syncing with 1.9.1 branch GECKO_1_9_2_BASE
authorPavel Franc <franc@czilla.cz>
Sat, 25 Jul 2009 23:02:57 +0200
changeset 110 819064738731f4076be43cb4b67e0b34d9fb3932
parent 109 c3af776aeebfcc0de792c05e759ded4e0565543d
child 111 d6bf99a8ac590153bb56d62e2ec9892090676f94
push id96
push userfranc@czilla.cz
push dateSat, 25 Jul 2009 21:04:05 +0000
syncing with 1.9.1 branch
browser/chrome/branding/brand.dtd
browser/chrome/branding/brand.properties
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/replicationProgress.properties
mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/mailComposeEditorOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/offline.dtd
mail/chrome/messenger/search.properties
mail/chrome/mozldap/ldap.properties
suite/chrome/browser/navigator.dtd
suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
suite/chrome/browser/pageInfo.properties
suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.properties
suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
suite/chrome/common/help/cert_dialog_help.xhtml
suite/chrome/common/help/certs_help.xhtml
suite/chrome/common/help/certs_prefs_help.xhtml
suite/chrome/common/help/composer_help.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_appearance.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_priv_prefs_popup.xhtml
suite/chrome/common/help/customize_help.xhtml
suite/chrome/common/help/developer_tools.xhtml
suite/chrome/common/help/forieusers.xhtml
suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
suite/chrome/common/help/help-win.rdf
suite/chrome/common/help/help_help.xhtml
suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
suite/chrome/common/help/mail_sec_help.xhtml
suite/chrome/common/help/nav_help.xhtml
suite/chrome/common/help/page_info_help.xhtml
suite/chrome/common/help/passwords_help.xhtml
suite/chrome/common/help/privacy_help.xhtml
suite/chrome/common/help/privsec_help.xhtml
suite/chrome/common/help/profiles_help.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts-composer.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts-navigator.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts.xhtml
suite/chrome/common/help/ssl_help.xhtml
suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
suite/chrome/common/help/suitehelp.rdf
suite/chrome/common/help/using_certs_help.xhtml
suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
suite/chrome/common/help/validation_help.xhtml
suite/chrome/common/help/welcome_help.xhtml
suite/chrome/common/migration/migration.properties
suite/chrome/common/passwordManager.dtd
suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/ldapAutoCompErrs.properties
suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/junkMailInfo.dtd
suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/mime.properties
suite/chrome/mailnews/msgSynchronize.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.dtd
suite/chrome/mailnews/smime/msgCompSMIMEOverlay.properties
suite/chrome/mailnews/smime/msgCompSecurityInfo.properties
suite/chrome/mailnews/smime/msgSecurityInfo.properties
suite/chrome/mailnews/threadpane.dtd
suite/chrome/mailnews/vcard.properties
suite/installer/windows/custom.properties
suite/updater/updater.ini
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/branding/brand.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-<!ENTITY brandShortName "Minefield">
-<!ENTITY brandFullName "Minefield">
-<!ENTITY vendorShortName "Mozilla">
-<!ENTITY logoCopyright " ">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/branding/brand.properties
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-brandShortName=Minefield
-brandFullName=Minefield
-vendorShortName=Mozilla
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -45,16 +45,18 @@
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Zdrojový kód stránky">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
 <!ENTITY pageInfoCmd.label "Informace o stránce">
 <!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY pageInfoCmd.commandkey "i">
 <!ENTITY fullScreenCmd.label "Celá obrazovka">
 <!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "C">
+<!ENTITY showAllTabsCmd.label "Zobrazit všechny panely">
+<!ENTITY showAllTabsCmd.accesskey "b">
 
 <!ENTITY fullScreenMinimize.tooltip "Minimalizovat">
 <!ENTITY fullScreenRestore.tooltip "Obnovit">
 <!ENTITY fullScreenClose.tooltip "Zavřít">
 <!ENTITY fullScreenAutohide.label "Skrýt nástrojové lišty">
 <!ENTITY fullScreenAutohide.accesskey "S">
 <!ENTITY fullScreenExit.label "Ukončit celoobrazovkový režim">
 <!ENTITY fullScreenExit.accesskey "k">
@@ -439,9 +441,9 @@ substitution variables. If it is difficu
 with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
 just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
 <!ENTITY identity.runBy "který je provozován">
 
 <!ENTITY identity.moreInfoLinkText "Více informací…">
 
 <!ENTITY downloadMonitor2.tooltip "Klepnutí otevře správce stahování">
 
-<!ENTITY ctrlTab.search.emptyText "Prohledat panely">
+<!ENTITY allTabs.filter.emptyText "Prohledat panely">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -162,16 +162,18 @@ pausedDownloads=Jedno pozastavené stahování;#1 pozastavená stahování;#1 pozastavených stahování
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedTitle=Stránka přidána do záložek
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedDescription=Aplikace %S si bude tuto stránku pamatovat.
 editBookmarkPanel.bookmarkedRemovedTitle=Záložka odebrána
 editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Upravit tuto záložku
 
 # LOCALIZATION NOTE (editBookmark.removeBookmarks.label)
 # Semi-colon list of plural forms. Replacement for #1 is
 # the number of bookmarks to be removed.
+# If this causes problems with localization you can also do "Remove Bookmarks (#1)"
+# instead of "Remove #1 Bookmarks".
 editBookmark.removeBookmarks.label=Odstranit záložku;Odstranit #1 záložky;Odstranit #1 záložek
 
 # Geolocation UI
 
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.shareLocation geolocation.dontShareLocation): 
 #If you're having trouble with the word Share, please use Allow and Block in your language.
 geolocation.shareLocation=Prozradit polohu
 geolocation.shareLocation.accesskey=P
@@ -204,11 +206,17 @@ safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey
 # Access keys are specified by prefixing the desired letter with an ampersand.
 privateBrowsingDialogTitle=Spustit anonymní prohlížení
 privateBrowsingMessageHeader=Chcete spustit režim anonymního prohlížení?
 privateBrowsingMessage=%S uloží vaše současné panely, aby je mohl obnovit po ukončení anonymního prohlížení.
 privateBrowsingYesTitle=&Spustit anonymní prohlížení
 privateBrowsingNoTitle=&Zrušit
 privateBrowsingNeverAsk=&Tuto zprávu již nezobrazovat
 
+# Ctrl-Tab
+# LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.showAll.label): #1 represents the number
+# of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+ctrlTab.showAll.label=Zobrazit panel;Zobrazit všechny #1 panely;Zobrazit všech #1 panelů
+
 # LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
 # Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
 addKeywordTitleAutoFill=Hledat na %S
--- a/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
@@ -32,8 +32,9 @@
 <!ENTITY setJunkScore.label "Nastavit druh zprávy na">
 <!ENTITY deleteMessage.label "Smazat zprávu">
 <!ENTITY deleteFromPOP.label "Smazat z POP3 serveru">
 <!ENTITY fetchFromPOP.label "Stáhnout tělo zprávy z POP serveru">
 <!ENTITY ignoreThread.label "Ignorovat vlákno">
 <!ENTITY ignoreSubthread.label "Ignorovat podvlákno">
 <!ENTITY watchThread.label "Sledovat vlákno">
 <!ENTITY stopExecution.label "Zastavit vykonávání filtru">
+
--- a/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
@@ -61,12 +61,12 @@
 <!ENTITY tagsColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle štítku">
 <!ENTITY accountColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle účtu">
 <!ENTITY statusColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle stavu">
 <!ENTITY sizeColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle velikosti">
 <!ENTITY junkStatusColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle druhu zprávy">
 <!ENTITY unreadColumn.tooltip "Počet nepřečtených zpráv ve vlákně">
 <!ENTITY totalColumn.tooltip "Celkový počet zpráv ve vlákně">
 <!ENTITY readColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle přečtených">
-<!ENTITY receivedColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle datumu doručení">
+<!ENTITY receivedColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle data doručení">
 <!ENTITY starredColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle hvězdičky">
 <!ENTITY locationColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle umístění">
 <!ENTITY idColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle pořadí přijetí">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -76,17 +76,17 @@
 <!ENTITY PlainText.label "Prostý text">
 <!ENTITY HTML.label "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label "Neznámý">
 <!ENTITY ScreenName.label "Účet pro IM">
 <!ENTITY ScreenName.accesskey "E">
 
 <!ENTITY allowRemoteContent1.label "Povolit vzdálený obsah.">
 <!ENTITY allowRemoteContent1.accesskey "P">
-<!ENTITY allowRemoteContent1.tooltip "Do HTML zprávy lze vložit obsah ze vzálených zdrojů. Při otevření takovéto zprávy dojde k navázaní spojení ke vzdálenému serveru. Toto chování lze použít k určení zda zpráva byla přečtena. Povolením vzdáleného obsahu umožníte načítání takovéhoto obsahu v HTML zprávách od tohoto kontaktu.">
+<!ENTITY allowRemoteContent1.tooltip "Do HTML zprávy lze vložit obsah ze vzdálených zdrojů. Při otevření takovéto zprávy dojde k navázaní spojení ke vzdálenému serveru. Toto chování lze použít k určení zda zpráva byla přečtena. Povolením vzdáleného obsahu umožníte načítání takovéhoto obsahu v HTML zprávách od tohoto kontaktu.">
 
 
 
 
 
 <!ENTITY WorkPhone.label "Zaměstnání:">
 <!ENTITY WorkPhone.accesskey "Z">
 <!ENTITY HomePhone.label "Domů:">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -96,17 +96,17 @@
 <!ENTITY displayNameCmd.label "Zobrazené jméno">
 <!ENTITY displayNameCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY sortMenu.label "Seřadit podle">
 <!ENTITY sortMenu.accesskey "d">
 
 <!-- Tools Menu -->
 <!ENTITY tasksMenu.label "Nástroje">
 <!ENTITY tasksMenu.accesskey "N">
-<!ENTITY messengerCmd.label "Pošta a Diskusní skupiny">
+<!ENTITY messengerCmd.label "Pošta a diskusní skupiny">
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY messengerCmd.commandkey "1">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.label "Hledat v kontaktech…">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY importCmd.label "Importovat…">
 <!ENTITY importCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY exportCmd.label "Exportovat…">
 <!ENTITY exportCmd.accesskey "x">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/replicationProgress.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/replicationProgress.properties
@@ -34,17 +34,17 @@
 #the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 #the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 #***** END LICENSE BLOCK *****
 replicationStarted=Spuštěna replikace…
 changesStarted=Vyhledávání změn pro replikaci…
 replicationSucceeded=Replikace úspěšně ukončena.
 replicationFailed=Replikace selhala
-replicationCancelled=Replication cancelled
+replicationCancelled=Replikace zrušena
 # LOCALIZATION NOTE
 # do not localize %S. %S is the current entry number (an integer)
 currentCount=Replikování záznamu v adresáři: %S
 
 downloadButton=Stáhnout
 downloadButton.accesskey=S
 cancelDownloadButton=Zrušit stahování
 cancelDownloadButton.accesskey=Z
--- a/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
@@ -45,18 +45,18 @@
 <!ENTITY folderCharsetTab.accesskey "s">
 <!ENTITY folderCharsetOverride.label "Použít výchozí nastavení pro všechny zprávy (ignorovat znakovou sadu specifikovanou v MIME hlavičce)">
 <!ENTITY folderCharsetOverride.accesskey "a">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile.label "Přeindexovat">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile.accesskey "P">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFileTip.label "Obnoví indexový soubor">
 
 <!ENTITY retention.label "Pravidla uchovávání zpráv">
-<!ENTITY retentionUseDefault.label "Použít výchozí nastavení serveru">
-<!ENTITY retentionUseDefault.accesskey "v">
+<!ENTITY retentionUseAccount.label "Použít nastavení účtu">
+<!ENTITY retentionUseAccount.accesskey "n">
 <!ENTITY daysOld.label "dny(ů)">
 <!ENTITY message.label "zprávy">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Pro ušetření místa na disku lze automaticky mazat staré zprávy.">
 <!ENTITY retentionCleanupImap.label "Pro ušetření místa na disku lze automaticky mazat staré zprávy, jak místní kopie, tak originály na vzdáleném serveru.">
 <!ENTITY retentionCleanupPop.label "Pro ušetření místa na disku lze automaticky mazat staré zprávy, včetně originálů na vzdáleném serveru.">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.label "Smazat zprávy starší než">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.accesskey "S">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "Nemazat žádné zprávy">
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -175,17 +175,17 @@ 5038=Mazání zpráv…
 ## @name IMAP_DELETING_MESSAGE
 ## @loc None
 5039=Mazání zprávy…
 
 ## @name IMAP_MOVING_MESSAGES_TO
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5040): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
-5040=Přesunování zpráy do složky %S…
+5040=Přesunování zpráv do složky %S…
 
 ## @name IMAP_MOVING_MESSAGE_TO
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5041): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 5041=Přesunování zprávy do složky %S…
 
 ## @name IMAP_COPYING_MESSAGES_TO
--- a/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
@@ -235,17 +235,17 @@ 4040=POP3 server (%S) nepodporuje příkaz UIDL, či XTND XLST, které jsou nutné pro implementaci funkcí "Nechat zprávu na serveru", "Maximální velikost zprávy" a "Stahovat pouze hlavičky". Pokud chcete stáhnout poštu, vypněte tyto volby v nastavení pošty v panelu Poštovní server.
 # Do not translate "POP3"
 # Do not translate "%s". Place %s in your translation where the name of the server should appear.
 # Do not translate "TOP"
 4041=POP3 server (%s) nepodporuje příkaz TOP. V tomto případě není možné použít funkce "Maximální velikost zprávy" a "Stahovat pouze hlavičky". Tyto volby byly zakázány a všechny zprávy budou staženy bez ohledu na jejich velikost.
 
 # secure authentication failed and unsure why
 ## @name CANNOT_PROCESS_APOP_AUTH
 ## @loc None
-4042=Poštovní server nepodporuje zabezpečenou autentizaci nebo jste zadali nesprávné heslo. Please check your password, or turn off secure authentication in the Server Settings for your mail server in the Account Settings window.\n
+4042=Poštovní server nepodporuje zabezpečenou autentizaci nebo jste zadali nesprávné heslo. Zkontrolujte si prosím své heslo nebo v dialogu nastavení účtu v sekci nastavení serveru zrušte zabezpečenou autentizaci.\n
 
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_CONNECT_VIA_TLS
 ## @loc None
 4043=Nepodařilo se navázat TLS spojení s POP3 serverem. Server může být nedostupný nebo špatně nakonfigurovaný. Zkontrolujte prosím nastavení vašeho poštovního účtu a pokus zopakujte.
 
 ## @name POP3_MOVE_FOLDER_TO_TRASH
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (4044): Do not translate the word %S below.
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -423,17 +423,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY openFeedWebPageInMP.accesskey "Z">
 
 <!-- Windows Menu -->
 <!ENTITY windowMenu.label "Okno">
 
 <!-- Tools Menu -->
 <!ENTITY tasksMenu.label "Nástroje">
 <!ENTITY tasksMenu.accesskey "N">
-<!ENTITY messengerCmd.label "Pošta a Diskusní skupiny">
+<!ENTITY messengerCmd.label "Pošta a diskusní skupiny">
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY addressBookCmd.label "Adresář">
 <!ENTITY addressBookCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY addressBookCmd.key "B">
 <!ENTITY addons.label "Správce doplňků">
 <!ENTITY addons.accesskey "D">
 <!ENTITY activitymanager.label "Správce aktivit">
 <!ENTITY activitymanager.accesskey "a">
@@ -573,17 +573,17 @@ you can use these alternative items. Oth
    "involves" searches only message to/from/cc/bcc.
    "to" searches only message to/cc.
    "from" searches only message using "from" (the message author).
    "body" searches only message bodies, which does not include message
      attachment names or the content of the attachments. Message body
      basically means a message part with a content-type of text/*.
   -->
 <!ENTITY glodaSearchFacet.everything.label "Vše">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.subject.label "Předměnt">
+<!ENTITY glodaSearchFacet.subject.label "Předmět">
 <!ENTITY glodaSearchFacet.involves.label "Účastníci (od,komu,kopie)">
 <!ENTITY glodaSearchFacet.to.label "Komu, kopie">
 <!ENTITY glodaSearchFacet.from.label "Od">
 <!ENTITY glodaSearchFacet.body.label "Text zprávy">
 <!ENTITY glodaSearchFacet.attachmentNames.label "Jména příloh">
 
 <!ENTITY glodaSearchBar.location.label "Umístění:">
 <!ENTITY glodaSearchFacet.everywhere.label "Všechny složky">
@@ -639,17 +639,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY tagsColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle štítků">
 <!ENTITY accountColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle účtu">
 <!ENTITY statusColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle stavu">
 <!ENTITY sizeColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle velikosti">
 <!ENTITY junkStatusColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle druhu zprávy">
 <!ENTITY unreadColumn.tooltip "Počet nepřečtených zpráv ve vlákně">
 <!ENTITY totalColumn.tooltip "Celkový počet zpráv ve vlákně">
 <!ENTITY readColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle přečtených">
-<!ENTITY receivedColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle datumu doručení">
+<!ENTITY receivedColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle data doručení">
 <!ENTITY starredColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle hvězdičky">
 <!ENTITY locationColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle adresy">
 <!ENTITY idColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle pořadí přijetí">
 <!ENTITY attachmentColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle příloh">
 <!ENTITY glodaWhyColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle důvodu proč je zpráva ve výsledku vyhledávání">
 <!ENTITY glodaScoreColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle skóre hledání">
 
 <!-- Thread Pane Context Menu -->
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -135,17 +135,17 @@ smtpServers-confirmServerDeletion=Jste si jisti, že chcete smazat server: %S?
 # LOCALIZATION NOTE(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
 serverType-nntp=Diskusní server (NNTP)
 # LOCALIZATION NOTE(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
 serverType-pop3=Poštovní server (POP)
 # LOCALIZATION NOTE(serverType-imap): Do not translate "IMAP" in the line below
 serverType-imap=Poštovní server (IMAP)
 serverType-none=Místní uložení e-mailu
 # LOCALIZATION NOTE(serverType-movemail): DONT_TRANSLATE
-serverType-movemail=Účet Movemail
+serverType-movemail=Účet movemail
 
 sizeColumnTooltip=Klepnutím seřadíte podle velikosti
 sizeColumnHeader=Velikost
 linesColumnTooltip=Klepnutím seřadíte podle délky řádek
 linesColumnHeader=Řádků
 
 # status feedback stuff
 documentDone=Hotovo
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -270,17 +270,17 @@ saveDlogMessage=Zpráva nebyla odeslána. Chcete zprávu uložit do složky Koncepty?
 ## generics string
 defaultSubject=(bez předmětu)
 chooseFileToAttach=Zadejte soubor pro přílohu
 
 ##
 windowTitlePrefix=Psaní zprávy:
 
 ## String used by the empty subject dialog
-subjectEmptyTitle=Upozornnění na prázdný předmět
+subjectEmptyTitle=Upozornění na prázdný předmět
 subjectEmptyMessage=Odesílaná zpráva nemá zadaný žádný předmět.
 sendWithEmptySubjectButton=&Odeslat bez předmětu
 cancelSendingButton=&Zrušit odesílání
 
 ## Strings used by the dialog that informs about lack of newsgroup support.
 noNewsgroupSupportTitle=Není podpora diskusních skupin
 recipientDlogMessage=Tento účet podporuje pouze e-mail. Při pokračování budou ignorovány diskusní skupiny.
 
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/mailComposeEditorOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/mailComposeEditorOverlay.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
-<!ENTITY attachImageSource.label     "Připojit ke zprávě tento obrázek">
-<!ENTITY attachImageSource.accesskey   "o">
+<!ENTITY attachImageSource.label "Připojit ke zprávě tento obrázek">
+<!ENTITY attachImageSource.accesskey "o">
 
-<!ENTITY attachLinkSource.label     "Připojit ke zprávě odkazovaný zroj">
-<!ENTITY attachLinkSource.accesskey   "z">
+<!ENTITY attachLinkSource.label "Připojit ke zprávě odkazovaný zdroj">
+<!ENTITY attachLinkSource.accesskey "P">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -152,17 +152,17 @@
 <!ENTITY highestPriorityCmd.accesskey "j">
 <!ENTITY fileCarbonCopyCmd.label "Poslat kopii">
 <!ENTITY fileCarbonCopyCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY fileHereMenu.label "Přesunout do složky">
 
 <!-- Tools Menu -->
 <!ENTITY tasksMenu.label "Nástroje">
 <!ENTITY tasksMenu.accesskey "N">
-<!ENTITY messengerCmd.label "Pošta a Diskusní skupiny">
+<!ENTITY messengerCmd.label "Pošta a diskusní skupiny">
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY messengerCmd.commandkey "1">
 <!ENTITY addressBookCmd.label "Adresář">
 <!ENTITY addressBookCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY addressBookCmd.key "B">
 <!ENTITY accountManagerCmd.label "Nastavení účtu…">
 <!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY accountManagerCmdUnix.accesskey "S">
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -57,17 +57,17 @@
 
 <!ENTITY editMessageDescription.label "Tato zpráva je koncept">
 <!ENTITY editMessageButton.label "Upravit…">
 <!ENTITY archiveButton.label "archivovat">
 <!ENTITY hdrReplyButton.label "odpovědět">
 <!ENTITY hdrReplyAllButton.label "odpovědět všem">
 <!ENTITY hdrReplyListButton.label "odpovědět do konference">
 <!ENTITY hdrForwardButton.label "přeposlat">
-<!ENTITY hdrJunkButton.label "nevyžadaná pošta">
+<!ENTITY hdrJunkButton.label "nevyžádaná pošta">
 <!ENTITY trashButton.tooltiptext "smazat">
 
 <!ENTITY otherActionsButton.label "další akce">
 <!ENTITY saveAsMenuItem.label "uložit jako…">
 <!ENTITY saveAsMenuItem.accesskey "u">
 <!ENTITY viewSourceMenuItem.label "zobrazit zdrojový kód…">
 <!ENTITY viewSourceMenuItem.accesskey "z">
 
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/offline.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/offline.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!ENTITY offlineDialog.title "Nastavení režimu offline">
 
 <!ENTITY textStartUp "Při startu:">
 <!ENTITY radioRememberPrevState.label "Pamatovat si předchozí stav">
 <!ENTITY radioRememberPrevState.accesskey "P">
-<!ENTITY radioAskMe.label "Při startu se zepat na stav online">
+<!ENTITY radioAskMe.label "Při startu se dotázat na stav online">
 <!ENTITY radioAskMe.accesskey "s">
 <!ENTITY radioAlwaysOnline.label "Vždy začít v režimu online">
 <!ENTITY radioAlwaysOnline.accesskey "V">
 
 <!ENTITY textGoingOnline "Odeslat neodeslané zprávy při přechodu do online režimu?">
 <!ENTITY radioAutoSend.label "Ano">
 <!ENTITY radioAutoSend.accesskey "A">
 <!ENTITY radioNotSend.label "Ne">
--- a/mail/chrome/messenger/search.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/search.properties
@@ -5,23 +5,23 @@
 #
 # for example, in english this looks like:
 # and the [Sender ] [doesn't contain] [John]
 #
 # TODO: need to special-case the first line (filterindex==0)
 
 # filter stuff
 
-searchingMessage=Searching…
-searchSuccessMessage=1 match found
-searchSuccessMessages=%S matches found
-searchFailureMessage=No matches found
-labelForStopButton=Stop
-labelForSearchButton=Search
-labelForStopButton.accesskey=S
-labelForSearchButton.accesskey=S
+searchingMessage=Hledání…
+searchSuccessMessage=Nalezen 1 výskyt
+searchSuccessMessages=Nalezeno %S výskyty(ů)
+searchFailureMessage=Nic nenalezeno
+labelForStopButton=Zastavit
+labelForSearchButton=Hledat
+labelForStopButton.accesskey=Z
+labelForSearchButton.accesskey=H
 
-moreButtonTooltipText=Add a new rule
-lessButtonTooltipText=Remove this rule
+moreButtonTooltipText=Přidat pravidlo
+lessButtonTooltipText=Odebrat pravidlo
 
 # LOCALIZATION NOTE (glodaSearchTabTitle): The title to use for global database
 # search tabs. Include "%S" where you want the search string to be inserted.
 glodaSearchTabTitle=Hledání: %S
--- a/mail/chrome/mozldap/ldap.properties
+++ b/mail/chrome/mozldap/ldap.properties
@@ -287,9 +287,9 @@ 94=Není vrácena žádná odpověď
 95=Další výsledky k dispozici
 
 ## @name CLIENT_LOOP
 ## @loc none
 96=Klient detekoval smyčku
 
 ## @name REFERRAL_LIMIT_EXCEEDED
 ## @loc none
-97=Překročen limit hopů pro odkazy
+97=Překročen limit skoků pro odkazy
--- a/suite/chrome/browser/navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.dtd
@@ -113,17 +113,17 @@
 <!ENTITY addCurPageAsCmd.label "Přidat k záložkám jako…">
 <!ENTITY addCurPageAsCmd.accesskey "J">
 <!ENTITY addCurPageAsCmd.commandkey "d">
 <!ENTITY addCurTabsAsCmd.label "Přidat skupinu panelů k záložkám…">
 <!ENTITY addCurTabsAsCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY manBookmarksCmd.label "Správce záložek…">
 <!ENTITY manBookmarksCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY manBookmarksCmd.commandkey "b">
-<!ENTITY feedsMenu.label "Odebíret tuto stránku">
+<!ENTITY feedsMenu.label "Odebírat tuto stránku">
 <!ENTITY feedsMenu.accesskey "O">
 <!ENTITY emptyItem.label "(Prázdná)">
 
 <!ENTITY menuBar.tooltip "Hlavní nabídka">
 <!ENTITY personalToolbar.tooltip "Osobní lišta">
 <!ENTITY navigationToolbar.tooltip "Lišta navigace">
 
 <!-- Toolbar items -->
--- a/suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
@@ -55,18 +55,18 @@
 <!ENTITY generalMode "Režim vykreslování:">
 <!ENTITY generalSize "Velikost:">
 <!ENTITY generalReferrer "Odkazující URL:">
 <!ENTITY generalSource "Zdroj:">
 <!ENTITY generalModified "Změněno:">
 <!ENTITY generalEncoding "Kódování:">
 <!ENTITY generalMetaName "Název">
 <!ENTITY generalMetaContent "Obsah">
-<!ENTITY generalSecurityDetails "Podrobnosti">
-<!ENTITY generalSecurityDetails.accesskey "P">
+<!ENTITY generalSecurityDetails "Podrobnosti">
+<!ENTITY generalSecurityDetails.accesskey "P">
 
 <!ENTITY formsTab "Formuláře">
 <!ENTITY formsTab.accesskey "F">
 <!ENTITY formAction "Akce formuláře">
 <!ENTITY formMethod "Metoda">
 <!ENTITY formName "Název">
 <!ENTITY formEncoding "Kódování:">
 <!ENTITY formTarget "Cíl:">
@@ -107,24 +107,26 @@
 <!ENTITY feedTab "Kanály">
 <!ENTITY feedTab.accesskey "K">
 <!ENTITY feedSubscribe "Odebírat">
 <!ENTITY feedSubscribe.accesskey "O">
 
 <!ENTITY permTab "Povolení">
 <!ENTITY permTab.accesskey "P">
 <!ENTITY permUseDefault "Použít výchozí">
+<!ENTITY permAskAlways "Vždy se zeptat">
 <!ENTITY permAllow "Povolit">
 <!ENTITY permAllowSession "Povolit pro relaci">
 <!ENTITY permBlock "Blokovat">
 <!ENTITY permissionsFor "Povolení pro server:">
 <!ENTITY permImage "Nahrávat obrázky">
 <!ENTITY permPopup "Otevírat vyskakovací okna">
 <!ENTITY permCookie "Ukládat cookies">
 <!ENTITY permInstall "Instalovat doplňky">
+<!ENTITY permGeo "Prozradit polohu">
 
 <!ENTITY securityTab "Bezpečnost">
 <!ENTITY securityTab.accesskey "B">
 <!ENTITY securityHeader "Bezpečnostní informace o této stránce">
 <!ENTITY securityView.certView "Zobrazit certifikát">
 <!ENTITY securityView.accesskey "Z">
 <!ENTITY securityView.unknown "neznámý">
 
--- a/suite/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/suite/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -40,18 +40,18 @@
 pageInfo.page.title=Informace o stránce - %S
 pageInfo.frame.title=Informace o rámu - %S
 
 noPageTitle=Stránka bez názvu
 pageTitle=%S:
 unknown=Neznámý
 default=Výchozí
 notSet=Není nastaven
-yes=Yes
-no=No
+yes=Ano
+no=Ne
 
 mediaImg=Obrázek
 mediaBGImg=Pozadí
 mediaObject=Objekt
 mediaEmbed=Vložený
 mediaLink=Ikona
 mediaInput=Vstup
 mediaFileSize=%S KB
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.properties
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.properties
@@ -71,17 +71,17 @@ cmd_bm_newfolder.accesskey=N
 ile_newfolder=Nová složka
 
 window_title=%S - Záložky
 search_results_title=Výsledky vyhledávání
 
 bookmarks_default_root=Záložky
 bookmarks_root=Záložky pro %S
 bookmarks_title=Správce záložek
-status_foldercount=Počet objetků: %S 
+status_foldercount=Počet objektů: %S 
 
 WebPageUpdated=Následující stránky byly aktualizovány:
 WebPageTitle=Název:
 WebPageURL=URL:
 WebPageAskDisplay=Chcete ji zobrazit?
 WebPageAskStopOption=Ukončit sledování aktualizace této webové stránky
 
 pleaseEnterADuration=Zadejte prosím trvání.
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
@@ -115,16 +115,16 @@
 <!ENTITY search.accesskey "W">
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.label "Přepnout orientaci stránky">
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.accesskey "o">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.label "Přepnout směr textu">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.accesskey "t">
 <!ENTITY spellAddToDictionary.label "Přidat do slovníku">
 <!ENTITY spellAddToDictionary.accesskey "p">
 <!ENTITY spellIgnoreWord.label "Ignorovat slovo">
-<!ENTITY spellIgnoreWord.accesskey "w">
+<!ENTITY spellIgnoreWord.accesskey "I">
 <!ENTITY spellCheckEnable.label "Kontrolovat pravopis">
 <!ENTITY spellCheckEnable.accesskey "K">
 <!ENTITY spellNoSuggestions.label "(Žádné návrhy nenalezeny)">
 <!ENTITY spellDictionaries.label "Jazyky">
 <!ENTITY spellDictionaries.accesskey "J">
 <!ENTITY spellAddDictionaries.label "Získat další slovníky…">
 <!ENTITY spellAddDictionaries.accesskey "D">
--- a/suite/chrome/common/help/cert_dialog_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cert_dialog_help.xhtml
@@ -1,318 +1,371 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
- <!ENTITY % regionDTD SYSTEM "chrome://global-region/locale/region.dtd" >
  %brandDTD;
- %regionDTD;
 ]>
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
-	<title>Práce s certifikáty</title>
-	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="helpFileLayout.css"/>
+<title>Certificate Information and Decisions</title>
+<link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
+ type="text/css"/>
 </head>
-
 <body>
-<div class="boilerPlate">&brandShortName; poskytuje tento dokument pouze pro vaši informaci.
-  Může vám pomoci přijmout opatření pro ochranu soukromí a bezpečí vašich osobních informací
-  na Internetu. Nicméně tento dokument se nedotýká všech možných bezpečnostních rizik a otázek
-  soukromí při práci s Internetem, ani nepředstavuje doporučení aplikace &brandShortName;, jaká
-  opatření jsou pro vaše soukromí a bezpečí na Internetu adekvátní.</div>
+
+<div class="boilerPlate">This document is provided for your information only.
+ It may help you take certain steps to protect the privacy and security of
+ your personal information on the Internet. This document does not, however,
+ address all online privacy and security issues, nor does it represent a
+ recommendation about what constitutes adequate privacy and security
+ protection on the Internet.</div>
 
-<h1 id="certificate_information_and_decisions">Práce s certifikáty</h1>
-<p>Tato kapitola popisuje, jak používat dialogová okna, které
- Správce certifikátů zobrazuje při různých příležitostech. Následující informace se zobrazí, když
- v těchto dialogových oknech klepnete na tlačítko Nápověda.</p>
+<h1 id="certificate_information_and_decisions">Certificate Information and
+ Decisions</h1>
 
-<div class="contentsBox">V této kapitole:
+<p>This section describes how to use various windows displayed at different times by
+ Certificate Manager. The additional information given here appears when you click
+ the Help button in one of those windows.</p>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
-  <li><a href="#certificate_viewer">Zobrazení certifikátu</a></li>
-  <li><a href="#choose_security_device">Výběr bezpečnostního zařízení</a></li>
-  <li><a href="#encryption_key_copy">Kopie šifrovacího klíče</a></li>
-  <li><a href="#certificate_backup">Zálohování certifikátů</a></li>
-  <li><a href="#user_identification_request">Identifikace uživatele</a></li>
-  <li><a href="#new_certificate_authority">Nová certifikační autorita</a></li>
-  <li><a href="#web_site_certificates">Certifikáty webových stránek</a></li>
+  <li><a href="#certificate_viewer">Certificate Viewer</a></li>
+  <li><a href="#choose_security_device">Choose Security Device</a></li>
+  <li><a href="#encryption_key_copy">Encryption Key Copy</a></li>
+  <li><a href="#certificate_backup">Certificate Backup</a></li>
+  <li><a href="#user_identification_request">User Identification Request</a></li>
+  <li><a href="#new_certificate_authority">New Certificate Authority</a></li>
+  <li><a href="#web_site_certificates">Website Certificates</a></li>
  </ul>
 </div>
 
-<h2 id="certificate_viewer">Zobrazení certifikátu</h2>
-
+<h2 id="certificate_viewer">Certificate Viewer</h2>
 
-<p>Dialogové okno Zobrazení certifikátů zobrazuje informace o jednom z certifikátů, který jste vybrali v
- jedné z karet ve Správci certifikátů. Panel Obecné informace shrnuje základní informace:
-  kdo certifikát vydal, zda byl ověřen, na co může být použit atd. Panel Detaily obsahuje
-  kompletní podrobnosti o obsahu certifikátu.</p>
+<p>The Certificate Viewer displays information about a certificate you selected
+ in one of the Certificate Manager tabs. The General tab summarizes
+ information about who issued the certificate, its verification status, what
+ the certificate can be used for, and so on. The Details tab provides complete
+ details on the certificate&apos;s contents.</p>
 
-<p>Pokud zrovna nepracujete s dialogovým oknem Podrobnosti certifikátu, postupujte podle následujících kroků:</p>
+<p>If you are not currently viewing the Certificate Viewer, follow these
+ steps:</p>
 
 <ol>
-  <li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span>
-   <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
-  <li>V kategorii Soukromí &amp; Zabezpečení klepněte na podkategorii Certifikáty. (Pokud nevidíte žádné podkategorie,
-  klepnutím na Soukromí &amp; Zabezpečení je zobrazíte.)</li>
-  <li>Klepněte na Správa certifikátů.</li>
-  <li>Klepněte na panel pro výběr typu certifikátu.</li>
-  <li>Zvolte certifikát, který chcete zobrazit.</li>
-  <li>Klepněte na Zobrazit.</li>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Certificates. (If no
+  subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
+  the list.)</li>
+ <li>Click Manage Certificates.</li>
+ <li>Click the tab for the type of certificate whose details you want to
+  view.</li>
+ <li>Select the certificate whose details you want to view.</li>
+ <li>Click View.</li>
 </ol>
 
-
-<div class="contentsBox">V této sekci:
+<div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
-  <li><a href="#general_tab">Panel Obecné informace</a></li>
-  <li><a href="#details_tab">Panel Podrobné informace</a></li>
+  <li><a href="#general_tab">General Tab</a></li>
+  <li><a href="#details_tab">Details Tab</a></li>
  </ul>
 </div>
 
-<h3 id="general_tab">Panel Obecné informace</h3>
+<h3 id="general_tab">General Tab</h3>
 
-<p>Když otevřete dialog Zobrazení certifikátu, panel Obecné informace zobrazuje
-několik informací o zvoleném certifikátu:</p>
+<p>When you first open the Certificate Viewer, the General tab displays several
+ kinds of information about the selected certificate:</p>
 
 <ul>
-	<li><strong>Tento certifikát byl ověřen pro následující použití</strong>:
-	Rozbor toho, jak Správce certifikátů certifikáty ověřuje naleznete u tématu <a href="glossary.xhtml#certificate_verification">ověřování certifikátů</a>
-	Použití může být:
+ <li><strong>This certificate has been verified for the following
+  uses</strong>: See
+  <a href="glossary.xhtml#certificate_verification">certificate verification</a>
+  for a discussion of how the Certificate Manager verifies certificates. Uses
+  can include any of the following:
   <ul>
-   <li><strong>SSL certifikát uživatele</strong>: Certifikát pro ověření vaší totožnosti webovým stránkám.</li>
-   <li><strong>SSL certifikát serveru</strong>: Certifikát pro ověření webových serverů prohlížečům.</li>
-   <li><strong>Certifikát autora e-mailu</strong>: Certifikát pro ověření vaší totožnosti za účelem digitálního
-    podpisu e-mailů.</li>
-   <li><strong>Certifikát adresáta e-mailu</strong>: Certifikát pro ověření druhé osoby, například aby bylo možné
-    této osobě odeslat šifrovaný e-mail.</li>
-   <li><strong>Stav certifikátu respondenta</strong>: Certifikát pro ověření
-    online stavu respondenta, který používá OCSP (Online Certificate Status Protocol)
-    k ověření platnosti certifikátů. Pro více informací o OCSP naleznete v kapitole <a href="validation_help.xhtml">Nastavení ověřování</a>.</li>
-   <li><strong>SSL Certifikační autorita</strong>: Certifikát pro ověření certifikační autority
-    (Certifikační autorita je instituce, která vydává certifikáty pro ověřování
-    totožnosti v počítačových sítích.).</li>
+   <li><strong>SSL Client Certificate</strong>: Certificate used to identify
+    you to websites.</li>
+   <li><strong>SSL Server Certificate</strong>: Certificate used to identify
+    a website server to browsers.</li>
+   <li><strong>Email Signer Certificate</strong>: Certificate used to
+    identify you for the purposes of digitally signing email messages.</li>
+   <li><strong>Email Recipient Certificate</strong>: Certificate used to
+    identify someone else, for example so you can send that person
+    encrypted email.</li>
+   <li><strong>Status Responder Certificate</strong>: Certificate used to
+    identify an online status responder that uses the Online Certificate
+    Status Protocol (OCSP) to check the validity of certificates. For more
+    information about OCSP, see
+    <a href="validation_help.xhtml">Validation Settings</a>.</li>
+   <li><strong>SSL Certificate Authority</strong>: Certificate used to
+    identify a certificate authority&mdash;that is, a service that issues
+    certificates for use as identification over computer networks.</li>
   </ul>
-  </li>
-	<li><strong>Vydáno pro</strong>: Shrnuje následující informace o certifikátu:
-   <ul>
-	<li><strong>Obecné jméno</strong>: Jméno osoby nebo jiné entity, jejíž totožnost certifikát ověřuje.</li>
-    <li><strong>Organizace</strong>: Jméno organizace, které tato entita náleží (například jméno firmy).</li>
-    <li><strong>Jednotka organizace</strong>: Jméno organizační jednotky, které tato entita náleží
-    (například Účetní oddělení).</li>
-    <li><strong>Sériové číslo</strong>: Sériové číslo certifikátu.</li>
-   </ul>
-	</li>
-	<li><strong>Vydal</strong>: Shrnuje informace o certifikační autoritě, která certifikát vydala
- (jednotlivé položky viz výše u <q>Vydáno pro</q>).</li>
-	<li><strong>Platnost</strong>: Určuje období, během kterého je certifikát platný.</li>
-	<li><strong>Otisky</strong>: Výpis otisků certifikátu. Otisk je jedinečné číslo, které
- se získá použitím matematické funkce na obsah certifikátu.
- Otisk může posloužit k ověření, že certifikát nebyl zfalšován.</li>
- </ul>
+ </li>
+ <li><strong>Issued To</strong>: Summarizes the following information about
+  the certificate:
+  <ul>
+   <li><strong>Common Name</strong>: The name of the person or other entity
+    that the certificate identifies.</li>
+   <li><strong>Organization</strong>: The name of the organization to which
+    the entity belongs (such as the name of a company).</li>
+   <li><strong>Organizational Unit</strong>: The name of the organizational
+    unit to which the entity belongs (such as Accounting Department).</li>
+   <li><strong>Serial Number</strong>: The certificate&apos;s serial
+    number.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li><strong>Issued By</strong>: Summarizes information (similar to that
+  provided under <q>Issued To</q>; see above) about the certificate authority
+  (CA) that issued the certificate.</li>
+ <li><strong>Validity</strong>: Indicates the period during which the
+  certificate is valid.</li>
+ <li><strong>Fingerprints</strong>: Lists the certificate&apos;s fingerprints.
+  A fingerprint is a unique number produced by applying a mathematical
+  function to the certificate contents. A certificate&apos;s fingerprint can
+  be used to verify that the certificate has not been tampered with.</li>
+</ul>
 
-<h3 id="details_tab">Panel Podrobné informace</h3>
+<h3 id="details_tab">Details Tab</h3>
 
-<p>Pro detailnější informace o certifikátu klepněte na panel Podrobné informace
- v horní části dialogu. Pro prozkoumání jakéhokoli certifikátu v oblasti
- Hierarchie certifikátu zvolte jeho jméno, zvolte požadované pole v oblasti
- Položky certifikátu a přečtěte si hodnotu pole pod nápisem Hodnota:</p>
+<p>Click the Details tab at the top of the Certificate Viewer to see more
+ detailed information about the selected certificate. To examine information
+ for any certificate in the Certificate Hierarchy area, select its name,
+ select the field under Certificate Fields that you want to examine, and
+ read the field&apos;s value under Field Value:</p>
 
 <ul>
-	<li><strong>Hierarchie certifikátu</strong>: Zobrazuje řetězec certifikátů pro
-  tento certifikát. Řetězec certifikátů je hierarchická řada certifikátů postupně
-  podepsaných certifikačními autoritami (dále CA). Certifikát CA určuje <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">certifikační autoritu</a> a používá se pro podepisování certifikátů vydaných touto CA.
-	Certifikát CA může být dále podepsán nadřazenou CA, a tak dále až ke <a href="glossary.xhtml#root_ca">kořenové CA</a>.</li>
-	<li><strong>Položky certifikátu</strong>: Zobrazuje pole certifikátu, který je vybrán v oblasti
-  Hierarchie certifikátu.</li>
-	<li><strong>Hodnota</strong>: Zobrazuje hodnotu pole, které je vybráno v oblasti Položky certifikátu.</li>
+ <li><strong>Certificate Hierarchy</strong>: Displays the certificate chain,
+  with the certificate you originally selected at the bottom. A certificate
+  chain is a hierarchical series of certificates signed by successive
+  certificate authorities (CAs). A CA certificate identifies a
+  <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">certificate authority</a>
+  and is used to sign certificates issued by that authority. A CA certificate
+  can in turn be signed by the CA certificate of a parent CA and so on up to
+  a <a href="glossary.xhtml#root_ca">root CA</a>.</li>
+ <li><strong>Certificate Fields</strong>: Displays the fields of the
+  certificate selected under Certificate Hierarchy.</li>
+ <li><strong>Field Value</strong>: Displays the value of the field selected
+  under Certificate Fields.</li>
 </ul>
 
-<p>Dialogové okno Podrobnosti certifikátu se vždy snaží zobrazit hodnoty polí v textové podobě. Hodnoty, které se nedají na
- text převést, zobrazí tak, jak jsou v certifikátu.</p>
+<p>The Certificate Viewer displays basic ANSI types in human-readable form
+ wherever possible. For fields whose contents the Certificate Manager cannot
+ interpret, it displays the actual values contained in the certificate.</p>
 
-
-<h2 id="choose_security_device">Výběr bezpečnostního zařízení</h2>
+<h2 id="choose_security_device">Choose Security Device</h2>
 
-<p>Bezpečnostní zařízení je hardwarové nebo softwarové zařízení, které provádí šifrovací
- operace a slouží jako úložiště certifikátů a šifrovacích klíčů. Dialogové okno Výběr bezpečnostního
- zařízení se zobrazí, když Správce certifikátů neví, jaké zařízení použít pro import
- certifikátu nebo provedení šifrovací operace jako například generování klíče pro nový
- certifikát. V tomto okně můžete zvolit jedno ze dvou nebo více bezpečnostních zařízení,
- která byla na vašem počítači nalezena.</p>
+<p>A security device (sometimes called a token) is a hardware or software
+ device that provides cryptographic services such as encryption and decryption
+ and stores certificates and keys. The Choose Security Device window appears
+ when Certificate Manager needs help deciding which security device to use
+ when importing a certificate or performing a cryptographic operation, such as
+ generating keys for a new certificate. This window allows you to select one
+ of two or more security devices that Certificate Manager has detected on your
+ machine.</p>
 
-<p>Smart card je příklad bezpečnostního zařízení. Například pokud máte k počítači
- připojenou čtečku elektronických karet a máte v ní vloženou kartu, její jméno se zobrazí
- ve výběru. V tomto případě musíte vybrat její jméno v nabídce, aby Správce certifikátů
- věděl, že jí má používat.</p>
+<p>A smart card is one example of a security device. For example, if a smart
+ card reader connected to your computer has a smart card inserted in it, the
+ name of the smart card will show up in the drop-down menu. In this case, you
+ must choose the name of the smart card from the menu to let Certificate
+ Manager know that you want to use it.</p>
 
-<p>Správce certifikátů také poskytuje své vlastní, výchozí, vestavěné bezpečnostní zařízení,
-které může být použito za všech okolností bez ohledu na to, jaká další zařízení jsou k dispozici.</p>
+<p>The Certificate Manager also supplies its own default, built-in security
+ device, which can always be used no matter what additional devices are or
+ aren&apos;t available.</p>
 
-<h2 id="encryption_key_copy">Kopie šifrovacího klíče</h2>
+<h2 id="encryption_key_copy">Encryption Key Copy</h2>
 
-<p><a href="glossary.xhtml#certificate_authority">Certifikační autority</a> (dále CA), které
- vydávají klíče zvlášť pro podepisování a pro šifrování e-mailu, typicky vytvářejí záložní kopie
- vašeho soukromého <a href="glossary.xhtml#encryption_key">šifrovacího klíče</a> během
- aktivace certifikátu.</p>
+<p><a href="glossary.xhtml#certificate_authority">Certificate authorities (CAs)</a>
+ that issue separate signing and encryption email certificates typically make
+ backup copies of your private
+ <a href="glossary.xhtml#encryption_key">encryption key</a> during the
+ certificate enrollment process.</p>
 
-<p>Dialogové okno Kopie šifrovacího klíče vám dává na výběr, zda vytvoření této kopie povolit nebo
- odmítnout. Certifikační autorita, která si vytvoří kopii vašeho šifrovacího klíče
- potenciálně může dešifrovat jakýkoli e-mail, který obdržíte a který byl podepsán vaším
- odpovídajícím veřejným klíčem.</p>
+<p>The Encryption Key Copy dialog box allows you to approve the creation of
+ such a backup or cancel the certificate request. A CA that has archived a
+ backup copy of your encryption key has the potential capability of
+ decrypting any messages you receive that were encrypted with your
+ corresponding public key.</p>
 
