Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorpetr.preucil <petr.preucil@seznam.cz>
Fri, 27 May 2022 20:18:07 +0000
changeset 5135 81e7cc7502bc8c874e70b876c5a4ea757b61821c
parent 5134 2636ac94808ab4b3036f1ed9aab6ddd7eaa9b085
child 5136 5051dc1a14677ce680501b745d445f86b72f4983
push id2975
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 27 May 2022 20:18:10 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: RatajS <ratajs@ratajs.cz> Co-authored-by: petr.preucil <petr.preucil@seznam.cz> Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
browser/browser/aboutPocket.ftl
devtools/client/aboutdebugging.ftl
devtools/client/netmonitor.properties
--- a/browser/browser/aboutPocket.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPocket.ftl
@@ -6,33 +6,34 @@
 ### Pocket button panel strings for about:pocket-saved, about:pocket-signup, and about:pocket-home
 
 
 ## about:pocket-saved panel
 
 # Placeholder text for tag input
 pocket-panel-saved-add-tags =
   .placeholder = Přidat štítky
-
 pocket-panel-saved-error-generic = Při pokusu o uložení do { -pocket-brand-name(case: "gen") } došlo k chybě.
 pocket-panel-saved-error-tag-length = Štítky jsou omezeny na 25 znaků
 pocket-panel-saved-error-only-links = Ukládat můžete jenom odkazy
 pocket-panel-saved-error-not-saved = Stránka nebyla uložena
 pocket-panel-saved-error-no-internet = Abyste mohli ukládat obsah do { -pocket-brand-name(case: "gen") }, musíte být připojeni k internetu. Zkontrolujte prosím své připojení a zkuste to znovu.
+pocket-panel-saved-error-remove = Při pokusu o odstranění této stránky došlo k chybě.
 pocket-panel-saved-page-removed = Stránka byla odstraněna
 pocket-panel-saved-page-saved = Uloženo do { -pocket-brand-name(case: "gen") }
+pocket-panel-saved-page-saved-b = Uloženo do { -pocket-brand-name(case: "gen") }
 pocket-panel-saved-processing-remove = Odstraňování stránky…
+pocket-panel-saved-removed = Stránka odstraněna z vašeho seznamu
 pocket-panel-saved-processing-tags = Přidávání štítků…
 pocket-panel-saved-remove-page = Odstranit stránku
 pocket-panel-saved-save-tags = Uložit
 pocket-panel-saved-saving-tags = Ukládání…
 pocket-panel-saved-suggested-tags = Doporučené štítky
 pocket-panel-saved-tags-saved = Štítky přidány
 pocket-panel-signup-view-list = Zobrazit seznam
-
 # This is displayed above a field where the user can add tags
 pocket-panel-signup-add-tags = Přidat štítky:
 
 ## about:pocket-signup panel
 
 pocket-panel-signup-already-have = Používáte už { -pocket-brand-name(case: "acc") }?
 pocket-panel-signup-learn-more = Zjistit více
 pocket-panel-signup-login = Přihlaste se
@@ -55,31 +56,29 @@ pocket-panel-signup-tagline =
 pocket-panel-signup-tagline-story-one =
   Klepněte na tlačítko { -pocket-brand-name(case: "gen") } pro uložení jakéhokoliv článku, videa nebo stránky přímo z { -brand-product-name.gender ->
     [masculine] { -brand-product-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-product-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-product-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-product-name }
   }.
 pocket-panel-signup-tagline-story-two = Zobrazení v { -pocket-brand-name(case: "loc") } kdykoliv a na jakémkoliv zařízení.
-
 pocket-panel-signup-cta-a-fix = Vaše tlačítko „uložit“ pro internet
 pocket-panel-signup-cta-b = Klepnutím na tlačítko { -pocket-brand-name } můžete ukládat články, videa nebo odkazy. Seznam si můžete kdykoliv zobrazit na kterémkoliv svém zařízení.
 pocket-panel-signup-cta-b-short = Klepnutím na tlačítko { -pocket-brand-name } můžete ukládat články, videa nebo odkazy.
 pocket-panel-signup-cta-c = Zobrazte svůj seznam na jakémkoliv zařítení, kdykoliv.
 
