ({ $name })
 fonts-label-default-unnamed =
   .label = Výchozí
+
+## Languages
+
+
+## Default font type
+
+
+## Fonts in message
+
+
+## Language settings
+
+text-encoding-legend = Znaková sada textu
+text-encoding-description = Nastavení výchozí znakové sady pro text příchozí a odchozí pošty
+default-font-reply-checkbox =
+  .label = Pokud je to možné, použít u odpovědi výchozí znakovou sadu textu
+  .accesskey = u
--- a/mail/messenger/preferences/offline.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/offline.ftl
@@ -1,23 +1,39 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 offline-dialog-window =
   .title = Nastavení režimu offline
+autodetect-online-label =
+  .label = Automaticky sledovat změnu stavu online
+  .accesskey = s
+startup-label = Při startu:
 status-radio-remember =
   .label = Pamatovat si předchozí stav
   .accesskey = P
+status-radio-ask =
+  .label = Zeptat se na stav online
+  .accesskey = p
+status-radio-always-online =
+  .label = Vždy začít v režimu online
+  .accesskey = V
+status-radio-always-offline =
+  .label = Vždy začít v režimu offline
+  .accesskey = f
 going-online-auto =
   .label = Ano
   .accesskey = A
 going-online-not =
   .label = Ne
   .accesskey = e
+going-online-ask =
+  .label = Zeptat se
+  .accesskey = t
 going-offline-auto =
   .label = Ano
   .accesskey = o
 going-offline-not =
   .label = Ne
   .accesskey = n
 going-offline-ask =
   .label = Zeptat se
--- a/mail/messenger/preferences/permissions.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/permissions.ftl
@@ -1,7 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+cancel-button =
+  .label = Zrušit
+  .accesskey = Z
+save-button =
+  .label = Uložit změny
+  .accesskey = U
 permission-can-label = Povolit
+permission-can-access-first-party-label = Zakázat pro servery třetích stran
 permission-can-session-label = Povolit pro relaci
 permission-cannot-label = Blokovat
--- a/mail/messenger/preferences/receipts.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/receipts.ftl
@@ -1,19 +1,31 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 receipts-dialog-window =
   .title = Potvrzení o přečtení
+return-receipt-checkbox =
+  .label = Při odesílání zpráv vždy vyžadovat potvrzení o přečtení
+  .acceskey = i
 receipt-request-label = Pokud zpráva obsahuje žádost potvrzení o přečtení:
 receipt-return-never-radio =
   .label = Nikdy neodeslat potvrzení o přečtení
   .acceskey = N
 receipt-return-some-radio =
   .label = Vracet potvrzení o přečtení pro některé zprávy
   .acceskey = V
+receipt-not-to-cc =
+  .value = Pokud nejsem uveden v Komu nebo Kopie:
+  .acceskey = K
 receipt-send-never-label =
   .label = Nikdy neodeslat
 receipt-send-always-label =
   .label = Vždy odeslat
 receipt-send-ask-label =
   .label = Zeptat se
+sender-outside-domain =
+  .value = Pokud je odesílatel z jiné domény:
+  .acceskey = j
+other-cases-label =
+  .value = Ve všech ostatních případech:
+  .acceskey = e
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/preferences/sendoptions.ftl
@@ -0,0 +1,37 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+sendoptions-dialog-window =
+  .title = Předvolby odesílání
+send-mail-title = Textový formát
+auto-downgrade-label =
+  .label = Pokud je to možné, odesílat zprávy jako prostý text
+  .accesskey = r
+default-html-format-label = Při odesílání zpráv ve formátu HTML a jeden nebo více příjemců není podle záznamů schopen přijímat formát HTML:
+html-format-ask =
+  .label = Zobrazit dotaz, co dělat (je-li zpráva ve formátu HTML)
+  .accesskey = d
+html-format-convert =
+  .label = Převést zprávu na prostý text (může se ztratit formátování)
+  .accesskey = v
+html-format-send-html =
+  .label = Bez ohledu na uživatele odeslat zprávu ve formátu HTML
+  .accesskey = B
+html-format-send-both =
+  .label = Odeslat zprávu ve formátu prostého textu i HTML
+  .accesskey = O
+default-html-format-info = Toto nastavení lze změnit u jednotlivé zprávy pomocí nabídky Formát.
+html-tab-label =
+  .label = Domény pro HTML
+  .accesskey = H
+plain-tab-label =
+  .label = Domény pro prostý text
+  .accesskey = t
+send-message-domain-label = Když pošlete zprávu na adresu v jedné z domén uvedených níže, { -brand-short-name } automaticky zprávu odešle ve správném formátu.
+add-domain-button =
+  .label = Přidat…
+  .accesskey = P
+delete-domain-button =
+  .label = Smazat
+  .accesskey = S