-<p>V dialogovém okně Kopie šifrovacího klíče můžete provést následující akce:</p>
+<p>You can take these actions from the Encryption Key Copy dialog box:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Zobrazit certifikát</strong>: Pro prohlédnutí certifikátu, který identifikuje
-  CA, která se dožaduje vytvoření záložní kopie, klepněte na tlačítko Zobrazit certifikát.</li>
- <li><strong>OK</strong>: Pokud důvěřujete CA, která je identifikována tímto certifikátem,
-  pro dešifrování přijatých e-mailů, klepněte na tlačítko OK.
-  <p>Pokud si nejste jisti, zda můžete této CA důvěřovat, obraťte se na vašeho správce sítě.</p></li>
- <li><strong>Zrušit</strong>: Pokud nedůvěřujete CA, která se dožaduje vytvoření
- záložní kopie, neaktivujte certifikát, který poskytuje. Klepněte na tlačítko Zrušit, pro zrušení
- procesu vytváření záložní kopie i aktivace tohoto certifikátu.</li>
+ <li><strong>View Certificate</strong>: To view the certificate identifying
+  the CA that is requesting the backup copy, click View Certificate.</li>
+ <li><strong>OK</strong>: If you trust the CA identified by the CA certificate
+  to decrypt encrypted messages that you receive, click OK.
+
+  <p>If you are not sure whether to trust the CA that is requesting the
+   backup copy, talk to your system administrator.</p>
+ </li>
+ <li><strong>Cancel</strong>: If you don&apos;t trust the CA that is
+  requesting the backup copy, don&apos;t request a certificate from it. Click
+  Cancel to stop both the backup procedure and the request for a
+  certificate.</li>
 </ul>
 
-<p>Potom, co si CA vytvoří záložní kopii šifrovacího klíče, budete moci tento klíč používat
- k přístupu k zašifrovaným e-mailům, i když ztratíte vaše heslo nebo svou vlastní kopii
- tohoto klíče. Pokud nebude existovat kopie vašeho šifrovacího klíče a vy ztratíte
- heslo nebo svou vlastní kopii tohoto klíče, nebude žádná možnost, jak přečíst e-maily zašifrované
- tímto klíčem.</p>
+<p>After your CA makes a backup copy of the encryption key, you will be able to
+ use that key to access your encrypted mail even if you lose your password or
+ lose your own copy of the key. If no backup copy of your encryption key
+ exists and you lose your password or the key, you will have no way of reading
+ email messages that were encrypted with that key.</p>
 
-<h2 id="certificate_backup">Zálohování certifikátů</h2>
+<h2 id="certificate_backup">Certificate Backup</h2>
 
-<p>Když obdržíte certifikát, udělejte si záložní kopii tohoto certifikátu spolu s jeho
- soukromým klíčem a tuto kopii uložte na bezpečné místo. Například můžete kopii uložit
- na disketu a tu uložit &quot;pod zámek&quot;. Tímto způsobem budete moci jednoduše certifikát obnovit,
- pokud by vám havaroval pevný disk, nebo by došlo k jeho poškození.</p>
+<p>When you receive a certificate, make a backup copy of the certificate and
+ its private key, then store the copy in a safe place. For example, you can
+ put the copy on a floppy disk and store it with other valuable items under
+ lock and key. That way, even if you have hard disk or file corruption
+ problems, you can easily restore the certificate.</p>
 
-<p>Pokud přijdete o váš certifikát a k němu přidružený soukromý klíč, může to být přinejmenším nepříjemné a v některých případech až katastrofální, podle toho, k jakým
- účelům jste certifikát používali. Například:</p>
+<p>It can be inconvenient, at best, and in some situations catastrophic to lose
+ your certificate and its associated private key, depending on what you use it
+ for. For example:</p>
 
 <ul>
-	<li>Pokud ztratíte certifikát, který ověřuje vaší totožnost na důležitých webových stránkách,
- nebudete moci na tyto stánky přistupovat, dokud si neopatříte certifikát nový. </li>
-	<li>Pokud ztratíte certifikát, který používáte k šifrování vašich e-mailů, nebudete
- moci číst žádné vaše šifrované e-maily&mdash;přijaté i odeslané. V tomto případě, pokud
-  nebudete mít zálohu vašeho soukromého klíče přidruženého k tomuto certifikátu, nebudete už
-  nikdy moci číst e-maily tímto certifikátem zašifrované.</li>
+ <li>If you lose a certificate that identifies you to important websites, you
+  will not be able to access those websites until you obtain a new
+  certificate. </li>
+ <li>If you lose a certificate used to encrypt email messages, you will not
+  be able to read any of your encrypted email&mdash;including both encrypted
+  messages that you have sent and encrypted messages that you have received.
+  In this case, if you cannot obtain a backup of the private encryption key
+  associated with the certificate, you will never be able to read any of the
+  messages encrypted with that key.</li>
+</ul>
+
+<p>Like any other valuable data, certificates should be backed up to avoid
+ future trouble and expense. Do it now so you don&apos;t forget.</p>
+
+<h2 id="user_identification_request">User Identification Request</h2>
+
+<p>Some websites require that you identify yourself with a certificate rather
+ than a name and password, because certificates provide a more reliable form
+ of identification. This method of identifying yourself over the Internet is
+ sometimes called
+ <a href="glossary.xhtml#client_authentication">client authentication</a>.</p>
+
+<p>However, Certificate Manager may have more than one certificate on file that
+ can be used for the purposes of identifying yourself to a website. In this
+ case, Certificate Manager presents the User Identification Request dialog
+ box, which displays two kinds of information:</p>
+
+<p><strong>This site has requested that you identify yourself with a
+ certificate</strong>: This section of the dialog box lists the following
+ information:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Host name</strong>: The name of the server requesting
+  identification, used as part of its URL. For example, the host name for the
+  Netscape website is <tt>home.netscape.com</tt>.</li>
+ <li><strong>Organization</strong>: The name of the organization that runs the
+  web site.</li>
+ <li><strong>Issued under</strong>: The name of the
+  <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">certificate authority (CA)</a>
+  that issued the certificate.</li>
 </ul>
 
-<p>Podobně jako další cenná data, certifikáty by měly být zálohovány, aby se předešlo
- budoucím starostem a výdajům. Udělejte zálohu teď, abyste na to nezapomněli.</p>
-
-<h2 id="user_identification_request">Identifikace uživatele</h2>
-
-
-<p>Některé webové stránky vyžadují, abyste se identifikovali certifikátem, narozdíl od identifikace
- pomocí jména a hesla, protože certifikáty poskytují spolehlivější formu identifikace.
- Tento způsob ověřování totožnosti na Internetu se někdy nazývá
- <a href="glossary.xhtml#client_authentication">autorizace klienta</a>.</p>
+<p><strong>Choose a certificate to present as identification</strong>: The
+ certificates you have available for the purposes of identifying yourself to a
+ website are listed in the drop-down list in this section of the dialog box.
+ Choose the certificate that seems most likely to be recognized by the website
+ you want to visit.</p>
 
-<p>Správce certifikátů může mít uložen víc než jeden certifikát, který může být použit k ověření
-vaší identity webovou stránkou. V takovém případě Správce certifikátů zobrazí dialogové okno
-Požadavek identifikace uživatele, který obsahuje dva druhy informací:</p>
+<p>To help you decide, the following details of the selected certificate are
+ displayed:</p>
 
-<p><strong>Tato stránka požaduje, abyste se identifikovali vaším bezpečnostním certifikátem</strong>:
- Tato sekce obsahuje následující informace:</p>
-	<ul>
-		<li><strong>Jméno serveru</strong>: Jméno serveru, který se dožaduje identifikace,
-		 které se používá jako část URL. Například jméno serveru stránek Netscape je <tt>home.netscape.com</tt>.</li>
-		<li><strong>Organizace</strong>: Jméno organizace, která provozuje tento server.</li>
-		<li><strong>Vydal</strong>: Jméno
-		 <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">certifikační autority
-		 (CA)</a> která vydala tento certifikát.</li>
-	</ul>
+<ul>
+ <li><strong>Issued to</strong>: Lists information about the person identified
+  by the certificate (for example, your name and email address) and the
+  certificate&apos;s serial number and validity dates.</li>
+ <li><strong>Issued by</strong>: Summarizes information about the CA that
+  issued the certificate, such as its name, location, and state.</li>
+</ul>
 
-<p><strong>Vyberte certifikát, který vás identifikuje</strong>:
- Certifikáty, kterými se můžete identifikovat jsou vypsány v seznamu. Vyberte certifikát,
- o kterém si myslíte, že bude nejspíše rozpoznán stránkami, na které se snažíte dostat.</p>
-
-<p>Pro usnadnění vašeho rozhodování jsou o vybraném certifikátu zobrazeny následující detaily:</p>
-	<ul>
-		<li><strong>Vydán pro</strong>: Informace o osobě, pro kterou byl tento certifikát vydán
-   (například jméno a e-mailová adresa), sériové číslo certifikátu a datumy jeho platnosti.</li>
-		<li><strong>Vydal</strong>: Shrnuje informace o certifikační autoritě, která certifikát
-   vydala, jako její jméno, poloha a stát.</li>
-	</ul>
-
-<h2 id="new_certificate_authority">Nová certifikační autorita</h2>
+<h2 id="new_certificate_authority">New Certificate Authority</h2>
 
-<p>Certifikáty, které má Správce certifikátů uložené, ať už ve vašem počítači nebo na
-externím bezpečnostním zařízení jako je třeba elektronická karta, obsahují certifikáty,
-které identifikují <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">certifikační autority</a> (CA).
- Aby Správce certifikátů mohl uznat jakékoli další certifikáty, které
- má uloženy, musí mít certifikáty pro CA, které vydaly nebo autorizovaly vydání
- těchto certifikátů.</p>
+<p>The certificates that the Certificate Manager has on file, whether stored on
+ your computer or on an external security device such as a smart card, include
+ certificates that identify
+ <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">certificate authorities (CAs)</a>.
+ To be able to recognize any other certificates it has on file, Certificate
+ Manager must have certificates for the CAs that issued or authorized issuance
+ of those certificates.</p>
 
-<p>Pokud se rozhodnete důvěřovat CA, Správce certifikátů si stáhne certifikát této CA
- a potom bude schopen uznávat platnost těch druhů certifikátů, pro které se rozhodnete důvěřovat.</p>
+<p>When you decide to trust a CA, Certificate Manager downloads that CA&apos;s
+ certificate and can then recognize the kinds of certificates you trust that
+ CA to issue.</p>
 
-<p>Před stahováním nového certifikátu od CA, vám Správce certifikátů dovolí určit, k
-jakým účelům může být tento certifikát použit, pokud vůbec k nějakým.
-Můžete vybrat jakékoli z následujících možností:</p>
+<p>Before downloading a new CA certificate, Certificate Manager allows you to
+ specify the purposes for which you trust the certificate, if at all. You can
+ select any of the following options:</p>
 
 <ul>
-	<li><strong>Věřit této CA při identifikaci webových stránek</strong>: 
- Certifikáty pro webové stránky, například pokud se jedná o webové stránky které
- provádějí finanční operace, mohou být velmi důležité a nesprávná nebo neplatná identifikace
- může mít negativní následky.</li>
-	<li><strong>Věřit této CA při identifikaci uživatelů el. pošty</strong>: Pokud hodláte posílat důvěrné e-maily šifrované nebo je pro vás z jakýchkoli důvodů
-  důležitá přesná identifikace uživatelů e-mailu, měli byste, než zvolíte tuto možnost
-   zvážit, zda postupy, které tato CA používá pro identifikaci budoucích držitelů
-   certifikátů, jsou vhodné k vašim účelům.</li>
-	<li><strong>Věřit této CA při identifikaci výrobce softwaru</strong>: 
-  Volba této možnosti znamená, že důvěřujete této CA pro vydávání certifikátů, které
-  určují původ Java apletů a skriptů JavaScript, které požadují speciální přístup
-  k vašemu počítači, jako je například možnost měnit soubory.
-  Jelikož tato zvýšená přístupová práva mohou být zneužita, například pro zničení
-  vašich dat na pevném disku, buďte s touto volbou velmi opatrní, pokud si nejste jisti,
-  že můžete této CA v této oblasti důvěřovat.</li>
+ <li><strong>Trust this CA to identify websites</strong>: Website certificates
+  for some sites, such as those that handle financial transactions, can be
+  extremely important, and inappropriate or false identification can have
+  negative consequences.</li>
+ <li><strong>Trust this CA to identify email users</strong>: If you intend to
+  send email users confidential information in encrypted form, or if accurate
+  identification of email users is important to you for any other reason, you
+  should consider carefully the CA&apos;s procedures for identifying
+  prospective certificate owners and whether they are appropriate for your
+  purposes before selecting this option.</li>
+ <li><strong>Trust this CA to identify software developers</strong>: Selecting
+  this option means that you trust the CA to issue certificates that identify
+  the origin of Java applets and JavaScript scripts requesting special access
+  to your computer, such as the ability to change files. Since such access
+  privileges can be misused, for example to destroy data stored on your hard
+  disk, be very careful about selecting this option unless you are certain
+  that you trust the CA for this purpose.</li>
 </ul>
 
-<p>Než se rozhodnete důvěřovat nové CA, ujistěte se, že víte, kdo jí provozuje, že stanovy a postupy této CA jsou vhodné pro ty druhy certifikátů, které
- vydává. Například pokud CA vydává certifikáty pro identifikaci webových stránek, které
- provádějí finanční operace, ujistěte se, že souhlasíte s úrovní záruk, kterou CA
- poskytuje.</p>
+<p>Before you decide to trust a new CA, make sure that you know who is
+ operating it. Make sure the CA&apos;s policies and procedures are
+ appropriate for the kinds of certificates it issues. For example, if the CA
+ issues certificates identifying websites you use for financial transactions,
+ make sure you are comfortable with the level of assurance the CA
+ provides.</p>
 
 <ul>
-	<li><strong>Zobrazit</strong>: Klepněte na toto tlačítko pro zobrazení certifikátu CA,
-  o jehož stažení se rozhoduje. Pokud se rozhodnete, že nechcete tento certifikát stáhnout,
-  klepněte na tlačítko Zrušit.</li>
+ <li><strong>View</strong>: Click this button to view the CA certificate you
+  are about to download. If you decide you don&apos;t want to download this
+  certificate, click Cancel.</li>
 </ul>
 
-<h2 id="web_site_certificates">Certifikáty webových stránek</h2>
+<h2 id="web_site_certificates">Website Certificates</h2>
 
-<p>Některé ze zde uvedených dialogových oken se mohou zobrazit, pokud se pokusíte navštívit
- webovou stránku, která podporuje <a href="glossary.xhtml#ssl">SSL</a> pro
- <a href="glossary.xhtml#authentication">autorizaci</a> a
- <a href="glossary.xhtml#encryption">šifrování</a>.</p>
+<p>One of the windows listed here may appear when you attempt to go to a
+ website that supports the use of <a href="glossary.xhtml#ssl">SSL</a> for
+ <a href="glossary.xhtml#authentication">authentication</a> and
+ <a href="glossary.xhtml#encryption">encryption</a>.</p>
 
-<div class="contentsBox">V této sekci:
+<div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
-  <li><a href="#web_site_certified_by_an_unknown_authority">Stránka certifikována neznámou
-   autoritou</a></li>
-  <li><a href="#server_certificate_expired">Platnost certifikátu
-   vypršela</a></li>
-  <li><a href="#server_certificate_not_yet_valid">Certifikát serveru není ještě
-   platný</a></li>
-  <li><a href="#domain_name_mismatch">Nevyhovující doménové jméno</a></li>
+  <li><a href="#web_site_certified_by_an_unknown_authority">Website Certified
+   by an Unknown Authority</a></li>
+  <li><a href="#server_certificate_expired">Server Certificate Expired</a></li>
+  <li><a href="#server_certificate_not_yet_valid">Server Certificate Not Yet
+   Valid</a></li>
+  <li><a href="#domain_name_mismatch">Domain Name Mismatch</a></li>
  </ul>
 </div>
 
-<h3 id="web_site_certified_by_an_unknown_authority">Stránka certifikována neznámou
-   autoritou</h3>
-
+<h3 id="web_site_certified_by_an_unknown_authority">Website Certified by an Unknown
+ Authority</h3>
 
-<p>Mnoho webových stránek používá certifikáty pro prokázání své totožnosti, když je navštívíte.
- Pokud Správce certifikátů neuznal <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">
- certifikační autoritu (CA)</a>, která vydala certifikát této webové stránky, zobrazí
- dialogové okno s varováním, kde můžete tento certifikát prozkoumat a rozhodnout se, jak se zachovat.</p>
+<p>Many websites use certificates to identify themselves when you visit the
+ site. If Certificate Manager doesn&apos;t recognize the
+ <a href="glossary.xhtml#certificate_authority"> certificate authority (CA)</a>
+ that issued a website&apos;s certificate, it displays an alert that allows
+ you to examine the new website certificate and decide what to do.</p>
 
-<!--translate-->
 <p>Use the buttons to perform the following actions:</p>
 <ul>
  <li><strong>View Certificate</strong>: Examine the website&apos;s
   certificate.</li>
  <li><strong>Cancel</strong>: Cancel the operation. Certificate Manager
   will not recognize the certificate as legitimate identification and will not
   connect to the website.</li>
  <li><strong>OK</strong>: Accept the certificate and connect to the website.
@@ -324,143 +377,164 @@ Můžete vybrat jakékoli z následujících možností:</p>
    <li><strong>Accept this certificate temporarily for this session</strong>:
     Certificate Manager will recognize the certificate as legitimate
     identification only during your current &brandShortName; session. You
     will see the alert again if you restart &brandShortName; and attempt to
     visit the website.</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
-<!--end translate-->
 
-<p><strong>Důležitá poznámka pro správce serverů</strong>: 
- Toto varování může být způsobeno špatnou konfigurací serveru. Pro zjištění, jestli je to
- tento případ, by správce serveru, na jehož stránky se pokoušíte dostat, měl zkontrolovat
- stav potřebných pomocných materiálů CA, a pokud to bude nutné, nainstalovat na server
- chybějící certifikáty.</p>
+<p><strong>Important note for server administrators</strong>: This alert may be
+ triggered by a server that is not configured correctly. To find out if this
+ is the case, the server administrator or webmaster for the site you are
+ attempting to visit should check the status of any required intermediate CAs
+ and if necessary, install the missing certificate in the server.</p>
 
-<p>Pokud se o tomto problému rozhodnete informovat správce serveru oněch stránek, můžete
- uvést tyto informace:</p>
+<p>If you decide to contact the website&apos;s webmaster about this issue, you
+ can include the following information:</p>
 
 <ul>
- <li>Správce serveru může získat informace v pomocných materiálech CA:
- <a href="http://knowledge.verisign.com/search/solution.jsp?id=vs2119">What
- is the purpose of the Intermediate CA certificate?</a> [Eng.]</li>
- <li>Pokud server používá certifikáty VeriSign, správce serveru může stáhnout
- potřebný certifikát tady: 
-  <a href="http://www.verisign.com/support/ssl-certificates-support/install-ss
-l-certificate.html">SSL Certificates Support</a> [Eng.]</li>
-
+ <li>The server administrator can obtain more information about intermediate
+  CAs from here:
+  <a href="http://knowledge.verisign.com/search/solution.jsp?id=vs2119">What
+  is the purpose of the Intermediate CA certificate?</a></li>
+ <li>If the server is using a VeriSign certificate, the server administrator
+  can download the appropriate certificate from here:
+  <a href="http://www.verisign.com/support/ssl-certificates-support/install-ssl-certificate.html">SSL
+  Certificates Support</a></li>
 </ul>
 
-<p><strong>Pro pokročilé uživatele</strong>: Pokud chcete, aby Správce certifikátů důvěřoval všem
- certifikátům vydaným touto CA, můžete upravit nastavení odpovídajícího certifikátu.
- Použijte na to tyto kroky:</p>
+<p><strong>For advanced users</strong>: To ensure that Certificate Manager
+ trusts all certificates issued by a given CA, you can edit the trust
+ settings for the corresponding CA certificate. To do so, follow these
+ steps:</p>
 
 <ol>
-  <li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span>
-   <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
-  <li>V kategorii Soukromí &amp; Zabezpečení klepněte na podkategorii Certifikáty. (Pokud nevidíte žádnou podkategorii,
-  dvojklepnutím na kategorii Soukromí &amp; Zabezpečení zobrazíte jejich seznam.)</li>
-  <li>Klepněte na tlačítko Správa certifikátů.</li>
-  <li>Klepněte na panel Certifikační Autority.</li>
-  <li>Zvolte certifikát CA, který chcete upravit.</li>
-  <li>Klepněte na tlačítko Upravit a proveďte požadované změny.</li>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Certificates. (If no
+  subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
+  the list.)</li>
+ <li>Click Manage Certificates.</li>
+ <li>Click the Authorities tab.</li>
+ <li>Select the CA certificate whose trust settings you want to edit.</li>
+ <li>Click the Edit button and select the appropriate trust settings.</li>
 </ol>
 
-<h3 id="server_certificate_expired">Platnost certifikátu
-   vypršela</h3>
+<h3 id="server_certificate_expired">Server Certificate Expired</h3>
 
-<p>Tak jako kreditní karta nebo občanský průkaz a další identifikační pomůcky, i
- <a href="glossary.xhtml#certificate">certifikát</a> je platný jen po určitou dobu.
- Když tato doba vyprší, majitel certifikátu si musí obstarat certifikát nový.</p>
+<p>Like a credit card, a driver&apos;s license, and many other forms of
+ identification, a <a href="glossary.xhtml#certificate">certificate</a> is
+ valid for a specified period of time. When a certificate expires, the owner
+ of the certificate needs to get a new one.</p>
 
-<p>Správce certifikátů zobrazí varování, pokud se pokusíte navštívit webovou stránku,
- jejíž certifikát vypršel. Nejdříve byste se měli ujistit, že je na vašem počítači
- správně nastavené datum a čas. Pokud jsou hodiny na vašem počítači nastaveny na datum,
- které je po datumu vypršení certifikátu, Správce certifikátu bude považovat tento
- certifikát za prošlý. </p>
+<p>Certificate Manager warns you when you attempt to visit a website whose
+ server certificate has expired. The first thing you should do is make sure
+ the time and date displayed by your computer is correct. If your
+ computer&apos;s clock is set to a date that is after the expiration date,
+ Certificate Manager treats the website&apos;s certificate as expired.</p>
 
-<p>Pokud jsou hodiny na vašem počítači nastaveny správně, budete se muset rozhodnout,
- zda webovým stránkám důvěřovat. Vaše rozhodnutí by mělo brát v úvahu, co jste plánovali na
- webových stránkách dělat a co dalšího o stránkách víte. Většina komerčních stránek si dává
- pozor, aby neopomněli certifikáty nahradit novými dřív, než vyprší jejich platnost. </p>
+<p>If your computer&apos;s clock is set correctly, you need to make a decision
+ about whether to trust the site. This decision depends on what you intend to
+ do at the site and what else you know about it. Most commercial sites will
+ make sure that they replace their certificates before they expire.</p>
 
-<p>V dialogovém okně Platnost certifikátu vypršela můžete provést tyto akce:</p>
+<p>You can take these actions from the Expired Server Certificate dialog
+ box:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Zobrazit certifikát</strong>: Pro prozkoumání informací o certifikátu
- včetně období jeho platnosti, klepněte na tlačítko Zobrazit certifikát.</li>
- <li><strong>Pokračovat</strong>: Pokud máte důvod věřit, že vypršení platnosti certifikátu je
-  nepodstatná chyba, můžete klepnout na tlačítko Pokračovat pro přijetí certifikátu pro tuto relaci
-  a měli byste o tomto problému informovat správce serveru daných stánek.
-  <p>Během vaší návštěvy těchto stránek buďte opatrní, jaké akce provádíte.</p></li>
- <li><strong>Zrušit</strong>: Pokud máte podezření, že se může jednat o podstatný problém
-  a nechcete návštěvu stránek riskovat, klepněte na tlačítko Zrušit (v tom
-  případě vás Správce certifikátů na stránky nepřipojí).</li>
+ <li><strong>View Certificate</strong>: To examine information about the
+  certificate, including its validity period, click View Certificate.</li>
+ <li><strong>Continue</strong>: If you have reason to believe the
+  certificate&apos;s expiration is an inadvertent error, you may choose to
+  click Continue to accept the certificate anyway for this session, and let
+  the webmaster for the site know about the problem.
+
+  <p>Be cautious about any actions you take while you are visiting the
+   site.</p>
+ </li>
+ <li><strong>Cancel</strong>: If you suspect that there may be a significant
+  problem and you don&apos;t want to risk visiting the site at all, click
+  Cancel (in which case Certificate Manager will not connect you to the
+  site).</li>
 </ul>
 
-<h3 id="server_certificate_not_yet_valid">Certifikát serveru není ještě
-   platný</h3>
+<h3 id="server_certificate_not_yet_valid">Server Certificate Not Yet Valid</h3>
 
-<p>Tak jako kreditní karta nebo občanský průkaz a další identifikační pomůcky, i
- <a href="glossary.xhtml#certificate">certifikát</a> je platný jen po určitou dobu.
- Když tato doba vyprší, majitel certifikátu si musí obstarat certifikát nový.</p>
+<p>Like a credit card, a driver&apos;s license, and many other forms of
+ identification, a <a href="glossary.xhtml#certificate">certificate</a> is
+ valid for a specified period of time.</p>
 
-<p>Správce certifikátů zobrazí varování, pokud se pokusíte navštívit webovou stránku,
- jejíž certifikát nezačal ještě platit. Nejdříve byste se měli ujistit, že je na vašem počítači
- správně nastavené datum a čas. Pokud jsou hodiny na vašem počítači špatně nastaveny, Správce
- certifikátu může považovat tento certifikát ještě neplatný neprávem. </p>
+<p>Certificate Manager warns you when you attempt to visit a website whose
+ server certificate&apos;s validity period has not yet started. The first
+ thing you should do is make sure the time and date displayed by your own
+ computer is correct. If your computer&apos;s clock is set to the wrong date,
+ Certificate Manager may treat the server certificate as not yet valid even
+ if this is not the case.</p>
 
-<p>Pokud jsou hodiny na vašem počítači nastaveny správně, budete se muset rozhodnout,
- zda webovým stránkám důvěřovat. Vaše rozhodnutí by mělo brát v úvahu, co jste plánovali na
- webových stránkách dělat a co dalšího o stránkách víte. Většina komerčních stránek si dává
- pozor, aby jejich certifikáty začaly platit dřív, než je začnou používat. </p>
+<p>If your computer&apos;s clock is set correctly, you need to make a decision
+ about whether to trust the site. This decision depends on what you intend to
+ do at the site and what else you know about it. Most commercial sites will
+ make sure that the validity period for their certificates has begun before
+ beginning to use them.</p>
 
-<p>V dialogovém okně Certifikát serveru není ještě platný můžete provést tyto akce:</p>
+<p>You can take these actions from the Server Certificate Not Yet Valid dialog
+ box:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Zobrazit certifikát</strong>: Pro prozkoumání informací o certifikátu
- včetně období jeho platnosti, klepněte na tlačítko Zobrazit certifikát.</li>
- <li><strong>OK</strong>: Pokud máte důvod věřit, že se jedná o
-  nepodstatnou chybu, můžete klepnout na tlačítko OK pro přijetí certifikátu pro tuto relaci
-  a měli byste o tomto problému informovat správce serveru daných stánek.
-  <p>Během vaší návštěvy těchto stránek buďte opatrní, jaké akce provádíte.</p></li>
- <li><strong>Zrušit</strong>: Pokud máte podezření, že se může jednat o podstatný problém
-  a nechcete návštěvu stránek riskovat, klepněte na tlačítko Zrušit (v tom
-  případě vás Správce certifikátů na stránky nepřipojí).</li>
+ <li><strong>View Certificate</strong>: To examine information about the
+  certificate, including its validity period, click View Certificate.</li>
+ <li><strong>OK</strong>: If you have reason to believe the problem is an
+  inadvertent error, you may choose to click OK to accept the certificate
+  anyway for this session, and let the webmaster for the site know about the
+  problem.
+
+  <p>Be cautious about any actions you take while you are visiting the
+   site.</p>
+ </li>
+ <li><strong>Cancel</strong>: If you suspect that there may be a significant
+  problem and you don&apos;t want to risk visiting the site at all, click
+  Cancel (in which case Certificate Manager will not connect you to the
+  site).</li>
 </ul>
 
-<h3 id="domain_name_mismatch">Nevyhovující doménové jméno</h3>
+<h3 id="domain_name_mismatch">Domain Name Mismatch</h3>
 
-<p><a href="glossary.xhtml#certificate">Certifikát</a> serveru určuje jméno
- serveru ve formě jeho doménového jména. Například doménové jméno webových stránek Mozilly
-  <tt>www.mozilla.org</tt>. Pokud doménové jméno v certifikátu serveru neodpovídá
-  skutečnému doménovému jménu webových stránek, může to značit, že se někdo pokouší
-  odposlouchávat nebo jinak ovlivnit vaší komunikaci s webovými stránkami.</p>
+<p>A server <a href="glossary.xhtml#certificate">certificate</a> specifies the
+ name of the server in the form of the site&apos;s domain name. For example,
+ the domain name for the Mozilla website is <tt>www.mozilla.org</tt>. If the
+ domain name in a server&apos;s certificate doesn&apos;t match the actual
+ domain name of the website, it may be a sign that someone is attempting to
+ intercept your communication with the website.</p>
 
-<p>Vaše rozhodnutí, zda webovým stránkám důvěřovat, by mělo brát v úvahu, co jste plánovali na
- webových stránkách dělat a co dalšího o stránkách víte. Většina komerčních stránek si dává pozor,
- aby doménové jméno jejich stránek odpovídalo tomu, které je uvedeno v certifikátu.</p>
+<p>The decision whether to trust the site anyway depends on what you intend to
+ do at the site and what else you know about it. Most commercial sites will
+ make sure that the host name for a website certificate matches
+ the website&apos;s actual host name.</p>
 
-<p>V dialogovém okně Nevyhovující doménové jméno můžete provést tyto akce:</p>
+<p>You can take these actions from the Domain Name Mismatch dialog box:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Zobrazit certifikát</strong>: Pro prozkoumání informací o certifikátu
- včetně období jeho platnosti, klepněte na tlačítko Zobrazit certifikát.</li>
- <li><strong>OK</strong>: Pokud máte důvod věřit, že se jedná o
-  nepodstatnou chybu, můžete klepnout na tlačítko OK pro přijetí certifikátu pro tuto relaci
-  a měli byste o tomto problému informovat správce serveru daných stánek.
-  <p>Během vaší návštěvy těchto stránek buďte opatrní, jaké akce provádíte, a veškeré
-  informace, které obsahují, berte jako potenciálně podezřelé.</p></li>
- <li><strong>Zrušit</strong>: Pokud máte podezření, že se může jednat o podstatný problém
-  a nechcete návštěvu stránek riskovat, klepněte na tlačítko Zrušit (v tom
-  případě vás Správce certifikátů na stránky nepřipojí.</li>
+ <li><strong>View Certificate</strong>: To examine information about the
+  certificate, click View Certificate.</li>
+ <li><strong>OK</strong>: If you have reason to believe the problem is an
+  inadvertent error, you may choose to click OK to accept the certificate
+  anyway for this session, and let the webmaster for the site know about
+  the problem.
+
+  <p>Be cautious about any actions you take while you are visiting the site,
+   and treat any information you find there as potentially suspect.</p>
+ </li>
+ <li><strong>Cancel</strong>: If you suspect that there may be a significant
+  problem and you don&apos;t want to risk visiting the site at all, click
+  Cancel (in which case Certificate Manager will not connect you to the
+  site).</li>
 </ul>
 
-<p>Pokud se přesto rozhodnete certifikát přijmout, buďte během vaší návštěvy těchto stránek opatrní,
- jaké akce provádíte, a veškeré informace, které obsahují, berte jako potenciálně podezřelé.</p>
+<p>If you decide to accept the certificate anyway for this session, you should
+ be cautious about what you do on the website, and you should treat any
+ information you find there as potentially suspect.</p>
 