 ## about:pocket-home panel
 
 pocket-panel-home-my-list = Můj seznam
 pocket-panel-home-welcome-back = Vítejte zpátky
 pocket-panel-home-paragraph = { -pocket-brand-name(case: "acc") } můžete použít k objevování a ukládání webových stránek, článků, videí a podcastů, a také k pozdějšímu návratu k rozečtenému obsahu.
 pocket-panel-home-explore-popular-topics = Podívejte se na oblíbená témata
 pocket-panel-home-discover-more = Objevte více
 pocket-panel-home-explore-more = Procházet
-
 pocket-panel-home-most-recent-saves = Váš nedávno uložený obsah:
 pocket-panel-home-most-recent-saves-loading = Načítání nedávno uloženého obsahu…
 pocket-panel-home-new-user-cta = Klepnutím na tlačítko { -pocket-brand-name } můžete ukládat články, videa nebo odkazy.
 pocket-panel-home-new-user-message = Váš nedávno uložený obsah se zobrazí tady.
 
 ## Pocket panel header component
 
 pocket-panel-header-my-list = Zobrazit Můj seznam
@@ -95,8 +94,9 @@ pocket-panel-button-activate =
     [neuter] Aktivovat { -pocket-brand-name(case: "acc") }
    *[other] Aktivovat službu { -pocket-brand-name }
   } { -brand-product-name.gender ->
     [masculine] ve { -brand-product-name(case: "loc") }
     [feminine] v { -brand-product-name(case: "loc") }
     [neuter] v { -brand-product-name(case: "loc") }
    *[other] v aplikaci { -brand-product-name }
   }
+pocket-panel-button-remove = Odstranit
--- a/devtools/client/aboutdebugging.ftl
+++ b/devtools/client/aboutdebugging.ftl
@@ -5,190 +5,150 @@
 
 ### These strings are used inside the about:debugging UI.
 
 
 # Page Title strings
 
 # Page title (ie tab title) for the Setup page
 about-debugging-page-title-setup-page = Ladění - nastavení
-
 # Page title (ie tab title) for the Runtime page
 # { $selectedRuntimeId } is the id of the current runtime, such as "this-firefox", "localhost:6080", ...
 about-debugging-page-title-runtime-page = Ladění - běhové prostředí / { $selectedRuntimeId }
 
