Pontoon: Update Czech (cs) localization of Thunderbird
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Sat, 28 May 2022 07:32:39 +0000
changeset 5139 81f835f82c8ffb965555131fe2c448e0dea7b97b
parent 5138 3d718b81cf03909dec9021f5e0c03a3366ac8dff
child 5140 51e6933a4545abd0eef1541ac3ef9e9518a1ba02
push id2979
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 28 May 2022 07:32:42 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Thunderbird Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
mail/messenger/accountManager.ftl
mail/messenger/appmenu.ftl
mail/messenger/menubar.ftl
mail/messenger/openpgp/oneRecipientStatus.ftl
mail/messenger/openpgp/openpgp-frontend.ftl
--- a/mail/messenger/accountManager.ftl
+++ b/mail/messenger/accountManager.ftl
@@ -4,15 +4,17 @@
 
 open-preferences-sidebar-button2 =
   Nastavení { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace
   }
-
 open-addons-sidebar-button = Doplňky a vzhledy
-
 account-action-add-newsgroup-account =
   .label = Přidat účet pro diskusní skupiny…
   .accesskey = d
-
+server-change-restart-required = Pro dokončení změny serveru nebo uživatelského jména je potřeba aplikaci restartovat.
+edit-vcard-dialog-accept-button = Uložit
+  .accesskey = U
+edit-vcard-dialog-cancel-button = Zrušit
+  .accesskey = Z
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/messenger/appmenu.ftl
@@ -0,0 +1,17 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+## View / Layout
+
+appmenu-font-size-value = Velikost písma
+appmenuitem-font-size-enlarge =
+  .tooltiptext = Zvětšit písmo
+appmenuitem-font-size-reduce =
+  .tooltiptext = Zmenšit písmo
+# Variables:
+# $size (String) - The current font size.
+appmenuitem-font-size-reset =
+  .label = { $size } px
+  .tooltiptext = Obnovit velikost písma
--- a/mail/messenger/menubar.ftl
+++ b/mail/messenger/menubar.ftl
@@ -6,31 +6,28 @@ toolbar-context-menu-menu-bar =
   .toolbarname = Hlavní nabídka
   .accesskey = H
 
 ## Tools Menu
 
 menu-tools-settings =
   .label = Nastavení
   .accesskey = e
-
 menu-addons-and-themes =
   .label = Doplňky a vzhledy
   .accesskey = a
 
 ## Help Menu
 
 menu-help-enter-troubleshoot-mode =
   .label = Režim řešení potíží…
   .accesskey = m
-
 menu-help-exit-troubleshoot-mode =
   .label = Ukončit režim řešení potíží
   .accesskey = m
-
 menu-help-more-troubleshooting-info =
   .label = Další technické informace
   .accesskey = t
 
 ## Mail Toolbar
 
 toolbar-junk-button =
   .label = Nevyžádaná pošta
@@ -48,32 +45,40 @@ toolbar-undelete-button =
 ## View
 
 menu-view-repair-text-encoding =
   .label = Opravit znakovou sadu textu
   .accesskey = z
 
 ## View / Layout
 
+menu-font-size-label =
+  .label = Velikost písma
+  .accesskey = o
+menuitem-font-size-enlarge =
+  .label = Zvětšit písmo
+  .accesskey = v
+menuitem-font-size-reduce =
+  .label = Zmenšit písmo
+  .accesskey = m
+menuitem-font-size-reset =
+  .label = Obnovit velikost písma
+  .accesskey = b
 mail-uidensity-label =
   .label = Hustota
   .accesskey = H
-
 mail-uidensity-compact =
   .label = Kompaktní
   .accesskey = K
-
 mail-uidensity-normal =
   .label = Normální
   .accesskey = N
-
 mail-uidensity-touch =
   .label = Pro dotyk
   .accesskey = t
-
 menu-spaces-toolbar-button =
   .label = Navigační lišta
   .accesskey = N
 