 <p>&copyright.string;</p>
 
 </body>
 </html>
-
--- a/suite/chrome/common/help/certs_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/certs_help.xhtml
@@ -1,249 +1,415 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
- "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
- <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
- <!ENTITY % regionDTD SYSTEM "chrome://global-region/locale/region.dtd" >
- %brandDTD;
- %regionDTD;
-]>
-
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-<title>Správce certifikátů</title>
-<link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
- type="text/css"/>
-</head>
-<body>
-
-<div class="boilerPlate">Tento dokument vytvořila Mozilla pouze pro vaši informaci. Může vám pomoci při zajištění ochrany soukromí a bezpečnosti vašich osobních údajů na Internetu. Tento dokument se však nezabývá všemi problémy soukromí a bezpečnosti na síti, ani nepředstavuje doporučení na to, čím by měla být tvořena odpovídající ochrana soukromí a bezpečnosti na Internetu.</div>
-
-<h1 id="certificate_manager">Správce certifikátů</h1>
-
-<p>Tato kapitola popisuje, jak používat Správce certifikátů. Více informací k použití certifikátů, viz <a href="using_certs_help.xhtml">Použití certifikátů</a>.</p>
-
-<p>Pokud právě nemáte otevřené okno Správce certifikátů, postupujte dle následujících kroků:</p>
-
-<ol>
-<li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span>
- <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Úpravy (na Mac OS X nabídku &brandShortName;) a klepněte na položku Předvolby.</li>
-<li>V kategorii Soukromí &amp; Zabezpečení klepněte na podkategorii Certifikáty. (Pokud nevidíte žádnou podkategorii, dvojklepnutím na Soukromí &amp; Zabezpečení zobrazíte jejich seznam.)</li>
-<li>Klepněte na Správa Certifikátů...</li>
-</ol>
-
-<div class="contentsBox">V této kapitole:
-
-<ul>
-<li><a href="#your_certificates">Osobní certifikáty</a></li>
-<li><a href="#other_peoples_certificates">Ostatní certifikáty</a></li>
-<li><a href="#web_site_certificates">Webové servery</a></li>
-<li><a href="#authorities">Certifikační autority</a></li>
-</ul>
-
-</div>
-
-<h2 id="your_certificates">Osobní certifikáty</h2>
-
-<p>Panel Osobní certifikáty <a href="#certificate_manager">Správce certifikátů</a> zobrazuje registrované certifikáty, které vás identifikují. Vaše certifikáty jsou uvedeny v seznamu pod jmény organizací, jež je vydaly:</p>
-
-<ul>
-<li>Pokud nevidíte názvy certifikátů pod jmény organizací, dvojklepněte na taková jména.</li>
-<li>K výběru certifikátu postačí klepnout na jeho jméno.</li>
-<li>K výběru více jak jednoho certifikátu, podržte stisknutou klávesu Control a klepněte na jejich jména.</li>
-</ul>
-
-<p>K provedení následujících činností budete potřebovat vybrat jeden nebo více certifikátů a klepnout na jedno z následujících tlačítek:</p>
-
-<ul>
-<li><strong>Zobrazit</strong>: Zobrazí podrobné informace o vybraných certifikátech.</li>
-<li><strong>Zálohovat</strong>: Spustí proces ukládání vybraných certifikátů. Objeví se nové okno, které vám dovolí zvolit heslo k ochraně zálohy. Poté můžete zálohu uložit do vámi zvoleného adresáře.</li>
-<li><strong>Smazat</strong>: Smaže vybrané certifikáty.</li>
-</ul>
-
-<p>Tyto akce nevyžadují, aby byl certifikát vybrán:</p>
-
-<ul>
-<li><strong>Importovat</strong>: Importujte soubor obsahující jeden nebo více certifikátů, které byly dříve uloženy. Když klepnete na tlačítko Importovat, Správce certifikátů vás nejprve požádá o umístění souboru, který obsahuje uložené certifikáty. Názvy souborů uložených certifikátů mají obvykle příponu <tt>.p12</tt>; například, <tt>MujCert.p12</tt>. Poté, co jste vybrali soubor k importu, požádá vás Správce certifikátů, abyste vložili to heslo, jenž jste uvedli při zálohování certifikátu.</li>
-
-<li><strong>Zálohovat vše</strong>: Spustí proces ukládání všech certifikátů umístěných v
- <a href="glossary.xhtml#software_security_device">Bezpečnostním zařízení</a>.
-
-<p><strong>Poznámka</strong>: Certifikáty na smart cards nemohou být zálohovány. Pokud vyberete některé z vašich certifikátů a klepnete na tlačítko Zálohovat, nebo Zálohovat vše, výsledný soubor zálohy nebude obsahovat žádný certifikát umístěný na čipové kartě či jiných externích bezpečnostních zařízeních. Zálohovat můžete pouze ty certifikáty, jenž jsou uloženy na vestavěném bezpečnostním zařízení.</p>
-</li>
-</ul>
-
-<h3 id="choose_a_certificate_backup_password">Zvolte si heslo zálohy certifikátu</h3>
-
-<p>Heslo zálohy certifikátu chrání jeden či více certifikátů, které zálohujete v panelu <a href="#your_certificates">Osobní certifikáty</a> Správce certifikátů.</p>
-
-<p>Správce certifikátů vás požádá, aby jste zadali toto heslo když zálohujete certifikáty a vyžaduje ho když se pokoušíte importovat certifikáty, jež jste již předem uložili.</p>
-
-<ul>
-<li><strong>Heslo zálohy certifikátu</strong>: Do tohoto editačního pole napište vaše heslo zálohy.</li>
-<li><strong>Heslo zálohy certifikátu (znovu)</strong>: Opět napište heslo vaší zálohy. Pokud by jste ho podruhé nenapsali úplně stejně jako poprvé, zůstane tlačítko OK nedostupné. Pokud k tomu dojde, zkuste napsat nové heslo znovu.</li>
-</ul>
-
-<p>Pokud někdo získá takový soubor, který obsahuje vámi uložený certifikát a úspěšně ho naimportuje, taková osoba pak může posílat emaily nebo přistupovat na webové stránky a tvářit se být vámi. To může představovat problém, pokud například digitálně podepíšete důležitý email, nebo spravujete bankovní účet přes Internet.</p>
-
-<p>Z tohoto důvodu je velmi důležité zvolit heslo zálohy certifikátu tak, aby ho bylo obtížné uhodnout. <strong>Měřič kvality hesla</strong> vám dá hrubou představu o kvalitě hesla během vašeho psaní, založenou na takových parametrech, jako délka hesla, užití malých a velkých písmen, číslic a symbolů. To však stále neznamená, že vaše heslo nemůže být uhodnuté.</p>
-
-<p>Více instrukcí naleznete v dokumentu <a href="Stanovení dobrého hesla">Stanovení dobrého hesla</a>.</p>
-
-<p>Velice důležité je také to, aby úložiště vašeho hesla bylo na bezpečném místě, a ne tam, kde je lehce dostupné komukoliv jinému. Pokud byste toto heslo zapomněli, nemůžete zálohu vašeho certifikátu naimportovat zpět.</p>
-
-<h3 id="delete_your_certificates">Odstranění certifikátů</h3>
-
-<p>Před smazáním jednoho z vašich certifikátů s vypršenou platností v panelu <a href="#your_certificates">Osobní certifikáty</a> v Správci certifikátů se ujistěte, že ho již nikdy nebudete potřebovat na čtení starých e-mailů, jež mohou být zakódovány odpovídajícím privátním klíčem.</p>
-
-<h2 id="other_peoples_certificates">Ostatní certifikáty</h2>
-
-<p>Panel Ostatní certifikáty <a href="#certificate_manager">Správce certifikátů</a> zobrazí registrované e-mailové certifikáty, které identifikují ostatní osoby.</p>
-
-<p>Když vám lidé zašlou digitálně podepsaný e-mail, Správce certifikátů automaticky naimportuje jejich certifikáty. Tyto certifikáty můžete pak použít k zaslání šifrovaných e-mailů těmto lidem.</p>
-
-<p>Certifikáty těchto lidí jsou v seznamu pod jmény organizací, které je vydaly:</p>
-
-<ul>
-<li>Pokud nevidíte názvy certifikátů pod jmény organizací, dvojklepněte na taková jména.</li>
-<li>K výběru certifikátu postačí klepnout na jeho jméno.</li>
-<li>K výběru více jak jednoho certifikátu, podržte stisknutou klávesu Control a klepněte na jejich jména.</li>
-</ul>
-
-<p>K provedení následujících činností budete potřebovat vybrat jeden nebo více certifikátů a klepnout na jedno z následujících tlačítek:</p>
-
-<ul>
-<li><strong>Zobrazit</strong>: Zobrazí podrobné informace o vybraných certifikátech.</li>
-<li><strong>Smazat</strong>: Smaže vybrané certifikáty.</li>
-</ul>
-
-<h3 id="delete_email_certificates">Odstranění e-mailových Certifikátů</h3>
-
-<p>Před smazáním něčího certifikátu v panelu
- <a href="#other_peoples_certificates">Ostatní certifikáty</a> Správce certifikátů se ujistěte, že ho nebudete již nikdy v budoucnu potřebovat k zaslání šifrovaného e-mailu této osobě nebo k ověření digitálních podpisů emailů od této osoby.</p>
-
-<h2 id="web_site_certificates">Webové servery</h2>
-
-<p>Panel Webové servery Správce certifikátů zobrazí registrované certifikáty, které identifikují webové servery.</p>
-
-<p>Certifikáty webových serverů jsou seskupeny pod jmény organizací, které je vydaly:</p>
-
-<ul>
-<li>Pokud nevidíte názvy certifikátů pod jmény organizací, dvojklepněte na taková jména.</li>
-<li>K výběru certifikátu postačí klepnout na jeho jméno.</li>
-<li>K výběru více jak jednoho certifikátu, podržte stisknutou klávesu Control a klepněte na jejich jména.</li>
-</ul>
-
-<p>K provedení následujících činností budete potřebovat vybrat jeden nebo více certifikátů a klepnout na jedno z následujících tlačítek:</p>
-
-<ul>
-<li><strong>Zobrazit</strong>: Zobrazí podrobné informace o vybraných certifikátech.</li>
-<li><strong>Upravit</strong>: Zobrazte nebo upravte nastavení důvěry, které Správce certifikátů připojí k vybraným certifikátům. Tato nastavení můžete použít k označení serverových certifikátů - jestli jim důvěřujete, nebo nedůvěřujete, pro identifikační účely.</li>
-<li><strong>Smazat</strong>: Smaže vybrané certifikáty.</li>
-</ul>
-
-<h3 id="edit_web_site_certificate_trust_settings">Změna nastavení důvěry serverových certifikátů</h3>
-
-<p>Když v panelu
- <a href="#web_site_certificates">Webové servery</a> Správce certifikátů vyberete nějaký webový certifikát a klepnete na tlačítko Upravit, uvidíte okno s titulkem <q>Změna nastavení důvěry serverových certifikátů.</q> Zde určíte, zda chcete důvěřovat vybranému certifikátu pro identifikaci webového serveru a navázání šifrovaného spojení.</p>
-
-<p>Dialogové okno obsahuje tyto položky:</p>
-
-<ul>
-<li><strong>Certifikát <q><em>jméno certifikátu</em></q> byl vydán</strong>: Poskytuje informace o
- <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">certifikační autoritě</a> která tento certifikát vydala.</li>
-<li><strong>Upravte nastavení důvěry certifikátu</strong>:
- <ul>
- <li><strong>Důvěřuj původu tohoto certifikátu</strong>: Pokud vyberete tuto volbu, Správce certifikátů bude od této chvíle důvěřovat tomuto certifikátu pro identifikaci tohoto webového serveru či navázání šifrovaného spojení. Pokud vyberete tuto volbu a pak se pokusíte tyto stránky navštívit, váš prohlížeč zpřístupní stránky s několika, pokud vůbec, varovnými hlášeními.</li>
- <li><strong>Nedůvěřuj původu tohoto certifikátu</strong>: Pokud vyberete tuto volbu, Správce certifikátů již nebude důvěřovat tomuto certifikátu pro identifikaci tohoto webového serveru či navázání šifrovaného spojení. Pokud vyberete tuto nabídku a pak se pokusíte tyto stránky navštívit, uvidíte jedno či více varovných hlášení dříve, než se na stránky dostanete.</li>
- </ul>
-</li>
-<li><strong>Upravte důvěru v CA</strong>: Klepněte na toto tlačítko a určete nastavení důvěry pro certifikační autoritu (CA) která vydala tento serverový certifikát. Tato nastavení vám umožní důvěřovat či nedůvěřovat různým druhům certifikátů vydaných touto certifikační autoritou. Můžete si například zvolit důvěřovat všem serverovým certifikátům vydaných touto autoritou.</li>
-</ul>
-
-<p>Klepněte na tlačítko OK a potvrďte vaší volbu.</p>
-
-<h3 id="delete_web_site_certificates">Odstranění serverových certifikátů</h3>
-
-<p>Před smazáním serverového certifikátu v panelu
- <a href="#web_site_certificates">Webové servery</a> Správce certifikátů, se ujistěte, že ho již nebudete potřebovat pro identifikaci webového serveru a navázání šifrovaného spojení.</p>
-
-<h2 id="authorities">Autority</h2>
-
-<p>Panel Certifikační autority <a href="#certificate_manager">Správce certifikátů</a> zobrazí registrované certifikáty, které identifikují
- <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">certifikační autority (CA)</a>.</p>
-
-<p>Certifikáty CA jsou seskupeny pod jmény organizací, které je vydaly:</p>
-
-<ul>
-<li>Pokud nevidíte názvy certifikátů CA pod jmény organizací, dvojklepněte na taková jména.</li>
-<li>K výběru certifikátu CA postačí klepnout na jeho jméno.</li>
-<li>K výběru více jak jednoho certifikátu CA, podržte stisknutou klávesu Control a klepněte na jejich jména.</li>
-</ul>
-
-<p>K provedení následujících činností budete potřebovat vybrat jeden nebo více certifikátů a klepnout na jedno z následujících tlačítek:</p>
-
-<ul>
-<li><strong>Zobrazit</strong>: Zobrazí podrobné informace o vybraných certifikátech.</li>
-<li><strong>Upravit</strong>: Zobrazte nebo upravte nastavení důvěry, které Správce certifikátů připojí k vybraným certifikátům. Tato nastavení můžete použít k určení, kterým druhům certifikátů, vydaným odpovídajícími CA, pokud nějakým, důvěřujete.</li>
-<li><strong>Smazat</strong>: Smaže vybrané certifikáty.</li>
-</ul>
-
-<p>K zajištění, že celý <a href="glossary.xhtml#certificate_chain">řetězený certifikát</a> CA bude důvěryhodný, potřebujete upravit pouze kořenový certifikát CA.</p>
-
-<p>Abyste naimportovali tento řetězený certifikát, klepněte na odkaz na webové stránce příslušné CA. Pak můžete použít panel autorit k vyhledání kořenového certifikátu a ke změně nastavení jeho důvěry.</p>
-
-<p>Všechny kořenové a podřízené certifikáty se zobrazí pod stejnou organizací. Kořenový certifikát je ten, který má v seznamu uveden sám sebe jako vydavatele.</p>
-
-<p><strong>Pokud stahujete podřízený certifikát</strong>: Při stahování podřízeného certifikátu CA, jehož kořenový certifikát je již označen jako důvěryhodný, nemusíte označovat, pro které účely mu důvěřujete. Podřízené certifikáty automaticky dědí nastavení důvěry po jejich kořenových certifikátech.</p>
-
-<h3 id="edit_ca_certificate_trust_settings">Změna nastavení důvěry certifikátu CA</h3>
-
-<p>Když vyberete z panelu <a href="#authorities">Certifikační autority</a> Správce certifikátů certifikát CA a klepnete na tlačítko Upravit, zobrazí se dialogové okno s titulkem <q>Změna nastavení důvěry certifikátu CA</q>. Zde uveďte jakým druhům certifikátů potvrzených touto CA důvěřujete. Pokud odznačíte všechny zaškrtávací políčka, Správce certifikátů nebude důvěřovat žádnému certifikátu vydaným touto CA.</p>
-
-<p>Tato nastavení mají následující účinky:</p>
-
-<ul>
-<li><strong>Tento certifikát je schopen rozpoznat webové servery</strong>: Správce certifikátů bude důvěřovat certifikátům vydaným touto CA pro účely identifikace webových serverů a šifrování spojení s nimi. Pokud odznačíte toto zaškrtávací políčko, nebude Správce certifikátů důvěřovat serverovým certifikátům vydaným touto CA.</li>
-<li><strong>Tento certifikát je schopen rozpoznat emailové uživatele</strong>: Správce certifikátů bude důvěřovat certifikátům vydaným touto CA pro účely podepsání a šifrování e-mailu. Pokud odznačíte toto zaškrtávací políčko, nebude Správce certifikátů důvěřovat e-mailovým certifikátům vydaným touto CA.</li>
-<li><strong>Tento certifikát je schopen rozpoznat výrobce softwaru</strong>: Správce certifikátů bude důvěřovat certifikátům vydaným touto CA pro účely identifikace výrobců softwaru. Pokud odznačíte toto zaškrtávací políčko, nebude Správce certifikátů důvěřovat takovým certifikátům, které vydala tato CA.</li>
-</ul>
-
-<p>Pro potvrzení nastavení, které jste vybrali, klepněte na tlačítko OK.</p>
-
-<h3 id="delete_ca_certificates">Odstranění certifikátů CA</h3>
-
-<p>Před smazáním certifikátu CA v panelu <a href="#authorities">Certifikační autority</a> Správce certifikátů se ujistěte, že ho již nebudete potřebovat pro ověření certifikátů vydaných touto CA. Pokud byste smazali jediný platný certifikát pro určitou CA, nebude Správce certifikátů již dále důvěřovat žádným certifikátům vydaným touto CA.</p>
-
-<h2 id="device_manager">Správce zařízení</h2>
-
-<p>Tato kapitola popisuje volby dostupné ve Správci zařízení. Podrobnější informace a průvodce použitím Spávce zařízení viz <a href="using_certs_help.xhtml#managing_smart_cards_and_other_security_devices">Správa čipových karet a jiných bezpečnostních zařízení</a>.</p>
-
-<p>Pokud právě nemáte otevřené okno Správce zařízení, postupujte dle následujících kroků:</p>
-
-<ol>
-<li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span>
- <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
-<li>V kategorii Soukromí &amp; Zabezpečení klepněte na podkategorii Certifikáty. (Pokud nevidíte žádnou podkategorii, dvojklepnutím na Soukromí &amp; Zabezpečení zobrazíte jejich seznam.)</li>
-<li>V podkategorii Certifikáty klepněte na Spravovat bezpečnostní zařízení...</li>
-</ol>
-
-<p>Tento Správce zařízení vytváří pod názvy modulů seznam každého dostupného modulu PKCS #11 a bezpečnostních zařízení spravovaných jednotlivými moduly.</p>
-
-<p>Když vyberete nějaký modul či zařízení, objeví se uprostřed okna informace o vybrané položce a některá tlačítka na pravé straně okna se zpřístupní. Obecně se dá říci, že k vykonání nějaké akce na modulu či zařízení musíte vybrat jméno této položky a klepnout na odpovídající tlačítko:</p>
-
-<ul>
-<li><strong>Přihlásit</strong>: Přihlašte se do vybraného bezpečnostního zařízení. Poté, co jste se přihlásili, četnost, s jakou budete dotazováni na vložení hlavního hesla tohoto zařízení závisí na nastavení <a href="passwords_help.xhtml#master_password_timeout">Platnost hlavního hesla</a>.</li>
-<li><strong>Odhlásit</strong>: Odhlašte se z vybraného bezpečnostního zařízení. Poté, co jste se odhlásili z tohoto zařízení, nebude zařízení, ani certifikáty, které obsahuje, dostupné, dokud se znovu nepřihlásíte.</li>
-<li><strong>Změnit heslo</strong>: Změňte hlavní heslo vybraného bezpečnostního zařízení.</li>
-<li><strong>Přidat</strong>: Zobrazí dialogové okno, které vám umožní zadat název a umístění nového modulu PKCS #11. Před přidáním nového modulu byste měli nejprve nainstalovat na váš počítač modulový software a pokud je to nutné, připojit veškerá s tím spojená hardwarová zařízení. Postupujte dle instrukcí výrobce.</li>
-<li><strong>Odstranit</strong>: Odstraňte vybraný modul. Pokud odstraníte modul, jak modul samotný tak i jeho bezpečnostní zařízení, nebudou již dostupné pro použití prohlížečem.</li>
-<li><strong>Povolit FIPS</strong>: Zapíná a vypíná režim FIPS. Více informací, viz <a href="using_certs_help.xhtml#enable_fips_mode">Povolit režim FIPS</a>.</li>
-</ul>
-
-<p>&copyright.string;</p>
-
-</body>
-</html>
-
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
+ <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
+ %brandDTD;
+]>
+
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+<title>Certificate Manager</title>
+<link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
+ type="text/css"/>
+</head>
+<body>
+
+<div class="boilerPlate">This document is provided for your information only.
+ It may help you take certain steps to protect the privacy and security of
+ your personal information on the Internet. This document does not, however,
+ address all online privacy and security issues, nor does it represent a
+ recommendation about what constitutes adequate privacy and security
+ protection on the Internet.</div>
+
+<h1 id="certificate_manager">Certificate Manager</h1>
+
+<p>This section describes how to use the Certificate Manager. For more
+ information on using certificates, see <a href="using_certs_help.xhtml">Using
+ Certificates</a>.</p>
+
+<p>If you are not currently viewing the Certificate Manager window, follow
+ these steps:</p>
+
+<ol>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Certificates. (If no
+  subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
+  the list.)</li>
+ <li>Click Manage Certificates.</li>
+</ol>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
+ <ul>
+  <li><a href="#your_certificates">Your Certificates</a></li>
+  <li><a href="#other_peoples_certificates">Other People&apos;s
+   Certificates</a></li>
+  <li><a href="#web_site_certificates">Website Certificates</a></li>
+  <li><a href="#authorities">Authorities</a></li>
+ </ul>
+</div>
+
+<h2 id="your_certificates">Your Certificates</h2>
+
+<p>The Your Certificates tab in the <a href="#certificate_manager">Certificate
+ Manager</a> displays the certificates on file that identify you. Your
+ certificates are listed under the names of the organizations that issued
+ them:</p>
+
+<ul>
+ <li>If you can&apos;t see certificate names under an organization&apos;s
+  name, double-click the name.</li>
+ <li>To select a certificate, click its name.</li>
+ <li>To select more than one certificate, hold down the Control key and click
+  their names.</li>
+</ul>
+
+<p>To perform the following actions, select one or more certificates and click
+ one of the following buttons:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>View</strong>: Display detailed information about the selected
+  certificates.</li>
+ <li><strong>Backup</strong>: Initiate the process of saving the selected
+  certificates. A window appears that allows you to choose a password to
+  protect the backup. You can then save the backup in a directory of your
+  choice.</li>
+ <li><strong>Delete</strong>: Delete the selected certificates.</li>
+</ul>
+
+<p>These actions do not require a certificate to be selected:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Import</strong>: Import a file containing one or more
+  certificates that were previously backed up. When you click Import,
+  Certificate Manager first asks you to locate the file that contains the
+  backup. The names of certificate backup files typically end in
+  <tt>.p12</tt>; for example, <tt>MyCert.p12</tt>. After you select the file
+  to be imported, Certificate Manager asks you to enter the password that you
+  set when you backed up the certificate.</li>
+ <li><strong>Backup All</strong>: Initiate the process of saving all the
+  certificates stored in the
+  <a href="glossary.xhtml#software_security_device">Software Security
+  Device</a>.
+
+  <p><strong>Note</strong>: Certificates on smart cards cannot be backed up.
+   Whether you select some of your certificates and click Backup, or click
+   Backup All, the resulting backup file will not include any certificates
+   stored on smart cards or other external security devices. You can only
+   back up certificates that are stored on the built-in Software Security
+   Device.</p>
+ </li>
+</ul>
+
+<h3 id="choose_a_certificate_backup_password">Choose a Certificate Backup
+ Password</h3>
+
+<p>A certificate backup password protects one or more certificates that you are
+ backing up from the <a href="#your_certificates">Your Certificates</a> tab in
+ the Certificate Manager.</p>
+
+<p>The Certificate Manager asks you to set this password when you back up
+ certificates, and requests it when you attempt to import certificates that
+ have previously been backed up.</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Certificate backup password</strong>: Type your backup password
+  into this field.</li>
+ <li><strong>Certificate backup password (again)</strong>: Type your backup
+  password again. If you don&apos;t type it the second time exactly as you
+  did the first time, the OK button remains inactive. If this happens, try
+  typing the new password again.</li>
+</ul>
+
+<p>If someone obtains the file containing a certificate that you have backed up
+ and successfully imports the certificate, that person can send messages or
+ access websites while pretending to be you. This can be a problem, for
+ example, if you digitally sign important email messages or manage your bank
+ or investment accounts over the Internet.</p>
+
+<p>Therefore, it&apos;s important to select a certificate backup password that
+ is difficult to guess. The <strong>password quality meter</strong> gives you
+ a rough idea of the quality of your password as you type it based on factors
+ such as length and the use of uppercase letters, lowercase letters, numbers,
+ and symbols. It does not guarantee that your password cannot be guessed,
+ however.</p>
+
+<p>For further guidelines, see
+ <a href="passwords_help.xhtml#choosing_a_good_password">Choosing a Good
+ Password</a>.</p>
+
+<p>It&apos;s also important to record the password in a safe place&mdash;and
+ not anywhere that&apos;s easily accessible to someone else. If you forget
+ this password, you can&apos;t import the backup of your certificate.</p>
+
+<h3 id="delete_your_certificates">Delete Your Certificates</h3>
+
+<p>Before deleting one of your own expired certificates from the
+ <a href="#your_certificates">Your Certificates</a> tab in the Certificate
+ Manager, make sure you won&apos;t need it again some day for reading old
+ email messages that you may have encrypted with the corresponding private
+ key.</p>
+
+<h2 id="other_peoples_certificates">Other People&apos;s Certificates</h2>
+
+<p>The Other People&apos;s tab in the <a href="#certificate_manager">Certificate
+ Manager</a> displays email certificates you have on file that identify other
+ people.</p>
+
+<p>When people send you digitally signed email messages, Certificate Manager
+ imports their certificates automatically. You can use these certificates to
+ send encrypted messages to those people.</p>
+
+<p>Other people&apos;s certificates are listed under the names of the
+ organizations that issued them:</p>
+
+<ul>
+ <li>If you can&apos;t see certificate names under an organization&apos;s
+  name, double-click the name.</li>
+ <li>To select a certificate, click its name.</li>
+ <li>To select more than one certificate, hold down the Control key and click
+  their names.</li>
+</ul>
+
+<p>To perform the following actions, select one or more certificates and click
+ one of the following buttons:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>View</strong>: Display detailed information about the selected
+  certificates.</li>
+ <li><strong>Delete</strong>: Delete the selected certificates.</li>
+</ul>
+
+<h3 id="delete_email_certificates">Delete Email Certificates</h3>
+
+<p>Before deleting someone else&apos;s certificate from the
+ <a href="#other_peoples_certificates">Other People&apos;s</a> tab in the
+ Certificate Manager, make sure you won&apos;t need it again some day to send
+ encrypted email to that person or to verify digital signatures on messages
+ from that person.</p>
+
+<h2 id="web_site_certificates">Website Certificates</h2>
+
+<p>The Websites tab in the Certificate Manager displays certificates you have
+ on file that identify websites.</p>
+
+<p>Website certificates are grouped under the names of the organizations that
+ issued them:</p>
+
+<ul>
+ <li>If you can&apos;t see certificate names under an organization&apos;s
+  name, double-click the name.</li>
+ <li>To select a certificate, click its name.</li>
+ <li>To select more than one certificate, hold down the Control key and click
+  their names.</li>
+</ul>
+
+<p>To perform the following actions, select one or more certificates and click
+ one of the following buttons:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>View</strong>: Display detailed information about the selected
+  certificates.</li>
+ <li><strong>Edit</strong>: View or change the trust settings that Certificate
+  Manager associates with the selected certificates. You can use these
+  settings to designate a website certificate as one that you trust or
+  don&apos;t trust for identification purposes.</li>
+ <li><strong>Delete</strong>: Delete the selected certificates.</li>
+</ul>
+
+<h3 id="edit_web_site_certificate_trust_settings">Edit Website Certificate
+ Trust Settings</h3>
+
+<p>When you select a website certificate from the
+ <a href="#web_site_certificates">Websites</a> tab in the Certificate Manager
+ and click Edit, you see a window entitled <q>Edit website certificate trust
+ settings</q>. Here you specify whether you want to trust the selected
+ certificate for identifying the website and setting up an encrypted
+ connection.</p>
+
+<p>The dialog box contains these elements:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>The certificate <q><em>name of certificate</em></q> was
+  issued by</strong>: Provides information about the
+  <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">certificate authority</a>
+  that issued this certificate.</li>
+ <li><strong>Edit certificate trust settings</strong>:
+  <ul>
+   <li><strong>Trust the authenticity of this certificate</strong>: If you
+    select this option, Certificate Manager will henceforth trust this
+    certificate for the purposes of identifying this website or setting up
+    an encrypted connection. If you select this option and then attempt to
+    visit the website, your browser will access the site with few, if any,
+    warnings.</li>
+   <li><strong>Do not trust the authenticity of this certificate</strong>:
+    If you select this option, Certificate Manager will no longer trust
+    this certificate for the purposes of identifying this website or
+    setting up an encrypted connection. If you select this option and
+    then attempt to visit the website, you will see one or more warning
+    messages before you can access the site.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li><strong>Edit CA Trust</strong>: Click this button to specify trust
+  settings for the certificate authority (CA) that issued the website
+  certificate. These settings allow you to trust or not to trust different
+  kinds of certificates issued by that certificate authority. For example,
+  you can choose to trust all website certificates issued by the
+  authority.</li>
+</ul>
+
+<p>Click OK to confirm your choice.</p>
+
+<h3 id="delete_web_site_certificates">Delete Website Certificates</h3>
+
+<p>Before deleting a website certificate from the
+ <a href="#web_site_certificates">Websites</a> tab in the Certificate
+ Manager, make sure that you won&apos;t need it again for the purposes of
+ identifying a website and setting up an encrypted connection.</p>
+
+<h2 id="authorities">Authorities</h2>
+
+<p>The Authorities tab in the <a href="#certificate_manager">Certificate
+ Manager</a> displays the certificates you have on file that identify
+ <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">certificate authorities
+ (CAs)</a>.</p>
+
+<p>CA certificates are grouped under the names of the organizations that issued
+ them:</p>
+
+<ul>
+ <li>If you can&apos;t see CA certificate names under an organization&apos;s
+  name, double-click the name.</li>
+ <li>To select a CA certificate, click its name.</li>
+ <li>To select more than one CA certificate, hold down the Control key and
+  click their names.</li>
+</ul>
+
+<p>To perform these actions, select the certificates on which you want to act
+ and click one of these buttons:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>View</strong>: Display detailed information about the selected
+  certificates.</li>
+ <li><strong>Edit</strong>: View or change the settings that Certificate
+  Manager associates with the selected certificates. You can use these
+  settings to designate what kinds of certificates, if any, you trust that
+  are issued by the corresponding CAs.</li>
+ <li><strong>Delete</strong>: Delete the selected certificates.</li>
+</ul>
+
+<p>To ensure that an entire
+ <a href="glossary.xhtml#certificate_chain">certificate chain</a> of CAs are
+ all trusted, you need to edit the root CA certifiate only.</p>
+
+<p>To import the chain, you click a link on a web page provided by the CA. You
+ can then use the authorities tab to locate the root certificate and edit its
+ trust settings.</p>
+
+<p>The root and intermediate CAs all appear under the same organization. The
+ root certificate is the one that lists itself as the the issuer.</p>
+
+<p><strong>If you download an intermediate CA</strong>: If you download an
+ intermediate CA certificate that chains to a root certificate already marked
+ as trusted in your browser, you don&apos;t have to indicate what purposes you
+ trust it for. Intermediate certificates automatically inherit the trust
+ settings of their roots.</p>
+
+<h3 id="edit_ca_certificate_trust_settings">Edit CA Certificate Trust
+ Settings</h3>
+
+<p>When you select a CA certificate from the
+ <a href="#authorities">Authorities</a> tab in the Certificate Manager and
+ click Edit, you see a window entitled <q>Edit CA certificate trust
+ settings</q>. Here you specify the kinds of certificates you trust this CA
+ to certify. If you deselect all the checkboxes, Certificate Manager will not
+ trust any certificates issued by this CA.</p>
+
+<p>The settings have these effects:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>This certificate can identify websites</strong>: Certificate
+  Manager will trust certificates issued by this CA for the purpose of
+  identifying websites and encrypting website connections. If you deselect
+  this checkbox, Certificate Manager will not trust website certificates
+  issued by this CA.</li>
+ <li><strong>This certificate can identify mail users</strong>: Certificate
+  Manager will trust certificates issued by this CA for the purpose of
+  signing or encrypting email. If you deselect this checkbox, Certificate
+  Manager will not trust email certificates issued by this CA.</li>
+ <li><strong>This certificate can identify software makers</strong>:
+  Certificate Manager will trust certificates issued by this CA for the
+  purpose of identifying software makers. If you deselect this checkbox,
+  Certificate Manager will not trust such certificates issued by this
+  CA.</li>
+</ul>
+
+<p>Click OK to confirm the settings you have selected.</p>
+
+<h3 id="delete_ca_certificates">Delete CA Certificates</h3>
+
+<p>Before deleting a CA certificate from the
+ <a href="#authorities">Authorities</a> tab in the Certificate Manager,
+ make sure that you won&apos;t need it again to validate certificates issued
+ by that CA. If you delete the only valid certificate you have for a CA,
+ Certificate Manager will no longer trust any certificates issued by that
+ CA.</p>
+
+<h2 id="device_manager">Device Manager</h2>
+
+<p>This section describes the options available in the Device Manager window.
+ For background information and step-by-step instructions on the use of the
+ Device Manager, see
+ <a href="using_certs_help.xhtml#managing_smart_cards_and_other_security_devices">Managing
+ Smart Cards and Other Security Devices</a>.</p>
+
+<p>If you are not currently viewing the Device Manager window, follow these
+ steps:</p>
+
+<ol>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Certificates. (If no
+  subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
+  the list.)</li>
+ <li>In the Certificates panel, click Manage Security Devices.</li>
+</ol>
+
+<p>The Device Manager lists each available PKCS #11 module, and the security
+ devices managed by each module below the module&apos;s name.</p>
+
+<p>When you select a module or device, information about the selected item
+ appears in the middle of the window, and some of the buttons on the right
+ side of the window become available. In general, you perform an action on
+ a module or device by selecting its name and clicking the appropriate
+ button:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Log In</strong>: Log into the selected security device. After you
+  have logged in to the device, the frequency with which you will be asked to
+  enter the master password for the device depends on the
+  <a href="passwords_help.xhtml#master_password_timeout">Master Password
+  Timeout</a> settings.</li>
+ <li><strong>Log Out</strong>: Log out of the selected security device. After
+  you have logged out of the device, the device and the certificates it
+  contains will not be available until you log in again.</li>
+ <li><strong>Change Password</strong>: Change the master password for the
+  selected security device.</li>
+ <li><strong>Load</strong>: Displays a dialog box that allows you to specify
+  the name and location of a new PKCS #11 module. Before adding a new module,
+  you should first install the module software on your computer and if
+  necessary connect any associated hardware device. Follow the instructions
+  provided by the vendor.</li>
+ <li><strong>Unload</strong>: Unload the selected module. If you unload a
+  module, both the module and its security devices are no longer available
+  for use by the browser.</li>
+ <li><strong>Enable FIPS</strong>: Turns the FIPS mode on and off. For more
+  information, see
+  <a href="using_certs_help.xhtml#enable_fips_mode">Enable FIPS
+  Mode</a>.</li>
+</ul>
+
+<p>&copyright.string;</p>
+
+</body>
+</html>
--- a/suite/chrome/common/help/certs_prefs_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/certs_prefs_help.xhtml
@@ -1,79 +1,87 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
- <!ENTITY % regionDTD SYSTEM "chrome://global-region/locale/region.dtd" >
  %brandDTD;
- %regionDTD;
 ]>
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
-	<title>Soukromí &amp; Zabezpečení - Nastavení certifikátů</title>
-	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="helpFileLayout.css" />
+<title>Privacy &amp; Security Preferences - Certificates</title>
+<link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
+ type="text/css"/>
 </head>
-
 <body>
-<h1 id="certificate_settings">Nastavení certifikátů</h1>
+
+<h1 id="certificate_settings">Certificate Settings</h1>
 
-<p>Tato kapitola popisuje, jak nastavit volby certifikátů a jak používat Správce certifikátů,
- Správce bezpečnostních zařízení a další dialogová okna, která se certifikátů týkají.</p>
+<p>This section describes how to set your certificate preferences and how to
+ use the Certificate Manager, Device Manager, and other dialog boxes related
+ to certificates.</p>
 
-<p>Pro detailních návody různých činností týkajících se certifikátů navštivte kapitolu
- <a href="using_certs_help.xhtml">Používání certifikátů</a>.</p>
+<p>For step-by-step descriptions of various tasks related to certificates, see
+ <a href="using_certs_help.xhtml">Using Certificates</a>.</p>
 
-<div class="contentsBox">V této kapitole:
+<div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
-  <li><a href="#privacy_and_security_preferences_certificates">Nastavení certifikátů</a></li>
-  <li><a href="certs_help.xhtml">Správa certifikátů</a></li>
-  <li><a href="certs_help.xhtml#device_manager">Správa bezpečnostních zařízení</a></li>
-  <li><a href="cert_dialog_help.xhtml">Práce s certifikáty</a></li>
+  <li><a href="#privacy_and_security_preferences_certificates">Certificate 
+   Preferences</a></li>
+  <li><a href="certs_help.xhtml">Certificate Manager</a></li>
+  <li><a href="certs_help.xhtml#device_manager">Device Manager</a></li>
+  <li><a href="cert_dialog_help.xhtml">Certificate Information and
+   Decisions</a></li>
  </ul>
 </div>
 
-<h1 id="privacy_and_security_preferences_certificates">Soukromí &amp; Zabezpečení - Nastavení certifikátů</h1>
+<h1 id="privacy_and_security_preferences_certificates">Privacy &amp; Security
+ Preferences - Certificates</h1>
 
-<p>Tato kapitola popisuje práci se sekcí Spravovat certifikáty. Pro její zobrazení proveďte následující kroky:</p>
+<p>This section describes use the Certificates preferences panel. To view
+ Certificates preferences, follow these steps:</p>
 
 <ol>
-  <li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span>
-   <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
-  <li>V kategorii Soukromí &amp; Zabezpečení klepněte na podkategorii Certifikáty. (Pokud nevidíte žádnou podkategorii, dvojklepnutím na Soukromí &amp; Zabezpečení zobrazíte jejich seznam.)</li>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Certificates. (If no
+  subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
+  the list.)</li>
 </ol>
 
-<h3 id="client_certificate_selection">Výběr klientských certifikátů</h3>
+<h3 id="client_certificate_selection">Client Certificate Selection</h3>
 
-<p>Některé webové stránky vyžadují, abyste se identifikovali certifikátem. Toto nastavení určuje chování
-Prohlížeče v případech, kdy má k dispozici více než jeden použitelný certifikát:</p>
+<p>Some websites require you to identify yourself with a certificate. The
+ option you select here determines how the browser identifies the certificate
+ to present among those you may have on file:</p>
+
 <ul>
-	<li><strong>Vybírat automaticky</strong>: Zvolte na tuto volbu,
-pokud chcete, aby Prohlížeč vybral certifikát, aniž by se vás ptal.</li>
-	<li><strong>Vždy se dotázat</strong>: Zvolte tuto volbu,
-pokud chcete, aby vám Prohlížeč dal vždy na výběr, jaký certifikát použít v okamžiku, kdy
-webová stránka certifikát požaduje.</li>
+ <li><strong>Select Automatically:</strong> Click this option if you want
+  the browser to select a certificate without asking you.</li>
+ <li><strong>Ask Every Time:</strong> Click this option if you want the browser
+  to ask you which certificate to use each time a website requests one.</li>
 </ul>
 
-<h3 id="manage_certificates">Správa certifikátů</h3>
+<h3 id="manage_certificates">Manage Certificates</h3>
 
-<p>Certifikáty jsou digitálními protějšky osobních průkazů. Pomáhají ostatním lidem identifikovat vás
-a vám identifikovat ostatní lidi, webové stránky a organizace.</p>
+<p>Certificates are the digital equivalent of ID cards&mdash;they help other
+ people identify you, and they help you identify other people, websites, and
+ organizations.</p>
 
-<p>Pro prohlížení nebo změnu nastavení uložených certifikátů
-klepněte na tlačítko Správa certifikátů.</p>
+<p>To examine or configure the certificates you have on file, click Manage
+ Certificates.</p>
 
-<h3 id="manage_security_devices">Správa bezpečnostních zařízení</h3>
+<h3 id="manage_security_devices">Manage Security Devices</h3>
 
-<p>Bezpečnostní zařízení jsou softwarová nebo hardwarová zařízení, která slouží
-k ukládání vašich certifikátů a šifrovacích klíčů. Příkladem takového zařízení je smart card.
-Váš prohlížeč má vlastní vestavěné softwarové zařízení a můžete též přidat další
-bezpečnostní zařízení jako třeba smart cards.</p>
+<p>A security device is a hardware or software device that stores your
+ certificates and keys. For example, a smart card is a security device. Your
+ browser has its own built-in software security device, and you can use
+ additional security devices, such as smart cards, at the same time.</p>
 
-<p>Pro prohlížení nebo změnu nastavení uložených certifikátů klepněte na tlačítko Správa bezpečnostních zařízení.</p>
+<p>To examine or configure your security devices, click Manage Security
+ Devices.</p>
 
 
 <p>&copyright.string;</p>
 
 </body>
 </html>
-
--- a/suite/chrome/common/help/composer_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/composer_help.xhtml
@@ -1,2117 +1,2499 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
- <!ENTITY % regionDTD SYSTEM "chrome://global-region/locale/region.dtd" >
  %brandDTD;
- %regionDTD;
 ]>
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
-  <title>Vytváření webových stránek s Editorem</title>
-  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="helpFileLayout.css"/>
+<title>Creating Web Pages with &brandShortName; Composer</title>
+<link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
+ type="text/css"/>
 </head>
-
 <body>
 
-<h1 id="creating_web_pages_with_mozilla_composer">Vytváření webových stránek s Editorem</h1>
-
-<p>Editor vám umožňuje vytvářet vlastní webové stránky a publikovat (nahrát) je na Internet.
-Pro používání Editoru nemusíte umět jazyk HTML; tvorba stánek je zde stejně jednoduchá jako psaní textového dokumentu.</p>
-
-<p>Tlačítka na nástrojové liště vám umožňují vkládat seznamy, tabulky, obrázky, odkazy na jiné stránky, barvy a styly písem. Hned při tvorbě stránek uvidíte, jak budou vypadat na Internetu a můžete stránky jednoduše sdílet s dalšími lidmi, bez ohledu na to, jaký používají prohlížeč Internetu nebo e-mailový program.</p>
-
-<p>Začátek práce s Editorem:</p>
+<h1 id="creating_web_pages_with_mozilla_composer">Creating Web Pages with
+ &brandShortName; Composer</h1>
+
+<p>&brandShortName; Composer lets you create your own web pages and publish
+ them on the web. You don&apos;t have to know HTML to use Composer; it is as
+ easy to use as a word processor.</p>
+
+<p>Toolbar buttons let you add lists, tables, images, links to other pages,
+ colors, and font styles. You can see what your document will look like on
+ the Web as you create it, and you can easily share your document with
+ other users, no matter what type of browser or HTML-capable email program
+ they use.</p>
+
+<p>To start using &brandShortName; Composer:</p>
 
 <ul>
- <li>Klepněte na ikonku aplikace v levém dolním rohu, v kterémkoli z oken aplikace &brandShortName;.</li>
+ <li>Click the Composer icon in the lower-left corner of any
+  &brandShortName; window.</li>
 </ul>
 
-<div><img src="images/composer_icon.png" width="128" height="23" alt="" /></div>
-<div style="-moz-margin-start: 80px;"><strong>Ikona Editoru</strong></div>
-
-<div class="contentsBox">V této kapitole:
+<div><img src="images/composer_icon.png" width="128" height="23"
+ alt="" /></div>
+<div style="-moz-margin-start: 80px;"><strong>Composer icon</strong></div>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
-  <li><a href="#starting_a_new_page">Vytvoření nové stránky</a></li>
-	<li><a href="#formatting_your_web_pages">Formátování stránek</a></li>
-	<li><a href="#adding_tables_to_your_web_page">Vkládání tabulek do stránek</a></li>
-	<li><a href="#adding_images_to_your_web_page">Vkládání obrázků do stránek</a></li>
-	<li><a href="#setting_page_properties">Nastavování vlastností stránek</a></li>
-	<li><a href="#creating_links_in_composer">Vytváření odkazů</a></li>
-	<li><a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Publikování stránek na Internet</a></li>
-	<li><a href="#composer_preferences">Předvolby Editoru</a></li>
- </ul>
-</div>
-
-<h1 id="starting_a_new_page" style="margin-top: 50px;">Vytvoření nové stránky</h1>
-
-<div class="contentsBox">V této sekci:
- <ul>
-  <li><a href="#creating_a_new_page">Vytvoření nové stránky</a></li>
-  <li><a href="#saving_and_browsing_your_new_page">Uložení a prohlížení nové stránky</a></li>
+  <li><a href="#starting_a_new_page">Starting a New Page</a></li>
+  <li><a href="#formatting_your_web_pages">Formatting Your Web Pages</a></li>
+  <li><a href="#adding_tables_to_your_web_page">Adding Tables to Your Web
+   Page</a></li>
+  <li><a href="#adding_images_to_your_web_page">Adding Pictures (Images) to
+   Your Web Page</a></li>
+  <li><a href="#setting_page_properties">Setting Page Properties</a></li>
+  <li><a href="#creating_links_in_composer">Creating Links in
+   Composer</a></li>
+  <li><a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Publishing Your Pages on
+   the Web</a></li>
+  <li><a href="#composer_preferences">Composer Preferences</a></li>
  </ul>
 </div>
 
-<h2 id="creating_a_new_page">Vytvoření nové stránky</h2>
-
-<p>Aplikace Editor je editor HTML (Hypertext Markup Language), která
-umožňuje vytvářet webové stránky. Je takzvaným <em>WYSIWYG</em> editorem - při editaci se stránka zobrazuje tak, jak bude vypadat po uložení.
-Není nutné umět HTML, protože většina základních funkcí je přístupná přes nástrojovou lištu nebo nabídky.</p>
-
-<p>Editor vám umožňuje i přímo upravovat HTML kód stránky.
-Pro zobrazení nebo úpravu HTML kódu otevřete nabídku Zobrazit a klepněte na položku
-Zdrojový HTML kód, nebo klepněte na panel &lt;HTML&gt; Zdrojový kód v nástrojové liště Lišta zobrazení naspodu okna Editoru.</p>
-
-<p>Pro vytvoření webové stránky použijte jeden z postupů popsaných níže.
-Po vytvoření stránky můžete vkládat a upravovat text stejně, jako při psaní dokumentu.</p>
-
-<p><strong>Pro vytvoření nové stránky z okna prohlížeče</strong>:</p>
-
-<ul>
- <li>Otevřete nabídku Soubor, klepněte na podnabídku Nový objekt. Zde klepněte na položku Prázdná stránka.
-Otevře se okno Editoru s prázdnou stránkou.</li>
-</ul>
-
-<p><strong>Pro úpravu stránky, kterou si právě prohlížíte v prohlížeči</strong>:</p>
-
-<ul>
- <li>V okně prohlížeče s otevřenou stránkou kterou si prohlížíte, otevřete nabídku Soubor a klepněte na položku Upravit stránku. Zobrazí se okno Editoru se stránkou, kterou si právě prohlížíte.</li>
-</ul>
-
-<p><strong>Pro vytvoření nové stránky z okna Editoru</strong>:</p>
+<h1 id="starting_a_new_page" style="margin-top: 50px;">Starting a New Page</h1>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
+ <ul>
+  <li><a href="#creating_a_new_page">Creating a New Page</a></li>
+  <li><a href="#saving_and_browsing_your_new_page">Saving and Browsing Your
+   New Page</a></li>
+ </ul>
+</div>
+
+<h2 id="creating_a_new_page">Creating a New Page</h2>
+
+<p>&brandShortName; Composer is an HTML (Hypertext Markup Language) editor that
+ allows you to create and edit web pages. Composer is a <em>WYSIWYG</em> (What
+ You See Is What You Get) editor, so you can display how your page will look
+ to the reader as you&apos;re creating it. It is not necessary for you to know
+ HTML, since most of the basic HTML functions are available as commands from
+ the toolbars and menus.</p>
+
+<p>Composer also lets you edit the HTML source if you want. To view or edit the
+ HTML source code, open the View menu, and choose HTML Source, or click the
+ &lt;HTML&gt; Source tab in the Edit Mode toolbar at the bottom of the
+ Composer window.</p>
+
+<p>To create a web page, use one of the methods described below. Once
+ you&apos;ve started a page, you can add and edit text just as you would
+ in a word processor.</p>
+
+<p><strong>To create a new page from the browser</strong>:</p>
 
 <ul>
- <li>Klepněte na tlačítko Nový v nástrojové liště Editoru.</li>
+ <li>Open the File menu, choose New, and then Composer Page. A Composer
+  window containing a blank page opens.</li>
 </ul>
 
-<p><strong>Pro úpravu HTML souboru uloženého na lokálním disku</strong>:</p>
-
-<ol>
- <li>Otevřete nabídku Okno a klepněte na položku Editor. Zobrazí se okno Editoru.</li>
- <li>Otevřete nabídku Soubor a klepněte na položku Otevřít soubor. Zobrazí se dialogové okno Otevřít HTML soubor.</li>
- <li>Najděte soubor který chcete upravit na vašem disku.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko Otevřít pro zobrazení zvoleného souboru v okně Editoru.</li>
-</ol>
-
-<p><strong>Pro úpravu webové stránky</strong>:</p>
-
-<ol>
- <li>Otevřete nabídku Okno a klepněte na položku prohlížeč.</li>
- <li>Přejděte na stránku kterou chcete upravit napsáním její adresy (například <tt>http://www.mozilla.org</tt>) do Adresní řádky a stisknutím klávesy <kbd class="mac">Return</kbd><kbd class="noMac">Enter</kbd>.</li>
- <li>Otevřete nabídku Soubor a klepněte na položku Upravit stránku.</li>
-</ol>
-
-<p><strong>Tip</strong>:V okně Editoru můžete jednoduše otevřít soubory, se kterými jste pracovali v poslední době. Otevřete nabídku Soubor, klepněte na podnabídku Poslední dokumenty a klepněte na položku požadovaného souboru ze seznamu.</p>
-
-<p>[<a href="#starting_a_new_page">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="saving_and_browsing_your_new_page">Uložení a prohlížení nové stránky</h2>
-
-<p>Stránky můžete uložit ve formátu HTML nebo pouze jako text. Uložením stránky ve formátu HTML se uloží formátování, jako například
-styly písma (tučné, kurzíva ...), tabulky, odkazy a obrázky.
-Uložením ve formátu <q>pouze jako text</q> se odstraní ze stránky všechny značky HTML a zachová se pouze text.</p>
-
-<p>Pro uložení do HTML souboru:</p>
+<p><strong>To edit a page you&apos;re currently viewing in the
+ browser</strong>:</p>
 
 <ul>
- <li>Otevřete nabídku Soubor a klepněte na položku Uložit, nebo klepněte na tlačítko Uložit v nástrojové liště.
-  <p>Pokud jste ještě nezadali nadpis stránky, Editor se vás na něj dotáže.
-Nadpis stránky je při prohlížení stránky zobrazen v titulku okna prohlížeče.
-Nadpis stránky se také použije v seznamu záložek, pokud stránku přidáte k záložkám.</p>
-
-  <p>Editor se vás potom dotáže na jméno a umístění souboru, do kterého
-se má stránka uložit. Ujistěte se, že jméno souboru má koncovku .html.</p>
- </li>
+ <li>In the browser window of the page you&apos;re viewing, open the File
+  menu and choose Edit Page. You see a Composer window that contains the
+  page you&apos;re viewing.</li>
 </ul>
 
-<p>Pro změnu jména nebo umístění existujícího HTML souboru:</p>
+<p><strong>To create a new page in Composer</strong>:</p>
 
 <ul>
- <li>Klepněte na položku Uložit jako a vyberte jiné jméno souboru nebo umístění.</li>
+ <li>Click the New button in Composer&apos;s toolbar.</li>
 </ul>
 
-<p>V okamžiku, kdy ukládáte v Editoru stránku, jsou všechny její části
-(HTML kód, obrázky a další soubory, jako třeba zvuky nebo kaskádové styly),
-uloženy na lokálním pevném disku.
-Pokud chcete uložit pouze část obsahující HTML, musíte změnit nastavení pro
-ukládání stránek. Pro informace, jak toto nastavení změnit, přejděte na <a href="#composer">Nastavení Editor</a>.</p>
-
-<p>Pokud je umístění obrázku zadáno absolutně (začíná na <q>http://</q>)
-a jste připojeni k Internetu, bude tento obrázek v dokumentu zobrazen jak v Editoru tak v prohlížeči. Pokud je ale umístění obrázku zadáno relativně k umístění stránky (začíná na <q>file:///</q>), obrázek nebude v lokální verzi zobrazen.</p>
-
-<p>Pro uložení dokumentu jako Textové soubory:</p>
+<p><strong>To start from an HTML file stored on your local drive</strong>:</p>
+
+<ol>
+ <li>Open the Window menu and choose Composer. You see the Composer
+  window.</li>
+ <li>Open the File menu and choose Open File. You see the Open HTML File
+  dialog box.</li>
+ <li>On your local drive, locate the file that you want to edit.</li>
+ <li>Click Open to display the specified file in a Composer window.</li>
+</ol>
+
+<p><strong>To edit a web page</strong>:</p>
 
 <ol>
- <li>Otevřete nabídku Soubor a klepněte na položku Exportovat text.</li>
- <li>Zadejte jméno souboru a zvolte umístění, kam chcete soubor uložit.</li>
+ <li>Open the Window menu and choose Browser.</li>
+ <li>Go to a web page: type the URL of the page (for example,
+  <tt>http://www.mozilla.org</tt>) in the Location Bar and press
+  <kbd class="mac">Return</kbd><kbd class="noMac">Enter</kbd>.</li>
+ <li>Open the File menu and choose Edit Page.</li>
 </ol>
 
-<p><strong>Poznámka</strong>: Obrázky nejsou v dokumentech uložených jako Textové soubory zobrazeny.</p>
-
-<p><strong>Tip</strong>: V nabídce Soubor můžete klepnout na položku Zpět k dříve uloženému pro návrat k poslední uložené verzi dokumentu, se kterým pracujete. Pamatujte ale, že změny, které jste provedli od posledního uložení, budou ztraceny.</p>
-
-<p>Pro zobrazení stránky v prohlížeči za účelem kontroly odkazů:</p>
+<p><strong>Tip</strong>: In the Composer window you can quickly open the most
+ recent file you&apos;ve been working on by opening the File menu, choosing
+ Recent Pages, and then selecting the file you want from the list.</p>
+
+<p>[<a href="#starting_a_new_page">Return to beginning of section</a>]</p>
+
+<h2 id="saving_and_browsing_your_new_page">Saving and Browsing Your New
+ Page</h2>
+
+<p>You can save Composer documents in HTML or text-only format. Saving a
+ document in HTML format preserves the document&apos;s formatting, such
+ as text styles (for example, bold or italic), tables, links, and images.
+ Saving a document in text-only format removes all the HTML tags but
+ preserves the document&apos;s text.</p>
+
+<p>To save a document as an HTML file:</p>
 
 <ul>
-<li>Otevřete nabídku Soubor a klepněte na položku Náhled stránky (nebo klepněte na tlačítko Náhled v nástrojové liště). Pokud jste ještě dokument neuložili, Editor se vás dotáže na nadpis stránky a jméno souboru pro uložení. Okno Editoru zůstává otevřeno pod novým oknem prohlížeče.</li>
+ <li>Open the File menu and choose Save or click the Save button on the
+  Composition toolbar.
+
+  <p>If you haven&apos;t already given your page a title, Composer prompts
+   you to do so. Composer displays the page title in the browser
+   window&apos;s title bar when you view the page in the browser. The
+   document&apos;s page title also appears in your list of bookmarks
+   if you bookmark the page.</p>
+
+  <p>Composer then prompts you to enter a filename and specify the location
+   where you want to save the file. Make sure you preserve the .html
+   extension in the filename.</p>
+ </li>
 </ul>
 
-<p>[<a href="#starting_a_new_page">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h1 id="formatting_your_web_pages">Formátování stránek</h1>
-
-<div class="contentsBox">V této sekci:
- <ul>
-  <li><a href="#formatting_paragraphs_headings_and_lists">Formátování odstavců, nadpisů a seznamů</a></li>
-	<li><a href="#working_with_lists">Práce se seznamy</a></li>
-	<li><a href="#changing_text_color_style_and_font">Změna barvy, stylu a druhu písma textu</a></li>
-	<li><a href="#removing_or_discontinuing_text_styles">Odstranění nebo přerušení stylů textu</a></li>
-	<li><a href="#finding_and_replacing_text">Vyhledávání a nahrazování textu</a></li>
-	<li><a href="#inserting_horizontal_lines">Vkládání vodorovných linek</a></li>
-	<li><a href="#inserting_special_characters">Vkládání speciálních znaků</a></li>
-	<li><a href="#inserting_html_elements_and_attributes">Vkládání HTML prvků a vlastností</a></li>
-	<li><a href="#validating_the_html">Validace HTML</a></li>
-	<li><a href="#choosing_the_right_editing_mode">Volba toho pravého Režimu úprav</a></li>
- </ul>
-</div>
-
-<h2 id="formatting_paragraphs_headings_and_lists">Formátování odstavců, nadpisů a seznamů</h2>
-
-<p>Pro změnu formátu v odstavci začněte v okně Editoru:</p>
-
-<ol>
-<li>Umístěte kurzor na místo odkud chcete aby se změna formátu projevila, nebo označte text který chcete formátovat.</li>
-
-<li>Z rozbalovacího seznamu nabídky v Liště stylů klepněte na požadovaný formát:
+<p>To change the filename or location of an existing HTML file:</p>
 
 <ul>
-<li><strong>Tělo</strong>: Použije se výchozí druh písma a styl. Bez odsazení před či za textem.</li>
-
-<li><strong>Odstavec</strong>: Vloží značku pro začátek odstavce (používejte vždy, když začínáte nový odstavec). Odstavec má horní a dolní odsazení.</li>
-
-<li><strong>Nadpis 1</strong> - <strong>Nadpis 6</strong>: Převede odstavec na nadpis.
-Nadpis 1 je nadpis nejvyšší úrovně, Nadpis 6 je nejnižší úroveň nadpisů.</li>
-
-<li><strong>Adresa</strong>: Může být použito pro <q>podpis</q> webové stránky obsahující
-jméno autora stránky a kontaktní osobu, například: <tt>uzivatel@vzor.com</tt> 
-
-<p>Toto formátování se hodí k umístění datumu a oznámení o autorství či podmínkách kopírování. Tyto informace se většinou umísťují do spodní části stránky, pod vodorovnou linku. Prohlížeč zobrazuje toto formátování kurzívou.</p>
-</li>
-
-<li><strong>Předformátováno</strong>: Toto formátování se používá pro věci jako třeba ukázky zdrojových kódů, data ve sloupcích a e-mailové zprávy, které chcete zobrazit fontem
-s pevnou šířkou znaku. V normálním textu většina prohlížečů odstraňuje
-nadbytečné mezery, znaky odsazení (tabulátory) a konce řádek.
-Text, který používá styl předformátováno, je zobrazen beze změn, se zachováním původního rozvržení textu.</li>
+ <li>Choose Save As and select a different filename or location.</li>
 </ul>
-</li>
-</ol>
-
-<p>Pro nastavení formátu na Nadpis:</p>
+
+<p>When you save a page in Composer, all parts of the page (the HTML, images
+ and other files, such as sound files and style sheets), are saved locally
+ on your hard drive. If you only want to save the HTML part of the page, you
+ must change the Composer preference for saving pages. See
+ <a href="#composer">Composer Preferences - Composer</a> for more information
+ on changing Composer&apos;s setting for saving pages.</p>
+
+<p>If an image location is absolute (starts with <q>http://</q>) and you are
+ connected to the Internet, you will still see that image in the document in
+ Composer and the browser. However, if the image location is relative to the
+ page location (starts with <q>file:///</q>), then you won&apos;t see the
+ image in the local version of the document.</p>
+
+<p>To save a document as a text-only file:</p>
 
 <ol>
-<li>Klepnutím umístěte kurzor na místo kdekoli uvnitř textu, který chcete formátovat.</li>
-
-<li>Z rozbalovacího seznamu nabídky v Liště stylů klepněte na úroveň
-nadpisu od 1 (největší) do 6 (nejmenší). Pro hlavní nadpis zvolte
-<q>Nadpis 1</q>, pro další úroveň <q>Nadpis 2</q>, atd.</li>
+ <li>Open the File menu and choose Export to Text.</li>
+ <li>Enter the filename and specify the location where you want to save the
+  file.</li>
 </ol>
 
-<p>Pro nastavení formátu na položku seznamu:</p>
-
-<ol>
-<li>Klepnutím umístěte kurzor na místo kdekoli uvnitř textu, který chcete formátovat.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Formát a klepněte na podnabídku Seznam.</li>
-
-<li>Klepněte na styl seznamu:
+<p><strong>Note</strong>: Images do not appear in documents saved in the
+ text-only format.</p>
+
+<p><strong>Tip</strong>: You can choose Revert to Last Saved from the File
+ menu to retrieve the most recently saved copy of the document in which
+ you&apos;re working. Keep in mind that your current changes will be lost.</p>
+
+<p>To view your page in a browser window in order to test your links:</p>
 