 # Sidebar strings
 
 # Display name of the runtime for the currently running instance of Firefox. Used in the
 # Sidebar and in the Setup page.
 about-debugging-this-firefox-runtime-name =
   { -brand-shorter-name.gender ->
     [masculine] Tento { -brand-shorter-name }
     [feminine] Tato { -brand-shorter-name }
     [neuter] Toto { -brand-shorter-name }
    *[other] Tato aplikace { -brand-shorter-name }
   }
-
 # Sidebar heading for selecting the currently running instance of Firefox
 about-debugging-sidebar-this-firefox =
   .name = { about-debugging-this-firefox-runtime-name }
-
 # Sidebar heading for connecting to some remote source
 about-debugging-sidebar-setup =
   .name = Nastavení
-
 # Text displayed in the about:debugging sidebar when USB devices discovery is enabled.
 about-debugging-sidebar-usb-enabled = USB povoleno
-
 # Text displayed in the about:debugging sidebar when USB devices discovery is disabled
 # (for instance because the mandatory ADB extension is not installed).
 about-debugging-sidebar-usb-disabled = USB zakázáno
-
 # Connection status (connected) for runtime items in the sidebar
 aboutdebugging-sidebar-runtime-connection-status-connected = Připojeno
 # Connection status (disconnected) for runtime items in the sidebar
 aboutdebugging-sidebar-runtime-connection-status-disconnected = Odpojeno
-
 # Text displayed in the about:debugging sidebar when no device was found.
 about-debugging-sidebar-no-devices = Nebyla nalezena žádná zařízení
-
 # Text displayed in buttons found in sidebar items representing remote runtimes.
 # Clicking on the button will attempt to connect to the runtime.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button = Připojit
-
 # Text displayed in buttons found in sidebar items when the runtime is connecting.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connecting = Připojování…
-
 # Text displayed in buttons found in sidebar items when the connection failed.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-failed = Připojení se nepodařilo
-
 # Text displayed in connection warning on sidebar item of the runtime when connecting to
 # the runtime is taking too much time.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-not-responding = Připojování stále probíhá, zkontrolujte zprávu v cílovém prohlížeči
-
 # Text displayed as connection error in sidebar item when the connection has timed out.
 about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-timeout = Čas pro připojení vypršel
-
 # Text displayed in sidebar items for remote devices where a compatible browser (eg
 # Firefox) has not been detected yet. Typically, Android phones connected via USB with
 # USB debugging enabled, but where Firefox is not started.
 about-debugging-sidebar-runtime-item-waiting-for-browser = Čekání na prohlížeč…
-
 # Text displayed in sidebar items for remote devices that have been disconnected from the
 # computer.
 about-debugging-sidebar-runtime-item-unplugged = Odpojeno
-
 # Title for runtime sidebar items that are related to a specific device (USB, WiFi).
 about-debugging-sidebar-runtime-item-name =
   .title = { $displayName } ({ $deviceName })
 # Title for runtime sidebar items where we cannot get device information (network
 # locations).
 about-debugging-sidebar-runtime-item-name-no-device =
   .title = { $displayName }
-
 # Text to show in the footer of the sidebar that links to a help page
-# (currently: https://developer.mozilla.org/docs/Tools/about:debugging)
+# (currently: https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/about_colon_debugging/)
 about-debugging-sidebar-support = Podpora ladění
-
 # Text to show as the ALT attribute of a help icon that accompanies the help about
 # debugging link in the footer of the sidebar
 about-debugging-sidebar-support-icon =
   .alt = Ikona podpory
-
 # Text displayed in a sidebar button to refresh the list of USB devices. Clicking on it
 # will attempt to update the list of devices displayed in the sidebar.
 about-debugging-refresh-usb-devices-button = Obnovit seznam zařízení
 