 ## File
 
 file-new-newsgroup-account =
   .label = Účet pro diskusní skupiny…
--- a/mail/messenger/openpgp/oneRecipientStatus.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/oneRecipientStatus.ftl
@@ -11,22 +11,35 @@ openpgp-one-recipient-status-key-id =
 openpgp-one-recipient-status-created-date =
   .label = Vytvořen
 openpgp-one-recipient-status-expires-date =
   .label = Platnost do
 openpgp-one-recipient-status-open-details =
   .label = Zobrazit podrobnosti a upravit přijetí…
 openpgp-one-recipient-status-discover =
   .label = Najít nový nebo aktualizovaný klíč
-
 openpgp-one-recipient-status-instruction1 = Abyste mohli příjemci odeslat zprávu šifrovaně, musíte získat jeho veřejný klíč OpenPGP a označit ho jako přijatý.
 openpgp-one-recipient-status-instruction2 = Veřejný klíč příjemce získáte tak, že ho buď naimportujete z e-mailové zprávy, ve které vám ho poslal, nebo ho zkusíte najít v adresáři.
-
 openpgp-key-own = Přijatý (osobní klíč)
 openpgp-key-secret-not-personal = Nelze použít
 openpgp-key-verified = Přijatý (ověřen)
 openpgp-key-unverified = Přijatý (neověřen)
 openpgp-key-undecided = Nepřijatý (není rozhodnuto)
 openpgp-key-rejected = Nepřijatý (odmítnut)
 openpgp-key-expired = Platnost vypršela
-
 openpgp-intro = Dostupné veřejné klíče pro { $key }
-
+openpgp-pubkey-import-id = ID: { $kid }
+openpgp-pubkey-import-fpr = Otisk: { $fpr }
+openpgp-pubkey-import-intro =
+  { $num ->
+    [one] Soubor obsahuje veřejný klíč zobrazený níže:
+    [few] Soubor obsahuje { $num } veřejné klíče zobrazené níže:
+    *[other] Soubor obsahuje { $num } veřejných klíčů zobrazených níže:
+  }
+openpgp-pubkey-import-accept =
+  { $num ->
+    [one] Přijímáte tento klíč k účelům ověřování digitálních podpisů a šifrování zpráv pro všechny zobrazené e-mailové adresy?
+    [few] Přijímáte tyto klíče k účelům ověřování digitálních podpisů a šifrování zpráv pro všechny zobrazené e-mailové adresy?
+    *[other] Přijímáte tyto klíče k účelům ověřování digitálních podpisů a šifrování zpráv pro všechny zobrazené e-mailové adresy?
+  }
+pubkey-import-button =
+  .buttonlabelaccept = Importovat
+  .buttonaccesskeyaccept = I
--- a/mail/messenger/openpgp/openpgp-frontend.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/openpgp-frontend.ftl
@@ -1,63 +1,50 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 openpgp-manage-keys-openpgp-cmd =
   .label = Správce klíčů OpenPGP
   .accesskey = S
-
 openpgp-ctx-decrypt-open =
   .label = Dešifrovat a otevřít
   .accesskey = o
 openpgp-ctx-decrypt-save =
   .label = Dešifrovat a uložit jako…
   .accesskey = u
 openpgp-ctx-import-key =
   .label = Importovat klíč OpenPGP
   .accesskey = I
 openpgp-ctx-verify-att =
   .label = Ověřit podpis
   .accesskey = O
-
 openpgp-has-sender-key = Tato zpráva tvrdí, že obsahuje veřejný klíč OpenPGP odesílatele.
 openpgp-be-careful-new-key = VAROVÁNÍ: Nový veřejný klíč OpenPGP v této zprávě se liší od veřejných klíčů, které jste dříve pro { $email } přijali.
-
 openpgp-import-sender-key =
   .label = Importovat…
-
 openpgp-search-keys-openpgp =
   .label = Najít klíč OpenPGP
-
 openpgp-missing-signature-key = Tato zpráva byla podepsána klíčem, který ještě nemáte.
-
 openpgp-search-signature-key =
   .label = Najít…
-
 # Don't translate the terms "OpenPGP" and "MS-Exchange"
 openpgp-broken-exchange-opened = Tato zpráva zašifrovaná pomocí OpenPGP byla zřejmě poškozena protokolem MS-Exchange a nelze ji opravit, protože byla otevřena z místního souboru. Zkopírujte ji do složky s poštou a můžete zkusit automatickou opravu.
 openpgp-broken-exchange-info = Tato zpráva zašifrovaná pomocí OpenPGP byla zřejmě poškozena protokolem MS-Exchange. Pokud se obsah zprávy nezobrazuje podle očekávání, můžete zkusit automatickou opravu.
 openpgp-broken-exchange-repair =
   .label = Opravit zprávu
 openpgp-broken-exchange-wait = Čekejte prosím…
-
 openpgp-cannot-decrypt-because-mdc =
   Toto je zašifrovaná zpráva, která používá starý a zranitelný mechanismus.
   Během přenosu mohla být pozměněna s úmyslem zcizit její obsah.
   Aby se předešlo tomuto riziku, není obsah zobrazen.
-
 openpgp-cannot-decrypt-because-missing-key = Tajný klíč, který je potřeba k dešifrování této zprávy, není k dispozici.
-
 openpgp-partially-signed =
   Pouze část této zprávy byla digitálně podepsána pomocí OpenPGP.
   Pokud kliknete na tlačítko Ověřit, budou nechráněné části skryty a zobrazí se stav elektronického podpisu.
-
 openpgp-partially-encrypted =
   Pouze část této zprávy byla zašifrována pomocí OpenPGP.
   Čitelné části zprávy, které jsou již zobrazeny, nebyly zašifrovány.
   Pokud kliknete na tlačítko Dešifrovat, zobrazí se obsah zašifrovaných částí.
-
 openpgp-reminder-partial-display = Připomenutí: Zpráva zobrazená níže je pouze částí původní zprávy.
-
 openpgp-partial-verify-button = Ověřit
 openpgp-partial-decrypt-button = Dešifrovat
-
+openpgp-unexpected-key-for-you = Varování: Tato zpráva obsahuje neznámí klíč OpenPGP, který odkazuje na jednu za vašich e-mailových adres. Pokud toto není váš klíč, může jít o pokus oklamat ostatní příjemce.