 <ul>
-<li><strong>Bodový</strong> (S odrážkami): Každá položka má před sebou odrážku (stejně jako v tomto seznamu).</li>
-
-<li><strong>Číselný</strong>: Položky jsou číslovány.</li>
-
-<li><strong>Pojmový</strong> a <strong>Definice</strong>: Tyto dva styly se používají spolu, přičemž vytváří
-vzhled podobný slovníku. Styl Pojmový používejte pro slovo, které je definováno a styl
-Definice pro definici. Pojmový text je zobrazen vlevo a Definice jsou zarovnány.</li>
+ <li>Open the File menu and choose Browse Page (or click Browse in the
+  Composition toolbar). If you have not yet saved your document, Composer
+  prompts you to enter a page title, filename, and location. The Composer
+  window remains open behind the new browser window.</li>
 </ul>
-</li>
-</ol>
-
-<p><strong>Tip</strong>: Seznam vytvoříte rychle tak, že označíte blok textu a klepnete na jedno z tlačítek na nástrojové liště: <img src="images/numbers.gif" width="21" height="21" alt="" /> pro Číselný seznam a <img src="images/bullets.gif" width="20" height="20" alt="" /> pro Bodový seznam.</p>
-
-<p>Pro změnu stylu odrážek či čísel:</p>
-
-<ol>
-<li>Klepnutím umístěte kurzor na místo kdekoli uvnitř textu položky seznamu,
-kterou chcete změnit nebo označte jednu nebo více položek seznamu, pokud chcete
-změnit styl pro celý seznam.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Formát a klepněte na položku Vlastnosti seznamu.</li>
-
-<li>Z rozbalovacího seznamu vyberte styl, buď Seznam s odrážkami nebo Číslovaný seznam.
-Pro číslované seznamy můžete zadat počáteční číslo. Pro seznamy s odrážkami
-můžete změnit styl odrážek.</li>
-</ol>
-
-<p><strong>Tip</strong>: Pro vyvolání dialogového okna Vlastnosti seznamu můžete také poklepat na odrážku nebo číslování seznamu.</p>
-
-<p>Pro zarovnání odstavce na vaší stránce, například vycentrování či zarovnání vlevo či vpravo:</p>
+
+<p>[<a href="#starting_a_new_page">Return to beginning of section</a>]</p>
+
+<h1 id="formatting_your_web_pages">Formatting Your Web Pages</h1>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
+ <ul>
+  <li><a href="#formatting_paragraphs_headings_and_lists">Formatting
+   Paragraphs, Headings, and Lists</a></li>
+  <li><a href="#working_with_lists">Working with Lists</a></li>
+  <li><a href="#changing_text_color_style_and_font">Changing Text Color,
+   Style, and Font</a></li>
+  <li><a href="#removing_or_discontinuing_text_styles">Removing or
+   Discontinuing Text Styles</a></li>
+  <li><a href="#finding_and_replacing_text">Finding and Replacing
+   Text</a></li>
+  <li><a href="#inserting_horizontal_lines">Inserting Horizontal
+   Lines</a></li>
+  <li><a href="#inserting_special_characters">Inserting Special
+   Characters</a></li>
+  <li><a href="#inserting_html_elements_and_attributes">Inserting HTML
+   Elements and Attributes</a></li>
+  <li><a href="#validating_the_html">Validating the HTML</a></li>
+  <li><a href="#choosing_the_right_editing_mode">Choosing the Right Editing
+   Mode</a></li>
+ </ul>
+</div>
+
+<h2 id="formatting_paragraphs_headings_and_lists">Formatting Paragraphs,
+ Headings, and Lists</h2>
+
+<p>To apply a format to a paragraph, begin from the Composer window:</p>
 
 <ol>
-<li>Klepnutím umístěte kurzor na místo kdekoli uvnitř odstavce nebo řádky, jejíž text chcete zarovnat.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Formát a klepněte na podnabídku Zarovnání; potom klepněte na požadovaný způsob zarovnání.</li>
+ <li>Click to place the insertion point where you want the format to begin,
+  or select the text you want to format.</li>
+ <li>Choose a paragraph format using the drop-down list in the Format toolbar:
+  <ul>
+   <li><strong>Body Text</strong>: Applies the application default font and
+    style for regular text, without affecting the spacing before or after
+    the text.</li>
+   <li><strong>Paragraph</strong>: Inserts a paragraph tag (use this to
+    begin a new paragraph). The paragraph includes top and bottom
+    margins.</li>
+   <li><strong>Heading 1</strong> - <strong>Heading 6</strong>: Formats the
+    paragraph as a heading. Heading 1 is the highest-level heading, while
+    Heading 6 is the lowest-level heading.</li>
+   <li><strong>Address</strong>: Can be used for a web page <q>signature</q>
+    that indicates the author of the page and the person to contact for
+    more information, for example: <tt>user@example.com</tt> 
+
+    <p>You might want to include the date and a copyright notice. This
+     format usually appears at the bottom of the web page under a
+     horizontal line. The browser displays the address format in
+     italics.</p>
+   </li>
+   <li><strong>Preformat</strong>: This is useful for elements such as code
+    examples, column data, and mail messages that you want displayed in a
+    fixed-width font. In normal text, most browsers remove extra spaces,
+    tabs, and paragraph returns. However, text that uses the Preformatted
+    style is displayed with the white space intact, preserving the layout
+    of the original text.</li>
+  </ul>
+ </li>
 </ol>
 
-<p><strong>Poznámka</strong>: K zarovnání textu můžete také použít Lištu stylů.</p>
-
-<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="working_with_lists">Práce se seznamy</h2>
-
-<p>Pro zakončení seznamu a pokračování v zadávání běžného textu:</p>
-
-<ul>
-<li>K zakončení seznamu umístěte kurzor na konec poslední položky seznamu a dvakrát stiskněte tlačítko <kbd class="mac">Return</kbd><kbd class="noMac">Enter</kbd>.</li>
-</ul>
-
-<p>Pro změnu jedné či více položek seznamu na běžný text:</p>
+<p>To format text as a heading:</p>
 
 <ol>
-<li>Umístěte kurzor na položku nebo označte položky.</li>
-
-<li>V číslovaných seznamech klepněte na tlačítko číslovaného seznamu (
-nebo pro seznam s odrážkami klepněte na tlačítko seznamu s odrážkami)
-z Lištu stylů.</li>
+ <li>Click to place the insertion point anywhere within the text that you
+  want to format.</li>
+ <li>Using the drop-down list in the Format toolbar, choose the level of
+  heading you want, from 1 (largest) to 6 (smallest). Choose <q>Heading 1</q>
+  for your main heading, <q>Heading 2</q> for the next level, and so
+  forth.</li>
 </ol>
 
-<p>Pro umístění textu pod položku seznamu:</p>
+<p>To apply a list item format:</p>
 
 <ol>
-<li>Umístěte kurzor na položku.</li>
-
-<li>Stiskněte <kbd>Shift</kbd>+<kbd class="mac">Return</kbd>
-<kbd class="noMac">Enter</kbd> pro postoupení na další, odsazenou řádku.</li>
-
-<li>Napište text.</li>
-
-<li>Stisknutím <kbd>Shift</kbd>+<kbd class="mac">Return</kbd>
-<kbd class="noMac">Enter</kbd> vytvoříte další odsazenou řádku, stisknutím 
-<kbd class="mac">Return</kbd><kbd class="noMac">Enter</kbd> vytvoříte další 
-položku seznamu.</li>
+ <li>Click to place the insertion point within the line of text that you want
+  to format.</li>
+ <li>Open the Format menu and choose List.</li>
+ <li>Choose the list style:
+  <ul>
+   <li><strong>Bulleted</strong>: Each item has a bullet (dot) next to it
+    (as in this list).</li>
+   <li><strong>Numbered</strong>: Items are numbered.</li>
+   <li><strong>Term</strong> and <strong>Definition</strong>: These two
+    styles work together, creating a glossary-style appearance. Use the
+    Term tag for the word being defined, and the Definition tag for the
+    definition. The Term text appears flush left, and the Definition
+    text appears indented.</li>
+  </ul>
+ </li>
 </ol>
 
-<p><strong>Tip</strong>:
-Odsazení položek seznamů můžete změnit tak, že umístíte kurzor kdekoli
-v položce seznamu a potom v Liště stylů klepněte na tlačítko pravé či levé odsazení (posunutí). Jiná možnost je po umístění kurzoru do položky seznamu a stisknout
-<kbd>tabulátor</kbd> pro posunutí vpravo či <kbd>Shift</kbd>+<kbd>tabulátor</kbd> pro posunutí vlevo.</p>
-
-<p>Pro spojení dvou sousedících seznamů:</p>
+<p><strong>Tip</strong>: You can quickly apply a list style to a block of
+ text by selecting the text and clicking the Numbered List
+ <img src="images/numbers.gif" width="21" height="21" alt="" />
+ or Bulleted List
+ <img src="images/bullets.gif" width="20" height="20" alt="" />
+ buttons on the Format toolbar.</p>
+
+<p>To change the style of bullets or numbers:</p>
 
 <ol>
-<li>Označte oba seznamy, které chcete spojit. Ujistěte se, že jste označili všechny
-položky obou seznamů. Počítejte s tím, že případný text mezi oběma seznamy se stane také součástí spojeného seznamu.</li>
-
-<li>V Liště stylů klepněte na tlačítko číslovaného či bodového seznamu.</li>
+ <li>Click to place the insertion point within the text of the list item you
+  want to change, or select one or more items in the list if you want to
+  apply a new style to the entire list.</li>
+ <li>Open the Format menu and choose List Properties.</li>
+ <li>Select a bullet or number style from the drop-down list. For numbered
+  lists, you can specify a starting number. For bulleted lists, you can
+  change the bullet style.</li>
 </ol>
 
-<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="changing_text_color_style_and_font">Změna barvy, stylu a písma textu</h2>
-
-<p>Pro změna barvy, stylu a písma textu:</p>
+<p><strong>Tip</strong>: You can also double-click on a bullet or number in a
+ list to display the List Properties dialog box.</p>
+
+<p>To align a paragraph or text in your page, for example, centering or
+ aligning to the left or right:</p>
 
 <ol>
-<li>Označte text, který chcete upravovat.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Formát a klepněte na jedno z následujících:
+ <li>Click to place the insertion point within the paragraph or line of text
+  you want to align.</li>
+ <li>Open the Format menu and choose Align; then choose an alignment
+  option.</li>
+</ol>
+
+<p><strong>Note</strong>: You can also use the Format toolbar to align
+ text.</p>
+
+<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="working_with_lists">Working with Lists</h2>
+
+<p>To end a list and continue typing body text:</p>
 
 <ul>
-<li><strong>Písmo</strong>: Klepněte pro změnu písma (fontu).
-Pokud dáváte přednost písmům, které má nastaveny prohlížeč čtenáře, klepněte na položku Proporcionální nebo Neproporcionální. 
-
-<p><strong>Poznámka</strong>: Písma Helvetica, Arial, Times, a Courier obecně vypadají stejně, 
-při zobrazení na různých počítačích. Pokud zvolíte jiné písma, nemusí na jiném počítači vypadat stejně.</p>
-</li>
-
-<li><strong>Velikost</strong>: Klepněte pro změnu <em>relativní</em> velikosti písma
-nebo zvolte možnost zvětšit nebo zmenšit písmo (relativně k okolnímu textu).</li>
-
-<li><strong>Styl</strong>: Zvolte pro výběr stylu textu, jako jsou Kurzíva, Tučné a Podtržené nebo
-použití složeného stylu, jako např. Kód.</li>
-
-<li><strong>Barva textu</strong>: Klepněte pro změnu barvy textu z nabídky barev.
-Pokud umíte hexadecimální kódy barev HTML, můžete napsat požadovaný kód,
-nebo můžete napsat název barvy (například <q>blue</q>).
-
-Oficiální seznam barev W3C pro CSS naleznete <a href="http://www.w3.org/TR/CSS21/syndata.html#color-units">zde</a>. lší Podobný seznam je k dispozici <a href="http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp">zde</a>.</li>
+ <li>Click to place the insertion point at the end of the last list item and
+  press <kbd class="mac">Return</kbd><kbd class="noMac">Enter</kbd> twice to
+  end the list.</li>
 </ul>
-</li>
+
+<p>To change one or more list items to body text:</p>
+
+<ol>
+ <li>Click to place the insertion point within the list item, or select the
+  list items.</li>
+ <li>In a numbered list, click the numbered list button (or in a bulleted
+  list, click the bulleted list button) in the Format toolbar.</li>
 </ol>
 
-<p>Pro změnu barvy pozadí stránky:</p>
+<p>To position indented text below a list item:</p>
 
 <ol>
-<li>Klepněte kdekoli na stránce.</li>
-
-<li>Klepněte na prvek barvy pozadí v Liště stylů.</li>
-
-<li>Zvolte barvu pozadí z dialogového okna Barva pozadí.</li>
-
-<li>Klepněte na tlačítko OK.</li>
+ <li>Click to place the insertion point within the list item.</li>
+ <li>Press <kbd>Shift</kbd>+<kbd class="mac">Return</kbd><kbd
+  class="noMac">Enter</kbd>to create the hanging indent.</li>
+ <li>Type the text you want to indent.</li>
+ <li>Press <kbd>Shift</kbd>+<kbd class="mac">Return</kbd><kbd
+  class="noMac">Enter</kbd> to create another indented paragraph, or press
+  <kbd class="mac">Return</kbd><kbd class="noMac">Enter</kbd> to create the
+  next list item.</li>
 </ol>
 
-<p><strong>Tip</strong>: Pro rychlou změnu barvy textu na poslední použitou barvu vyberte text,
-stiskněte klávesu Shift a v Liště stylů klepněte na prvek barvy textu.
-Tato funkce je užitečná, pokud chcete použít jednu barvu v oddělených řádkách textu.</p>
-
-<p>Můžete také použít jako pozadí obrázek. Více v <a href="#setting_page_colors_and_backgrounds">Nastavení barev a pozadí stránky</a>.</p>
-
-<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="removing_or_discontinuing_text_styles">Odstranění nebo přerušení stylů textu</h2>
-
-<p>Pro odstranění všech stylů (tučný, kurzíva, atd.) z vybraného textu:</p>
+<p><strong>Tip</strong>: You can increase or decrease the indentation of list
+ items by clicking anywhere in a list item and then clicking the Indent or
+ Outdent button on the Format toolbar. Alternatively, click anywhere in a
+ list item and press <kbd>Tab</kbd> to indent one level. Press
+ <kbd>Shift</kbd>+<kbd>Tab</kbd> to outdent one level.</p>
+
+<p>To merge two adjacent lists:</p>
 
 <ol>
-<li>Označte text.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Formát a klepněte na položku Odebrat všechny styly z textu.</li>
-
-<li>Pokračujte v psaní.</li>
+ <li>Select the two lists that you want to merge. Be sure to select all of
+  the elements in both lists. Note that any text in between the two lists
+  will also become part of the merged list.</li>
+ <li>Click the bulleted or numbered list button in the Format toolbar to
+  merge the lists.</li>
 </ol>
 
-<p>Pro pokračování v psaní se všemi odstraněnými styly:</p>
+<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="changing_text_color_style_and_font">Changing Text Color, Style, and
+ Font</h2>
+
+<p>To change the style, color, or font of selected text:</p>
 
 <ol>
-<li>Umístěte kurzor na místo, odkud chcete přerušit styly textu.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Formát a klepněte na položku Ukončit styly textu.</li>
-
-<li>Pokračujte v psaní.</li>
+ <li>Select the text you want to format.</li>
+ <li>Open the Format menu and choose one of the following:
+  <ul>
+   <li><strong>Font</strong>: Use this to choose a font. If you prefer to
+    use fonts specified by the reader&apos;s browser, select Variable
+    Width or Fixed Width.
+
+    <p><strong>Note</strong>: The fonts Helvetica, Arial, Times, and
+     Courier generally look the same when viewed on different computers.
+     If you select a different font, it may not look the same when viewed
+     using a different computer.</p>
+   </li>
+   <li><strong>Size</strong>: Use this to choose a <em>relative</em> font
+    size or select an option to increase or decrease text size (relative
+    to the surrounding text).</li>
+   <li><strong>Text Style</strong>: Use this to select a style, such as
+    italic, bold, or underline, or to apply a structured style, for
+    example, Code.</li>
+   <li><strong>Text Color</strong>: Use this to choose a color from the
+    color picker. If you are familiar with HTML hexadecimal color codes,
+    you can type a specific code or you can just type a color name (for
+    example, <q>blue</q>). You&apos;ll find the official W3C list of CSS
+    supported color names
+    <a href="http://www.w3.org/TR/CSS21/syndata.html#color-units">here</a>,
+    and another list of commonly supported color names 
+    <a href="http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp">here</a>.
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
 </ol>
 
-<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="finding_and_replacing_text">Vyhledávání a nahrazování textu</h2>
-
-<p>Pro vyhledání textu na stránce, na které zrovna pracujete:</p>
+<p>To change the background color of the page:</p>
 
 <ol>
- <li>Klepněte tam, odkud chcete aby začínalo hledání.</li>
- <li>Otevřete nabídku Úpravy a klepněte na položku Najít&frasl;nahradit. Objeví se dialogové okno Najít a nahradit.</li>
- <li>Napište text, který chcete najít do editačního pole <q>Najít</q>. Pro zúžení vyhledávání vyberte jedno nebo více z následujících zaškrtávacích políček :
-  <ul>
-   <li><strong>Rozlišovat malá/velká písmena</strong>: 
-Použijte toto políčko pro určení, zda se bude při hledání dbát na velikost písmen.
-Pokud nezaškrtnete toto políčko, nebudou se při hledání rozlišovat malá a velká písmena.</li>
-   <li><strong>Obousměrné hledání</strong>: Použijte tuto volbu pro hledání do konce stránky
-a následném pokračování od začátku stránky.</li>
-   <li><strong>Hledat pozpátku</strong>: Použijte tuto volbu pro hledání od konce stránky k jejímu začátku.</li>
-  </ul></li>
- <li>Klepněte na tlačítko Najít další pro vyhledání dalšího výskytu. Editor označí další výskyt textu.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko Zavřít, když jste s hledáním hotovi.</li>
+ <li>Click anywhere in the page.</li>
+ <li>Click the background color block in the Format toolbar.</li>
+ <li>Choose a background color from the Block Background Color dialog
+  box.</li>
+ <li>Click OK.</li>
 </ol>
 
-<p>Pro nalezení a nahrazení textu na webové stránce, kde momentálně pracujete:</p>
+<p><strong>Tip</strong>: To quickly change the color of text to the color
+ last used, select the text, then press Shift and click on the text color
+ block in the Format toolbar. This is useful when you want to use one
+ color for separate lines of text.</p>
+
+<p>You can also use an image as a background. See
+ <a href="#setting_page_colors_and_backgrounds">Setting Page Colors and
+ Backgrounds</a>.</p>
+
+<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="removing_or_discontinuing_text_styles">Removing or Discontinuing Text
+ Styles</h2>
+
+<p>To remove all text styles (bold, italic, and so on) from selected text:</p>
+
+<ol>
+ <li>Select the text.</li>
+ <li>Open the Format menu and choose Remove All Text Styles.</li>
+ <li>Continue typing.</li>
+</ol>
+
+<p>To continue typing text with all text styles removed:</p>
 
 <ol>
- <li>Klepněte na místo, odkud chcete zahájit hledání.</li>
- <li>Otevřete nabídku Úpravy a zvolte Najít/Nahradit. Zobrazí se vám dialog Najít a nahradit.</li>
- <li>Zadejte text, který chcete nalézt a následně ten, který jím chcete nahradit.</li>
- <li>Pod vyhledávacími poli můžete zvolit jednu z následujících předvoleb:
-  <ul>
-   <li><strong>Rozlišovat malá/velká písmena</strong>: Použijte tuto předvolbu, pokud chcete vyhledávat s rozlišováním velikosti znaků. Pokud tuto předvolbu nezvolíte, vyhledávání bude vyhledávat zadaný text bez braní ohledu na velikost jednotlivých znaků.</li>
-   <li><strong>Zalamovat</strong>: Použijte tuto předvolbu, pokud chcete vyhledávat do konce stránky a následně pokračovat na začátku stránky</li>
-   <li><strong>Hledat pozpátku</strong>: Použijte tutor předvolbu pro vyhledávání od konce po začátek dokumentu.</li>
-  </ul></li>
- <li>Klepněte na tlačítko Najít další pro vyhledávání další položky odpovídající zadaným údajům.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko Nahradit pro nahrazení vybraného textu textem novým (zadaným v dialogu). Klepněte na tlačítko Nahradit a najít pro nalezení a nahrazení hledaného textu. Klepněte na tlačítko Nahradit vše pro automatické nahrazení všech výrazů nalezených v dokumentu.</li>
+ <li>Place the insertion point where you want to discontinue the text
+  styles.</li>
+ <li>Open the Format menu and choose Discontinue Text Styles.</li>
+ <li>Continue typing.</li>
 </ol>
 
-<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-                                     
-<h2 id="inserting_horizontal_lines">Vkládání vodorovných linek</h2>
-
-<p>Vodorovné linky jsou typicky používány pro vizuální oddělení
-různých částí dokumentu.
-Pro vložení vodorovné linky do vaší stránky začněte z okna Editoru:</p>
+<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="finding_and_replacing_text">Finding and Replacing Text</h2>
+
+<p>To find text in the page you&apos;re currently working on:</p>
 
 <ol>
- <li>Klepněte na místo, kde chcete, aby se nová linka objevila.</li>
- <li>Otevřete nabídku Vložit a klepněte na položku Vodorovná linka.</li>
+ <li>Click to place the insertion point where you want to begin your
+  search.</li>
+ <li>Open the Edit menu and choose Find and Replace. You see the Find and
+  Replace dialog box.</li>
+ <li>Type the text you want to locate in the <q>Find what</q> field. To narrow
+  the search, check one or more of the following options:
+  <ul>
+   <li><strong>Match exact case</strong>: Use this to specify whether
+    the search is for case-sensitive text.</li>
+   <li><strong>Wrap around</strong>: Use this to search to the end of the
+    page and then start again from the top or bottom, depending on whether
+    you are searching forward or backwards.</li>
+   <li><strong>Search backwards</strong>: Use this to search back from the
+    insertion point to the beginning of the page.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>Click Find Next to begin searching. When Composer locates the first
+  occurrence of the text, click Find Next to search for the next
+  occurrence.</li>
+ <li>Click Close when you are done.</li>
 </ol>
 
-<h3 id="setting_horizontal_line_properties">Nastavení vlastností vodorovné linky</h3>
-
-<p>Můžete nastavit šířku, délku, zarovnání a stínování linky.</p>
+<p>To find and replace text in the page you&apos;re currently working on:</p>
 
 <ol>
- <li>Dvojklepněte na linku pro zobrazení dialogu Vlastnosti vodorovné linky.</li>
- <li>Upravte jakékoli z těchto vlastností:
+ <li>Click to place the insertion point where you want to begin your
+  search.</li>
+ <li>Open the Edit menu and choose Find and Replace. You see the Find and
+  Replace dialog box.</li>
+ <li>Type the text you want to find and then type the replacement text.</li>
+ <li>To narrow the search, check one or more of the following options:
   <ul>
-   <li><strong>Šířka</strong>: Do editačního pole zadejte šířku a v rozbalovacím seznamu zvolte jednotku - <q>% z okna</q> nebo <q>pixelů</q>. Pokud zadáte šířku v procentech, velikost linky se změní při každé změně velikosti okna Editoru nebo prohlížeče.</li>
-   <li><strong>Výška</strong>: Do editačního pole zadejte výšku linky v bodech.</li>
-   <li><strong>Stínování</strong>: Zvolte toto zaškrtávací políčko pro přidání hloubky linky přidáním stínování.</li>
-   <li><strong>Zarovnání</strong>: Určete, kam chcete linku umístit (vlevo, na střed nebo napravo).</li>
-  </ul></li>
- <li>Klepněte na tlačítko Uložit jako výchozí pro použití těchto nastavení
-při vkládání dalších vodorovných linek.</li>
- <li>Pro ruční úpravy vlastností vodorovné linky klepněte na tlačítko Rozšířené úpravy. Pro podrobnosti navštivte <a href="#using_the_advanced_property_editor">Editoru rozšířených vlastností</a>.</li>
+   <li><strong>Match exact case</strong>: Use this to specify whether
+    the search is for case-sensitive text. If you don&apos;t select this
+    option, the search will find matching text in both upper and lower
+    case.</li>
+   <li><strong>Wrap around</strong>: Use this to search to the end of the
+    page and then start again from the top.</li>
+   <li><strong>Search backwards</strong>: Use this to search from the end
+    to the beginning of the page.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>Click Find Next to search for the next occurrence. Composer selects the
+  next occurrence of the text.</li>
+ <li>Click Replace to replace the selected text with the replacement text.
+  Click Replace and Find to replace the selected text and find the next
+  occurrence. Click Replace All to replace every occurrence in the document
+  with the replacement text.</li>
+ <li>Click Close when you are done.</li>
 </ol>
 
-<p><strong>Tip</strong>: V nabídce Zobrazit můžete klepnout na položku <q>Zdrojový HTML kód</q>
-a všechny prvky HTML budou zobrazeny v malých žlutých čtverečcích. Klepněte na libovolný žlutý čtvereček pro označení všeho,
-co tato HTML značka (tag) nebo prvek obsahuje.
-Dvojklepnutím na libovolný žlutý čtvereček se zobrazí dialogové okno <a href="#using_the_advanced_property_editor">Editor rozšířených vlastností</a> pro tuto HTML značku nebo prvek.</p>
-
-<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="inserting_special_characters">Vkládání speciálních znaků</h2>
-
-<p>Pro vložení speciálních znaků jako písmena s netypickou diakritikou, symbol pro copyright nebo symboly měn:</p>
+<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="inserting_horizontal_lines">Inserting Horizontal Lines</h2>
+
+<p>Horizontal lines are typically used to separate different sections of a
+ document visually. To insert a horizontal line (also called a <em>rule</em>)
+ in your page, begin from the Composer window:</p>
 
 <ol>
-<li>Klepněte na místo, kde chcete, aby se speciální znak objevil.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Vložit a klepněte na položku Znaky a symboly. Zobrazí se
-dialogové okno Vložit znak.</li>
-
-<li>Zvolte přepínač pro určení kategorie znaků.
-
-<ul>
-<li>Pokud zvolíte přepínač Akcent verzálkami nebo Akcent mínuskami, vyberte písmeno z rozbalovacího seznamu s názvem Písmena, na který se má diakritické
-znaménko aplikovat. (Poznámka: ne všechna písmena mají formu s diakritikou.)
-Vyberte přepínač Symboly pro vložení speciálního znaku jako je symbol pro copyright nebo
-zlomek.</li>
-</ul></li>
-
-
-<li>Z rozbalovacího seznamu Znak zvolte znak, který chcete vložit.</li>
-
-<li>Klepněte na tlačítko Vložit. 
-
-<p>Můžete pokračovat v psaní dokumentu (nebo e-mailu) a nechat toto dialogové okno otevřené pro případ, že byste ho ještě použili.</p>
-</li>
-
-<li>Klepněte na tlačítko Zavřít, když jste s vkládáním speciálních znaků hotovi.</li>
+ <li>Click to place the insertion point where you want the line to
+  appear.</li>
+ <li>Open the Insert menu and choose Horizontal Line.</li>
 </ol>
 
-<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="inserting_html_elements_and_attributes">Vkládání HTML prvků a vlastností</h2>
-
-<p>Pokud rozumíte práci se zdrojovým kódem HTML,
-můžete do vaší stránky vkládat další značky (tagy), vlastnosti stylů a JavaScript.
-Pokud si nejste jisti, jak se zdrojovým kódem HTML pracovat, nejlepší je
-nedělat to. Pro práci s kódem HTML použijte jednu z těchto metod:</p>
-
-<ul>
-<li>Umístěte kurzor na místo, kde chcete vložit HTML kód
-nebo označte text který chcete upravit, a potom otevřete nabídku
-Vložit a klepněte na položku HTML. V dialogovém okně Vložení HTML zadejte značky (tagy) HTML a text a potom klepněte na tlačítko Vložit.</li>
-
-<li>Označte prvek jako je tabulka, pojmenovanou kotvu, obrázek, odkaz nebo
-vodorovná přímku. Dvojklepněte na prvek pro otevření
-dialogového okna s vlastnostmi přiřazenými tomuto prvku.
-Klepněte na tlačítko Rozšířené úpravy pro otevření dialogového okna
-Rozšířené úpravy vlastností. Dialogové okno Rozšířené úpravy vlastností
-můžete použít pro přidání atributů HTML, JavaScriptu a CSS k objektům.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Zobrazit, klepněte na položku Zdrojový HTML kód nebo klepněte
-na panel &lt;HTML&gt; Zdrojový kód v Liště zobrazení naspodu okna Editoru.
-(Pokud není Lišta zobrazení zobrazena, otevřete
- nabídku Zobrazit, klepněte na podnabídku Ukázat&frasl;Skrýt a ujistěte se, že je volba
-Lišta zobrazení zaškrtnuta.)</li>
-</ul>
-
-<h3 id="using_the_advanced_property_editor">Práce s Editorem rozšířených vlastností</h3>
-
-<p>Pro přidání HTML atributů a JavaScriptu objektům jako
-tabulky, obrázky a vodorovné řádky můžete použít
-Editor rozšířených vlastností.</p>
-
-<p><strong>Poznámka</strong>:
-Pokud dopodrobna nerozumíte tomu jak přidávat, ubírat nebo měnit
-HTML atributy a jejich hodnoty, je nejlepší nedělat to.</p>
-
-<p>Pokud zrovna nemáte zobrazen Editor rozšířených vlastností, postupujte takto:</p>
+<h3 id="setting_horizontal_line_properties">Setting Horizontal Line
+ Properties</h3>
+
+<p>You can customize a line&apos;s height, length, width, alignment, and
+ shading.</p>
+
+<ol>
+ <li>Double-click the line to display the Horizontal Line Properties dialog
+  box.</li>
+ <li>Edit any of these properties:
+  <ul>
+   <li><strong>Width</strong>: Enter the width and then choose <q>% of
+    window</q> or <q>pixels</q>. If you specify width as a percentage,
+    the line&apos;s width changes whenever the Composer window&apos;s
+    or browser window&apos;s width changes.</li>
+   <li><strong>Height</strong>: Type a number for the line&apos;s height
+    (in pixels).</li>
+   <li><strong>3-D Shading</strong>: Select this to add depth to the line
+    by adding a bevel shading.</li>
+   <li><strong>Alignment</strong>: Specify where you want to place the
+    line (left, center, or right).</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>Click Use as Default to use these settings as the default the next time
+  you insert a horizontal line.</li>
+ <li>To edit the properties of a horizontal line manually, click Advanced
+  Edit. See the section,
+  <a href="#using_the_advanced_property_editor">Advanced Property Editor</a>,
+  for details.</li>
+</ol>
+
+<p><strong>Tip</strong>: You can select <q>HTML Tags</q> from the View menu to
+ show all the HTML elements in yellow boxes. Click any yellow box to select
+ everything within that HTML tag or element. Double-click any yellow box to
+ display the
+ <a href="#using_the_advanced_property_editor">Advanced Property Editor</a>
+ dialog box for that HTML tag or element.</p>
+
+<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="inserting_special_characters">Inserting Special Characters</h2>
+
+<p>To insert special characters such as accent marks, copyrights, or currency
+ symbols:</p>
 
 <ol>
- <li>Z nabídky Zobrazit (nebo z Lišty zobrazení) klepněte na položku Zdrojový HTML kód.</li>
- <li>Dvojklepněte na objekt který chcete změnit, pro otevření dialogového okna vlastností.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko Rozšířené úpravy pro zobrazení Editor rozšířených vlastností
-pro tento objekt.
-Editor rozšířených vlastností má tři panely, z nichž každý obsahuje
-tyto vlastnosti zvoleného objektu:
+ <li>Click to place the insertion point where you want the special character
+  to appear.</li>
+ <li>Open the Insert menu and choose Characters and Symbols. You see the
+  Insert Character dialog box.</li>
+ <li>Select a category of characters.
   <ul>
-   <li><strong>Vlastnosti HTML</strong>:
-Klepněte na tento panel pro zobrazení atributů HTML nebo přidání nových.</li>
-   <li><strong>Řádkový styl</strong>: Klepněte na tento panel pro
-vložení přídavných vlastností CSS (kaskádový stylů) atributem
- &lt;style&gt; (styl). Pro více informací o používání stylů CSS v Editore
-navštivte <a href="#composer">Nastavení Editoru - Editor</a>.</li>
-   <li><strong>Události JavaScriptu</strong>: Klepněte na tento panel pro
-zobrazení nebo vložení událostí JavaScriptu.</li>
-    </ul></li>
- <li>Pro úpravu vlastností nebo atributu v každém z těchto tří panelů
-zvolte atribut (vlastnost), kterou chcete měnit.
- Potom můžete upravit hodnotu atributu
-použitím editačních polí Vlastnost a Hodnota naspodu dialogového okna.
-Pro přidání nové vlastnosti napište tuto vlastnost do editačního pole Vlastnost naspodu dialogového okna; bude přidán automaticky, jakmile klepnete na editační pole Hodnota.
-Pro odstranění vlastnosti zvolte požadovanou vlastnost v seznamu a klepněte na tlačítko Odebrat vlastnost. 
-  <p><strong>Poznámka</strong>: Vyžadované vlastnosti jsou v seznamu zvýrazněny.</p></li>
- <li>Klepněte na tlačítko OK pro použití změn, které jste v dialogovém okně Editoru rozšířených vlastností provedli.</li>
- <li>Klepněte znovu na tlačítko OK pro zavření dialogového okna vlastností.</li>
+   <li>If you choose Accent Uppercase or Accent Lowercase, then open the
+    Letter drop-down list and select the letter you wish to apply an
+    accent to. (Note: not all letters have accented forms.) Select
+    Common Symbols to insert special characters such as copyright symbols
+    or fractions.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>From the Character drop-down list, select the character you want to
+  insert.</li>
+ <li>Click Insert. 
+
+  <p>You can continue typing in your document (or in a mail compose window)
+   while you keep this dialog box open, in case you want to use it
+   again.</p>
+ </li>
+ <li>Click Close when you are done inserting special characters.</li>
 </ol>
 
-<p>Editor automaticky vkládá uvozovky kolem všech hodnot atributů.</p>
-
-<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="validating_the_html">Validace HTML</h2>
-
-<p>Než nahrajete váš dokument na webový server, aby ho mohli ostatní prohlížet,
-měli byste nejdřív zkontrolovat formátování HTML v tomto dokumentu, abyste se ujistili, že odpovídá standardům webu. Dokumenty, které obsahují validovaný (ověřený) kód HTML s větší pravděpodobností
-nezpůsobí problémy, když budou prohlíženy v různých prohlížečích.
-Pouhá vizuální kontrola webových stánek v Prohlížeči neověří, že se stránky
-zobrazí správně v jiných webových prohlížečích.</p>
-
-<p>Editor poskytuje pohodlný způsob pro ověření, že váš dokument splňuje
-HTML standardy konsorcia W3C.
-Editor používá ověřovací službu HTML W3C konsorcia,
-která zkontroluje zda syntaxe vašeho dokumentu splňuje standardy HTML 4.01.
-Tato služba také poskytuje informace o tom, jak opravit chyby.</p>
-
-<p><strong>Poznámka</strong>: Pro použití této funkce musíte být připojeni k Internetu.</p>
-
-<p>Pro ověření HTML syntaxe vašeho dokumentu:</p>
+<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="inserting_html_elements_and_attributes">Inserting HTML Elements and
+ Attributes</h2>
+
+<p>If you understand how to work with HTML source code, you can insert
+ additional tags, style attributes, and JavaScript into your page. If you are
+ not sure how to work with HTML source code, it&apos;s best not to change it.
+ To work with HTML code, use one of these methods:</p>
+
+<ul>
+ <li>Place the insertion point where you want to insert the HTML code, or
+  select the text you want to edit, and then open the Insert menu and choose
+  HTML. In the Insert HTML dialog box, enter HTML tags and text, and then
+  click Insert.</li>
+ <li>Select an element such as a table, named anchor, image, link, or
+  horizontal line. Double-click the element to open the associated properties
+  dialog box for that item. Click Advanced Edit to open the Advanced Property
+  Editor. You can use the Advanced Property Editor to add HTML attributes,
+  JavaScript, and CSS to objects.</li>
+ <li>Open the View menu, and choose HTML Source, or click the &lt;HTML&gt;
+  Source tab in the Edit Mode toolbar at the bottom of the Composer window.
+  (If you don&apos;t see the Edit Mode toolbar, open the View menu and choose
+  Show/Hide; then make sure the Edit Mode Toolbar is checked.)</li>
+</ul>
+
+<h3 id="using_the_advanced_property_editor">Using the Advanced Property
+ Editor</h3>
+
+<p>To add HTML attributes and JavaScript to objects such as tables, images,
+ and horizontal lines, you can use the Advanced Property Editor.</p>
+
+<p><strong>Note</strong>: Unless you clearly understand how to add, delete, or
+ modify HTML attributes and their associated values, it&apos;s best not to do
+ so.</p>
+
+<p>If you are not currently viewing the Advanced Property Editor dialog box,
+ follow these steps:</p>
 
 <ol>
-<li>Otevřete nabídku Nástroje a klepněte na položku Kontrola HTML.
-Pokud máte v dokumentu nějaké neuložené změny, Editor vás požádá
-o jejich uložení, než budete moci pokračovat.</li>
-
-<li>Až se objeví stránka W3C HTML ověřovací služby, klepněte na tlačítko <q>Procházet</q>
-a na vašem disku vyberte soubor který chcete validovat.</li>
-
-<li>Klepněte na tlačítko <q>Check</q>.</li>
+ <li>From the View menu (or the Edit Mode toolbar), choose HTML Tags.</li>
+ <li>Double-click the object that you want to modify to open its Properties
+  dialog box.</li>
+ <li>Click Advanced Edit to open the object&apos;s Advanced Property Editor.
+  The Advanced Property Editor has three tabs, each of which lists the
+  current properties for the selected object:
+  <ul>
+   <li><strong>HTML Attributes</strong>: Click this tab to view or enter
+    additional HTML attributes.</li>
+   <li><strong>Inline Style</strong>: Click this tab to view or enter
+    additional CSS (cascading style sheet) properties through the
+    &lt;style&gt; attribute. For more information on using CSS styles
+    in Composer, see
+    <a href="#composer">Composer Preferences -Composer</a>.</li>
+   <li><strong>JavaScript Events</strong>: Click this tab to view or enter
+    JavaScript events.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>To edit a property or attribute in any of the three lists, select the
+  attribute you want to edit. You can then edit the attribute&apos;s name
+  or value using the editable Attribute and Value fields at the bottom of
+  the dialog box. To add a new attribute, type it in the Attribute field
+  at the bottom of the dialog box. The new attribute is automatically added
+  when you click in the Value field. To remove an attribute, select it in
+  the list, and click Remove Attribute.
+
+  <p><strong>Note</strong>: Required attributes are highlighted in the
+   Attribute list.</p>
+ </li>
+ <li>Click OK to apply your changes to the Advanced Property Editor dialog
+  box.</li>
+ <li>Click OK again to exit the Properties dialog box.</li>
 </ol>
 
-<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="choosing_the_right_editing_mode">Volba toho pravého Režimu úprav</h2>
-
-<p>Typicky nebudete potřebovat měnit výchozí (Normální) režim úprav.
-Nicméně pokud budete chtít pracovat s HTML zdrojovým kódem dokumentu,
-budete potřebovat režim úprav změnit.</p>
-
-<p>Editor vám umožňuje rychle přepínat mezi
-čtyřmi režimy úprav. V každém z těchto režimů můžete pokračovat v práci na dokumentu,
-ale zobrazení je v každém režimu různé - zobrazuje se různá úroveň značek HTML (a jejich ikon).</p>
-
-<p>Před výběrem režimu úprav:</p>
-
-<ul>
-<li>Otevřete nabídku Zobrazit, klepněte na podkategorii Ukázat/Skrýt a ujistěte se, že je volba Lišta zobrazení zaškrtnuta.</li>
-</ul>
-
-<p>Lišta zobrazení má čtyři panely:</p>
-
-<ul>
-<li><strong>Normální</strong>:
-Zvolte tento režim pro zobrazení, jak bude dokument vypadat online, když ho vytváříte.
-Nebo pro zobrazení okrajů tabulek a ikonek pojmenovaných kotev.
-Ikonky ostatních HTML značek jsou skryty.</li>
-
-<li><strong>Zdrojový HTML kód</strong>:
-Zvolte tento režim pro zobrazení všech ikonek značek HTML.</li>
-
-<li><strong>Zdrojový kód</strong>:
-Zvolte tento režim pro zobrazení a úpravu dokumentu v jeho neformátované podobě
-zdrojového kódu HTML. Po uložení dokumentu aplikace přejde do režimu Normální.</li>
-
-<li><strong>Náhled</strong>:
-Zvolte tento režim pro zobrazení a úpravy dokumentu přesně tak, jak se zobrazí v okně prohlížeče
- s výjimkou toho, že odkazy a funkce JavaScriptu nebudou aktivní.</li>
-</ul>
-
-<p><strong>Poznámka</strong>:
-Funkce JavaScriptu, rámy, odkazy, Java, vložené objekty a animované GIFy nejsou aktivní v žádném
-z režimů úprav.
-Pro zobrazení těchto položek v jejich skutečné podobě klepněte na Liště nástrojů na tlačítko Náhled a stránka se nahraje do okna prohlížeče.</p>
-
-<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h1 id="adding_tables_to_your_web_page">Vkládání tabulek</h1>
-
-<div class="contentsBox">V této sekci:
- <ul>
-  <li><a href="#inserting_a_table">Vložení tabulky</a></li>
-	<li><a href="#changing_a_tables_properties">Změna vlastností tabulky</a></li>
-	<li><a href="#adding_and_deleting_rows_columns_and_cells">Přidávání nebo ubírání řádek, sloupců a buněk</a></li>
-	<li><a href="#selecting_table_elements">Označení částí tabulky</a></li>
-	<li><a href="#moving_copying_and_deleting_tables">Přesun, kopírování a odstraňování tabulek</a></li>
-	<li><a href="#converting_text_into_a_table">Převod textu na tabulku</a></li>
- </ul>
-</div>
-
-<h2 id="inserting_a_table">Vložení tabulky</h2>
-
-<p>Tabulky jsou užitečné pro uspořádání textu, obrázků a dat do řádků a sloupců. Pro vložení tabulky:</p>
+<p>Composer automatically places quotation marks around any attribute text.</p>
+
+<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="validating_the_html">Validating the HTML</h2>
+
+<p>Before you put your document on a web server so that others can see it, you
+ should first check the document&apos;s HTML formatting to make sure it
+ conforms to web standards. Documents containing validated HTML are less
+ likely to cause problems when viewed by different browsers. Just visually
+ checking your web pages in the browser doesn&apos;t ensure that your document
+ will appear correctly when viewed in other web browsers.</p>
+
+<p>Composer provides a convenient way for you to check that your document
+ conforms to W3C (World Wide Web Consortium) HTML standards. Composer uses
+ the W3C HTML Validation Service, which checks your document&apos;s HTML
+ syntax for compliance with HTML 4.01 standards. This service also provides
+ information on how to correct errors.</p>
+
+<p><strong>Note</strong>: You must be connected to the Internet to use this
+ feature.</p>
+
+<p>To validate your document&apos;s HTML syntax:</p>
 
 <ol>
- <li>Klepněte na místo, kde chcete, aby se nová tabulka vytvořila.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko Tabulka <img src="images/table.gif" width="25" height="26" alt="" /> na Liště nástrojů. Objeví se dialogové okno Vložit tabulku.</li>
- <li>Do editačních polí zadejte požadovaný počet řádků a sloupců.
-  <ul>
-   <li>(Volitelné.) Zadejte šířku tabulky a zvolte jednotku - buď procenta z okna nebo pixely.</li>
-   </ul></li>
- <li>Zadejte tloušťku okraje (v bodech), zadejte nulu pro tabulku bez okraje. 
-  <p><strong>Poznámka</strong>: Editor zobrazuje obrysy tabulek bez okraje
- červenou čárkovanou linkou. Tato linka nebude zobrazena při prohlížení mimo Editor.</p></li>
- <li>Pro přidání rozšířených vlastností nebo událostí JavaScriptu, klepněte
-na tlačítko Rozšířené úpravy; zobrazí se <a href="#using_the_advanced_property_editor">Editor
-rozšířených vlastností</a>.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko OK pro potvrzení nastavení a zobrazení nové tabulky.</li>
+ <li>Open the Tools menu, and choose Validate HTML. If you have unsaved
+  changes, Composer asks you to save them before proceeding.</li>
+ <li>When the W3C HTML Validation Service page appears, click <q>Browse</q>
+  and locate the file on your hard disk that you want to validate.</li>
+ <li>Click <q>Check</q>.</li>
 </ol>
 
-<p>Pro změnu dalších vlastností tabulky navštivte <a href="#changing_a_tables_properties">Změna vlastností tabulky</a>.</p>
-
-<p><strong>Tip</strong>: Pro vložení tabulky do
-vnitřku jiné tabulky otevřete nabídku Vložit a klepněte na položku Tabulka.</p>
-
-<p>[<a href="#adding_tables_to_your_web_page">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="changing_a_tables_properties">Změna vlastností tabulky</h2>
-
-<p>Tato sekce popisuje jak měnit vlastnosti celé tabulky, nebo
-jednotlivých řádek, sloupců a buněk.
-Pokud zrovna nemáte otevřené dialogové okno Vlastnosti tabulky, postupujte
-podle tohoto postupu:</p>
+<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="choosing_the_right_editing_mode">Choosing the Right Editing Mode</h2>
+
+<p>Typically, you won&apos;t need to change the editing mode from the default
+ (Normal). However, if you want to work with the document&apos;s HTML source
+ code, you may want to change editing modes.</p>
+
+<p>Composer allows you to quickly switch between four editing modes or views.
+ Each editing mode allows you to continue working on your document, but
+ displays varying levels of HTML tags (and tag icons).</p>
+
+<p>Before you choose an editing mode:</p>
+
+<ul>
+ <li>Open the View menu, choose Show/Hide, and then make sure there is a
+  checkmark next to Edit Mode Toolbar.</li>
+</ul>
+
+<p>The Edit Mode toolbar has four tabs:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Normal</strong>: Choose this editing mode to see how the document
+  will look online while you are creating it. Choose this mode to
+  show table borders and named anchor icons. All other HTML tag icons
+  are hidden.</li>
+ <li><strong>HTML Tags</strong>: Choose this mode to show all HTML tag
+  icons.</li>
+ <li><strong>&lt;HTML&gt; Source</strong>: Choose this mode to view and edit
+  the document as unformatted HTML source code. When you save the
+  document, the Normal mode reappears.</li>
+ <li><strong>Preview</strong>: Choose this mode to display and edit the
+  document exactly as it would appear in a browser window, except
+  that links and JavaScript functions will not be active.</li>
+</ul>
+
+<p><strong>Note</strong>: JavaScript functions, frames, links, Java,
+ embedded objects and animated GIF files are not active in any of
+ the editing modes. To display these items in their active
+ state, click the Browse button on the Composition toolbar to
+ load the page into a browser window.</p>
+
+<p>[<a href="#formatting_your_web_pages">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h1 id="adding_tables_to_your_web_page">Adding Tables to Your Web Page</h1>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
+ <ul>
+  <li><a href="#inserting_a_table">Inserting a Table</a></li>
+  <li><a href="#changing_a_tables_properties">Changing a Table&apos;s
+   Properties</a></li>
+  <li><a href="#adding_and_deleting_rows_columns_and_cells">Adding and
+   Deleting Rows, Columns, and Cells</a></li>
+  <li><a href="#selecting_table_elements">Selecting Table Elements</a></li>
+  <li><a href="#moving_copying_and_deleting_tables">Moving, Copying, and
+   Deleting Tables</a></li>
+  <li><a href="#converting_text_into_a_table">Converting Text into a
+   Table</a></li>
+ </ul>
+</div>
+
+<h2 id="inserting_a_table">Inserting a Table</h2>
+
+<p>Tables are useful for organizing text, pictures, and data into formatted
+ rows and columns. To insert a table:</p>
 