 # Setup Page strings
 
 # Title of the Setup page.
 about-debugging-setup-title = Nastavení
-
 # Introduction text in the Setup page to explain how to configure remote debugging.
 about-debugging-setup-intro = Nastavte si způsob připojení pro vzdálení ladění vašeho zařízení.
-
 # Explanatory text in the Setup page about what the 'This Firefox' page is for
 about-debugging-setup-this-firefox2 = Použijte <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> pro ladění rozšíření a service workerů v této verzi { -brand-shorter-name(case: "loc") }
-
 # Title of the heading Connect section of the Setup page.
 about-debugging-setup-connect-heading = Připojit zařízení
-
 # USB section of the Setup page
 about-debugging-setup-usb-title = USB
-
 # Explanatory text displayed in the Setup page when USB debugging is disabled
 about-debugging-setup-usb-disabled =
   Povolení této možnosti stáhne do { -brand-shorter-name.gender ->
     [masculine] { -brand-shorter-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-shorter-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-shorter-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-shorter-name }
   } komponenty potřebné pro ladění v Androidu pomocí USB.
-
 # Text of the button displayed in the USB section of the setup page when USB debugging is disabled.
 # Clicking on it will download components needed to debug USB Devices remotely.
 about-debugging-setup-usb-enable-button = Povolit USB zařízení
-
 # Text of the button displayed in the USB section of the setup page when USB debugging is enabled.
 about-debugging-setup-usb-disable-button = Zakázat USB zařízení
-
 # Text of the button displayed in the USB section of the setup page while USB debugging
 # components are downloaded and installed.
 about-debugging-setup-usb-updating-button = Probíhá aktualizace…
-
 # USB section of the Setup page (USB status)
 about-debugging-setup-usb-status-enabled = Povoleno
 about-debugging-setup-usb-status-disabled = Zakázáno
 about-debugging-setup-usb-status-updating = Probíhá aktualizace…
-
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-enable-dev-menu2 = Zapněte nabídku vývojáře na vašem zařízení s Androidem.
-
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-enable-debug2 = Povolte ladění přes USB v nabídce pro vývojáře Androidu.
-
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-enable-debug-firefox2 = Povolte ladění přes USB ve Firefoxu pro Android.
-
 # USB section step by step guide
 about-debugging-setup-usb-step-plug-device = Připojte zařízení s Androidem k vašemu počítači.
-
 # Text shown in the USB section of the setup page with a link to troubleshoot connection errors.
-# The link goes to https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Remote_Debugging/Debugging_over_USB
+# The link goes to https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/about_colon_debugging/index.html#connecting-to-a-remote-device
 about-debugging-setup-usb-troubleshoot = Problémy s připojením k zařízení přes USB? <a>Poradce při potížích</a>
-
 # Network section of the Setup page
 about-debugging-setup-network =
   .title = Síťové umístění
-
 # Text shown in the Network section of the setup page with a link to troubleshoot connection errors.
-# The link goes to https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/Remote_Debugging/Debugging_over_a_network
+# The link goes to https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/about_colon_debugging/index.html#connecting-over-the-network
 about-debugging-setup-network-troubleshoot = Problémy s připojením přes síť? <a>Poradce při potížích</a>
-
 # Text of a button displayed after the network locations "Host" input.
 # Clicking on it will add the new network location to the list.
 about-debugging-network-locations-add-button = Přidat
-
 # Text to display when there are no locations to show.
 about-debugging-network-locations-empty-text = Zatím nebylo přidáno žádné umístění v síti.
-
 # Text of the label for the text input that allows users to add new network locations in
 # the Connect page. A host is a hostname and a port separated by a colon, as suggested by
 # the input's placeholder "localhost:6080".
 about-debugging-network-locations-host-input-label = Server
-
 # Text of a button displayed next to existing network locations in the Connect page.
 # Clicking on it removes the network location from the list.
 about-debugging-network-locations-remove-button = Odebrat
-
 # Text used as error message if the format of the input value was invalid in the network locations form of the Setup page.
 # Variables:
 #  $host-value (string) - The input value submitted by the user in the network locations form
 about-debugging-network-location-form-invalid = Neplatný hostitel „{ $host-value }“. Očekávaný formát je „hostname:port“.
-
 # Text used as error message if the input value was already registered in the network locations form of the Setup page.
 # Variables:
 #  $host-value (string) - The input value submitted by the user in the network locations form
 about-debugging-network-location-form-duplicate = Server „{ $host-value }“ je již registrován
 