 <ol>
- <li>Označte tabulku nebo klepněte kdekoli uvnitř tabulky.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko Tabulka <img src="images/table.gif" width="25" height="26" alt="" /> na Liště nástrojů, nebo otevřete nabídku Tabulka a klepněte na položku Vlastnosti tabulky. Dialogové okno Vlastnosti tabulky obsahuje dva panely: Tabulka a Buňky.</li>
- <li>Klepněte na panel Tabulka pro úpravu těchto vlastností:
+ <li>Click to place the insertion point where you want the table to appear.</li>
+ <li>Click the Table button
+  <img src="images/table.gif" width="25" height="26" alt="" /> on the
+  Composition toolbar. The Insert Table dialog box appears.</li>
+ <li>Type the number of rows and columns you want.
   <ul>
-   <li><strong>Velikost</strong>: Použijte tuto sekci pro zadání
-počtu Řádek a Sloupců. Zadejte Šířku tabulky,
-a jednotku: <q>% buňky</q> nebo <q>pixely</q>.
-Pokud zadáte Šířku v procentech,
-velikost tabulky se změní při každé změně velikosti okna Editoru nebo
-prohlížeče.</li>
-   <li><strong>Okraje a mezery</strong>:
-Použijte tuto sekci pro zadání šířky Okrajové linky (v bodech) a Mezer mezi
-buňkami a velikost Výplně buněk (mezera mezi obsahem buňky a jejím okrajem). 
-    <p><strong>Poznámka</strong>: Editor zobrazuje obrysy tabulek bez okraje
- červenou čárkovanou linkou.
-Tato linka nebude zobrazena při prohlížení mimo Editor.</p></li>
-   <li><strong>Zarovnání tabulky</strong>:
-Použijte tuto položku pro zarovnání tabulky na stránce.
-Zvolte jednu možnost z rozbalovacího seznamu.</li>
-   <li><strong>Popis</strong>: Zvolte umístění popisu z rozbalovacího seznamu.</li>
-   <li><strong>Barva pozadí</strong>:
-Použijte tuto položku pro zadání barvy pozadí tabulky, nebo ji ponechte průhlednou.</li>
-   </ul></li>
- <li>Pro přidání rozšířených vlastností nebo událostí JavaScriptu, klepněte
-na tlačítko Rozšířené úpravy; zobrazí se <a href="#using_the_advanced_property_editor">Editor
-rozšířených vlastností</a>.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko Použít pro náhled provedených změn bez opuštění dialogového okna nebo klepněte na tlačítko OK pro jejich potvrzení.</li>
+   <li>(Optional) Enter a size for the table width, and select either
+    percentage of the window or pixels.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>Enter a number for the border thickness (in pixels); enter zero for no
+  border.
+ 
+  <p><strong>Note</strong>: Composer uses a red dotted line to indicate
+   tables with a zero border; the dotted line disappears when the page
+   is viewed in a browser.</p>
+ </li>
+ <li>To apply additional table attributes or JavaScript, click Advanced Edit
+  to display the
+  <a href="#using_the_advanced_property_editor">Advanced Property Editor</a>.
+ </li>
+ <li>Click OK to confirm your settings and view your new table.</li>
 </ol>
 
-<p>Pro prohlížení, změnu nebo přidání vlastností jedné nebo více buněk tabulky:</p>
+<p>To change additional properties for your new table, see
+ <a href="#changing_a_tables_properties">Changing a Table&apos;s
+ Properties</a>.
+</p>
+
+<p><strong>Tip</strong>: To insert a table within a table, open the
+ Insert menu and choose Table.</p>
+
+<p>[<a href="#adding_tables_to_your_web_page">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="changing_a_tables_properties">Changing a Table&apos;s Properties</h2>
+
+<p>This section describes how to modify properties that apply to an entire
+ table as well as the rows, columns, or individual cells within a table. If
+ you are not currently viewing the Table Properties dialog box, follow these
+ steps:</p>
 
 <ol>
- <li>Označte řádku, sloupec nebo buňku, potom otevřete nabídku Tabulka
-a klepněte na položku Vlastnosti tabulky. Objeví se dialog Vlastnosti tabulky.</li>
- <li>Klepněte na panel Buňky pro změnu následujících vlastností:
+ <li>Select the table, or click anywhere inside it.</li>
+ <li>Click the Table button
+  <img src="images/table.gif" width="25" height="26" alt="" /> on the
+  toolbar, or open the Table menu and choose Table Properties. The Table
+  Properties dialog box contains two tabs: Table and Cells.</li>
+ <li>Click the Table tab to edit these properties:
   <ul>
-   <li><strong>Výběr</strong>: Klepněte na položku Řádek, Sloupec nebo Buňka v rozbalovacím seznamu.
-Klepněte na tlačítko Předchozí nebo Následující pro pohyb
-po řádcích, sloupcích nebo buňkách.</li>
-   <li><strong>Velikost</strong>: Zadejte hodnotu pro Šířku a Výšku, a zvolte jednotku: <q>% tabulky</q>
-nebo <q>pixelů</q>.</li>
-   <li><strong>Zarovnání obsahu</strong>: Zvolte druh Vodorovného a Svislého
-zarovnání pro text nebo další data v každé tabulce.</li>
-   <li><strong>Styl buňky</strong>: Pro nastavení stylu řádky nebo sloupce na nadpis zvolte položku Nadpis v
-rozbalovacím seznamu (text bude tučný a vyrovnaný na střed), jinak zvolte položku Normální.</li>
-   <li><strong>Zalamovat text</strong>: Zvolte položku <q>Nezalamovat</q> z rozbalovacího seznamu
-pro zamezení zalamování textu na další řádku, pokud nevložíte zalomení odstavce.
- Jinak zvolte položku Zalamovat.</li>
-   <li><strong>Barva pozadí</strong>:
-Zvolte barvu pro pozadí buňky, nebo ponechte průhlednou.
-    <p><strong>Poznámka</strong>: Pro přidání rozšířených vlastností nebo událostí JavaScriptu, klepněte
-na tlačítko Rozšířené úpravy; zobrazí se dialogové okno <a href="#using_the_advanced_property_editor">Editor rozšířených vlastností</a></p></li>
-   </ul></li>
- <li>Klepněte na tlačítko Použít pro náhled
-provedených změn bez opuštění dialogového okna nebo klepněte na tlačítko OK pro jejich potvrzení.</li>
+   <li><strong>Size</strong>: Use this to specify the number of rows and
+    columns. Enter the width of the table and then choose <q>% of
+    window</q> or <q>pixels</q>. If you specify width as a percentage, the
+    table&apos;s width changes whenever the Composer window&apos;s or
+    browser window&apos;s width changes.</li>
+   <li><strong>Borders and Spacing</strong>: Use this to specify, in pixels,
+    the border line width, the space between cells, and the cell padding
+    (the space between the contents of the cell and its border).
+
+    <p><strong>Note</strong>: Composer uses a dotted outline to display
+     tables with a zero border; the dotted line disappears when the page
+     is viewed in a browser.</p>
+   </li>
+   <li><strong>Table Alignment</strong>: Use this to align the table within
+    the page. Choose an option from the drop-down list.</li>
+   <li><strong>Caption</strong>: Choose the caption placement from the
+    drop-down list.</li>
+   <li><strong>Background Color</strong>: Use this to choose a color for
+    the table background, or leave it as transparent.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>To apply additional attributes or JavaScript events, click Advanced Edit
+  to display the <a href="#using_the_advanced_property_editor">Advanced
+  Property Editor</a>.
+ </li>
+ <li>Click Apply to preview your changes without closing the dialog box, or
+  click OK to confirm them.</li>
 </ol>
 
-<p><strong>Tip</strong>: Pro změnu barvy textu nebo pozadí jedné nebo více vybraných
-buněk nebo celé tabulky, označte buňky nebo klepněte kdekoli v tabulce a
-klikněte na ikonku Barvy textu nebo Barvy pozadí v Liště stylů.</p>
-
-<p><strong>Tip</strong>: Pro změnu barvy na poslední použitou barvu označte buňku, stiskněte tlačítko
-Shift a klepněte na ikonku pro volbu Barvy pozadí. Tato funkce je užitečná, pokud
-chcete použít jednu barvu pro více jednotlivých buněk.</p>
-
-<p>[<a href="#adding_tables_to_your_web_page">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="adding_and_deleting_rows_columns_and_cells">Přidávání nebo ubírání řádek, sloupců a buněk</h2>
-
-<p>Editor vám umožňuje rychle přidávat nebo odstraňovat
-jednu nebo více buněk, řádek či sloupců tabulky.
-Navíc můžete nastavit volbu pro udržování původního
-pravoúhlého rozvržení tabulky během úprav.</p>
-
-<p>Pro přidání buňky, řádky nebo sloupce do vaší tabulky:</p>
+<p>To view, change, or add properties for one or more cells:</p>
 
 <ol>
-<li>Klepněte uvnitř tabulky na místo, kam chcete přidat buňku (nebo buňky).</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Tabulka a klepněte na podnabídku Vložit.</li>
-
-<li>Zvolte jedno ze seskupení buněk (do buňky můžete přidat i novou tabulku).</li>
+ <li>Select the row, column, or cell, then open the Table menu and choose
+  Table Properties. The Table Properties dialog box appears.</li>
+ <li>Click the Cells tab to edit the following properties:
+  <ul>
+   <li><strong>Selection</strong>: Choose Cell, Row, or Column from the
+    drop-down list. Click Previous or Next to move through rows, columns,
+    or cells.</li>
+   <li><strong>Size</strong>: Type a number for Height and Width, and then
+    choose <q>% of table</q> or <q>pixels</q>.</li>
+   <li><strong>Content Alignment</strong>: Select a vertical and horizontal
+    alignment type for the text or data inside each cell.</li>
+   <li><strong>Cell Style</strong>: Select Header from the drop-down list
+    for column or row headers (which centers and bolds the text in the
+    cell); otherwise choose Normal.</li>
+   <li><strong>Text Wrap</strong>: Select <q>Don&apos;t wrap</q> from the
+    drop-down list to keep text from wrapping to the next line unless you
+    insert a paragraph break. Otherwise, choose Wrap.</li>
+   <li><strong>Background Color</strong>: Select a color for the cell
+    background or leave it as transparent.
+
+    <p><strong>Note</strong>: To apply additional attributes or JavaScript
+     events, click Advanced Edit to display the
+     <a href="#using_the_advanced_property_editor">Advanced Property
+     Editor</a>
+    </p>
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>Click Apply to preview your changes without closing the dialog box, or
+  click OK to confirm them.</li>
 </ol>
 
-<p>Pro odstranění buňky, řádky nebo sloupce:</p>
+<p><strong>Tip</strong>: To change the text color or background color of one
+ or more selected cells or the entire table, select the cells or click
+ anywhere in the table and then click the text color or background color
+ icon in the Format toolbar.</p>
+
+<p><strong>Tip</strong>: To change the color of cells to the color last used,
+ select the cell, then press Shift and click on the background color picker.
+ This is useful when you want to use one color for individual cells.</p>
+
+<p>[<a href="#adding_tables_to_your_web_page">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="adding_and_deleting_rows_columns_and_cells">Adding and Deleting Rows,
+ Columns, and Cells</h2>
+
+<p>Composer allows you to quickly add or delete one or more cells, columns,
+ or rows in a table. In addition, you can set options that allow you to
+ maintain the original rectangular structure or layout of the table while
+ you perform editing tasks.</p>
+
+<p>To add a cell, row, or column to your table:</p>
 
 <ol>
-<li>Klepněte na řádku, sloupec nebo buňku pro umístění kurzoru. Nebo označte
-sousedící buňky pro odstranění více než jedné řádky najednou.
- Pro označení sousedících buněk táhněte myší přes buňky, které chcete označit.
-Pro označení jednotlivých buněk stiskněte tlačítko <kbd class="mac">Cmd</kbd>
-<kbd class="noMac">Ctrl</kbd> a potom klepněte na požadované buňky.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Tabulka a klepněte na podnabídku Smazat.</li>
-
-<li>Zvolte položku, kterou chcete odstranit.</li>
+ <li>Click inside the table where you want to add a cell (or cells).</li>
+ <li>Open the Table menu and then choose Insert.</li>
+ <li>Choose one of the cell groupings. (You can also insert a new table
+  within a table cell.)</li>
 </ol>
 
-<p>Pro spojení (sloučení) buňky s buňkou, která je od ní napravo:</p>
-
-<ul>
-<li>Klepněte do levé buňky. Otevřete nabídku Tabulka a klepněte na položku Spojit s buňkou vpravo.</li>
-</ul>
-
-<p>Pro spojení (sloučení) sousedících buněk:</p>
-
-<ul>
-<li>Označte sousedící buňky tažením myší přes ně.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Tabulka a klepněte na položku Spojit vybrané buňky.</li>
-</ul>
-
-<p>Pro rozdělení spojené buňky do dvou nebo více buněk:</p>
-
-<ul>
-<li>Klepněte uvnitř spojené buňky, otevřete nabídku Tabulka a klepněte na položku Rozdělit buňku.
-Editor vloží celý obsah původní buňky do první ze dvou buněk.</li>
-</ul>
-
-<p>Podívejte se na <a href="#selecting_table_elements">Označení prvků tabulky</a>
-pro informace, jak označit nesousedící buňky, řádky a sloupce.</p>
-
-<h3 id="changing_the_default_table_editing_behavior">Změna výchozího chování při úpravě tabulky</h3>
-
-<p>Výchozí chování je takové, že když odstraníte jednu nebo více buněk,
-Editor zachová strukturu tabulky vložením buněk na konec
-řádky, kde je to potřeba.
-Toto vám pomůže i po odstranění buňky či buněk nadále udržet původní
-pravoúhlé rozvržení tabulky.
-Bez této funkce by odstranění buňky či buněk mohlo mít za výsledek tabulku
-s mezerami nebo s nepravidelným rozmístěním buněk způsobeným nestejným počtem buněk.</p>
-
-<p>Pro změnu výchozího chování při úpravě tabulky začněte v okně Editoru:</p>
+<p>To delete a cell, row, or column:</p>
 
 <ol>
-<li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Úpravy </span>, klepněte na položku Předvolby. Potom klepněte na kategorii Editor.</li>
-
-<li>V sekci Úprava tabulky nastavte tyto volby:
+ <li>Click a row, column, or cell to place the insertion point. Or,
+  select neighboring cells to delete more than one row at a time. To
+  select neighboring cells, drag over the cells you want to select.
+  To select individual cells in a table, hold down the
+  <kbd class="mac">Cmd</kbd><kbd class="noMac">Ctrl</kbd> key and click
+  on the cells you want to select.</li>
+ <li>Open the Table menu and choose Delete.</li>
+ <li>Choose the item you want to delete.</li>
+</ol>
+
+<p>To join (or merge) a cell with the cell on its right:</p>
 
 <ul>
-<li>Přesvědčte se, že je vybráno zaškrtávací políčko <q>Při vkládání/mazání buněk zachovat rozvržení tabulky</q> pro zajištění, aby jste po úpravě nedostali tabulku s nepravidelným tvarem.</li>
-</ul></li>
-
-
-<li class="win">Klepněte na tlačítko OK.</li>
-</ol>
-
-<p>[<a href="#adding_tables_to_your_web_page">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="selecting_table_elements">Označení částí tabulky</h2>
-
-<p>Rychlé označení tabulky, buňky nebo skupiny buněk se dá dělat dvěma způsoby:</p>
+ <li>Click inside the cell on the left, open the Table menu, and
+  choose Join with Cell to the Right.</li>
+</ul>
+
+<p>To join (or merge) adjacent cells:</p>
 
 <ul>
-<li>Klepněte na tabulku, otevřete nabídku Tabulka, klepněte na podnabídku Vybrat.
- Potom klepněte na jednu položku z nabídky. Například pro označení
-tabulky klepněte kdekoli uvnitř tabulky,
-otevřete nabídku Tabulka, klepněte na podnabídku Vybrat, a potom klepněte na položku Tabulka.</li>
-
-<li>Nebo můžete použít pro označení myš:
+ <li>Select adjacent cells by dragging over them.</li>
+ <li>Open the Table menu, and choose Join Selected Cells.</li>
+</ul>
+
+<p>To split a joined cell back into two or more cells:</p>
 
 <ul>
-<li>Pro označení skupiny sousedících buněk:
-stiskněte tlačítko myši v buňce a táhněte myší pro označení požadovaných buněk.
-Táhněte myší směrem vlevo či vpravo pro označení řádky; směrem nahoru a dolů
-pro označení sloupce.</li>
-
-<li>Pro označení buněk, které spolu nesousedí:
-stiskněte tlačítko <kbd class="mac">Cmd</kbd>
-<kbd class="noMac">Ctrl</kbd>
-a potom klepněte uvnitř buňky.
-Držte klávesu <kbd class="mac">Cmd</kbd> <kbd class="noMac">Ctrl</kbd>
-při označování dalších buněk.</li>
-
-<li>Pro rozšíření výběru o sousední buňky:
-stiskněte tlačítko myši v buňce a táhněte myší přes buňky, které chcete zahrnout do výběru.</li>
-
-<li>Pro označení jedné nebo více řádek nebo sloupců:
-táhněte myší nahoru nebo dolů pro označení prvního sloupce nebo řádky a
-potom táhněte vpravo nebo vlevo pro označení sousedních sloupců nebo řádek.
-Stiskněte tlačítko <kbd>Shift</kbd> a táhněte myší vpravo pro označení celé řádky.
-Stiskněte tlačítko <kbd>Shift</kbd> a táhněte myší nahoru nebo dolů pro označení celého sloupce.</li>
+ <li>Click inside the joined cell, open the Table menu, and then
+  choose Split Cell. Composer puts the entire contents of the joined
+  cell into the first of the two cells.</li>
 </ul>
-</li>
-</ul>
-
-<p>[<a href="#adding_tables_to_your_web_page">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="moving_copying_and_deleting_tables">Přesun, kopírování a odstraňování tabulek</h2>
-
-<p>Pro přesun tabulky:</p>
+
+<p>Refer to <a href="#selecting_table_elements">Selecting Table Elements</a>
+ for information on how to select non-adjacent cells, rows, and
+ columns.</p>
+
+<h3 id="changing_the_default_table_editing_behavior">Changing the Default Table
+ Editing Behavior</h3>
+
+<p>By default, when you delete one or more cells, Composer preserves the
+ table&apos;s structure by adding cells at the end of a row, wherever
+ needed. This allows you to delete one or more cells but still maintain
+ the table&apos;s original rectangular layout, or structure. Otherwise,
+ deleting cells can result in a table with empty spaces, or whose outline
+ appears irregular due to an uneven number of cells.</p>
+
+<p>To change the default table editing behavior, begin from the Composer
+ window:</p>
 
 <ol>
-<li>Klepněte uvnitř tabulky.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Tabulka, klepněte na podnabídku Vybrat, a potom klepněte na položku Tabulka.</li>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu, choose Preferences, and then choose
+  Composer.</li>
+ <li>Under Editing, set the following preference:
+  <ul>
+   <li>Make sure that <q>Maintain table layout when inserting or
+    deleting cells</q> is checked to ensure that you don&apos;t get an
+    irregularly shaped table.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li class="win">Click OK.</li>
+</ol>
+
+<p>[<a href="#adding_tables_to_your_web_page">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="selecting_table_elements">Selecting Table Elements</h2>
+
+<p>You can use one of two ways to quickly select a table, cell, or group of
+ cells:</p>
+
+<ul>
+ <li>Click in the table, open the Table menu, choose Select, and then choose
+  an item from the submenu. For example, to select a table, click anywhere
+  inside the table, open the Table menu, choose Select, and then choose
+  Table.</li>
+ <li>Or, you can use the mouse as a selection tool:
+  <ul>
+   <li>To select a group of adjacent cells: click in a cell, and then
+    drag to select the cells you want. Drag the mouse left or right to
+    select a row; up or down to select a column.</li>
+   <li>To select non-adjacent cells: press <kbd class="mac">Cmd</kbd>
+    <kbd class="noMac">Ctrl</kbd> and then click inside a cell. Keep
+    pressing <kbd class="mac">Cmd</kbd> <kbd class="noMac">Ctrl</kbd>
+    as you click to select additional cells.</li>
+   <li>To extend a selection to include adjacent cells: click inside a
+    cell and then drag over additional cells to extend the selection.</li>
+   <li>To select one or more adjacent columns or rows: drag up or down
+    to select the first column or row, and then drag left or right to
+    select additional adjacent columns or rows. Press <kbd>Shift</kbd>
+    and drag to the right to select an entire row. Press <kbd>Shift</kbd>
+    and drag up or down to select an entire column.</li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<p>[<a href="#adding_tables_to_your_web_page">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="moving_copying_and_deleting_tables">Moving, Copying, and Deleting
+ Tables</h2>
+
+<p>To move a table:</p>
+
+<ol>
+ <li>Click inside the table.</li>
+ <li>Open the Table menu, choose Select, and then choose Table.</li>
 </ol>
 
 <ul>
-<li>Pro kopírování nebo přesun tabulky použijte položky Vyjmout, Kopírovat a Vložit z nabídky Úpravy.</li>
-
-<li>Pro odstranění tabulky otevřete znovu nabídku Tabulka, klepněte na podnabídku Smazat a potom klepněte na položku Tabulka.</li>
+ <li>To copy or move the table: Use the Edit menu&apos;s cut, copy, and
+  paste options.</li>
+ <li>To delete the table: Open the Table menu again, choose Delete, and
+  then choose Table.</li>
 </ul>
-<p>[<a href="#adding_tables_to_your_web_page">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="converting_text_into_a_table">Převod textu na tabulku</h2>
-
-<p>Pro převod textu na tabulku:</p>
+
+<p>[<a href="#adding_tables_to_your_web_page">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="converting_text_into_a_table">Converting Text into a Table</h2>
+
+<p>To convert text into a table:</p>
 
 <ol>
-<li>Označte text, který chcete převést na tabulku.
-Mějte na mysli, že Editor vytvoří novou řádku pro každý odstavec v označeném textu.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Tabulka a klepněte na položku Vytvořit tabulku z označeného.
-Zobrazí se dialogové okno Převádění na tabulku.</li>
-
-<li>Zvolte znak, který má Editor použít pro rozdělení textu do sloupců, nebo zadejte vlastní znak.
-Pokud zvolíte jako oddělovač mezeru, vyberte, zda chcete nebo nechcete, aby se ignorovaly vícenásobné mezery a nakládalo se s nimi jako s mezerou jednou.</li>
-
-<li>Nechte zaškrtávací políčko <q>Smazat oddělující znak</q> zvolenou,
-pokud chcete aby byl oddělovač z textu po převodu odstraněn.
-Pokud nechcete oddělovače odstranit, odstraňte zvolení tohoto zaškrtávacího políčka.</li>
-
-<li>Klepněte na tlačítko OK.</li>
+ <li>Select the text that you want to convert into a table. Keep in mind that
+  Composer creates a new table row for each paragraph in the selection.</li>
+ <li>Open the Table menu and choose Create Table from Selection. You see the
+  Convert to Table dialog box.</li>
+ <li>Choose the character Composer uses to separate the selection into
+  columns, or specify a different character to use. If you choose Space as
+  the separator for columns, choose whether or not you want Composer to
+  ignore multiple space and treat them as one space.</li>
+ <li>Leave <q>Delete separator character</q> checked to have Composer remove
+  the separator character when it converts the text into a table. If you
+  don&apos;t want Composer to delete the separator character, uncheck this
+  option.</li>
+ <li>Click OK.</li>
 </ol>
 
-<p><strong>Poznámka</strong>: Formátování textu je po převedení na tabulku odstraněno.</p>
-
-<p>[<a href="#adding_tables_to_your_web_page">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h1 id="adding_images_to_your_web_page">Vkládání obrázků do stránek</h1>
-
-<div class="contentsBox">V této sekci:
+<p><strong>Note</strong>: Text formatting is removed when the selected text
+ is converted to a table.</p>
+
+<p>[<a href="#adding_tables_to_your_web_page">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h1 id="adding_images_to_your_web_page">Adding Pictures (Images) to Your Web
+ Page</h1>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
-  <li><a href="#inserting_an_image_into_your_page">Vložení obrázku do vaší webové stránky</a></li>
-	<li><a href="#editing_image_properties">Úprava vlastností obrázku</a></li>
+  <li><a href="#inserting_an_image_into_your_page">Inserting an Image into
+   Your Page</a></li>
+  <li><a href="#editing_image_properties">Editing Image Properties</a></li>
  </ul>
 </div>
 
-<h2 id="inserting_an_image_into_your_page">Vložení obrázku do vaší webové stránky</h2>
-
-<p>Do vaší webové stránky můžete vložit obrázky ve formátech GIF, JPEG, BMP, a PNG.
- Obrázky můžete také použít pro <a href="#using_images_as_links">vytvoření odkazů</a>.
-Po vložení obrázku Editor uloží do vaší stánky odkaz na vložený obrázek.</p>
-
-<p><strong>Poznámka</strong>: Pokud zamýšlíte vaše webové stránky publikovat na Internetu,
-je lepší v nich nepoužívat obrázky ve formátu BMP.</p>
-
-<p><strong>Tip</strong>: Je lepší stránky uložit nebo publikovat než do nich vložíte obrázky, protože to umožní Editoru automaticky používat relativní odkazy na vložené obrázky.</p>
-
-<p>Pro vložení obrázku:</p>
+<h2 id="inserting_an_image_into_your_page">Inserting an Image into Your
+ Page</h2>
+
+<p>You can insert GIF, JPEG, BMP, and PNG (Portable Network Graphics) images
+ into your web page. You can also use them to
+ <a href="#using_images_as_links">create links</a>. When you insert an image,
+ Composer saves a reference to the image in your page.</p>
+
+<p><strong>Note</strong>: If you plan to publish your pages to the web,
+ it&apos;s best not to use BMP images in your pages.</p>
+
+<p><strong>Tip</strong>: It&apos;s best to first save or publish your page
+ before you insert images into it. This allows Composer to automatically
+ use relative references to images once you insert them.</p>
+
+<p>To insert an image:</p>
 
 <ol>
-<li>Klepněte na místo kde chcete, aby se obrázek objevil.</li>
-
-<li>Klepněte na tlačítko Obrázek <img src="images/image.gif" width="23" height="25" alt="" /> v Liště nástrojů, nebo otevřete nabídku Vložit a klepněte na položku Obrázek.
-Objeví se dialogové okno Vlastnosti obrázku.</li>
-
-<li>Zadejte umístění a jméno souboru obrázku, nebo klepněte na tlačítko Vybrat soubor pro vyhledání souboru s obrázkem na vašem pevném disku nebo síti.</li>
-
-<li>Napište jednoduchý popis obrázku coby Alternativní text, který se zobrazí místo obrázku
-v prohlížečích pracujících v textovém režimu nebo i v jiných prohlížečích, pokud se obrázek ještě nahrává nebo je zobrazování obrázků vypnuto. 
-
-<p>Volitelně můžete zadat Nepoužít alternativní text, aby obrázek neobsahoval alternativní text.</p>
-</li>
-
-<li>Pokud je to potřeba, klepněte v dialogovém okně
-<a href="#editing_image_properties">Vlastnosti obrázku</a> na jiné panely pro úpravu dalších nastavení (například zarovnání).</li>
+ <li>Click to place the insertion point where you want the image to
+  appear.</li>
+ <li>Click the Image button
+  <img src="images/image.gif" width="23" height="25" alt="" />
+  on the toolbar, or open the Insert menu and choose Image. You see the
+  Image Properties dialog box.</li>
+ <li>Type the location and filename of the image file, or click Choose File
+  to search for an image file on your hard drive or network.</li>
+ <li>Type a simple description of your image as the alternate text that will
+  appear in text-only browsers (as well as other browsers) when an image is
+  loading or when image loading is disabled. 
+
+  <p>Alternatively, you can choose not to include alternate text.</p>
+ </li>
+ <li>If needed, click other tabs so you can adjust the settings (for
+  example, alignment) in the
+  <a href="#editing_image_properties">Image Properties</a> dialog box.</li>
 </ol>
 
-<p><strong>Tip</strong>: Pro rychlé vložení obrázku můžete obrázek do vaší stránky přetáhnout.</p>
-
-<p><strong>Tip</strong>: Pro vložení zalomení řádky za všemi obrázky v odstavci klepněte na položku "Zalomení pod obrázkem(y)" v nabídce Vložit.</p>
-
-<p>[<a href="#adding_images_to_your_web_page">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="editing_image_properties">Úprava vlastností obrázku</h2>
-
-<p>Jakmile vložíte obrázek do vaší stránky, můžete upravovat jeho vlastnosti a rozvržení na stránce, tj. měnit jeho šířku, výšku, rozestup a zarovnání textu. Pokud zrovna nemáte zobrazené dialogové okno Vlastnosti obrázku, použijte tento postup:</p>
+<p><strong>Tip</strong>: To quickly insert an image: Drag and drop it onto
+ your page.</p>
+
+<p><strong>Tip</strong>: To insert a line break after all images in a
+ paragraph, choose Break Below Images from the Insert menu.</p>
+
+<p>[<a href="#adding_images_to_your_web_page">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="editing_image_properties">Editing Image Properties</h2>
+
+<p>Once you&apos;ve inserted an image into your page, you can edit its
+ properties and customize the layout in your page, such as the height,
+ width, spacing, and text alignment. If you are not currently viewing
+ the Image Properties dialog box, follow these steps:</p>
 
 <ol>
- <li>Dvojklepněte na obrázek nebo ho označte a klepněte na tlačítko Obrázek <img src="images/image.gif" width="23" height="25" alt="" /> na Liště nástrojů pro zobrazení dialogového okna Vlastnosti obrázku.</li>
- <li>Klepněte na panel Umístění pro úpravu těchto vlastností:
+ <li>Double-click the image, or select it and click the Image button
+  <img src="images/image.gif" width="23" height="25" alt="" /> on the toolbar
+  to display the Image Properties dialog box.</li>
+ <li>Click the Location tab to edit these properties:
   <ul>
-   <li><strong>Umístění obrázku</strong>:
-Zadejte jméno a umístění souboru s obrázkem, nebo klepněte na tlačítko Vybrat soubor pro vyhledání souboru s obrázkem na vašem pevném disku nebo síti.</li>
-  <li><strong>URL je relativní k umístění stránky</strong>: Pokud vyberete toto zaškrtávací políčko,
-Editor převede URL obrázku na URL relativní vůči umístění stránky.
-To je užitečné, zvláště když zamýšlíte publikovat vaše stránky na webovém serveru,
-aby si je mohli ostatní prohlédnout. Používání relativních URL vám umožňuje
-uchovat všechny soubory použité stránkou na jednom místě relativně k ostatním,
-bez ohledu na jejich absolutním umístění na vašem pevném disku nebo webovém serveru
-   <p>Odebrání této volby způsobí, že Editor převede
-URL na absolutní URL. Typické použití absolutních URL je případ, kdy
-se odkazujete na obrázky umístěné na jiných webových serverech
-(tedy umístěné mimo váš pevný disk).</p>
-   <p>Pokud jste stánku ještě neuložili ani nepublikovali, musíte stránku nejdřív uložit, aby se tato volba zpřístupnila.
-(Tato volba není k dispozici, pokud otevřete dialogové okno Vlastnosti obrázku z okna pro psaní e-mailu.)</p></li>
-  <li><strong>Alternativní text</strong>:
-Do editačního pole zadejte text, který se zobrazí na místě obrázku, například titulek nebo stručný popis obrázku. To, že zadáte alternativní text ocení ti čtenáři vašich stránek, kteří používají
-prohlížeče pracující v textovém režimu nebo kteří si vypnuli nahrávání obrázků.</li>
-  <li><strong>Nepoužívat alternativní text</strong>:
-Zvolte tento přepínač, pokud obrázek alternativní text nepotřebuje, nebo pokud ho nechcete zadat.</li>
-   </ul></li>
- <li>Klepněte na panel Rozměry pro úpravu těchto vlastností:
-  <ul>
-   <li><strong>Současná velikost</strong>: Zvolte tento přepínač pro anulování změn, které jste provedli na rozměrech obrázku a pro návrat k původním rozměrům obrázku.</li>
-   <li><strong>Nová velikost</strong>:
-Zvolte tento přepínač pro zadání nové Šířky a Výšky buď v pixelech nebo v % z okna.
-Tyto změny se nedotknou původního souboru s obrázkem, ale projeví se pouze na obrázku vloženém na vaší stránku.</li>
-   <li><strong>Zachovat</strong>:
-Pokud měníte rozměry obrázku, je doporučeno zvolit tuto volbu, aby se
-zachoval poměr stran obrázku (aby se obrázek nezobrazoval zkresleně).
- Pokud zvolíte toto zaškrtávací políčko, bude stačit změnit buď šířku, nebo výšku, a ne oba rozměry.</li>
-    </ul></li>
- <li>Klepněte na panel Vzhled pro úpravu těchto vlastností:
+   <li><strong>Image Location</strong>: Type the filename and location of
+    the image file. Click Choose File to search for an image file on your
+    hard drive or network.</li>
+   <li><strong>URL is relative to page location</strong>: If checked,
+    Composer converts the URL to be relative to the page&apos;s location.
+    This is especially useful if you plan to publish your pages on a web
+    server so that others can view them. Using relative URLs allows you
+    to keep all your linked files in the same place relative to each other,
+    regardless of their location on your hard disk or a web server.
+
+    <p>Unchecking this box causes Composer to convert the URL to a full
+     (absolute) URL. You typically use absolute URLs when linking to
+     images on other web servers (not stored locally on your hard
+     disk).</p>
+
+    <p>If you have never saved or published the page, you must first save
+     the page in order to enable this checkbox. (This checkbox is not
+     available if you open the Image Properties dialog box in a message
+     compose window.)</p>
+   </li>
+   <li><strong>Attach this image to the message</strong>: If checked,
+    the image is attached to the message you are sending. If unchecked, a
+    link to the image location is inserted instead. (This checkbox is only
+    available if you open the Image Properties dialog box in a message
+    compose window.)</li>
+   <li><strong>Alternate Text</strong>: Enter text that will display in
+    place of the original image; for example, a caption or a brief
+    description of the image. It&apos;s a good practice to specify
+    alternate text for readers who use text-only web browsers or who have
+    image loading turned off.</li>
+   <li><strong>Don&apos;t use alternate text</strong>: Choose this option
+    if the image does not require alternate text or if you don&apos;t want
+    to include it.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>Click the Dimensions tab to edit these properties:
   <ul>
-   <li><strong>Odstup</strong>: Zadejte množství volného místa, které obklopuje obrázek; mezi
-obrázkem a sousedícím textem.
-Můžete také vložit černý rámeček kolem obrázku a zadat jeho šířku v bodech. Zadejte nulu, pokud nechcete rámeček vložit.</li>
-   <li><strong>Zarovnání textu kolem obrázku</strong>:
-Pokud jste umístili váš obrázek vedle nějakého textu, zvolte zarovnání z rozbalovacího seznamu pro určení, jak se má text umísťovat vzhledem k obrázku.</li>
-   <li><strong>Obrázková mapa</strong>: Klepněte na tlačítko Odebrat pro odstranění všech nastavení obrázkové mapy.</li>
-    </ul></li>
- <li>Klepněte na panel Odkaz pro úpravu těchto vlastností:
+   <li><strong>Actual Size</strong>: Select this option to undo any changes
+    you&apos;ve made to the dimensions and return the image to its original
+    size.</li>
+   <li><strong>Custom Size</strong>: Select this option and specify the new
+    height and width, in pixels or as a percentage. This setting
+    doesn&apos;t affect the original image file, just the image inserted
+    in your page.</li>
+   <li><strong>Constrain</strong>: If you change the image size, it&apos;s
+    a good idea to select this in order to maintain the image&apos;s aspect
+    ratio (so that it doesn&apos;t appear distorted). If you choose this
+    option, then you only need to change the height or width, but not
+    both.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>Click the Appearance Tab to edit these properties:
+  <ul>
+   <li><strong>Spacing</strong>: Specify the amount of space surrounding
+    the image; between the image and adjoining text. You can also put a
+    solid black border around the image and specify its width in pixels.
+    Specify zero for no border.</li>
+   <li><strong>Align Text to Image</strong>: If you&apos;ve placed your
+    image next to any text, select an alignment icon to indicate how you
+    want text positioned relative to the image.</li>
+   <li><strong>Image Map</strong>: Click Remove to remove any image map
+    settings.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>Click the Link tab to edit these properties:
   <ul>
-   <li><strong>Zadejte umístění stránky</strong>:
-Pokud chcete definovat odkaz pro tento obrázek, zadejte URL vzdálené nebo lokální stránky nebo
-zvolte pojmenovanou kotvu nebo nadpis z rozbalovacího seznamu.
-Klepněte na tlačítko Vybrat soubor pro vyhledání souboru na vašem
-pevném disku nebo síti.</li>
-   <li><strong>URL je relativní k umístění stránky</strong>: Pokud zvolíte toto zaškrtávací políčko,
-Editor převede URL na URL relativní vůči umístění stránky.
-To je užitečné zvláště, když zamýšlíte publikovat vaše stránky na webovém serveru,
-aby si je mohli ostatní prohlédnout. Používání relativních URL vám umožňuje
-uchovat všechny soubory použité stránkou na jednom místě relativně k ostatním,
-bez ohledu na jejich absolutním umístění na vašem pevném disku nebo webovém serveru. 
-    <p>Odebráním tohoto políčka způsobí, že Editor převede
-URL na absolutní URL. Typické použití absolutních URL je případ, kdy se odkazujete na stránky umístěné na jiných webových serverech (tedy umístěné mimo váš pevný disk).</p>
-    <p>Pokud máte neuložené změny,
-musíte stránku uložit, aby bylo možné použít tuto volbu.
-(Tato volba není k dispozici, pokud otevřete dialogové okno Vlastnosti obrázku z okna pro psaní e-mailu.)</p></li>
-   <li><strong>Zobrazit okraje okolo obrázku</strong>:
-Pokud zvolíte toto zaškrtávací políčko, zobrazí se kolem obrázku rámeček v barvě odkazu.</li>
-    </ul></li>
- <li>Pro zadání dalších vlastností nebo událostí JavaScriptu
-klepněte na tlačítko Rozšířené úpravy pro zobrazení <a href="#using_the_advanced_property_editor">Editoru rozšířených vlastností</a>.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko OK pro potvrzení provedených změn.</li>
+   <li><strong>Enter a web page location</strong>: If you want to define
+    a link for this image, enter the URL of a remote or local page, or
+    select a named anchor or heading from the drop-down list. Click Choose
+    File to search for a file on your hard drive or network.</li>
+   <li><strong>URL is relative to page location</strong>: If checked,
+    Composer converts the URL to be relative to the page&apos;s location.
+    This is especially useful if you plan to publish your pages to a web
+    server so that others can view them. Using relative URLs allows you to
+    keep all your linked files in the same place relative to each other,
+    regardless of their location on your hard disk or a web server.
+
+    <p>Unchecking this box causes Composer to convert the URL to a full
+     (absolute) URL. You typically use absolute URLs when linking to files
+     on other web servers (not stored locally on your hard disk).</p>
+
+    <p>If you have unsaved changes, you must first save the page in order
+     to enable this checkbox. (This checkbox is not available if you open
+     the Image Properties dialog box in a message compose window.)</p>
+   </li>
+   <li><strong>Show border around linked image</strong>: If checked,
+    displays the link highlight color around the image.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>To apply additional attributes or JavaScript events, click Advanced Edit
+  to display the
+  <a href="#using_the_advanced_property_editor">Advanced Property Editor</a>.
+ </li>
+ <li>Click OK to confirm your changes.</li>
 </ol>
 
-<p>[<a href="#adding_images_to_your_web_page">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h1 id="setting_page_properties">Nastavení vlastností stránky</h1>
-
-<div class="contentsBox">V této sekci:
+<p>[<a href="#adding_images_to_your_web_page">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h1 id="setting_page_properties">Setting Page Properties</h1>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
-  <li><a href="#setting_page_properties_and_meta_tags">Nastavení vlastností a přívlastků (meta tagů) stránky</a></li>
-	<li><a href="#setting_page_colors_and_backgrounds">Nastavení barev textu a pozadí stránky</a></li>
+  <li><a href="#setting_page_properties_and_meta_tags">Setting Page
+   Properties and Meta Tags</a></li>
+  <li><a href="#setting_page_colors_and_backgrounds">Setting Page Colors and
+   Backgrounds</a></li>
  </ul>
 </div>
 
-<h2 id="setting_page_properties_and_meta_tags">Nastavení vlastností a přívlastků (meta tagů) stránky</h2>
-
-<p>Použijte dialogové okno Vlastnosti stránky k zadání vlastností
-dokumentu, na kterém právě pracujete, jako jsou nadpis, autor a popis.
-Tyto informace jsou užitečné, pokud zamýšlíte používat stránku na webovém serveru,
-protože vyhledávací roboty použijí tento typ informací k zařazení vašich stránek.
-Ve webovém prohlížeči můžete tyto informace zobrazit otevřením nabídky Zobrazit a
-klepnutím na položku Informace o stránce.</p>
+<h2 id="setting_page_properties_and_meta_tags">Setting Page Properties and Meta
+ Tags</h2>
+
+<p>Use the Page Properties dialog box to enter properties such as the title,
+ author, and description of the document you&apos;re currently working on.
+ This information is useful if you plan to use the page on a website, since
+ search engines use this type of information to index your page. You can view
+ this information from the browser window by opening the View menu and
+ choosing Page Info.</p>
 
 <ol>
-<li>Otevřete nabídku Formát a klepněte na položku Vlastnosti stránky.</li>
-
-<li>Upravte jakékoli z těchto vlastností:
-
-<ul>
-<li><strong>Nadpis</strong>:
-Do editačního pole napište text, který se má zobrazit jako titulek okna při prohlížení této stránky v prohlížeči. Pomocí této položky identifikuje stránky většina vyhledávacích služeb, takže zvolte nadpis, který se hodí k obsahu vašich stránek.</li>
-
-<li><strong>Autor</strong>:
-Do editačního pole napište jméno osoby, která vytvořila tento dokument.
-Tato informace je užitečná pro čtenáře, kteří vyhledávají webové stránky podle jejich autorů. 
-
-<blockquote>
-<p><strong>Tip</strong>: Pokud zadáte jméno autora v <a href="#new_page_settings">nastavení Editoru</a>,
-tak nebudete muset jméno zadávat vždy, když vytvoříte novou stránku.</p>
-</blockquote>
-</li>
-
-<li><strong>Popis</strong>: Do editačního pole zadejte stručný popis obsahu dokumentu.</li>
-</ul>
-</li>
+ <li>Open the Format menu and choose Page Title and Properties.</li>
+ <li>Edit any of the following properties:
+  <ul>
+   <li><strong>Title</strong>: Type the text you want to appear as the
+    window title when someone views the page through a browser. This
+    is how most web search tools locate web pages, so choose a title
+    that conveys what your page is about.</li>
+   <li><strong>Author</strong>: Type the name of the person who created the
+    document. This information is helpful to readers who locate the
+    document by using a web search tool to search on name. 
+
+    <p><strong>Tip</strong>: If you enter the Author name in
+     Composer&apos;s <a href="#new_page_settings">preferences</a>, then
+     you won&apos;t have to enter it each time you create a new page.</p>
+   </li>
+   <li><strong>Description</strong>: Enter a brief description of the
+    document&apos;s contents.</li>
+  </ul>
+ </li>
 </ol>
 
-<p>[<a href="#setting_page_properties">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="setting_page_colors_and_backgrounds">Nastavení barev textu a pozadí stránky</h2>
-
-<p>Můžete změnit barvu pozadí nebo určit obrázek pro pozadí stránky, na které pracujete.
-Tyto volby také určují způsob, jakým se bude zobrazovat text a odkazy při prohlížení vaší stránky
-prohlížečem.</p>
-
-<p>Pro nastavení barev textu a pozadí v současné stránce začněte z okna Editoru:</p>
+<p>[<a href="#setting_page_properties">Return to beginning of section</a>]</p>
+
+<h2 id="setting_page_colors_and_backgrounds">Setting Page Colors and
+ Backgrounds</h2>
+
+<p>You can change the background color or specify a background
+ image for the page you&apos;re currently working on. These choices
+ affect the way text and links in your page appear to people viewing
+ the page through a browser.</p>
+
+<p>To set the colors and background for the current page, begin
+ from the Composer window:</p>
 
 <ol>
-<li>Otevřete nabídku Formát a klepněte na položku Barvy a pozadí stránky.</li>
-
-<li>Upravte jakékoli z těchto vlastností:
-
-<ul>
-<li><strong>Neurčovat barvy</strong>:
-Zvolte tento přepínač pokud chcete, aby stránka používala pro zobrazení textu a odkazů nastavení prohlížeče čtenáře stránky.</li>
-
-<li><strong>Použít vlastní barvy</strong>:
-Zvolte tento přepínač pokud chcete určit barvu textu a odkazů.
-Pro každý element vyberte barvu. Náhled každého typu odkazu se zobrazuje v pravé části okna.</li>
-
-<li><strong>Obrázek na pozadí</strong>:
-Zvolte tuto možnost pokud chcete, aby v pozadí vaší stránky byl obrázek.
-Zadejte jméno souboru s obrázkem nebo klepněte na Vybrat soubor pro vyhledání souboru s obrázkem na vašem pevném disku nebo síti. 
-
-<p><strong>Poznámka</strong>: Obrázek pozadí je na stránce rozmístěn dlaždicovitě (vedle sebe).
-Použití obrázku pozadí potlačí barvu pozadí.</p>
-</li>
-
-<li><strong>URL je relativní k umístění stránky</strong>: Pokud vyberete toto zaškrtávací políčko,
-Editor převede URL na URL relativní vůči umístění stránky.
-To je užitečné, zvláště když zamýšlíte publikovat vaše stránky na webovém serveru,
-aby si je mohli ostatní prohlédnout. 
-
-<p>Používání relativních URL vám umožňuje
-uchovat všechny soubory použité stránkou na jednom místě relativně k ostatním,
-bez ohledu na jejich absolutním umístění na vašem pevném disku nebo webovém serveru.</p>
-
-<p>Odebráním tohoto zaškrtávacího políčka způsobí, že Editor převede
-URL na absolutní URL. Typické použití absolutních URL je případ, kdy
-se odkazujete na stránky umístěné na jiných webových serverech
-(tedy umístěné mimo váš pevný disk).</p>
-
-<p>Pokud máte neuložené změny musíte stránku uložit, aby bylo možné použít tuto volbu.</p>
-</li>
-</ul>
-</li>
+ <li>Open the Format menu and choose Page Colors and Background.</li>
+ <li>Edit any of the following properties:
+  <ul>
+   <li><strong>Reader&apos;s default colors</strong>: Select this if you
+    want your page to use the color settings from the viewer&apos;s browser
+    for text and links.</li>
+   <li><strong>Use custom colors</strong>: Select this if you want to
+    specify the colors of text and links. For each element, select a color
+    from the Color selection dialog. Sample output for each type of link
+    appears in the pane on the right.</li>
+   <li><strong>Background image</strong>: Select this if you want the
+    background of your page to be an image. Type the name of the image
+    file or click Choose File to locate the image file on your hard
+    drive or network. 
+
+    <p><strong>Note</strong>: Background images are tiled and override
+     background color selections.</p>
+   </li>
+   <li><strong>URL is relative to page location</strong>: If checked,
+    Composer converts the URL to be relative to the page&apos;s location.
+    This is especially useful if you plan to publish your pages on a web
+    server so that others can view them. 
+
+    <p>Using relative URLs allows you to keep all your linked files in
+     the same place relative to each other, regardless of their location
+     on your hard disk or a web server.</p>
+
+    <p>Deselecting this option causes Composer to convert the URL to a
+     full (absolute) URL. You typically use absolute URLs when linking
+     to images on other web servers (not stored locally on your hard
+     disk).</p>
+
+    <p>If you have unsaved changes, you must first save the page in
+     order to enable this checkbox.</p>
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
 </ol>
 