 # Runtime Page strings
 
 # Below are the titles for the various categories of debug targets that can be found
@@ -209,212 +169,184 @@ about-debugging-runtime-service-workers 
 about-debugging-runtime-shared-workers =
   .name = Shared Workers
 # Title of the other workers category.
 about-debugging-runtime-other-workers =
   .name = Ostatní Workers
 # Title of the processes category.
 about-debugging-runtime-processes =
   .name = Procesy
-
 # Label of the button opening the performance profiler panel in runtime pages for remote
 # runtimes.
 about-debugging-runtime-profile-button2 = Profilování výkonu
-
 # This string is displayed in the runtime page if the current configuration of the
-# target runtime is incompatible with service workers. "Learn more" points to MDN.
-# https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/about%3Adebugging#Service_workers_not_compatible
+# target runtime is incompatible with service workers. "Learn more" points to:
+# https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/about_colon_debugging/index.html#service-workers-not-compatible
 about-debugging-runtime-service-workers-not-compatible = Konfigurace vašeho prohlížeče není kompatibilní se Service Workers. <a>Zjistit více</a>
-
 # This string is displayed in the runtime page if the remote browser version is too old.
-# "Troubleshooting" link points to https://developer.mozilla.org/docs/Tools/about:debugging#Troubleshooting
+# "Troubleshooting" link points to https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/about_colon_debugging/
 # { $runtimeVersion } is the version of the remote browser (for instance "67.0a1")
 # { $minVersion } is the minimum version that is compatible with the current Firefox instance (same format)
 about-debugging-browser-version-too-old = Připojený prohlížeč má starou verzi ({ $runtimeVersion }). Minimální podporovaná verze je ({ $minVersion }). Toto je nepodporovaná konfigurace a může způsobit nefunkčnost nástrojů pro vývojáře. Prosím aktualizujte připojený prohlížeč. <a> Poradce při potížích</a>
-
 # Dedicated message for a backward compatibility issue that occurs when connecting:
 # from Fx 70+ to the old Firefox for Android (aka Fennec) which uses Fx 68.
 about-debugging-browser-version-too-old-fennec = Tato verze Firefoxu nemůže ladit Firefox pro Android (68). Pro testování doporučujeme do telefonu nainstalovat Firefox Nightly pro Android. <a>Více informací</a>
-
 # This string is displayed in the runtime page if the remote browser version is too recent.
-# "Troubleshooting" link points to https://developer.mozilla.org/docs/Tools/about:debugging#Troubleshooting
+# "Troubleshooting" link points to https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/about_colon_debugging/
 # { $runtimeID } is the build ID of the remote browser (for instance "20181231", format is yyyyMMdd)
 # { $localID } is the build ID of the current Firefox instance (same format)
 # { $runtimeVersion } is the version of the remote browser (for instance "67.0a1")
 # { $localVersion } is the version of your current browser (same format)
 about-debugging-browser-version-too-recent = Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než váš { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a>
-
 # Displayed for runtime info in runtime pages.
 # { $name } is brand name such as "Firefox Nightly"
 # { $version } is version such as "64.0a1"
 about-debugging-runtime-name = { $name } ({ $version })
-
 # Text of a button displayed in Runtime pages for remote runtimes.
 # Clicking on the button will close the connection to the runtime.
 about-debugging-runtime-disconnect-button = Odpojit
-
 # Text of the connection prompt button displayed in Runtime pages, when the preference
 # "devtools.debugger.prompt-connection" is false on the target runtime.
 about-debugging-connection-prompt-enable-button = Povolit výzvu k připojení
-
 # Text of the connection prompt button displayed in Runtime pages, when the preference
 # "devtools.debugger.prompt-connection" is true on the target runtime.
 about-debugging-connection-prompt-disable-button = Zakázat výzvu k připojení
-
 # Title of a modal dialog displayed on remote runtime pages after clicking on the Profile Runtime button.
 about-debugging-profiler-dialog-title2 = Profiler
-
 # Clicking on the header of a debug target category will expand or collapse the debug
 # target items in the category. This text is used as ’title’ attribute of the header,
 # to describe this feature.
 about-debugging-collapse-expand-debug-targets = Sbalit / rozbalit
 