-<p><strong>Poznámka</strong>: Pro přidání rozšířených vlastností nebo událostí JavaScriptu, klepněte
-na tlačítko Rozšířené úpravy; zobrazí se <a href="#using_the_advanced_property_editor">Editor rozšířených vlastností</a>.</p>
-
-<p>Můžete také nastavit <a href="#new_page_settings">výchozí pozadí a barvy stránky</a>
- pro každou novou stránku, kterou vytvoříte v Editoru.</p>
-
-<p>[<a href="#setting_page_properties">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h1 id="creating_links_in_composer">Vytváření odkazů</h1>
-
-<div class="contentsBox">V této sekci:
+<p><strong>Note</strong>: To apply additional attributes or JavaScript events,
+ click Advanced Edit to display the
+ <a href="#using_the_advanced_property_editor">Advanced Property
+ Editor</a>.</p>
+
+<p>You can also set the <a href="#new_page_settings">default page
+ background and colors</a> for every new page you create in Composer.</p>
+
+<p>[<a href="#setting_page_properties">Return to beginning of section</a>]</p>
+
+<h1 id="creating_links_in_composer">Creating Links in Composer</h1>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
-  <li><a href="#creating_links_within_the_same_page">Vyváření odkazů v rámci jedné stránky</a></li>
-	<li><a href="#creating_links_to_other_pages">Vyváření odkazů na jiné stránky</a></li>
-	<li><a href="#using_images_as_links">Použití obrázků jako odkazy</a></li>
-	<li><a href="#removing_or_discontinuing_links">Odstranění nebo přerušení odkazů</a></li>
+  <li><a href="#creating_links_within_the_same_page">Creating Links Within
+   the Same Page</a></li>
+  <li><a href="#creating_links_to_other_pages">Creating Links to Other
+   Pages</a></li>
+  <li><a href="#using_images_as_links">Using Images as Links</a></li>
+  <li><a href="#removing_or_discontinuing_links">Removing or Discontinuing
+   Links</a></li>
  </ul>
 </div>
 
-<h2 id="creating_links_within_the_same_page">Vyváření odkazů v rámci jedné stránky</h2>
-
-<p>Pro vytvoření odkazu v rámci jedné stránky, například odkaz který může čtenář použít
-pro skok z jedné kapitoly do druhé, je třeba vytvořit <em>kotvu</em> (ukotvení, cíl) a
-potom vytvořit odkaz, který bude tato kotva ukazovat. Kotvy jsou také nazývány
-<em>cílové kotvy</em> či <em>pojmenované kotvy</em>.</p>
+<h2 id="creating_links_within_the_same_page">Creating Links Within the Same
+ Page</h2>
+
+<p>To create a link within the same page, for example a link that the reader
+ can use to jump from one section to another, you must create an
+ <em>anchor</em> (target location), and then create a link that points to the
+ anchor. Anchors are also called <em>named anchors</em>. To create an anchor,
+ follow these steps:</p>
 
 <ol>
- <li>Klepněte na začátek řádky, kde chcete vytvořit kotvu, nebo označte nějaký text.</li>
- <li>Otevřete nabídku Vložit a klepněte na položku Cílová kotva. Zobrazí se dialogové okno
-Vlastnosti cílové kotvy.</li>
- <li>Zadejte jedinečné jméno pro tuto kotvu v editačním poli Cílová kotva (
-až 30 písmen). Pokud použijete mezery, budou převedeny na podtržítka ( _ ).
-Pokud jste v prvním kroku označili nějaký text, bude jméno už vyplněno.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko OK. V dokumentu se zobrazí ikonka kotvy označující její polohu:
+ <li>Click to place the insertion point at the beginning of a line where you
+  want to create an anchor, or select some text.</li>
+ <li>Open the Insert menu and choose Named Anchor. You see the Named Anchor
+  Properties dialog box.</li>
+ <li>Type a unique name for the anchor in the Anchor Name field (up to 30
+  characters). If you include spaces, they will be converted to underscores
+  ( _ ). If you selected some text in step 1, this box already contains a
+  name.</li>
+ <li>Click OK. An anchor icon appears in your document to mark the
+  anchor&apos;s location:
   <img src="images/anchor-in-doc.gif" width="20" height="17" alt="" /></li>
 </ol>
 
-<p>Pro vytvoření odkazu, na který může čtenář klepnout pro skok ke kotvě:</p>
+<p>To create the link on which readers can click to jump to the object:</p>
 
 <ol>
- <li>Označte text nebo obrázek, který má odkazovat na kotvu.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko Odkaz nebo otevřete nabídku Vložit a klepněte na položku Odkaz.
-Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti odkazu.
+ <li>Select the text or image that you want to link to the anchor.</li>
+ <li>Click the Link button or open the Insert menu and choose Link. You see
+  the Link Properties dialog box.
   <ul>
-   <li>Pokud vytváříte odkaz na HTHL soubor na vašem počítači,
-klepněte na tlačítko Vybrat soubor pro jeho nalezení.</li>
-   <li>Pokud vytváříte odkaz na cílovou kotvu, zvolte ho z rozbalovacího seznamu
-kotev, které jsou na stránce k dispozici.</li>
-   <li>Pokud vytváříte odkaz na nadpis
-(například Nadpis 1 - Nadpis 6), zvolte ho z rozbalovacího seznamu
-nadpisů, které jsou na stránce k dispozici.</li>
-   </ul></li>
- <li>Klepněte na tlačítko OK.</li>
+   <li>If you&apos;re creating a link to an HTML file on your computer,
+    click Choose File to locate it.</li>
+   <li>If you&apos;re creating a link to a named anchor (target), select
+    it from the list of the anchors currently available in the page.</li>
+   <li>If you&apos;re creating a link to a level heading (for example,
+    Heading 1 - Heading 6), select it from the list of headings currently
+    available in the page.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>Click OK.</li>
 </ol>
 
-<p><strong>Poznámka</strong>: Pro otestování vytvořeného odkazu otevřete nabídku Soubor
-a klepněte na položku Náhled stránky; potom na odkaz klepněte.</p>
-
-<p><strong>Tip</strong>: Pokud jste předem nevytvořili pojmenovanou kotvu,
-můžete dialogové okno Vlastnosti odkazu použít k vytvoření odkazů na nadpisy, které
-už na stránce jsou.</p>
-
-<p>[<a href="#creating_links_in_composer">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="creating_links_to_other_pages">Vytváření odkazů na jiné stránky</h2>
-
-<p>Na vaší stránce můžete vytvořit odkazy na jiné lokální stránky na vašem počítači
-nebo lokální síti, nebo na vzdálené stránky na Internetu.</p>
-
-<p><strong>Tip</strong>: Je lepší stránky uložit nebo publikovat než v nich vytvoříte odkazy, protože to umožní Editoru automaticky používat relativní odkazy.</p>
-
-<p>Pro vytvoření odkazu na jinou stránku:</p>
+<p><strong>Note</strong>: To test the link you just created, open the File
+ menu and choose Browse Page, then click the link.</p>
+
+<p><strong>Tip</strong>: If you did not first create named anchors, you can
+ use the Link dialog box to create links to headings that already occur in
+ the page.</p>
+
+<p>[<a href="#creating_links_in_composer">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="creating_links_to_other_pages">Creating Links to Other Pages</h2>
+
+<p>You can create links from your page to local pages on your own computer or
+ on your workplace&apos;s network, or to remote pages on the Internet.</p>
+
+<p><strong>Tip</strong>: It&apos;s best to first save or publish your page
+ before you create links to other pages. This allows Composer to automatically
+ use relative references for links once you create them.</p>
+
+<p>To create a link to another page:</p>
 
 <ol>
- <li>Klepněte na místo, kde chcete vytvořit odkaz, nebo označte text či obrázek který
-se má stát odkazem.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko Odkaz. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti odkazu.</li>
- <li>Zadejte odkaz:
+ <li>Click to place the insertion point where you want to create a link, or
+  select the text or image that you want to link to the anchor.</li>
+ <li>Click the Link button. You see the Link Properties dialog box.</li>
+ <li>Define your link:
   <ul>
-   <li><strong>Propojený text</strong>:
-Pokud jste před klepnutím na tlačítko Odkaz označili text nebo obrázek,
-označený text sem bude vložen. Jinak musíte zadat text do editačního políčka, který se bude používat
-jako odkaz.</li>
-   <li><strong>Umístění odkazu</strong>:
-Do editačního pole napište lokální cestu a jméno souboru nebo vzdálené URL stránky, na kterou
-má tento odkaz ukazovat.
-Pokud si nejste jisti cestou a jménem lokálního souboru, klepněte na tlačítko Vybrat soubor
-pro jeho nalezení na vašem pevném disku nebo síti.
-Vzdálená URL můžete zkopírovat z Adresního řádku (adresy) vašeho prohlížeče.
-Eventuálně můžete vybrat pojmenovanou kotvu nebo nadpis ze současné stránky,
-na které chcete aby odkaz ukazoval.</li>
-   <li><strong>URL je relativní k umístění stránky</strong>: Pokud vyberete toto zaškrtávací políčko,
-Editor převede URL na URL relativní vůči umístění stránky.
-To je užitečné zvláště, když zamýšlíte publikovat vaše stránky na webovém serveru,
-aby si je mohli ostatní prohlédnout. Používání relativních URL vám umožňuje
-uchovat všechny soubory použité stránkou na jednom místě relativně k ostatním,
-bez ohledu na jejich absolutním umístění na vašem pevném disku nebo webovém serveru.
-		<p>Odebrání tohoto políčka způsobí, že Editor převede
-URL na absolutní URL. Typické použití absolutních URL je případ, kdy
-se odkazujete na stránky umístěné na jiných webových serverech
-(tedy umístěné mimo váš pevný disk).</p>
-    <p>Pokud máte neuložené změny musíte stránku uložit, aby bylo možné použít tuto volbu.</p></li>
-   </ul></li>
- <li>Pro přidání rozšířených vlastností nebo událostí JavaScriptu, klepněte
-na tlačítko Rozšířené úpravy; zobrazí se <a href="#using_the_advanced_property_editor">Editor
-rozšířených vlastností</a>.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko OK.</li>
- <li>Pro otestování vytvořeného odkazu otevřete nabídku Soubor
-a klepněte na položku Náhled stránky; potom na odkaz klepněte.</li>
+   <li><strong>Link text</strong>: If you&apos;ve already selected an image
+    file or text before clicking the Link button, the selected text or
+    file will be entered here. Otherwise, you must enter the text that you
+    want to use as the link.</li>
+   <li><strong>Link Location</strong>: Type the local path and filename or
+    remote URL of the page you want to link to. If you&apos;re not sure of
+    the path and filename for a local file, click Choose File to look for
+    it on your hard disk or network. For remote URLs, you can copy the URL
+    from the browser&apos;s Location Bar. Alternatively, you can select a
+    named anchor or a heading in the current page that you want to link
+    to.</li>
+   <li><strong>URL is relative to page location</strong>: If checked,
+    Composer converts the URL to be relative to the page&apos;s location.
+    This is especially useful if you plan to publish your pages to a web
+    server so that others can view them. Using relative URLs allows you to
+    keep all your linked files in the same place relative to each other,
+    regardless of their location on your hard disk or a web server.
+
+    <p>Deselecting this option causes Composer to convert the URL to a full
+     (absolute) URL. You typically use absolute URLs when linking to pages
+     on other web servers (not stored locally on your hard disk).</p>
+
+    <p>If you have unsaved changes, you must first save the page in order
+     to enable this checkbox. (This checkbox is not available if you open
+     the Link Properties dialog box in a message compose window.)</p>
+   </li>
+   <li><strong>Attach the source of this link to the message</strong>: If
+    checked, the source of the specified link is added as an attachment to
+    the message you are sending. If unchecked, just a link to the location
+    is inserted instead. (This checkbox is only available if you open the
+    Link Properties dialog box in a message compose window.)</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>To apply additional attributes or JavaScript events, click Advanced Edit
+  to display the
+  <a href="#using_the_advanced_property_editor">Advanced Property Editor</a>.
+ </li>
+ <li>Click OK.</li>
+ <li>To test the link you just created, click the Browse button and then click
+  the link to make sure it works as expected.</li>
 </ol>
 
-<p><strong>Tip</strong>: Odkaz můžete rychle zkopírovat tím, že na něj v jiném okně klepnete a přetáhnete ho
- na vaší stránku. Odkaz můžete přetáhnout například z jiné webové stránky, záložky nebo okna Pošty &amp; Diskusních skupin. Na odkazu můžete také klepnout pravým tlačítkem myši<span class="mac"> nebo, pokud máte jednotlačítkovou myš,
-<kbd>Ctrl</kbd>-klepnutí</span> a v místní nabídce klepnout na položku Kopírovat adresu odkazu.
-Potom můžete adresu odkazu vložit do editačního pole Umístění odkazu v dialogovém okně Vlastnosti odkazu.</p>
-
-<p>[<a href="#creating_links_in_composer">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="using_images_as_links">Použití obrázků jako odkazy</h2>
-
-<p>Ve vašich stránkách můžete používat obrázky (soubory ve formátech JPEG, GIF, nebo PNG) tak, aby se
-chovaly jako odkazy. Když čtenář klepne na obrázek s odkazem,
-prohlížeč zobrazí stránku, na kterou obrázek odkazuje.</p>
-
-<p>Pro vytvoření obrázku jako odkaz:</p>
+<p><strong>Tip</strong>: You can copy a link quickly by clicking and dragging
+ the link from another window and then dropping it onto your page. For
+ example, you can click and drag a link from a web page, bookmark, or Mail
+ window and drop it onto your page. You can also right-click<span class="mac">
+ or, if you have a one-button mouse, <kbd>Ctrl</kbd>-click</span> a link on a
+ web page and choose Copy Link Location from the menu. Then you can paste the
+ link location into the Link Location field in the Link Properties dialog
+ box.</p>
+
+<p>[<a href="#creating_links_in_composer">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="using_images_as_links">Using Images as Links</h2>
+
+<p>You can make images, such as JPEG, GIF, or PNG files, behave like links in
+ your pages. When the reader clicks a linked image, the browser window
+ displays the page that the image is linked to.</p>
+
+<p>To make an image behaving like a link:</p>
 
 <ol>
-<li>Označte obrázek na vaší stránce.</li>
-
-<li>Klepněte na tlačítko Odkaz <img src="images/link.gif" width="22" height="20" alt="" /> na Liště nástrojů, nebo otevřete nabídku Vložit a klepněte na položku Odkaz.</li>
-
-<li>Použijte dialogové okno Vlastnosti odkazu pro propojení obrázku s <a href="#creating_links_within_the_same_page">pojmenovanou kotvou nebo nadpisem na stejné stránce</a> nebo <a href="#creating_links_to_other_pages"> jinou, lokální či vzdálenou, stránkou</a>.</li>
+ <li>Select an image on your page.</li>
+ <li>Click the Link button
+  <img src="images/link.gif" width="22" height="20" alt="" />
+  on the toolbar, or open the Insert menu and choose Link.</li>
+ <li>Use the Link Properties dialog box to link the image to a
+  <a href="#creating_links_within_the_same_page">named anchor or heading
+  within the page</a>, or to a
+  <a href="#creating_links_to_other_pages">separate local or remote page</a>.
+ </li>
 </ol>
 
-<p><strong>Tip</strong>: Přetáhněte obrázek s odkazem z okna prohlížeče
-do okna Editoru pro zkopírování obrázku i s odkazem.</p>
-
-<p><strong>Poznámka</strong>: <!--translate-->To remove the blue border that can appear around
+<p><strong>Tip</strong>: Drag and drop a linked image from the browser window
+ into a Composer window to copy both the image and the link.</p>
+
+<p><strong>Note</strong>: To remove the blue border that can appear around
  images used as links:</p>
 
 <ol>
- <li>Select the linked image.<!--end translate--></li>
- <li>Otevřete nabídku Formát a klepněte na položku Vlastnosti Obrázek a odkaz.</li>
- <li>V dialogovém okně klepněte na panel Odkaz.</li>
- <li>Odznačte <q>Zobrazit okraje okolo obrázku</q>.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko OK.</li>
+ <li>Select the linked image.</li>
+ <li>Open the Format menu and choose Image and Link Properties.</li>
+ <li>In the dialog box, select the Link tab.</li>
+ <li>Uncheck <q>Show border around linked image</q>.</li>
+ <li>Click OK.</li>
 </ol>
 
-<p>[<a href="#creating_links_in_composer">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="removing_or_discontinuing_links">Odstranění nebo přerušení odkazů</h2>
-
-<p>Pro odstranění odkazu:</p>
+<p>[<a href="#creating_links_in_composer">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="removing_or_discontinuing_links">Removing or Discontinuing Links</h2>
+
+<p>To remove a link:</p>
 
 <ol>
-<li>Označte text odkazu (běžně je modrý a podtržený) nebo obrázek.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Formát a klepněte na položku Odebrat odkazy</li>
+ <li>Select the linked text (normally blue and underlined) or image.</li>
+ <li>Open the Format menu and choose Remove Links.</li>
 </ol>
 
-<p>Pro přerušení odkazu tak, aby další text vkládaný za odkaz nebyl
-brán jako jeho součást:</p>
+<p>To discontinue a link, so that text you type after the link is not included
+ as part of the link:</p>
 
 <ol>
-<li>Klepněte na místo, kde chcete aby odkaz skončil.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Formát a klepněte na položku Ukončit odkaz.</li>
+ <li>Click to place the insertion point where you want the link to end.</li>
+ <li>Open the Format menu and choose Discontinue Link.</li>
 </ol>
 
-<p>[<a href="#creating_links_in_composer">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
+<p>[<a href="#creating_links_in_composer">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
 
-<h1 id="publishing_your_pages_on_the_web">Publikování stránek na Internetu</h1>
-
-<p>Pokud vaše stránky existují pouze na vašem pevném disku, můžete si je
-prohlížet vy, ale nikdo jiný. Editor vám umožňuje nahrát vaše stránky na vzdálený počítač,
-který se nazývá webový server. Tomuto procesu se také říká publikování webové stránky.</p>
-
-<p>Při nahrávání vašich stránek na webový server Editor zkopíruje
- vaše stránky na počítač, který umožní ostatním si tyto stránky prohlížet.
-Většina poskytovatelů internetového připojení (Internet Service Provider - ISP)
-poskytují na svých webových serverech místo pro nahrání webových stránek.
- Pro zjištění webového serveru, na kterém můžete své stránky nahrát se obraťte na
-vašeho ISP, technickou podporu, nebo správce sítě.</p>
-
-<div class="contentsBox">V této sekci:
+<h1 id="publishing_your_pages_on_the_web">Publishing Your Pages on the Web</h1>
+
+<p>If your pages exist only on your local hard disk, you can browse your pages,
+ but no one else can. Composer lets you publish your pages to a remote
+ computer called a web server.</p>
+
+<p>When you publish your pages to a web server, Composer copies (uploads) your
+ pages to a computer that lets others browse your pages. Most ISPs provide
+ space on their web servers for web page publishing. To find a web server
+ where you can publish your pages, ask your ISP, help desk, or system
+ administrator.</p>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
-  <li><a href="#publishing_a_document">Nahrání dokumentu na webový server</a></li>
-	<li><a href="#updating_a_published_document">Aktualizace publikovaného dokumentu</a></li>
-	<li><a href="#changing_the_filename_or_publishing_location">Změna jména souboru nebo místa pro nahrávání</a></li>
-	<li><a href="#creating_a_new_publishing_site">Vytvoření nového místa pro nahrávání</a></li>
-	<li><a href="#choosing_the_default_publishing_site">Změna výchozího místa pro nahrávání</a></li>
-	<li><a href="#deleting_a_publishing_site">Odstranění místa pro nahrávání</a></li>
-	<li><a href="#solving_common_publishing_problems">Řešení běžných problémů při nahrávání na webový server</a></li>
-	<li><a href="#publishing_settings">Volby publikování</a></li>
+  <li><a href="#publishing_a_document">Publishing a Document</a></li>
+  <li><a href="#updating_a_published_document">Updating a Published
+   Document</a></li>
+  <li><a href="#changing_the_filename_or_publishing_location">Changing the
+   Filename or Publishing Location</a></li>
+  <li><a href="#creating_a_new_publishing_site">Creating a New Publishing
+   Site</a></li>
+  <li><a href="#choosing_the_default_publishing_site">Choosing the Default
+   Publishing Site</a></li>
+  <li><a href="#deleting_a_publishing_site">Deleting a Publishing
+   Site</a></li>
+  <li><a href="#solving_common_publishing_problems">Solving Common Publishing
+   Problems</a></li>
+  <li><a href="#publishing_settings">Publishing Settings</a></li>
  </ul>
 </div>
 
-<h2 id="publishing_a_document">Nahrání dokumentu na webový server</h2>
-
-<p><strong>Tip</strong>: Je lepší vaši stránku uložit nebo nahrát na webový server před
-tím, než do ní budete vkládat odkazy nebo obrázky,
-protože to umožní Editoru automaticky používat relativní odkazy pro vložené obrázky a odkazy.</p>
-
-<p>Pro nahrání dokumentu na webový server:</p>
+<h2 id="publishing_a_document">Publishing a Document</h2>
+
+<p><strong>Tip</strong>: It&apos;s best to first save or publish your page
+ before you insert links or images into it. This allows Composer to
+ automatically use relative references for links and images once you insert
+ them.</p>
+
+<p>To publish a document:</p>
 
 <ol>
- <li>Otevřete HTML dokument, který chcete nahrát na webový server nebo vytvořte nový dokument.</li>
- <li>Když jste připraveni dokument publikovat, klepněte na tlačítko Publikovat. 
- <p>Pokud jste tento dokument již publikovali, Editor
-si pamatuje nastavení které jste zadali při první publikaci a
-začne dokument nahrávat na webový server. Během nahrávání je zobrazeno
-dialogové okno zobrazující průběh akce.</p>
+ <li>Open the HTML document that you want to publish, or create a new Composer
+  document.</li>
+ <li>When you&apos;re ready to publish the document remotely, click the
+  Publish button.
+
+  <p>If you have published this document before, Composer remembers the
+   document&apos;s publishing settings and starts publishing the document.
+   While publishing is in progress, Composer displays a publishing status
+   dialog box.</p>
   <ul>
-   <li>Pokud jste tento dokument ještě nikdy nepublikovali,
-zobrazí se dialogové okno Publikovat stránku a v něm panel Nastavení, abyste mohli zadat
-informace o umístění, kam se má dokument nahrát.
-Pro více informací přejděte na <a href="#publish_page_settings">Publikace stránky - Nastavení</a>.
- Až informace zadáte, klepněte na tlačítko Zveřejnit.</li>
-   <li>Pokud dokument ještě nikdy nebyl uložen, zobrazí se dialogové okno Publikovat stránku a v něm panel Zveřejnit, aby jste mohli zadat jméno souboru pro tento dokument.
-Pro více informací přejděte na <a href="#publish_page_publish">Publikace stránky - publikovat </a>.
-Až informace zadáte, klepněte na tlačítko Zveřejnit.</li>
-   </ul></li>
- <li>Pro prohlédnutí vašich publikovaných stránek klepněte na tlačítko
-Náhled. Otestujte odkazy na stránce a zkontrolujte, jestli nechybí nějaké obrázky.</li>
- <li>Pokračujte v úpravách vaší stránky podle potřeby. Když jste připraveni
-aktualizovat vzdálenou stránku nově provedenými změnami, klepněte na tlačítko Publikovat.</li>
+   <li>If you have never published this document before, Composer displays
+    the Settings tab in the Publish Page dialog box so you can enter
+    information about the document&apos;s remote publishing location. See
+    <a href="#publish_page_settings">Publish Page - Settings</a> for more
+    information. When you&apos;re done entering information, click Publish.
+   </li>
+   <li>If you have never saved the document, Composer displays the Publish
+    tab in the Publish Page dialog box, so you can enter the
+    document&apos;s filename. See
+    <a href="#publish_page_publish">Publish Page - Publish</a> for more
+    information. After entering the filename, click Publish.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>To browse your published page, click the Browse button. Test the
+  page&apos;s links and make sure there are no missing images.</li>
+ <li>Continue editing the page as necessary. When you&apos;re ready to update
+  the remote page with your changes, click the Publish button.</li>
 </ol>
 
-<p>Když dokument poprvé publikujete, Editor změní URL dokumentu
-z <tt>file:///</tt> na <tt>http://</tt> aby bylo vidět, že upravujete publikovaný dokument.
-Pokud chcete dokument uložit lokálně (na pevném disku vašeho počítače),
-klepněte na tlačítko Uložit. Budete dotázáni na jméno souboru a umístění na disku, kam se dokument uloží.</p>
-
-<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h3 id="tips_for_avoiding_broken_links_or_missing_images">Tipy, jak se vyvarovat neplatným odkazům a chybějícím obrázkům</h3>
+<p>When you publish a document for the first time, Composer changes the
+ document&apos;s <tt>file:///</tt> URL to an <tt>http://</tt> URL to indicate
+ that you are now editing the published document. If you want to save the
+ document locally (on your computer&apos;s hard disk), click the Save button.
+ You&apos;ll be prompted to choose a filename and location on your hard disk
+ for the document.</p>
+
+<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h3 id="tips_for_avoiding_broken_links_or_missing_images">Tips for Avoiding
+ Broken Links or Missing Images</h3>
 
 <ul>
-<li>Ujistěte se, že soubory vašich stránek mají příponu .html nebo .htm. Ujistěte se, že soubory obrázků mají přípony .JPG, .GIF nebo .PNG. Ve jménech souborů nepoužívejte mezery a jiné speciální znaky. Používejte krátká jména souborů a používejte pouze malá či velká písmena a číslice.</li>
-
-<li>Pokud se vaše obrázky nezobrazují při prohlížení
-na webovém serveru, možná jste zapomněli zahrnout obrázky do publikování;
-otevřete nabídku Soubor a klepněte na položku Publikovat jako
-pro otevření dialogového okna Publikovat stránku. V panelu Zveřejnit ověřte, zda jste
-vybrali zaškrtávací políčko <q>Zahrnout obrázky a další soubory</q> a klepněte na tlačítko Zveřejnit.</li>
+ <li>Make sure your Composer filenames end with the .html or .htm file
+  extension. Make sure your image filenames end with the .JPG, .GIF, or .PNG
+  file extension. Don&apos;t use spaces or other special symbols in your
+  filenames. Keep your filenames short and only use lowercase or uppercase
+  letters and numbers.</li>
+ <li>If your images appear as broken links when you browse a document on the
+  web server, you may have forgotten to include the images when you
+  published. Open the File menu, and choose Publish As to display the Publish
+  Page dialog box. In the Publish tab, make sure you check <q>Include images
+  and other files</q> and then click Publish.</li>
 </ul>
 
-<p>Pro řešení dalších problémů navštivte <a href="#solving_common_publishing_problems">Řešení běžných problémů při nahrávání na webový server</a>.</p>
-
-<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="updating_a_published_document">Aktualizace publikovaného dokumentu</h2>
-
-<p>Pro aktualizaci publikovaného dokumentu:</p>
+<p>For more troubleshooting tips, see
+ <a href="#solving_common_publishing_problems">Solving Common Publishing
+ Problems</a>.
+</p>
+
+<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="updating_a_published_document">Updating a Published Document</h2>
+
+<p>To update a published document:</p>
 
 <ol>
- <li>V okně Editoru otevřete nabídku Soubor a klepněte na podnabídku Poslední dokumenty
-Zde zvolte dokument ze seznamu. 
- <p>Jiná možnost je přejít na adresu dokumentu, který chcete aktualizovat zadáním
-HTTP adresy dokumentu (webové adresy dokumentu) do editačního pole Adresní řádky v prohlížeči.</p></li>
- <li>Upravte dokument.</li>
- <li>Když jste připraveni aktualizovat dokument na webovém serveru vašimi změnami,
-klepněte na tlačítko Publikovat v Liště nástrojů Editoru.</li>
+ <li>In a Composer window, open the File menu, and choose Recent Pages, then
+  select the document from the list. <p>Alternatively, browse to the location
+  of the document you want to update by entering the document&apos;s HTTP
+  address (the document&apos;s web address) in the browser&apos;s
+  Location Bar.</p></li>
+ <li>Edit the document as necessary.</li>
+ <li>When you&apos;re ready to update the remote page with your changes, click
+  Publish in Composer&apos;s toolbar.</li>
 </ol>
 
-<p><strong>Tip</strong>: Pro smazání publikované stránky nebo obrázku musíte použít <a href="glossary.xhtml#ftp">FTP</a> program. FTP program musíte použít také
-pokud chcete vytvořit podadresáře nebo přejmenovat soubory nahrané na
-web server. Zeptejte se vašeho poskytovatele připojení, zda vám doporučí
-nějaký konkrétní FTP program. Informace o FTP programech se většinou dozvíte
-v sekci Pomoc nebo Podpora na stránkách vašeho poskytovatele připojení.
-FTP programy můžete stáhnout také na serverech se softwarem jako je např.
-slunecnice.cz.</p>
-
-<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="changing_the_filename_or_publishing_location">Změna jména souboru nebo místa pro nahrávání</h2>
-
-<p>Pro změnu jména souboru nebo místa pro nahrávání:</p>
+<p><strong>Tip</strong>: To delete a page or image you&apos;ve published on a
+ web server, you must use an <a href="glossary.xhtml#ftp">FTP (File Transfer
+ Protocol)</a> program. You also must use an FTP program if you want to create
+ subdirectories or to rename files on the web server. Ask your service
+ provider if they recommend a particular FTP program. You can usually find
+ information on FTP programs in the Help or Support sections of your service
+ provider&apos;s website. FTP programs are also available from shareware sites
+ such as ZDNet Downloads.</p>
+
+<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="changing_the_filename_or_publishing_location">Changing the Filename or
+ Publishing Location</h2>
+
+<p>To change a document&apos;s filename or publishing location:</p>
 
 <ol>
- <li>V okně Editoru otevřete nabídku Soubor a klepněte na podnabídku Poslední dokumenty
-Zde zvolte dokument ze seznamu.
- <p>Jiná možnost je přejít na adresu dokumentu, který chcete aktualizovat zadáním
-HTTP adresy dokumentu (webové adresy dokumentu) do editačního pole Adresní řádky v prohlížeči.</p></li>
- <li>Upravte dokument.</li>
- <li>Otevřete nabídku Soubor a klepněte na položku Publikovat jako.
-Zobrazí se dialogové okno Publikovat stránku a v něm panel Zveřejnit.</li>
- <li>Do editačního pole zadejte pozměněný Nadpis stránky, pokud je třeba.</li>
- <li>Do editačního pole zadejte jiný Název souboru této stránky, pokud je třeba.</li>
- <li>Z rozbalovacího seznamu Název webu zvolte umístění, které chcete použít.
-Pro zadání nového umístění pro publikaci, klepněte na tlačítko Nový web.
-Pro více informací přejděte na <a href="#publish_page_settings">publikovat stránku - Nastavení</a>.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko Zveřejnit pro nahrání stránky na nové místo.</li>
+ <li>In a Composer window, open the File menu, and choose Recent Pages, then
+  select the document from the list.
+
+  <p>Alternatively, browse to the location of the document you want to update
+   by entering the document&apos;s HTTP address (the document&apos;s web
+   address) in the browser&apos;s Location Bar.</p>
+ </li>
+ <li>Edit the document as necessary.</li>
+ <li>Open Composer&apos;s File menu and choose Publish As. Composer displays
+  the Publish tab in the Publish Page dialog box.</li>
+ <li>Enter a different page title, if necessary.</li>
+ <li>Enter a different filename for the page, if necessary.</li>
+ <li>From the Site Name list, choose the publishing location you want to use.
+  To set up a new publishing location, click New Site. See
+  <a href="#publish_page_settings">Publish Page - Settings</a> for more
+  information.</li>
+ <li>Click Publish to save the document to the new location.</li>
 </ol>
 
-<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="creating_a_new_publishing_site">Vytvoření nového místa pro publikaci</h2>
-
-<p>Pokud plánujete publikovat dokumenty na více než jednom místě (webovém serveru),
-můžete Editor nastavit tak, aby si uložil informace
-potřebné k publikování na každém z míst které budete používat, abyste je nemuseli
-zadávat pokaždé když budete své stránky publikovat.</p>
-
-<p>Pro vytvoření nového místa pro nahrávání začněte z okna Editoru:</p>
+<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="creating_a_new_publishing_site">Creating a New Publishing Site</h2>
+
+<p>If you plan to publish documents to more than one remote location, you can
+ set up Composer to save the publishing information for each remote site you
+ use, so that you don&apos;t have to enter it each time you want to
+ publish.</p>
+
+<p>To create a new publishing site, begin from a Composer window:</p>
 
 <ol>
-<li>Otevřete nabídku Úpravy a klepněte na položku Nastavení pro publikování.
-Otevře se dialogové okno Nastavení pro publikování.</li>
-
-<li>Klepněte na tlačítko Nový web.</li>
-
-<li>Do editačního pole <q>Název webu</q> vložte přezdívku kterou se budete na toto místo odkazovat. 
-
-<p>Například pokud budete nové místo používat pro publikaci dokumentů
-týkající se projektu <q>Meteor</q>, zvolíte pro toto místo název <q>Meteor</q>.
-Názvy míst slouží k lepšímu přehledu o tom, jaký druh dokumentů publikujete
-na tom kterém místě.</p>
-</li>
-
-<li>Do editačního pole <q>Adresa pro zveřejnění</q> vložte celé URL tak, jak vám ho sdělil
-váš poskytovatel připojení, správce sítě nebo poskytovatel webhostingu.
-Toto URL musí začínat buď <tt>ftp://</tt> nebo <tt>http://</tt>. 
-
-<p>Adresa pro zveřejnění i určuje umístění, kam jsou dokumenty při publikování nahrány.
-Pokud nevíte co zde zadat, obraťte se na vašeho poskytovatele připojení nebo
-správce sítě.</p>
-</li>
-
-<li>Do editačního pole <q>HTTP adresa domovské stránky</q> vložte kompletní adresu
-stránek v tomto místě tak, jak byste ji zadali v okně prohlížeče.
-Adresu zadejte bez části obsahující název souboru nebo podadresář.
-
-
-<p>Toto URL musí začínat na <tt>http://</tt>. V některých případech
-je toto URL shodné s adresou pro publikaci.
-Pokud nevíte co zde zadat, obraťte se na vašeho poskytovatele připojení nebo
-správce sítě, případně ponechte pole prázdné.</p>
-</li>
-
-<li>Do editačního pole <q>Jméno uživatele</q> vložte
-jméno, které používáte pro přihlášení k vašemu poskytovateli připojení nebo webhostingu.</li>
-
-<li>Do editačního pole <q>Heslo</q> vložte heslo odpovídající zadanému uživatelskému jménu.</li>
-
-<li>Zvolte zaškrtávací políčko <q>Uložit heslo</q> pro bezpečné uložení zadaného hesla pomocí Správce
-hesel, abyste nemuseli heslo zadávat pokaždé, když budete nahrávat stránky na toto místo.</li>
-
-<li>Klepněte na tlačítko OK.</li>
+ <li>Open the Edit menu and choose Publishing Site Settings. Composer
+  displays the Publish Settings dialog box.</li>
+ <li>Click New Site.</li>
+ <li>For <q>Site Name</q>, enter the nickname by which you want to refer to
+  this publishing site. 
+
+  <p>For example, if you will use the new site to publish documents
+   related to the <q>Meteor</q> project, you might want to use the site
+   name <q>Meteor</q>. Site names remind you about the types of documents
+   you publish at each site.</p>
+ </li>
+ <li>For <q>Publishing address</q>, enter the complete URL provided to
+  you by your ISP, system administrator, or web hosting service. This
+  URL must begin with either <tt>ftp://</tt> or <tt>http://</tt>. 
+
+  <p>The publishing address specifies the location where documents are
+   published (uploaded) at this site. If you are not sure what to enter,
+   ask your ISP or system administrator.</p>
+ </li>
+ <li>For <q>HTTP address of your home page</q>, enter the complete URL
+  that you would enter in the browser to view pages at this
+  site. Do not include a filename or subdirectory as part of the URL.
+
+  <p>This URL must always begin with <tt>http://</tt>. In some cases,
+   this URL is the same as the publishing address. If you are not sure
+   what to enter, ask your ISP or system administrator, or else leave
+   it blank.</p>
+ </li>
+ <li>For <q>user name</q>, enter the user name you use to log in to your ISP
+  or web hosting service.</li>
+ <li>For <q>password</q>, enter the password for your user name.</li>
+ <li>Select <q>Save Password</q> to save your password securely using
+  Password Manager so that you don&apos;t have to enter it each time you
+  publish pages at this site.</li>
+ <li>Click OK.</li>
 </ol>
 
-<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="choosing_the_default_publishing_site">Změna výchozího místa pro nahrávání</h2>
-
-<p>Pokud máte definovaných více míst pro publikaci, ale
-většinou používáte jen jedno z těchto míst můžete z tohoto místa,
-které používáte nejčastěji, udělat výchozí místo pro publikaci.
-Editor bude toto výchozí místo používat pro publikaci všech dokumentů,
-pokud nezvolíte místo jiné.</p>
-
-<p>Bez ohledu na to kolik míst jste definovali, můžete vždy
-dokument publikovat na libovolné místo klepnutím na položku Publikovat jako
-z nabídky Soubor. Pro více informací navštivte <a href="#changing_the_filename_or_publishing_location">Změna jména souboru nebo
-místa pro nahrávání</a>.</p>
-
-<p>Pro změnu výchozího místa pro nahrávání začněte z okna Editoru:</p>
+<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="choosing_the_default_publishing_site">Choosing the Default Publishing
+ Site</h2>
+
+<p>If you have set up more than one publishing site, but you typically use
+ only one site for most of your publishing needs, you can designate the site
+ you use most often as the default publishing site. Composer will use the
+ default publishing site for all documents that you publish, unless you
+ specifically choose an alternate site.</p>
+
+<p>Regardless of how many sites you&apos;ve set up, you can always publish a
+ document to a different site by choosing Publish As from Composer&apos;s
+ File menu. See
+ <a href="#changing_the_filename_or_publishing_location">Changing the Filename
+ or Publishing Location</a> for more information.</p>
+
+<p>To choose the default publishing site, begin from a Composer
+ window:</p>
 
 <ol>
-<li>Otevřete nabídku Úpravy a klepněte na položku Nastavení pro publikování.
-Objeví se dialogové okno Nastavení pro publikování.</li>
-
-<li>Ze seznamu Weby pro zveřejnění vyberte název pro publikování, který chcete nastavit jako výchozí. 
-
-<p>Pokud máte definované jen jedno místo pro publikaci, Editor ho použije jako výchozí.</p>
-</li>
-
-<li>Klepněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.</li>
-
-<li>Klepněte na tlačítko OK pro potvrzení změn.</li>
+ <li>Open the Edit menu, and choose Publishing Site Settings.
+  Composer displays the Publish Settings dialog box.</li>
+ <li>Select a publishing site from the list. 
+
+  <p>If you only have one publishing site set up, Composer uses that
+   one as the default site.</p>
+ </li>
+ <li>Click Set as Default.</li>
+ <li>Click OK to confirm your changes.</li>
 </ol>
 
-<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="deleting_a_publishing_site">Odstranění místa pro nahrávání</h2>
-
-<p>Smazáním místa pro nahrávání odstraní nastavení tohoto místa z Editoru. Pokud byste chtěli později publikovat na toto místo, museli byste znovu zadat nastavení k tomuto místu.</p>
-
-<p>Pro smazání místa pro nahrávání začněte z okna Editoru:</p>
+<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="deleting_a_publishing_site">Deleting a Publishing Site</h2>
+
+<p>Deleting a publishing site removes the site&apos;s settings from Composer.
+ If you later wish to publish to the site, you must re-enter the site&apos;s
+ settings.</p>
+
+<p>To delete a publishing site&apos;s settings, begin from a Composer
+ window:</p>
 
 <ol>
- <li>Otevřete nabídku Úpravy a klepněte na položku Nastavení pro publikování.
-Objeví se dialogové okno Nastavení pro publikování.</li>
- <li>Ze seznamu Weby pro zveřejnění vyberte místo.</li>
- <li>Klepněte na tlačítko Odebrat server.
-  <p>Editor odstraní pouze nastavení týkající se tohoto místa.
-Samotné místo (soubory na webovém serveru) zůstane beze změn.</p></li>
- <li>Klepněte na tlačítko OK pro potvrzení změn.</li>
+ <li>Open the Edit menu, and choose Publishing Site Settings. Composer
+  displays the Publish Settings dialog box.</li>
+ <li>Select a publishing site from the list.</li>
+ <li>Click Remove Site.
+
+  <p>Composer only removes the site&apos;s settings; the remote site itself
+   is not affected.</p>
+ </li>
+ <li>Click OK to confirm your changes.</li>
 </ol>
 
-<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="solving_common_publishing_problems">Řešení běžných problémů při publikování na webovém serveru</h2>
-
-<p>Pokud se nepodaří publikovat jeden nebo více souborů v dialogovém okně Zveřejňuje se
-zobrazí chybové hlášení, které vám může pomoci zjistit, co se pokazilo
-a jak by se problém dal řešit.</p>
-
-<p>Pokud problémy s publikováním přetrvávají, uložte soubor na váš pevný disk
-otevřením nabídky Soubor a klepnutím na položku Uložit.
-Potom budete moci soubor otevřít později a pokusit se jej znovu publikovat.
-Pro pozdější rychlé nalezení souboru otevřete nabídku Soubor v okně Editoru
-a klepněte na podnabídku Poslední dokumenty.</p>
-
-<div class="contentsBox">V této podsekci:
+<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="solving_common_publishing_problems">Solving Common Publishing
+ Problems</h2>
+
+<p>If one or more of your files fail to publish, the Publishing
+ Status dialog box displays an error message that can help you
+ determine what went wrong and how to fix it.</p>
+
+<p>If you are still unable to publish a file, save the file to your
+ hard disk by opening Composer&apos;s File menu, and choosing Save. You
+ can then open the file at a later time to try to publish it. To
+ quickly locate the file later, open Composer&apos;s File menu, and
+ choose Recent Pages.</p>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
-  <li><a href="#verifying_your_publishing_settings">Ověření vašeho nastavení pro publikaci</a></li>
-	<li><a href="#checking_your_filenames">Kontrola jmen souborů</a></li>
-	<li><a href="#fixing_publishing_errors">Náprava chyb při publikování</a></li>
+  <li><a href="#verifying_your_publishing_settings">Verifying Your Publishing
+   Settings</a></li>
+  <li><a href="#checking_your_filenames">Checking Your Filenames</a></li>
+  <li><a href="#fixing_publishing_errors">Fixing Publishing Errors</a></li>
  </ul>
 </div>
 
-<h3 id="verifying_your_publishing_settings">Ověření vašeho nastavení pro publikaci</h3>
-
-<p>Pro ověření vašeho nastavení pro publikaci:</p>
+<h3 id="verifying_your_publishing_settings">Verifying Your Publishing
+ Settings</h3>
+
+<p>To verify your publishing settings:</p>
 
 <ol>
-<li>Zavřete dialogové okno Zveřejňuje se, pokud je otevřeno.</li>
-
-<li>Otevřete nabídku Úpravy a klepněte na položku Nastavení pro publikování.</li>
-
-<li>V dialogovém okně Nastavení pro publikování potvrďte, že jsou nastavení zadána správně pro místo, kam se pokoušíte publikovat. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého poskytovatele připojení nebo webhostingu.<ul>
-
-<li><strong>Ověřte, zda jste zadali správně nastavení pro publikování</strong>: 
-Mohlo se stát, že jste udělali překlep v jednom ze zadávaných údajů.</li>
-
-<li><strong>Ověřte, zda jste zadali správnou adresu pro publikování</strong>: 
-Poskytovatelé připojení nebo webhostingu můžou adresu pro publikování uvádět jako
-<q>umístění serveru</q> nebo <q>server</q>. Často uvádějí adresu pro publikování ve tvaru
-<tt>ftp.nejakyhosting.cz/uzivatel</tt>, kde <tt>uzivatel</tt> je vaše uživatelské jméno. 
-
-<p>Správný tvar adresy pro publikování je takový, že začíná buď
- <tt>ftp://</tt> nebo
-<tt>http://</tt>. Například pro výše zmíněný příklad by správný tvar adresy byl
-<tt>ftp://ftp.nejakyhosting.cz/uzivatel</tt>.</p>
-</li>
-</ul>
-</li>
+ <li>Close the Publishing Status dialog box, if it is open.</li>
+ <li>Open the Edit menu and choose Publishing Site Settings.</li>
+ <li>In the Publish Settings dialog box, confirm that the site settings are
+  correct for the site you are trying to publish to. If you&apos;re not
+  sure, check with your ISP or web hosting service.
+  <ul>
+   <li><strong>Verify that you correctly entered the publishing
+    settings</strong>: You may have accidentally mis-typed one of the
+    settings.</li>
+   <li><strong>Verify that you entered the correct publishing
+    address</strong>: Web hosting services or ISPs may refer to the
+    publishing address as the <q>server name</q>, the <q>hostname</q>, or
+    the <q>server/host</q>. They often specify the publishing location as
+    <tt>ftp.myisp.com/username</tt>, where <tt>username</tt> is your
+    user name. 
+
+    <p>For the publishing address to be correct, you must precede the
+     publishing location with either <tt>ftp://</tt> or <tt>http://</tt>.
+     For example, the correct publishing address for the above-mentioned
+     site would be <tt>ftp://ftp.myisp.com/username</tt>.</p>
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
 </ol>
 
-<h3 id="checking_your_filenames">Zkontrolujte jména souborů</h3>
-
-<p>U souborů, které se nepodařilo publikovat proveďte kontrolu jejich názvů.
-Ujistěte se, že názvy:</p>
+<h3 id="checking_your_filenames">Checking Your Filenames</h3>
+
+<p>Examine the names of any files that failed to publish. Make sure that the
+ filenames:</p>
 
 <ul>
-<li>Se sestávají jen z číslic a malých či velkých písmen.
-I když je možné v názvech souborů používat velká písmena,
-používáním pouze malých písmen se můžete vyhnout možným problémům při
-vyhledávání souborů po jejich publikování. 
-
-<p>Po publikování souborů na webovém serveru začne ve jménech souborů záležet
- na velikosti písmen.
- Může pro vás být těžší zapamatovat si jména souborů, která používají
- pouze velká písmena nebo směs malých a velkých písmen.</p>
-
-<p>Například, pokud budete chtít najít soubor jeho napsáním do editačního pole Adresní řádky ve vašem webovém prohlížeči, budete muset zadat jméno přesně tak, jak jste ho vytvořili, s totožnou kombinací malých a velkých písmen.</p>
-</li>
-
-<li>Nepoužívejte interpunkci a mezery. Podtržítka ( _ )
-a pomlčky ( - ) jsou přípustné.</li>
-
-<li>Soubory zakončujte příponou .html nebo .htm .</li>
-
-<li>Nepoužívejte víc než 32 písmen.</li>
+ <li>Use only numbers or lowercase or uppercase letters. While it&apos;s
+  acceptable to create filenames that use uppercase letters, you can avoid
+  potential errors in later locating the published file if you only use
+  lowercase letters in your filenames. 
+
+  <p>When you publish files to a web server, filenames become
+   case-sensitive on the web server. It may be harder for you to remember
+   files names that use only uppercase letters or that use a mix of
+   uppercase and lowercase letters.</p>
+
+  <p>For example, when you try to locate a published file by typing the
+   filename&apos;s web address into the browser&apos;s Location Bar, you
+   must enter the filename exactly as you created it, using the same
+   combination of uppercase and lowercase letters.</p>
+ </li>
+ <li>Don&apos;t use punctuation characters or spaces. Underscores ( _ )
+  or hyphens ( - ) are OK.</li>
+ <li>End with .html or .htm (for Composer filenames).</li>
+ <li>Use less than 32 characters.</li>
 </ul>
 
-<h3 id="fixing_publishing_errors">Řešení problémů s publikováním</h3>
-
-<p>Pokud se nepodaří publikovat jeden nebo více souborů, podívejte se
-na zprávy, které jsou zobrazeny v sekci Stav zveřejňování
-v dialogovém okně Zveřejňuje se. Jsou to chybové hlášení která vám
-pomohou zjistit co se pokazilo, a jak problém řešit.</p>
+<h3 id="fixing_publishing_errors">Fixing Publishing Errors</h3>
+
+<p>If one or more of your files fails to publish, look at the messages 
+ Composer displays in the Publishing Status area of the Publishing dialog box.
+ You can use these error messages to help determine what went wrong and what
+ to do to fix the problem.</p>
 
 <div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
- <p>Chybová hlášení:</p>
- <p><a href="#file_not_found"><tt><var>Soubor</var> nenalezen.</tt></a></p>
- <p><a href="#file_not_found"><tt><var>X</var> z <var>Y</var> souborů se nepodařilo zveřejnit.</tt></a></p>
- <p><a href="#subdir_not_found"><tt>Podadresář <var>jméno</var> na tomto webu neexistuje nebo <var>soubor</var> je již použit v jiném adresáři.</tt></a></p>
- <p><a href="#subdir_not_found"><tt>Název souboru <var>název</var> je již použit jako název adresáře.</tt></a></p>
- <p><a href="#server_not_found"><tt>Server je nedostupný. Zkontrolujte připojení a zkuste to později znovu.</tt></a></p>
- <p><a href="#no_permission"><tt>Nemáte oprávnění pro publikování na tento web.</tt></a></p>
- <p><a href="#offline_error"><tt>Pracujete offline. Klepnutím na ikonu v pravém dolním rohu okna přejdete do režimu online.</tt></a></p>
- <p><a href="#no_disk_space"><tt>Pro uložení souboru <var>název</var> není na disku dost místa.</tt></a></p>
- <p><a href="#name_too_long"><tt>Název souboru nebo adresáře je příliš dlouhý.</tt></a></p>
+ <p>Error Messages:</p>
+ <p><a href="#file_not_found"><tt><var>Filename</var> not found.</tt></a></p>
+ <p><a href="#file_not_found"><tt><var>X</var> of <var>Y</var> files failed to
+  publish.</tt></a></p>
+ <p><a href="#subdir_not_found"><tt>The subdirectory <var>directory name</var>
+  doesn&apos;t exist on this site or the filename <var>filename</var> is
+  already in use by another subdirectory.</tt></a></p>
+ <p><a href="#subdir_not_found"><tt>The filename <var>filename</var> is
+  already in use by another subdirectory.</tt></a></p>
+ <p><a href="#server_not_found"><tt>The server is not available. Check your
+  connection and try again later.</tt></a></p>
+ <p><a href="#no_permission"><tt>You do not have permission to publish to this
+  location.</tt></a></p>
+ <p><a href="#offline_error"><tt>You are currently offline. Click the icon
+  near the lower-right corner of any window to go online.</tt></a></p>
+ <p><a href="#no_disk_space"><tt>There is not enough disk space available to
+  save the file <var>filename</var>.</tt></a></p>
+ <p><a href="#name_too_long"><tt>The filename or subdirectory name is too
+  long.</tt></a></p>
 </div>
 
 <div class="errorMessage">
-<p id="file_not_found"><strong>Chybové hlášení</strong>:</p>
-
-<div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
- <tt><var>Soubor</var> nenalezen.</tt> 
- <p>nebo</p>
- <tt><var>X</var> z <var>Y</var> souborů se nepodařilo zveřejnit.</tt>
-</div>
-
-<p><strong>Popis chyby</strong>: Nepodařilo se publikovat jeden
-nebo více souborů s obrázkem nebo styly CSS, protože Editor nemohl
-tyto soubory nalézt. Typické příčiny mohou být:</p>
-
-<ul>
- <li>Umístění souboru bylo špatně zadáno.</li>
- <li>Umístění pro soubor na webu není dostupné.</li>
- <li>Umístění souboru se změnilo nebo byl soubor smazán či přesunut na jiné místo.</li>
-</ul>
-
-<p><strong>Možná řešení</strong>:</p>
-
-<ul>
- <li>Podívejte se na neplatné obrázky na stránce, kterou se pokoušíte publikovat.
-Neplatné obrázky jsou na stránce zobrazeny touto ikonkou: <img src="images/broken.gif" width="20" height="20" alt="" /> Pro opravení umístění (adresy) obrázku poklepejte na neplatný obrázek, zobrazí se dialogové okno Vlastnosti obrázku, kde můžete zadat správné umístění (adresu).</li>
- <li>Odstraňte neplatný obrázek ze stránky - označte ho (tím, že na něj jednou klepnete) a stiskněte klávesu <kbd>Backspace</kbd> nebo <kbd>Delete</kbd>.</li>
- <li>Pokud je obrázek nedostupný, protože server na kterém je umístěn není
-dostupný, zkuste publikovat stránku později.</li>
- <li>Pokud je chybějící soubor soubor stylů CSS, nejdříve musíte
-ověřit správnost jeho umístění. Pro opravu umístění (adresy) souboru klepněte na panel
-Zdrojový kód a upravte umístění souboru ve zdrojovém kódu.
-Do úprav zdrojového kódu byste se měli pouštět, pouze pokud se v tom vyznáte.</li>
-</ul>
+ <p id="file_not_found"><strong>Error Message</strong>:</p>
+
+ <div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
+  <tt><var>Filename</var> not found.</tt> 
+  <p>or</p>
+  <tt><var>X</var> of <var>Y</var> files failed to publish.</tt>
+ </div>
+
+ <p><strong>Error Description</strong>: One or more image files or CSS files
+  failed to publish because Composer could not find them. Some typical
+  reasons might be:</p>
+
+ <ul>
+  <li>The file location you typed is incorrect.</li>
+  <li>The file&apos;s location on the web is not accessible.</li>
+  <li>The file&apos;s location was changed or the file was deleted or
+   moved to another location.</li>
+ </ul>
+
+ <p><strong>Possible Solutions</strong>:</p>
+
+ <ul>
+  <li>Look for broken images in the page you are trying to publish. Broken
+   images will appear with this icon
+   <img src="images/broken.gif" width="20" height="20" alt="" /> in the
+   page. To correct the image&apos;s address, double-click the broken
+   image to display the Image Properties dialog box so you can enter the
+   correct address.</li>
+  <li>Remove the broken image from the page by selecting it (click once on
+   the image), and then pressing <kbd>Backspace</kbd> or <kbd>Delete</kbd>
+   on your keyboard.</li>
+  <li>If the image is unavailable because the server where the image resides
+   is inaccessible, try publishing the page at a later time.</li>
+  <li>If the missing file is a CSS file, you must first verify the correct
+   location of the CSS file. To fix the file&apos;s address in Composer,
+   click the HTML Source tab and edit the file&apos;s location in the HTML
+   source code. You should only edit the HTML source if you are familiar
+   with HTML tags.</li>
+ </ul>
 </div>
 
 <div class="errorMessage">
-<p id="subdir_not_found"><strong>Chybové hlášení</strong>:</p>
-
-<div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
- <tt>Podadresář <var>jméno</var> na tomto webu neexistuje nebo <var>soubor</var> je již použit v jiném adresáři</tt>
- <p>nebo</p>
- <tt>Název souboru <var>název</var> je již použit jako název adresáře</tt>
-</div>
-
-<p><strong>Popis chyby</strong>: Zadali jste název adresáře (složky), který na cílovém webu neexistuje.
-Editor umí soubory publikovat pouze do adresářů, které již na cílovém webu
-existují. Nebo jste zadali název souboru, který je stejný jako název jednoho
-z adresářů na cílovém webu.</p>
-
-<p>Například se mohlo stát, že jste v dialogovém okně Publikovat stránku v panelu Zveřejnit:</p>
-
-<ul>
- <li>V editačním poli <q>Podadresář webu pro tuto stránku</q> zadali adresář, který na cílovém webu neexistuje.</li>
- <li>Vybrali jste zaškrtávací políčko <q>Zahrnout obrázky a další soubory</q> a zadali podadresář, který na cílovém webu neexistuje.</li> 
- <li>Jeden ze souborů, který se pokoušíte publikovat má shodný název s adresářem který již existuje na cílovém webu.</li>
-</ul>
-
-<p><strong>Možná řešení</strong>:</p>
-
-<ul>
- <li>Pro vytváření, přejmenování či mazání adresářů na cílovém webu budete muset použít jiný FTP program. Zeptejte se vašeho poskytovatele připojení, zda vám doporučí
-nějaký konkrétní FTP program. Informace o FTP programech se většinou dozvíte
-v sekci Pomoc nebo Podpora na stránkách vašeho poskytovatele připojení.
-FTP programy můžete stáhnout také na serverech se softwarem jako je např.
-slunecnice.cz.</li>
- <li>Nepoužívejte názvy adresářů končící na <q>.html</q> nebo <q>.htm</q>.
-Pouze soubory obsahující stránky by měly končit na <q>.html</q> nebo <q>.htm</q>.</li>
- <li>U názvů adresářů záleží na velikosti písmen, takže se ujistěte že jste název adresáře zadali přesně tak, jak existuje na cílovém webu.</li>
-</ul>
+ <p id="subdir_not_found"><strong>Error Message</strong>:</p>
+
+ <div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
+  <tt>The subdirectory <var>directory name</var> doesn&apos;t exist on this
+   site or the filename <var>filename</var> is already in use by another
+   subdirectory</tt>
+  <p>or</p>
+  <tt>The filename <var>filename</var> is already in use by another
+   subdirectory</tt>
+ </div>
+
+ <p><strong>Error Description</strong>: You specified the name of a remote
+  subdirectory that does not exist at the publishing site. Composer can only
+  publish to a remote subdirectory that already exists at the publishing
+  location. Or, you specified a filename that is identical to the name of an
+  existing subdirectory at the publishing site.</p>
+
+ <p>For example, in the Publish Page dialog box, under the Publish tab:</p>
+
+ <ul>
+  <li>for <q>Site subdirectory for this page</q>, you may have typed the name
+   of a subdirectory that does not exist at the publishing location.</li>
+  <li>you checked <q>Include images and other files</q>, and then you typed
+   the name of a subdirectory that does not exist at the publishing
+   location.</li>
+  <li>one of the files you are attempting to publish has the same name as a
+   subdirectory at the publishing site.</li>
+ </ul>
+
+ <p><strong>Possible Solutions</strong>:</p>
+
+ <ul>
+  <li>Use a separate FTP program if you want to create, rename, or delete
+   subdirectories at the publishing site. Ask your service provider if they
+   recommend a particular FTP program. You can usually find information on
+   FTP programs in the Help or Support sections of your service
+   provider&apos;s website. FTP programs are also available from shareware
+   sites such as ZDNet Downloads.</li>
+  <li>Don&apos;t use subdirectory names that end with <q>.html</q> or
+   <q>.htm</q>. Only your Composer filenames should end with <q>.html</q>
+   or <q>.htm</q>.</li>
+  <li>Subdirectory names are case-sensitive, so be sure to enter a
+   subdirectory name exactly as it appears at the publishing location.</li>
+ </ul>
 </div>
 
 <div class="errorMessage">
-<p id="server_not_found"><strong>Chybové hlášení</strong>:</p>
-
-<div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
- <tt>Server je nedostupný. Zkontrolujte připojení a zkuste to později znovu.</tt>
-</div>
-
-<p><strong>Popis chyby</strong>: Tato chyba může mít hodně příčin. Například:</p>
-
-<ul>
- <li>Nastavení webu pro zveřejnění může být špatně zadané.</li>
- <li>Vaše připojení k Internetu může být přerušené.</li>
- <li>Váš modem či jiné zařízení které používáte k připojení k Internetu nemusí správně pracovat.</li>
- <li>Webový server, na který se pokoušíte publikovat může být mimo provoz z technických důvodů nebo jiných problémů.</li>
- <li>Váš poskytovatel připojení nebo webhostingu může mít technické potíže.</li>
-</ul>
-
-<p><strong>Možná řešení</strong>:</p>
-
-<ul>
- <li>Zkontrolujte nastavení publikování. Pro více informací přejděte na <a href="#verifying_your_publishing_settings">Ověření vašeho nastavení pro publikaci</a>.</li>
- <li>Ujistěte se, že je vaše připojení k Internetu funkční tím, že zkusíte zobrazit nějakou webovou stránku v prohlížeči. Například že můžete zobrazit stránku <tt>http://www.mozilla.org</tt>.</li>
- <li>Pokud vaše připojení k Internetu nefunguje, ověřte, zda všechen hardware, telefonická připojení, modemy a sítové karty pracují správně.</li>
- <li>Pomocí prohlížeče se pokuste zobrazit nějakou stránku ze serveru, na který se pokoušíte publikovat. Pokud můžete zobrazit ostatní stránky kromě těch na serveru
-kam se pokoušíte publikovat, váš poskytovatel připojení či webhostingu má pravděpodobně
-poruchu.</li>
- <li>Zkuste publikování opakovat později. Může se jednat o dočasnou poruchu na straně poskytovatele připojení či webhostingu nebo webového serveru.</li>
-</ul>
-</div>
-
-<div class="errorMessage">
-<p id="no_permission"><strong>Chybové hlášení</strong>:</p>
-
-<div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
- <tt>Nemáte oprávnění pro publikování na tento web.</tt>
-</div>
-
-<p><strong>Popis chyby</strong>: Pokoušíte se publikovat na místo,
-ke kterému nemáte oprávnění pro zápis. Můžete publikovat pouze na místa, kam vám byl
-přístup povolen vaším poskytovatelem připojení či webhostingu.</p>
-
-<p><strong>Možná řešení</strong>:</p>
-
-<ul>
- <li>Ověřte, zda jste v dialogovém okně Publikovat stránku v panelu Zveřejnit zadali správné uživatelské jméno a heslo.</li>
- <li>Obraťte se na na vašeho poskytovatele připojení pro zjištění, kam můžete své stránky publikovat na jejich serveru.</li>
- <li>Najděte si poskytovatele připojení, který vám umožní publikovat vaše stránky na svém serveru. V okně prohlížeče dejte vyhledat <q>web hosting</q>.</li>
- <li>Použijte službu Netscape My Webpage <a href="http://mywebpage.netscape.com/"><tt>http://mywebpage.netscape.com/</tt></a> [Eng.] pro umístění vašich stránek, a získáte až 20 MB volného místa zdarma.</li>
-</ul>
+ <p id="server_not_found"><strong>Error Message</strong>:</p>
+
+ <div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
+  <tt>The server is not available. Check your connection and try again
+   later.</tt>
+ </div>
+
+ <p><strong>Error Description</strong>: This error can have many causes. For
+  example:</p>
+
+ <ul>
+  <li>Your publishing site settings may not be correct.</li>
+  <li>Your Internet connection may have been lost.</li>
+  <li>Your modem or other equipment that you use to connect to the Internet
+   might not be functioning correctly.</li>
+  <li>The web server that you are trying to publish to might be unavailable
+   due to a technical problem or to an unknown circumstance.</li>
+  <li>Your ISP or web hosting service may be experiencing technical
+   problems.</li>
+ </ul>
+
+ <p><strong>Possible Solutions</strong>:</p>
+
+ <ul>
+  <li>Verify that your publishing settings are correct and that you entered
+   them correctly. See
+   <a href="#verifying_your_publishing_settings">Verifying Your Publishing
+   Settings</a> for more information.</li>
+  <li>Make sure your Internet connection is working by attempting to view a
+   web page using the browser. For example, confirm that you can
+   successfully view the page <tt>http://www.mozilla.org</tt>.</li>
+  <li>If your Internet connection is not working, verify that all hardware,
+   telephone connections, modems, and network connections are functioning
+   properly.</li>
+  <li>Use the browser to try to view a page at the website you are
+   attempting to publish to. If you can successfully view other websites but
+   cannot view a page at the publishing site, your ISP or web hosting
+   service may be experiencing technical problems.</li>
+  <li>Try publishing again later. Your ISP, web hosting service, or the web
+   server may be experiencing temporary technical difficulties.</li>
+ </ul>
 </div>
 
 <div class="errorMessage">
-<p id="offline_error"><strong>Chybové hlášení</strong>:</p>
-
-<div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
- <tt>Pracujete offline. Klepnutím na ikonu v pravém dolním rohu okna přejděte do režimu online.</tt>
+ <p id="no_permission"><strong>Error Message</strong>:</p>
+
+ <div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
+  <tt>You do not have permission to publish to this location.</tt>
+ </div>
+
+ <p><strong>Error Description</strong>: You are attempting to publish to a
+  location that you are not authorized to use. You can only publish to sites
+  where you have been granted access by your ISP or web hosting service.</p>
+
+ <p><strong>Possible Solutions</strong>:</p>
+
+ <ul>
+  <li>Verify that you entered the correct user name and password in the
+   Publishing Site Settings dialog box, or in the Publish tab of the
+   Publish dialog box.</li>
+  <li>Contact your ISP to find out where you can publish your pages at their
+   site.</li>
+  <li>Find a web hosting service that you can use to publish your pages. In
+   the browser, search for <q>web hosting</q>.</li>
+  <li>Use Netscape My Webpage <a href="http://mywebpage.netscape.com/">
+   <tt>http://mywebpage.netscape.com/</tt></a> to host your web pages, up
+   to 20 megabytes for free.</li>
+ </ul>
 </div>
 
-<p><strong>Popis chyby</strong>:
-Pokoušíte se publikovat stránku v okamžiku, kdy je Internetové připojení v aplikaci &brandShortName; ve stavu <q>offline</q> (<q>odpojeno</q>). Pro publikování stránek musí být připojení ve stavu <q>online</q> (<q>připojeno</q>).</p>
-
-<p>Ověřte, v jakém stavu je vaše Internetové připojení v aplikaci &brandShortName; tím, že se podíváte
-na indikační ikonku v pravém dolním rohu okna. Pokud jste ve stavu <q>offline</q> ikonka
-vypadá takto <img src="images/offline.png" width="32" height="21" alt="" />.</p>
-
-<p><strong>Možná řešení</strong>:</p>
-
-<ul>
- <li>Klepněte na ikonku online/offline pro přechod do stavu <q>online</q>. Ve stavu <q>online</q> by měla vypadat takto: <img src="images/online.png" width="32" height="20" alt="" />.</li>
- <li>Ujistěte se, že je vaše připojení k Internetu funkční tím, že zkusíte zobrazit nějakou webovou stránku v prohlížeči. Například že můžete zobrazit stránku <tt>http://www.mozilla.org</tt>.</li>
-</ul>
+<div class="errorMessage">
+ <p id="offline_error"><strong>Error Message</strong>:</p>
+
+ <div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
+  <tt>You are currently offline. Click the icon near the lower-right corner
+   of any window to go online.</tt>
+ </div>
+
+ <p><strong>Error Description</strong>: You are attempting to publish, but
+  your &brandShortName; Internet connection is currently in the
+  <q>offline</q> state. Your Internet connection must be in the <q>online</q>
+  state (connected to the Internet) in order to publish your pages.</p>
+
+ <p>Verify that your Internet connection is currently offline by looking at
+  the online/offline icon in the lower right corner of any &brandShortName;
+  window. If you are currently offline, the icon appears as
+  <img src="images/offline.png" width="32" height="21" alt="" />.</p>
+
+ <p><strong>Possible Solutions</strong>:</p>
+
+ <ul>
+  <li>Click the online/offline icon to go online. In the online state, the
+   icon should look like this:
+   <img src="images/online.png" width="32" height="20" alt="" />.</li>
+  <li>Make sure your Internet connection is working by attempting to view a
+   web page using the browser. For example, confirm that you can
+   successfully view the page <tt>http://www.mozilla.org</tt>.</li>
+ </ul>
 </div>
 
 <div class="errorMessage">
-<p id="no_disk_space"><strong>Chybové hlášení</strong>:</p>
-
-<div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
- <tt>Pro uložení souboru <var>název</var> není na disku dost místa.</tt>
-</div>
-
-<p><strong>Popis chyby</strong>: Pevný disk serveru, na který se pokoušíte publikovat, je plný nebo
-jste překročili místo, které vám vyhradil váš poskytovatel připojení či webhostingu.</p>
-
-<p><strong>Možná řešení</strong>:</p>
-
-<ul>
- <li>Použijte FTP program pro smazání nepotřebných souborů, které zabírají místo na cílovém webovém serveru. Zeptejte se vašeho poskytovatele připojení, zda vám doporučí
-nějaký konkrétní FTP program. Informace o FTP programech se většinou dozvíte
-v sekci Pomoc nebo Podpora na stránkách vašeho poskytovatele připojení.
-FTP programy můžete stáhnout také na serverech se softwarem jako je např.
-slunecnice.cz.</li>
- <li>Zjistěte si od vašeho poskytovatele připojení či webhostingu jak navýšit
-prostor pro vaše stránky nebo přejděte k jiné službě, která uspokojí vaše nároky.</li>
- <li>Pokud je server umístěn ve firmě nebo škole, obraťte se na správce sítě
-pro zjištění jiné adresy s větší kapacitou, kde byste mohli vaše stránky publikovat, nebo ho požádejte o navýšení prostoru dostupného pro vaše stránky.</li>
-</ul>
+ <p id="no_disk_space"><strong>Error Message</strong>:</p>
+
+ <div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
+  <tt>There is not enough disk space available to save the file
+   <var>filename</var>.</tt>
+ </div>
+
+ <p><strong>Error Description</strong>: The remote web server&apos;s hard
+  disk is full, or you may have exceeded the amount of disk space allocated
+  to you by your ISP or web hosting service.</p>
+
+ <p><strong>Possible Solutions</strong>:</p>
+
+ <ul>
+  <li>Use a separate FTP program to delete unnecessary files at your
+   publishing site. Ask your service provider if they recommend a
+   particular FTP program. You can usually find information on FTP programs
+   in the Help or Support sections of your service provider&apos;s website.
+   FTP programs are also available from shareware sites such as ZDNet
+   Downloads.</li>
+  <li>Find out from your ISP or web hosting service about increasing your
+   disk space allocation, or switch to a different service that can satisfy
+   your needs.</li>
+  <li>If the web server is located at your company or school, contact the
+   network administrator to find out if you can publish to a different
+   location that has more disk space, or if you can request that
+   additional disk space be allocated to your current publishing
+   location.</li>
+ </ul>
 </div>
 
 <div class="errorMessage">
-<p id="name_too_long"><strong>Chybové hlášení</strong>:</p>
-
-<div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
- <tt>Název souboru nebo adresáře je příliš dlouhý.</tt>
-</div>
-
-<p><strong>Popis chyby</strong>: Délka (počet písmen) názvu souboru či adresáře 
-není podporován serverem, na který se pokoušíte publikovat.</p>
-
-<p><strong>Možná řešení</strong>:</p>
-
-<ul>
- <li>Omezte délku názvů souborů a adresářů na 32 písmen.
-Některé operační systémy neumí pracovat s názvy delšími než 32 písmen.</li>
-</ul>
-</div>
-
-<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="publishing_settings">Volby publikování</h2>
-
-<p>Tato sekce popisuje volby publikování Editoru. Pro informace o obecných volbách Editoru či nastavení pro novou stránku přejděte na <a href="#composer_preferences">Nastavení Editoru</a>.</p>
-
-<div class="contentsBox">V této sekci:
+ <p id="name_too_long"><strong>Error Message</strong>:</p>
+
+ <div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
+  <tt>The filename or subdirectory name is too long.</tt>
+ </div>
+
+ <p><strong>Error Description</strong>: The number of characters in the
+  filename or the subdirectory name is not supported by the web server
+  computer that you are trying to publish to.</p>
+
+ <p><strong>Possible Solutions</strong>:</p>
+
  <ul>
-  <li><a href="#publish_page_publish">Publikovat stránku - Zveřejnit</a></li>
-	<li><a href="#publish_page_settings">Publikovat stránku - Nastavení</a></li>
-	<li><a href="#publish_settings">Nastavení pro publikování</a></li>
+  <li>Limit the length of your filenames and subdirectory names to less than
+   32 characters. Some operating systems do not support names longer than 32
+   characters.</li>
  </ul>
 </div>
 
-<h3 id="publish_page_publish">Publikovat stránku - Zveřejnit</h3>
-
-<p>Panel Zveřejnit v dialogovém okně Publikovat stránku se používá pro zadání
- místa, kam se má dokument publikovat. Tato nastavení
- jsou platná pro dokument, se kterým se právě pracuje.</p>
-
-<p>Pokud nemáte zobrazeno dialogové okno Publikovat stránku panel Zveřejnit postupujte následovně:</p>
+<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="publishing_settings">Publishing Settings</h2>
+
+<p>This section describes Composer&apos;s publishing settings. For
+ information on Composer&apos;s general and new page settings, see
+ <a href="#composer_preferences">Composer Preferences</a>.</p>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
+ <ul>
+  <li><a href="#publish_page_publish">Publish Page - Publish</a></li>
+  <li><a href="#publish_page_settings">Publish Page - Settings</a></li>
+  <li><a href="#publish_settings">Publish Settings</a></li>
+ </ul>
+</div>
+
+<h3 id="publish_page_publish">Publish Page - Publish</h3>
+
+<p>The Publish Page - Publish tab lets you specify where you want
+ to publish a document. These settings apply to the current
+ document.</p>
+
+<p>If you are not already viewing the Publish Page - Publish tab,
+ follow these steps:</p>
 
 <ol>
-<li>Otevřete nabídku Soubor a klepněte na položku Publikovat jako. Zobrazí se dialogové okno Publikovat stránku.</li>
-
-<li>Klepněte na panel Zveřejnit.</li>
+ <li>Open the File menu and choose Publish As. The Publish Page
+  dialog box appears.</li>
+ <li>Click the Publish tab.</li>
 </ol>
 
 <ul>
-<li><strong>Název webu</strong>: Zobrazuje seznam všech webů, na něž publikujete, abyste si mohli zvolit ten které chcete zrovna použít. Pro vytvoření nového klepněte na tlačítko
-Nový web.</li>
-
-<li><strong>Nadpis stránky</strong>:
-Určuje nadpis stránky tak, jak se zobrazuje v titulku okna při prohlížení této stránky v prohlížeči. Nadpis stránky se také použije v seznamu záložek, pokud stránku přidáte k záložkám.</li>
-
-<li><strong>Název souboru</strong>: Určuje název souboru dokumentu.
-Ujistěte se, že jste k jménu souboru přidali koncovku .html nebo .htm.
-
-<p><strong>Varování</strong>: Pokud na cílovém webu existuje soubor se stejným názvem jako ten, který
-budete publikovat, původní soubor bude nahrazen nově nahrávaným souborem.
-Nebude zobrazen dotaz na potvrzení této akce.</p>
-</li>
-
-<li><strong>Podadresář webu pro tuto stránku</strong>: 
-Pokud necháte toto pole prázdné, Editor bude publikovat stránku do hlavního
-(kořenového) adresáře na tomto webu.
-Pokud chcete stránku publikovat do adresáře kdesi uvnitř hlavního adresáře
-na tomto webu, zadejte název podadresáře nebo ho vyberte ze seznamu.
-Editor uchovává umístění která sem zadáte, takže později můžete použít
-rozbalovací seznam pro výběr jednoho z dříve použitých umístění.
-Pamatujte, že u názvů adresářů záleží na velikosti písmen.
-
-<p><strong>Poznámka</strong>: Adresář, který zadáte již musí na cílovém webu existovat.</p>
-</li>
-
-<li><strong>Zahrnout obrázky a další soubory</strong>:
-Pokud je toto zaškrtávací políčko vybráno, Editor bude publikovat
-obrázky a další soubory, které jsou použity v této stránce.
-Můžete zvolit, aby se tyto soubory publikovaly do stejného umístění (adresáře) jako
-stránka, nebo můžete zvolit jiný adresář který již existuje kdesi pod
-hlavním adresářem.</li>
+ <li><strong>Site Name</strong>: Lists all the publishing sites you&apos;ve
+  created, so you can choose the site that you want to publish to. To
+  create a new site, click New Site.</li>
+ <li><strong>Page Title</strong>: Specifies the document&apos;s page title as
+  it appears in the browser window&apos;s title bar when you view the page in
+  the browser. The document&apos;s page title also appears in your list of
+  bookmarks if you bookmark the page.</li>
+ <li><strong>Filename</strong>: Specifies the document&apos;s filename. Make
+  sure you include the .html or .htm extension in the filename.
+
+  <p><strong>Warning</strong>: If a file on the remote site you&apos;re
+   publishing to has the same filename as one you&apos;re uploading, the
+   newly uploaded file will replace the existing one. You will not be
+   asked to confirm the action.</p>
+ </li>
+ <li><strong>Site subdirectory for this page</strong>: If you leave this
+  blank, Composer publishes the page to the main (root) publishing
+  directory at this site. If you want to publish the page to a remote
+  subdirectory that resides underneath the main publishing directory
+  at this site, enter the name of the subdirectory or choose it from
+  the list. Composer keeps track of the locations you type here, so
+  you can select from a list of remote locations you&apos;ve previously
+  used. Keep in mind that subdirectory names are case-sensitive.
+
+  <p><strong>Note</strong>: The site subdirectory you choose must
+   already exist at the remote server.</p>
+ </li>
+ <li><strong>Include images and other files</strong>: If checked,
+  Composer publishes any images and other files referenced by this
+  page. You can choose to publish these files to the same location as
+  the page, or else you can choose to publish these files into a
+  remote subdirectory that exists underneath the main publishing
+  directory.</li>
 </ul>
 
-<p><strong>Tip</strong>: Pro vyváření adresářů na cílovém webu či mazání publikovaných stránek či obrázků budete potřebovat FTP program. Zeptejte se vašeho poskytovatele připojení, zda vám doporučí nějaký konkrétní FTP program. Informace o FTP programech se většinou dozvíte v sekci Pomoc nebo Podpora na stránkách vašeho poskytovatele připojení. FTP programy můžete stáhnout také na serverech se softwarem jako je např. slunecnice.cz.</p>
-
-<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h3 id="publish_page_settings">Publikovat stránku - Nastavení</h3>
-
-<p>Panel Nastavení v dialogovém okně Publikovat stránku se používá pro zadání
- přihlašovacích informací (uživatelského jména a hesla) a nastavení
- pro publikaci. Zde zadané údaje se použijí pro dokument, se kterým právě pracujete
- a pro jakékoli další dokumenty, které budete publikovat na toto místo.</p>
-
-<p>Pokud nemáte zobrazeno dialogové okno Publikovat stránku panel Nastavení postupujte následovně:</p>
+<p><strong>Tip</strong>: To create remote subdirectories or delete
+ published pages or images, you must use an FTP (File Transfer
+ Protocol) program. Ask your service provider if they recommend a
+ particular FTP program. You can usually find information on FTP
+ programs in the Help or Support sections of your service provider&apos;s
+ website. FTP programs are also available from shareware sites such
+ as ZDNet Downloads.</p>
+
+<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h3 id="publish_page_settings">Publish Page - Settings</h3>
+
+<p>The Publish Page - Settings tab lets you specify your login information for
+ the remote publishing site, as well as the publishing settings for the remote
+ site. These settings apply to the current document and any other files you
+ publish to this location.</p>
+
+<p>If you are not already viewing the Publish Page - Settings tab, follow
+ these steps:</p>
 
 <ol>
- <li>Otevřete nabídku Soubor a klepněte na položku Publikovat jako. Zobrazí se dialogové okno Publikovat stránku.</li>
- <li>Klepněte na panel Nastavení.</li>
+ <li>Open the File menu and choose Publish As. The Publish Page dialog box
+  appears.</li>
+ <li>Click the Settings tab.</li>
 </ol>
 
 <ul>
- <li><strong>Název webu</strong>: Přezdívka pro tento web. Zadejte krátké jméno, které vám pomůže web identifikovat.</li>
- <li><strong>Adresa pro zveřejnění</strong>:
-Do editačního pole zadejte celé URL tak, jak vám ho sdělil
-váš poskytovatel připojení, správce sítě nebo poskytovatel webhostingu.
-Toto URL musí začínat buď <tt>ftp://</tt> nebo <tt>http://</tt>. This name is often referred to as the
-	<q>host name</q> or the <q>host server name</q>.
-
-  <p>Adresa pro zveřejnění i určuje umístění, kam jsou dokumenty při publikování nahrány.
-Pokud nevíte co zde zadat, obraťte se na vašeho poskytovatele připojení nebo správce sítě.</p></li>
- <li><strong>HTTP adresa domovské stránky</strong>: Kompletní adresa
-stránek tohoto webu tak, jak byste ji zadali v okně prohlížeče.
-Adresu zadejte bez části obsahující název souboru nebo podadresář.
-  <p>Toto URL musí začínat na <tt>http://</tt>. V některých případech
-je toto URL shodné s adresou pro publikaci. Pokud nevíte, co zde zadat, obraťte se na vašeho poskytovatele připojení nebo správce sítě, případně ponechte pole prázdné.</p></li>
- <li><strong>Jméno uživatele</strong>: Jméno, které používáte pro přihlášení k vašemu poskytovateli připojení nebo webhostingu.</li>
- <li><strong>Heslo</strong>: Heslo odpovídající zadanému uživatelskému jménu.</li>
- <li><strong>Uložit heslo</strong>: Vyberte toto zaškrtávací políčko pro bezpečné uložení zadaného hesla pomocí Správce hesel, abyste nemuseli heslo zadávat pokaždé když budete nahrávat stránky na toto místo.</li></ul>
-
-<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h3 id="publish_settings">Nastavení pro publikování</h3>
-
-<p>V dialogovém okně Nastavení pro publikování můžete vytvářet, upravovat či mazat
-weby pro publikování a také zde můžete určit výchozí web pro publikování.</p>
-
-<p>Pokud nemáte dialogové okno Nastavení pro publikování zobrazeno, postupujte následovně:</p>
+ <li><strong>Site Name</strong>: Specifies the nickname you want to use for
+  this publishing site. Enter a short name that will help you identify this
+  publishing site.</li>
+ <li><strong>Publishing address</strong>: Specifies the complete URL provided
+  to you by your ISP or system administrator. This URL should begin with
+  either <tt>ftp://</tt> or <tt>http://</tt>. This name is often referred to
+  as the <q>host name</q> or the <q>host server name</q>.
+
+  <p>The publishing address specifies the location where documents are
+   published (uploaded) at this site. If you are not sure what to enter,
+   ask your ISP or system administrator.</p>
+ </li>
+ <li><strong>HTTP address of your home page</strong>: Specifies the complete
+  address of your publishing home directory. This is the web address of the
+  home page at your website. Do not include a filename or subdirectory as
+  part of the URL.
+
+  <p>This URL must always begin with <tt>http://</tt>. In some cases, this
+   URL is the same as the publishing address. If you are not sure what to
+   enter, ask your ISP or system administrator, or else leave it blank.</p>
+ </li>
+ <li><strong>User name</strong>: Specifies the user name you use to log into
+  your ISP or network.</li>
+ <li><strong>Password</strong>: Specifies the password for your user
+  name.</li>
+ <li><strong>Save Password</strong>: Select this to encrypt and save your
+  password securely using Password Manager so that you don&apos;t have to
+  enter it each time you publish pages at this site.</li>
+</ul>
+
+<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h3 id="publish_settings">Publish Settings</h3>
+
+<p>The Publish Settings dialog box lets you create, edit, and
+ delete publishing site settings, and also lets you set the default
+ publishing site.</p>
+
+<p>If you are not already viewing the Publish Settings dialog box,
+ follow these steps:</p>
 
 <ol>
-<li>Otevřete nabídku Úpravy a klepněte na položku Nastavení pro publikování. Dialogové okno se zobrazí.</li>
+ <li>Open the Edit menu and choose Publishing Site Settings.
+  Composer displays the Publish Settings dialog box.</li>
 </ol>
 
 <ul>
-<li><strong>Nový web</strong>: Zvolte pro zadání nového webu pro publikování.
-Editor přidá tento nový web do seznamu dostupných webů pro publikaci.</li>
-
-<li><strong>Nastavit jako výchozí</strong>:
-Nastaví vybraný web jako výchozí. Typicky se takto nastaví web, který
-používáte pro publikaci dokumentů nejčastěji.
-Všechny dokumenty budou publikovány na výchozí web, pokud
-při jejich publikování v dialogovém okně Publikovat stránku nezvolíte web jiný.
-
-<p>Pro publikaci dokumentu na jiné místo otevřete nabídku Soubor a klepněte na položku Publikovat jako... a zadejte jiný cíl.</p>
-</li>
-
-<li><strong>Odebrat server</strong>: Odstraní zvolený server (web) a jeho nastavení z Editoru.</li>
-
-<li><strong>Název webu</strong>: Do editačního pole vložte název, pod kterým si budete toto místo pamatovat.</li>
-
-<li><strong>Adresa pro zveřejnění</strong>: Do editačního pole zadejte celé URL tak, jak vám ho sdělil
-váš poskytovatel připojení, správce sítě nebo poskytovatel webhostingu.
-Toto URL musí začínat buď <tt>ftp://</tt> nebo <tt>http://</tt>.
-
-<p>Adresa pro zveřejnění i určuje umístění, kam jsou dokumenty při publikování nahrány.
-Pokud nevíte co zde zadat, obraťte se na vašeho poskytovatele připojení nebo
-správce sítě.</p>
-</li>
-
-<li><strong>HTTP adresa domovské stránky</strong>: Kompletní adresa
-stránek tohoto webu tak, jak byste ji zadali v okně prohlížeče.
-Adresu zadejte bez části obsahující název souboru nebo podadresář.
-
-<p>Toto URL musí začínat na <tt>http://</tt>. V některých případech
-je toto URL shodné s adresou pro publikaci.
-Pokud nevíte, co zde zadat, obraťte se na vašeho poskytovatele připojení nebo
-správce sítě, případně ponechte editační pole prázdné.</p>
-</li>
-
-<li><strong>Jméno uživatele</strong>: Jméno, které používáte pro přihlášení k vašemu poskytovateli připojení nebo webhostingu.</li>
-
-<li><strong>Heslo</strong>: Heslo odpovídající zadanému uživatelskému jménu.</li>
-
-<li><strong>Uložit heslo</strong>: Vyberte toto zaškrtávací políčko pro bezpečné uložení zadaného hesla pomocí Správce hesel, abyste nemuseli heslo zadávat pokaždé, když budete nahrávat stránky na toto místo.</li>
+ <li><strong>New Site</strong>: Lets you specify settings for a new publishing
+  site. Composer adds the name of the new publishing site to the list
+  of available publishing sites.</li>
+ <li><strong>Set as Default</strong>: Sets the selected publishing site as the
+  default publishing site. Typically, the default publishing site is
+  the remote location that you most often use for publishing
+  documents. All documents you create or edit will be published to
+  the default publishing site, unless you specifically choose an
+  alternate site in the Publish Page dialog box.
+
+  <p>To publish a document to a different remote location, open the
+   File menu and choose Publish As to choose a different publishing
+   destination.</p>
+ </li>
+ <li><strong>Remove Site</strong>: Removes the selected site and its settings
+  from Composer.</li>
+ <li><strong>Site Name</strong>: Specifies the name by which you want to refer
+  to this publishing site.</li>
+ <li><strong>Publishing address</strong>: Specifies the complete URL provided
+  to you by your ISP or system administrator. This URL should begin
+  with either <tt>ftp://</tt> or <tt>http://</tt>.
+
+  <p>The publishing address specifies the location where documents
+   are published (uploaded) at this site. If you are not sure what to
+   enter, ask your ISP or system administrator.</p>
+ </li>
+ <li><strong>HTTP address of your homepage</strong>: Specifies the HTTP
+  address of your publishing home directory. Do not include a
+  filename or subdirectory as part of the URL.
+
+  <p>This URL must always begin with <tt>http://</tt>. In some cases,
+   this URL is the same as the publishing address. If you are not sure
+   what to enter, ask your ISP or system administrator, or else leave
+   it blank.</p>
+ </li>
+ <li><strong>User name</strong>: Specifies the user name you use to log in to
+  your ISP or network.</li>
+ <li><strong>Password</strong>: Specifies the password for your user
+  name.</li>
+ <li><strong>Save Password</strong>: Select this to save your
+  password securely using Password Manager so you don&apos;t have to enter
+  it each time you publish pages at this site.</li>
 </ul>
 
-<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h1 id="composer_preferences">Předvolby Editoru</h1>
-
-<p>Tato sekce popisuje předvolby v kategorii Editor.
-Pokud nemáte tuto kategorii zrovna zobrazenu, postupujte následovně:</p>
+<p>[<a href="#publishing_your_pages_on_the_web">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h1 id="composer_preferences">Composer Preferences</h1>
+
+<p>This section describes the settings in the Composer preferences panel. If
+ you are not currently viewing the panel, follow these steps:</p>
 
 <ol>
- <li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
- <li>Dvojklepnutím na kategorii Editor zobrazíte seznam podkategorií.</li>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Double-click the Composer category to expand the list.</li>
 </ol>
 
-<p>Pro informace o volbách publikování Editoru přejděte na <a href="#publishing_settings">Volby publikování</a>.</p>
-
-<div class="contentsBox">V této sekci:
+<p>For information on Composer&apos;s publishing settings, see
+ <a href="#publishing_settings">Publishing Settings</a>.</p>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
-  <li><a href="#composer">Editor</a></li>
-	<li><a href="#new_page_settings">Nastavení nové stránky</a></li>
+  <li><a href="#composer">Composer</a></li>
+  <li><a href="#new_page_settings">New Page Settings</a></li>
  </ul>
 </div>
 
-<h2 id="composer">Předvolby Editoru - Editor</h2>
-
-<p>V předvolbách Editoru můžete zadat předvolby pro ukládání souborů a editaci tabulek.
-Tyto předvolby se projeví při editaci všech dokumentů.</p>
-
-<p>Pokud nemáte zobrazenu kategorii Editor v předvolbách Editoru, postupujte následovně:</p>
+<h2 id="composer">Composer Preferences - Composer</h2>
+
+<p>Composer preferences allow you to specify settings for saving files and for
+ table editing. These settings apply to every document you create.</p>
+
+<p>If you are not already viewing the Composer preferences, follow these
+ steps:</p>
 
 <ol>
-<li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
-
-<li>Klepněte na kategorii Editor.</li>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Click the Composer category.</li>
 </ol>
 
 <ul>
-<li><strong>Nejvyšší počet posledních dokumentů</strong>:
-Určuje maximální počet stránek, které jsou zobrazeny v seznamu
-po klepnutí na položku Poslední dokumenty v nabídce Soubor.</li>
-
-<li><strong>Zachovat originální formátování kódu</strong>:
-Zvolte tuto volbu, pokud si přejete zachovávat originální formátování (řádky navíc, tabulátory apod.) v HTML kódu. Odškrutnutím této volby povolíte Editoru jeho vlastní formátování, které učiní výsledný kód lépe čitelným. <em>Tato předvolba nebude mít žádný efekt na výsledné zobrazení stránky v prohlížeči.</em></li>      
-
-<li><strong>Při ukládání stránky uložit také související obrázky a soubory</strong>:
-Pokud je zvoleno toto zaškrtávací políčko, budou při prvním uložení dokumentu či uložení
-dokumentu na nové místo, uloženy na stejné místo i všechny obrázky, javascripty (JS), kaskádové styly (CSS) a další související soubory. Pokud není toto zaškrtávací políčko vybráno, budou uloženy pouze soubory HTML.
-
-<p>Například, pokud editujete stránku z webu, tato volba
-zajistí, že při jejím uložení na disk budou lokálně uloženy
-i všechny související soubory.</p>
-</li>
-
-<li><strong>Vždy zobrazit dialog s nastavením pro publikování stránek</strong>:
-Pokud je zvoleno toto zaškrtávací políčko, Editor vždy při klepnutí na tlačítko Publikovat
-či klepnutím na položku Publikovat z nabídky Soubor zobrazí dialogové okno Publikovat stránku.
-Pokud není toto zaškrtávací políčko vybráno, Editor toto dialogové okno zobrazí pouze pokud
-potřebuje k publikaci zadat některé informace.</li>
-
-<li><strong>Při vkládání/mazání buněk zachovat rozvržení tabulky</strong>:
-Zvolte toto zaškrtávací políčko pokud chcete, aby Editor vždy zachovával
-rozvržení tabulky (tj. zachovával její pravoúhlý tvar) přidáváním
-buněk, když je to potřeba.
-Pokud není toto zaškrtávací políčko vybráno, tak pokud smažete jednu nebo více buněk
-Editor odstraní také rámeček kolem buňky, což může vést k tabulce
-s prolukami nebo k nepravidelnému vzhledu tabulky z důvodu nerovnoměrného
-počtu buněk.</li>
-
-<li><strong>Použít CSS styly místo HTML prvků a atributů</strong>:
-Povolí použití kaskádových stylů (Cascading Style Sheet - CSS)
-pro formátování vašich dokumentů. S tímto vybraným zaškrtávacím políčkem Editor generuje
-kód HTML ve verzi 4.1 s použitím stylů CSS vložených do značek (tagů).
-
-<p>Pokud není toto zaškrtávací políčko vybráno, Editor
-generuje kód HTML ve verzi 4.1 ovšem bez použití stylů CSS.</p>
-
-<p>HTML s CSS je proti HTML bez CSS lépe přenositelné a udržovatelné
-a lépe kompatibilní při prohlížení různými prohlížeči.
-Pokud vyberete toto zaškrtávací políčko a budete editovat dokument který nepoužívá CSS,
-Editor v tomto dokumentu nahradí původní způsob uložení informací o stylu styly
-CSS.</p>
-
-<p>S povolenými styly CSS můžete zadat barvu pro zvýraznění textu použitím tlačítka
- na Liště stylů. Můžete také určit barvu pozadí pro jakýkoli jednotlivý prvek na stránce. (Toto není možné, pokud není povoleno použití CSS stylů.)</p>
-</li>
- <li><strong>Odřádkování v odstavci vždy vytvoří nový odstavec</strong>:  
- Pokud tuto volbu zaškrtnete, nový odstavec bude vytvořen vždy, když stisknete klávesu <kbd class="mac">Return</kbd><kbd class="noMac">Enter</kbd> uvnitř odstavce. Pokud tutu volbu ponecháte nezaškrtnutou, provede se přechod na novou řádku.</li>                         
+ <li><strong>Maximum number of pages listed</strong>: Specify the maximum
+  number of pages that are listed under Recent Pages in the File menu.</li>
+ <li><strong>Preserve original source formatting</strong>: Select this if you
+  want to preserve the original white space (extra lines, tabs, etc.) in the
+  HTML source code. Deselect this if you prefer Composer to indent and add
+  linebreaks to the code in order to make it more readable. <em>This
+  preference does not affect how your pages appear in a browser
+  window.</em></li>
+ <li><strong>Save images and other associated files when saving
+  pages</strong>: If checked, all images, JavaScript (JS), Cascading Style
+  Sheet (CSS), and other associated files are saved in the same location as
+  the document when the document is saved for the first time or when the
+  document is saved to a new location. If unchecked, only the HTML file is
+  saved.
+
+  <p>For example, when editing a remote page, this setting ensures that all
+   related files associated with the remote page will be saved locally when
+   you save the page to your hard disk.</p>
+ </li>
+ <li><strong>Always show Publish dialog when publishing pages</strong>: If
+  checked, Composer always displays the Publish Page dialog box when you
+  click the Publish button or choose Publish from the File menu. If not
+  checked, Composer only displays the Publish Page dialog box if it needs
+  more information in order to publish the page.</li>
+ <li><strong>Maintain table layout when inserting or deleting cells</strong>:
+  Select this if you want Composer to always preserve the table&apos;s
+  layout (that is, keep it in a rectangular shape) by adding cells where
+  needed. If you deselect this option, when you delete one or more cells,
+  Composer removes the cell border as well, which can result in a table with
+  empty spaces, or an outline that appears irregular due to an uneven number
+  of cells.</li>
+ <li><strong>Use CSS styles instead of HTML elements and attributes</strong>:
+  Enables the use of Cascading Style Sheet (CSS) formatting in your Composer
+  documents. With this preference enabled, Composer generates HTML 4.01
+  formatting with CSS inline styles for elements.
+
+  <p>If this preference is not enabled, Composer generates HTML 4.01
+   formatting, but does not use CSS styles.</p>
+
+  <p>Compared to HTML, HTML with CSS formatting is more portable, more
+   maintainable, and more compatible when viewed with different browsers.
+   If you enable this preference and then edit a document created without
+   CSS, Composer replaces the edited elements with CSS styles.</p>
+
+  <p>If you enable CSS styles, you can choose a text highlight color for
+   selected text using the text highlight color button on the Format
+   toolbar. You can also choose a color background for any element on the
+   page. (These features are not available if this preference is not
+   enabled.)</p>
+ </li>
+ <li><strong><kbd class="mac">Return</kbd><kbd class="noMac">Enter</kbd> in a
+   paragraph always creates a new paragraph</strong>: If selected, a new
+   paragraph will be added everytime you press the <kbd class="mac">Return
+   </kbd><kbd class="noMac">Enter</kbd> key inside a paragraph. If
+   deselected, a linebreak will be added when you press the <kbd
+   class="mac">Return</kbd><kbd class="noMac">Enter</kbd> key.</li>
 </ul>
 