 # Debug Targets strings
 
 # Displayed in the categories of "runtime" pages that don't have any debug target to
 # show. Debug targets depend on the category (extensions, tabs, workers...).
 about-debugging-debug-target-list-empty = Ještě nic.
-
 # Text of a button displayed next to debug targets of "runtime" pages. Clicking on this
 # button will open a DevTools toolbox that will allow inspecting the target.
 # A target can be an addon, a tab, a worker...
 about-debugging-debug-target-inspect-button = Prozkoumat
-
 # Text of a button displayed in the "This Firefox" page, in the Temporary Extension
 # section. Clicking on the button will open a file picker to load a temporary extension
 about-debugging-tmp-extension-install-button = Načíst dočasný doplněk…
-
 # Text displayed when trying to install a temporary extension in the "This Firefox" page.
 about-debugging-tmp-extension-install-error = Při instalaci dočasného doplňku došlo k chybě.
-
 # Text of a button displayed for a temporary extension loaded in the "This Firefox" page.
 # Clicking on the button will reload the extension.
 about-debugging-tmp-extension-reload-button = Znovu načíst
-
 # Text of a button displayed for a temporary extension loaded in the "This Firefox" page.
 # Clicking on the button will uninstall the extension and remove it from the page.
 about-debugging-tmp-extension-remove-button = Odebrat
-
+# Text of a button displayed for a temporary extension loaded in the "This Firefox" page.
+# Clicking on the button will forcefully terminate the extension background script (button
+# only visible in extensions that includes a non-persistent background script, either an
+# event page or a background service worker).
+about-debugging-tmp-extension-terminate-bgscript-button = Ukončit skript na pozadí
 # Message displayed in the file picker that opens to select a temporary extension to load
 # (triggered by the button using "about-debugging-tmp-extension-install-button")
 # manifest.json .xpi and .zip should not be localized.
 # Note: this message is only displayed in Windows and Linux platforms.
 about-debugging-tmp-extension-install-message = Vyberte soubor manifest.json nebo archiv .xpi/.zip
-
 # This string is displayed as a message about the add-on having a temporaryID.
 about-debugging-tmp-extension-temporary-id = Toto rozšíření typu WebExtension má dočasné ID. <a>Zjistit více</a>
-
 # Text displayed for extensions in "runtime" pages, before displaying a link the extension's
 # manifest URL.
 about-debugging-extension-manifest-url =
   .label = URL manifestu
-
 # Text displayed for extensions in "runtime" pages, before displaying the extension's uuid.
 # UUIDs look like b293e463-481e-5148-a487-5aaf7a130429
 about-debugging-extension-uuid =
   .label = Interní UUID
-
 # Text displayed for extensions (temporary extensions only) in "runtime" pages, before
 # displaying the location of the temporary extension.
 about-debugging-extension-location =
   .label = Umístění
-
 # Text displayed for extensions in "runtime" pages, before displaying the extension's ID.
 # For instance "geckoprofiler@mozilla.com" or "{ed26ddcb-5611-4512-a89a-51b8db81cfb2}".
 about-debugging-extension-id =
   .label = ID rozšíření
-
+# Text displayed for extensions in "runtime" pages, before displaying the status of the
+# extension background script.
+about-debugging-extension-backgroundscript =
+  .label = Skript na pozadí
+# Displayed for extension using a non-persistent background page (either an event page or
+# background service worker) when the background script is currently running.
+about-debugging-extension-backgroundscript-status-running = Běží
+# Displayed for extension using a non-persistent background page when is currently stopped.
+about-debugging-extension-backgroundscript-status-stopped = Zastaveno
 # This string is displayed as a label of the button that pushes a test payload
 # to a service worker.
 # Note this relates to the "Push" API, which is normally not localized so it is
 # probably better to not localize it.
 about-debugging-worker-action-push2 = Push
   .disabledTitle =
     Push od service workeru je pro { -brand-shorter-name.gender ->
       [masculine] víceprocesový { -brand-shorter-name(case: "acc") }
       [feminine] víceprocesovou { -brand-shorter-name(case: "acc") }
       [neuter] víceprocesové { -brand-shorter-name(case: "acc") }
      *[other] víceprocesovou aplikaci { -brand-shorter-name }
     } zakázán
-
 # This string is displayed as a label of the button that starts a service worker.
 about-debugging-worker-action-start2 = Spustit
   .disabledTitle =
     Spuštění service workeru je pro { -brand-shorter-name.gender ->
       [masculine] víceprocesový { -brand-shorter-name(case: "acc") }
       [feminine] víceprocesovou { -brand-shorter-name(case: "acc") }
       [neuter] víceprocesové { -brand-shorter-name(case: "acc") }
      *[other] víceprocesovou aplikaci { -brand-shorter-name }
     } zakázáno
-
 # This string is displayed as a label of the button that unregisters a service worker.
 about-debugging-worker-action-unregister = Zrušit registraci
-
 # Displayed for service workers in runtime pages that listen to Fetch events.
 about-debugging-worker-fetch-listening =