-<p>[<a href="#composer_preferences">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="new_page_settings">Předvolby Editoru - Nastavení nové stránky</h2>
-
-<p>Nastavení nové stránky vám dovolují určit volby pro barvy a pozadí každé nově vytvořené stránky.</p>
-
-<p>Pokud nemáte zobrazenu podkategorii předvoleb Nastavení nové stránky, postupujte následovně:</p>
+<p>[<a href="#composer_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
+
+<h2 id="new_page_settings">Composer Preferences - New Page Settings</h2>
+
+<p>New page preferences allow you to specify settings for colors and
+ background images that apply to every document you create.</p>
+
+<p>If you are not already viewing the New Page Settings, follow these
+ steps:</p>
 
 <ol>
-<li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
-
-<li>Dvojklepněte na kategorii Editor a klepněte na podkategorii Nastavení nové stránky.</li>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Double-click the Composer category and click New Page Settings.</li>
 </ol>
 
 <ul>
-<li><strong>Autor</strong>: Zadejte vaše jméno do editačního pole. Toto přidá vaše jméno
-do zdrojového HTML kódu každé stránky, kterou vytvoříte.</li>
-
-<li><strong>Neurčovat barvy</strong>:
- Vyberte tento přepínač pokud chcete, aby se při zobrazení vaší stránky
- použilo nastavení barev, jak ho má zadané ten kdo si stránku prohlíží.</li>
-
-<li><strong>Použít vlastní barvy</strong>:
-Vyberte tento přepínač, pokud chcete vždy určit barvy textu a
-odkazů. Potom zadejte barvu pro každý prvek klepnutím na tlačítko s barvou.</li>
-
-<li><strong>Obrázek na pozadí</strong>: Do editačního pole napište umístění a jméno souboru
-s obrázkem na pozadí nebo klepněte na tlačítko Vybrat soubor pro nalezení souboru na vašem pevném disku. 
-
-<p><strong>Poznámka</strong>:
-Obrázek na pozadí je na stránce rozmístěn dlaždicovitě (vedle sebe).
-Použití obrázku pozadí potlačí barvu pozadí.</p>
-</li>
+ <li><strong>Author</strong>: Enter your name. This will add your name to the
+  HTML source code for each new page you create.</li>
+ <li><strong>Reader&apos;s default colors</strong>: Select this if you always
+  want your pages to use the color settings from the viewer&apos;s browser
+  for text and link elements.</li>
+ <li><strong>Use custom colors</strong>: Select this if you always want to
+  specify the colors that are applied to text and link elements. Then for
+  each element, select a color by clicking the color button next to each
+  element.</li>
+ <li><strong>Background image</strong>: Type the location and name of an image
+  file, or click Choose File to locate the image file on your hard disk or
+  network. 
+
+  <p><strong>Note</strong>: Background images are tiled and override
+   background color.</p>
+ </li>
 </ul>
 
-<p>Pro změnu jména autora pro určitou stránku: Otevřete nabídku Formát a klepněte na položku Vlastnosti stránky.</p>
-
-<p>Pro změnu barev a obrázku na pozadí pro určitou stránku:
-Otevřete nabídku Formát a klepněte na položku Barvy a pozadí stránky.</p>
-
-<p>[<a href="#composer_preferences">Návrat na začátek kapitoly</a>]</p>
+<p>To change the author name for an individual page: Open the Format menu and
+ choose Page Title and Properties.</p>
+
+<p>To change the page colors and background image for an individual page: Open
+ the Format menu and choose Page Colors and Background.</p>
+
+<p>[<a href="#composer_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <p>&copyright.string;</p>
 
 </body>
 </html>
-
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
@@ -1,382 +1,510 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
- "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" [
- <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
- %brandDTD;
-]>
-
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-<title>Rozšířené nastavení</title>
-<link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
- type="text/css"/>
-</head>
-<body>
-
-<h1 id="advanced_preferences">Rozšířené nastavení</h1>
-
-<p>Tato kapitola popisuje nastavení předvoleb v kategorii Rozšířené nastavení. Dialogové okno pro nastavení předvoleb
-získáte tak, že:</p>
-
-<ol>
- <li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
- <li>Klepněte na kategorii Rozšířené nastavení.</li>
-</ol>
-
-<div class="contentsBox">V této kapitole:
-<ul>
- <li><a href="#advanced">Rozšířené nastavení</a></li>
- <li><a href="#scripts_and_plug-ins">Skripty &amp; zásuvné moduly</a></li>
- <li><a href="#keyboard_navigation">Navigace pomocí klávesnice</a></li>
- <li><a href="#cache">Vyrovnávací paměť</a></li>
- <li><a href="#proxies">Proxy servery</a></li>
- <li><a href="#http_networking">HTTP spojení</a></li>
- <li><a href="#software_installation">Aktualizace vybavení</a></li>
- <li><a href="#mouse_wheel">Kolečko myši</a></li>
- <li><a href="#dom_inspector">DOM Inspektor</a></li>
-</ul>
-</div>
-
-<h2 id="advanced">Rozšířené nastavení</h2>
-
-<p>Tato kapitola popisuje nastavení předvoleb v kategorii Rozšířené nastavení. Dialogové okno pro nastavení předvoleb získáte
-tak, že:</p>
-
-<ol>
- <li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
- <li>Klepněte na kategorii Rozšířené nastavení.</li>
-</ol>
-
-<p>Kategorie Rozšířené nastavení umožňuje povolit či zakázat Java aplety:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Povolit aplety Java</strong>: Touto volbou povolíte načítání a spouštění Java-apletů.
-Java je používána na některých webových stránkách pro začlenění interaktivního a multimediálního obsahu.</li>
- <li class="unix"><strong>Použít nastavení systému</strong>: Zvolte, pokud si přejete
-	aby nastavení operačního systému přepsala nastavení balíku &brandShortName;.</li>
-</ul>
-
-<p>[<a href="#advanced_preferences">Návrat na začátek sekce</a>]</p>
-
-<h2 id="scripts_and_plugins">Skripty &amp; zásuvné moduly</h2>
-
-<p>Podkategorie Skripty &amp; zásuvné moduly vám umožňuje nastavit chování skriptů a zásuvných modulů. Dialogové okno pro nastavení předvoleb získáte tak, že:</p>
-
-<ol>
- <li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
- <li>V kategorii Rozšířené nastavení klepněte na podkategorii Skripty &amp; zásuvné moduly. (Pokud nevidíte žádnou podkategorii, dvojklepnutím na Rozšířené nastavení zobrazíte jejich seznam.)</li>
-</ol>
-
-<p>Podkategorie Skripty &amp; zásuvné moduly vám umožňuje nastavit chování skriptů jazyka JavaScript a zásuvných modulů:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Povolit JavaScript pro</strong>: Vyberte zaškrtávací políčko k určení, u jakých akcí může být použit JavaScript:
-  <ul>
-   <li><strong>Prohlížeč</strong>: Povolí JavaScript u stránek otevíraných Prohlížečem.</li>
-   <li><strong>Pošta &amp; Diskusní skupiny</strong>: Povolí JavaScript u stránek otevíraných Poštou &amp; Diskusními skupinami.</li>
-  </ul>
- </li>
- <li><strong>Umožnit skriptům</strong>: Vyberte zaškrtávací políčko k určení, u jakých akcí můžou být použity zásuvné moduly:
-  <ul>
-   <li><strong>Přemisťovat nebo měnit velikost otevřených oken</strong>: Umožňuje skriptům měnit velikost otevřených oken, či s nimi pohybovat.</li>
-   <li><strong>Přenést okno do popředí nebo do pozadí</strong>: Umožňuje skriptům přepínat mezi aktivními okny.</li>
-   <li><strong>Skrýt stavovou lištu</strong>: Umožňuje skriptům skrýt stavovou lištu Prohlížeče.</li>
-   <li><strong>Změnit text na stavové liště</strong>: Umožňuje skriptům měnit, posouvat či rolovat text na stavové liště.</li>
-   <li><strong>Měnit obrázky</strong>: Umožňuje skriptům měnit, prohazovat (při přejetí kurzoru myši) či animovat obrázky na stránce.</li>
-   <li><strong>Zakázat či nahradit místní nabídku</strong>: Povolí místní nabídku pod pravým tlačítkem myši <span class="mac"> nebo pokud používáte jednotlačítkovou myš <kbd>Ctrl</kbd>-klepnutí na nabídku</span> i na webových stránkách, které se tuto možnost pokoušejí zakázat.</li>
-  </ul>
- </li>
- <li><strong>Povolit zásuvné moduly pro</strong>: Vyberte zaškrtávací políčko k určení, u jakých akcí může být použit zásuvný modul:
-  <ul>
-   <li><strong>Pošta &amp; Diskusní skupiny</strong>: Umožňuje používat zásuvné moduly v programu Pošta &amp; Diskusní skupiny.</li>
-  </ul>
- </li>
-  <li><strong><!--translate-->When additional plugins are required</strong>: Check this
-  checkbox if you want to be informed whenever a website requires additional
-  plugins:
-  <ul>
-   <li><strong>Display a notification bar at the top of the content
-    area</strong>: When a website requires a plugin which is not installed,
-    a notification bar will be displayed above the website content area.
-    From the bar you will be able to download and install the missing
-    plugin.<!--end translate--></li>
-  </ul>
- </li>
-</ul>
-
-<p>Více informací o zásuvných modulech naleznete v kapitole <a href="nav_help.xhtml#plugins_and_downloads">Zásuvné moduly a stahování</a>.</p>
-
-<p>[<a href="#advanced_preferences">Návrat na začátek sekce</a>]</p>
-
-<h2 id="keyboard_navigation">Navigace pomocí klávesnice</h2>
-
-<p>Podkategorie Navigace pomocí klávesnice vám umožňuje nastavit některé rozšířené prvky. Dialogové okno pro nastavení předvoleb
-získáte tak, že:</p>
-
-<ol>
- <li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
- <li>V kategorii Rozšířené nastavení klepněte na podkategorii Navigace pomocí klávesnice. (Pokud nevidíte žádnou podkategorii, dvojklepnutím na Rozšířené nastavení zobrazíte jejich seznam.)</li>
-</ol>
-
-<p>Podkategorie Navigace pomocí klávesnice vám umožňuje nastavit některé rozšířené prvky navigace po webové stránce v prohlížeči:</p>
-
-<ul>
- <li class="noMac"><strong>Odkazy</strong>: Pokud zvolíte toto zaškrtávací políčko, pak se budete moci stisknutím klávesových zkratek
- <kbd>Tab</kbd> nebo <kbd>Shift</kbd>+<kbd>Tab</kbd> přesouvat mezi odkazy.</li>
- <li class="noMac"><strong>Tlačítka, přepínací tlačítka, zaškrtávací boxy a vybrané seznamy</strong>: Pokud zaškrtnete tuto volbu, pak se budete moci stisknutím klávesových zkratek <kbd>Tab</kbd> nebo <kbd>Shift</kbd>+<kbd>Tab</kbd> přesouvat mezi
-jednotlivými prvky formulářů.</li>
- <li><strong>Najít automaticky při psaní na webové stránce</strong>: Pokud zaškrtnete tuto volbu, pouhým psaním textu se automaticky aktivuje položka Hledat během psaní text, která zadaný
-text vyhledá v obsahu webové stránky. Pokud tuto volbu zakážete, budete muset aktivovat položku Hledat během psaní text
-či Hledat během psaní odkazy ručně z nabídky Úpravy.</li>
- <li><strong>Přehrát zvuk, pokud není nalezen daný text</strong>: Pokud zaškrtnete tuto volbu, bude přehrán zvuk pokaždé, když nebude nalezen hledaný text.</li>
- <li><strong>Vyčistit aktuální hledání po několika sekundách nečinnosti</strong>: Pokud zaškrtnete tuto volbu, hledání bude po několika sekundách zrušeno.</li>
-</ul>
-
-<p>[<a href="#advanced_preferences">Návrat na začátek sekce</a>]</p>
-
-<h2 id="cache">Vyrovnávací paměť</h2>
-
-<p>Podkategorie Vyrovnávací paměť vám umožňuje nastavit diskovou vyrovnávací paměť. Dialogové okno pro nastavení předvoleb získejte tak,
-že:</p>
-
-<ol>
- <li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
- <li>V kategorii Rozšířené nastavení klepněte na podkategorii Vyrovnávací paměť. (Pokud nevidíte žádnou podkategorii, dvojklepnutím na Rozšířené nastavení zobrazíte jejich seznam.)</li>
-</ol>
-
-<p>Podkategorie Vyrovnávací paměť vám umožňuje nastavit diskovou vyrovnávací paměť:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Disková vyrovnávací paměť</strong>: Do editačního pole napište velikost disku, kterou chcete vyhradit pro vyrovnávací paměť.
-Vyrovnávací paměť je ukládána na váš pevný disk a může tak být uchovávána i tehdy, když je váš počítač vypnutý.</li>
- <li><strong>Vyčistit diskovou vyrovnávací paměť</strong>: Klepnutím na toto tlačítko odstraníte všechny soubory v diskové vyrovnávací paměti.</li>
- <li><strong>Umístění diskové vyrovnávací paměti</strong>: Ukazuje aktuální umístění diskové vyrovnávací paměti
-  <ul>
-   <li><strong>Vybrat složku</strong>: V dialogovém okně Vyhledat adresář vyberte adresář, kde chcete, aby byla umístěna disková vyrovnávací paměť.</li>
-  </ul>
- </li>
- <li><strong>Dokument ve vyrovnávací paměti je porovnáván s dokumentem na síti</strong>:
-  <ul>
-   <li><strong>Při každém zhlédnutí stránky</strong>: Vyberte tuto volbu tehdy, pokud chcete, aby balík &brandShortName; porovnával webovou stránku, která je umístěna ve vyrovnávací
-paměti pokaždé, když ji chcete shlédnout.</li>
-   <li><strong>Automaticky</strong>: Vyberte tuto volbu tehdy, pokud chcete, aby balík &brandShortName; porovnával webovou stránku automaticky.</li>
-   <li><strong>Jednou za relaci</strong>: Vyberte tuto volbu tehdy, pokud chcete, aby balík &brandShortName; porovnával webovou stránku jednou za relaci.</li>
-   <li><strong>Nikdy</strong>: Vyberte tuto volbu tehdy, pokud chcete, aby balík &brandShortName; tuto informaci nikdy neporovnával.</li>
-  </ul>
- </li>
- <li><strong>Načítat dopředu odkazy ze stránky v době nečinnosti, odkazy se potom zobrazí rychleji</strong>: Pokud daná webová stránka obsahuje odkaz na libovolný dokument, začne prohlížeč na pozadí načítat tento dokument ihned po načtení aktuálního dokumentu. Pro více informací o přednačítání odkazů nahlédněte do online dokumentu
-<a href="http://www.mozilla.org/projects/netlib/Link_Prefetching_FAQ.html">Link Prefetching FAQ</a> [Eng.].</li>
-</ul>
-
-<p>[<a href="#advanced_preferences">Návrat na začátek sekce</a>]</p>
-
-<h2 id="proxies">Proxy servery</h2>
-
-<p>Podkategorie Proxy servery vám umožňuje nastavit vlastnosti připojení používáte-li proxy server. Dialogové okno pro nastavení předvoleb získejte tak, že:</p>
-
-<ol>
- <li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
- <li>V kategorii Rozšířené nastavení klepněte na podkategorii Proxy servery. (Pokud nevidíte žádnou podkategorii, dvojklepnutím na Rozšířené nastavení zobrazíte jejich seznam.)</li>
-</ol>
-
-<p>Podkategorie Proxy servery popisuje použití balíku &brandShortName; pro <a href="glossary.xhtml#proxy">proxy</a>:</p>
-
-<p><strong>Před nastavením proxy serveru</strong>: Kontaktujte administrátora vaší sítě, chcete-li použít konfigurační soubor proxy serveru nebo chcete-li znát jméno a číslo portu proxy serveru.</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Přímé připojení k síti</strong>: Zvolte, pokud nejste připojeni přes server proxy.</li>
- <li><strong>Automatické zjištění konfigurace proxy serveru</strong>: Zvolte, 
- pokud má &brandShortName; automaticky zjistit a nastavit použitý proxy server 
- za pomoci <a href="glossary.xhtml#wpad">WPAD protokolu</a>.</li>
- <li><strong>Automatická konfigurace proxy serveru (URL)</strong>: Zvolte, 
- pokud proxy server ve vaší síti poskytuje adresu nebo URL pro automatickou 
- konfiguraci a tuto adresu vložte do editačního pole.</li>
- <li><strong>Obnovit</strong>: Klepněte na toto tlačítko pro obnovení konfiguračního 
-  <p>Pro více informací o automatické konfiguraci proxy nahlédněte do online manuálu
-   <a hreflang="en" href=
-   "http://www.mozilla.org/catalog/end-user/customizing/enduserPAC.html">Návod k 
-   automatické konfiguraci proxy serveru pro koncové uživatele</a> (Eng).</p></li>
- <li><strong>Ruční konfigurace proxy serveru</strong>: Zvolte, pokud proxy server ve vaší síti neposkytuje adresu (URL) pro automatickou konfiguraci nebo nastavuje údaje chybně.
-  <ul>
-   <li><strong>HTTP Proxy</strong>: Zadejte jméno nebo číselnou IP adresu proxy serveru.</li>
-   <li><strong>Port</strong>: Do pole Port zadejte číslo portu. Pro 
-   <a href="#advanced_proxy_preferences">Rozšířené nastavení proxy serveru</a> 
-   klepněte na tlačítko <q>Rozšířené...</q>.</li>
-   <li><strong>Nepoužívat proxy pro</strong>: Vložte adresy serverů nebo domén, kam máte povolen přístup bez použití proxy serveru. Mezi každou doménu vložte čárku. (Například: <kbd>.mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24</kbd>.)</li>
-  </ul>
- </li>
-</ul>
-
-<h3 id="advanced_proxy_preferences">Rozšířené nastavení proxy serveru</h3>
- 
-<p>Pokud potřebujete nastavit různé proxy servery pro různé protokoly nebo pokud
- potřebujete použít SOCKS proxy:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>HTTP Proxy</strong>, <strong>SSL Proxy</strong>, <strong>FTP
-    Proxy, Gopher Proxy</strong>: Napište jméno nebo IP adresu proxy serveru. Do editačního pole Port napište číslo portu.
-
-	 <p><strong>Poznámka</strong>: Pokud používáte stejné nastavení pro všechny typy proxy, klepněte po vyplnění pole HTTP proxy na tlačítko <q>Použít toto nastavení pro SSL, FTP a Gopher</q></p>
- </li>
- <li><strong>SOCKS Host</strong>: Napište jméno nebo číslo IP adresy proxy serveru. Do editačního pole Port napište číslo portu.
-  <ul>
-   <li><strong>SOCKS v4, SOCKS v5</strong>: Přistupujete-li na Internet přes SOCKS hosta, vyberte <q>SOCKS v4</q> nebo <q>SOCKS v5</q> podle toho, kterou verzi <a href="glossary.xhtml#socks">SOCKS</a> používáte.</li>
-   <li><strong>Použít pro získávání jmen počítačů</strong>: Zvolte, pokud si přejete
-   aby bylo SOCKS používáno k získávání jmen počítačů v síti. Toto je doporučené 
-   pro hosty se SOCKS v5.</li>
-  </ul>
- </li>
-</ul>
-
-<p>[<a href="#advanced_preferences">Návrat na začátek sekce</a>]</p>
-
-<h2 id="http_networking">HTTP spojení</h2>
-
-<p>Podkategorie HTTP spojení vám umožňuje nastavit připojení pomocí protokolu HTTP. Dialogové okno pro nastavení předvoleb získejte tak,
-že:</p>
-
-<ol>
- <li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
- <li>V kategorii Rozšířené nastavení klepněte na podkategorii HTTP spojení. (Pokud nevidíte žádnou podkategorii, dvojklepnutím na Rozšířené nastavení zobrazíte jejich seznam.)</li>
-</ol>
-
-<p>Podkategorie HTTP spojení je používána ke konfiguraci HTTP spojení:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Volby pro přímé spojení, Volby pro spojení přes proxy</strong>: Vyberte verzi HTTP a nastavení pro přímé spojení a spojení s proxy serverem.
-  <ul>
-   <li><strong>Použít HTTP 1.0</strong>: Zvolte, pokud chcete používat původní verzi protokolu pro přístup k webovým stránkám, která byla standardizována v roce 1996.</li>
-   <li><strong>Použít HTTP 1.1</strong>: Zvolte, pokud chcete používat novou verzi protokolu pro přístup k webovým stránkám, která nabízí řadu vylepšení včetně výkonnějšího spojení s HTML, lepší podpory pro diskovou vyrovnávací paměť uživatele, proudové zpracování (pipelining) apod.</li>
-   <li><strong>Povolit trvalá spojení (Keep-Alive)</strong>: Zvolte, pokud chcete používat trvalá spojení při komunikaci s webovým serverem. To vede k větší rychlosti při stahování webových stránek.</li>
-   <li><strong>Povolit proudové zpracování (Pipelining)</strong>: Zvolte, pokud chcete používat proudové zpracování,
-které umožňuje posílat více než jeden HTTP požadavek současně. Tím podstatně zmenšíte rychlost načítání stránek.
-   <p><strong>Poznámka</strong>: Proudové zpracování je dostupné pouze v HTTP verze 1.1.</p></li>
-  </ul>
- </li>
-</ul>
-
-<p>[<a href="#advanced_preferences">Návrat na začátek sekce</a>]</p>
-
-<h2 id="software_installation">Aktualizace vybavení</h2>
-
-<p>Tato kapitola popisuje použití podkategorie Aktualizace vybavení. Dialogové okno pro nastavení předvoleb získáte tak, že:</p>
-
-<ol>
- <li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
- <li>V kategorii Rozšířené nastavení klepněte na podkategorii Instalace software. (Pokud nevidíte žádnou podkategorii, dvojklepnutím na Rozšířené nastavení zobrazíte jejich seznam.)</li>
-</ol>
-
-<p>Podkategorie Instalace software je používána k povolení automatické aktualizace programového vybavení a zjišťování nových aktualizací:</p>
-
-<ul>
-<li><strong>Povolit instalaci rozšíření a automatickou aktualizaci programového vybavení. 
-(Před aktualizací budete upozorněni.)</strong>: Vyberte, pokud chcete povolit webovým 
-stránkám instalaci rozšíření a aktualizací pro aplikaci &brandShortName;. Před instalací budete
-upozorněni.</li>
-<li><strong>Povolené servery...</strong>: Otevře dialogové okno Povolené servery - instalace software, 
-kde se spravuje seznam Internetových stránek, z kterých chcete povolit instalaci:
- <ul>
-  <li><strong>Povolit</strong>: Přidá server do seznamu povolených serverů.</li>
-  <li><strong>Odebrat</strong>: Odebere vybraný server ze seznamu.</li>
-  <li><strong>Odebrat všechny servery</strong>: Odebere všechny servery ze seznamu.</li>
-  </ul>
- </li>
- <li><strong>Automaticky kontrolovat aktualizace pro</strong>: 
- 	<ul>
-   <li><strong>&brandShortName;</strong>: Zvolte, pokud chcete být upozorněni na novou verzi balíku 
-	 &brandShortName;. Při této kontrole nejsou odeslána žádná důvěrná data o vás nebo o vašem počítači.
-	 Zvolte přepínač, zda-li chcete <strong>denně</strong> nebo jednou <strong>týdně</strong> kontrolovat aktualizace.</li>
-   	<li><strong>Nainstalované doplňky</strong>: Zvolte, pokud chcete být upozorněni na novou verzi doplňku.
-		 Při této kontrole nejsou odeslána žádná důvěrná data o vás nebo o vašem počítači.
-	 Zvolte přepínač, zda-li chcete <strong>denně</strong> nebo jednou <strong>týdně</strong> zkontrolovat aktualizace.</li>
-  </ul>
-	<li><strong>Správa doplňků</strong>: Klepněte na toto tlačítko pro otevření okna Správce doplňků,
-	kde můžete spravovat všechny nainstalované rozšíření a motivy vzhledu.</li>
- </li>
-</ul>
-
-<p>[<a href="#advanced_preferences">Návrat na začátek sekce</a>]</p>
-
-<h2 id="mouse_wheel">Kolečko myši</h2>
-
-<p>Podkategorie Kolečko myši vám umožňuje nastavit chování kolečka myši v balíku &brandShortName;. Dialogové okno pro nastavení předvoleb získáte tak, že:</p>
-
-<ol>
- <li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Úpravy</span> a klepněte na položku Předvolby.</li>
- <li>V kategorii Rozšířené nastavení klepněte na podkategorii Kolečko myši. (Pokud nevidíte žádnou podkategorii, dvojklepnutím na Rozšířené nastavení zobrazíte jejich seznam.)</li>
-</ol>
-
-<p>Podkategorie Kolečko myši vám umožňuje nastavit chování kolečka myši (umístěné 
- mezi tlačítky vaší myši) v balíku &brandShortName;. Moderní myši mohou mít dvě 
- taková kolečka nebo tlačítko, které umožní přepnout směr posouvání. Chování
- vertikálního posouvání se nastavuje v horní skupině <strong>Vertikální 
- posouvání</strong> a horizontální se ovládá v dolní skupině <strong>Horizontální 
- posouvání</strong>.</p>
-
-<ul>
- <li>Vyberte <q>Žádná modifikační klávesa</q> či klávesu, kterou chcete použít spolu s kolečkem myši. Použijte zaškrtávací políčku níže pro konfiguraci kolečka myši.
-
-  <ul>
-   <li><strong>Posunout dokument o</strong>: Do editačního pole napište, o kolik řádků se má stránka posunout při použití kolečka myši.
-    <ul>
-     <li><strong>Použít nastavení systému</strong>: Zvolte pro použití výchozího
-      nastavení operačního systému&mdash;počet řádků (znaků), který jste dosud 
-      nastavili, bude tímto přepsán.</li>
-    </ul>
-   </li>
-   <li><strong>Posunout stránku nahoru (doleva) nebo dolů (doprava)</strong>: Zvolte pro posun stránky o jednu stránku nahoru nebo dolů. Toto nastavení umožňuje rychlejší, ale méně precizní posun po stránce s použitím kolečka myši.</li>
-   <li><strong>Jít zpět nebo vpřed v historii relace</strong>: Zvolte pro posun v historii. Kolečko myši pak nahrazuje tlačítka zpět a vpřed v navigační liště.</li>
-   <li><strong>Zvětšit nebo zmenšit text</strong>: Zvolte pro zvětšení či zmenšení velikosti textu na webové stránce. Toto nastavení vám pomůže lépe číst text na stránce, nebo přizpůsobí text pro váš monitor.</li>
-  </ul>
-
-  <p><strong>Poznámka</strong>: Různým modifikačním klávesám můžou být přiřazeny různé akce.</p>
- </li>
-
- <li>Pokud vaše myš nepodporuje horizontální posouvání, budou všechna nastavení 
-  ve spodní skupině <strong>Horizontální posouvání</strong> ignorována.
- </li>
-</ul>
-
-<p>[<a href="#advanced_preferences">Návrat na začátek sekce</a>]</p>
-
-<h2 id="dom_inspector">Rozšířené nastavení - DOM Inspektor</h2>
-
-<p>DOM inspektor je volitelný <a href="developer_tools.xhtml">nástroj pro vývoj 
- webu</a>. Tato sekce popisuje, jak používat jeho nastavení. Pokud je právě 
- nesledujete, pokračujte podle následujících kroků:</p>
-
-<ol>
- <li>Otevřete nabídku <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Úpravy</span> a zvolte Předvolby.</li>
- <li>V části Rozšířené nestavení, klepněte na DOM Inspektor. (Pokud nejsou viditelné
- žádné podřízené položky, klepněte na Rozšířené nastavení.)</li>
-</ol>
-
-<p>Když zvolíte libovolný prvek, DOM Inspektor jej může automaticky zvýraznit
-blikáním tohoto prvku nebo jeho rámečku:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Zvýraznit vybraný prvek</strong>: Pokud chcete, aby byl zvolený prvek
- zvýrazňován, zatrhněte tuto možnost. Ve výchozím nastavení se okolo zvoleného prvku 
- objeví blikající rámeček.
-  <ul>
-   <li><strong>Barva rámečku</strong>: Zvolte barvu rámečku, který se objeví 
-   okolo zvýrazněného prvku.</li>
-   <li><strong>Šířka rámečku</strong>: Zvolte šířku rámečku, který se objeví 
-   okolo zvýrazněného prvku.</li>
-   <li><strong>Doba zvýraznění</strong>: Vložte dobu (v milisekundách), 
-	po kterou si přejete mít prvek zvýrazněn.</li>
-   <li><strong>Rychlost zvýraznění</strong>: Vložte dobu (v milisekundách) mezi
-	jednotlivými změnami barvy zvýraznění.</li>
-   <li><strong>Obrátit barvy</strong>: Zvolte, pokud si přejete, aby byla zvolenému
-	prvku obrácena barva. To způsobí, že prvek (včetně jeho rámečku) bude blikat.</li>
-  </ul>
- </li>
-</ul>
-
-<p>&copyright.string;</p>
-
-</body>
-</html>
-
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
+ <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
+ %brandDTD;
+]>
+
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+<title>&brandShortName; Advanced Preferences Help</title>
+<link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
+ type="text/css"/>
+</head>
+<body>
+
+<h1 id="advanced_preferences">Advanced Preferences</h1>
+
+<p>This section describes how to use the Advanced preferences panel. If you are
+ not already viewing the panel, follow these steps:</p>
+
+<ol>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Click the Advanced category.</li>
+</ol>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
+ <ul>
+  <li><a href="#advanced">Advanced</a></li>
+  <li><a href="#scripts_and_plugins">Scripts &amp; Plugins</a></li>
+  <li><a href="#keyboard_navigation">Keyboard Navigation</a></li>
+  <li><a href="#cache">Cache</a></li>
+  <li><a href="#proxies">Proxies</a></li>
+  <li><a href="#http_networking">HTTP Networking</a></li>
+  <li><a href="#software_installation">Software Installation</a></li>
+  <li><a href="#mouse_wheel">Mouse Wheel</a></li>
+  <li><a href="#dom_inspector">DOM Inspector</a></li>
+ </ul>
+</div>
+
+<h2 id="advanced">Advanced Preferences - Advanced</h2>
+
+<p>This section describes how to use the main Advanced preferences panel. If
+ you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
+
+<ol>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Click the Advanced category.</li>
+</ol>
+
+<p>The main Advanced preferences panel allows you to enable or disable
+ Java:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Enable Java</strong>: Select this to allow &brandShortName; to
+  interpret pages containing Java. Java is used on some Web page to
+  incorporate interactive and multimedia content.</li>
+ <li class="unix"><strong>Use Preferences from System</strong>: Select this to
+  use the already set system preferences, overriding &brandShortName;&apos;
+  ones.
+ </li>
+</ul>
+
+<p>[<a href="#advanced_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
+
+<h2 id="scripts_and_plugins">Advanced Preferences - Scripts &amp;
+ Plugins</h2>
+
+<p>This section describes how to use the Scripts &amp; Plugins preferences
+ panel. If you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
+
+<ol>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Under the Advanced category, click Scripts &amp; Plugins. (If no
+  subcategories are visible, double-click Advanced to expand the list.)</li>
+</ol>
+
+<p>The Scripts &amp; Plugins preferences panel allows you to control how
+ JavaScript and plugins are used:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Enable JavaScript for</strong>: Select these checkboxes to turn
+  JavaScript on:
+  <ul>
+   <li><strong>Browser</strong>: Toggles JavaScript for web pages opened
+    in the browser.</li>
+   <li><strong>Mail &amp; Newsgroups</strong>: Toggles JavaScript for web
+    pages opened in Mail &amp; Newsgroups.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li><strong>Allow scripts to</strong>: Select these checkboxes to control
+  how JavaScript can be used:
+  <ul>
+   <li><strong>Move or resize existing windows</strong>: Allows open windows
+    to be resized or moved.</li>
+   <li><strong>Raise or lower windows</strong>: Allows windows to be placed
+    under or on top of other windows.</li>
+   <li><strong>Hide the status bar</strong>: Allows the status bar to be
+    hidden.</li>
+   <li><strong>Change status bar text</strong>: Allows status bar text to be
+    changed, such as in scrolling text in the status bar.</li>
+   <li><strong>Change images</strong>: Allows images to be changed or
+    animated, such as in image rollovers (images that change when the mouse
+    cursor is placed over them).</li>
+   <li><strong>Disable or replace context menus</strong>: Allows right-click
+    menus<span class="mac"> or, if you&apos;re using a one-button mouse,
+    <kbd>Ctrl</kbd>-click menus</span> to be replaced or disabled by
+    webpages.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li><strong>Enable Plugins for</strong>: Check this checkbox to control how
+  plugins are used:
+  <ul>
+   <li><strong>Mail &amp; Newsgroups</strong>: Allows plugins to be used in
+    Mail &amp; Newsgroups.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li><strong>When additional plugins are required</strong>: Check this
+  checkbox if you want to be informed whenever a website requires additional
+  plugins:
+  <ul>
+   <li><strong>Display a notification bar at the top of the content
+    area</strong>: When a website requires a plugin which is not installed,
+    a notification bar will be displayed above the website content area.
+    From the bar you will be able to download and install the missing
+    plugin.</li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<p>For more information about plugins, see
+ <a href="nav_help.xhtml#plugins_and_downloads">Plugins and Downloads</a>.
+</p>
+
+<p>[<a href="#advanced_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
+
+<h2 id="keyboard_navigation">Advanced Preferences - Keyboard Navigation</h2>
+
+<p>This section describes how to use the Keyboard Navigation preferences
+ panel. If you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
+
+<ol>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Under the Advanced category, click Keyboard Navigation. (If no
+  subcategories are visible, double-click Advanced to expand the list.)</li>
+</ol>
+
+<p>The Keyboard Navigation preferences panel allows you to control how you use
+ the keyboard to <span class="noMac">navigate and </span>search for text in
+ web pages:</p>
+
+<ul>
+ <li class="noMac"><strong>Links</strong>: If checked, pressing <kbd>Tab</kbd>
+  or <kbd>Shift</kbd>+<kbd>Tab</kbd> moves between links.</li>
+ <li class="noMac"><strong>Buttons, radio buttons, check boxes, and selection
+  lists</strong>: If checked, pressing <kbd>Tab</kbd> or
+  <kbd>Shift</kbd>+<kbd>Tab</kbd> moves between buttons, radio buttons, check
+  boxes, and selection lists.</li>
+ <li><strong>Find automatically when typing within a web page</strong>: If
+  checked, typing text in a web page automatically activates Find As You Type
+  and locates the text you typed (if it exists in the page). Choose whether
+  you want typing to find any text in the page or links only. If unchecked,
+  you must choose Find Links As You Type or Find Text As You Type from the
+  Edit menu before typing the text you want to find.</li>
+ <li><strong>Play a sound when typed text isn&apos;t found</strong>: If
+  checked, Find As You Type plays a sound when the typed text isn&apos;t
+  found in the web page.</li>
+ <li><strong>Clear the current search after a few seconds of
+  inactivity</strong>: If checked, cancels the search after a few seconds of
+  keyboard inactivity.</li>
+</ul>
+
+<p>[<a href="#advanced_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
+
+<h2 id="cache">Advanced Preferences - Cache</h2>
+
+<p>This section describes how to use the Cache preferences panel. If
+ you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
+
+<ol>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Under the Advanced category, click Cache. (If no subcategories are
+  visible, double-click Advanced to expand the list.)</li>
+</ol>
+
+<p>The Cache preferences panel allows you to adjust the &brandShortName; memory
+ and disk cache:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Size</strong>: Type in the amount of disk cache you want to
+  allocate for &brandShortName;. Disk cache is saved to your hard disk
+  (drive) and can be used again even if you have turned your computer
+  off.</li>
+ <li><strong>Clear Cache</strong>: Click this to clear the disk cache.</li>
+ <li><strong>Cache Folder</strong>: Shows the current location of the disk
+  cache folder 
+  <ul>
+   <li><strong>Choose Folder</strong>: Click this to choose a folder
+    location for the disk cache.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li><strong>Compare the page in the cache to the page on the
+  network</strong>:
+  <ul>
+   <li><strong>Every time I view the page</strong>: Select this if you want
+    &brandShortName; to compare a web page to the cache every time you view
+    it.</li>
+   <li><strong>When the page is out of date</strong>: Select this if you
+    want &brandShortName; to compare a web page to the cache when the page
+    is determined by the server to have expired.</li>
+   <li><strong>Once per session</strong>: Select this if you want
+    &brandShortName; to compare a web page to the cache once for each time
+    you start &brandShortName;.</li>
+   <li><strong>Never</strong>: Select this if you do not want
+    &brandShortName; to compare cached information to the network.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li><strong>Prefetch web pages when idle, so that links in web pages
+  designed for prefetching can load faster</strong>: Select this to decrease
+  the time it takes to load web pages when you click a link in a web page
+  that uses prefetching. For more information about Link Prefetching, see the
+  online
+  <a href="http://www.mozilla.org/projects/netlib/Link_Prefetching_FAQ.html">Link
+  Prefetching FAQ</a>.</li>
+</ul>
+
+<p>[<a href="#advanced_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
+
+<h2 id="proxies">Advanced Preferences - Proxies</h2>
+
+<p>This section describes how to use the Proxies preferences panel. If
+ you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
+
+<ol>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Under the Advanced category, click Proxies. (If no subcategories are
+  visible, double-click Advanced to expand the list.)</li>
+</ol>
+
+<p>The Proxies preferences panel allows you to set up &brandShortName; to use a
+ <a href="glossary.xhtml#proxy">proxy</a>:</p>
+
+<p><strong>Before you start</strong>: Ask your network administrator if you
+ have a proxy configuration file or for the names and port numbers of the
+ proxy.</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Direct connection to the Internet</strong>: Choose this if you
+  don&apos;t want to use a proxy.</li>
+ <li><strong>Automatically discover the proxy configuration</strong>: Choose
+  this if you want &brandShortName; to automatically detect and configure the
+  proxy settings, using the <a href="glossary.xhtml#wpad">WPAD protocol</a>.</li>
+ <li><strong>Automatic proxy configuration URL</strong>: Choose this if you
+  have a proxy configuration file or URL, then enter the configuration
+  URL.
+  <ul>
+   <li><strong>Reload</strong>: Click this to reload the configuration file.
+
+    <p>For more information about Automatic Proxy Configuration, see the
+     online
+     <a href="http://www.mozilla.org/catalog/end-user/customizing/enduserPAC.html">End
+     User Guide to Proxy AutoConfiguration</a>.</p>
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li><strong>Manual proxy configuration</strong>: Choose this if you
+  don&apos;t have a proxy location (URL), or the automatic proxy discovery
+  was unable to setup the proxy settings correctly.
+  <ul>
+   <li><strong>Proxy</strong>: Enter the name or numeric IP address of
+    the proxy server.</li>
+   <li><strong>Port</strong>: Enter the port number in the Port field. Click
+    on <q>Advanced</q> to set
+    <a href="#advanced_proxy_preferences">Advanced Proxy Preferences</a></li>
+   <li><strong>No Proxy for</strong>: Type the domains and/or IP addresses
+    that you do not want to use a proxy for. Separate each entry with a
+    comma. (Example: <kbd>.mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24</kbd>.)
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<h3 id="advanced_proxy_preferences">Advanced Proxy Preferences</h3>
+
+<p>If you want to use different proxies for different protocols or need to use
+ a SOCKS proxy:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>HTTP Proxy</strong>, <strong>SSL Proxy</strong>,
+  <strong>FTP Proxy</strong>, <strong>Gopher Proxy</strong>: Enter the name
+  or numeric IP address of the proxy server. Type the port in the Port fields.
+
+  <p><strong>Note</strong>: If you&apos;re using the same settings
+   for all types of proxies, click on <q>Use HTTP Proxy settings
+   for all protocols</q>.</p>
+
+ </li>
+ <li><strong>SOCKS Proxy</strong>: Enter the name or numeric IP address
+  of the proxy server. Enter the port number in the Port field. 
+  <ul>
+   <li><strong>SOCKS v4, SOCKS v5</strong>: When entering a SOCKS Proxy,
+    select <q>SOCKS v4</q> or <q>SOCKS v5</q>, depending on what version
+    of <a href="glossary.xhtml#socks">SOCKS</a> is used for the proxy.</li>
+   <li><strong>Use for resolving hostnames</strong>: Select this to
+    use the SOCKS Proxy for resolving hostnames. This is
+    recommended for SOCKS v5 proxies.</li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<p>[<a href="#advanced_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
+
+<h2 id="http_networking">Advanced Preferences - HTTP Networking</h2>
+
+<p>This section describes how to use the HTTP Networking preferences panel. If
+ you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
+
+<ol>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Under the Advanced category, click HTTP Networking. (If no subcategories
+  are visible, double-click Advanced to expand the list.)</li>
+</ol>
+
+<p>The HTTP Networking preferences panel is used to configure HTTP-based
+ networking:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Direct Connection Options, Proxy Connection Options</strong>:
+  Choose the HTTP version and options for direct and proxy connections.
+  <ul>
+   <li><strong>Use HTTP 1.0</strong>: Choose this to use the original
+    version of HTTP, standardized in 1996.</li>
+   <li><strong>Use HTTP 1.1</strong>: Choose this to use the new version of
+    HTTP, which offers performance enhancements, including more efficient
+    use of HTTP connections, better support for client-side caching,
+    multiple HTTP requests (pipelining), and more refined control over
+    cache expiration and replacement policies.</li>
+   <li><strong>Enable Keep-Alive</strong>: Select this to keep a connection
+    open to make additional HTTP requests, increasing speed.</li>
+   <li><strong>Enable Pipelining</strong>: Select this to
+    enable pipelining, which allows for more than one HTTP request to be
+    sent to the server at once, reducing delays loading web pages.
+
+    <p><strong>Note</strong>: Pipelining is only available with 
+     HTTP 1.1.</p></li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<p>[<a href="#advanced_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
+
+<h2 id="software_installation">Advanced Preferences - Software
+ Installation</h2>
+
+<p>This section describes how to use the Software Installation preferences
+ panel. If you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
+
+<ol>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Under the Advanced category, click Software Installation. (If no
+  subcategories are visible, double-click Advanced to expand the list.)</li>
+</ol>
+
+<p>The Software Installation preferences panel is used to enable software
+ installation and update notification:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Allow web sites to install extensions and updates</strong>:
+  Select this if you want to allow web sites to install extensions and
+  updates to be used with &brandShortName;. You will be prompted before each
+  installation.</li>
+ <li><strong>Allowed Sites</strong>: Click this to open the Allowed Sites
+  dialog box, where you can view and edit the list of web sites that you
+  want to allow to install software:
+  <ul>
+   <li><strong>Allow</strong>: Click this to add a typed web site to the
+    list of allowed sites.</li>
+   <li><strong>Remove Site</strong>: Click this to remove a selected web
+    site.</li>
+   <li><strong>Remove All Sites</strong>: Click this to remove all of the
+    web sites in the current list.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li><strong>Automatically check for updates to</strong>:
+  <ul>
+   <li><strong>&brandShortName;</strong>: Select this to be notified when
+    new versions of &brandShortName; are available. Your personal
+    information is not shared when verifying your version of
+    &brandShortName;. Choose whether you want &brandShortName; to do a
+    <strong>daily</strong> or a <strong>weekly</strong> check for new
+    versions.</li>
+   <li><strong>Installed add-ons</strong>: Select this to be notified when a
+    new version of one of your installed add-ons is available. Choose
+    whether you want &brandShortName; to do a <strong>daily</strong> or a
+    <strong>weekly</strong> check for new versions.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li><strong>Add-on Manager</strong>: Click this to open the
+  Add-on Manager, where you can view and manage all your installed
+  extensions and themes.</li>
+</ul>
+
+<p>[<a href="#advanced_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
+
+<h2 id="mouse_wheel">Advanced Preferences - Mouse Wheel</h2>
+
+<p>This section describes how to use the Mouse Wheel preferences panel. If
+ you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
+
+<ol>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Under the Advanced category, click Mouse Wheel. (If no subcategories
+  are visible, double-click Advanced to expand the list.)</li>
+</ol>
+
+<p>The Mouse Wheel preferences panel allows you to control how the mouse wheel
+ on your mouse (in between your mouse buttons) is used in &brandShortName;.
+ Modern mice may have two wheels or a button that can be used to switch the
+ scroll direction of the wheel. The behaviour for the vertical wheel function
+ is set in the upper panel <strong>Vertical scrolling</strong> while the 
+ horizontal mode is controlled by the lower panel <strong>Horizontal
+ scrolling</strong>.</p>
+
+<ul>
+ <li>Select <q>No modifier key</q> or select a key that you want to use
+  along with the mouse wheel. Use the checkboxes below to configure mouse
+  wheel behavior:
+  
+  <ul>
+   <li><strong>Scroll the document by</strong>: Choose this to scroll the
+    document by the number of lines (or characters for horizontal movement)
+    typed in the field.
+    <ul>
+     <li><strong>Use system default</strong>: Choose this to use your
+      system&apos;s default setting&mdash;the number of lines (characters)
+      you may have previously entered will be overridden.</li>
+    </ul>
+   </li>
+   <li><strong>Scroll a page up (left) or a page down (right)</strong>:
+    Choose this to scroll up or down one page at a time. This setting allows
+    faster, but less accurate scrolling through a page with your mouse
+    wheel.</li>
+   <li><strong>Move back and forward in the browsing history</strong>:
+    Choose this to use the mouse wheel to navigate back or forward to
+    previous pages you&apos;ve visited.</li>
+   <li><strong>Make the text larger or smaller</strong>: Choose this to use
+    the mouse wheel to increase or decrease the size of text on a web page.
+    This setting can help you better read a page, or make text fit on the
+    screen.</li>
+  </ul>
+
+  <p><strong>Note</strong>: Each modifier key can be assigned to a different
+   function.</p>