   .label = Fetch
   .value = Sleduje události pro fetch
-
 # Displayed for service workers in runtime pages that do not listen to Fetch events.
 about-debugging-worker-fetch-not-listening =
   .label = Fetch
   .value = Nesleduje události pro fetch
-
 # Displayed for service workers in runtime pages that are currently running (service
 # worker instance is active).
 about-debugging-worker-status-running = Spuštěno
-
 # Displayed for service workers in runtime pages that are registered but stopped.
 about-debugging-worker-status-stopped = Zastaveno
-
 # Displayed for service workers in runtime pages that are registering.
 about-debugging-worker-status-registering = Registruje se
-
 # Displayed for service workers in runtime pages, to label the scope of a worker
 about-debugging-worker-scope =
   .label = Rozsah
-
 # Displayed for service workers in runtime pages, to label the push service endpoint (url)
 # of a worker
 about-debugging-worker-push-service =
   .label = Služba Push
-
 # Displayed as title of the inspect button when service worker debugging is disabled.
 about-debugging-worker-inspect-action-disabled =
   .title =
     Zkoumání service workerů je pro { -brand-shorter-name.gender ->
       [masculine] víceprocesový { -brand-shorter-name(case: "acc") }
       [feminine] víceprocesovou { -brand-shorter-name(case: "acc") }
       [neuter] víceprocesové { -brand-shorter-name(case: "acc") }
      *[other] víceprocesovou aplikaci { -brand-shorter-name }
     } zakázáno
-
 # Displayed as title of the inspect button for zombie tabs (e.g. tabs loaded via a session restore).
 about-debugging-zombie-tab-inspect-action-disabled =
   .title = Panel není plně načtený a nelze ho v průzkumníku otevřít
-
 # Displayed as name for the Main Process debug target in the Processes category. Only for
 # remote runtimes, if `devtools.aboutdebugging.process-debugging` is true.
 about-debugging-main-process-name = Hlavní proces
-
 # Displayed as description for the Main Process debug target in the Processes category.
 # Only for remote browsers, if `devtools.aboutdebugging.process-debugging` is true.
 about-debugging-main-process-description2 = Hlavní proces pro cílový prohlížeč
-
 # Displayed instead of the Main Process debug target when the preference
 # `devtools.browsertoolbox.fission` is true.
 about-debugging-multiprocess-toolbox-name = Sada nástrojů pro práci s více procesy
-
 # Description for the Multiprocess Toolbox target.
 about-debugging-multiprocess-toolbox-description = Hlavní procesy a procesy pro obsah v cílovém prohlížeči
-
 # Alt text used for the close icon of message component (warnings, errors and notifications).
 about-debugging-message-close-icon =
   .alt = Zavřít zprávu
-
 # Label text used for the error details of message component.
 about-debugging-message-details-label-error = Podrobnosti o chybě
-
 # Label text used for the warning details of message component.
 about-debugging-message-details-label-warning = Podrobnosti upozornění
-
 # Label text used for default state of details of message component.
 about-debugging-message-details-label = Podrobnosti
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -802,16 +802,17 @@ netmonitor.search.status.labels.fetching=Vyhledávání…
 # usage notice displayed when network blocking list is empty
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.requestBlockingAddNotice): This is the
 # add notice that explains ways to add blocking pattern that is displayed when
 # network blocking list is empty
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.requestBlockingMenu.removeAllBlockedUrls): This is the
 # context menu item for removing all blocked URLs
+netmonitor.requestBlockingMenu.removeAllBlockedUrls=Odstranit vše
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.requestBlockingMenu.enableAllBlockedUrls): This is the
 # context menu item for enabling all blocked URLs
 netmonitor.requestBlockingMenu.enableAllBlockedUrls=Povolit vše
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.requestBlockingMenu.disableAllBlockedUrls): This is the
 # context menu item for disabling all blocked URLs
 netmonitor.requestBlockingMenu.disableAllBlockedUrls=Zakázat vše
@@ -1516,15 +1517,8 @@ netmonitor.cache.device=Zařízení
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.settings.importHarTooltip): This is the tooltip that gets displayed
 # when the HAR import menu item is hovered
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.settings.saveHarTooltip): This is the tooltip that gets displayed
 # when the HAR save menu item is hovered
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.settings.copyHarTooltip): This is the tooltip that gets displayed
 # when the HAR copy menu item is hovered
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.description): This is the information displayed once the monitor errors out
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.fileBugButton): This is the text that appears in the button to visit the bug filing link.
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.reloadPanelInfo): This is the text that appears after Network panel errors to instruct the user to reload the panel.
-